Maitreya treedt naar voren


Maitreya’s openlijke missie is begonnen.

Hij werd niet voorgesteld als Maitreya, de Wereldleraar en het Hoofd van onze Geestelijke Hiërarchie, maar eenvoudig als mens, een van ons. Op deze manier “zorgt Hij ervoor dat mensen Hem volgen en steunen vanwege de waarheid en verstandigheid van Zijn ideeën en niet vanwege Zijn status.”

Hij sprak indringend over de noodzaak van vrede, die alleen bereikt kan worden door het totstandbrengen van rechtvaardigheid en het samendelen van de hulpbronnen van de wereld.

Maitreya's 'ster' boven Amsterdam, eind maart 2012

Dit was het eerste van vele interviews die in de VS, Japan, Europa en elders zullen volgen, en die Zijn boodschap van hoop aan de wereld brengen.

Mededeling gedaan door Benjamin Creme tijdens zijn lezing in Friends House, Londen (VK), 14 januari 2010. Lees verder >>>

Laatste nieuws: Inmiddels heeft Maitreya 141 televisie-interviews gegeven [per augustus 2014], en meer interviews worden verwacht in de beide Amerika’s, Japan, Europa en de rest van de wereld. Maitreya’s openlijke missie is begonnen.

Voor Engelstalige informatie, zie de website van Share International.

Vanwege de maatregelen om de spreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is het Informatiecentrum in Amsterdam tot nader order gesloten.
E-mails kunnen we wel op afstand beantwoorden en bestellingen worden (voorlopig met vertraging) verwerkt en verzonden.

Het pleit voor samen delen
door de Meester —, via Benjamin Creme

“Van alle mogelijke wegen is er één nog niet geprobeerd. Door heel zijn geschiedenis heen is één eenvoudig antwoord het begrip van de mens ontgaan. Het beginsel van samendelen is het enige dat een antwoord zal geven op de noden van de mens en zijn vele problemen zal oplossen, want het ligt ten grondslag aan het Plan van God Zelf. ”

Inhoud Share Nederland mei 2020:

Het pleit voor samen delen
door de Meester —, via Benjamin Creme

Opinie:
Laten we in deze fysiek afstandelijke tijden tot elkaar komen

door David Suzuki

Deze maand in Share International

Tijd is rijp voor Universeel Basisinkomen
door Elisa Graf

Verandering, liefde en noodzaak van eenheid
door Graham Peebles

“We zijn maar zo sterk als de zwakste”
door Antonio Guterres

Veerkracht
door Dominique Abdelnour

Tekenen van de tijd:
Wonderen zullen de wereld overspoelen

Rechtvaardigheid en Eenheid
een compilatie

Goedheid geboren uit crisis
door Wanja Amling

Lezers schrijven:
Wie anders dan Maitreya

Vragen en antwoorden
door Benjamin Creme

LEES HIER een selectie uit de Nederlandstalige editie van

Share International, mei 2020 >>>

OF ABONNEER U op het maandblad Share Nederland, de Nederlandstalige editie van Share International. Dan mist u niets van de gedrukte editie waaruit we op de website slechts een beperkte selectie kunnen tonen. Klik voor meer informatie over een jaarabonnement. (Share Nederland bevat geen advertenties en is daarom volledig afhankelijk van abonnees. Uw abonnement stopt na een jaar automatisch, tenzij u het zelf vernieuwt.)

Speciale kennisgeving
Op 24 oktober maakte Share International bekend het overlijden van haar oprichter Benjamin Creme bekend.
Lees hier de bekendmaking

Lees hier een verklaring in verband met de recente gebeurtenissen in Parijs

UFO boven Jeruzalem en Witte Ruiter in Caïro zijn tekenen van Maitreya, de Wereldleraar

De ‘ster’ van Maitreya boven Jeruzalem, 28 januari 2011

 

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben op  televisie en internet twee wonderbaarlijke verschijningen gezien die recentelijk op video werden vastgelegd: een stralende UFO die boven de Tempelberg in Jeruzalem zweeft en een ijle figuur in het wit die op een wit paard door de menigte op het Tahrirplein in Caïro (Egypte) rijdt.

De UFO werd door minstens drie verschillende ooggetuigen gefilmd. De Australische krant Sydney Morning Herald berichtte: “Wellicht nog intrigerender is het feit dat het voorwerp vanuit verschillende gezichtshoeken werd gefilmd die alle synchroon lopen, met name op het moment dat het met grote snelheid omhoog vloog.” Het Engelse Channel 4 News merkte op dat de video’s “precies dezelfde bol van licht” lijken te tonen en dat “het mysterie zich verdiept omdat het verboden is om boven de heilige plaats te vliegen, dus kan het licht niet van een vliegtuig afkomstig zijn geweest”.

Waarop duiden deze verschijningen? Waar komen ze vandaan? Wat is hun betekenis in deze tijd van crisis en verandering?

Volgens Benjamin Creme, kunstenaar, auteur en spreker, zijn dit twee van vele tekenen of wonderen die de openlijke verschijning van Maitreya, de Wereldleraar, aankondigen.

Op 14 januari 2010 kondigde Benjamin Creme aan dat Maitreya’s eerste televisie-interview (incognito) had plaatsgevonden. Sindsdien heeft Hij in Amerika 29 interviews gegeven, en meer interviews worden spoedig verwacht in de beide Amerika’s, Japan, Europa en de rest van de wereld.

Volgens de Meester van Benmjamin Creme was de UFO in Jeruzalem een van de vier ‘sterren’ die sinds december 2008 over de hele wereld worden gezien en als voorbode van Maitreya’s openlijke verschijning. Hij verklaart tevens dat de Ruiter op het Witte Paard een zegening van Maitreya is om te onderstrepen hoe belangrijk de strijd van het Egyptische volk voor rechtvaardigheid en vrijheid is en te laten zien dat Hij hen daarin steunt. Maitreya is vaak als de Ruiter op een Wit Paard verschenen — het eeuwenoude symbool voor een toekomstig leraar. Velen zien inmiddels uit naar de terugkeer van hun verwachte leraar, of ze Hem nu kennen als de Christus, Messias, de vijfde Boeddha, Krishna, Kalki Avatar of de Imam Mahdi.

“Gedurende achttien gedenkwaardige dagen richtte de aandacht van de wereld zich onlangs op één plein in een eeuwenoude stad. Bij duizenden en tienduizenden liepen de mensen in Caïro, jong en oud en zeer jong, moedig langs de tanks en waterkanonnen, en leerden snel de kunst van het ademhalen temidden van traangasexplosies. De mensen uit Caïro veroverden en bezetten hun Plein in vredige broederschap, waarmee ze de naam Tahrir toevoegden aan de gloriedaden van Egypte’s luisterrijke verleden.”
(Uit: ‘De stem van het volk wordt gehoord’ door Benjamin Creme’s Meester, 13 februari 2011)

LEES VERDER >>>

N.B.: Ofschoon de naam Maitreya ook door anderen wordt gebruikt, komt hun begrip van de Wereldleraar mogelijk niet overeen met de informatie op deze site. Ieder die zich op dit moment presenteert als Maitreya of de Wereldleraar is beslist niet degene naar wie wij verwijzen.

Deze website wordt onderhouden door Share International, een groep zonder winstoogmerk die met zustergroepen in meer dan 20 landen informatie uitgeeft. Copyright © 2010 Share International/Nederland. Alle rechten voorbehouden.