Boodschap van Maitreya
Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en de getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking. Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid. Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid. Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden. Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden. Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen.
Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust.

Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe.
Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie. Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.

V. In zijn artikel ‘Werken voor de vrede’ (SN juli/aug. 2003) schreef uw Meester: “Het is daarom duidelijk hoe essentieel het is dat er vrede komt in het Midden-Oosten, hoe essentieel het is dat de Palestijnen echte rechtvaardigheid en een levensvatbaar thuisland krijgen. Dit is het belangrijkste probleem waar de mensheid momenteel voor staat. Nalaten dit op te lossen zou rampzalig zijn voor de Wereld.”
Met alle oorlogen die tegenwoordig in het Midden-Oosten en de Arabische wereld gaande zijn, is er nauwelijks enige aandacht voor de droevige situatie van de Palestijnen. De meeste mensen zouden zeggen dat het belangrijkste probleem in het Midden-Oosten de strijd tussen de soenni’s en de shi’iten is. Ziet de Hiërarchie de oplossing van de problemen van de Palestijnen nog steeds als “het belangrijkste probleem waar de mensheid momenteel voor staat”?
A. Ja.

V. Hoe kan een individu hulp verlenen in de vluchtelingencrisis? Wat kunnen we doen? Ik voel me hulpeloos, gefrustreerd en natuurlijk ook heel verdrietig als ik zoveel lijden zie.
A. Het is gezond verstand – als je erdoor geraakt wordt, vind je een manier en doe je wat je kunt om te helpen, op welke manier dan ook. Je zou ervan staan te kijken als je wist hoeveel bijstand Maitreya verleent in de hele situatie.

V. Worden de harten van de mensen door de recente bomaanslagen in Brussel geopend en wordt het proces van Maitreya’s verschijning er ook door versneld (zoals door de aanslagen in Parijs in november 2015)?68
A. Ja, tot op zekere hoogte.

V. Na de terroristische aanslag op de luchthaven Zaventem in Brussel werd een derde bom gevonden die niet was geëxplodeerd. Konden de Meesters voorkomen dat deze afging om de schade te beperken – aangezien het de grootste van de drie bommen was?
A. De Meesters hebben het niet voorkomen – het was een enorm geluk.

V. Evolueert onze beschermengel langs zijn eigen weg naarmate wij zelf evolueren?
A. Ja.

V. Is de beschermengel al aanwezig of ‘in de buurt’ ten tijde van de conceptie? Of begint het contact met de foetus wanneer de baby een bepaald punt in zijn ontwikkeling bereikt?
A. Hij is aanwezig vanaf de geboorte.

V. 1) Is de beschermengel ook onderworpen aan de Wet van Karma, evenals de persoon zelf? 2) Klopt het in dat geval dat we niet altijd door onze beschermengel beschermd kunnen worden, aangezien karma soms zijn uitwerking moet hebben in wat wij als een ongeluk zien?
. 1) Ja. 2) Ja.

V. Als dat het geval is, betekent dat dat we elke keer wanneer we incarneren onze relatie met dezelfde beschermengel (uiteraard onbewust) herstellen?
A. Ja.

V. In Raja Yoga of Occultisme schrijft H.P. Blavatsky (blz. 32-33, Engelse editie) over vier soorten Esoterische Kennis of Wetenschap: 1) Yajna-Vidya, kennis van de occulte krachten die in de Natuur gewekt worden door het uitvoeren van bepaalde religieuze ceremonieën en rituelen; 2) Mahavidya, de ‘grote kennis’, de magie van de kabbalisten en van de tantrika-verering, vaak tovenarij van de ergste soort; 3) Guhya-Vidya, kennis van de mystieke krachten van Geluid (Ether) … een daad van magie op basis van kennis van de krachten van de natuur en hun onderlinge samenhang; 4) Atma-Vidya, een term die door oriëntalisten eenvoudig vertaald wordt als ‘kennis van de ziel’, ware wijsheid, maar die veel meer betekent. Deze laatste is de enige vorm van occultisme welke door theosofen die ‘Licht op het Pad’ bewonderen in wijsheid en onzelfzuchtigheid nagestreefd zou moeten worden.” Zou Transmissie-meditatie een vorm van Atma-Vidya occultisme zijn?
A. Ja.

V. De term yoga zou eenheid betekenen. Kan meditatie gezien worden als een vorm van yoga voor eenheid tussen persoonlijkheid en ziel, in tegenstelling tot hatha-yoga die eenheid tussen het grofstoffelijk en etherisch lichaam nastreeft?
A. Ja.

V. In de Chinese geschiedenis bestaan veel verhalen over de Vijf Wijze Keizers: Huangdi, Zhuan Xu, Yao, Shun en Yu (circa 2852-2197 v.Chr.). Sommigen menen dat zij mythologische figuren zijn, maar hun hoedanigheden en eigenschappen lijken op die van Hermes, Zarathustra, Homerus of zelfs Krishna, en waarschijnlijk nog wel anderen op uw lijst van grote ingewijden. Heb ik gelijk dat al deze Vijf Wijze Keizers wel degelijk echte mensen waren? Waren sommige van hen Meesters?
A. Zij waren echte mensen – ‘verlichte’ mensen.

Bekend geluid
Op zaterdag 13 februari 2016 stond onze groep met een kraam buiten bij de ingang van de grootste openbare bibliotheek van Vancouver. Het is een goede plek want tijdens openingsuren loopt er een grote stroom mensen langs de kraam. Terwijl ik alleen bij de kraam stond, bleef een aantal mensen stilstaan, nam gratis materiaal mee en bleef even praten. Op een gegeven ogenblik was ik in gesprek met een jonge man toen ik drie mannen zag die op een afstandje stonden. Zij waren met elkaar in gesprek en keken en gebaarden zo nu en dan naar onze tafel. Ze kwamen dichterbij en keken naar het informatiemateriaal, namen er iets van en gingen weer terug naar waar ze stonden. Ik beëindigde het gesprek met de jonge man en ging weer achter de tafel zitten. Ik kon de drie mannen recht voor me zien staan en merkte dat mijn aandacht naar hen werd getrokken. Een man, ongeveer midden 30, was lang en was zo te zien Aziatisch; een jongere man was begin 20 en leek Indiaas; de derde man was eind 60 of begin 70 en zag eruit alsof hij ergens uit Azië kwam; hij droeg een bril en had grijzend haar. Ik kon niet horen wat ze zeiden, maar het was een rustig, ernstig gesprek, waarbij de oudere man het meest aan het woord was. De lange man leek sceptisch, maar niet emotioneel. De jonge man volgde alles intens en zei zo nu en dan wat. Soms maakten zij gebaren en keken naar onze tafel.Plotseling hoorde ik de oudere man “de Heer Maitreya” zeggen. Dit verraste me, omdat ik maar weinig mensen naar Maitreya heb horen verwijzen als “de Heer Maitreya”. Vanaf dat moment hoorde ik flarden van zijn conversatie. Hij zei: “Mensen denken dat Maitreya daar buiten is”, hij wees naar de lucht, “maar Hij is hier binnen” (hij legde zijn hand op zijn hart). Hij zei dat de Theosofische Vereniging niet geloofde in Maitreya, bovendien zei hij iets over Krishnamurti. De man leek een voordracht over Maitreya te houden voor de twee anderen. Het was iets wat ik nooit eerder had gezien: iemand die ik niet kende, die anderen over Maitreya vertelt. Ze waren er ongeveer 20 minuten en toen gingen ze vriendschappelijk uit elkaar, ieder in een andere richting. Terwijl ze weggingen begon ik me af te vragen of die drie mannen ‘bijzondere personen’ waren. Zou de Meester kunnen bevestigen of dat al of niet het geval was?
Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de drie mannen woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Goed einde
Op 12 december hield onze groep een evenement in de grootste openbare bibliotheek van Vancouver dat de hele dag duurde. We hadden een informatietafel in de hal net buiten de bibliotheek en we hadden ook een ruimte bened=20en gehuurd waarin we verschillende tentoonstellingspanelen hadden en doorlopende videofragmenten waarin Benjamin Creme verschillende aspecten van het Wederverschijningsverhaal besprak; het idee was dat we het publiek bij de informatietafel konden wijzen op deze ruimte om onze informatie verder te onderzoeken. Er waren daar ook groepsleden aanwezig om vragen te beantwoorden en meer informatie te geven. De hele dag door wisselden collega’s en ik elkaar bij de twee locaties af, zodat we een mogelijkheid hadden om in verschillende hoedanigheden met het publiek te communiceren. Tijdens die dag bleef een aantal mensen bij onze tafel staan. We hadden goede gesprekken met mensen die oprecht geïnteresseerd waren; sommige gingen naar de ruimte beneden en een man zei zelfs dat hij in de bibliotheek ging kijken of hij een paar van Benjamin Creme’s boeken kon vinden. Hij kwam later terug met drie boeken, gretig om ze te lezen en meer te leren. Maar we hadden ook een paar uitwisselingen met mensen die bijzonder agressief waren en tegen het eind van de middag had ik er echt genoeg van. Toen zag ik een groep van vier dichterbij komen. Ik was blij verrast door hun hartelijkheid en oprechte belangstelling, terwijl ze ons materiaal bekeken. De enige man van hen pakte een van Benjamin Creme’s boeken en begon er doorheen te bladeren. Ik begon hun te vertellen over Maitreya en de boeken van Benjamin Creme en zei dat ik in 1982 van deze informatie gehoord had en sindsdien betrokken was geweest bij de bekendmaking van dit verhaal aan het publiek, en voegde eraan toe: “Waarschijnlijk voor u geboren was.” Het kwam namelijk plotseling bij me op dat hij een heel jonge man was. Hij antwoordde dat hij in 1984 “op deze aarde was gekomen” en we lachten. Ik vertelde hun dat Maitreya pleit voor het samendelen van de hulpbronnen van de wereld als de manier om veel van onze problemen op te lossen. De man maakte een grapje van de naam van het tijdschrift, hij zei: “Internationaal Samendelen”. De andere vrouwen bij hem maakten enkele opmerkingen; de een verwees naar de klimaatbesprekingen in Parijs die net afgelopen waren. Plotseling werd ik overweldigd door de hartelijkheid van deze mensen en ik kon alleen maar zeggen: “Wat een aardige mensen zijn jullie. U heeft allen zulke mooie ogen.” Ze keken zo lief en sympathiek naar me, stralend zelfs, dat dat het enige was wat ik kon doen om mijn tranen tegen te houden, het raakte me zo diep. Dit klinkt misschien nogal gek en misschien was het ook de tegenstelling tussen hen en het laatste moeilijke gesprek dat ik had gehad, maar zij kwamen me voor als zulke fijne mensen. Een van de vrouwen bedankte me voor wat ik deed en de anderen wisselden woorden ten afscheid met me en zij liepen samen de bibliotheek in. Ik ging weer zitten om te overdenken wat er zojuist gebeurd was en ik had sterk de indruk dat deze vriendelijke mensen wellicht woordvoerders waren? Ik wil deze gelegenheid graag gebruiken om mijn diepe en oprechte dankbaarheid te uiten voor al het werk dat u heeft gedaan en nog doet.
J.W, Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vier mensen inderdaad woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Paaszegening
Op Paaszondag, 27 maart [2016] om twee uur ’s middags kwamen mijn twee kleindochters, beiden begin 20, onverwacht op bezoek. Samantha wilde mij op haar telefoon een app laten zien van een anoniem gebed” dat zij heel ontroerend vond. Het gebed spoorde ons aan de vluchtelingen te helpen en voor hen te bidden. We praatten en ik vergat om drie uur helemaal de Zegening de Heer Maitreya. We waren in de serre. Plotseling werd de hemel donker, er was een donderslag en bliksem verlichtte de kamer. Zij had het gebed op haar telefoon gevonden en terwijl we in de storm naar de verheffende woorden luisterden keek ik naar de klok en het was drie uur. We waren alle drie zichtbaar geschokt door wat we op dat moment gevoeld hadden. Het was alsof een wit licht de kamer had gevuld en onze lichamen. Werden we gezegend, beste meneer Creme? Het voelde wel zo, maar verbeelding kan een hoge vlucht nemen! Oprechte dank voor alles wat u voor de mensheid doet.
L.L, Brighouse (West Yorks, England, =VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een zegening van Maitreya was.

Gouden gratie
Ik kreeg een bericht van Tony Walker(medewerker van oudsher die regelmatig brieven over Maitreya in de plaatselijke krant van Congleton schrijft) die nu in het Leighton-ziekenhuis in Crewe ligt. Hij vertelt het volgende verhaal. Tony zegt dat op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, een “priester” in prachtige gewaden aan zijn bed in het ziekenhuis was gekomen en hem een “schijfje” (hostie) had gegeven, en zei dat het het lichaam en bloed van Jezus was. Tony vroeg de priester: kende hij Benjamin Creme en wist hij van het goede nieuws van Maitreya? De priester antwoordde onmiddellijk: “Wij horen bij hem!” We vroegen ons af of hij misschien bezoek van een bijzondere persoon heeft gehad. I.L.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘bezoeker’ een “heel speciale priester’ was een van de heilige mannen die door de gratie van Maitreya gezonden worden en gevraagd om Tony te helpen vanwege zijn langdurige ondersteuning van het werk.

Maitreya’s Lichtschip
Op vrijdag 2 oktober 2015, na de Transmissie-meditatie, zagen we laag aan de hemel een ster. We keken er een poosje naar en zagen dat hij zich verplaatste, van kleur veranderde en omringd werd met wat lichtflitsen leken. Toen we een camera gingen halen, was hij jammer genoeg verdwenen. Kan dit Maitreya’s lichtschip geweest zijn?
M.otN. en N.B, Bilthoven.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp inderdaad Maitreya’s Lichtschip was.

Zware tijden
Voordat de bijeenkomst van de Duitse groep op 5 februari 2016 begon, deelden we flyers uit in de stad Neurenberg. Toen een Aziatische vrouw met lang zwart haar een Welt im Wandel (kwartaalblad) aannam, vroeg zij waarom we daar stonden. Op onze posters stond S.O.P (SOS Planeet Aarde) en Maitreya’s prioriteiten als samendelen en rechtvaardigheid.
Zij zei dat ze het niet begreep omdat we Duitsers waren, een goed leven hadden en de Duitse industrie nog goed verkocht; waarom ons zorgen maken? Ik wist niet zeker of ik begreep dat het haar niet kon schelen, maar ze bevestigde dat. Ik antwoordde dat ik vond dat de prijs voor het goede leven te hoog was, aangezien wij lucht, water en de grond, de fundamenten van het leven, vergiftigden.
Nadat we het kort over politiek, economie en het milieu hadden gehad, zag ik nog steeds een vraagteken in haar blik en ik kreeg even het gevoel dat ik op de proef werd gesteld. Dus vertelde ik haar over de geweldige steun die we van Maitreya en de Meesters zullen krijgen, zodra er voldoende mensen naar voren komen. Zij knikte was ik geslaagd voor de test en zei tweemaal dat ze vond dat we goed werk deden.
Vanwege die verandering van gedachte en de test vroeg ik me af of zij wellicht een woordvoerder voor een Meester was. Ook vraag ik me af of ik haar eerder in ons gesprek had moeten vertellen over de Geestelijke Hiërarchie.
M.N., Stolpe (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Bemoedigend
Onlangs herinnerde ik me een ervaring van enkele jaren geleden toen ik aan het ‘posteren’ was =voor een van onze groepsevenementen. Ik reed van huis naar een van de populairste buurten van de stad. Terwijl ik een brug overging zag ik een jongeman met lang krullend haar, en een enorme stralende glimlach, die vanaf de andere kant de brug over liep. Hij leek me aan te kijken en ik lachte terug. In een paar minuten had ik mijn bestemming bereikt, ongeveer twee kilometer verderop de weg af. Ik begon posters op te hangen. Achter me hoorde ik een stem: “Maitreya! Geweldig!”. Ik draaide me om, het was dezelfde persoon die ik eerder op de brug had gezien. Ik zei dat hij zou moeten komen kijken en ging verder. Terwijl ik me geïnspireerd voelde, vroeg ik me af hoe hij in zo’n korte tijd twee kilometer afgelegd kon hebben om wat bemoediging te geven. Was hij een Meester of een van hun woordvoerders?
B.N., Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jongeman een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Naamcontrole
Op zondag 13 december 2015 waren we bezig met de voorbereidingen voor de openbare Transmissie-meditatieworkshop, de laatste van het jaar, in het Salisbury-centrum in Edinburgh. We begonnen een beetje later dan anders vanwege een paar laatkomers twee van hen waren jonge mannen die tijdens de hele workshop rustig op hun stoel zaten. Beiden waren sportief gekleed en stelden geen vragen, maakten geen opmerkingen en straalden onthechting uit. Aan het eind van de workshop stelden zij zich voor als ‘Chris’ en ‘Daniël’ toen een van de aanwezigen daarop aandrong.
Onderweg naar de workshop hadden Anna en ik het over het verhaal van Daniël uit de bijbel gehad en toen de workshop afgelopen was, vroegen we ons af of deze twee jongemannen misschien ‘bijzondere’ personen geweest waren?
Anna moest tijdens de groepsmeditatie, die onderdeel van de workshop was, denken aan de naam Chris/Christiaan/Christus.
C.P.en A.S., Edinburgh (Schotland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze woordvoerders, discipelen van de Meester Jezus waren.

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De groei van bewustzijn’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en de boeken van Benjamin Creme.

Aan alle kanten doemen de voortekenen op van grote veranderingen, die een gevoel van verwachting scheppen dat bijna tastbaar is. Overal komen nieuwe ideeën naar voren, worden nieuwe patronen gevormd, wordt een nieuwe en gezondere benadering van het leven bepleit. Dit alles wijst erop dat de mens gereed is voor een grote stap voorwaarts, wat het gevolg is van een uitbreiding van bewuste gewaarwording. De mens groeit dagelijks in formaat. Ondanks de uiterlijke verschijnselen, in weerwil van de lelijkheid en wreedheden die zich alom voordoen, begint de innerlijke goddelijkheid van de mens geleidelijk uit te stralen, wat vreugde brengt in het hart van Ons die aan de innerlijke zijde van het leven werken. Spoedig zullen de mensen zien dat zich een nieuwe tijd aandient, dat een nieuw tijdvak begint, dat er een nieuwe, wezenlijke verschuiving in het menselijk bewustzijn plaatsvindt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Overvloedig leven’)

Waar je ook kijkt, overal in de wereld vindt Mijn Boodschap weerklank. Het beginsel van Samendelen, fundamenteel voor het menselijk leven, houdt het denken van de leiders bezig. Een steeds grotere groep van zulke ontwaakte mensen laat de grondtoon klinken van de Nieuwe Tijd. Met blijdschap zie Ik daarom hoe Mijn arbeid weerklank vindt. Vrienden, ook jullie kunnen het Samendelen in je leven tot uiting brengen; dit goddelijk beginsel hoort beslist overal te gelden. Leer jullie kinderen, de kleinen, samen te delen, en stel hen in staat het Goede aan te kweken. Mijn taak is alle mensen te verlichten; onwetendheid om te zetten in ware kennis en waar geloof; de mensen te leren dat achter al wat zij zien de Ene Werkelijkheid staat, en hen zo tot God te brengen. (Maitreya, Boodschap nr.127)

Naarmate we beseffen wat de aard van de samenstelling van de mens en het doel van het leven op planeet Aarde is, naarmate de wereld steeds meer één wordt door samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zullen steeds meer mensen in zichzelf de behoefte voelen om te weten wie zij zijn, wat het doel is van hun leven enwat hun punt in evolutie is.Mensen zullen veel over evolutie spreken, wat de belangrijkste factor op planeet Aarde zal worden. De evolutie van het menselijk bewustzijn en de ontwikkeling van alle natuurrijken zullen het denken en het doel van mannen en vrouwen overal ter wereld beheersen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De mens is een smeltkroes waarin een nieuw Wezen wordt geschapen. In de vurige hitte van ervaring leert hij geleidelijk aan Gods wegen. De eerste stappen zijn wellicht langzaam en pijnlijk, maar mettertijd zal het tempo versnellen. Openbaring na openbaring zal zijn bewustzijn verruimen, leidend tot een crescendo van creativiteit en kennis. Dan zal de mens onthuld worden als een Zoon van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Grote Moeder’)

Zeer wel ken Ik de problemen die de mensheid kwellen. Zeer wel zie Ik de noodzakelijke veranderingen. Maar ook zie Ik in de mens het verlangen om te weten, om zijn bewustzijn te verheffen, en door de wolken heen te zien. Deze drang naar kennis is de grootste gave van de mens. Wanneer de mensen de Weg tot God kennen, zal deze gave opbloeien in grootse scheppingskracht. (Maitreya, Boodschap nr.9)

Het is die groei van bewustzijn, die activiteit van opwaartse evolutie die, door een verfijning van zijn aard tot een steeds hogere frequentie, een steeds hogere trilling, de evolutie zčlf is. Dit leidt tot geleidelijke uitbreiding van kennis van wat is en wat zou kunnen zijn; het is scheppend. Dit is het diepste wezen van de ziel: creativiteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Over de hele wereld groeit het inzicht dat de mensheid een diepgaande verandering in bewustzijn ondergaat. Dit weerspiegelt zich op vele manieren, niet het minst in de inspanningen om de aard van het bewustzijn zelf te verkennen, om het verband te onderzoeken tussen bewustzijn, denkvermogen en brein, en om het effect te bestuderen dat deze drie, alleen of tezamen, kunnen hebben op de materie en de wereld der natuur. De oude, mechanistische zienswijzen omtrent de natuur en de krachten die daarin werkzaam zijn, verdwijnen snel en er daagt een nieuw besef van de eenheid die aan alle openbaring ten grondslag ligt. Het denkbeeld dat alles energie is, dat energie en materie verschillende toestanden zijn van één werkelijkheid en kunnen worden beďnvloed door gedachte, wordt steeds meer op grote schaal aanvaard en verandert de kijk van de mens op het leven. De verlichting neemt snel toe en spoedig zullen de methoden en technologie worden gevonden om dit feit aan te tonen. Dit is van grote betekenis voor de toekomstige evolutie van het ras. Bij het binnengaan van de nieuwe tijd wordt een nieuwe urgentie gevoeld om de uiterlijke en de subjectieve werelden te onderzoeken en om de relatie te begrijpen tussen deze twee aspecten van de schepping. Vele wetenschappers over de hele wereld sturen hun onderzoek in die richting, gedreven door de behoefte om hun intuďtieve overtuiging dat alles met elkaar samenhangt, aan te tonen en te bewijzen. De aanvaarding van een bovenpersoonlijk zelf, of ziel, wint geleidelijk terrein en leidt tot een nieuwe synthese in de menselijke kijk op de werkelijkheid. Uiteindelijk zal de gemeenschappelijke grond voor al deze onderzoekingen liggen in het besef dat bewustzijn het kenmerk is van de ziel, dat het denkvermogen en brein kanalen zijn, voertuigen voor de openbaring ervan, en dat er geen onderbreking of scheiding bestaat in de schakels die hen verbinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Groei van bewustzijn’)

De mens heeft ver te gaan, want hij stamt af van de hoogste Bron. In alle mensen huist een God. Die God is jullie ware Zelf. Mijn taak zal zijn om dat Goddelijk Wezen in jullie vrij te maken en zo een Goddelijk Plan te voltooien. (Maitreya, Boodschap nr.54)

De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht hebben in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene op de andere dag. Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een geschenk van de Allerhoogste’)

Juist de ontwikkeling van deugden als liefde, rechtschapenheid, waarheid, enzovoort, brengt de beheersing tot stand die nodig is voor inwijding op ieder niveau. Het leven brengt ons in feite de noodzaak bij van juiste menselijke verhoudingen. Wanneer deze bereikt zijn, komen de deugden vanzelf tot uiting en wordt inwijding mogelijk. Inwijding gaat eigenlijk om uitbreiding van bewustzijn, en die vloeit voort uit juiste activiteiten in het leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Door de eeuwen heen heeft de mens steeds het licht gezocht dat hij achter zijn onwetendheid en angst bespeurt. Bedreigd door donkere en ontzagwekkende rampspoed, werkelijk of verbeeld, keert hij zich instinctief naar binnen, roept hij het licht aan van zijn ziel en zoekt daarin zijn leiding. Zulk handelen is slechts natuurlijk, want diep in het bewustzijn van iedere man, vrouw en kind ligt het besef een ziel te zijn. Naarmate vooruitgang wordt geboekt op het evolutiepad verdiept die zekerheid zich, wordt de bewuste verbinding tussen de ziel en haar voertuig versterkt, en wordt het licht van de ziel sneller gevonden en gekend. Zo groeit het licht van inzicht. De mensheid staat nu op de drempel van een tijdperk waarin dat licht van bewustzijn zich in toenemende mate zal manifesteren, zich op elk gebied van het menselijk streven zal uitdrukken als een groeiend besef van de betekenis en het doel van het leven op de Planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het tijdperk van licht’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat zich thans in jullie midden een eenvoudige Man Gods bevindt, een mens als andere mensen, maar Eén die sinds lang vervlogen tijden een zeker Pad heeft gevolgd, die dat Pad goed kent en jullie daarop kan leiden. Dat Pad tot God, Mijn vrienden, is de Schat die Ik voor jullie in handen houdt. Open je hart en denken voor deze mogelijkheid, en bereik het doel. De Weg is eenvoudig, de Weg is zeker. Mijn Lering zal jullie daarheen leiden. (Maitreya, Boodschap nr.93)

Evolutionaire vooruitgang betekende tot nu toe het ontwikkelen van individualiteit. Individualiteit moet bereikt worden voor ze kan worden overwonnen. Het krachtige, zichzelf dienende, sterk geïntegreerde individu moet uiteindelijk plaats maken voor de werelddienaar. De essentie van het Waterman-bewustzijn is het denkbeeld van de groep… De sleutel tot deze verandering van bewustzijn is liefde en, door liefde, dienstbaarheid. Wanneer je dient, raak je steeds meer gedecentraliseerd tot je tenslotte volledig vereenzelvigd bent met dat wat je dient: de mensheid, en dan met de schepping zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

In de gehele geschiedenis is er nooit een tijd geweest als de huidige. Nooit, in alle cycli die hun stempel hebben gedrukt op de evolutie van de mens, was er eenzelfde mogelijkheid voor verandering. Deze tijd is daarom uniek. Ze duidt op een verandering in bewustzijn die zo dramatisch en vérstrekkend is, dat nieuwe begrippen en woorden bedacht moeten worden om de mens te beschrijven zoals hij zal worden. De belangrijkste factor in deze ingrijpende gebeurtenis zal de invloed zijn van de Oudere Broeders van de mens, de Meesters van Wijsheid, geleid door Maitreya, de Christus en Wereldleraar. De invloed die Hun Grote Aantocht zal hebben op het leven, het denken en het gedrag van de mensen kan onmogelijk worden overschat. Vele malen hebben jullie gehoord dat de mens een God in aanleg is; dit is geen holle frase maar juist de waarheid over de aard en het Wezen van de mens. Het is slechts een kwestie van tijd tot die waarheid wordt ervaren en duidelijk voor allen wordt uitgedrukt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende Goddelijkheid’)

Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken van de paus en de dalai lama.

Paus Franciscus

Een boodschap van hoop
In zijn traditionele ‘Urbi et Orbi’-toespraak op paaszondag verkondigde paus Franciscus een hoopvolle boodschap, waarin hij de mensen opriep om zich niet te laten ‘gevangennemen’ door angst en pessimisme. Terwijl hij buiten het Vaticaan een menigte van duizenden toesprak, verzocht Zijne Heiligheid de wereld om de “wapens van liefde” op te pakken om het “wrede geweld” van terrorisme te bestrijden. “Laten wij duisternis en angst geen kans geven ons af te leiden en onze harten te overheersen,” zei hij.

Moge [Jezus] ons tijdens dit Paasfeest nader brengen tot de slachtoffers van terrorisme, die blinde en wrede vorm van geweld die voortdurend tot bloedvergieten leidt in verschillende delen van de wereld… De paasboodschap van de herrezen Christus, een boodschap van leven voor de gehele mensheid, weerklinkt door de eeuwen heen en moedigt ons aan om de mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een beter leven, de immer groeiende stroom migranten en vluchtelingen – onder wie vele kinderen – die vluchten voor oorlog, honger, armoede en maatschappelijke onrechtvaardigheid, niet te vergeten. Maar al te vaak vinden deze broeders en zusters van ons de dood onderweg, of anders, afwijzing door degenen die hun een warm welkom en hulp zouden kunnen bieden.
”De paus riep ook op tot dialoog tussen Israël en de Palestijnen, en resoluties voor het beëindigen van de conflicten en politieke spanningen in Jemen, Syriëch en veel andere ontwrichte landen in de wereld. Hij sprak de hoop uit dat er baanbrekend beleid zal komen om de slachtoffers van conflicten en andere noodsituaties te beschermen, in het bijzonder degenen die vervolgd worden vanwege hun etniciteit of religie.
(De paus, Sint-Pietersplein, 27 maart 2016. Bronnen: bbc.co.uk; en.radiovaticana.va/news)

“Ons onverschillige en verdoofde geweten”
In een toespraak tot tienduizenden katholieken tijdens de dienst op Goede Vrijdag in het Colosseum in Rome wees paus Franciscus op het lot van de duizenden vluchtelingen die hun leven riskeren om Griekenland te bereiken:
“O kruis van Christus, vandaag zien wij u in de Middellandse en Egeïsche Zeeën die allesverslindende kerkhoven zijn geworden, weerspiegelingen van ons onverschillige en verdoofde geweten.”
Eerder op de dag waste hij de voeten van vluchtelingen, onder wie ook moslims, in een opvang buiten Rome – een welkomstgebaar in een tijd van toenemend anti-moslim- en anti-immigratiesentiment na de aanslagen in Brussel en Parijs. De paus bekritiseerde “terroristische daden die worden uitgevoerd door gelovigen van sommige religies, waarbij zij de naam van God besmeuren en de heilige naam misbruiken om hun ongekende geweld te rechtvaardigen”. Hij beklaagde zich over de “wapenhandelaren die de oorlogsmachine voeden met het bloed van onze broeders en zusters” en sprak zich in sterke bewoordingen uit tegen “de verraders die een ander, voor dertig zilverstukken, de dood injagen.”

(De paus, Rome, 25 maart 2016, Bronnen: catholicnewsagency.com; theguardian. co.uk)

De dalai lama

De eenheid van de mensheid”
“We hebben het over de toekomst van de mensheid. Ongeacht hoe zwak onze stem lijkt, is het van groot belang dat wij ons uitspreken.Wij hebben te maken met vele problemen. Tijdens mijn leven heb ik voortdurend conflicten en bloedvergieten meegemaakt, die aan miljoenen het leven hebben gekost. Wij moeten ons afvragen waar we de fout zijn ingegaan, aan welke eigenschappen het ons ontbreekt en waarom schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Het beantwoorden van deze vragen en het creëren van vrede vraagt om wijsheid en mededogen. Hoewel ik een boeddhistische monnik ben, lijkt het me onwaarschijnlijk dat alleen gebed tot wereldvrede zal leiden. Wij zullen er zelf enthousiast en met zelfvertrouwen voor in actie moeten komen.”
Hij sprak over de problemen van klimaatverandering en de wereldeconomie, en benadrukte dat deze zich niet aan landsgrenzen houden. Het benadrukken van secundaire verschillen, zoals ras, religie, nationaliteit en geslacht, voedt onze neiging om mensen te verdelen in ‘wij’ en ‘zij’. Dit is een gemakkelijke voedingsbodem voor conflict. Als wij de menselijke eenheid niet uit het oog verliezen en elkaar zien als broeders en zusters, kunnen wij het menselijk vermogen tot geweld overwinnen, benadrukte hij.
(Dalai Lama, ‘Nobelprijswinnaars over mensenrechten’, VN mensenrechtenraad, Genève, Zwitserland, 11 maart 2016. Bron: dalailama.com)

Vrede – “We moeten het zelf tot stand brengen”
“Door op zoek te gaan naar vrede lossen wij de conflicten niet op, we zullen altijd met problemen te maken hebben, maar we moeten leren ze op te lossen door middel van dialoog. Dit is belangrijk als we deze eeuw het bloedvergieten van de 20e eeuw willen vermijden. Wij hebben schijnbaar honderden jaren gebeden voor vrede, zonder noemenswaardige resultaten. Wij moeten het zelf tot stand brengen.
“Soms zeg ik grappend dat als wij Jezus Christus of de Boeddha zouden ontmoeten en hen om hulp zouden vragen om vrede in de wereld te creëren, zij ons misschien zouden vragen wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor onze problemen. Het antwoord is dat wij dat zelf zijn en het onze verantwoordelijkheid is om ze op te lossen. Met oprechte motivatie, intelligentie en mededogen, rekening houdend met korte- en langetermijn oplossingen, moeten wij bereid zijn tot overleg. Dat is, denk ik, een realistische aanpak.” (Dalai Lama, ote De wereld die wij scheppen’ discussie, Universiteit van Wisconsin-Madison, VS, 9 maart 2016. Bron: dalailama.com)

“Wij kunnen de wereld vreedzamer maken”
Wij staan nog steeds aan het begin van de 21ste eeuw en ik ben er van overtuigd dat wij, als we dat proberen, de wereld voor het einde van deze eeuw vreedzamer kunnen maken. We moeten het proberen. De menselijke populatie groeit en klimaatverandering grijpt om zich heen. Daar komen nog andere problemen bij. Geweld barst uit, omdat onze negatieve emoties op hol slaan. Zo zijn mensenrechtenschendingen het gevolg van bepaalde oorzaken en wij moeten nagaan wat die oorzaken zijn. Ze houden verband met woede en een gebrek aan respect. Wij kunnen deze tegengaan door barmhartigheid en zorg voor anderen aan te kweken… Het veranderen van de wereld hangt af van degenen onder jullie die jong zijn en nu een poging doen op basis van een visie.”
(Dalai Lama, American Embassy School, New Delhi, India, 8 April 2016. Bron: dalailama.com)

Hemelse en aardse openbaringen over gezondheid
boekbespreking door Betsy Whitfill

Toen loodgieter Tommy Rosa op een avond in maart 1999 in Bronx, een wijk in New York, van de stoep afstapte, maaide een auto hem neer en stoof weg de nacht in. Alleen Carlos, van de winkel aan de overkant van de straat, hoorde het, keek naar buiten en zag een doorschijnende heldere witte vorm opstijgen uit de donkere massa die op straat lag. Hij belde de eerste hulp.
Doktoren legden Tommy’s lichaam aan de monitoren vast op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis waar hij lange tijd in coma lag. Gedurende die tijd zegt Tommy, “ging hij naar de hemel”, waar zijn Leraar hem waarheden leerde die de gezondheid en het geluk konden herstellen voor hen die ze in praktijk brengen.
Nadat Tommy in zijn lichaam was teruggekeerd, ontmoette hij tijdens zijn langdurige herstel de cardioloog en psychotherapeut dr. Stephen Sinatra uit New York, die grote belangstelling had voor bijna-doodervaringen, die hij gedurende zijn 40-jarige praktijk in kaart had gebracht. Dit boek is het resultaat van hun samenwerking: Tommy’s openbaringen vallen samen met de waarheden die dr. Sinatra’s medische ervaring aantoonde: door onze houding, relaties en gewoonten te transformeren kunnen we ons lichaam genezen, onze angst voor de dood uitbannen en vreugdevol leven.
Tommy’s beschrijvingen van zijn hemelse ervaringen zijn prachtig en gedetailleerd: “Ik ben in een ruimte, en het heldere licht dat me hier bracht, wordt geleidelijk zwakker. Terwijl ik bij mijn positieven kom kijk ik naar beneden en besef dat ik niet kan zien of voelen dat mijn voeten de grond raken… Niets van dit alles voelt raar of beangstigend – het voelt natuurlijk. Het is geweldig!” Snel komt er een man vervuld van licht naar me toe: “Zijn ogen zijn onweerstaanbaar mooi. Ze zijn heel zacht bruin en kalmerend en lijken door me heen te zien maar op een heel vriendelijke manier… Het lijkt alsof hij een baard van drie weken heeft maar die groeit heel regelmatig en ziet er niet slordig uit… Hij kent mijn naam!… Ik weet instinctief dat ik hem kan vertrouwen. Ik ben veilig. Zelfs meer dan veilig. Ik voel een diepe en volmaakte liefde van deze man in me stromen.”

“Vrijwel meteen begint mijn ‘Leraar’, zoals ik hem zie, me mijn nieuwe omgeving te laten zien. We bewegen ons van de ene plaats naar de andere, door middel van dezelfde tunnel van licht als waarmee ik kwam.”

Verbondenheid
Tommy vertelt dat zijn leraar locaties creėerde waarin hij acht openbaringen van waarheid kon ervaren om in zijn aardse leven aan anderen door te geven: Verbondenheid, Vertrouwen, Vitale Kracht, Aarden, de Tempel van het Lichaam, Positiviteit, Zelf-liefde en Doel. Dr. Sinatra bespreekt het wetenschappelijk onderzoek van iedere openbaring vanuit medisch perspectief en geeft een reeks richtlijnen om iedere openbaring in het eigen leven toe te passen. Terwijl hij zich door de hemel beweegt ervaart Tommy verbondenheid met de natuur, wat hij nooit eerder gevoeld heeft – echte onderlinge verbondenheid gepaard gaande met een overweldigende “onvoorwaardelijke liefde”. Zijn leraar legt de openbaring van het verbonden zijn uit – dat alles, zichtbaar en onzichtbaar, verbonden is met al het andere en dat het een levende goddelijke onderlinge verbondenheid is.
We leven in een zee van trillingen, toch hebben we ieder individuele talenten en gaven die we moeten ontdekken en delen met anderen, en daarbij oefenen we onze onderlinge verbondenheid uit voor de verbetering van het geheel. De twee belangrijkste gaven zijn de goddelijke vonk die alle levende dingen tot eenheid en onderlinge verbondenheid brengt, en de vrije wil. Goede dingen denken en een leven leiden van dienstbaarheid voeden je goddelijke vonk, en scheppen een innerlijke gloed van liefde die aantrekt en geluk schept in iedereen om ons heen. De gave van de vrije wil stelt ieder van ons in staat door keuze – door vallen en opstaan – ons eigen pad naar geestelijke evolutie te vinden en zo op een unieke plek te komen, goed of slecht, om te leren van onze successen en mislukkingen…
Om de openbaring van vertrouwen te ervaren, neemt Tommy’s leraar hem mee naar een oceaan. Terwijl ze het water inlopen ziet Tommy veel waterdieren langs zweven en voelt de verbondenheid, maar beseft dat zijn Leraar is verdwenen. Plotseling naderen donkere vormen, grote witte haaien met open bekken. Tommy raakt in paniek en hoort een krachtige stem zeggen: “Heb geen angst”. Tommy heeft een sarcastische gedachte en hoort de stem weer: “Heb geen angst”. Nadat hij zijn ogen had gesloten om zijn kalmte te herwinnen, opent Tommy ze en ziet dat de haaien verdwenen zijn en dat zijn Leraar is teruggekeerd.
Zijn Leraar legt uit dat angst een negatieve energie schept die, vanuit zijn aard, juist datgene aantrekt waar we bang voor zijn. Angst is gebrek aan vertrouwen. In zijn medische interpretatie legt dr. Sinatra uit dat zijn klinische observaties de reėle kracht van optimisme en hoop ondersteunen; beide zijn vormen van vertrouwen die de eigen genezende macht van de patiėnt over de ziekte mobiliseren en de gezondheid zelfs tegen alle verwachtingen in herstellen…

Vitale kracht
Zijn leraar vertelt Tommy dat het lichaam een huis is, een tempel voor de ziel, en dat het zijn taak is het huis schoon en gezond te houden, zodat de ziel in ervaring kan groeien. We kunnen onszelf ziek en ongelukkig maken, schrijft Tommy, maar we kunnen ook onze gewoonten veranderen en weer gezond worden.

Het lichaam als tempel
Tommy’s leraar neemt hem mee naar een mooie buurt met stenen huizen en straten omzoomd met bloemen en legt “de openbaring van de vitale kracht” aan Tommy uit. Er is een vitale kracht, of levenskracht, zegt hij, die leeft in de mitochondriėn van ieder van onze cellen en als trilling door ons heen stroomt. Deze kracht beschermt ons tegen ziekten en infecties, tegen veel chronische aandoeningen en zelfs tegen ouder worden. Maar het niveau van die trilling stijgt en daalt gedurende ons leven afhankelijk van onze dagelijkse keuzes van voedsel, omgeving, gedachten en gevoelens. Gezonde keuzes voeden onze mitochondriėn en vergroten onze trilling. Door een hoge trilling te handhaven kunnen we ziekte uitschakelen voordat die zich in ons lichaam nestelt en de natuurlijke helende krachtcentrale vergroten die in onze lichamen is ontworpen…
Verder zegt zijn leraar: “Jullie gedachten zijn ook daden. Ze veroorzaken een keten gebeurtenissen, positief of negatief, alsof het fysieke daden waren. Weet ook dat iedere gedachte die jij en ieder ander heeft, hier in de hemel wordt opgetekend en dat je ervoor verantwoordelijk bent. Je bent het geheel van je gedachten en daden.” Zoals velen zich beginnen te realiseren maken die gedachten en daden ons leven tot wat het is…

“Jezus de Christus”
In het hoofdstuk ‘De openbaring van zelf-liefde’ legt zijn leraar Tommy uit wat het is om jezelf lief te hebben zonder ego, onvoorwaardelijk. Deze zelf-liefde, zegt hij, is de essentie van de verbinding met goddelijke liefde, die de bron van wonderen en vreugde in het leven is. Het ego, dat voldoening en beloning eist, is, samen met angst, de bron van alle vernietiging in het leven, van alle oorlogen, alle haat, boosheid en bedrog. Deze “tweelingkrachten van vernietiging” zoals de leraar ze noemt, zijn de gevolgen van afscheiding van God. De oplossing moet daarom zijn terugkeren naar de goddelijke liefde en onszelf en anderen echt vergeven. Dr. Sinatra bespreekt de lichamelijke gevolgen van liefde en van het tegenovergestelde, misbruik en verwaarlozing, door verslag uit te brengen van wetenschappelijke onderzoeken en zijn eigen klinische ervaring die Tommy’s openbaring van zelf-liefde ondersteunen.
Op Tommy’s vraag naar het doel van het leven antwoordt zijn leraar hem eenvoudigweg: “… geestelijk groeien. Leef door het hart… word een voorbeeld van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde … deel je talenten. Leven door het hart verhoogt je trilling genoeg om een optimale, levendige goede gezondheid te handhaven.” Maar, voegt de Leraar eraan toe, fouten zijn normaal en te verwachten. Zie ze maar als kansen voor zelfverbetering. Vergeef jezelf en anderen en je zult je zelf-liefde, je trilling, je gezondheid en vreugde verhogen.
Helemaal aan het eind van zijn verblijf in de hemel vraagt Tommy zijn Leraar naar zijn naam. “Jij kent me als Jezus de Christus.” Stomverbaasd vraagt Tommy dan: “Als u Jezus bent, wie is God dan?” Jezus legt uit dat God alomtegenwoordig is, “al wat is,” en in iedere persoon leeft…
Health Revelations from Heaven and Earth geeft de lezer een gevoel van troost en hoop – misschien hernieuwde liefde voor het leven en leven zonder angst – in het bijzonder de angst voor de dood. Zoals Tommy zegt: “… er bestaat geen echte dood en wanneer onze tijd komt zal het zijn alsof we door een deur naar ons echte ‘huis’ lopen”.
Betsy Whitfill, BA Wilson College, Chambersburg (Pennsylvania, VS), is medewerker van Share International.