Door de Meester —, via Benjamin Creme (17 januari 2011)

Gedurende talloze eeuwen heeft de mens op Aarde rondgedoold voor voedsel, profijt, veiligheid en vrede. In stamverband en zelfs als natie heeft hij telkens weer de planeet doorkruist, strijdend en zich vermengend door huwelijk met een lange opeenvolging van allerlei verschillende volkeren. De uitkomst van dit eindeloos zwerven is de huidige, Ene mensheid. (meer…)

Bijzondere gast
Op 31 oktober 2010 schonk ik ’s avonds thee na de avondlezing bij de Theosofische Vereniging als vrijwilligerswerk dat ik al vele jaren doe, toen een man van Indiase afkomst een gesprek met me begon. We praatten over de betekenis van de Indiase begroeting “namaste” en hij wees erop dat deze ons hogere zelf aanspreekt. Ik vertelde hem dat ik jaren geleden wat Sanskriet gestudeerd had en dat ik de oude Indiase cultuur heel erg bewonderde. Hij nam een kopje thee en liep door omdat er nog veel anderen waren die op thee stonden te wachten. (meer…)

Op 12 december 2008 liet Share International een persbericht uitgaan met de mededeling dat in de zeer nabije toekomst een grote, heldere ster aan de hemel zou verschijnen die dag en nacht in de hele wereld zichtbaar is en het ophanden zijnde eerste interview van Maitreya in een belangrijk Amerikaans tv-programma aankondigde. Al snel na dit bericht verschenen er in de media meldingen van mensen die een ongewoon heldere ster hadden waargenomen, die vaak ook van positie en kleur veranderde, evenals in Share International. Sindsdien worden overal ter wereld waarnemingen van de ‘ster’ gemeld, zoals in brieven aan Share International, in honderden video’s op YouTube en tientallen mediaberichten. Hier volgt een selectie van recentelijk bevestigde waarnemingen van de ‘ster’.

Zie ook: [ add link to star sign page]

Foto: De ‘ster’, Cambridge (Nieuw-Zeeland), 26 december 2010 (Bron: YouTube: PipOxlade)

(meer…)

‘Licht aan het eind van de tunnel: een overlevingsplan voor het mensdom’

Boekbespreking door Gerard Aartsen (Ingekort, zie Share Nederland jan./feb. 2011 voor de integrale tekst)

Voormalig Canadees minister van Defensie Paul Hellyer werd in één klap bekend in kringen van ufo-activisten voor openbaarmaking en exopolitiek, toen hij in een toespraak tijdens het Symposium over Exopolitiek te Toronto in september 2005 verklaarde dat “ufo’s net zo echt zijn als de vliegtuigen in de lucht” en “de sluier van geheimhouding opgelicht moet worden”.

In zijn recente boek Light at the End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species (‘Licht aan het eind van de tunnel – een overlevingsplan voor het mensdom’) neemt Hellyer evenmin een blad voor de mond wanneer hij het heeft over de noodzaak voor regeringen om de problemen waar de mensheid voor staat onder ogen te zien en hen aanspoort hun blik op de werkelijkheid te verbreden buiten hun huidige tunnelvisie. (meer…)

Playing for Change

Interview met Whitney Kroenke door Felicity Eliot

(ingekort, zie Share Nederland jan./feb. 2011 voor de integrale tekst)

Producer en bekroond filmregisseur Mark Johnson kreeg toen hij in 2001 door een straat in Santa Monica liep een ingeving. Hij hoorde een mooie stem een unieke versie van het welbekende liedje “Stand by me” zingen. Die weemoedige, roerende stem was van Roger Ridley, een straatmuzikant die zaterdags altijd in Santa Monica te vinden is. Waarom niet straatmuzikanten uit allerlei staten in de VS filmen en opnemen?

Mark besprak dit idee met Whitney Kroenke en al pratende ontstond het project dat Playing for Change (PFC; vrij vertaald: ‘Muziek voor de verandering’) werd. (meer…)