De redactie heeft besloten om hier een artikel van Benjamin Creme’s Meester opnieuw te plaatsen dat heden ten dage even relevant is als toen het voor het eerst werd gepubliceerd. Het is voor lezers wellicht interessant op te merken dat met betrekking tot de aanslagen in New York op 11 september 2001 de Amerikaanse regering van die tijd door de Geestelijke Hiërarchie werd geadviseerd om een wraakzuchtige vergeldingsreactie op die gebeurtenissen te vermijden. Recente gebeurtenissen maken duidelijk dat het advies nog steeds geldt. Vrede en rechtvaardigheid voor iedereen moet het doel zijn; samendelen van de hulpbronnen van de wereld is de enige weg om die te bereiken. Het schijnt dat voldoende mensen reageren zoals Maitreya steeds heeft gezegd dat Hij weet hoe wij zullen reageren: “Mijn hart vertelt me jullie antwoord en is blij.” 

Keer het tij van haat
door de Meester —, via Benjamin Creme

Een periode van crisis is op de wereld neergedaald die veel landen op een nieuwe wijze tot elkaar zal brengen. Door wederzijdse angst voor terrorisme is bereikt wat anders vele jaren van geduldige inspanning zou hebben gevergd. Nog frappanter is dat de redenen voor terrorisme – de pijn, de wrok, de ontstellende wanhoop van miljoenen in het Oosten – tot vele Amerikanen beginnen door te dringen, wat hen in staat stelt om de recente gebeurtenis in een breder perspectief te plaatsen en om tot voorzichtigheid te manen bij de reactie daarop. Bovenal doet een nieuwe geest van samenwerking zich gevoelen, een nieuw besef van verantwoordelijkheid dringt door tot het denken van velen, in Oost en West.
Zo heeft deze verschrikkelijke aanslag, die heel velen in één klap heeft gedood en verminkt, het vuur van verandering, dat zo hard nodig is in deze wereld, ontstoken en de krachten die haar tegenwerken tot handelen gedwongen. Deze brute misdaad kan daarom leiden tot een groter begrip voor de behoefte van mannen en vrouwen overal aan rechtvaardigheid en vrijheid en de regel der wet.
Door de maatstaven die de mensen aanleggen, heeft deze tragedie de grote mogendheden gedwongen hun militaire macht te verzamelen en terug te slaan uit zelfverdediging. Van veel meer wijsheid zou het getuigen om de graanschuren en de banken wijd open te stellen, om begrip te tonen voor het probleem en het verlangen om het weer goed te maken. Verzoeningspolitiek is niet het antwoord, maar oorlog is dat evenmin.
Slechts door een eerlijke en openbare rechtszaak voor het oog van de wereld kan de schuld of onschuld van mensen worden gekend. Slechts door het aanvaarden van enige verantwoordelijkheid voor de omstandigheden die mensen tot deze barbaarse handelingen brengen, kunnen ze worden overwonnen. Mensen die niets te verliezen hebben, hechten weinig waarde aan het leven van anderen of van henzelf.
Daarom luidt de raad die Wij, jullie Oudere Broeders, de mensen geven aldus: roep alle belanghebbenden bij de problemen die achter de daden schuilen bijeen. Zie af van wanhopige wraak en open de deur naar dialoog. Doe oprechte pogingen om de grieven van ontelbare miljoenen te begrijpen en help hen hun leven en denken te transformeren.
Niet langer kunnen de rijken met rijkdom en wapens alleen hun wil opleggen; samendelen van de hulpbronnen is onvermijdelijk als de enige weg naar rechtvaardigheid en vrede.
Grijp deze gelegenheid aan, nu, om de fouten van het verleden recht te zetten en verwijder voor altijd het kwaad van terreur en geweld.
Maitreya ziet vanachter de schermen toe in afwachting van het moment om tevoorschijn te treden. Zijn groot hart laat de liefde vrij, die allen die kunnen reageren bemoedigt; Zijn opgeheven hand zegent allen die nabij komen.
Gebruik deze, Zijn liefde, en keer het tij van haat.
(Uit: Share International, november 2001)

Verklaring in verband met de gebeurtenissen in Parijs

door de Meester —
via Benjamin Creme (14 november 2015)

Hoe pijnlijk ook voor het volk van Frankrijk, heeft de recente gebeurtenis in Parijs voor Maitreya de weg geopend om eerder stappen te nemen dan anders mogelijk zou zijn geweest.

Tragisch als het voor zo velen is, het heeft Zijn Handen vrijgemaakt.

Onthoud dit en wees gereed voor Zijn naar buiten treden.

 

Benjamin Creme beantwoordt vragen over de recente gebeurtenissen in Parijs

V. Denkt u dat de verschrikkelijke gebeurtenis in Parijs het openlijke naar buiten treden van Maitreya heeft vertraagd of versneld?
A. Zo moeilijk als het schijnt voor degenen die bij de tragedie betrokken zijn, heeft het voor Maitreya deuren geopend, die anders langer gesloten zouden zijn gebleven.

V. Wat was de factor in de aanslagen in Parijs die “voor Maitreya deuren heeft geopend”?
A. De aanroepende hulpkreet van de mensheid in reactie op de problemen in de wereld is één factor; een andere is dat voldoende mensen overal ter wereld op de gebeurtenis in Parijs reageren door te kiezen voor liefde, eenheid en verdraagzaamheid. De gruwelijkheid van deze tragedie heeft veel mensen samengebracht op een manier die voordien niet duidelijk was.

Het heeft aangetoond dat de mensheid dichter bij het denkbeeld van eenheid is dan wij zouden denken en dit heeft haar reactie gekleurd. De mensen hebben laten zien dat ze gereed zijn voor verandering van de juiste soort.

V. Hadden de gebeurtenissen in Parijs door de Meesters voorkomen kunnen worden?
A. Velen in de groepen die met mij werken, en waarschijnlijk mensen overal, denken wellicht dat Maitreya dit niet had mogen laten gebeuren. Maitreya kent vanzelfsprekend de Wet. Hij weet in hoeverre Hij Zich in onze vrije wil kan mengen.

V. In Zijn artikelen dit jaar (2015) verwijst de Meester naar verandering. Hij spreekt over de noodzaak van verandering en wijst op veranderingen die nog moeten komen. Sommige mensen verwelkomen verandering, terwijl anderen er bang voor zijn.
A. Verandering is pijnlijk omdat zoveel mensen nog onder invloed van de energie van Vissen leven. Zij zien niet goed hoe zulke verandering – van oude naar nieuwe structuren – gunstig zou zijn.
Er vind een geleidelijke verschuiving plaats in hoe mensen de omstandigheden in de wereld waarnemen, zonder dat ze deze per se begrijpen, maar er is een groeiend begrip dat de wereld iedereen toebehoort. Verandering is voor veel mensen pijnlijk maar tegelijkertijd is er een groeiende acceptatie dat we moeten zien dat de wereld van iedereen is. Dit moet de basis zijn van een nieuwe benadering, want anders zal geen enkele oplossing die we proberen, werken.
Alle groepen (op alle terreinen) die in de richting van hun werk blijk geven van de komende veranderingen wijzen in feite de weg voorwaarts – de enige weg. Er is geen twijfel dat  het moeilijk is, vooral voor degenen die nog in het verleden vastzitten. Niettemin is het besef krachtig (zelfs onder de meest behoudende politici) dat een nieuwe, allesomvattende benadering nodig is.

V. De paus en de dalai lama roepen op tot rechtvaardigheid en vrede; de Ruimtebroeders maken Hun aanwezigheid bijzonder duidelijk. Zouden we kunnen zeggen dat er sprake is van een beslist plan van coördinatie waarbij paus Franciscus, de dalai lama en de Ruimtebroeders betrokken zijn als onderdeel van de bundeling van de krachten van Licht?
A. Ja, zeer zeker.

V. In Share International spreekt u over “ufo’s” van Mars. Hoe kan het dat we geen Martianen op Mars zien? Leven zij in ‘jinas’, d.w.z. het onzichtbare?
A. Mars wemelt van het leven, maar niet in grofstoffelijke toestand. Als u etherisch gezichtsvermogen had en naar Mars kon gaan, zou u de mensen daar zien. Er leven op Mars in feite meer mensen (9 miljard) dan op onze planeet.

V. Bij de vredesbesprekingen voor Syrië in Wenen (30 oktober 2015) waarbij werd getracht tot een vredesregeling of afspraken over Syrië te komen, was ook Iran aanwezig. De aartsvijanden Saoedi-Arabië en Iran namen deel aan de besprekingen; dit is niets minder dan een wonder. Kan het zijn dat Maitreya ook hier weer aan het werk was om de voortgang in de onderhandelingen direct of indirect te versoepelen?
A. Ja.

V. Werken de Meesters en Maitreya achter de schermen om te proberen wereldleiders ideeën in te geven over de benadering van het probleem van migranten en vluchtelingen die ontsnappen aan conflict en/of armoede en wanhopige omstandigheden in hun thuisland?
A. Ja.

V. Ik vroeg me af of ik tijdens Verklaringsdag en de overschaduwing van de mensheid de keuze heb om al of niet overschaduwd te worden? Zo niet, wordt mijn vrije wil dan niet geschonden?
A. Het staat u vrij om het te negeren

V. Onlangs heeft een voormalig werknemer van NASA, wiens taak het was om toe te zien op de veiligheidsprocedures tijdens spaceshuttle-vluchten, beweerd dat hij tijdens een missie in 1997 een buitenaardse mens van 2,75 meter zag die in het geopende vrachtruim een uitwisseling had met de astronauten in hun ruimtepakken en dat er naast de shuttle een buitenaards ruimtevaartuig zweefde. 1) Heeft deze ontmoeting werkelijk plaatsgevonden? 2) Zijn er andere soortgelijke ontmoetingen geweest zijdens missies van het ruimteveer, die geheim worden gehouden?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het denkvermogen en het brein?
A. Tegenwoordig wordt enorm de nadruk gelegd op het brein, waarbij dit verward wordt met het denkvermogen. Het denkvermogen en het brein zijn niet hetzelfde. Het brein is het voertuig voor het denken en ervaring op het fysieke gebied. Het denkvermogen is datgene wat die ervaringen heeft. Het denkvermogen ervaart terwijl het brein een soort coördinator van de informatie is.

V. Als iemand Transmissie-meditatie wil doen maar niet in de nabijheid van een groep woont om zich bij aan te sluiten of niet twee anderen kan vinden om zelf een groep te vormen, kan hij dan het beste alleen mediteren zonder zich mentaal bij een groep aan te sluiten, of proberen zich mentaal aan te sluiten bij een Transmissie-meditatiegroep die op een bepaald tijdstip mediteert?
A. Het is beter om zich mentaal bij een groep aan te sluiten.

Goede oefening
Een paar jaar geleden was ik in mijn auto op weg naar Transmissie-meditatie. Ik had na zitten denken over bepaalde aspecten van mijn leven en hoe hard ik jaren met iets geworsteld en eraan gewerkt had met weinig of geen resultaat. Ik was gefrustreerd en moe en wilde het gewoon opgeven. Op dat moment kijk ik naar rechts en zie daar een oudere zwarte dame met een looprek met veel moeite een zeer kleine helling in het trottoir oplopen. Elke stap lijkt een pijnlijke beproeving. Centimeter voor centimeter probeert zij langzaam en met veel inspanning de heuvel op te lopen. Op dat moment rent een jong stel, gekleed in leuke sportkleding, zonder enige inspanning langs haar de heuvel op. Zij lijken deze dame, die zo moeizaam de heuvel oploopt, zelfs niet op te merken.
Op dat moment realiseerde ik me dat ik in sommige aspecten van mijn leven dat stel ben, dat met gemak en nauwelijks enige inspanning de heuvel oprent. In andere aspecten ben ik die vrouw die jaren lang stukje bij beetje moeizaam met iets, als Transmissie-meditatie, worstelt met weinig of geen resultaat. Ik begon minder streng tegen mezelf te zijn, als bevrijd van een last en niet zo gefrustreerd.
Was die dame een Meester? En het jonge stel, waren zij ook bijzondere personen?
Dank u voor alles wat u doet!
G.W., Smyrna (Georgia, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dame een woordvoerder voor de Meester Jezus was. Het jonge stel was ook woordvoerder voor de Meester Jezus. 

Luchthartig
Op woensdag 10 september 2014 om ongeveer 19.30 uur wandelde ik om het complex De Rose van de rijkswacht in Dugny (Frankrijk). Terwijl ik naar de ondergaande zon keek, begroette ik de hoogste uitdrukking van goddelijkheid in ons zonnestelsel. Ik zag toen op de gevel van een flatgebouw een kruis van licht met daaronder een hart van licht. Omdat ik op het ogenblik zwaarmoedig ben vanwege relatieproblemen, vatte ik deze lichtpatronen op als een teken van steun van de Meesters van Wijsheid en van aanmoediging om lief te hebben en te vergeven. Kwamen deze tekenen werkelijk van een Meester van Wijsheid?
A.G., Dugny (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtformaties gemanifesteerd werden door een woordvoerder voor de Meester Jezus.

Drie brieven van dezelfde schrijvers

Vrolijke supporters
(1) Op 17 oktober 2015, een week na de grote jaarlijkse lezing in Amsterdam, hielden we een ‘themadiscussie waar we ook voor geadverteerd hadden, die hoofdzakelijk gebaseerd was op een presentatie van het maandblad – zowel Share International als Share Nederland. De foto-expositie was er ook nog en we hoopten mensen te trekken voor zowel de discussie als de expositie. De middag verliep goed en er was een aantal nieuwe bezoekers en ook bekende gezichten.
Toen iedereen weg was en we opgeruimd hadden, zagen we buiten plotseling twee jongemannen, de een leek Turks of Marokaans, de ander Afrikaans, beiden met prachtige, levendige, intelligente gezichten die stilstonden om naar de etalage te kijken. De etalage maakte deel uit van de foto-expositie en alles had betrekking op Maitreya’s prioriteiten. De twee jongemannen bekeken alles aandachtig, lazen sommige van de bijschriften op de foto’s, namen het in zich op en keken toen breed lachend naar binnen en beiden gaven nadrukkelijk hun goedkeuring te kennen door hun beide duimen op te steken. Zij lachten, staken nog eens hun duimen omhoog en liepen weg. (Een paar minuten eerder hadden we zitten praten over de Nederlandse uitdrukking voor thumbs-up (duimen omhoog). Waren de lachende jongemannen misschien woordvoerders?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jongemannen woordvoerders voor de Meester Jezus waren. 

Bekende bezoeker
(2) Op 12 september 2015 hielden we een open dag en een expositie in het Informatiecentrum van Share Nederland. Er kwam maar een handjevol bezoekers. We denken dat ‘open dagen’ misschien niet zo geschikt zijn voor ons; in de toekomst zullen we alleen specifieke activiteiten organiseren zoals lezingen, exposities en dergelijke. We zijn toch al zes dagen per week open, soms ook zeven dagen!
Tegen het eind van de middag verscheen er een bekende figuur buiten. Zoals de andere keren verscheen de jongeman met zijn fiets en stond buiten voor het raam van het centrum, in zichzelf pratend zoals hij altijd doet. Hij lachte naar ons en ging weer weg. We zijn dankbaar dat hij weer kwam, omdat het altijd een bevestiging, aanmoediging en een soort van goedkeuring (“thumbs up”) lijkt. Mogen we aannemen dat onze terugkerende bezoeker inderdaad (zoals verschillende keren eerder bevestigd werd) een woordvoerder voor de Meester Jezus was?

(3) Op 19 oktober 2015 waren enkele groepsleden een aantal uren bezig met het plannen van het nieuwe programma in het Informatiecentrum voor het eerste kwartaal van 2016. Op een gegeven ogenblik kwam het belang van het Informatiecentrum ter sprake met betrekking tot het verspreiden van flyers, activiteiten in het centrum om de informatie over het naar buiten treden van Maitreya bekend te maken, enzovoort. Tegen het einde van de dag verscheen de nu welbekende jonge woordvoerder. Hij ging regelrecht naar het gratis informatiemateriaal dat buiten bij de voordeur ligt, lachte en zwaaide nadrukkelijk naar ons met het programmaboekje. We moesten lachen om zijn brede lach en de manier waarop hij met het boekje zwaaide. Mogen we veronderstellen dat we opnieuw een kort bezoekje van onze ‘gebruikelijke woordvoerder’ voor de Meester Jezus hebben gehad?
Medewerkers Informatiecentrum Share Nederland, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat bij beide gelegenheden de bezoeker een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Letters in de lucht
Op 31 oktober 2015 ging ik voor een wandeling naar het park dicht bij mijn flat. Ik was bezorgd over de organisatie van onze grote nationale conferentie in Lyon op 29 november dit jaar. Verscheidene kranten hadden onze advertenties geweigerd en interne moeilijkheden met het groepswerk hadden me somber gemaakt. Ik was ook ongerust over de keus van de zaal (een joods cultureel centrum met de naam Hillel).
Op de terugweg zag ik op geringe hoogte boven mijn hoofd een lichtpunt – eerst dacht ik dat het een klein vliegtuigje was maar ik kon alleen maar een soort stip zien die het licht van de zon weerkaatste. De stip tekende letters in de lucht: O, U, I, H en K. Verscheidene mensen stonden stil om te kijken en namen foto’s. Wanneer er een letter klaar was, verdween de stip en verscheen een beetje verderop weer om een nieuwe vorm te tekenen door witte rook vrij te geven.
Ik bedacht lachend dat het misschien wel Maitreya was die een grap maakte! Toen zei ik tegen mezelf dat als hij bereid was om mij een teken te geven het ontwerp spiritueler zou zijn.
Op hetzelfde ogenblik tekende het ‘vliegtuigje’ heel duidelijk een kruis!
Ik was tegelijkertijd sprakeloos en vol vreugde; daarna verdween het vliegtuig. Was het een teken om me te vertellen dat de conferentie goed zou gaan? Sindsdien zijn er inderdaad deuren opengegaan en kwam mijn zelfvertrouwen terug.
2 Kunt u zeggen of het een teken ter bemoediging was en zo ja, door wie werd het gemaakt? Wat was de betekenis van de letters?
G.J., Lyon (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lettertekens gemanifesteerd werden door  de vertegenwoordigers van de Meester Jezus. De letters in de lucht waren bedoeld als suggestie dat verschillende leden van de Franse groep bij elkaar zouden komen.

Speciale dienst
Op vrijdag 11 september 2015 moest ik na de Transmissie-meditatie nog wat werk doen in het Informatiecentrum en was uiteindelijk omstreeks middernacht klaar. Ik was een beetje moe, maar was van plan om naar huis te lopen, maar dacht ook dat als er een tram langs zou komen ik die zou nemen. Ik begon de wandeling naar huis die langs een tramhalte voert. Na een minuut of twee zag ik achter me een tram aankomen. Ik vond het niet erg als ik de tram miste, maar begon toch te rennen, alhoewel niet al te hard. Toen merkte ik dat het leek alsof de tram met opzet langzamer was gaan rijden om mij tijd te geven op m’n gemak bij de halte te komen. Toen de tram naderde lachte de jonge vrouwelijke bestuurder voluit naar me. Ik beantwoordde haar lach en stapte achterin waar de conducteur zit. Hij was een aardige jongeman, die er bekend uit zag. We begroetten elkaar blij; ik bedankte hem en de bestuurder, bevestigend dat ze op me gewacht leken te hebben. Ik ging zitten en zag toen dat ik de enige passagier was. De tram stopte onderweg niet, pas bij mijn halte. Ik dankte hen weer, zwaaide naar beiden terwijl ik uitstapte, zij lachten en zwaaiden terug. Het was allemaal zo snel gegaan. Het maakte dat ik me afvroeg: was dit een speciale rit? Met bijzondere mensen? Of waren het gewoon aardige, attente mensen en had ik gewoon geluk?
F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bestuurder en de conducteur voor de Meester Jezus werkten.  

Bij nader inzien
Op 29 mei 2015 ging ik naar de stad Wenen om wat boodschappen te doen en huishoudelijke artikelen op te halen die ik via het internet had besteld. Toen ik in het voetgangersgedeelte van de Mariahilferstrasse liep, kwam er een kleine blonde vrouw naar me toe die me vroeg of ik werk voor haar had als schoonmaakster.
Omdat ik wist dat mijn vrouw nooit een schoonmaakster zou aannemen zonder referenties zei ik, sorry, maar ik heb geen werk voor u, gaf haar twee euro’s en liep naar de overkant van de straat. De vrouw rende schreeuwend achter me aan en vroeg om tenminste naar haar te luisteren. Ik zei dat ik nog een paar minuten over had en we gingen naar een rustige plek waar ze me vertelde over de benarde situatie waarin haar gezin (man en drie kinderen) in Servië verkeerde na de recente enorme overstroming.
Hun huis staat nog onder water en al hun bezittingen gingen verloren, haar man en kinderen verblijven nu in een militair kampement, waar de situatie verschrikkelijk is. Zij sprak vloeiend Duits en vertelde haar verhaal uitgebreid en in detail. Toen ik bedacht hoe goed haar Duits was, vertelde ze meteen dat ze in Servië als lerares Duits werkzaam was geweest. Later had ik een andere gedachte: waarom is ze zo goed gekleed? Haar onmiddelijke reactie was een beweging met haar rechterbeen terwijl ze naar haar schoen wees en vertelde dat ze die kleding van een hulporganisatie had gekregen. Uiteindelijk vertelde ze me dat ze binnen drie weken Wenen moest verlaten en het geld nodig had voor achterstallige huur voor drie maanden.
Ik was van mijn stuk door haar verhaal, haalde mijn portefeuille weer tevoorschijn en pakte een 50 euro-biljet, terwijl ik dat deed stak er een biljet van 100 euro uit mijn portefeuille. Toen ik haar het € 50 biljet gaf vroeg ze me; “Waarom geeft u me niet de € 100 en ik geef u de € 50 terug?” Dit onverwachte verzoek schokte me diep en ik was niet in staat een antwoord te geven. Ik draaide me om en liep weg, zonder haar nog maar aan te kijken. Ik kreeg een slecht gevoel toen ik uitrekende dat ik haar de €100 had kunnen geven omdat ik nog genoeg geld bij me had om alle boodschappen te doen.
Mag ik vragen of uw Meester zou kunnen vertellen of dit een gewone dame uit Servië was of een bijzondere persoon?
F.B., Wenen (Oostenrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘Servische dame’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Beëindigen van conflict
een compilatie

Hier volgt een selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Een einde maken aan conflict’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme. 

De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De zure stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde. Een nieuwe tijd is op komst — van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van slavernij’)

Laten wij gezamenlijk de wereld tonen dat de noodzaak van oorlog voorbij is; dat leven en liefhebben de mens is aangeboren; dat haat voortkomt uit verdeeldheid; dat Gods Wet leeft in de mens en ten grondslag ligt aan zijn aard. Dit alles zal Ik jullie laten zien. Werk met Mij samen en bewijs dat het waar is. (Maitreya, Boodschap nr.53)

In ieder mens huist het eenvoudige verlangen om in vrede te leven. Dat miljoenen dat niet kunnen, is een afschuwelijke smet op de huidige beschaving. Wat weerhoudt dan de openbaring van de diepste verlangens en hoop van de mens? Natuurlijk spelen vele factoren een rol in het falen van landen en gemeenschappen om met elkaar in harmonie te leven: armoede te midden van overvloed moet gezien worden als een belangrijke factor die mensen van elkaar scheidt; maar oude haat en vooroordelen, waarvan de oorsprong vaak verloren is gegaan in vage herinneringen aan het verre verleden, hebben een enorme invloed op het leven en handelen van veel volken. Onder de oppervlakte van het moderne leven doen eeuwenoude rassen- en stammengeschillen nog steeds hun macht en invloed gelden… Intussen wacht Maitreya op Zijn gelegenheid om het tij verder te keren. Nu al stuwt de energie van Evenwicht, via Hem gericht door de Geest van Vrede, deze vernietigende krachten naar de openbaarheid. Daar kunnen ze worden opgelost en zo hun eeuwenoude greep op de mens verliezen. Langzaam maar zeker, ondanks alle tekenen van het tegendeel, keert het tij. Deze machtige kosmische krachten zuiveren, onder de grote Wet van Actie en Reactie, de harten en het denken van de mensen. Er wordt een nieuwe ordening gebouwd waarin een nieuwe harmonie zal heersen. Zo groot als de huidige tweedracht zal ook de vrede zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van conflict’)

Er bestaat geen werkelijke vijandschap tussen volkeren. Vijandigheden komen voort uit ideologieën van politieke en godsdienstige leiders. Een leider die het menselijk ras, moreel en geestelijk, niet kan respecteren, is die titel niet waard. “De wereld behoort niet toe aan politici. Je kunt je geen oorlog veroorloven. Hij die nederig is, die de wil van de Heer eerbiedigt, zal altijd zeggen: ote Ik ben de dienaar, ik ben de boodschapper’ – nooit: ‘Ik ben de leider’. Dit geldt voor Rama, Krishna, Boeddha, Jezus en anderen.” De tijd is gekomen dat geld moet worden uitgegeven aan het welzijn van de volken. Elke natie, elk land, behoort aan de mensen. (sep. 1990) (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

… delen we samen en maken we de wereld nieuw, maken we het mogelijk dat alle mensen samen kunnen leven in vrede en overvloed, “waar geen mens gebrek heeft; waar geen twee dagen gelijk zijn; waar de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt,” zoals Maitreya [in Boodschap nr. 3] heeft gezegd? Of gaan we door met de corruptie en de ellende om uiteindelijk de wereld ten onder te zien gaan? Dat is de keuze waarvoor de mensheid zich gesteld ziet. Maitreya zal dit benadrukken en de mensen zullen het duidelijk zien. Maar de mensen kunnen het nu al duidelijk zien. Wat Maitreya betreft zien ze de keuze al die ze moeten maken: tussen samendelen en rechtvaardigheid voor iedereen of een groeiende kloof tussen de volkeren en een oorlog die al het leven zal vernietigen. Dat is het Zwaard des Onderscheids… Maitreya zegt het duidelijk: “De mens moet samendelen of zal omkomen. Er is geen andere weg.” Wanneer het ons daagt dat we moeten samendelen of anders zullen omkomen, zullen we het beginsel van samendelen uiteraard aanvaarden en dat zal de omstandigheden creëren waarin iedereen kan leven in vrede. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn kinderen, Mijn vrienden, Ik ben misschien sneller gekomen dan jullie verwachtten. Maar er is veel te doen, in de wereld moet veel veranderd worden. Velen hongeren en sterven, velen lijden onnodig. Ik kom om dit alles te veranderen; om jullie de weg voorwaarts te tonen die leidt naar een eenvoudiger, verstandiger, gelukkiger leven met elkaar. Niet langer mens tegen mens, natie tegen natie, maar samen, als broeders, zullen we het Nieuwe Land binnengaan. (Maitreya, Boodschap nr.1)

“Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij” zegt een oud spreekwoord, en zo is het ook voor de mensen vandaag. Te midden van chaos en angst, verwarring en pijn, zien Wij de oplossing voor en het einde van het conflict, de gloed van het licht dat de mensen bewust zal maken van de belofte van de toekomst. Alles verloopt volgens de Wet en een nieuwe toestand van evenwicht wordt door Ons gecreëerd. In weerwil van de schijn doet een nieuw ritme zich gelden, dat deze onharmonieuze wereld in evenwicht zal brengen. Maitreya Zelf hanteert deze machtige Wet en Hij brengt haar kosmische oorsprong tot bij de aangelegenheden van de mens. Zo zal er nieuwe hoop ontstaan in de mensen en zo zullen zij de stappen nemen om hun toekomst te hervormen overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya haast Zich te verschijnen’)

Mijn Missie is, zoals Ik eerder zei, tweeledig: jullie te bevrijden uit de slavernij van zelfbeperking, en jullie met Mij mee terug te voeren tot God. Ik zal jullie laten zien dat door juiste verdeling van de talrijke aardse hulpbronnen alle mensen kunnen genieten van Gods overvloed. Ook zal Ik jullie tonen dat het Pad tot God heel eenvoudig is, dat jullie Goddelijke Vonk zich zal manifesteren door Mij. Laat Mij dit werk voor jullie doen, Mijn vrienden. Laat Mij jullie leiden tot je goddelijk erfgoed. Ik zal jullie wonderen tonen waarvan je niet kunt dromen. Ik zal van jullie ogen de blinddoek van onwetendheid wegnemen. Ik zal voor altijd de vloek van haat, de zonde van verdeeldheid, van deze aarde verdrijven. Laat Mij jullie meenemen, vrienden, terug naar je Bron, terug naar de wieg van je Zijn, en in jullie je Goddelijkheid vrijmaken. (Maitreya, Boodschap nr.51)

De gebeden en verzoeken om hulp die Maitreya vanuit de mensheid bereikten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog leidden tot Maitreya’s beslissing (in 1945) om Zelf naar de wereld terug te keren. Niet om een einde te maken aan de oorlog en daarmee aan het lijden, maar om ons een nieuwe weg te wijzen, de weg van vrede. Met andere woorden: Hij is niet gekomen om de oorlog te beëindigen, maar om ons te inspireren dat te doen – door middel van samendelen en rechtvaardigheid… Ik denk (met Maitreya) dat “niets vanzelf gebeurt; de mens moet handelen om zijn wil uit te voeren.” (Boodschap nr. 31) Ik denk niet dat we vrede zullen krijgen door er alleen om te bidden. We bereiken vrede door de oorzaken van oorlog uit de weg te ruimen – onrechtvaardigheid, hebzucht, zelfzucht, wedijver, marktkrachten, nationale trots. Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Wanneer Maitreya, openlijk, voor allen verschijnt, zal Hij aanzetten tot het scheppen van een verstandiger houding tegenover het leven, gebaseerd op de vervulling van de behoeften van mannen en vrouwen overal. Hij zal laten zien dat de huidige conflicten niet onontkoombaar zijn. Dat leiders van landen een verantwoordelijkheid hebben voor de mensheid als geheel, niet slechts voor hun subjectieve gevoelens of ideologie. Hij zal oproepen tot voorzichtigheid en wijsheid ten opzichte van de verschrikkelijke wapens van tegenwoordig, en zal waarschuwen voor de zinloosheid van een oorlog ‘in het belang van de vrede’. Vrede, zo zal Hij laten zien, is niet moeilijk te vinden indien men er oprecht naar zoekt. Vrede, zo zal Hij zeggen, zal slechts verkregen worden door rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een verstandiger kijk op het leven’)

We moeten kijken in welke stadia die broederschap in de wereld kan worden gevestigd. In de eerste plaats moet er vrede zijn. Zonder vrede is er geen wereld. De eerste prioriteit voor Maitreya is het bewerkstelligen van ware vrede in de wereld: de mensheid moet oorlog en de wedijver die leidt tot oorlog opgeven. Dit kan alleen worden bereikt door te voorzien in de behoeften van alle mensen… Het betekent dat de mensheid een mate van eenheid moet aanvaarden waarin het een normaal en vanzelfsprekend feit is dat de enige weg naar vrede is de hulpbronnen van de wereld samen te delen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Lichtverschijnselen wereldwijd

Een opname van 14 augustus 2015 door het Zonne- en Heliosferische Observatorium van NASA toont een reusachtig libelvormig voorwerp dicht bij de zon. (Bron: sohowww.nascom.nasagov; youtube:Streetcap1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp in de vorm van een “vuurvlieg” een ruimtevaartuig is.) Op 9 november 2015 werd door de camera’s van het NASA Zonne-observatorium een reusachtig ruimtevaartuig dicht bij de zon gefotografeerd.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit ruimtevaartuig een coöperatief project is waarbij een aantal planeten van ons zonnestelsel betrokken was.)


Kamchatka schiereiland, Rusland
— Vladimir Voychuk fotografeerde op 14 augustus 2015 ufo-vormige wolken boven de vulkanen van Kamchatka, oost-Rusland. (Bron: weather.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze ‘wolk’ een moederschip was van Mars.)


Andenes, Noorwegen
— Foto van het Noorderlicht op 20 januari 2010, genomen door Per-Arne Mikalsen, laat een ufo aan de nachtelijke hemel zien.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ufo een ruimtevaartuig is dat zijn gebruikelijke basis ondergronds in Noorwegen heeft.)Kaapstad, Zuid-Afrika — De Huffington Post publiceerde op haar website talrijke foto’s van op wolken lijkende ufo’s boven Kaapstad, die op zondag 8 november 2015 genomen werden. Het commentaar luidde: “Het leek op de openingscene van een kaskrakerfilm waarin een vloot ‘ufo´s’ in de zomer op zondag boven Kaapstad (Zuid-Afrika) zweven.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo-‘wolken’ ruimtevaartuigen van verscheidene planeten zijn. Het is opnieuw een voorbeeld van de gecoördineerde inspanningen van verschillende planeten.)


V. 1) Is het flitsende licht dat op 15 oktober 2015 boven Medjurgorje (Bosnië en Herzegovina) werd gezien een ruimtevaartuig? 2) Zo ja, waar komt het vandaan? 3) Het lijkt heel groot te zijn, is dat ook zo? 4) Wat is zijn doel – heeft het te maken met Maria die in Medjurgorje verscheen? 5) Is het kleinere voorwerp dat rondom het grotere heen en weer schiet en voortdurend licht flitst ook een soort ruimtevaartuig? 6) Is het een verkenningsvaartuig?
Antwoorden van Benjamin Creme en zijn Meester: 1) Ja. 2) Venus. 3) Ja, het is zeer groot. 4) Het houdt geen verband met Maria. Het doel ervan is aandacht te vestigen op de Ruimtebroeders en hun krachten. Ze laten zien dat ze wonderen kunnen verrichten. Mensen kunnen zich erover verwonderen zonder angstig te zijn. Ze laten ons weten: “Vergeet niet dat we er zijn!” Iets als dit, zo specifiek, is om aandacht te vestigen op een bepaald probleem – de benarde toestand van de arme mensen, in de klem en in gevaar, de migranten die een toevluchtsoord, een veilige doorgang zoeken; zulke tekenen houden verband met een bepaald doel. 5) Ja. 6) Nee. Beide voorwerpen zijn enorm. De grootste heeft de omvang van vijf voetbalvelden.


Seattle, Washington, VS
— Foto op 26 oktober 2015, genomen in Seattle door beroepsfotograaf Linda Hurst, laat een beeld in de wolken zien dat op een oog lijkt.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het oog in de lucht door de Ruimtebroeders werd gemanifesteerd.)


Wonderbaarlijk beeld in Maleisië
Een Mariabeeld in een Maleisische kerkgrot is langer geworden en men zag dat het, naast andere wonderbaarlijke verschijnselen, glimlachte en tranen plengde. Het beeld in de H. Thomas More-kerk in de stad Subang Jaya trok in oktober 2015 de aandacht van het publiek, nadat een videofilm op internet een parochiaan liet zien die de congregatie vertelde over de wonderbaarlijke gebeurtenissen die hij gezien had.
Volgens nieuwsberichten had de kerk speciaal voor het beeld van de Maagd Maria een grot laten bouwen. Maar sommigen van de parochianen dachten dat het te klein was voor de grot, daarom werd het beeld in een doos geplaatst. Toen de parochiepriester het beeld uit de doos haalde voor een openbare zegeningsceremonie zag hij dat het beeld van gips veranderd was in porselein en acht centimeter langer was geworden.
In de videoclip vertelde de parochiaan die bij de ceremonie aanwezig was, over het beeld: “De ogen bewogen zich zeer langzaam, wij allen waren er en zagen het. De priester zei: ‘Kijk naar haar, ze kijkt ons aan. Ze was vol leven, ze had veel tranen in haar ogen.’ Toen we ‘Ave Maria’ gingen zingen, begon ze te glimlachen en bewogen haar lippen.”
“Het heeft ons allen geraakt,” vertelde de parochiaan. “De priester vertelde ons dat hij in feite met haar gesproken had. Ze wil vaker komen. Ze vertelde de priester ook dat ze wil dat wij allen tot haar bidden.” (Bron: freemalaysiatoday.com; the star.com.my; themalaymailonline.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit wonder werd gemanifesteerd door de Meester Jezus.) 


Deze foto, genomen op zaterdag 3 oktober 2015 buiten het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in de noord-Afghaanse stad Kunduz, toont het gebouw dat na verscheidene explosies door vlammen verzwolgen wordt. Over de lichtbundels op de foto heeft Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het een lichtzegening is van de Meester Jezus.

 

VN-deskundige: klimaatverandering “grote bedreiging” voor voedselzekerheid
Klimaatverandering vormt een ernstige en duidelijke bedreiging voor de voedselzekerheid waardoor in 2080 nog eens 600 miljoen mensen ondervoed kunnen raken, waarschuwde een van de mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties.
“Verhoogde frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, stijgende temperaturen en zeespiegel, maar ook overstromingen en droogte hebben een aanzienlijke invloed op het recht op voedsel,” zegt Hilal Elver, speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, in een persbericht.
“Al deze klimaatincidenten zullen een negatieve invloed hebben op gewassen, vee, visserij, waterculturen en het levensonderhoud van mensen,” voegde ze eraan toe en waarschuwde dat inspelen op de vraag naar voedsel door middel van agrarische modellen die op grootschalige productie gericht zijn, niet de juiste oplossing is.
Elver onderstreepte ook de noodzaak van een grote verschuiving van industriële landbouw naar transformatieve systemen zoals agro-ecologie die de lokale voedseldynamiek ondersteunen, kleine boeren beschermen, de mensenrechten, voedseldemocratie en culturele tradities respecteren en tegelijkertijd het milieu duurzaam onderhouden en een gezond dieet bevorderen.
“Degenen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde zijn degenen die uiteindelijk het meeste onder de schadelijke effecten zullen lijden,” benadrukte ze. “Actie is dringend nodig om de uitdagingen die de klimaatverandering ons op legt aan te pakken, maar beleid gericht op matiging en aanpassing moet het recht op voedsel en andere fundamentele mensenrechten respecteren.”
Als speciaal rapporteur deed zij aanbevelingen aan de vooravond van de VN-conferentie over klimaatverandering, COP21, die van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs zal plaatsvinden. Het doel van de top is een universeel toepasbaar juridisch instrument in het kader van een door de VN te bereiken raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
“Het maatschappelijk middenveld oefent druk uit op de partijen van het klimaatverdrag om in Parijs echte resultaten te bereiken door afspraken over een aanpak van mensenrechten gekoppeld aan de overeenkomst over klimaatverandering, die de rechten zal respecteren, beschermen en uitoefenen van alle personen, in het bijzonder de kwetsbaarste. Elke overeenkomst moet een duidelijke toezegging van alle betrokken partijen bevatten om voor klimaatrechtvaardigheid en voedselzekerheid voor allen te zorgen,” zei mevrouw Elver. “Zoals op de Wereldmilieudag in juni door alle speciale mandaathouders gezamenlijk verklaard werd, moeten overheden ervoor zorgen dat de mensenrechten in het middelpunt staan van het beheer en bestuur rond klimaatverandering.”
Daarnaast benadrukte de speciale rapporteur haar bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatverandering op het recht op voedsel in haar recente rapport dat in oktober aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN voorgelegd werd.
Onafhankelijke experts of speciale rapporteurs worden door de in Genève gevestigde VN-Mensenrechtenraad benoemd om de situatie van een land of een specifiek mensenrechtenthema te onderzoeken en er verslag over uit te brengen. De posities zijn eervol en de deskundigen zijn niet in dienst van de VN, noch worden ze voor hun werk betaald. (Bron: Persbericht VN)

Presidentiële ommezwaai
Na zeven jaar afwegen verwierp president Obama het voorstel voor de aanleg van de Keystone XL-pijplijn voor fossiele brandstoffen. Het project was bedoeld voor het transport van meer dan 800.000 vaten teerzandolie per dag uit Alberta (Canada) naar de zuidelijke Golfkust van de Verenigde Staten, voor raffinage, export en verbranding.
Bij de aankondiging van het besluit zei president Obama: “Amerika is nu een wereldleider als het gaat om het nemen van serieuze maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering. Eerlijk gezegd, zou goedkeuring van dit project dat wereldwijde leiderschap hebben ondergraven en dat is het grootste risico dat we onder ogen zien: niet handelen.”
De beslissing van de president was een enorme overwinning voor milieuactivisten die een aantal jaren onvermoeibaar werkten om het project te blokkeren. Een artikel op de website CommonDreams verklaarde: “Door jarenlang campagne te voeren zonder weerga hebben gewone mensen in de Verenigde Staten en Canada wat een onopvallende automatische goedkeuring voor nóg een fossiele brandstofpijpleiding had kunnen zijn, veranderd in een internationaal gevolgde strijd tegen klimaatverandering. Sinds 2011 hebben gemeenschappen overal in de Verenigde Staten meer dan 750 directe acties en protesten georganiseerd – van massale sit-ins bij het Witte Huis tot een betoging van tientallen duizenden deelnemers op de National Mall [tussen het Capitool en het Washington-monument in Washington D.C.]. Boeren, arbeiders, studenten, inheemse volkeren en gemeenschappen aan de frontlinies van olieraffinaderijen en extreme weersomstandigheden hebben hun lichaam en relaties op het spel gezet – door te praten met hun buren, en de straat op te gaan en arrestatie te riskeren”.
Een van de leiders van de anti-Keystone XL-campagne, 350.org, en medeoprichter Bill McKibben, zei: “President Obama is de eerste wereldleider die een project afblaast vanwege het effect op het klimaat. Dat geeft hem een nieuwe status als een milieuleider, en het bekrachtigt heel duidelijk de vijf jaar dat velerlei mensen miljoenen uren in deze strijd gestoken hebben.” May Boeve, directeur van 350.org, voegde eraan toe: “Dit is een grote overwinning. Het besluit van president Obama om Keystone XL te verwerpen vanwege de impact op het klimaat is niets minder dan historisch – en schept een belangrijk precedent dat schokgolven moet zenden door de fossiele brandstofindustrie… Meer dan wat ook, echter, bevestigt het besluit van vandaag de kracht van sociale bewegingen om politieke verandering teweeg te brengen en is een duidelijk teken dat onze beweging sterker is dan ooit”. (Bron: ecowatch.com; commondreams.org; 350.org)

Desinvestering fossiele brandstoffen overstijgt 2,6 biljoen dollar
De hoeveelheid geld die de wereld heeft toegezegd terug te trekken uit investeringen in fossiele brandstoffen bedraagt nu meer dan 2600 miljard Amerikaanse dollar, aldus een analyse van Arabella Advisors, een particulier adviesbureau dat werkt met filantropische groepen. Dit cijfer is 50 keer hoger dan de 52 miljard dollar die een jaar geleden waren gedesinvesteerd. Meer dan 400 instellingen en 2000 personen hebben toegezegd uit beleggingen in fossiele brandstoffen te stappen, aldus het rapport. Deze toezeggingen zijn afkomstig van overheden en investeerders uit 43 landen en meerdere sectoren, zoals pensioenfondsen, gezondheidszorg, onderwijs, filantropie, geloof, entertainment, klimaatrechtvaardigheid en gemeenten. Opvallende toezeggingen betreffen het Noorse Pensioenfonds, het Canadees Medisch Genootschap, de Wereldraad van Kerken, de Universiteit van Californië, de Children’s Investment Fund Foundation en de Rockefeller Brothers Fund.
Onder degenen die desinvestering toezeggen, zijn er velen die ook toezeggen te investeren in klimaatoplossingen zoals schone energie, initiatieven voor klimaatrechtvaardigheid en duurzame landbouw. Instellingen en particulieren die hebben toegezegd om af te stoten en te investeren in schone energie bezitten gezamenlijk 785 miljard dollar aan activa. Wereldwijd bereikte investeringen in schone energie in 2014 310 miljard dollar.