Tekenen van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme (11 april 2015)
Spoedig zal het voor mensen duidelijk worden dat de tekenen waar zij naar uitzien, verschijnen. Voor sommigen zullen deze tekenen onvermijdelijk en gewenst schijnen. Voor anderen zullen ze lijken te duiden op het uiteenvallen van alles wat hun dierbaar is. In werkelijkheid zijn dit de tekenen die het nieuwe aankondigen, en zijn ze slechts de uiterlijke uitdrukking van diepgaande veranderingen die plaatsvinden. Mettertijd zullen de meeste mensen het ermee eens zijn dat er veel verkeerd was in de oude wereld die nu snel verdwijnt, en opgeofferd moest worden voor de correctere uitdrukking van de aard en verrichtingen van de mens. Spoedig zullen de veranderingen waarvan deze tekenen de voorbode zijn, opmerkzame mensen er dan ook op attenderen dat we een nieuw bestel binnentreden, één waar allen trots op kunnen zijn.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya in China gegeven sinds het aprilnummer van Share International?
A. Hij heeft nog eens vier interviews in China gegeven, voor een totaal van 19 interviews in China (en 154 interviews in totaal tot nu toe).

V. Ervaren sommige kijkers die Maitreya zien een direct gevoel van liefde naar Hem?
A. Ja.

V. 1) Zijn er veel mensen die intuïtief weten dat degene die zij op hun scherm zien een geestelijk wezen is? 2) Zien sommigen hem als de langverwachte Leraar? Gebeurt dit steeds vaker?
A. 1) Ja. 2) Niet per se.

V. Zal Maitreya ook naar Spanje komen voor een tv-interview, net zoals Hij in andere landen doet? A. Hij zal in heel Europa en elders gezien en herkend worden.
V. In Zijn artikel ‘Maitreya treedt naar voren’ (Share International, januari/februari 2007) zegt uw Meester: “Maitreya zal zich via de televisie en de radio tot miljoenen mensen richten. Allen zullen de gelegenheid krijgen om in Zijn zegening te delen waarmee elke verschijning gepaard gaat.
1) Wordt deze Zegening elke keer wanneer Maitreya op televisie verschijnt aan het publiek gegeven? 2) Is het te verwachten dat, zeg maar, de helft van de kijkers een soort ‘heiligheid’ in Zijn interviews zal ervaren? 3) Stijgt er inspiratie en hoop op uit de harten van mensen die Zijn interviews zien?
A. 1) Ja. 2) Nee, dat kun je niet in cijfers uitdrukken. 3) Soms.

V. Ik heb het gevoel dat het werk van de groepen in de hele wereld (die het publiek over Maitreya’s verschijning en het werk van Transmissie-meditatie informeren) kort geleden een nieuwe fase ingegaan is. Het voelt alsof er nu een beroep op ons wordt gedaan om ‘volwassen’ en ‘professioneel’ op te treden, ‘verantwoordelijker’ en met meer bereidheid om ons met het publiek in te laten. Ik weet dat we dit hiervoor ook al deden, maar het is net alsof het allemaal wat versterkt wordt qua intensiteit en kwaliteit. Wat denkt u?
A. Dat zou je kunnen verwachten.

V. De Meester Jezus en Maitreya lijken de afgelopen tijd veel vaker gebruik te maken van een ‘woordvoerder’ wanneer ze mensen een ervaring geven.
1) Komt dit omdat de aanwezigheid en energie van de Meester Jezus en Maitreya elders vereist is? Of is het om de woordvoerders te trainen en hen op hun werk in de nabije toekomst voor te bereiden? Of beide? 2) Zijn woordvoerders per definitie ook discipelen?
A. 1) Beide. 2) Op enig niveau wel, ja.

V. De onderhandelingen tussen Iran en zes andere landen om het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran in te perken in ruil voor het opheffen van de internationale sancties waren zo lastig dat ze in de dagen voor het bereiken van een voorlopig akkoord op 2 april 2015 verscheidene keren bijna afgebroken werden. Maar toen men op het laatste moment op moeilijkheden stuitte werden er ondanks krappe deadlines toch creatieve oplossingen voor de obstakels gevonden, aldus de onderhandelaars na afloop. Hielp Maitreya de onderhandelaars, direct of indirect, om met succes tot een overeenkomst te kunnen komen?
A. Ja, zowel direct als indirect.

V. Zal Pasen in de toekomst een groot spiritueel feest worden? Kan het zijn dat het een feest wordt dat gevierd zal worden door mensen in Oost en West?
A. Ja.

Mensen en hun stralen
Volgens de Meester DK is een straal “slechts de naam voor een bepaalde kracht of energiesoort, waarbij de nadruk ligt op de hoedanigheid die door deze kracht wordt uitgedrukt”. Ten behoeve van de bestudering en het begrip van de stralen heeft de Meester van Benjamin Creme in de loop der jaren de stralenstructuur (en de inwijdingsgraad) van bekende figuren verstrekt – om redenen van privacy echter nooit van levende mensen. De cijfers staan respectievelijk voor de straal van de ziel (Z), gevolgd door de hoofdstraal (en sub-straal) van de persoonlijkheid (P), het mentaal lichaam (M), het astraal/emotioneel lichaam (A) en het fysieke lichaam (F), en ten slotte de inwijdingsgraad (IG). Zie voor nadere informatie de Alice Bailey-leringen (uitg. Synthese), de boeken van Benjamin Creme en eerdere nummers van Share International.

Recent verstrekte stralenstructuren:
Andre Philippus Brink (1935-2015), Zuid-Afrikaans anti-apartheidsactivist en romanschrijver Z: 4; P: 3 (7); M: 4 (6); A: 6 (4); F: 3(7). IG: 1,7.

Leon Brittan (1939-2015), Brits politicus en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Z: 2; P: 4 (6); M: 3 (7); A: 6 (2); F: 1 (3). IG: 1,37.

Mario Cuomo (1932-2015), Amerikaans politicus, ex-gouverneur van de staat New York
Z: 5; P: 5 (7); M: 3 (6); A: 4 (6); F: 3 (7).IG: 1,4.

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (1924-2015), koning van Saudi-Arabië Z: 5; P: 3 (6); M: 3 (6); A: 6 (4); F: 1 (3). IG: 1,37

Richard von Weizsäcker (1920-2015), Duits politicus, voormalig president van (West-) Duitsland Z: 1; P: 5 (7); M: 3 (6); A: 2 (4); F: 3 (7). IG: 1,7.

Lee Kuan Yew (1923-2015), grondlegger en eerste minister-president van Singapore
Z: 3; P: 1 (7); M: 3 (7); A: 4 (6); F: 3 (7). IG: 1,4

Visioen van een ruiter
Rond 1991, toen ik klein was, nog maar een kind, zag ik thuis in Fortaleza aan de avondhemel een visioen. Mijn moeder, tante en ik zaten TV te kijken toen ik plotseling een diepe stem hoorde die tegen me zei: “Kom kijken”. Hij herhaalde dit drie keer. Het regende. Toen ik de deur opende en naar de lucht keek, zag ik een man die op een wit paard reed en een zwaard vasthield. Hij liet zijn paard steigeren en hief zijn zwaard op ten groet of als overwinningsteken. Toen reed hij weg op de wolken. En de Ruiter, het zwaard en het paard waren glanzend wit. Ik begrijp nog steeds niet wat het betekent. Ik zei tegen mijn moeder en tante:“Kijk! Een wit paard in de lucht!” Maar zij zagen niets. Ik hield vol en hield vol, maar zij zagen niets, alleen ik zag het. Toen ik naar buiten ging om een ijsje te kopen, keek ik op naar de bewolkte lucht en zag een wit verlicht gat in de lucht. Ik weet niet of de Ruiter tegen mij was of voor mij. Kunt u uitleggen wat dit betekent?
A.M.G., Brazilië.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een visioen van Maitreya als Kalki Avatar was, de Ruiter op het Witte Paard.

Twee brieven van dezelfde persoon

Wijze woorden 1)
Ik werk in een heel drukke buurtwinkel in de omgeving van Atlanta. Het was de hele ochtend druk geweest, maar nu werd het wat rustiger, toen een oudere man met een donkere huidskleur schijnbaar uit het niets aan de toonbank kwam. Hij droeg een honkbalpet, een flanellen overhemd, spijkerbroek en vieze werklaarzen. Hij had een kleine kop koffie in zijn linkerhand en met zijn rechterhand sloeg hij het geld zo hard op de toonbank dat het me een beetje deed opschrikken, maar niemand anders leek het te horen. Hij gaf me een zeer ernstige blik terwijl hij direct oogcontact maakte. Hij zei met een heel harde serieuze stem: “Vrede! Begint altijd van binnen!! Ik zie je morgen weer! Een prettige dag!” Daarna liep hij doelbewust de winkel uit. Was deze man Maitreya of een van de Meesters? Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was. Kerstwensen 2) Een paar kerstmissen geleden kwam mijn moeder mij en mijn gezin bezoeken. Ze was een beetje terneergeslagen en bleef er maar over praten dat mensen niet meer zo beleefd zijn als vroeger en dat mensen niet eens meer groeten. Later gingen we naar de film. We gingen de lift in van het parkeerdek naar het theater. Toen we de lift ingingen, kwam een oudere dame met een donkere huidskleur, helemaal in het paars gekleed ook de lift in. Ze lachte naar ons allemaal maar ik merkte dat ik de enige was die teruglachte. Juist toen keek ze naar mijn moeder en zei alsof het een vraag was:“Hallo?” Toen zeiden mijn moeder en gezin ook hallo en lachten. Mijn moeder zei iets van dat ze haar paarse kleren mooi vond, maar dat ze voor zichzelf vond dat ze te oud was om zoiets paars te dragen. De vrouw leunde gekscherend achterover alsof ze verrast was door het commentaar. Ze vroeg: “Nou, hoe oud denkt u dat ik ben?” Mijn moeder zei iets van 50 jaar. Juist toen boog de dame zich zeer dicht naar mijn moeder toe alsof ze haar zou gaan omhelzen. Ze fluisterde: “Ik ben zoveel ouder dan 50.” Precies toen lachte ze en gaf me een knipoog. Ze zei dat ze 77 was. Toen zei ze tegen mijn moeder dat leeftijd alleen in je hoofd zit. Je bent slechts zo oud als je je voelt. Zij en mijn moeder spraken nog even met elkaar. Ze lachte en wenst ons allen een gelukkige kerst. Was deze vrouw Maitreya of een andere Meester?
G.W., Georgia (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerster was voor de Meester Jezus.

Extra bijzonder
Op 5 februari 2015 was ik om 15.00 uur op het hoofdstation van Zürich. Bij het ontmoetingspunt stond een uitzonderlijke persoon in prachtige kleren. Mijn eerste gedachte was: is dit een heel rijke persoon of een politicus? Mijn tweede gedachte was: ik wil niet bij deze persoon weggaan, hij ziet er heel interessant uit. Was dit een Meester of misschien Heer Maitreya zelf? Die dag was voor mij een bijzondere dag omdat ik voor de eerste keer Maitreya’s water, Aqua Nordenau, aan mijn moeder heb gegeven.
N.M., Zwitserland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Huisvestingskwestie
Het was op een avond in de winter en het stortregende. Toen ik de hoek omsloeg liep er een man in mijn richting. Ik liep naar de etalage van een makelaardij en bleef daar staan. Plotseling vroeg de stem van die man of ik op zoek was naar een huis. Ik werd echt bang aangezien ik dacht dat ik alleen was. Hij had kristalheldere blauwe ogen en ging door met me te vragen naar mijn mening over huisvesting en had ik een huis? Vond ik dat iedereen een huis zou moeten hebben? Was dit Aartsengel Michael? Ik heb me sinds die avond afgevraagd wie hij was?
K. C., Wellington (Nieuw-Zeeland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Bekende bezoeker
Onlangs veranderden we het Informatiecentrum in Amsterdam in een ‘filmstudio’ om een paneldiscussie tussen een interviewer en drie panelleden te filmen. Door middel van de uitwisseling van vragen en antwoorden tussen alle vier sprekers presenteerden we de algemene informatie over Maitreya en de Meesters en Hun naar buiten treden en prioriteiten. Van de film (we hadden twee cameramannen en een audiopersoon) hopen we korte programma’s te maken, die we kunnen aanbieden aan lokale en regionale tv-stations. We hopen ook korte tv-advertenties te maken met het materiaal dat op deze manier tot stand is gekomen. Het publiek werd ook uitgenodigd vragen te stellen. Later waren er audio-opnamen van korte ‘vox pop’ interviews met mensen uit het gehoor. Als ze geschikt zijn zullen ze ook op een andere manier voor advertenties gebruikt worden. Later, toen de mensen waren vertrokken, bleven sommigen van de groep in het voorste gedeelte van het Centrum zitten. We zaten daar met uitzicht op de straat toen we een bekende jonge man zagen. Ik herkende hem van een eerder bezoek dat hij in 2013 aan het Centrum bracht. Hij kwam niet binnen maar stond bij de voordeur, pakte gratis informatiemateriaal dat buiten voor het grote voorraam staat en praatte in zichzelf. Toen keek hij ons plotseling recht aan en gaf ons een brede hartelijke glimlach. Net voordat de paneldiscussie zou beginnen, had ik aan hem gedacht en betreurd dat ik hem niet uitgenodigd had, omdat hij ons bij zijn eerste bezoek zijn telefoonnummer gegeven had. En nu was hij er en keek ons stralend aan. Wat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus?
F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge man’ een woordvoerder was voor de Meester Jezus.


Opkikker
Vorig jaar hadden mijn man en ik een bijzonder moeilijk jaar, omdat we op alle mogelijke manieren ‘diep moesten gaan’ om kwetsbare familieleden te ondersteunen, aangezien hun veiligheid en welzijn ernstig bedreigd werden vanwege de bezuinigingspolitiek van onze regering. Dit eiste zijn tol van onze gezondheid en maakte het moeilijk om steeds positief te blijven met betrekking tot het werk om het publiek met onze informatie over Maitreya te bereiken. In oktober 2014 bereikten we een dieptepunt, dus zond ik een roep voor een teken uit. Toen ik een dag of twee later, 28 oktober, verdrietig uit het raam staarde, zag ik het zeer intens stralende lichtpatroon op het huis van een buurman. Het was verbluffend mooi, omdat het zonlicht die morgen stralend was. Het was echt een opkikker voor ons beiden: net wat we in die kritieke tijd nodig hadden. Ik heb 45 jaar in dit huis gewoond en dit schouwspel hier nooit eerder gezien. Was het een teken, een boodschap van hoop voor ons?
P.W., Milton Keynes (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stralende lichtpatroon door Maitreya gemanifesteerd werd, in samenwerking met de Ruimtebroeders. Het werd gegeven als een teken van bemoediging.

Goede beslissing
Op 17 januari 2015 was ik op weg naar Walmart voor mijn zaterdagse boodschappen. Ik zag een dakloze man die tegen de pilaar voor het pand zat, en zwaaide en lachte naar de mensen die langs kwamen. Hij praatte tegen ieder van hen en zei: “Goedemorgen” met de breedste lach die ik in lange tijd op iemands gezicht heb gezien. Iedereen negeerde hem. Toen ik langs liep zei ik daarom: “Hallo, hoe gaat het met u?” en lachte naar hem terug. Ik ging naar het toilet en bedacht me dat ik terug moest gaan om te zien of ik iets te eten voor hem kon halen. Maar ik schudde mijn hoofd en duwde mijn karretje naar de groentenafdeling. Het gevoel van ga nu even kijken of hij wat eten nodig heeft, bleef knagen. Ik ging richting de ingang en stopte, opnieuw het gevoel van me afschuddend. Ik ging terug naar mijn karretje en dacht, ‘Dit is je kans om iets aardigs voor iemand te doen, wat geeft het om hem te vragen of ik iets te eten voor hem zou kunnen halen.’ Ik liep rechtstreeks naar buiten, keek hem aan en vroeg: “Kan ik iets te eten voor u halen?” Weer lachte hij met die enorme lach op zijn gezicht, die heel weinig tanden onthulde, maar met nog steeds de vriendelijkste glimlach. (Iedereen keek mij aan alsof ik gek was dat ik met hem sprak.) Hij zei: “Nee, dank je”. Een man had net voor hem een ‘bar-b-que’ sandwich en een banaan gekocht. Terwijl hij in een boekentas greep haalde hij de sandwich en de banaan eruit en liet zien dat hij trots was dat hij ze had. Hij zei: “Weet je, ik heb net mijn laatste 5 dollar bij de McDonald’s uitgegeven en ik zou wat geld kunnen gebruiken zodat ik vanavond een hotelkamer kan krijgen.” Ik zei: “Laat me eens kijken hoeveel ik heb.” Bij de autowasserette had de dienstdoende man me net 5 biljetten van 1 dollar wisselgeld gegeven. Dus ik vroeg hem: “Zijn een paar dollars genoeg?” Hij zei: “Alles wat je kunt doen, is geweldig.” Ik overhandigde hem een paar dollars en wenste hem een goede dag. Toen ik de winkel weer inliep, zei hij: “God zegene je”. Hij zat nog steeds tegen die pilaar geleund toen ik de winkel verliet. Hij riep nog eens naar me en lachte en zwaaide me goedendag. Ik zei: “Tot ziens” en lachte gelijk terug naar hem. Was hij een gewone man?
L.H., Brandon (Florida, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus was.


Gelaat van Jezus op boomstam
Op zaterdag 3 januari 2015 verscheen tijdens de bosbranden in Sampson in de staat Zuid-Australië, die hoofdzakelijk de Adelaide Hills en de buitenwijken van Adelaide troffen, het gelaat van Jezus op de brandende stam van een gomboom. Plaatselijk inwoonster Roxanne bestreed het vuur dat het huis van haar en van haar partner Michel in Cudlee Creek bedreigde. Michel is piloot en vloog op dat ogenblik een surveillancevliegtuig dat blusvliegtuigen boven een andere bosbrand in westelijk Australië begeleidde. Ondanks de intense hitte en rook slaagde Roxanne erin een foto van het gelaat op de boom te nemen. Drie weken later, nu het huis gered is, denkt ze nog steeds dat het gelaat verbazingwekkend is, net als ieder ander die het ziet. Ze is echter niet religieus en geeft geen betekenis aan het gelaat en wijst iedere suggestie van de hand dat goddelijke tussenkomst enige rol speelde bij haar overleving of het feit dat het huis gespaard is gebleven. Haar partner Michel is het ermee eens. “Roxanne redde het huis,” zei hij. “Jezus kwam alleen om te kijken.” (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het gelaat van Jezus door de Meester Jezus werd gecreëerd.)


Lichtformaties nabij Yodoyabashi (Osaka, Japan).
In november 2014 ingezonden door F.M.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ze gecreëerd werden door Maitreya en de Ruimtebroeders.)

Radiogolven uit de ruimte stellen wetenschappers voor raadsel
Wetenschappers kunnen geen verklaring vinden voor periodieke salvo’s van radiogolven (pulsen) die uit de ruimte komen. Ze volgen een mathematisch patroon en worden sinds 2001 gehoord. Pulsen duren slechts een paar milliseconden en komen vrij met de hoeveelheid energie die de zon in een maand vrijgeeft. Er zijn er tot dusver tien ontdekt, het meest recent in 2014 door een telescoop in Australië. De pulsen vormen een patroon dat niet overeenkomt met wat tegenwoordig van kosmische fysica bekend is. Om te berekenen van hoe ver de pulsen zijn gekomen, gebruiken astronomen zogenoemde dispersiemetingen. Michael Hippke van het Instituut voor gegevensanalyse in Duitsland en John Learned van de Universiteit van Hawaï ontdekten dat alle 10 dispersiemetingen van de tien pulsen veelvouden zijn van een enkelvoudig getal: 187,5. Zij zeggen dat er een kans van 5 op 10.000 is dat dit patroon toeval is. “Als het patroon echt is,” zegt Learned, “is het bijzonder moeilijk het te verklaren.” Als er geen natuurlijke verklaring voor deze pulsen wordt gevonden, zo concludeert de thesis, dan moet “een kunstmatige bron (menselijk of niet-menselijk) overwogen worden”. Als hun analyse wordt bevestigd, zegt Hippke, “zal dit óf nieuwe natuurwetenschap zijn, zoals een nieuw soort pulsar [neutronenster] of uiteindelijk, als we al het andere kunnen uitsluiten, een buitenaards wezen.”
(Bron: newscientist.com) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de radiogolven van Ruimtebroeders op Mars komen, de planeet die het dichtst bij ons ligt.)


Vibhuti (heilige as) en amrit (donkere honingachtige nectar) gemanifesteerd in een huis in Edmonton (Canada).
Foto genomen door T.L.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Sai Baba deze wonderen manifesteerde.)


In een badkamerraam van een gebouw in Nelson (South Island, Nieuw-Zeeland) dat verbouwd is tot een praktijk voor osteopathie is een kruis van licht verschenen. Foto gemaakt door B.C. op 10 april 2015 om 13.30 uur.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het kruis van licht gemanifesteerd is door de Meester Jezus.)


Lima, Peru — Tijdens het filmen van een documentaire voor Latina TV in de wijk Miraflores van Lima in februari 2015 werd een violetkleurige ufo waargenomen die twee uur lang in de lucht zweefde. Het verschijnsel heeft de aandacht getrokken van ufologen over de hele wereld. De waarneming vond op 10 februari 2015 om half 11 ’s ochtends plaats. Behalve de filmploeg namen veel mensen uit de omgeving het voorwerp op met de camera van hun mobiele telefoon.
(Bronnen: Latina TV, Peru; La Vanguardia0, Spanje)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Geheimzinnige stem leidt politie naar opgesloten baby
Toen politieagenten in de staat Utah (VS) op 8 maart 2015 een over de kop geslagen auto in de rivier Spanish Fork aantroffen, hoorden ze iemand binnen de wagen om hulp vragen. Toen ze het voertuig op z’n kant draaiden ontdekten ze dat er niemand in zat die kon spreken. “De enige mensen waren de dode moeder en de baby,” aldus agent Bryan Dewitt. “We weten niet precies waar de stem vandaan kwam,” vertelde een andere agent Jared Warner. Politieagenten en plaatselijke brandweerlieden slaagden erin de 18 maanden oude Lily Groesbeck te redden. Haar moeder was bij de crash omgekomen. “We zaten op de auto toen een stem duidelijk zei: ‘Help me, help me,’” zei Dewitt. Agent Tyler Beddoes voegde eraan toe: “We hoorden het niet alleen in ons hoofd. Voor mij was het zo klaar als een klontje, want ik herinner me dat ik een stem hoorde. Ik denk dat het Dewitt was die antwoordde: ‘We doen ons best. We doen ons best om erin te komen.’ Hoe verklaar je dat? Ik weet het niet,” zei hij, en merkte op dat de stem niet klonk als de stem van een kind. “Het was een positieve aanmoediging voor ieder van ons omdat ik denk dat het ons aanzette om er wat langer en harder tegenaan te gaan. Ik denk dat niemand van ons die dag van plan was een auto te kantelen. We weten dat er andere hulp was, om ons daar te krijgen waar we nodig waren.”
(Bron: ksl.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de stem door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)


Maitreya’s ‘ster’
Op 14 maart 2015 om 18.45 uur werd door T.W. boven Samnanger (Noorwegen) een video-opname gemaakt die een helder voorwerp laat zien dat snel van kleur verandert en zich voortbeweegt.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)


Japan — Op 3 november 2014 werden waarnemingen gemeld van een sprankelend licht dat door de lucht schoot. Deskundigen zeiden dat het waarschijnlijk een vuurbalmeteoriet was, maar een op afstand bediende camera bij de luchthaven Fukuoka legde een voorwerp vast dat een sterk groen licht uitstraalde, terwijl een andere camera bij de haven van Hakata een bleek oranje licht toonde. (Bron: BBC News, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het niet een meteoriet was maar een ruimtevaartuig van Venus.)

Vreugde (2)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Vreugde’, afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt), en uit boeken van Benjamin Creme. Vreugde (1) werd in Share International december 2007 gepubliceerd.

Zie en hoor de aanzwellende stem van de volkeren van de wereld, terwijl zowel hoop als vreugde in hun hart ontspringt. Dan zullen jullie weten dat het wiel is gewenteld. Dat het leed van armoede en onrechtvaardigheid verdwijnt. Dat de godslastering van oorlog voor altijd verworpen wordt. Dat de Wet van Liefde haar rechtmatige plaats heeft gevonden in het hart van mannen en vrouwen waar dan ook in deze, onze wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Ik kom jullie nogmaals vertellen dat het pad naar God waarlijk eenvoudig is. Mijn weg, de Weg van Liefde, zet de kortste route uit. Het pad van Terugkeer is het Pad van Vreugde. Ken deze vreugde en keer terug tot God. Mijn Boodschap is eenvoudig. Neem dat wat ik schenk in je op. Breng het in vreugde aan jullie broeders, en vind jezelf in de schoot van God (Maitreya, Boodschap nr.139)

Niemand kan ondergaan wat we op Verklaringsdag zullen ervaren zonder op een of andere manier te veranderen. De veranderingen in ons besef van het leven zullen zo diepgaand zijn dat de emoties die dat oproept wekenlang zullen aanhouden. De Meester heeft gezegd: “De mensheid zal enige tijd op kousenvoeten lopen.” Dan dringt de realiteit zich weer aan ons op. De problemen zullen er nog steeds zijn. We zullen nog steeds de pijn en het lijden hebben van de miljoenen mensen die van honger omkomen. We zullen nog steeds het milieu hebben om een oplossing voor te vinden – hoe we de wereld gaan verlossen van de opwarming van de aarde en de planeet moeten behoeden voor verwoesting. De wereldproblemen zullen zich weer aandienen in het denken van miljoenen mensen.

Maar miljoenen mensen zullen herboren zijn in het besef van zichzelf als mens en voor het eerst in hun leven voelen dat ze meetellen. Ze zullen een buitengewone geestelijke ervaring hebben ondergaan die hen zal zuiveren. De Meester heeft gezegd: “Ieder voor zich (…) zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf.” De mensen zullen weer als kinderen zijn. We zullen de wereld zien alsof we weer kinderen zijn, met een gevoel van genade, vreugde, verwondering en eenvoudige aanvaarding, alles op vertrouwen aannemen. Het gevoel van vertrouwen zal voor het eerst in duizenden jaren weer in de mensheid groeien. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

In deze tijd, Mijn vrienden, hebben jullie een unieke gelegenheid om te dienen. Jullie zijn de ontvangers van een boodschap van Hoop, van een verkondiging van de Waarheid, en op jullie oordeel berust jullie toekomst. Jullie kunnen het pad nemen dat leidt tot onvruchtbare inertie – dat is je recht. Maar, Mijn vrienden, waarom zouden jullie een gelegenheid verspelen om je broeders en Mij op uiterst krachtige wijze te dienen? Maak het feit van Mijn Aanwezigheid onder de mensen bekend en zie in de ogen van je broeders het Licht van Vreugde ontwaken. Laat ook hen delen in deze manifestatie van Hoop en Belofte voor de wereld, en neem je plaats in aan Mijn zijde. (Maitreya, Boodschap nr.68)

Weldra zal er een grote verandering plaatsvinden in onze benadering van het leven. Uit de chaos van de huidige tijd zal een nieuw begrip ontstaan van de betekenis achter ons bestaan en al het mogelijke zal worden gedaan om ons besef van die betekenis uit te drukken in ons dagelijks leven. Dit zal leiden tot een volledige transformatie van de samenleving: een nieuwe sprankeling zal onze verhoudingen en instellingen kenmerken; een nieuwe vrijheid en gevoel van vreugde zal de tegenwoordige angst vervangen. Maar bovenal zal de mensheid gaan beseffen dat leven een kunst is, gebaseerd op bepaalde wetten, en dat een juiste uitdrukking daarvan de functie van de intuïtie vereist. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

Maitreya is niet gekomen om een nieuwe religie te stichten. Hij is een leraar, een gids en raadsman voor de hele mensheid, ongeacht religieuze overtuiging. Hij zal ons laten zien hoe we het beginsel van liefde kunnen toepassen in al onze relaties – of het nu op economisch, politiek, opvoedkundig, cultureel of sociaal gebied is. Hij zal ons de weg wijzen naar de herkenning van onze eigen goddelijkheid en onze ware identiteit als zielen. Het geestelijke begrip en de scheppende kracht die hieruit volgen zullen nieuwe levendigheid, harmonie en vreugde voortbrengen. We zullen het beginsel van samendelen leren toepassen en een diepgaand begrip opdoen van de eenheid van al het leven, groot en klein. (Benjamin Creme, Leringen van de Oude Wijsheid)

Velen voelen aan dat Ik er ben, maar spreken niet. Waarom zou je deze kennis voor je houden, terwijl jullie broeders roepen om licht, om wijsheid en hulp? Laat ook hen delen in de vreugde van de Belofte die Ik breng. Zeg hun, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat Maitreya is gekomen; dat de Heer der Liefde er is; dat de Mensenzoon weer rondgaat onder Zijn broeders. Zeg hun dat Mijn gezicht spoedig zal worden gezien, Mijn woorden zullen worden gehoord; en in dat zien en horen zullen zij beproefd en gekend worden. (Maitreya, Boodschap nr.17)

Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar wier liefde manifest is. Wij zullen jullie het geheim van liefde leren. In vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden voor de Wachter bij de Poort. Alle verandering wordt voorafgegaan door spanning, en spanningen zorgen voor angst. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat wordt aangevuurd door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen de Ordening van Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van verandering’)

Spoedig zal Mijn Lering onder jullie broeders beginnen en, weerklinkend door de wereld, een Nieuwe Tijd inluiden. Mijn Belofte staat: Ik zal allen voor de Troon van God brengen, die Mij kunnen volgen in het Hogere Licht dat Ik breng. Mogen jullie horen bij degenen die deze vreugde zullen kennen. (Maitreya, Boodschap nr.35)

De mensheid staat nu op de drempel van een volkomen nieuwe ervaring waarin elke mondiale beslissing en daad zichtbaar opbouwend zal zijn, ter koestering en heiliging van het leven, en ter versterking van de banden van Broederschap die zij tot dan toe veronachtzaamd en bijna vergeten hadden. In blijdschap zullen de mensen nu samenwerken voor het Algemeen Welzijn, terwijl ze de haat en het wantrouwen van het verleden definitief achter zich hebben gelaten. Zo zal een nieuwe verwantschap oprijzen als Goede Wil en Respect, als bezielend gist dat hun gevitaliseerde leven doordrenkt. Evenzo zullen, in steeds sterkere mate, liefde en vreugde de harten van mannen en vrouwen overal omarmen en verlichten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wanneer de mensen terugblikken’)

Mijn Komst voorspelt verandering, evenals verdriet over het verlies van de oude structuren. Maar, Mijn vrienden, de oude flessen moeten aan scherven – de nieuwe wijn verdient betere. Mijn vrienden, Mijn broeders, Ik ben nu dicht bij jullie. Ik zie boven en rondom jullie het verlangen naar Liefde en Vreugde. Ik weet dat dit wijdverbreid is onder de mensheid; dit maakt Mijn Terugkeer mogelijk. (Maitreya, Boodschap nr.82)

De mensen zullen zich [op Verklaringsdag] voor het eerst realiseren dat ze tot dan toe niet echt geleefd hebben. Ze hebben nog nooit echt aan de kern geraakt van wat leven eigenlijk is; misschien als kinderen ja, maar nooit met die eenvoudige, directe, spontane ervaring van wat is, wat het leven eigenlijk is op dit moment, zoals een kind dat automatisch, instinctief doet. Alles van dat volle, rijke, totale opgaan in, gericht zijn op, de ononderbroken ervaring van het leven zoals het is, wordt bedekt door spanningen, door “drukte”, door alle zorgen en problemen die ieder volwassen mens in de wereld omringen. Maar weinig mensen kunnen langere tijd de totale vreugde ervaren van de schoonheid van het leven, van het totaal opgaan in die werkelijkheid. Gedurende die tijd, gedurende dat halfuur, of hoe lang het ook duurt, zal de gehele mensheid die vreugde ervaren van werkelijk te leven, zoals in de kindertijd. En van werkelijk leven, niet slechts van het stoffelijk bestaan, of een gevoel van welzijn, van een goede gezondheid, maar een gevoel van volledigheid, verbonden met de werkelijkheid van het leven op al zijn verschillende niveaus. Dat is nieuw en toch zullen de mensen voelen: “Dat is het, en het geldt voor iedereen.” Ze zullen zich met elkaar verbonden voelen, ook al zien ze elkaar niet, omdat ze weten dat iedereen in de wereld dezelfde ervaring ondergaat. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Hij [Maitreya] zal laten zien dat het levenspad, de evolutiereis, zonder falen opwaarts en ook voor eeuwig voorwaarts leidt, en dat het gezamenlijk maken van de reis als broeders en zusters de veiligste weg is die het meest door vreugde wordt verlicht. Zie dan uit naar de tekenen van Maitreya’s binnentreden, maak dit bekend en verhef de hoop van je broeders. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De bundeling van de Krachten van Licht’)

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zullen zien. Maak zo goed mogelijk gebruik van deze korte tijd om je broeders te vertellen van Mijn Aanwezigheid. Er is niets waardevollers wat jullie kunnen doen dan dit. Er rijst hoop, Mijn vrienden. Hoop is in jullie midden. Een nieuw licht daagt in de wereld en de mensheid zal vreugde kennen. (Maitreya, Boodschap nr.112)

 

 

 

 

 

 

De Britse zeilster Ellen MacArthur introduceerde in 2010 het idee van een ‘circulaire economie’, of een gesloten kringloopsysteem. Tijdens haar reis om de wereld in 73 dagen in 2004-2005 was zelfvoorziening van wezenlijk belang. Zij vergeleek het leven op onze planeet met haar trimaran en ze besefte dat er parallellen waren. Onze planeet voorziet in al het noodzakelijke om te leven en toch ontkennen we nog steeds het eenvoudige feit dat het gebruik van grondstoffen beheerst wordt door de wet van verminderde opbrengsten. Ellen bepleit een niet-lineaire economie, ook bekend als het ‘van de wieg tot de wieg’ principe (in het Engels ‘cradle-to-cradle’ ofwel C2C), die een gesloten lus vormt waarin materialen worden hergebruikt. In een gesloten kringloopsysteem brengen fabrieken niets naar de vuilstort en hergebruiken hun producten tot ze op zijn. Dit heeft nog andere voordelen zoals werkgelegenheid, besparing op grondstoffen en het doorlopend recyclen van afval. In de auto-industrie erkent men steeds meer dat het lineaire model van ‘nemen, maken, weggooien’, dat rust op grote hoeveelheden gemakkelijk toegankelijke ruwe materialen en energiebronnen, een onacceptabel hoge ‘CO 2-voetafdruk’ genereert. Zogenoemde ‘efficiëntie’ is het doel, ofwel vermindering van het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstof die voor elke geproduceerde eenheid nodig zijn. Maar ook dan nog zijn deze niet-hernieuwbare hulpbronnen per definitie eindig en leidt dit alleen maar tot uitstel van het onvermijdelijke. Men beseft steeds meer dat het gehele systeem moet veranderen. Autofabrikanten beginnen in hun productieproces elementen van het gesloten kringloopsysteem in te passen en over te nemen. C2C en Ford hebben een ‘Model U’ auto ontworpen met de hulp van adviseurs van McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). MBDC adviseert fabrikanten hoe in productiesystemen principes van C2C toegepast kunnen worden met als doel de economie, ecologie en het eigen actieve vermogen nieuw leven in te blazen. Hun nieuwe op waterstof aangedreven voertuig beschikt over polyesterbekleding, vervaardigd uit een “technische bouwstof”. Het is een afgeleide van chemicaliën die onschadelijk zijn voor mens en milieu, en het materiaal kan tot in het oneindige hergebruikt worden. Het autodak is van een nieuwe “biologische bouwstof” gemaakt, een polymeer afkomstig van graan dat na gebruik gecomposteerd kan worden. Door waterstof aangedreven ‘fuel cell voertuigen’ (brandstofcelvoertuigen of FCV’s) kunnen de afhankelijkheid van olie aanzienlijk verminderen, evenals de schadelijke uitstoot die bijdraagt aan de klimaatverandering. FCV’s rijden op waterstofgas in plaats van olie en hebben geen schadelijke uitstoot. De kosten zijn hoger dan van normale auto’s maar erin investeren zal aanzienlijk bijdragen aan de gezondheid van mensen en milieu. De Mirai (‘toekomst’) FCV van Toyota zal het eerste ‘brandstofcelvoertuig’ zijn dat tegen eind 2015 te koop is. Het hoofd van de afdeling brandstofcelontwikkeling van Toyota, Katsuhiko Hirose zei: “Dit is niet het einde van een ontwikkeling, maar pas het begin.” In het VK heeft de regering ongeveer 15 miljoen euro subsidie toegezegd voor 15 waterstoftankstations. Londen maakt ook deel uit van het HyFIVE project, waarbij 15 grote fabrikanten betrokken zijn, dat in 2015 in zes grote Europese steden 110 brandstofcelauto’s op de weg wil hebben. Op dit moment is het een zeldzame auto, maar het bedrijf stelt dat het er in de komende 10 jaar van de 21e eeuw “tienduizenden” wil produceren.
(Bronnen: ellenmacarthurfoundation .org; fueleconomy.gov/feg; autoexpress .co.uk)

Tijd voor actie
Op 7 maart 2015 vond in het centrum van Londen (VK) de betoging ‘Tijd voor actie tegen klimaatverandering’ plaats, in coördinatie met aanverwante evenementen over de hele wereld. Meer dan 15.000 activisten van alle leeftijden, etniciteiten, religies en nationaliteiten kwamen met vrienden en familie bij elkaar op het plein Lincoln’s Inn Fields; velen zaten aanvankelijk in rijen rustig te mediteren en te bidden voor een goede afloop. De mars, die door de Campagne tegen Klimaatverandering georganiseerd was, eindigde bij het Palace of Westminster met een bijeenkomst waar toespraken werden gehouden. Sprekers benadrukten tijdens de bijeenkomst dat er een verschuiving plaatsvindt van alleen deelnemen aan betogingen en demonstraties naar het zich inzetten voor ondubbelzinnige vreedzame actie op planetair, nationaal en lokaal niveau. Campagnecoördinator Claire Jones zei: “Verandering begint niet bij de politici, het begint bij ons.” De Canadese journalist en auteur Naomi Klein, herhaalde dit in een videoclip: “Hier zijn we, slechts negen maanden voor die cruciale klimaatonderhandelingen in Parijs. We hebben negen maanden de tijd om iets te doen. Negen maanden om de leiders te worden die we nodig hebben. Om van onderaf, van de straten, vanuit de wijken, van de kleinste dorpen tot de grootste steden het voortouw te nemen.” Ze voegde hieraan toe: “Met de anti-frackingbeweging die ongekende overwinningen behaalt, de beweging voor desinvestering die zich wereldwijd verspreidt en dalende olieprijzen die moeilijke winning enorm veel duurder maken, is er nooit een betere tijd geweest om een op rechtvaardigheid gebaseerde overstap van vuile energie te eisen. Fossiele-brandstofreuzen liggen als nooit tevoren onder vuur, samen met politici die al te lang naar hun pijpen hebben gedanst.” Vivienne Westwood, internationaal bekend modeontwerpster, sprak ook per video en stelde voor dat mensen internation0aal met honderdduizenden en zelfs met miljoenen de straat op gaan, zo groot is de dreiging van klimaatverandering.
Een Franse activiste vertelde de menigte dat de Fransen na de VN klimaatbesprekingen in Kopenhagen in 2009 niet geïnteresseerd bleken in wat voor actie ook. Dus begon ze met een paar vrienden en slaagde erin na vele maanden van campagne voeren 1000 mensen naar een bijeenkomst te krijgen. Ze hielden vol en vorig jaar waren er bij de Alpen in Zuid-Frankrijk 70.000 gemotiveerde mensen uit meer dan 50 dorpen en steden in de omgeving aanwezig.
Een spreker van een groene politieke partij vestigde de aandacht op het uitzonderlijk grote aantal borden met verschillende teksten die de deelnemers bij zich hadden, vele ervan zelfgemaakt: afzien van investeren in fossiele brandstoffen, solidariteitsgroepen uit Bangladesh, interreligieuze affiches, veganisme, sociale rechtvaardigheid, racisme, immigratie, feminisme, onderwijs, armoede, werkgelegenheid en milieunetwerken komen allemaal samen in een allesomvattende ‘Actie tegen Klimaatverandering’. Om met de woorden van de campagneorganisatoren te spreken: “Dit is onze tijd en dit is onze planeet, en de macht van het volk is sterker dan de mensen aan de macht.”
De demonstratie werd afgesloten door een 12-jarig schoolmeisje, Laurel, die Kinderen tegen Opwarming van de Aarde vertegenwoordigde en iedereen aanspoorde hun petitie te ondertekenen. (Bronnen: campaigncc.org; timetoact 2015.org; occupylondon.org)