Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Zelden tevoren leek de wereld zozeer gekweld door problemen. Over de hele planeet, in bijna elk land, zijn krachten aan het werk die alle evenwicht en zekerheid verstoren. Chaos en verschrikking richten op steeds grotere schaal hun gruwelen aan. Miljoenen mensen ondergaan de meest vernederende ontbering en armoede, terwijl hele landen op hun grondvesten trillen in de weeën van verandering.
In deze heksenketel is de Christus gekomen. Herkend of niet, achter de uiterlijke onrust is Zijn hand te zien die de krachten-ten-goede stuurt en samenvoegt, om hun uiteindelijke triomf te waarborgen. Hoewel dat nauwelijks zo lijkt, ontstaat uit deze strijdende krachten een nieuwe orde, een nieuwe levenskracht uit de as van de stervende vormen.
Naarmate het gezwel van commercialisering verder over de wereld woekert, en zo de levensader van menselijke verstandhouding, handel en regering vergiftigt, worden meer en meer mensen zich bewust van het gevaar, en zoeken zij nieuwe wegen voor sociale betrekkingen en handelsverkeer.
Terwijl meedogenloze en ambitieuze mensen in hun eigen land verwoestingen aanrichten, en zo het vuur van haat opstoken dat al zo lang in het hart van hun volk smeult, komt in het forum der landen een nieuwe bereidheid op om de slachtoffers te helpen en de agressie te bestrijden.
De hand van de Christus laat het roer nooit los. Slechts de uitvoering van de Wet beperkt het bereik van Zijn optreden. Zijn krachten zijn immer alert en gereed om tussenbeide te komen wanneer een te zware last de zaak van de mensheid zou vergruizen.
Vat daarom moed uit de wetenschap dat er een eind zal komen aan deze dagen van vuur en angst; het lange lijden en de pijn van de mens zullen spoedig ten einde zijn. Put moed uit de wetenschap dat de mens niet alleen is, dat zijn Oudere Broeders elke pijnlijke fase die passeert, kennen en bewaken.
Bereid je er nu op voor de toekomst te zien en te bouwen. Visualiseer haar, gehuld in je hoogste aspiratie. Leer onthecht te zijn te midden van de huidige chaos en voeg niet jouw deel van angst toe aan de opdringende duisternis. De dag van vreugde is dichterbij dan je denkt; ook aan haat komt, mettertijd, een eind.
Zie, spoedig, de nieuwe dag. Poets elke heldere aspiratie weer op. Een nieuw licht, het Licht der Wereld, is nu opnieuw onder jullie. Ontsluier het toenemende licht dat nu ieder gevoelig wezen binnenstroomt, en herstel de wanverhoudingen uit het verleden.
Wij waken en wachten en zijn bij jullie. Elke dag brengt Onze aanwezigheid nader tot jullie blikveld. Wanneer jullie Ons zien, zul je weten dat de tijd is gekomen om samen te werken voor de bescherming van het ras: niet langer mag de “marktwerking” de opwaartse gang van de mens ondermijnen. Niet langer mag wrede ambitie heersen over het leven van mensen. Nooit meer mogen miljoenen te midden van overvloed sterven van de honger. Niet langer mag de toekomst van de jongeren over hun hoofden heen worden verkocht. De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid wenkt. Aanvaard haar, aanvaard haar.
(Uit: Een Meester spreekt, mei 1993)

Hier volgt een selectie van de vragen en antwoorden uit Share Nederland, april 2017

Lezing bij de Verenigde Naties, New York (VS)
V. Kunnen de Meesters die hier zijn ons allemaal – de mensheid – overschaduwen en ons denken in een nieuwe richting stimuleren?
A. Daarom zijn Zij hier! Natuurlijk. Dit is een boodschap van hoop, maar wij moeten het zelf doen. Wij moeten willen wat Maitreya adviseert. Wij moeten het beginsel van samendelen zelf willen. Wij moeten één willen zijn, oorlog willen uitbannen. Onze intentie moet zijn om het te doen. Op die manier maakt Maitreya geen inbreuk op onze vrije wil. Maar Zijn energie, Zijn vermogen om te inspireren zal de ziel van de VS inspireren en een transformatie teweegbrengen in de houding van het Amerikaanse volk en de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Maar Hij kan dat niet doen zonder dat wij er gereed voor zijn. Dat is de reden waarom Hij nog niet openlijk in de wereld werkt, herkend als Maitreya, de Wereldleraar. Het was mijn taak om de weg te bereiden, om het klimaat van hoop en verwachting te creëren zodat Hij in ons leven kan komen zonder onze vrije wil aan te tasten.

V. Hoeveel mensen zijn er nog nodig om de kritieke massa te bereiken zodat dit [Maitreya’s openlijke verschijning] kan plaatsvinden?
A. Geen meer. Maitreya heeft er genoeg. Die kritieke massa is meer dan genoeg, maar we moeten gereed zijn om te handelen. We moeten voor onszelf doen wat we kunnen doen. Indien we zodanig in de problemen zouden komen dat een grootschalige oorlog onvermijdelijk werd, zou Hij naar voren treden en tussenbeide komen. Hij beziet de situatie in de wereld van moment tot moment. Hij bekijkt elk moment wat er in de wereld gebeurt, beoordeelt dat in relatie tot onze vrije wil en ook tot het mogelijke gevaar. Wij zien alleen gevaar. Wanneer wij naar de wereld kijken, zien we gevaar, oorlogen, enzovoort. Dat is een eendimensionale kijk op de wereld, terwijl de wereld meerdere dimensies heeft. De Meesters zien natuurlijk de gevaren. Zij zien de veranderingen, Zij zien de krachten voor verandering en Zij weten dat Zij, mettertijd, een grote kracht ten goede opbouwen, dat er een grote transformerende ontwikkeling plaatsvindt, en dat is totaal onbekend aan de wereld.
Er bestaat bijvoorbeeld een grote Kosmische Entiteit die de Geest van Vrede en Evenwicht wordt genoemd, die door Maitreya werkt op een manier die heel erg vergelijkbaar is met de manier waarop Maitreya in Palestina door Jezus heen werkte – door Hem te overschaduwen. Deze energie werkt met de Wet van Actie en Reactie, die tegengesteld en even krachtig zijn. Het resultaat van het werk van deze Avatar is de omvorming van het heersende geweld en haat en twist tot hun tegendeel, tot harmonie, overeenstemming, vrede, rechtvaardigheid, in exact dezelfde mate als het geweld en de haat van nu. Dit is momenteel de krachtigste energie in de wereld. Niet de krachtigste energie als zodanig, maar er is een grotere hoeveelheid van deze energie in de wereld dan van enige andere van de machtige energieën die door Maitreya heen werken. Er is een andere grote Avatar, de Avatar van Synthese, die de energieën van Waterman, de energieën van synthese in de wereld brengt, met enorme kracht. Maitreya Zelf brengt de energie van de Boeddha, welke Kosmische Wijsheid is, en Zijn eigen energie van Liefde, welke Kosmische Liefde is; en deze vormen een regenboog van energieën. Al deze zijn actief terwijl de vernietiging, het geweld en de haat plaatsvinden. En u kunt er zeker van zijn dat dit [het negatieve] overwonnen zal worden. Maar we kunnen niet achteroverleunen en zeggen: “Maitreya zal het allemaal doen.” Dat kunnen we niet doen. Dat moeten we niet doen. We moeten verantwoordelijkheid nemen. We moeten verantwoord handelen als we als verantwoordelijke volwassenen gezien willen worden en dienovereenkomstig werken tegen de haat en het onrecht en voor het welzijn van de wereld.

Nagoya (Japan)
V. Veel mensen komen om bij natuurrampen. Waarom?
A. Het is natuurlijk dat mensen omkomen bij natuurrampen. Want de Aarde beweegt, er zijn aardbevingen, wervelstormen, enzovoort. Heel recent vonden twee enorme rampen plaats [de tsunami van 2004 en een extreem krachtige aardbeving in China]. De vraag is of dat natuurrampen waren? Het antwoord is dat dit geen zogeheten natuurrampen waren. De mensheid heeft geen begrip van de wet – de Wet van Onschadelijkheid en van Oorzaak en Gevolg. Als we spanning in de wereld creëren, en er is reusachtig veel spanning in de wereld vanwege de oorlog in Irak – een volkomen illegale, onnodige en afgrijselijke oorlog met een hoge tol aan mensenlevens – de invasie van de Amerikanen, Britten en enkele anderen; wat er in Afghanistan gebeurd is, de dreiging aan Iran die de VS blijven uitoefenen, die dingen houden de spanning in de wereld hoog. Mensen overal ter wereld leven in een toestand van spanning vanwege de grote kosmische energieën die momenteel in de wereld aanwezig zijn, maar ook vanwege de acties van machtige individuen en naties. En de mensen kijken stilzwijgend toe; dit land [Japan] kijkt stilzwijgend naar de acties van de VS omdat het een bondgenoot is, maar de naties moeten hun stem verheffen tegen het vertrappen van andere landen in de wereld. Amerika is een fantastisch land en zal nog grootser worden, maar het loopt helaas uit de pas met zijn bestemming. Het speelt met krachten die het niet kent. Het is een jong, machtig land. Het heeft de arrogantie van de jeugd, een gespierde jongere. Het wordt tijd dat de andere landen van de wereld, de oudere, wijzere landen, hun stem verheffen tegen wat Amerika doet.
Welnu, wanneer we uit evenwicht zijn, zoals nu, raken de ondermenselijke elementale krachten die de tyfoons, aardbevingen aansturen, eigenlijk de krachten van de planeet zelf, ook uit evenwicht. Dus in regio’s waar normaal orkanen, tyfoons of aardbevingen plaatsvinden, worden deze enorm krachtig; alles wordt versterkt vanwege de spanning die in wezen door de mensheid gecreëerd wordt, maar waar de elementale krachten op reageren. Daardoor raken ze uit evenwicht. Wanneer wij weer in evenwicht komen, zullen zij ook weer in balans geraken. De mensheid moet begrijpen dat er een verband bestaat tussen alle krachten en alle aspecten van de planeet. En de beste manier om dat te doen is door te pleiten voor en aan te dringen op aanvaarding van samendelen. Samendelen en rechtvaardigheid zullen rust en zelfs evenwicht in de wereld brengen.

Planeet Aarde Eerst

Ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-landen, onder wie de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, ontmoetten elkaar op 16 en 17 februari 2017 in Bonn (Duitsland). Het thema van de conferentie was: ‘Vormgeven aan mondiale orde – buitenlands beleid boven crisismanagement’. De internationale directeur van Greenpeace International, Jennifer Morgan, zei: “Klimaatverandering vormt een bedreiging voor alle landen in alle uithoeken van de wereld, inclusief de Verenigde Staten. Het is nu de tijd om mensen en planeet op de eerste plaats te zetten. De G20 moet eensgezind leiderschap tonen bij het oplossen van de klimaatcrisis. De milieuactivisten toonden aan de masten van het Greenpeace-schip op de Rijn bij het Wereldcongrescentrum in Bonn een spandoek met ‘Planet Earth First’. Ongeveer 40 actievoerders in rubberboten landden op de oever en boden een petitie aan die absolute toewijding aan de Parijse klimaatovereenkomst eiste. Greenpeace is tegen president Trumps beleid van ‘Amerika Eerst’ en met name de steun voor fossiele brandstoffen. (Bron: media.greenpeace.org)

VN verklaren oorlog aan plastic in oceanen

De Verenigde Naties verklaren de oorlog aan het plastic in de oceanen naar aanleiding van schrijnende statistieken die meer dan bewijzen dat dit een probleem is dat al jaren geleden had moeten worden aangepakt. Elk jaar lekt meer dan 8 miljoen ton plastic naar onze wateren – dat staat gelijk aan elke minuut een vuilniswagen vol plastic lozen. We vernietigen onze planeet; we brengen grote schade toe aan het zeeleven, de visserij en het toerisme, en het veroorzaakt op zijn minst 8 miljard Amerikaanse dollar schade aan mariene ecosystemen.
Het in Nairobi gevestigde VN Milieuprogramma (UNEP) is op 23 februari 2017 gestart met een ongekende wereldwijde campagne om in 2022 de belangrijkste bronnen van zwerfvuil te elimineren: microplastics in cosmetica en het buitensporig, verkwistend gebruik van eenmalig gebruikt plastic. [Share International meent dat de streefdatum moet worden vervroegd, gezien de urgentie van de klimaatverandering en ecologische degradatie.]
De #CleanSeas-campagne, die op de Economist World Ocean-top in Bali gelanceerd werd, doet een beroep op overheden om dringend wetsvoorstellen aan te nemen om de hoeveelheid plastic terug te dringen. De campagne richt zich ook op de industrie om kunststofverpakkingen en vormgevings-producten zoveel mogelijk te beperken, en doet een beroep op consumenten om hun wegwerpgewoonten te veranderen – voordat onherstelbare schade aan de zeeën wordt toegebracht.
Erik Solheim, uitvoerend directeur van UNEP, zegt: “Het is de hoogste tijd dat we het probleem van het plastic dat onze oceanen verziekt, aanpakken. Plastic afval spoelt aan op Indonesische stranden, zet zich af op de zeebodem van de Noordpool en komt in toenemende mate via de voedselketen op onze eettafels. We hebben te lang toegekeken zonder iets te doen, terwijl het probleem verergerde. Het moet stoppen.”
In de loop van het jaar zal de #CleanSeas- campagne ambitieuze maatregelen van landen en bedrijven aankondigen om micro-kunststoffen uit producten voor persoonlijke verzorging te elimineren, het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik te verbieden of te belasten en andere wegwerpspullen van plastic drastisch te verminderen.
De #CleanSeas-campagne is een wereldwijde beweging gericht op regeringen, industrie en consumenten om de productie en het overmatig gebruik van plastic, dat de oceanen van de aarde vervuilt, het mariene leven schade toebrengt en de gezondheid van de mens bedreigt, drastisch te verminderen.
Tot nu toe hebben zich al 10 landen aangesloten bij de campagne met vergaande toezeggingen om het plastictij te keren: België, Costa Rica, Frankrijk, Grenada, Indonesië, Noorwegen, Panama, Saint Lucia, Sierra Leone en Uruguay.
Met het tempo waarmee we dingen zoals plastic flessen, zakken en bekers na eenmalig gebruik weggooien zullen naar schatting in 2050 oceanen meer plastic dan vissen bevatten en zal naar schatting 99 procent van de zeevogels plastic in hun lijf hebben.
Tijdens de Oceaanconferentie in New York die van 5-9 juni 2017 op het VN-hoofdkantoor wordt gehouden en tijdens de vergadering in december over het milieuprogramma van de VN in Nairobi (Kenia) worden belangrijke aankondigingen verwacht. “We hoeven niet iets nieuws uit te vinden of te onderhandelen, we moeten alleen actie nemen om uit te voeren wat we al afgesproken hebben,” aldus Isabella Lövin, vicepremier van Zweden. (Bron: ipsnews.net)