Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Zoals altijd leggen de door Benjamin Creme’s Meester geschreven artikelen de kern van een situatie vast. Dit artikel is geen uitzondering. Hij stelt hierin de kwestie aan de orde die de tweedeling in de wereld samenvat: sommigen stellen alles in het werk om de zogenaamde status quo te handhaven en vast te houden aan de oude manieren, terwijl anderen de gevolgen van verdeeldheid en hebzucht zien en ervaren. “Zullen de oude manieren, de oude tijden terugkeren? Willen we ze werkelijk laten terugkeren, wanneer de overvloed van de rijken zich dagelijks verdubbelt en de armen het moeten stellen met de kruimels die zij achterlaten?”
Twee factoren, zegt Hij, zullen bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe: het volk dat zich bewust wordt van zijn rechten en zijn macht; en het onvermijdelijk wenden van het Kosmisch wiel dat modern ‘Rome’ en zijn uitspattingen tot een einde zal brengen – en de weg vrijmaken voor de realisering van een eerlijke wereld.

Maitreya’s belofte
door de Meester —, via Benjamin Creme (9 oktober 2011)
Terwijl velen blijven geloven dat de huidige structuur van banken en effectenbeurzen noodzakelijk en niet te veranderen is, komen steeds meer mensen tot de slotsom dat die niet langer van nut zijn en spoedig vervangen moeten worden. Te veel mensen lijden onder de gevolgen van ongebreidelde hebzucht en hunkeren naar meer rechtvaardigheid en billijkheid om in wat zo lichtvaardig “het huidige economische klimaat” wordt genoemd, te kunnen overleven. Vóór de economische ineenstorting van 2008 was er, althans in de ontwikkelde wereld, geld te over. Mensen hadden werk en huizen om in te wonen; en elke dag kwamen er nieuwe miljonairs bij. Elders stierven echter miljoenen mensen niettemin de hongerdood en hadden miljoenen andere niets te eten, maar voor sommige was er heel veel geld en was het leven goed. Waar is al het geld gebleven? Wat is ermee gebeurd? Nu heeft niemand werk en is het geld verdwenen – naar de banken en verdwenen. En de miljonairs zijn nu miljardairs. Het is allemaal heel raadselachtig. De halve wereld is, zou je denken, opgelicht. Zullen de oude manieren, de oude tijden terugkeren? Willen we ze werkelijk laten terugkeren, wanneer de overvloed van de rijken zich dagelijks verdubbelt en de armen het moeten stellen met de kruimels die zij achterlaten? Mensen overal bespeuren een verandering en voegen hun stem toe aan haar appèl. Zij worden zich ook bewust van hun vermogen tot handelen, en velen sterven als bewijs ervan. Zij voelen aan dat de dagen van de oude benaderingen bijna geteld zijn en aan het eind van hun krachten zijn. Zij voelen dat er andere, betere manieren zijn om te leven en zien uit naar morgen. Waarlijk, de oude werkwijzen sterven af en houden het mensenras tegen. Het wiel wentelt en opnieuw gaat het machtige ‘Rome’ ten onder. Maitreya’s vuur is ontstoken in de harten van talloze miljoenen mensen en zij reageren vol vuur om een nieuwe wereld te bouwen waar rechtvaardigheid en harmonie heersen. Maitreya’s belofte is dat die nieuwe wereld in aantocht is.

Boodschap van Maitreya
Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en de getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking. Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid. Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid. Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden. Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden. Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen. Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust. Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe. Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie. Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.

V. Er wordt gezegd dat Maitreya’s aura de hele Aarde omvat.
A. Het effect ervan, zeker. En op Verklaringsdag zal iedereen het voelen.

V. Ik las ergens dat u heeft gezegd dat er in uw ontwikkeling strategische veranderingen plaatsvonden toen u de orgonaccumulator begon te gebruiken. Kunt u vertellen hoe u uw orgonaccumulator heeft gebouwd?
A. De orgonaccumulator werd [in de jaren 30] ontworpen door Wilhelm Reich. Ik heb zelf een orgonaccumulator gemaakt, maar dat deed ik op een onhandige manier omdat ik niet wist hoe hij eenvoudiger gemaakt kon worden. Tegenwoordig is het heel eenvoudig om er een te maken, en als ik een nieuwe orgonaccumulator zou maken, zou ik het op de eenvoudige manier doen. Ik deed het op de moeilijke manier met ruwe glaswol. Hebt u ooit met glaswol gewerkt, tot aan uw ellebogen en nog verder, wat je huid scheurt zolang je ermee bezig bent? Ik kan niemand aanraden op die manier een orgonaccumulator te bouwen! Maar doe het op de eenvoudige manier door de vereiste materialen te kopen die al in elkaar gezet zijn. Ik deed het zelf bij wijze van experiment. Reich experimenteerde met energiedragers en stelde vast dat van alle een energie uitstraalde die hij ‘orgon’ noemde. Orgon is eigenlijk de etherische niveaus van materie, die hij als één gebied zag, maar het zijn eigenlijk vier afzonderlijke gebieden, elk hoger dan het onderliggende. Het hoogste is het hoogste gebied in dit zonnestelsel. Venus, een bijzonder ver gevorderde planeet die in haar laatste incarnatie of ronde is, manifesteert zich op het hoogste niveau van orgon of etherische stof.
De buitenkant van een orgonaccumulator is gemaakt van zachtboard van natuurlijk materiaal, meestal houtvezelplaat, en de binnenkant is ook houtvezelplaat; tussen de twee houtvezelplaten komt een laag natuurlijk materiaal zoals glaswol. Tegenwoordig kun je glaswol in rollen kopen, precies op maat gesneden. Dit plaats je tussen de twee houtvezelplaten die je op de hoeken aan elkaar lijmt of vastspijkert om er een doos van te maken. Deze doos moet je hoger maken dan jezelf in zittende houding bent, zodat je er zelf in kunt zitten; hij moet ruim genoeg zijn om in te zitten zonder dat je lichaam de zijkanten of de bovenkant raakt. Aan de binnenkant wordt de doos bekleed met metaal; ik gebruikte daar ijzer voor. Het raamwerk aan de buitenkant moet ook van metaal zijn, zodat je er in kunt gaan en de zes delen aan elkaar kunt bevestigen – de onderkant, de bovenkant en de vier zijkanten. Je kunt hem met één laag of met 50 lagen maken, afhankelijk van hoe krachtig je hem wilt maken. Hoe meer lagen, hoe krachtiger de etherische energie binnenin de doos zal zijn.

V. U sprak over de spirituele leringen die in de vorige eeuw via Alice Bailey gepubliceerd werden. Zijn deze in onze huidige tijd nog steeds bruikbaar?
A. Alice Bailey schreef over de leringen van de Oude Wijsheid die voortdurend worden bijgewerkt en de leringen die via Madame Blavatsky werden vrijgegeven, leidden tot die welke via Alice A. Bailey werden vrijgegeven. De Meester Djwhal Khul werkte van 1919 tot 1949 via Alice Bailey en bouwde voort op de leringen die via Madame Blavatsky waren gegeven, maar dat betekent niet dat de leringen van Madame Blavatsky niet meer geldig zijn. Ze zijn even waar of deels waar als altijd. Ze kunnen alleen maar deels waar zijn omdat we slechts een deel van de
waarheid kunnen bevatten – ons denken zou de hele waarheid niet aankunnen.
Alice Bailey, Madame Blavatsky en Helena Roerich waren de grote exponenten, discipelen van de leringen van de Oude Wijsheid die de leringen van de Meesters in de wereld van alledag vrijgaven, en deze leringen zullen doorgaan. Er zijn nu 14 Meesters in de wereld, plus Maitreya. Spoedig zullen er nog meer Meesters zijn en nog meer naarmate de nood zich voordoet, naarmate de mensheid gereed wordt voor een uitbreiding, een verdere detaillering en verbreding van de leringen.
De Mysteriescholen zullen worden geopend – voor voorbereidend en voortgezet onderricht in de leringen, waar mensen naartoe zullen gaan om te leren over de vereisten voor inwijding, waarmee het pad van evolutie voor planeet Aarde wordt afgesloten. De laatste paar levens van het evolutionaire leven staan in het teken van vijf grote uitbreidingen van bewustzijn die we de vijf planetaire inwijdingen noemen (zoals geïllustreerd in het leven van Jezus) en die in de laatste paar levens in de evolutie plaatsvinden. Dan ga je dus naar deze scholen: de voorbereidende school in [het VK] zal in Schotland staan en de middelbare school in Ierland. Maar er zullen scholen over de hele wereld komen zodat er voor iedereen voorbereidend, voortgezet en hoger onderricht is. En iedereen die het stadium van discipelschap heeft bereikt en daar behoefte aan heeft, zal naar deze scholen gaan. Op deze manier zal de mensheid worden getraind en voorbereid op het leven in de toekomst, want het leven zal totaal veranderen wanneer de Meesters openlijk in de wereld zijn. Het doel van het leven zal veranderen, de ervaring van het leven zal zich verdiepen. De mensheid zal niet langer door triviale oorlogen, verschillen en kleinigheden onderuit gehaald worden. De mensheid zal naar de leraren opzien en naar de Leraar van alle leraren, Maitreya Zelf, als de exponent van de waarheid. En de Meesters zullen de mensheid over het pad van evolutie onderrichten. (Lezing Londen, oktober 2013)

V. Wat is “onze Goddelijkheid”?
A. Wanneer iemand het over ‘goddelijkheid’ of ‘spiritualiteit’ heeft, denken mensen aan religie, kerk, tempel, handen vouwen, bidden. Dat is het ook allemaal, maar het is bovenal verhouding. Goddelijkheid is juiste verhouding. Het is de juiste verhouding tussen mensen overal. Alle mensen, alle mannen en alle vrouwen, overal. Het is niet zo dat sommige mensen voorbestemd zijn tot rijkdom en macht en heerschappij over de wereld, zoals veel mensen denken, of om steenrijk te worden van hun beleggingen en op die manier machtig worden. Nee, het heeft te maken met wie je bent, in welke mate je ziel zich door jou uitdrukt, en hoeveel van je wezenlijke spirituele waarheid als vonk van het goddelijke zich door je ziel manifesteert, door jou. Dat alles is wat je bent. En wanneer zich dat uitdrukt, geef je uitdrukking aan je goddelijkheid. Het is niet iets wat je leert doen, of waarvoor je naar de kerk moet, het is iets wat je bent. Je doet het van nature, omdat het je natuur is. We moeten dat wat we spiritueel noemen ook toepassen op verhoudingen, op meer aspecten van het leven dan we kennen. Alles wat het leven verbetert voor het grootste aantal mensen is spiritueel, wezenlijk spiritueel van aard. Het is geen afgezonderd deel van het leven dat je voor een bepaalde dag, voor de tempel of de kerk bewaart. Het is een dagelijkse uitdrukking van wie en wat we zijn. Maitreya zal zeggen: jullie zijn Goden. Iedereen is een God – niets minder. (Lezing Tokio, 2008)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Een golf van vreugde!
Op zaterdag 23 september 2017, het weekeinde van de Europese Transmissieconferentie in Kerkrade, bleef ik thuis en bekeek interviews met Benjamin Creme op YouTube en fragmenten van enkele van zijn lezingen. Toen klikte ik weer op de foto als introductie op een van de lezingen en in een soort ballon verscheen Benjamin Creme, wuivend met zijn hand alsof hij me groette! Toen verdween de ballon. Ik was verbijsterd. Ik klikte nog een keer en nog eens en iedere keer verscheen de ballon weer, met Benjamin Creme die hetzelfde gebaar maakte. Toen was het voorbij. Ik moest lachen. Het was allemaal zo blij en vol van zijn humor – bewijs dat hij bij ons is. Dank aan hem!
L.M., Bures sur Yvette (Frankrijk).

Toekomstig werk
Verscheidene jaren geleden, terwijl ik meehielp met een evenement voor de Wederverschijning, kwamen er twee vreemden naar me toe die zeiden dat er iemand was met wie ik moest spreken. Later die dag kwam die persoon plotseling naar me toe en stelde zich voor. Ik vertelde haar wat er eerder op de dag was gebeurd en toen ontspon zich een gesprek. Een geweldige energie van liefde begon ons beiden te omringen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Zij zei dat ze een boodschap voor me had; de energie was zo sterk dat het moeilijk was om eraan te twijfelen. Ze begon met te zeggen dat er veel werk voor me is op humanitair gebied en in de Verenigde Naties, als ik ervoor zou kiezen om dat te aanvaarden, maar dat ik mijn goddelijkheid moet beseffen en aanvaarden. Zij zei dat ik een maatschappijhervormer in de ware zin van het woord ben en dat ik een talent heb om met kinderen om te gaan. Ik zou een verschil in hun leven kunnen maken. Ze zei dat ik door mijn aanwezigheid de last van mensen verlicht en dat ik liefde, licht en een lach bij me draag die anderen helen. Tijdens ons hele gesprek stroomden de tranen uit haar ogen vanwege, zo zei ze, de liefde die ze voelde. Ik voelde die sterke energie van liefde ook. De dame vervolgde met te zeggen dat mijn werkterrein moeilijk kan zijn maar dat Maitreya bij me is en ik altijd veilig en beschermd zal zijn. Zij zei ook dat er veel werk voor mij is, kinderen onderwijzen en helen en met grote menigten mensen praten. Ze zei dat ik hier ben om te helpen met het plan en om de mensheid bewust te maken van haar potentiële goddelijkheid; en ook dat er mensen van andere ‘werelden’ hier zijn evenals vele Meesters die werken met het plan van onze planeet. Ik kreeg meer informatie en details over dit werk. De ervaring gaf me dieper begrip dat er een plan is. Het benadrukte voor mij ook dat er een terrein van dienstverlening in het onderwijs in het verschiet ligt. Het was echt beangstigend om dit allemaal te horen en ik voelde me uit het veld geslagen, ik wilde zelfs wegrennen en ergens wegkruipen.
Aan het eind van ons gesprek wendde de vrouw zich tot mij en zei: “Ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Dank dat je me deze gelegenheid hebt gegeven.” De ervaring maakte inderdaad dat ik me erg geliefd voelde en dat bleef verscheidene dagen bij me. Ik voelde echt de eenheid van alles en wenste dat ik dat gevoel altijd mij me zou kunnen houden.
Naam bij de redactie bekend
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat dit een boodschap van de Meester Jezus was.

Opbeuren
Een paar weken na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 in de VS reden mijn dochter en ik van school naar huis, en kwamen in Roehampton Lane, Londen, in een file terecht. Zij vertelde me over een vervelend voorval met een leraar op school die dag. We praatten ook over de algehele stemming van boosheid en pessimisme die sinds 11 september overal leek te heersen. De autobestuurders om ons heen waren boos en gefrustreerd omdat ze vastzaten in het verkeer. Sommige auto’s claxonneerden en gingen dicht op elkaar staan om te voorkomen dat er nog meer auto’s uit de zijstraten in zouden voegen. We besloten om te proberen de sombere stemming te helpen opheffen door een auto vanuit een zijstraat voor te laten gaan, die in een andere lange file in de zijstraat had staan wachten. De bestuurder van de kleine rode auto leek dolblij dat we hem voor lieten. Hij hing uit het raam en straalde en zwaaide naar ons en riep “Bedankt! Bedankt!” Terwijl hij verder reed, bleef hij vanuit het raam wild naar ons achter hem zwaaien, tot hij verderop afsloeg. Hij was zo ongelooflijk gelukkig dat we lachten en we waren weer in een goede stemming. De bestuurder leek op de ‘dakloze man’ in de video van Maitreya toen Hij in de bibliotheek in New York verscheen – Hij was Caribisch, in de 50, met halflang krullend haar. Was de lachende bestuurder een bijzondere persoon?
D.en M. E., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was.

Verkeersregels
Dit gebeurde op een zondagmorgen in augustus 1998. Ik was op weg naar Transmissie-meditatie in Berkeley. Wanneer je van de snelweg de afrit neemt, verandert de weg van een tweebaans- in een eenbaansweg. Een oranje sportauto, ik denk een Maserati, dook op vóór me. Hij trok mijn aandacht omdat de verf van de auto heel mat was, totaal niet glimmend. Een eindje verder werd de weg weer tweebaans en de Maserati bevond zich nu rechts naast me. Omdat de rit naar Transmissie-meditatie ongeveer 40 minuten is, heb ik mijn ontbijt in de auto om tijd te sparen. Terwijl ik bij een rood verkeerslicht stond, ergerde ik me aan het geloei van de motor van de Maserati. Ik dacht: ‘Hoe kan iemand zo buitensporig veel geld betalen voor een auto die zoveel geluid maakt?” Mijn raam was open en ik hoorde de man in de Maserati zeggen: “Dat ziet er goed uit,” verwijzend naar de bagel die ik aan het eten was. Hij had een brede vriendelijke lach. Ik lachte terug en zei: “Ja, inderdaad.” Het licht sprong op groen. Ik begon op te trekken, maar realiseerde me dat de weg weer eenbaans zou worden, dus remde ik om hem voor te laten gaan. Ik zei tegen hem: “Ga uw gang.” Hij zei: “Nee, nee. U gaat voor”, wat ik ook deed en ik zwaaide bedankt met mijn ‘bagel’-hand. Hij was heel knap en gedistingeerd. Hij leek begin 60. Zijn haar was helemaal wit en hij leek een heel duur kapsel te hebben. Hij had een volle witte baard, kort en perfect geknipt. Het woord ‘onberispelijk’ kwam in me op.
Ik dacht er verder niet over na tot net voor ik bij de Transmissie-meditatie aankwam, en ik voor de grap dacht; “O, vast, dat was de Meester Jezus die me weer groette.” (Benjamin Creme had juist enkele ervaringen met de Meester Jezus van een paar dagen geleden bevestigd.) Ik denk altijd aan de man in de oranje Maserati, elke keer dat ik op weg naar Transmissie-meditatie bij die kruising kom. Was dit weer een ontmoeting met de Meester Jezus, of misschien Maitreya?
J.O., Dublin (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘bestuurder van de oranje Maserati’ de Meester Jezus was.

Lichtbron
Ik zou graag een buitengewoon verhaal willen vertellen dat de vader van een groepslid overkwam. De man, die de diagnose kanker had gekregen, lag in die tijd in een ziekenhuis in Kiel (Duitsland). Zijn dochter gaf hem een prachtige foto van een kruis van licht. Hij hing die aan de muur zodat hij het steeds kon zien. Op 26 juli 1999 kwam hij op de healinglist van Benjamin Creme’s Meester. Een paar dagen daarna werd hij ’s nachts wakker. Hij zag het kruis van licht in een helder licht. Toen voelde hij dat licht zijn lichaam binnenkomen. Hij is zeer nuchter en gelooft meestal niet dat zulke dingen kunnen gebeuren. Zijn dochter zou graag willen weten: was het fantasie of een Meester die hem hielp? Sinds dit gebeurde, heeft hij het gevoel dat elke keer dat hij naar dit kruis van licht kijkt hij voelt dat het licht nog in de foto is.
M.N., Hamburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya het licht manifesteerde.

Roze ontmoeting
Op 20 oktober 2017 zat ik in de auto op weg naar een Mind Body Soul beurs in Alexandra Palace, Londen, en voelde een sterke drang om te stoppen en wat rozen voor onze kraam te kopen. In een bloemenwinkel kocht ik drie witte en drie roze rozen. Ze stonden perfect op de tafel en ik zond een foto naar een groepslid dat erg van bloemen houdt en er meestal voor zorgt, maar ziek was. Om ongeveer 4 uur ’s middags kwam er een kleine oudere dame met wit haar naar onze stand. Ze zag er schilderachtig uit: ze droeg een roze wollen knielange jas, een witte jumper met een polokraag en op haar hoofd een witte hoed met daar bovenop een roze hoed! Ze paste precies bij de kleur van onze rozen! Ik zei tegen een medegroepslid, wat een lieve vrouw is dat, en liep naar de voorkant van de stand om haar te begroeten. Ze tuurde naar me van achter haar brillenglazen en ik boog me een beetje voorover om met haar te praten. We hadden een levendig gesprek over Maitreya, Benjamin Creme’s rol, de noodzaak van eenheid en het feit dat de mensheid één is. We waren het over alles eens en zij leek al alles te weten. Zij vertelde me dat deze informatie ook in de joodse esoterische leringen te vinden is. Nadat we ongeveer tien minuten gepraat hadden, zei ik dat ik Gill heette en vroeg haar wat haar naam was. Zij antwoordde: “Roos”! Toen zei ze met enige nadruk: “Ik zou graag aan alle mensen met wie je samenwerkt mijn zegening op alle gebieden zenden – fysiek, emotioneel en mentaal.” We omhelsden elkaar ten afscheid en ze deed wat gratis materiaal in haar winkelwagentje. In die tijd had ik me een beetje terneergeslagen en vermoeid gevoeld, maar deze ontmoeting was wonderbaarlijk vreugdevol en verheffend en met een boodschap om door te geven.
G.F., Londen (VK).

Familieband
Een week voor Kerst 1999 stapte ik vroeg in de middag de metro in om mijn moeder in een bejaardenhuis te bezoeken. Voor me zat een Sinti- of Romagezin: vader, moeder met een baby en vier kinderen in verschillende leeftijden. Zij leken een volkomen eenheid. Ik was geboeid en moest steeds naar hen kijken. De oudste dochter speelde met een potlood en probeerde de wenkbrauwen van haar jongere zusje te schilderen. Ik zei: “Voorzichtig wanneer de metro stopt.” De vader zei ook iets tegen haar op een vriendelijke ontspannen toon, maar in een taal die ik niet kon verstaan. Toen moest ik verder om een zitplaats te vinden. Ik bood de dame met het kleine kind een plaats aan, ik kon dus tegenover haar zitten. Zij had alleen oog voor de baby die er heel gezond, gelukkig uitzag en in diepe slaap verkeerde. De moeder opende de draagdoek en haalde de muts van het hoofdje van de baby. Ze deed dat op zo’n buitengewoon eenvoudige en tedere manier dat ik diep in mijn hart ontzag voelde. Zij keek niet naar haar gezin maar je kon de verbondenheid tussen hen voelen. De hele familie leek zo gewoon en tegelijkertijd zo volmaakt. Was dit slechts een goede ervaring met culturele verschillen of was het gezin een groep leden van de Geestelijke Hiërarchie?
U.R., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het Maitreya, de Meester Jezus en discipelen waren.

Vertraagde beweging
Ik voel de aandrang om over een ervaring te schrijven en er een vraag over te stellen. Met Kerst 1995 had mijn dochter mijn auto geleend om met haar kinderen naar Nelson (Brits Colombia, Canada) te gaan. Op 30 december reed zij tussen Salmo en Nelson toen de auto op een stuk zwart ijs terechtkwam en van de weg afraakte, en zo’n vijf meter een steile helling afging en tegen een boom tot stilstand kwam. Ze zei dat het een wonder was dat de auto niet slingerde, gezien de zeer steile heuvel. Ze had ook het gevoel dat de auto bijna gedragen werd; hij leek geen snelheid te maken en raakte de boom zo zacht dat er alleen maar schade aan de voorbumper was. De kinderen waren helemaal niet bang: ze wilden dat zij het ‘nog eens deed’, aangezien het voor hen een grap was. Ik had, in een gebed, aan Maitreya gevraagd om voor hen te zorgen. Was dit door Zijn toedoen? Ik geloof dat en dank Hem daarvoor. Zo niet, dank aan Wie het wel was!
E.R., Calgary (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat zijn dochter gered werd door de Meester Jezus.

Synthese
een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Synthese’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De nieuwe energieën van Waterman, die dagelijks in kracht toenemen, doen hun aanwezigheid reeds voelen en liggen ten grondslag aan de veranderingen die nu, op elk gebied, op wereldschaal plaatsvinden. Deze veranderingen moeten (en zullen) de hoedanigheid, de innerlijke aard weerspiegelen van de Waterman-energie – namelijk die van Synthese. Deze energieën van Synthese, die de verschillende strengen van ons rijkgeschakeerde leven samenvoegen en vermengen, hebben als taak de mensheid te brengen tot een besef van haar eenheid, tot een begrip van haar rol in het grote Plan en een vermogen om dat Plan te openbaren in juiste verhoudingen op het stoffelijke gebied. De eerste stappen worden nu gezet, terwijl de landen worstelen met de problemen van een stervende economische structuur en veranderende politieke betrekkingen. De prille tekenen van een nieuw mondiaal bewustzijn worden zichtbaar naarmate de mensen de noodzaak beseffen van samenwerking bij de aanpak van hun milieuproblemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe Tijd breekt aan’)

Een groot Avatar, de Avatar van Synthese, is door de Hiërarchie aangeroepen. Hij staat achter de Christus en werkt via Hem. De energie van dit Wezen werkt door de Hiërarchie als groep en door de mensheid als groep. Zijn energie werkt ook door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als groep (niet door de Veiligheidsraad waarvan de leden een vetorecht hebben en tegen de uitdrukking van groepsbewustzijn van de VN in werken). De energie van de Avatar, een samenvoegende, samensmeltende, vermengende energie, stroomt door de Algemene Vergadering en smelt uiteindelijk de naties samen tot één dienende eenheid. Zij zullen dan de wereld als geheel dienen in plaats van hun eigen afgescheiden nationale belangen, zoals ze thans doen. De groep waar deze energie het krachtigst door werkt, is de Nieuwe Groep van Werelddienaren. Zij zijn de schakel tussen de Hiërarchie en de mensheid omdat ze een been in elk kamp hebben. Het zijn zonder uitzondering discipelen. Ze hebben de eerste inwijding genomen en misschien de tweede, sommigen van hen de derde en enkelen de vierde inwijding. Zij zijn Werelddienaren. Het zijn niet noodzakelijkerwijs de esoterici van de wereld, maar ze zijn op ieder terrein van menselijke activiteit te vinden: op ieder gebied geven ze uitdrukking aan hun besef van de behoeften van de mensheid in deze overgangstijd. Zij zijn de hoop van de wereld. Door hen zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Het verheugt Mij opnieuw tot jullie te kunnen spreken, en jullie te vertellen dat Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. (Maitreya, Boodschap nr.3)

De synthese van ideeën die aan onze veelsoortige presentatie ten grondslag ligt, komt voort uit ons besef van de eenheid van alle dingen, uit ons voortdurende besef van het Geheel en van de ondeelbaarheid van die Werkelijkheid. Wanneer de mensen delen in deze ervaring, zal alles mogelijk worden. Wanneer de mensen de Christus zien en zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zullen ze inzien hoe noodzakelijk de vele benaderingen van de waarheid zijn, omdat ze zullen beseffen hoe oud de mens is, hoe uiteenlopend zijn ervaringen en verwachtingen door de eeuwen heen, en op hoeveel verschillende manieren mensen ideeën in zich opnemen. Ook zullen zij iets gaan begrijpen van de innerlijke eenheid achter de uiterlijke verscheidenheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van synthese’)

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Ik wil jullie de kans bieden om te groeien in Dienstbaarheid, om jezelf te verheffen tot in een nieuw Licht, tot een nieuwe verantwoordelijkheid, en wanneer Ik jullie oproep, zal ik jullie verwachten. Er zijn er thans velen die dit werk voor Mij doen, doch Mij niet kennen, noch weten dat Ik er ben. Zo is het altijd geweest, want velen werken beter in de schaduw. Maar jullie, Mijn vrienden, hebben de gelegenheid tot volledige en bewuste dienstbaarheid. Grijp deze kans aan en begin nu. Neem deel aan een Groots Plan dat nu de wereld verandert, dat alle mensen en alle volkeren tot elkaar brengt, dat de weg toont naar de toekomst en terug naar God. (Maitreya, Boodschap nr.21)

De wezenlijke hoedanigheid van Waterman is Synthese, een hoedanigheid die zelden te zien is in het huidige leven op Aarde. In toenemende vaart, echter, zal de hoedanigheid van Synthese op alle gebieden van het leven geleidelijk de plaats innemen van de fragmentatie en disharmonie van vandaag. Mensen zullen de betekenis van Eenheid leren begrijpen en inzien dat ze broeders en zusters zijn van één familie die samen een ontdekkingsreis ondernemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’)

….

Je kunt de gevolgen van de energie van synthese al bijna overal zien in het leven, zeker in het onderwijs. Synthese heeft te maken met verhoudingen, met de verwantschap van ideeën bijvoorbeeld. Door filosofisch onderzoek kun je het bewustzijn uitbreiden totdat twee schijnbare uitersten vlak naast elkaar staan – elkaar niet alleen aanvullen en invullen, maar elkaar ook verduidelijken. Het is dit vermogen tot samenvoegen waardoor het bewustzijn van de mensheid onvermijdelijk wordt uitgebreid en juiste menselijke verhoudingen mogelijk worden. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn Aanwezigheid veroorzaakt zulke veranderingen in de wereld, dat de informatie over Mijn bestaan weldra zal worden bevestigd. De mensen zullen vragen: hoe kan dit; waar komt dit nieuwe licht vandaan? De aloude scheidslijnen zullen samenkomen en versmelten; de mensenzonen zullen een hoger Licht ontwaren, en wanneer zij hun gezicht naar dat Licht keren, zullen zij Mij vinden, wachtend om hen te leiden. Zo zal het zijn. Zo zal de waarheid in het hart der mensen reageren op de Waarheid die Ik ben. Zo zal dat nieuwe Licht in hun hart ontstoken worden, en zal de angst van de mensen verdwijnen. (Maitreya, Boodschap nr.44)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk…. Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wateren van Aquarius’)

Helaas is het onderwijs in de meeste landen tot nu toe zeer nationalistisch geweest. De geschiedenis van het land wordt gewoonlijk zeer eenzijdig onderwezen: alles wat het land deed was goed en alles wat andere landen deden was slecht. Hierdoor krijgt het zich ontwikkelende kind een zeer vooringenomen en geheel onjuiste kijk op de wereld. Ik vind dat het onderwijs een kind in de eerste plaats moet laten zien dat het lid is van een mondiale familie. De samenvoegende energie van Waterman moet worden aangewend om dit mondiale bewustzijn te scheppen. Men moet de kinderen laten zien dat we niet slechts leven in één groot of klein land, maar in een wereld waarin nog 5,7 miljard andere mensen leven. Kinderen moet bovenal worden geleerd dat dit het uitgangspunt is van hun leven op Aarde: dat zij deel uitmaken van een groep, een familie. Net zoals een familie de bestaansmiddelen deelt binnen het huishouden, zo behoort de menselijke familie de bestaansmiddelen te delen die de Goddelijke Voorzienigheid voor dat doel verstrekt. (Benjamin Creme, SI juli/augustus 1997)

…de oude, versleten structuren verliezen hun stabiliteit en samenhang en maken zo de weg vrij voor de opbouw van de nieuwetijdse vormen. Die nieuwe vormen moeten de idealen en aspiraties omvatten van alle mensen voor een rechtvaardiger wereld, een wereld die niet langer verscheurd is en verdeeld in rijk en arm, machtig en zwak. Ze moeten boven alles het denkbeeld omvatten van synthese, de innerlijke, geestelijke bedoeling van het Waterman-bestel. Wanneer Maitreya naar voren treedt om in volle openbaarheid te werken, zal Hij de fundamenten leggen voor deze nieuwe benaderingen van leven: Hij zal de eenheid van de mensen benadrukken en de noodzaak van samendelen, rechtvaardigheid en vrede als de enige garantie voor vrede; Hij zal alle mensen oproepen de fouten van het verleden te vergeven en te vergeten; Hij zal de klaroenstoot geven tot samenwerking voor het welzijn van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het voorspel van verandering’)

De mensheid zal tot het volkomen begrip komen dat we één groep zijn die mensheid heet, dat er niets is in de hele kosmos wat van ons afgescheiden is, dat alles verbonden is met al het andere, dat de wetten die de mensheid met elkaar verbinden de wetten zijn die zijn opgebouwd uit het niet-bestaan van welke afgescheidenheid ook in de hele kosmos. We zullen in dit besef van samensmelting en vermenging groeien, naarmate de invloed van de energieën van synthese, afkomstig van de constellatie Waterman, toeneemt. Dat is het wezen van de energieën van Waterman. Die werken alleen door middel van groepen. Deze energieën werken niet door middel van individuen. Individualiteit zal niet verdwijnen, maar in dienst van de groep gesteld worden. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Velen zullen Mij spoedig zien en aanvankelijk wellicht verrast zijn door Mijn verschijning want Ik ben niet de Prediker van Weleer, maar ben slechts gekomen om de weg te wijzen, om het pad te tonen dat moet worden begaan, terug naar de Bron en naar Harmonie, Schoonheid en Rechtvaardigheid. Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we triomferen. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Mensen zullen de betekenis van Eenheid leren begrijpen en inzien dat ze broeders en zusters zijn van één familie die samen een ontdekkingsreis ondernemen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’

Wereldwijd lichtverschijnselen

“Geleidelijk aan zullen velen, zo mogen we aannemen, Maitreya gaan zien als Degene die door alle religieuze groepen onder verschillende namen wordt verwacht, en Hem zo noemen. Sommigen zullen zeggen: “Hij moet de Mahdi zijn,” terwijl anderen zullen beweren: “Krishna is weergekeerd, de wet is vervuld!” Weer anderen zullen vermoeden: “Hij is toch zeker de Messias, die eindelijk gekomen is,” terwijl nog weer anderen Hem als de Christus of Maitreya Boeddha zien. Allen zullen Hem zien als de door hen Verwachte, die hun hoop vervult en gekomen is om hun noden te lenigen.

Maitreya zal deze beweringen bevestigen noch ontkennen en ook Zijn werkers die denken dat zij Hem herkend hebben, behoren zich er niet over uit te spreken. Pas op Verklaringsdag zal Maitreya Zijn ware identiteit en status bevestigen.” (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’, januari 2010)

Gezien de recente dramatische gebeurtenissen in verband met de Noord-Koreaanse rakettesten dankte ik de Ruimtebroeders voor hun werk van opdweilen van radioactieve straling ten behoeve van ons. Ik was van plan naar Trouville (Normandië, Frankrijk) te gaan en voordat ik vertrok hoopte ik op mooie zonsondergangen en meer! Op de avond van 3 september 2017 keek ik om 10 over acht uit mijn raam. Het was voor mij geen verrassing dat de zonsondergang voortreffelijk was en ik keek er ongeveer 20 minuten naar en nam wat foto’s. Bij het bekijken van de laatste foto van deze reeks (boven) voelde ik een sterke energie die mij tot tranen toe bewoog. Ik dacht erover de bijgesloten foto’s op te sturen, hoewel ik weet dat ik de heer Creme niet langer kan vragen om zijn Meester om bevestiging te vragen. Die nacht zag ik Benjamin Creme in een droom. Hij keek mij strak aan, vroeg mij iets en zei dan: “Tot ziens”, terwijl hij gedag zwaaide.

J.M., Parijs (Frankrijk).

Eind april 2017 verscheen er boven de stad Manizales (Colombia) een heldere lichtstraal. De figuur werd op de berg Sancancio gezien een week na een aardverschuiving van modder die het gebied verwoestte. Voor de lokale bevolking was de figuur in de lucht een teken van troost. Dit vreemde wolkverschijnsel werd door Marya de Jesús op video gezet, die zei: “Jezus Christus bezocht onze Colombiaanse stad, hij kalmeerde de lucht en er werd naar geluisterd. God zegent ons en glorie aan de Heer en Koning van het Universum.” (Bron: dailymail.co.uk)

“Pad naar de hemel” op foto van verkeersongeval
Op een foto die op 25 april 2017 werd genomen op de plaats van een fataal auto-ongeluk in Gainesville (Georgia, VS) is een lichtstraal te zien tussen het wrak en de lucht. In de lichtstraal zijn twee kleine bollen zichtbaar. Anisa Gannon nam de foto op weg naar haar werk toen ze dicht bij het ongeluk in het verkeer vastzat. Bij het zien van de foto zei haar tante Tara Noble: “O jeetje. Het is een pad naar de hemel.” Noble nam contact op met de familie van de slachtoffers van het ongeluk en gaf hun de foto. Op de vraag of ze dacht dat het lichteffect een schittering van de voorruit was, zei Noble: “Ik geloof niet in toevallen, vooral de twee ‘lichten’ binnen dat grotere licht.” Het bracht de familie vrede, of het nu een schittering is of niet. Het is eigenlijk onbeschrijflijk en het ziet eruit alsof ze vertrekken.” (Bron: today.com, people.com)

In 1472 schilderde Carlo Crivelli een paneel met de beeltenis van St. Jacobus dat nu in het Museum of Art in New York hangt. Daar werd het gefotografeerd door Betty Grossman uit Den Haag. Jacobus is de patroonheilige van pelgrims. Hij voegde zich bij Jezus in gebed voordat deze werd gearresteerd. Bij het ontwikkelen van de foto was een lichtzegening te zien waarvan Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat deze van Maitreya kwam.

Lichtzegening op een foto van B.M. uit Venezuela, genomen door F.R. (Ohio, VS) toen ze in juli 2001 de Zomerschool van de Theosofische Vereniging in Wheaton (Illinois, VS) volgden. Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het een zegening was van de Meester Jezus.

Het Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) is een internationaal project waarin het Europese Ruimte Agentschap en NASA samenwerken om de zon vanuit zijn diepste kern tot de buitenste corona, evenals de zonnewind, te bestuderen. Op deze foto, die op 29 augustus 1997 werd gemaakt, twee jaar na de lancering van SOHO in 1995, is een verscheidenheid aan voorwerpen te zien, waaronder enkele op deva’s gelijkende figuren. Deze foto kwam pas onlangs onder onze aandacht en wij publiceren hem hier omdat hij mogelijk interessant is voor de lezer.

Afbeelding Maria op smartphone

Ergens in 2015 nam een politieagent uit New York, die een moeilijke periode achter de rug had, met zijn smartphone wat foto’s van hemzelf en zijn familie. Toen hij de foto’s op zijn telefoon wilde bekijken waren ze allemaal verdwenen op één na, die hij niet herkende en waarvan hij zich ook niet herinnerde die genomen te hebben. In een gsm-winkel werd bevestigd dat er geen aanwijzing was dat de foto was overgezet of naar hem was opgestuurd. De foto moest met zijn telefoon gemaakt zijn. Toen het verhaal pastoor Patrick Longalong uit Brooklyn bereikte, plaatste die het op zijn Facebook-pagina en nam hij contact op met diaken Greg Kandra. Die herkende het beeld onmiddellijk en plaatste het verhaal op zijn website waar hij schrijft: “Het is Nuestra Señora de la Leche (Onze Lieve Vrouw van de Melk), wat de oudste Mariakapel in de VS is. Het is alsof de foto door iemand genomen is die in die kapel in St. Augustine (Florida, VS) geweest is. Maar de eigenaar van de smartphone is daar blijkbaar nooit geweest.” (Bron: aleteia.org/blogs/deacon-greg-kandra/the-mystery-of-mary)

Een nieuw wereldbeeld
Israëlische vrouwen tarten de status quo

interview met Vivian Silver door Shereen Tayles

Women Wage Peace (Vrouwen voeren vrede – WWP) is een burgerbeweging van Israëlische vrouwen met verschillende etnische, sociale, politieke, religieuze en geografische achtergrond wier doel het is om in 2018 een “eervolle en bilateraal aanvaardbare politieke overeenkomst” voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te bereiken.

In hun eigen woorden werd de beweging “geboren uit diepe wanhoop en cynisme” na de militaire operatie van juli 2014 – bekend als ‘Operation Protective Edge’ (Operatie Beschermende Voorsprong) – die Israël in de Gazastrook uitvoerde. Het resultaat was verwoesting van grote delen van de Gazastrook met veel slachtoffers in zowel Gaza als Israël. De beweging werd gestart om de hoop op vrede tussen beide partijen nieuw leven in te blazen.

WWP is zeer actief geweest en groeit snel, met meer dan 28.000 leden in Israël en wereldwijd nog eens 50.000 aanhangers. WWP organiseert regelmatig activiteiten om druk uit te oefenen op de leiders van Israël en Palestina om te werken aan een levensvatbare vredesovereenkomst. Shereen Tayles interviewde Vivian Silver, een lid van het Centraal Comité van WWP, voor Share International.

Share International: Welke activiteiten onderneemt u zoal om de aandacht te vragen voor uw zaak?
Vivian Silver: Ten eerste zijn we geen hiërarchische beweging. Het is een platte organisatiestructuur die volledig door vrijwilligers wordt aangestuurd. We bestaan uit 18 professionele teams in 60 regio’s. We proberen de beweging te laten groeien, opdat we een kritieke massa van mensen vormen die vervolgens invloed kunnen uitoefenen op politici en onze regering.
We hebben huiskamerbijeenkomsten in verschillende steden – zoals ik zei zijn we in 60 regio’s actief en elk gebied heeft zijn eigen huiskamerbijeenkomsten – waar we Abigail Disney’s film Pray the Devil Back to Hell (‘Bid de duivel terug naar de hel’) hebben vertoond, een film over de rol van Liberiaanse vrouwen in de beëindiging van de burgeroorlog daar. We houden dan discussies over de overeenkomsten en verschillen en we gebruiken de film als stimulans om vrouwen actief te laten worden en te zeggen: “Als zij het onder die verschrikkelijke omstandigheden daar konden doen, kunnen we het hier ook doen.” Dus dat gaat erover proberen uit te leggen wie we zijn en om steeds meer vrouwen te rekruteren.
Elke maand staan we op een donderdagmiddag op kruispunten door heel Israël. We staan op ongeveer 80 kruispunten of in winkelcentra met onze borden met de foto van Menachem Begin, Anwar Sadat en Jimmy Carter toen ze de oorspronkelijke vredesovereenkomst tussen Egypte en Israël sloten. De foto laat zien dat dit geen partijkwestie is, omdat Begin een rechtse premier was van een zeer rechtse regering. En dat is onze boodschap; dat dit geen linkse beweging is, het is een beweging die alle politieke stromingen omvat, omdat vrede een kwestie van doorslaggevend belang is voor iedereen. Dus dat is onze boodschap als we op de kruispunten staan; om te zeggen dat je religieus kunt zijn, onkerkelijk, rechts, links, centrum, een Russische of een Ethiopische immigrant of hier geboren – deze kwestie spreekt tot iedereen.
We zijn ook elke maandag in het parlement aanwezig en onze regioteams spreken onderling af wie er zal zijn. We zijn aanwezig bij de voltallige vergadering van de Knesset, het Israëlische parlement, en we zijn heel bekend geworden als vredesbeweging die ze niet kunnen negeren. We zitten bij het parlement, we nemen deel aan commissievergaderingen en we nemen deel aan de voltallige vergadering en de politici die zich tot het parlement richten, hebben zich ook tot ons gericht. Ze herkennen ons doordat we ons in het wit kleden met turquoise sjaals, dus zijn we overal zichtbaar waar we ook naar toe gaan.

SI. Heeft uw groep al invloed gehad op het vredesproces?
VS: Op het daadwerkelijke vredesproces nog niet, maar politici hebben gezegd dat we het opnieuw legitiem hebben gemaakt om over vrede te praten en hoop te hebben en de status quo te tarten; dat wil zeggen dat het wereldbeeld dat ons 70 jaar lang is voorgehouden, dat alleen oorlog vrede zal brengen, duidelijk niet waar is en daarom veranderen we het wereldbeeld en zeggen dat alleen een politiek akkoord veiligheid oplevert. Veiligheid is een existentiële behoefte van ons allemaal, of we nu Joods of Arabisch zijn, of we nu moslim of christen zijn of dat we Palestijn of Israëliër zijn – iedereen in de wereld moet zich veilig kunnen voelen. Als vrouwen is ons concept van veiligheid breder dan alleen de veiligheid van defensie – we hebben het over menselijke duurzame veiligheid in onderwijs, welzijn, werkgelegenheid en economie. Er moet dus op een veel bredere manier naar veiligheid gekeken worden.

SI: Waaraan dankt de beweging het succes, volgens u?
VS: We zijn geen ideologische beweging maar een pragmatische beweging. De meeste vredesbewegingen blijven heel klein omdat ze vasthouden aan een zeer beperkte ideologie en daarom versplinteren ze een veel grotere vredesgroep in zeer kleine groepen die vasthouden aan hun ideologische inslag. We hebben vanaf het begin besloten dat we een beweging zijn met één onderwerp, punt uit. We gaan geen specifieke politieke oplossing aanbevelen, omdat het er voor ons niet echt toe doet. Zolang het bilateraal is en door beide partijen wordt aanvaard, zal het per definitie voor beide partijen een eervolle overeenkomst zijn. Anders wordt het niet geaccepteerd. Dus we bemoeien ons niet met welke vredesovereenkomst er moet komen. Wat we zeggen is dat je moet beslissen dat er een overeenkomst zal komen en niet van tafel wegloopt totdat er overeenstemming is bereikt.
De andere bron van succes is onze benadering van diversiteit. We staan erop om mensen van alle politieke standpunten, van alle religies, van welke sociaaleconomische status dan ook, alle etnische groepen te bereiken, zodat we met zo’n breed en divers deelnemersveld veel grotere aantallen aanspreken. Als vrouwen ontwikkelen we een nieuwe taal. We nemen afstand van het patroon van beschuldigen en te schande maken en we volgen echt wat professor Carol Gilligan ‘radicaal luisteren’ heeft genoemd, waarbij we heel hard werken om de ander te horen en te accepteren dat er heel verschillende meningen zijn en dat die moeten worden geaccepteerd.

SI: Hoe hebben al uw leden met verschillende achtergronden, politieke opvattingen en religies elkaar gevonden voor deze ene zaak?
VS: We richten ons slechts op één onderwerp met twee doelen: de ene is om een diplomatieke overeenkomst te bereiken en de andere is om vrouwen tot integraal deel van de vredesonderhandelingen te maken zoals bepaald in Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad. De resolutie is aangenomen in 2000 en bepaalt dat vrouwen een integraal onderdeel moeten zijn van alle vredesonderhandelingen en inspanningen tot vredesopbouw overal ter wereld. Elk land moet dat als wet aannemen en Israël heeft dat ook gedaan.

SI: Wat ziet u als uitdaging in het vredesproces?
VS: Wat er moet gebeuren is dat de gekozen leiders van beide kanten een beslissing nemen dat de status quo voor beide partijen niet goed is. De Palestijnen hebben dat keer op keer duidelijk gezegd, maar het voelt alsof Israël welhaast bereid is de status quo te accepteren. [Premier] Netanyahu heeft gezegd dat we voorbestemd zijn om met het zwaard te leven. Wat wij zeggen is: “Nee, we zijn niet voorbestemd om met het zwaard te leven.” We moeten de verantwoordelijkheid nemen om de verandering in te zetten. Dat is ons doel: om dat soort invloed te hebben en zeggen dat de status quo onaanvaardbaar is.

SI: Hoe kunnen vrouwen die niet in het gebied wonen uw zaak steunen?
VS: Over de hele wereld zijn er vrouwelijke ambassadeurs voor Women Wage Peace – vrouwen die ons willen steunen en die activiteiten in hun steden verrichten om kenbaar te maken wat wij doen. Bijvoorbeeld, tijdens de Mars van Hoop van vorig jaar [2016] in oktober, had San Francisco een mars op de Golden Gate Brug. Chicago praat over het organiseren van een evenement tijdens het Vlaggenschipproject van volgend jaar. Brazilië heeft zojuist een groot evenement achter de rug, Italië en Spanje hebben recent grote evenementen gehad; dus er zijn activiteiten over de hele wereld. Verschillende landen hebben Yael Deckelbaum uitgenodigd, een zangeres die ‘Prayer of the Mothers’ (Gebed van de moeders) schreef, om te komen zingen op evenementen ter ondersteuning van WWP. Je vindt haar op YouTube, optredend in verschillende landen. Het was echt buitengewoon. Ze heeft haar eigen ensemble, maar het was een synergetische relatie tussen haar en de beweging omdat ze het lied zelf had geschreven en vervolgens vanwege onze activiteiten wereldfaam kreeg en de beweging weer van haar lied heeft geprofiteerd. Dus het is echt goed geweest en iets heel bijzonders.

SI: Wilt u tot slot nog iets toevoegen?
VS: We hebben nu een succesvol evenement achter de rug waarbij we in september en oktober 2017 twee weken lang activiteiten ondernamen. De laatste dag van onze tweeweekse mars door het hele land bracht Palestijnse en Israëlische vrouwen samen juist bij de Dode Zee in de tent die we hadden opgezet, als de ‘Tent van Sarah en Hagar’, symbolisch voor het eeuwenoude conflict dat we gaan oplossen. Er kwamen 2500 Palestijnse vrouwen op af. Het was een geweldig teken dat er aan beide kanten partners zijn. Ons is al zo lang verteld dat we geen partner hebben en wij zeggen dat we eerst de partner moeten zijn die we aan de andere kant willen. Ze zijn er. Er zijn mannen en vrouwen in Palestina die hetzelfde willen als wij.

Informatie: womenwagepeace.org.il/en/

In de woorden van een Meester van Wijsheid: “Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde).” Benjamin Creme’s Meester, ‘S.O.P – Save Our Planet! (SOS Planeet Aarde!)’

(8 september 2012)

VN klimaattop bijeen in Bonn

In november 2017 kwamen in Bonn (Duitsland) afgevaardigden uit bijna 200 landen bijeen voor de 23e jaarlijkse door de VN georganiseerde ‘Conference of the Parties’ (COP), de doorlopende internationale inspanning om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De top van dit jaar, voorgezeten door de klimaatgevoelige eilandnatie Fiji, concentreerde zich op het creëren van een ‘draaiboek’ voor het toezicht op en versterken van de toezeggingen inzake klimaatverandering die door veel landen wereldwijd in het historische akkoord van Parijs uit 2015 gedaan zijn.

Er werd vooruitgang geboekt voor dat doel, maar de meeste belangrijke ontwikkelingen gedurende de conferentie vonden in de wandelgangen plaats.

Voordat de top begon, kondigde Syrië zijn voornemen aan het akkoord van Parijs te ondertekenen, waardoor de VS, de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, het enige land is dat het akkoord heeft verworpen. In een poging de lacune van de Amerikaanse inactiviteit op te vullen, publiceerden de Californische gouverneur Jerry Brown en de voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, het rapport ‘America’s Pledge’ (Amerika’s gelofte), met een beschrijving van de niet-federale klimaatacties die nu in de VS plaatsvinden. Zo hebben bijvoorbeeld maar liefst 20 staten, 110 steden en meer dan 1400 bedrijven in de VS precies omschreven doelstellingen voor emissieverlaging aangenomen. Wanneer deze niet-federale deelnemers een land zouden zijn, zou hun economie de op twee na grootste ter wereld zijn. Het America’s Pledge-initiatief is een aanzet om te waarborgen dat de VS voldoen aan hun Parijse toezegging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zelfs zonder de steun van de Amerikaanse overheid.

Een andere positieve ontwikkeling tijdens de conferentie was de oprichting van de Powering Past Coal-alliantie. Geleid door het VK en Canada bestaat deze alliantie uit meer dan 20 landen, regio’s en staten die plechtig hebben beloofd het gebruik van steenkool geleidelijk af te bouwen, verdere investeringen in op kolen gestookte elektriciteitscentrales te verbieden en schone energie in hun beleid te ondersteunen. Hoewel zich binnen de alliantie geen grote steenkoolgebruikers bevinden, zoals China, de VS en Duitsland, is het plan om op de VN klimaattop van volgend jaar de alliantie tot 50 leden te laten uitgroeien.

Voorafgaand aan de conferentie gingen duizenden mensen in Bonn de straat op en eisten beëindiging van het gebruik van steenkool, veroordeelden de klimaatontkenning van de Amerikaanse president Donald Trump en benadrukten de noodzaak zo snel mogelijk stappen te ondernemen richting 100 procent duurzame energie. In een geweldloze ondubbelzinnige actie

voorafgaand aan de top sloten duizenden demonstranten tijdelijk de uitgraving af bij Europa’s grootste bovengrondse kolenmijn ten westen van Bonn, en eisten van de Duitse regering: “Houd het in de grond!” (Bron: theguardian.com; ecowatch.com; commondreams.org; 350.org; cop23.unfccc.int)

100 procent hernieuwbare energie

Een overgang naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit in de hele wereld is geen langetermijnvisie, maar is al realiteit, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Lappeenranta University of Technology (LUT, Finland), en de Energy Watch Group (EWG). De studie werd op 8 november 2017 gepresenteerd tijdens het Global Renewable Energy Solutions Showcase-evenement (GRESS), tegelijkertijd met de VN-conferentie over klimaatverandering COP23 in Bonn.

De studie laat zien dat een wereldwijd elektriciteitssysteem dat volledig gebaseerd is op hernieuwbare energie elk uur gedurende het hele jaar haalbaar is en kostenefficiënter is dan het bestaande systeem, dat grotendeels gebaseerd is op fossiele brandstoffen en kernenergie. Het huidige potentieel aan hernieuwbare energie en de technologieën ervoor, inclusief opslag, kunnen voldoende en betrouwbaar vermogen genereren om in 2050 de volledige wereldwijde vraag naar elektriciteit te dekken.

Hoofdauteur van de studie en LUT-hoogleraar zonne-economie en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van EWG, Christian Breyer, zei: “Volledige decarbonisatie van het elektriciteitssysteem in 2050 op basis van beschikbare technologie is mogelijk tegen lagere systeemkosten dan vandaag. De energietransitie is niet langer een kwestie van technische haalbaarheid of economische levensvatbaarheid, maar van politieke wil.”

Een overgang naar 100 procent hernieuwbare energie zou de uitstoot van broeikasgassen in de elektriciteitssector tot nul reduceren en de totale verliezen aan energieopwekking drastisch verminderen. Het zou in 2050 36 miljoen banen scheppen, 17 miljoen meer dan nu.

“Er is geen reden om nog één dollar te investeren in fossiele of nucleaire energieproductie,” aldus EWG-voorzitter Hans-Josef Fell. “Hernieuwbare energie biedt kostenefficiënte energievoorziening. Alle plannen voor verdere uitbreiding van kolen, kernenergie, gas en olie moeten worden stopgezet. Meer investeringen moeten worden gekanaliseerd naar hernieuwbare energiebronnen en de nodige infrastructuur voor opslag en netwerken. Al het andere zal leiden tot onnodige kosten en toenemende opwarming van de aarde.”

De studie Global Energy System based on 100 percent renewable energy – power sector (Een mondiaal energiesysteem op basis van 100 procent hernieuwbare energie – energiesector) zal grote gevolgen hebben voor beleidsmakers en politici over de hele wereld, omdat het een vaak gebruikt argument van critici weerlegt dat hernieuwbare energie geen volledige energievoorziening op uurbasis kan bieden. (Bron: treehugger.com; energywatchgroup.org; www.lut.fi)