Goedheid ontstaan uit crisis

enkele fragmenten uit een artikel door Wanja Amling

Een groot aantal regeringen wereldwijd hebben de ‘oorlog’ verklaard aan de uitbraak van Covid-19 en hebben opgeroepen tot een collectieve nationale inspanning zoals zelden eerder is gezien. Terwijl het virus een groot deel van het openbare leven tot stilstand brengt, is de Tweede Wereldoorlog de standaard geworden waartegen de huidige strijd tegen een dodelijk ziektekiem wordt afgezet. Beide zijn crises die de hele mensheid treffen; beide laten zien dat er slechts één mensheid is en dus maar één oplossing.

Visie van het nieuwe

Een blik op de geschiedenis laat zien dat er een periode van acute crisis nodig is om de weg vrij te maken voor radicale en systemische transformatie, vaak ten goede. De wereldwijde griepepidemie van 1918 heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de totstandkoming van nationale gezondheidsdiensten in veel Europese landen. De samenhangende crises, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog, leidden tot de moderne verzorgingsstaat. Maar crises kunnen samenlevingen ook op een donkerder pad brengen, zoals we pijnlijk hebben geleerd van de reactie op de terroristische aanslagen van 9/11 en de financiële crash van 2008.
De omvang van de coronaviruscrisis is ook zo ingrijpend, dat we de gelegenheid krijgen om onze samenleving opnieuw in te richten en te leren van de fouten uit het verleden, die ons uitermate slecht toegerust hebben voor wat er moest komen en nog moet komen. Alleen wanneer de wereld weer samenkomt en haar problemen als gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en de samenleving als meer dan een verzameling individuen die strijden om rijkdom en aanzien, zullen we in staat zijn om deze gigantische taak te klaren. Andere manieren zijn beproefd en mislukt.
Meer mensen zijn in staat om verbindingen te leggen en zijn bereid om te handelen. Zij zijn de drijvende krachten achter de burgerbewegingen over de hele wereld. Ze smeden energiek een visie op een nieuwe beschaving die volgens hen mogelijk is. Zij zijn het tegengif voor allerlei sociale kwalen en de architect van een meer humane toekomst die binnen ons bereik ligt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.