Wonderen overspoelen de wereld

Brazilië, Embu, São Paulo – Honderden mensen keken op 23 juli 2011 naar een ‘ufo’ boven de stad Embu. De Braziliaanse Web One Televisie (W1TV) maakte een compilatie van filmbeelden van de ufo die van verschillende ooggetuigen afkomstig waren. (Bron: W1TV)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘ufo’ Maitreya’s ‘ster’ was.)

Argentinië – Videobeelden gemaakt op 26 oktober 2011 boven Zarate tonen een intens helder, flikkerend licht dat van kleur en vorm verandert. (Bron: YouTube: SergioMarinero1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

 

 

 

 

Mexico, Gualdarajara, Jalisco – Op 23 oktober 2011 werden om 17.53 uur honderden lichten gefilmd die zich in een reusachtige vloot door de lucht voortbewogen. (Bron: Youtube: Vimalor)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit 1500 ruimtevaartuigen waren van Mars.)

 

 

 

VS – Camera’s van NBC die op 23 oktober 2011 de American football-wedstrijd tussen de Saints uit New Orleans en de Colts NFL uit Indianapolis registreerden, legden ook beelden vast van een “staafvormig voorwerp met bovenop helderverlichte punten”. Na een reclameblok waren de camera’s in het stadion van New Orleans op de toren van de St. Louis-kathedraal gericht toen “een stel verlichte voorwerpen langs de donker wordende hemel flitsten”. (Bron: huffingtonpost.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimteschepen waren van Mars.)

VS – Op 25 oktober 2011 verschenen vijf stralende rode lichten in de lucht boven San Diego die in een rechtstreekse nieuwsuitzending van de lokale CBS-zender te zien waren. De lichten waren zichtbaar achter een journalist die demonstraties tegen bezuiniging op onderwijs versloeg. “De ongeïdentificeerde voorwerpen vlogen hoog de duisternis in en leken zich uiteindelijk op te branden,” aldus het nieuwsverslag van de waarneming. (Bron: cbs8.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de stralende lichten ruimteschepen waren van Mars.)

 

Noorwegen – Op 18 oktober 2011 werd rond middernacht een lichtbol waargenomen die zich met enorme snelheid van Smøla naar Lom in Gudbrandsdalen, zuidelijk Noorwegen, door de lucht voortbewoog. Ooggetuigen vertelden dat de lichtbol veelkleurig was met blauw aan de randen en oranjerood erachter. Het voorwerp verlichtte de gebieden waar het langs trok.
Eén ooggetuige zei: “Het was heel groot, heel helder en bewoog zich met hoge snelheid voort.” Een andere getuige meldde: “Het was lang en breed en met veel licht in veel kleuren, maar voornamelijk lila. Het licht was zo sterk dat het leek alsof een auto met groot licht recht op je afkwam.”
Mensen hoorden ook twee harde dreunen, als diepklinkende knallen, die met het verschijnsel verband zouden kunnen houden.
Een bekende Noorse astronoom concludeerde dat het verschijnsel waarschijnlijk door een zeer krachtige meteoriet werd veroorzaakt. (Bron: Opdalingen, Noorwegen)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Een van de twee kruisen van licht die in november 2011 werden aangetroffen in het raam van een huis in Melrose Park, Zuid-Australië. Ingezonden door A.P.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichtkruisen door Maitreya zijn gemagnetiseerd.)

 

 

 

Een door Maitreya gemanifesteerd kruis van licht verscheen in de zomer van 2008 in het badkamerraam van J.C. in Orlando (Florida, VS).

 

 

 

 

Kruis van licht, opgeladen door Maitreya, in badkamerraam van O.A.T. in La Puente (Californië, VS).

 

 

 

 

 

Lichtpatroon gefotografeerd in Stuttgart, Duitsland, en ingezonden door S.L. Hij schrijft: “Op 9 november 2010, een prachtige zonnige dag, kwam ik thuis en terwijl ik mijn auto langs de weg parkeerde zag ik drie schitterende lichtpatronen op de muur van het huis waar we nu wonen … en voelde een sterke zegening en geluk in mijn hart.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichtpatronen werden gecreëerd door de Ruimtebroeders in samenwerking met Maitreya.)

 

 

 

 

 

Foto van dochter van M. en S.E. op Eerste Kerstdag 2005 toont een lichtzegening van Maitreya.

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 november 2011)

Velen zullen zich de huidige tijd herinneren als een van beproeving, van spanning en ontreddering. Maar eigenlijk, bezien met een opmerkzamer blik, is het een tijd van vernieuwing, van voorbereiding op een nieuw begin. Aldus kunnen mensen grote hoop putten uit de huidige veranderingen. Het verleden heeft zijn tijd gehad en schiet in rap tempo tekort om het mensenras van nut te zijn. De jongeren zijn het verleden moe, worden oproerig door zijn langdurige heerschappij en wenden zich tot drugs en criminaliteit om de lusteloosheid en wanhoop van hun ziel te verlichten.
Intussen inspireert de Heraut van het Nieuwe ongemerkt een nieuwe generatie activisten die in ieder land naar voren zal komen, bewust van de noden van mensen overal. Reeds werken, zoals jullie weten, de groepen activisten voor de nieuwe structuren openlijk en moedig in vele landen en tonen een nieuwe aspiratie die zich in het hart van miljoenen mensen vormt: respect voor en samenwerking met allen, en een einde aan de oude verdeeldheid zaaiende hebzucht.
Aldus vinden mensen de blauwdruk van de toekomstige tijd, door zichzelf te vernieuwen in de eenvoudige lering van Maitreya. Vrede en Rechtvaardigheid beginnen een centrale plaats in te nemen in het denken van miljoenen. Wanneer de mensen beseffen dat alleen samendelen deze gekoesterde denkbeelden tot leven zal brengen, zullen ze beginnen aan een transformatie van de samenleving die alles wat ze zich tot nu toe hebben voorgesteld, te boven gaat. Stap voor stap zullen mensen zich deze veranderingen eigen maken en voor algemeen gebruik beproeven. De huidige pijn en het gevoel van verlies zullen plaats maken voor hernieuwde hoop en tevredenheid dat de wereld eindelijk op het juiste pad is en er zodoende veilig geëxperimenteerd kan worden.

Transformatie
Aldus zal de angst voor verandering verdwijnen. Grote transformaties zullen in ordelijke opeenvolging plaatsvinden naarmate mensen zich bewust worden van de schoonheid van de nieuwe vormen. Geleidelijk aan zullen de oude, verdeeldheid brengende manieren uit het verleden als fouten van het verleden worden beschouwd en uitsterven, van geen nut voor de nieuwe eenheid.
De woorden en het voorbeeld van Maitreya zullen het besef van eenheid versnellen die in toenemende mate de energieën van Waterman zal openbaren en mensen tot een vooralsnog onbekende synthese brengen.
In deze tijd werken de Meesters in Hun verscheidene centra via Hun groepen om deze veranderingen met een minimum aan sociale onrust tot stand te brengen. Aan Hen is de taak om verandering mogelijk te maken in een aanvaardbaar tempo, met evolutie in plaats van revolutie. Dit is niet gemakkelijk te klaren, want jonge mensen zijn ongeduldig voor het nieuwe, terwijl ouderen afkerig zijn van verandering. Vandaar de huidige beroering.
Velen zien met hoop en vreugde uit naar deze tijd. Vele anderen zitten opgesloten in hopeloosheid en angst. Velen verlangen ernaar de toekomstige wereld te zien zonder oorlog en armoede. Vele anderen wachten vermoeid op verlichting van hun lot.
Maitreya zal de mensen bewust maken van hun bestemming en hen bevrijden van angst en twijfel. Hij zal hen ook bevrijden van het voortdurende gevoel van vervreemding en wantrouwen. De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hen voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 48 [per 12 november 2011].

V. Is Maitreya na Share International van november 2011 nog vaker op de Braziliaanse tv verschenen?
A. Ja, tweemaal.

V. Hoe reageerden de kijkers in Brazilië?
A. De reactie was gemengd – voor en tegen.

V. Het aanhoudende nieuws over de Arabische Lente is geweldig, maar het zou zo treurig zijn als landen weer terugvallen in ongelijke behandeling van vrouwen. Er wordt in het nieuws al gesproken over invoering van de Sharia-wetgeving en vrouwen lijken helaas de minste prioriteit te krijgen. Is dit een kwestie die alleen Maitreya kan oplossen?
A. Het zou inderdaad treurig zijn als Arabische groepen de huidige belofte van vrijheid en democratie zouden vervullen zonder die ook op alle Arabische vrouwen van toepassing te laten zijn.
Zelf verwacht ik niet dat dat het geval zal zijn in bijvoorbeeld Egypte, Tunesië of Libië.
Maar weinig ‘geëmancipeerde’ Arabische vrouwen hebben grote bezwaren tegen de Sharia-wetgeving en zien die in veel gevallen als redelijk en nuttig, en accepteren zo nodig zelfs beperkingen van hun eigen vrijheid. We moeten niet vergeten dat vrijheid voor vrouwen in veel Arabische landen heel lang niet bestaan heeft en dat veranderingen tijd kosten.
Als we in democratie geloven, moeten we ook geloven dat moslims het recht hebben om hun eigen wetten te kiezen. Ik twijfel er niet aan dat enkele van de strengste onderdelen van de Sharia, met name zoals toegepast in landen als Afghanistan, alleen onder invloed van Maitreya’s brede visie gematigd zullen worden.

V. Wat is momenteel het belangrijkste werk van de Wereldleraar?
A. Vanuit ons gezichtspunt het doen ontwaken van de geestelijke aard van de mensheid en het ten goede veranderen van de wereld door uitdrukking te geven aan die aard.

V. Sommige mensen kritiseren de Occupy-beweging in de VS omdat ze geen specifieke eisen stelt en geen specifieke veranderingen van de Amerikaanse regering vraagt. Anderen vinden dat de beweging geen politieke beweging is, dat ze een rumer uitgangspunt heeft en  probeert iets nieuws te creëren, en de samenleving fundamenteel probeert te veranderen. Wat is uw kijk hierop?
A. Ik ben het eens met de tweede visie. Er zou geen einde zijn aan de lijst met eisen en dus zou er niets veranderen, als dat de enige inzet was.

V. Het Internationaal Atoomenergieagentschap berichtte onlangs dat Iran poogt kernwapens te ontwikkelen. Denkt u dat deze berichten correct zijn en, zo ja, wat moet de wereldgemeenschap er eventueel aan doen?
A. Volgens mijn informatie is deze groeiende aanname van Amerika, Israël en andere landen niet correct. Volgens mijn informatie concentreert Iran zich op zijn kernprogramma voor louter vreedzame doeleinden, zoals het zegt, maar wil het wel een systeem ontwikkelen dat het, indien het land wordt aangevallen, de mogelijkheid biedt om terug te slaan. Ze willen beide: ze willen geen aanvalswapens maken, maar wel de mogelijkheid hebben om terug te slaan. We moeten niet vergeten dat Israël al over kernwapens beschikt.

V. U heeft eens gezegd dat karma wordt opgeschort totdat iemand 7 jaar oud is en dat het dan nog wordt verzacht totdat de persoon 14 is. Daarnaast zullen alleen mensen van 14 jaar of ouder Maitreya’s overschaduwing op Verklaringsdag ervaren, omdat hun chakra’s dan pas voldoende ontwikkeld zijn om de energie te verdragen. Klopt mijn veronderstelling dat de leeftijd van 14 jaar in deze beide gevallen geen toeval is en dat de chakra’s volledig ontwikkeld moeten zijn om ons karma te kunnen dragen?
A. Nee, zo kun je dat niet zeggen. De Meesters zien kinderen tot 14 jaar als nog niet geheel volgroeide ‘volwassenen’. De kinderhersenen zijn nog niet voldoende toegerust om de betekenis en het doel van Maitreya’s boodschap te begrijpen. Hierdoor zouden angst en/of verwarring kunnen ontstaan.

V. Wat is de oplossing voor de ‘zigeunerkwestie’, die zoveel politici in verschillende landen bezighoudt?
A. Zigeuners worden in verschillende landen als ‘vreemdelingen’ gezien, zoals immigranten. Het heeft te maken met de bescherming van de ‘bolwerken van welvaart’. Commercialisering vereist dat zulke armere groepen, die niet in het bevoorrechte domein van de geldmakers passen, buitengesloten worden. Er is slechts één oplossing: onderkennen dat de mensheid één is en dat rechtvaardigheid en samendelen in alle aspecten van het leven noodzakelijk zijn.

V. Sommige mensen vinden dat zigeuners moeten integreren en deel gaan uitmaken van het gewone leven. Wat is uw mening?
A. In een democratische samenleving hebben zigeuners evenveel recht om te bepalen hoe zij willen leven als ieder ander.

V. De Arabische Liga scheen succesvol in het regelen van een vredesovereenkomst met de Syrische autoriteiten, maar president Assad lijkt gewoon door te gaan en de internationale veroordeling, inclusief die van de Arabische wereld, naast zich neer te leggen. Wat kan er gedaan worden om het Syrische volk te helpen?
A. In de hele Arabische wereld vindt een geweldig ontwaken plaats. Succesvolle uitingen hiervan zien we in Tunesië, Egypte en Libië. Maar ieder land heeft zijn eigen problematiek en vereist daarom een andere oplossing. De bevrijding van Syrië zal plaatsvinden, maar zal langer duren.

V. Ik zie dat Share International het einde van zijn 30ste jaargang nadert. Van harte gefeliciteerd! U plaatst nog steeds geen advertenties in uw tijdschrift. Hoe hebt u het al die jaren volgehouden zonder te bezwijken onder de druk van de commercie?
A. We zijn in staat gebleven om het blad uit te brengen a) omdat iedereen die erbij betrokken is, als onbetaald vrijwilliger werkt, en b) we gesteund worden door de gulle donaties en het begrip van onze lezers.

V. Heeft het blad volgens u en uw Meester aan zijn doelstelling voldaan?
A. Ja, tot op zekere hoogte. We hebben gepoogd het verband te laten zien tussen de politieke, economische en geestelijke veranderingen die in de wereld plaatsvinden, alsmede hoe deze veranderingen verband houden met de verschijning van Maitreya en de Hiërarchie.

V. Zullen er veel Meesters zijn die in de wereld werken en mogelijk op politiek vlak?
A. Ja!

V. Kunnen Maitreya en de Meesters hun verschijning naar willekeur veranderen?
A. Ja.

V. Zullen dingen snel veranderen? Ik hoop dat het in de komende paar jaar sneller zal gaan?
A. Ja.

V. In mei 2011 begon een niet-gouvernementele organisatie in Japan een project om radioactief materiaal in Fukushima te verwijderen met behulp van microbiologische technologie. De ngo berichtte dat door de toepassing van een meervoudige fermentatietechniek de hoeveelheden straling en radioactief materiaal in korte tijd drastisch afnamen. Werd de daling van de hoeveelheden straling en radioactief materiaal veroorzaakt door de omzetting van radioactieve in niet-radioactieve organismes?
A. In hoofdzaak, ja.

V. Wat vinden de Meester en u van de manier waarop Khadaffi aan zijn einde kwam?
A. De Meester heeft geen commentaar. Ik vond het wreed en onmenselijk.

V. Kunt u iets zeggen over de omstandigheden waaronder Muammer Khadaffi stierf, gezien het feit dat de dood van Saddam Hoessein en van Osama bin Laden gemanipuleerd werd door de Amerikaanse regering?
A. Het gebeurde precies zoals de media berichtten.

V. Hoe lang denkt u dat de Europese Unie de economische en politieke onrust nog kan weerstaan?
A. Nog enige tijd, maar niet voor altijd. Het is van het grootste belang dat ‘Europa’ niet wordt gezien als één natie, maar eenvoudig als economische unie. Het individuele bestaan van naties is heilig.

V. Wat zou het effect op de wereldeconomie zijn als de euro ineen zou storten?
A. Waarschijnlijk geringer dan mensen denken.

V. Naar mijn mening heeft de Occupy-beweging (die ik als iemand uit de 99 procent voor 100 procent steun) in Londen de aandacht van de kern afgeleid door een kamp bij St Paul’s kathedraal op te zetten. Het gaat tenslotte toch om sociale en economische onrechtvaardigheid, corruptie, dat mensen vóór winst gaan, en niet om de locatie van het kamp van de demonstranten? Tegelijkertijd zorgt het kamp bij de kathedraal er wel voor dat de geestelijkheid zich beraadt op zijn standpunt ten aanzien van geld en ethische handel en investeringen; Jezus verjoeg de geldwisselaars en handelaren ook uit de tempel. Wat vindt u hiervan?
A. Het is misschien niet de meest gepaste locatie voor dit Occupy-kamp, maar het heeft geresulteerd in een ongewoon blijk van eenheid van de kant van de kerkautoriteiten met de bezetters en alles wat de kerk nader tot steun aan het volk brengt, moet verwelkomd worden.

V. Is het mogelijk om jezelf volledig te bevrijden van complexen die je in je kindertijd hebt opgedaan? Kan iemand met bijvoorbeeld een minderwaardigheidscomplex als volwassene leren om zulke denk- en gevoelspatronen volledig overboord te zetten?
A. Met inspanning is dat mogelijk. Volg Maitreya’s voorschriften: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting, en het gebeurt van vanzelf.

V. Ik heb een vraag over “geestelijke spanning”, die u in sommige van uw boeken noemt. Wat is dat precies? Hoe kan ik die bereiken? U beschrijft het “opbouwen van de spanning”, maar ik weet niet goed wat dat betekent.
A. Geestelijke spanning komt, voor sommigen, voort uit een geestelijk ideaal als brandpunt en punt van vereenzelviging. Voor anderen is het ’t resultaat van de beoefening van Maitreya’s voorschriften: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Door op deze manier het denken scherp te stellen wordt de spanning ‘opgebouwd’.

V. Bestaat er zoiets als een natuurlijke mannelijke of vrouwelijke ‘essentie’, een verschil in hoedanigheid die alleen (of vooral) door mannen en vrouwen kan worden uitgedrukt, los van de fysieke/biologische verschillen en cultureel overgedragen waarden?
A. Ja. Dit is een weerspiegeling van de geestelijke werkelijkheid van Vader/Moeder God.

V. In oktober 2011 werd het noorderlicht in ten minste 34 van de staten van de VS gezien – veel zuidelijker dan gewoonlijk. Wat is de betekenis van dit verschijnsel? Is het iets energetisch?
A. Het was gewoon een natuurverschijnsel.

V. De twee foto’s van ufo’s die in het novembernummer werden afgedrukt (Share Nederland blz. 19 en 21) zijn fantastisch. Is het gebruikelijk dat ufo’s zichzelf ‘verhullen’ als wolken?
A. Ja.

V. In zijn boek Inside the Space Ships beschrijft George Adamski hoe hij, uit macht der gewoonte, zijn sigaretten wil pakken terwijl hij zich aan boord van een Venusiaans moederschip bevindt en hem wordt gezegd dat hij er één op kan steken als hij wil. Aangezien u heeft gezegd dat we alleen in ons etherisch lichaam aan boord van een buitenaards ruimteschip kunnen worden meegenomen, betekent dit dan dat we dan niet alleen de etherische tegenhanger van onze kleding dragen, maar ook van alle voorwerpen die we bij ons hebben?
A. Ja.

Welkomstgroet
Terwijl we lange uren maakten in onze nieuwe Informatiecentrum in Amsterdam-Oost zagen Adrie, Jos en ik een aardige oude dame voor het etalageraam gebaren maken. (Adrie vertelde ons in feite dat ze iedere keer aan het eind van de dag langs was gekomen en altijd gebaren naar hem gemaakt had en gewuifd — met haar duimen omhoog of een vrolijk soort groet. Ze had hem ook gevraagd of hij voor haar zo’n mooie vloer zou willen leggen, voor 500 euro.) Nu waren alle lichten in het centrum aan en het licht straalde naar buiten; de muren en het houtwerk waren smetteloos wit geverfd.
Eerst gebaarde ze met één hand met een duim omhoog en zei iets wat we niet konden verstaan omdat de deur dicht was. Het moet iets geweest zijn als: “Goed werk, jongens, het ziet er geweldig uit.”
Toen stak ze twee duimen omhoog terwijl ze breed naar ons lachte; we lachten terug en wuifden vrolijk ‘Dank u’ naar haar. Toen eindelijk de laatste plank in de vloer gelegd was, waren we allemaal erg blij – goed werk geleverd. We ruimden op en gingen weg naar het Chinese restaurant naast het centrum. Terwijl we van het nieuwe centrum wegliepen, kwam ineens dezelfde oude dame aangelopen en feliciteerde ons in gebroken Nederlands dat we de plek zo mooi gemaakt hadden. Ze zei iets als: “Mijn huis! Prachtig!” En toen vertelde ze ons dat ze Adrie elke dag had zien werken; ze was vol bewondering. Toen gebeurde er iets opmerkelijks, ze zei dat Adrie een mooi hart heeft en ze raakte zijn hart en handen aan. “Je bent een sterke jonge man,” zei ze. Toen ze wegliep, was er een geweldige grootsheid en vreugde voelbaar, terwijl ze ons allemaal goedendag wuifde.
Wilt u alstublieft uw Meester vragen wie de dame was?
A.A en A.v.D., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ de Meester Jezus was.

Prins van Samendelen
Op 8 mei 2011 zat ik in Den Haag in de tram met mijn vijf jaar oude zoon op schoot, toen ik een man van in de veertig aan de andere kant van het gangpad opmerkte, niet echt goedverzorgd, die snoep uitdeelde aan kinderen die voor en achter hem zaten. De kinderen waren vergezeld door volwassenen. Hij was erg spraakzaam en vrolijk. Door zijn wilde gebaren maakte hij op het eerste gezicht de indruk van een drugverslaafde. Maar zijn ogen straalden zacht en vol liefde naar de kinderen.
Ik ving maar hier en daar een zin op omdat mijn aandacht verdeeld was tussen mijn zoontje en hen, zodat ik me de preciese conversatie niet herinner, maar de gebeurtenis is me ondanks dat bijgebleven.
Ik denk dat de kinderen (en de ouders) het grappig vonden, maar ook wel wat verbaasd waren over zijn vreugdevol en levendig karakter. Hij kreeg een opmerking over het feit dat hij zijn snoepgoed zo gemakkelijk weggaf en hij antwoordde in de trant van: “Ik heb liever weinig en ben gelukkig en tevreden met mijn vrienden aan het strand dan rijk en ongelukkig in een paleis.” Toen kwam er ook nog een grote reep chocola uit zijn tas en begon hij die uit te delen. Na nog wat meer gelach en opmerkingen over zijn uitdelen, wat ik allemaal niet kon verstaan, zei hij iets als: “Nee echt, dit is wie ik ben, echt. Ik zal het jullie laten zien.” En om dat kracht bij te zetten stond hij op, trok zijn overhemd over zijn hoofd en toonde een grote tatoeage die zijn hele rug bedekte. Er stond: “AQUARIUS” (in een boog en in hoofdletters) en daaronder: “Vredevorst”. Was deze gulle man Maitreya?
C.Q., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Veiligheid voorop
Al fietsend langs een hoofdweg in westelijk Londen, op 17 oktober 2011, stopte ik voor een rood verkeerslicht. Ik hoorde links van me een stem zeggen: “Waar is je helm?” Ik draaide me om en zag een man van midden 30, die lachte en tegen me praatte. “Ik heb er geen,” antwoordde ik. “Je kunt zelf wel een goede fietser zijn”, zei hij, “maar de automobilist achter je is misschien niet zo’n goede chauffeur.” Ik knikte instemmend. Hij zei: “Kosten van een helm die je leven zou kunnen redden.” Ik dankte hem voor zijn bezorgdheid, hij lachte ondeugend, knipoogde en met een vriendelijk groetend gebaar als van een vriend liep hij verder. Zijn ogen waren prachtig helder lichtblauw en hij had blond haar.
Terwijl ik verder fietste, nu extra voorzichtig, dacht ik bij mezelf ‘dat was vreemd’ en vroeg me af of hij een bijzonder iemand was, misschien de Meester Jezus. Ik kwam bij een ander stel verkeerslichten en stopte voor het rode licht; terwijl ik dat deed kwam er links van me een Caraïbische vrouw uit een kantoor, stond voor me stil, keek in mijn richting en zei zachtjes “Jezus”. Toen stak ze de straat over.
Ik vraag me af of dit misschien een bijzondere persoon was en of het tijd is om te investeren in een helm?
G.P., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man en de ‘vrouw’ de Meester Jezus waren.

Gouden moment
Op 15 september 2011 was ik in de stad Paphos op Cyprus. Het was ongeveer 8 uur ’s avonds. Ik zat in een restaurant aan de boulevard vlak aan zee. Terwijl ik met mijn vriendin praatte, keek ik naar de mensen op de boulevard die voorbij liepen, zo’n 15 m vanwaar wij zaten.
Plotseling zag ik een vreemd tafereel. Uit de richting van de haven kwamen twee ‘goudkleurige mensen’, het leek alsof zij in gouden ballen liepen, een grote en een kleine. De goudkleur trok als eerste mijn aandacht. Toen zag ik dat een van hen heel lang was en de andere was kleiner en kon de langere nauwelijks bijhouden, omdat die snel liep. Het was alsof de kleinste op een snelle manier aan het dansen was om naast de lange man te blijven. Het was alles een kwestie van seconden tot ze uit mijn gezichtsveld verdwenen. Ik moet er steeds aan denken. Het was alsof ik een paar seconden in een andere dimensie keek. De hele ervaring maakt dat ik me heel gelukkig voel.
Kunt u uitleggen wat me overkwam?
M.B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat u enkele minuten uit de tijd werd gehaald en dat u de Meester Jezus en een van Zijn discipelen in de lichtbollen zag.

Bemoediging
In de herfst van 2011 besloot ik naar Hebden Bridge te gaan om een paar exemplaren van het kwartaalblad op de post te doen. Toen mijn man en ik bij het station aankwamen, zagen we een man die een shagje rolde en er een beetje armoedig uitzag. Hij trok onze aandacht omdat hij riep: “Genieten  jullie van de wandeling?” Toen ik me naar hem omdraaide, keek hij me recht aan en stak zijn linkerhand op. Ik ben nogal verlegen en vind het moeilijk om met mensen over Heer Maitreya te praten en was zelfs bang voor een ontmoeting toen ik het kwartaalblad ging posten.
Was dit bemoediging of alleen maar verbeelding aan mijn kant?
L.L., Rastrick (Brighouse, W. Yorks, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Occupy Wall Street
Ik ben gemotiveerd door de inspanningen van Occupy Wall Street en van degenen die deze samenkomst organiseren, in stand houden en bijwonen. Hun inspanningen zijn een inspiratie voor de vorming van gelijksoortige groepen overal in ons land en de wereld. Wanneer ik een video over hen bekijk, denk ik aan Maitreya, ik kan zijn aanwezigheid daar “voelen”. Veel zegen voor u en de wereld.
B.R., Wellington (Florida, VS).

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘Liefde in actie’.

Nu Mijn aanwezigheid een vaststaand feit is, zie Ik de problemen van de mens nog duidelijker. Dat zijn er vele, Mijn vrienden, maar ze hebben een simpele oorzaak.
Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden.
Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect.
Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God. (Maitreya, uit Boodschap nr. 101)

Door het Christus-beginsel vrij te geven vestigt [Maitreya] het vermogen tot liefhebben in de wereld. Hij galvaniseert de mensheid door middel van de kracht van die liefde om de wereld te transformeren. Dat is precies wat Hij nu van achter de schermen doet en wat Hij openlijk zal doen wanneer Hij voor de wereld verschijnt.
Liefde is een actieve kracht die transformeert. Liefde die niet actief is, is nauwelijks liefde te noemen. Liefde in actie is het wezen van liefde. Het vermogen om de wereld en alles wat zich erin bevindt lief te hebben is de hoedanigheid van Maitreya. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Stel je een wereld zonder liefde voor: zoiets afgrijselijks schokt de verbeelding. Hoe komt dat? Gevoelsmatig erkent de mens de noodzaak om liefde te ontvangen en weldra zal hij de noodzaak beseffen om liefde te geven. Hij zal leren zien dat de liefde hem verbindt met alle andere mensen in een eindeloze keten. Misschien zal het eerst aarzelend gaan, maar hij zal beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin geen plaats is voor angst, waar de liefde in alle rust troont en zegen schenkt aan allen die naderbij komen.
Voor de mens betekent leven daarom liefhebben. Angst, die indringer, moet vermeden en overwonnen worden. Vertrouwen brengt liefde voort en vernietigt die angst, en openbaart de god die eeuwig woont in het innerlijk van de mens. Vertrouwen en geloof zijn één, weerspiegelingen van de innerlijke goddelijkheid. Vertrouw die goddelijkheid, laat haar uitstralen als liefde en ervaar het einde van de angst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Liefhebben, een noodzaak’)

Goede wil is bereikbaar. Het is het niveau van de energie van liefde dat de mensheid zonder al te veel moeite tot uitdrukking moet kunnen brengen. Vele miljoenen mensen hebben inderdaad goede wil en geven daar uitdrukking aan. Dat is niet alleen maar aardig, verdraagzaam en fatsoenlijk zijn; dat alles is er het gevolg van. Goede wil is een actieve kracht. Het is het wilsaspect verbonden met het liefde-aspect. Als het liefde-aspect het wilaspect bezielt, krijg je goede wil. Als je denkt aan ‘goed’ als liefde en ‘wil’ als doel, krijg je goede, liefdevolle bedoeling. Die liefdevolle bedoeling moet ons leven doordrenken en juiste menselijke verhoudingen scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zullen ons bevrijden van schuldgevoel en angst en zullen de rijkdommen van de wereld verdelen en vrede scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van Zijn hoofdpunten maken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar in wie de liefde zichtbaar is. Wij zullen jullie het geheim van de liefde leren. Vol vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden naar de Bewaker van de Poort.
Veranderingen worden voorafgegaan door spanningen en spanningen brengen angst met zich mee. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat geïnspireerd wordt door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen het Tijdperk van de Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een tijd van verandering’)

De wederkomst van de Christus in verband met de mensheid gaat in wezen over de geboorte van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid. Daardoor ontwaakt het liefde-aspect, waarmee samendelen en rechtvaardigheid, kortom juiste verhoudingen, in de komende tijd zullen worden gegarandeerd. Juiste verhoudingen komen niet vanzelf tot stand. De mensheid moet ervoor zorgen. Het ontwaken door Maitreya van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid is de methode waarlangs Zijn belangrijkste taak, op het astrale vlak, wordt uitgevoerd. Dit zal de hartreactie van de mensen galvaniseren en hen bewust maken van niet alleen de noodzaak van broederschap, maar ook van de werkelijke uitdrukking van broederschap, en daarmee van samendelen, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid voor alle mensen overal. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Mijn Plannen ontvouwen zich en spoedig zullen jullie, in levenden lijve, Mij kennen en, in vertrouwen, Mij volgen. Wees niet verbaasd als Mijn woorden jullie bekend zijn: vele malen eerder hoorden jullie over de noodzaak van Liefde. Niettemin blijven velen vandaag verstoken van dit goddelijke aspect en zij komen om bij miljoenen.
Daarom, Mijn vrienden, zullen Mijn woorden in jullie oren weerklinken: “Heb je broeder lief; bekommer je om zijn nood; geef van je overvloed en breng weer vreugde in de wereld.” (Maitreya, uit Boodschap nr. 52)

[Maitreya] wil dat je je liefde aan de wereld geeft en Hij komt om je te inspireren dat te doen, om de liefde in je op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd is, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die je je op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Hier ligt de remedie voor alle kwalen van de mens: toon liefde, zodat ieder mens kan delen in de overvloed van de aarde. Toon liefde, zodat oorlogen zullen verdwijnen. Toon de liefde van je ziel en breng die dag dichterbij waarop de mens één zal zijn met zijn medemens en met God.
Hoezeer de mens het ook probeert, zonder liefde kan hij niet leven. Dit feit zal spoedig in het bewustzijn van het menselijk ras verankerd raken en leiden tot gebeurtenissen die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. Binnenkort zal een ongekend veranderingsproces beginnen: voor altijd voorbij, het beeld van miljoenen hongerenden, het dagelijks leed van hen die alles moeten misssen, de eeuwige kommer van de armen van de wereld. Voorbij, de dreiging van zelfvernietiging, die gruwelijke verschrikking die de mensheid in haar greep houdt. Voorbij ook het gebrek aan vertrouwen dat al het handelen van de mens remt en belemmert en hem opzet tegen zijn medemens en zichzelf. Dit alles zal de mens bereiken door het tonen van Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Liefde — de weg voorwaarts’)

Door Mijn aanwezigheid zal de Wet van Samendelen geopenbaard worden. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toe groeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Mijn vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Openbaar Liefde door Samendelen, en verander de wereld. Schep de sfeer van vrede en vreugde om je heen, en maak met Mij alle dingen nieuw. (Maitreya, uit Boodschap nr. 82)

Wij denken bij ‘liefde’ aan het soort emotie dat mensen voor elkaar voelen. Natuurlijk heeft emotie iets met Liefde te maken, maar op een lager niveau dan de grote kosmische energie. Liefde, die de Meesters in haar zuivere vorm de wereld inzenden, is de samenvoegende magnetische kracht die de atomen van de stof en de eenheden van de mensheid samenbindt.
Het doel van de evolutie is dat we tezamen verbonden worden door de energie van Liefde en dit in ons leven tot uitdrukking brengen. Helaas doet de mensheid als geheel dit nog niet, maar in het komende tijdperk van Waterman zullen we de kwaliteit van Liefde even krachtig, duidelijk en correct openbaren als we thans de energie die we Kennis noemen tot uiting brengen. Onze wetenschap en technologie zijn het directe resultaat van ons huidige vermogen om de energie van Kennis uit te drukken. Tweeduizend jaar geleden konden we dat nog niet.
De Christus kwam in Palestina om ons Liefde te tonen, om ons te laten zien dat de aard van goddelijkheid Liefde is, en Hij bracht voor de eerste keer volmaakte Liefde tot uitdrukking in een menselijk wezen. In 2000 jaar hebben we die hoedanigheid die Hij aan de wereld vrijgaf nog steeds niet tot uitdrukking gebracht. Natuurlijk, vele mannen en vrouwen hebben individueel in zichzelf de hoedanigheid van Liefde verwezenlijkt en zijn discipelen, ingewijden en, in sommige gevallen, Meesters van Wijsheid geworden. Door uitdrukking te geven aan de Liefde van God hebben ze de betrekkelijke volmaaktheid bereikt die de Meesters kennen, een volmaaktheid die wij voorbestemd zijn eens te openbaren. (Benjamin Creme, Transmissie, een Meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Ik ben bij jullie op vele manieren, maar bovenal als de Belichaming van Liefde. Dit beginsel van Liefde ligt ten grondslag aan alle Bestaan, en zonder haar manifestatie zou het Leven eindigen. Het is Mijn Missie om het Beginsel van Liefde in alle mensen op te wekken en aan hen die gereed zijn een Hogere Waarheid te tonen.
De middelen zijn eenvoudig: door Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen kan die Liefde tot uitdrukking komen. Door de openbaring van de Broederschap der mensen kan de Bron van het Al gekend worden. Mogen jullie dit snel inzien, het doel van het leven begrijpen, en jullie broeders de weg wijzen. Zo kunnen jullie deelnemen in de transformatie van jullie wereld. (Maitreya, uit Boodschap nr. 41)

Het “Nieuwe Land” is de naam die Maitreya geeft aan de beschaving waartoe Hij ons met Zijn missie zal inspireren. Zoals Hij het stelt: “Het Land dat Ik de naam Liefde geef.” Gedurende de afgelopen 2000 jaar heeft de mensheid het kennisaspect van God tot uitdrukking gebracht; onze huidige wetenschappelijk ingestelde samenleving is daar het resultaat van. In het komende Watermantijdperk zal de mensheid als geheel het hogere liefde-aspect tot uitdrukking brengen. Door het toepassen van samendelen en rechtvaardigheid zal de Liefde van God manifest worden en de Broederschap der mensen werkelijkheid . (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Is het niet zo dat jullie al eerder van Liefde hebben gehoord, maar het moeilijk vinden haar tot uitdrukking te brengen? Waarom moet dit zo zijn, Mijn vrienden, wanneer jullie aard Liefde Zelf is? In wezen zijn jullie God, en God en Liefde zijn Eén. Openbaar Dat wat je bent, Mijn broeders en zusters, en word de Goden die jullie zijn. Er is geen snellere weg naar God dan door de uitdrukking van Liefde, Rechtvaardigheid en Dienstbaarheid. Dien en groei in Liefde, Mijn vrienden, en verwerkelijk je Goddelijkheid. (Maitreya, uit Boodschap nr. 106)

Goede wil is een dynamische energie. De energie die wij goede wil noemen, is een van de krachtigste factoren in de veranderende wereldsituatie. Het is het hoogste aspect van de energie die wij liefde noemen, dat de mensheid in het algemeen kan uitdrukken. Wanneer deze wordt gedynamiseerd door het eerste aspect, het Wil-aspect, de Wil-ten-Goede, wordt het een uiterst krachtige dynamische energie, en die verandert nu de wereld. Het is de goede wil van de gewone mannen en vrouwen overal die de wereld zal veranderen. Zij zullen hun leiders de nieuwe tijd binnenleiden. Zie uzelf als een dynamische eenheid van goede wil in de wereld. Werk samen met anderen. Sluit u aan bij een groep en werk met anderen langs deze lijnen. De nieuwe wereld moet door de mens zelf gebouwd worden. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

interview met Carl-A. Fechner door Andrea Bistrich (ingekort)

Stel je voor: een wereldgemeenschap waar in de energiebehoefte wordt voorzien door duurzame energiebronnen – beschikbaar, betaalbaar en brandschoon voor alle betrokkenen. Dat is de visie op energiepolitiek in de in 2010 uitgebrachte, zeer succesvolle Duitse documentaire: De 4de revolutie – Energie-autonomie. De film toont verbluffende beelden van 10 locaties in de wereld waar mensen aan ‘energieoverdracht’ werken, met als boodschap: een directe overstap naar duurzame energie is niet alleen dringend noodzakelijk maar ook mogelijk  – en al op veel plaatsen een realiteit.
De inspirator is Hermann Scheer, op wiens onlangs uitgebrachte boek Energieautonomie de film is gebaseerd. Scheer, die op 14 oktober 2010, op 66-jarige leeftijd onverwacht overleed, was lid van de Duitse Bondsdag, directeur van Eurosolar, medeoprichter van het Internationaal Agentschap voor Duurzame Energie, raadslid van de World Future Council, winnaar van de Right Livelihood Award (1999), de World Solar Prize (1998), de World Prize voor Wind Energy (2004) en voor Bio Energy (2000). “Het huidige energiesysteem is achterhaald,” zegt Scheer in de film. “Het nieuwe systeem van energie-autonomie staat op de rand van een doorbraak … we staan voor de grootste structurele verandering in de economie sinds het begin van het industriële tijdperk.” Andrea Bistrich interviewde de regisseur en producent Carl-A. Fechner voor Share International.

Share International: Waarom heet uw film De 4de revolutie?
Carl-A. Fechner: Revoluties zijn altijd nationale schatten. De eerste van de wereldrevoluties was agrarisch. Door herstructurering van de landbouw konden productiviteit en opbrengst worden verhoogd, waardoor voorheen rondreizende volken zich gingen vestigen. De tweede revolutie was industrieel en verving veel menselijke arbeid door het toenemende gebruik van machines die door fossiele brandstoffen werden aangedreven. Maar deze periode is nu voorbij en de risico’s die we lopen als we op dezelfde voet voortgaan zijn veel te groot.
De digitale of elektronische revolutie was de derde en gebaseerd op de uitvinding van de microchip aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Computertechnologie heeft geleid tot geautomatiseerde productiesystemen die op hun beurt hele bedrijfstakken radicaal veranderd hebben; het wereldwijde web is een economisch, sociaal en cultureel communicatiemiddel op wereldschaal.
De vierde revolutie, zo stelt de film, is de totale vervanging van olie, gas, kool en kernenergie door wind-, water- en zonne-energie. Deze overgang naar 100 procent duurzame energie is voornamelijk van structureel economische aard, daar het de herstructurering van onze gehele energieproductie betreft en zal leiden tot enorme veranderingen op alle terreinen van het leven. Van gecentraliseerde energiesystemen – omvangrijke ondernemingen die voorzien in de energiebehoeften van de mensheid met de daarmee gepaard gaande grote winsten – naar duizenden, honderdduizenden, miljoenen kleine energiecentrales over de hele wereld, die in handen van de lokale bevolking zijn. Dit betekent dat energie kan worden opgewekt waar het nodig is, met lokaal of regionaal beschikbare energiebronnen.

SI: Dus u ziet de energierevolutie als een kans om meer rechtvaardigheid in de wereld te creëren?
C-AF: Zeker. Wat wij zien als fundamentele mensenrechten – het recht op voedsel, schoon water, onderwijs, een gelukkige, zorgeloze jeugd, en zo – zijn slechts in de helft van de wereld beschikbaar. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid worden in stand gehouden door het huidige machtsevenwicht, vooral in het opzicht van energievoorziening. De decentralisatie en daardoor democratisering van de energievoorziening zou de meer dan twee miljard mensen die nog niet over energie beschikken en dagelijks honger lijden, eindelijk elektriciteit verschaffen. Volgens de VN veroorzaakt ondervoeding tijdens de jeugd onherstelbare gezondheidsproblemen en een belemmerde ontwikkeling die niet hersteld kunnen worden, hoezeer de levensomstandigheden op latere leeftijd ook verbeteren. Naar mijn mening moeten we zorgen voor een gedecentraliseerde energievoorziening om deze problemen op te lossen.

SI: Kunt u deze structurele verandering in de mondiale energie-economie beschrijven?
C-AF: Energievoorziening moet niet alleen als een technische opdracht gezien worden. Het is uiteindelijk geen kwestie van het vervangen van bestaande energiecentrales door kolossale zonne-energiecentrales die bijvoorbeeld omvangrijke technische en financiële investeringen in woestijngebieden vergen, waarbij de energie dan via 4000 km lange transportlijnen naar Europa wordt vervoerd. We moeten van dit idee af; tegenwoordig kan een kerncentrale 1000 megawatt produceren maar dezelfde hoeveelheid energie kan worden opgebracht door 1000 windturbines, zonne-energiecentrales, biogasfabrieken of geothermische centrales van één megawatt. Met andere woorden, om aan de energievraag te voldoen moeten we van een paar grote, kostbare en niet-flexibele energiecentrales – die in handen zijn van enkele leveranciers – overgaan naar een veelvoud van autonome energiesystemen: windturbines, zonne-energiecentrales, biogasfabrieken en kleine hydro-elektrische centrales.

SI: In de film stelt Hermann Scheer dat de huidige gevestigde belangen in de energiesector de overgang naar vrije, door de natuur voortgebrachte energie zeker niet zonder slag of stoot zullen accepteren. Hoe sterk is de politieke en industriële oppositie tegen deze verandering? Kunnen we optimistisch zijn?
C-AF: Daarom spreken wij van een revolutie. Ik geloof dat we tamelijk optimistisch kunnen zijn. Maar we moeten met z’n allen campagne voeren om deze overgang zeker te stellen. Het cruciale punt is te beginnen en het feitelijk te doen. Dit wordt ook door Preben Maegaard benadrukt, een van de voorvechters van de film en grondlegger van het Noorse Volkscentrum voor Duurzame Energie. Door Maegaards inspanningen ontstond de grootste energieautonome regio in de wereld op dit moment: 50.000 mensen in noordwest Denemarken betrekken nu hun elektriciteit voor 100 procent uit windenergie.
In Duitsland groeit het aandeel duurzame energie gestaag en bedraagt momenteel 17 procent van de totale voorziening. De veranderingen gaan zo snel dat alle voorspellingen voortdurend worden achterhaald. De conservatieve Duitse regeringscoalitie heeft in de tussentijd zelfs geprobeerd het aandeel duurzame energie terug te dringen – dat wil zeggen de afbouw van kernenergie te stoppen en de inkomsten van en vergoedingsrechten op zonnepanelen te verminderen. Dit heeft bij veel mensen kwaad bloed gezet en laat zien dat deze regering er duidelijk veel aan gelegen is goede banden met grote ondernemingen te onderhouden. Toch kan je zien wat er gebeurt. Met de nucleaire afbouw, die onlangs is bekrachtigd en zeker een stap in de goede richting is, staat de relatie van de kanselier met haar vroegere vrienden erg onder druk. Vriendschap kan in kringen van de grote industrie zeer snel eindigen.

SI: De essentiële vraag na de Duitse afbouw van kernenergie in 2022 is: hoe vervangen we kernenergie?
C-AF: Als we stoppen met kernenergie zal aanvankelijk 23 procent van de beschikbare energievoorziening vervangen moeten worden, maar dit kan ook door doelmatigheidsmaatregelen. Dit zeer belangrijke aspect van verlagen van de energieconsumptie krijgt onvoldoende aandacht.

SI: Zouden consumenten zelf veel zuiniger kunnen zijn?
C-AF: Ja, beslist – maar met ‘consumenten’ bedoelen we niet alleen klanten – er zijn ook de architecten, de stedenbouwkundigen, de grote bouwbedrijven van energiecentrales, ondernemers die beslissen over tienduizenden megawatts, en zo verder.
De energierevolutie heeft zeer grote voordelen voor de armen, niet alleen in ontwikkelingslanden maar zelfs in dit land. In Duitsland hebben we drie jaar gedebatteerd of onze werkloosheids- en sociale uitkeringen met 8 euro per maand verhoogd moesten worden. In de film geven we voorbeelden hoe gemakkelijk ten minste 40 tot 50 euro per maand met energiebesparingsmaatregelen bespaard kan worden. Dit is veel meer dan de voorgestelde verhoging van de uitkeringen. Bovendien is het een directe besparing die je, zogezegd, in je zak houdt. Mensen moeten zich hiervan bewust worden.

SI: Er wordt vaak beweerd dat vooral zonne-energie veel te duur is. In uw film heeft u het tegendeel aangetoond, namelijk dat er veel bespaard kan worden. Met zulke tegenstrijdige informatie wordt het voor consumenten moeilijk te onderscheiden wat waar is.
C-AF: Ja, dat klopt. De reden hiervan is dat, zoals Hermann Scheer het uitdrukt, “de vis stinkt bij de kop” – omdat er sprake is van grote misleiding op het hoogste niveau. Er is in de energiesector een enorme strijd gaande om een groot aandeel in de markt en op managementniveau wordt een politiek gevoerd van opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie. In wezen zijn er natuurlijk voor ons allemaal al manieren om energie en kosten te besparen: de eerste stap is je eigen energielevering te veranderen en dit kost niets. Elk huishouden kan overstappen naar schone duurzame energie door te veranderen naar een leverancier van groene elektriciteit zoals Greenpeace Energy, Natuurstrom of Lichtblick, etc. Als je dat doet ontvang je van deze bedrijven ook regelmatig uitstekende informatie.

SI: De Deense pionier op het gebied van duurzame energie, Preben Maegaard, heeft al aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw een voorlichtingscentrum opgericht om mensen te informeren over alternatieve energievormen.
C-AF: Ja, kennis is heel belangrijk en net zo belangrijk als “informatie voor het hart”. We hebben tegenwoordig eigenlijk onbeperkte toegang tot informatie. Dat is het objectieve niveau. Maar de informatie moet ook gezien worden als uiterst belangrijk om in actie te komen. Daar gaat het allemaal om. Dit is eigenlijk de benadering van de film – van het hart naar het hoofd, naar de voeten en ja, misschien als het nodig is, zelfs naar de vuisten.

SI: U bent op veel plaatsen in de wereld geweest waar inspirerende, moedige activisten en pioniers tamelijk eenvoudige maar effectieve energie-ideeën verwezenlijken. Hoe verliep uw ontmoeting met de econoom en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Muhammad Yunus in Bangladesh?
C-AF: Het was een bijzonder hoogtepunt hem te ontmoeten – een geweldige man, ongelooflijk gedisciplineerd en hartelijk. Yunus heeft een duidelijk idee van de aanpak van armoede, waarop hij zijn privé- en zakenleven baseert.
Maar ook alle anderen die ik tijdens het filmen ontmoette – Bianca Jagger, Elon Musk, Ibrahim Togola, Matthias Willenbacher, Preben Maegaard, Zhengrong Shi en vele anderen – heb ik als een ongelooflijke verrijking ervaren.

SI: Wie of wat heeft de meeste indruk op u gemaakt?
C-AF: Sinds mijn studententijd ben ik sterk beïnvloed door het idee van rechtvaardigheid. Dertig jaar geleden moest ik, als 26-jarige student media-onderwijs, ’s avonds bij een zaklamp mijn aantekeningen maken terwijl ik in een dorp in Burkina Faso onderzoek voor mijn proefschrift deed. Dat was een beslissend moment voor mij: de lampen gaan ’s avonds uit. Dit is vandaag de dag nog steeds het geval en zou met een eenvoudig zonnetoestel gemakkelijk veranderd kunnen worden. Vandaar dat de ontmoeting met Ibrahim Togola zeker een van de belangrijkste voor me was. Tijdens zijn stage bij Preben Maegaard in Denemarken leerde Togola alles over duurzame energie en bracht de ideeën over aan zijn Afrikaanse thuisland Mali, waar hij het Volkscentrum van Mali oprichtte.
De ontmoeting met Hermann Scheer was ook een indrukwekkende ervaring. Hij wijdde zijn leven aan deze missie en stond daarom altijd onder tijdsdruk. Voor ons verblijf in Shanghai, dat we in de film laten zien, had hij geloof ik 24 uur gepland. Er was het filmen met ons, daarna ontving hij een eredoctoraat, daarna nog een erehoogleraarschap en aansluitend hield hij een toespraak…

Occupy Wall Street:
“Het nieuwe progressieve tijdperk is begonnen”

De acties van een kleine groep demonstranten in het Zuccotti-park in New York-stad heeft een kettingreactie in gang gezet en geleid tot honderden bezettingen overal in de Verenigde Staten en elders in de wereld. De Occupy Wall Street-beweging is voorpaginanieuws geworden en hun zorgen hebben niet alleen een gevoelige snaar geraakt, maar zijn ook onderdeel van het publieke debat geworden.
Het motto – “Wij zijn de 99%” – brengt het voornaamste thema voor het voetlicht: onze politieke en economische systemen laten de overgrote meerderheid van de mensen in de steek. Enorme inkomensverschillen worden groter en dat zal doorgaan zolang de politieke invloed van de 1 procent en onrechtvaardige economische praktijken aanhouden.
De publieke opinie over deze kwesties begint te veranderen. Volgens een opiniepeiling van de New York Times/CBS zegt 66 procent van de Amerikanen dat de rijkdom van het land eerlijker verdeeld moet worden. Een andere opiniepeiling laat zien dat een meerderheid ook gelooft dat een verhoging van de belasting voor de rijken gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Het Begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres rapporteerde dat de hoogste 1 procent van de inkomens in de VS nu 20 procent van het nationaal inkomen ontvangen, tegen 9 procent eind jaren ’70. Dit rapport werd groot gebracht op de voorpagina’s van de belangrijkste kranten van het land, iets wat nog maar enkele maanden geleden ondenkbaar zou zijn geweest. De gemeenschap die met Occupy Wall Street is ontstaan, begint zich te oriënteren op het soort samenleving dat de groep zou willen scheppen. Er zijn sinds de eerste dagen van het protest bibliotheken, keukens, ruilmarkten, teach-ins en algemene vergaderingen voor besluitvorming opgezet.
Vakbonden en milieugroeperingen overal in de VS zijn begonnen de Occupy-beweging krachtig te ondersteunen door aan de demonstraties deel te nemen, maar ook door donaties van tenten en geld. Omgekeerd hebben Occupy-demonstranten deelgenomen aan zowel vakbondsdemonstraties en stakersposten als milieuprotesten.
Het succes van de Occupy Wall Street-beweging hangt wellicht af van haar vermogen om vaste voet aan de grond te krijgen en op de lange duur zichtbaar te blijven. De Occupy-beweging heeft een mondiale gedachtenwisseling over de belangrijkste kwesties van nu aangewakkerd. Zoals Stephen Eric Bronner, professor Politieke Wetenschappen aan de Rutgers Universiteit, stelde: “Er zijn tijden die een vonk nodig hebben: niet alleen om actie te doen ontbranden, maar om enige zin van historisch besef te cultiveren. Dit is een van die momenten en Occupy Wall Street heeft de lucifer aangestoken.”
Econoom Jeffrey Sachs zegt in ‘De nieuwe vooruitgangsbeweging’, een opinieartikel voor de New York Times: “Occupy Wall Street en de aan haar verbonden bewegingen in het hele land zijn meer dan een wandeling in het park. Ze zijn waarschijnlijk eerder de aanzet tot een nieuw tijdperk in Amerika.” Hij eindigt met: “Zij die denken dat het koude weer een einde zal maken aan de demonstraties, moeten zich nog maar eens op het hoofd krabben. Er is een nieuwe generatie leiders die net begint op te staan. Het nieuwe progressieve tijdperk is begonnen.” (Bronnen: ReaderSupportedNews.org, San Francisco Chronicle, wikipedia.org, adbusters.org, New York Times)

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 oktober 2011)

Terwijl velen blijven geloven dat de huidige structuur van banken en effectenbeurzen noodzakelijk en niet te veranderen is, komen steeds meer mensen tot de slotsom dat die niet langer van nut zijn en spoedig vervangen moeten worden. Te veel mensen lijden onder de gevolgen van ongebreidelde hebzucht en hunkeren naar meer rechtvaardigheid en billijkheid om in wat zo lichtvaardig “het huidige economische klimaat” wordt genoemd, te kunnen overleven. Vóór de economische ineenstorting van 2008 was er, althans in de ontwikkelde wereld, geld te over. Mensen hadden werk en huizen om in te wonen; en elke dag kwamen er nieuwe miljonairs bij. Elders stierven natuurlijk miljoenen mensen niettemin de hongerdood en hadden miljoenen andere niets te eten, maar voor sommige was er heel veel geld en was het leven goed.
Waar is al het geld gebleven? Wat is ermee gebeurd? Nu heeft niemand werk en is het geld verdwenen – naar de banken en verdwenen. En de miljonairs zijn nu miljardairs. Het is allemaal heel raadselachtig. De halve wereld is, zou je denken, opgelicht.
Zullen de oude manieren, de oude tijden terugkeren? Willen we ze werkelijk laten terugkeren, wanneer de overvloed van de rijken zich dagelijks verdubbelt en de armen het moeten stellen met de kruimels die zij achterlaten?

Verandering
Mensen overal bespeuren een verandering en voegen hun stem toe aan haar appèl. Zij worden zich ook bewust van hun vermogen tot handelen, en velen sterven als bewijs ervan. Zij voelen aan dat de dagen van de oude benaderingen bijna geteld zijn en aan het eind van hun krachten zijn. Zij voelen dat er andere, betere manieren zijn om te leven en zien uit naar morgen. Waarlijk, de oude werkwijzen sterven af en houden het mensenras tegen. Het wiel wentelt en opnieuw gaat het machtige Rome ten onder.
Maitreya’s vuur is ontstoken in de harten van talloze miljoenen mensen en zij reageren vol vuur om een nieuwe wereld te bouwen waar rechtvaardigheid en harmonie heersen. Maitreya’s belofte is dat die nieuwe wereld in aantocht is.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 46, waarvan de laatste 3 in Brazilië [per 5 oktober 2011].

V. Anderhalf jaar geleden begon Maitreya Zijn openlijke missie. Sindsdien hebben we de olieramp in de Golf van Mexico gehad, de tsunami in Japan en de aanhoudende radioactieve straling als gevolg ervan, de Arabische Lente waarin velen zijn gedood of in elkaar geslagen, alsmede abnormale weerspatronen die over de hele wereld verwoestingen aanrichten. Ik had gehoopt dat Maitreya’s aanwezigheid en invloed ons in een gunstiger en vreedzamer richting zouden sturen. Het lijkt erop dat dit niet het geval is en dat Zijn aanwezigheid niet leidt tot minder beroering. Het lijkt er eerder op dat het meer van hetzelfde of erger is totdat een keerpunt wordt bereikt. Kunt u iets over deze schijnbare tegenstelling zeggen en weet u wanneer we dat keerpunt kunnen verwachten? Dank u voor al uw goede werk door de jaren heen.
A. Vanwege het verschil in hun punt van evolutie en ervaring zien gewone mensen en de Meesters de gebeurtenissen in de wereld totaal verschillend. Wij zien slechts een opeenvolging van afzonderlijke gebeurtenissen en, afhankelijk van onze gemoedstoestand, vaak nog als bedreigend, ongewenst of afschrikwekkend. De Meesters zien dezelfde gebeurtenissen, maar ook alle andere gebeurtenissen die tegelijkertijd op alle niveaus plaatsvinden en die wij vanwege ons beperkte bewustzijn niet zien. De Meesters zien de gebeurtenissen door de verschillende niveaus heen stijgen en dalen. Veel van de gebeurtenissen die ons zo krachtig en bedreigend voorkomen, zijn vanuit het gezichtspunt van de Meesters juist bezig te vervliegen en uit beeld te verdwijnen, terwijl tegelijkertijd geweldige energetische bewegingen die nieuwe structuren, gedachten en denkbeelden belichamen, geleidelijk op het fysieke gebied neerdalen en geopenbaard worden. Op deze wijze vindt een ontzagwekkende transformatie plaats waarvan de mensheid voor het grootste deel geen weet heeft.
U vraagt wanneer we het keerpunt in dit proces kunnen verwachten. Het keerpunt is al aangebroken. Steeds meer van het ‘nieuwe’ wordt concreet op de lagere gebieden, steeds minder van het ‘vuil’ van het verleden heeft nog invloed. Relatief heel spoedig zullen we zien dat de wereld ‘kalmeert’ en naarmate de mensheid optreedt – alles hangt af van het handelen van de mensheid – kan de gisting van het nieuwe plaatsvinden. De mensheid moet zichzelf als een actieve kracht zien, niet slechts als hoopvolle toeschouwers van deze reusachtige gebeurtenissen. Zoals Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” Dit is wat de mensheid nu begint te doen.

V. Heeft de heer Creme de interviews met Maitreya op televisie gezien of krijgt hij alle informatie erover van zijn Meester?
A. Ik heb ze niet gezien.

V. Ik weet dat u dit soort vragen beu bent, maar toch moet ik het vragen. Ik zou graag een kleine hint krijgen om Maitreya’s interviews op Internet te kunnen vinden. Ik heb vele uren online naar Maitreya’s interviews in de VS en Mexico gezocht, maar tevergeefs. Ik verlang ernaar Zijn wijsheid te horen en Zijn aanwezigheid te ervaren. Dit is het enige wat mij nog hoop geeft op een betere wereld. Alstublief, ik smeek u. U kent de troost van het contact met een wijze Meester, maar de rest van ons niet. We hebben dit nodig.
A. Ik zoek nooit naar de interviews. Maitreya is met opzet incognito. Hij wil niet herkend worden als ‘Maitreya’. Hij wil alleen dat u voor de wereld wilt wat Hij bepleit: samendelen, rechtvaardigheid en vrede zijn Zijn prioriteiten. Maak deze u eigen (als u dat al niet gedaan hebt) en breng Maitreya dichter bij u.

V. Heeft het enige zin om op YouTube naar Maitreya’s interviews te zoeken?
A. Nee.

V. Hoe dicht zijn we bij Verklaringsdag?
A. Waarschijnlijk weet alleen Maitreya wanneer Verklaringsdag zal plaatsvinden. Er staat geen vaste datum voor, maar is afhankelijk van de respons van de mensheid op de verschillende stimuli afkomstig van de Hiërarchie. Maar ik denk dat het eerder zal plaatsvinden dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

V. Onlangs werd een demonstratie van Koptische christenen in Caïro (Egypte) bruut neergeslagen door het leger dat nu de macht heeft. De stappen naar democratie lijken langzaam te gaan en door de regering te worden tegengewerkt. Zal er in Egypte ware democratie gevestigd worden?
A. Ja zeker, maar daar is meer tijd voor nodig. De krachten tegen democratie – het leger en de rechtse financiële belangen – zijn nog altijd heel machtig. Het afzetten van Mubarak was op zich al een wonder dat door het hele Midden-Oosten gevoeld werd en dat de stem van het volk overal ter wereld, inclusief de VS, inspireert.

V. Denkt u dat de nieuwe volksbeweging in de VS, die als ‘OccupyWallStreet’ begon en zich nu snel over andere steden verspreidt, een levensvatbare beweging is?
A. Ja. Het is het begin van de transformatie van de VS.

V. Is de ‘Occupy’-beweging die nu overal in de VS de kop opsteekt de volksbeweging die Maitreya wil inspireren en over de hele wereld wil verspreiden?

A. Ze maakt er deel van uit. In elk geval in het begin zullen verschillende groepen in verschillende landen verschillende methoden gebruiken om deze tot stand te brengen.

V. 1) In welke mate worden de Occupy-demonstranten op Wall Street en elders in de VS (al of niet bewust) door Maitreya geïnspireerd? 2) Heeft Maitreya de demonstranten in fysieke gedaante bezocht, zoals op het Tahrir-plein, om hen te inspireren en te onderrichten?
A. 1) 30 Procent. 2) Nee.

V. Moet de macht van het volk proberen de economische structuren in het eigen land neer te halen?
A. De macht van het volk is er niet om de economische structuur van een land ‘neer te halen’, maar om vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor de mensen in het land te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel moet altijd voor ogen gehouden worden, namelijk de vestiging van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede overal ter wereld. Het is nu toch wel duidelijk dat een radicale herstructurering van de economische structuren in de wereld nodig is, wil dit bereikt kunnen worden. Samendelen, zoals u zult zien, is hiervoor het belangrijkste mechanisme.

V. Hebben ook de meest toegewijde activisten die zich inzetten voor verandering van de huidige economische, politieke en sociale structuren en degenen die werken voor milieubehoud, eigenlijk wel praktische, haalbare antwoorden?
A. Ja, zeer zeker. Samendelen en rechtvaardigheid, die het leven van iedereen zullen transformeren en het einde van oorlog garanderen, is ieders doel, al of niet uitgesproken.

V. Het wordt met de dag duidelijker dat politici niet weten wat te doen en geen antwoorden hebben op de groeiende wereldcrisis. Zijn er momenteel wel politici of leiders in de wereld die enig idee hebben van de weg voorwaarts en hoe we de groeiende problemen kunnen aanpakken?
A. Ja, maar ze zijn nog niet verkozen.

V. Hoe kunnen landen die nu in financiële problemen verkeren voor hun bevolkingen zorgen terwijl de economische systemen van de wereld ineenstorten? Er zijn al miljoenen hongerenden en nu beginnen ook steeds meer mensen in de het rijke westen de nood te voelen.
A. De wereld moet zien dat dit onvermijdelijk is. Het is de ‘woestijnervaring’. Er zal niets radicaal veranderen, tenzij mensen dit zien en op zoek gaan naar een andere manier van leven: d.w.z. overgaan op samendelen en daarmee op rechtvaardigheid en vrede.

V. Ik ben 23 en woon in Egypte. Ik volg u nu al enkele jaren en kan niet wachten tot de verandering plaatsvindt! Ik zie de verandering in de vorm van revoluties. 1) Maar ik vraag me af wanneer de verandering komt in de vorm van een wonder? Elke spirituele website die ik bekijk en iedereen die boodschappen ‘channelt’ zegt dat het nabij is, er verandert veel, maar mijn vraag is wanneer de gelovigen (of iemand als ik) zullen zien dat we aan het begin staan – ieder normaal mens moet toch zien dat dit niet normaal is. 2) Aangezien ik moslim ben, vraag ik me af of Mohammed (pbuh) net als de Meester Jezus nu op aarde is om ons te helpen?
A. 1) U zoekt naar tekenen dat veranderingen nu plaatsvinden. Ziet u niet wat er in het hele Midden-Oosten en verderop gebeurt?  Bent u vergeten wat er nog maar enkele maanden geleden in Egypte, in Caïro, op het Tahrir-plein gebeurde, wat nu steeds meer ook wereldwijd plaatsvindt? Maitreya Zelf heeft meer dan drie weken lang vele uren op het plein doorgebracht om mensen van alle religies te inspireren en te beschermen, hen onderricht om elkaar te beschermen en voor elkaar te zorgen, als inspiratie voor de wereld. Het is het volk overal dat zijn stem verheft, dat de wereld zal veranderen en nu al verandert. 2) Ja. Mohammed ontving Zijn inspiratie en lering van Jezus. Zij zijn broeders.

V. De uiteindelijke ondergang van het economische systeem verloopt natuurlijk zo pijnlijk langzaam vanwege de aanhoudende manipulatie in de vorm van reddingspakketten, verhoging van schuldenplafonds en kaalslagpolitiek op het gebied van publieke diensten en het sociale stelsel, enz. Zal er heel spoedig een tijd komen dat de markten tenslotte de bodem bereiken zodat er tenslotte een einde komt aan deze langzame dood wanneer de mondiale markten en de economie tot de grond toe afbranden?
A. Ja. U noemt het langzaam, maar als je er objectief naar kijkt, gaat het opmerkelijk snel.

V. Wat is uw kijk op de Palestijnse inspanningen om bij de Verenigde Naties meer officiële erkenning te verwerven? Denkt u dat deze inspanningen hun zaak zullen dienen?
A. Het herinnert de wereld aan hun bestaan en hun ontbering, dat is op dit moment waarschijnlijk alles. Zoals ik eerder heb gezegd, zal Maitreya er voor nodig zijn om de Palestijns-Israëlische situatie op te lossen. Op het moment hebben de Israëli’s niet de intentie om tot een oplossing te komen die de Palestijnen recht zou doen.

Warm aanbevolen
Share International en Share Nederland zijn ongeveer 25 jaar in hetzelfde pand in Amsterdam gevestigd geweest. Ongeveer een jaar geleden deelde de eigenaar (een groot bedrijf) ons mee dat we moesten vertrekken; de verbouwing zou binnen een aantal maanden beginnen. Om een lang verhaal kort te maken, sindsdien hebben we naar een nieuwe geschikte plek gezocht.
In een reeks snel op elkaar volgende gebeurtenissen werden we met hints en aanwijzingen naar een geschikte plek geleid. Alles gebeurde zo snel en soepel; binnen enkele dagen nadat we het hadden gevonden, belden we op voor een afspraak, volgde de bezichtiging van het pand en voelden we dat het de juiste plek voor ons was. Het is uitstekend en kon niet beter wat betreft bereikbaarheid met openbaar vervoer, maar er moet nog wel veel werk verzet worden om alles op te knappen en gereed te maken.
Een van de mede-groepsleden zei bij zijn eerste bezoek: “Het voelt alsof het al gezegend is.” Na ons eerste contact met de makelaar en de bezichtiging van het pand wilden we het aan een ander groepslid laten zien. Terwijl we buiten, enkele meters van het “nieuwe informatiecentrum”, stonden te wachten tot we naar binnen konden, kwam er plotseling een man van ongeveer 60 jaar op ons toe gelopen. Hij droeg een blauw-witte pet en had een blauwe tas over zijn schouder. Hij kwam heel dichtbij en mengde zich in ons gesprek. We hadden het erover dat het een aardige straat was met mooie huizen en dat het goed voelde; terwijl hij dichterbij kwam onderbrak hij ons en zei dat het inderdaad een heel fijne straat is en een heel prettige buurt. Erg plezierig. Hij zei dat hij er niet zover vandaan woonde – net om de hoek, eigenlijk. Dat was het hele gesprek, zoals wij het ons herinneren. Maar de korte uitwisseling bevestigde voor ons dat dit weleens een goede plaats voor een nieuw Informatiecentrum voor het Wederverschijningswerk zou kunnen zijn.

Was de vriendelijke man een Meester? Zo ja, kunt u zeggen wie hij was?
M.L., J.K., F.E., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vriendelijke buurtgenoot de Meester Jezus was. Benjamin Creme bevestigt ook dat zijn Meester de groep heeft geholpen met het vinden van het nieuwe Informatiecentrum en voegde eraan toe dat de Meester Jezus ernaar uitkijkt om zo nu en dan op bezoek te komen.

Meestervakman
7 Augustus 2011 liep ik ’s avonds in een straat in het oostelijke deel van São Paulo. Ik had in een restaurant gegeten en liep naar de metro om naar huis te gaan. Vlak nadat ik het restaurant was uitgelopen, zag ik op straat een kleine jongen (misschien 10 jaar oud) die armbanden verkocht. Hij vroeg me of ik er eentje voor mijn vriendin wilde kopen. Ik bleef doorlopen en hij vroeg of ik er een voor mijn moeder wilde kopen. Ik dacht dat het misschien een goed cadeau voor mijn moeder zou zijn. Hij liet me de armbanden zien. Hij vertelde (hij leek een heel blije jongen) dat hij de armbanden zelf gemaakt had. Ik koos er eentje uit die ik mooi vond. Hij zei dat hij er vier uur over gedaan had om die armband te maken, dat hij heel goed gemaakt was en dat hij dacht dat alleen hij en drie of vier andere mensen in Brazilië die armband konden maken zoals hij gedaan had (het was inderdaad een heel goed gemaakte armband). Ik kocht hem. Hij vroeg of ik een tasje wilde om hem in te doen. Ik zei: “Nee, bedankt.” Hij zei dat hij een tasje van zijn moeder kon krijgen die ook armbanden verkocht en zij ook enkele armbanden voor mannen had, als ik die wilde zien. Ik weigerde het aanbod, maar bedankte hem niettemin en vervolgde mijn weg naar de metro.
Het was een heel vreemde ontmoeting voor mij, want daarna heb ik veel nagedacht over de situatie van de vele arme mensen in Brazilië en in de wereld; de vele kinderen die op straat leven en over dat jongetje dat zijn moeder hielp, en hoe klein onze problemen zijn vergeleken met de problemen van die mensen. Ik dacht hier echt heel veel over na en vooral over die jongen: waar hij woonde, hoe zijn leven eruitzag met zijn moeder en dat soort dingen.
Kan uw Meester zeggen of de kleine jongen een bijzonder iemand was of dat hij gewoon een normale jongen was die mij tot nadenken aanzette?
T.S.A., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jongen’ Maitreya was.

Voorname bezoekers
In de pauze bij de Wederverschijningsconferentie 2011 in Barcelona voelde ik me niet lekker en ik maakte me die dag ook zorgen. Ik begroette een paar vrienden en ging in m’n eentje achter in de conferentiezaal zitten.
In mijn buurt, drie rijen voor me, zaten vier volwassen mannen. Een van hen riep me and zei met een bekend accent: “Kom bij ons zitten.”
Ik was enigszins verbaasd maar ging bij een man zitten die misschien 60 of 63 jaar oud was, met blond haar, een korte baard en bruine kleren. De anderen zaten in de volgende rij. De man die pal voor me zat was jonger, misschien 45 jaar oud, heel lang en sterk, met lang zwart haar in een paardenstaart en een bleek, vriendelijk gezicht; de andere mannen waren van middelbare leeftijd, bijna 60; zij spraken niet maar luisterden met groot respect. De man bij mij praatte over de conferentie; naar zijn mening was die erg interessant en hij stelde met name het bijzondere werk dat de heer Creme doet erg op prijs; de andere mannen dachten daar ook zo over. Ik antwoordde dat we in een tijd leven waarin er voor de hele mensheid grote dingen gebeuren. Zij luisterden heel geïnteresseerd naar me. Er hing een bijzonder prettige sfeer.
De man naast me zei toen weer dat we spoedig in de vijfde dimensie zullen leven en ik antwoordde ernstig dat de mens natuurlijk door de Meesters geïnspireerd zal worden, maar dat wij, de mensheid, hard moeten werken en met onze eigen inspanning deze oude wereld in een nieuwe veranderen. Als gevolg daarvan zal de mens heel snel evolueren. “Dat is wat we willen horen,” zei hij.
Hij en de jongere man zeiden dat ze gauw terug zouden komen. Ik nam afscheid van hen en ging op een andere plaats zitten. Even later voelde ik me heel goed en gelukkig.
Kunt u zeggen of zij Meesters waren?
E.C., Spanje.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat één van de mannen Maitreya was, één de Meester Jezus en de twee andere mannen discipelen van de Meester Jezus waren.

Wijze woorden
Donderdag 11 februari 2011 omstreeks 7 uur ’s avonds stond ik in Parijs bij een zebra te wachten tot de stroom auto’s zou stoppen, toen een oude man met een ushanka (Russische bontmuts) me aansprak en zei dat het niet goed was om in deze kou blootshoofds rond te lopen, vooral niet met kort haar zoals het mijne. Ik was het eens met de verstandige opmerking. We liepen al pratend samen op. Hij vroeg me wat ik deed. Ik zei dat ik politieke wetenschappen studeerde en het gesprek kwam toen op kritiek op (zogenaamde) democratie.
We waren het erover eens dat echte democratie niet bestaat en dat politici een veel te grote rol wordt gegeven om het maatschappelijk leven te beheren. De instrumenten die nodig zijn voor een goede democratie leverden meer discussie tussen ons op. We noemden de mogelijkheid van een regering van wijze mannen, maar konden niet besluiten wat een goede manier zou zijn om die uit te zoeken. Dit interessante gesprek duurde een kwartier. De oude man zei dat hij vroeger hoogleraar was geweest en vroeg me waar ik heen ging. Ik antwoordde dat ik op weg was naar een conferentie met de titel “Boeddha en Socrates, de weg naar geluk”. Hij suggereerde toen dat de conferentie niet de moeite waard was om bij te wonen en het beter was om te proberen de woorden van de twee wijze mannen te lezen. Hij voegde eraan toe dat het belangrijker was om in het gezelschap van wijze mensen te zijn dan van domkoppen. We gingen ieder ons weegs en ik ging desondanks naar de conferentie – hij bleek gelijk te hebben, aangezien ik er wat teleurgesteld vandaan kwam.
Deze onverwachte ontmoeting maakte indruk op me door de zinvolle en ware woorden van de oude man. Was hij een Meester of gewoon een ontwikkelde en bedachtzame man?
A.G., Venansault (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

De ‘ster’
Het was vrijdag 3 juni 2011 en ik wandelde met vrienden langs de Cotswold Way. We dronken wat in de bar van de pub waar we logeerden. Toen we om ongeveer 11 uur ’s avonds buiten kwamen, was de lucht helder en vol sterren. We zagen allemaal een heldere ster die anders was dan de andere, laag aan de hemel in zuid-zuidoostelijke richting. Hij leek wit, rood en blauw te knipperen. Was dit de ‘ster’?
P.Y., VK.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ster inderdaad Maitreya’s ‘ster’ was.

Goed op de hoogte
Op 27 mei 2011 stonden we met een informatiestand van Share International op de Life-Joy-beurs in München. Om 16.20 uur in de middag kwamen er twee mensen naar ons toe – een man van middelbare leeftijd met donkere huidskleur, en een kleine oudere vrouw in een oranjekleurig jack met een bril, grijs haar, en wandelstokken.
Nadat ze naar een van de ufo-posters had gekeken, vroeg ze ons wat hun spirituele missie was. We legden dat uit en ook dat er een verband is met de verschijning van Maitreya.
Daarna vroeg de man of er enig bewijs was dat Maitreya er al is. We vertelden hem over de lijst van Maitreya’s verschijningen, de verschillende wonderen en de foto uit Nairobi waar veel mensen hem met eigen ogen uit het niets hebben zien verschijnen en later verdwijnen. Tijdens het gesprek vertelde hij ons dat hij hindoe was en dat Boeddha de negende incarnatie van de hindoe-godheid Vishnoe was, en Maitreya de tiende. We spraken zelfs over een foto die de ruiter op het witte paard op het Tahrir-plein in Caïro, de Kalki-avatar, toont, die voor de hele mensheid komt, ongeacht religie of afkomst. Hij was goed op de hoogte van alles en zei dat hij heel gelukkig is met de komst van de Kalki-avatar. Toen schudden we elkaar de hand en vervolgden zij hun weg.
We vonden deze mensen heel vriendelijk, geïnteresseerd en ruimdenkend; ze hadden ook buitengewoon stralende ogen.
Kunt u ons zeggen wie deze mensen waren?
A.B., Neurenberg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was en de ‘vrouw’ de Meester Jezus.

Gids voor het leven
Toen ik op 11 september 2011 in een drogisterij wat inkopen deed, ontmoette ik een levendige dame. Zij stond op de hoek van een gangpad en hield zich met een hand aan een schap vast en ondersteunde zichzelf met een metalen stok die zij met de andere vasthield. Haar been was krom, met een verhoogde laars en dat maakte lopen erg moeilijk. Ik hielp haar vinden wat ze wilde hebben. Zij was ongeveer 1,80 meter, misschien achter in de 60 en zag er heel verzorgd uit. Geverfd haar en perfecte make-up, klaar om de wereld tegemoet te treden. Zij had prachtige grote groene ogen.
Terwijl we langzaam naar de bushalte liepen, vertelde ze dat ze voor een theatergroep werkte en schreef, en vroeg of ik belangstelling zou hebben voor zoiets. Ze zei dat ze een stuk had geschreven, getiteld “De finale”.
Op een luchtige manier vertelde ze me dat haar naam, Tannenbaum, ‘kerstboom’ betekent. Ze zei ook: “Ik probeer elke dag iemand gelukkig te maken.”
Toen praatte ze over haar ongeluk. Een vrachtauto had haar bij het achteruitrijden overreden. Er waren veel operaties nodig geweest om het been weer op te bouwen en vier jaar om weer te leren lopen. Met een aantrekkelijke glimlach zei ze: “Maar ik ben dankbaar – ik ben er nog.”
Ze straalde warmte en moed uit en plaatste de moeilijkheden van het leven in perspectief.
Kan het zijn dat deze alleraardigste dame een bijzonder iemand was?
C.C., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘alleraardigste dame’ de Meester Jezus was.

Maitreya’s ‘ster’ waargenomen boven vier Amerikaanse staten
Een helder “mysterieus voorwerp” dat in de avond van 14 september 2011 boven Californië, Colorado, Nevada en Arizona werd waargenomen, heeft uitgebreid aandacht gekregen in de plaatselijke tv-nieuwsprogramma’s.
Het Californische tv-station KLAL9 berichtte dat hun redactie was overstelpt met e-mails van mensen die naar een mysterieus voorwerp hadden gekeken dat “door de lucht flitste”. Het stralende licht verlichtte de zuidelijke Californische nachthemel en werd door mensen over een enorm gebied gezien, van San Diego aan de kust, dwars over de bergen, de woestijn, en ver landinwaarts tot aan Las Vegas en Phoenix. Het tv-station toonde een video-opname van het voorwerp dat boven Glendora (Californië) voorbij vloog. Volgens de presentator van News at Ten, Dave Bryan, beschreven mensen het als een helder licht, of als een vallende ster, of als een rode komeet met een groene gloed eromheen. Kim Curto was in Phoenix (Arizona) waar ze de voetbalwedstrijd van haar broer filmde, toen ze “een groot, rond licht langs de hemel” zag gaan en slaagde erin het op de video vast te leggen.
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Maitreya’s ‘ster’ boven Portugal
Begin augustus 2011 werd boven Santarém een heldere oranje diamantvormige ufo gefilmd. Een ooggetuige vertelde: “Ik maakte een wandeling met mijn vriendin en zag een helder voorwerp in de lucht… Het voorwerp ging hoger en hoger en het was geen ster. Ik weet niet wat dit is… Het was niet Jupiter. Jupiter stond in een andere richting en dit was helderder dan een ster of planeet; het verplaatste zich omhoog en verdween toen. We zagen het niet weer.” (Bron: YouTube: UFOseekerF1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Colorado, VS – Een video die op 2 oktober 2011 werd gemaakt in Wheat Ridge toont meer dan tien gloeiende lichten die zich langs de nachtelijke hemel bewegen. Een opmerking bij de op YouTube geplaatste video verwerpt het idee dat de voorwerpen Chinese lantaarns zouden kunnen zijn. “Geen lantaarns. Hoeveel driehoeken kun je in deze video tellen? Heel wat. Bovendien kun je zien dat de driehoeken nooit opbreken, maar hetzelfde vliegpad aanhouden.” (Bron: examiner.com, YouTube: rcklaatu)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de witte lichten ruimteschepen waren van de planeet Mars.)

Foto van Yoj Chase die op 5 oktober 2011 op Facebook werd geplaatst, toont een enorme formatie boven Mount Shasta (VS).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip was van de planeet Jupiter.)


Foto van berg Klyuchevskaya Sopka (Rusland) gemaakt door de 35-jarige Ivan Dementievskiy die door het gebied trok. Hij zei: “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik die wolk zag – het was zo bijzonder en de mensen die daar in de buurt wonen zeiden dat zij nog nooit zoiets hadden gezien. De hemel leek zich plotseling te openen en toen verscheen deze ufo-vorm. Ik ben al ruim 10 jaar fotograaf en dit is een van de weinige keren dat ik volkomen verbijsterd was. Het was een van die momenten die ik nooit zal vergeten.” (Bron: metro.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip was van de planeet Venus.)

VS, Californië — Op een night-vision video die door ‘KevinMC360’ op YouTube werd geplaatst, waren drie snelbewegende lichtpunten dicht bij elkaar te zien. De video die op 26 mei 2011 in Oakland werd opgenomen, toont de drie lichten die zich in een driehoekig patroon langs de nachtelijke hemel bewegen. (Bron: Daily Mail, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten ruimtevaartuigen waren van Mars.)

‘Nazca’-achtige structuren ontdekt in Midden-Oosten
Door het gehele Midden-Oosten, van Syrië tot Saudi-Arabië, zijn reusachtige wielvormige stenen structuren ontdekt die alleen vanuit de lucht zichtbaar zijn. Onderzoekers ontdekken nu meer structuren dan ooit tevoren door gebruik te maken van nieuwe satellietweergavetechnologieën en luchtfotografie. Men veronderstelt dat de structuren in het Midden-Oosten, duizenden in getal en lijkend op de Nazca-lijnen (de eeuwenoude tekeningen in de woestijnen van zuidelijk Peru), ten minste 2000 jaar oud zijn. Ze worden dikwijls op lavavelden gevonden en variëren in afmeting van 25 tot 70 m in diameter. Nieuw onderzoek naar de structuren door David Kennedy, hoogleraar Oude talen en Oude geschiedenis aan de Universiteit van West-Australië, zal in de Journal of Archaeological Science gepubliceerd worden.
Als student las Kennedy verslagen van piloten bij de Britse luchtmacht die in de twintiger jaren luchtpostvluchten boven Jordanië maakten. In 1927 publiceerde een piloot in het tijdschrift Antiquity een verslag van de ruïnes. Hij meldde die boven “lavaland” gezien te hebben en zei dat ze, samen met andere stenen structuren bij de Bedoeïenen bekendstaan als het “werk van de ouden”.
Het ontwerp van de structuren varieert. Sommige zijn rechthoekig, andere cirkelvormig maar met twee spaken die een baan vormen die vaak op één lijn ligt met de op- en ondergaande zon. Andere hebben veel spaken die niet op één lijn lijken te staan met enig astronomisch verschijnsel.
“In de vele jaren dat ik grote aantallen ervan heb bekeken, is me niet opgevallen dat deze spaken in enig patroon gerangschikt waren,” vertelde Kennedy. Hij en zijn collega’s weten niet zeker waarvoor de structuren gebruikt kunnen zijn of welke betekenis ze hebben. (Bron: livescience.com)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat deze vormen verslagen of tekeningen van ruimtevaartuigen zijn van 2000 jaar geleden.)

Astronoom onderschrijft UFO-boek
Derrick Pitts, een gerespecteerd Amerikaans astronoom, onderschrijft het boek van de journaliste Leslie Kean, UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go On the Record. Het boek verscheen in augustus 2010 en kwam op de bestsellerlijst van de New York Times. Hij maakt zich geen zorgen over de mogelijkheid dat hij vanwege zijn nieuwe standpunt ten aanzien van ufo’s belachelijk wordt gemaakt in de gemeenschap van wetenschappers. “Het maakt me echt niets uit”, zei hij, “omdat dat geen echte wetenschap is. Het wetenschappelijke standpunt is toegeven wanneer we iets niet weten, en naar antwoorden zoeken.” (Bron: openminds.tv; www.phillymag.com)

Wonder van Swami Premananda
Een foto van de geestelijk avatar Swami Premananda, die op 21 februari 2011 overleed, staat op Zijn stoel. Op 17 juli 2011 om 15.00 uur werd een wonderbaarlijke laag vibhuti of heilige as op de hele foto ontdekt en in hoopjes op de stoel. Dit laatste wonder bevestigt dat leven en bewustzijn de dood van het fysieke lichaam overstijgen en dat het werk van Swami Premananda voortgaat. (Bron: Ashram van Swami Premananda)

interview met Narayanan Krishnan door Jason Francis (ingekort)

De Akshaya Trust is een groep toegewijde vrijwilligers die de armen en daklozen van Madurai (Tamil Nadu, India) voedsel en mededogen brengen. De oprichter is Narayanan Krishnan, die een opleiding in hotelmanagement heeft. Krishnan stond aan het begin van een succesvolle zakencarrière toen een ervaring hem ertoe dreef zijn leven te wijden aan het voeden van de armen van Madurai en het herstellen van hun waardigheid. Hij was een van de 10 finalisten uit 10.000 genomineerden voor de onderscheiding Held van het Jaar 2010, die wordt toegekend door de internationale nieuwszender CNN. Jason Francis interviewde hem voor Share International.

Share International: Welke ervaring veranderde uw leven, van het nastreven van een succesvolle zakencarrière tot het voorzien in de noden van de armen?
Narayanan Krishnan: Toen ik in juni 2002 over een drukke straat in Madurai reed, zag ik een oude man zijn eigen uitwerpselen opeten. Totaal geschokt en zonder op mijn omgeving te letten, sprong ik uit mijn voertuig en liep naar de oude man. Ik besefte dat acute honger hem ertoe dreef en dat hij niet in een gezonde gemoedstoestand verkeerde. Ik kocht meteen een paar idlis [kruidencakejes] en gaf ze hem. Terwijl de oude man het eten sneller at dan ik ooit gezien had, hield hij mijn handen vast en dat gaf me een diep gevoel van krachtige energie. Het innerlijke geluk en de vervulling die ik voelde en nooit eerder had ervaren, veranderde mijn leven voorgoed. De krachtige energie van die uiterst indrukwekkende en unieke ervaring voel ik zelfs nu nog.

SI: Waarom koos u het woord Akshaya?
NK: Akshaya betekent in het Sanskriet “onvernietigbaar”, “onvergankelijk”. De naam is gekozen om te benadrukken dat het menselijke mededogen nooit zou moeten sterven of vergaan en een helpende geest altijd de overhand moet hebben.

SI: Wanneer begon u met het verzorgen van maaltijden voor hongerende mensen?
NK: Ik begon het voedselprogramma in juni 2002. Aanvankelijk zonder enige hulp of erkenning. Toen het publiek zich bewust werd van wat ik aan het doen was, kwam de hulp langzamerhand op gang. De steun groeide door mond-tot-mond reclame. Toen het publiek de zaak ging steunen, vond ik dat het werk geformaliseerd moest worden. Toen is in juni 2003 in Madurai de Akshaya’s Helping in H.E.L.P. Trust opgericht.
Met de erkenning van CNN in 2010 begon de hulp vanuit de VS grootschalig binnen te komen. Om deze steun aan te moedigen en voor donoren belastingvrijstelling te verzekeren, werd Akshaya VS geregistreerd. De belastingvrije status werd in oktober 2010 verkregen. Akshaya VS coördineert onze activiteiten in de VS, onderhoudt contacten met de subsidiegevers en helpt met het organiseren van geldinzamelingsacties.

SI: Wie zijn de mensen die door de Akshaya Trust geholpen worden?
NK: We zorgen voor de berooide mensen aan de kant van de weg, die door hun families verlaten zijn. Ze zijn ziek en verwaarloosd, geestelijk niet alert, te oud en verzwakt om voor zichzelf te zorgen. De meesten zijn boven de 50 jaar. Sommigen boven de 75. De groep bestaat uit mannen en vrouwen uit verschillende delen van India.

SI: Waar verkrijgt de Akshaya Trust het eten dat ze uitdeelt?
NK: Aanvankelijk werd het eten in de winkeltjes langs de weg gekocht en uitgedeeld. Vanaf januari 2003 begon ik (om financiële en hygiënische redenen) iedere dag verse levensmiddelen te kopen, het zelf thuis te koken en met ons busje ’s morgens, ’s middags en ’s avonds te verspreiden. Tot augustus 2011 zijn bijna 1,8 miljoen maaltijden verstrekt.

SI: Hoeveel mensen in Madurai zijn dakloos en hongerig?
NK: In Madurai voeden we elke dag rond de 450 mensen. Toen we in 2002 startten, waren dat er ongeveer 30. Geleidelijk aan vonden we meer hulpeloze mensen en doordat we konden beschikken over fondsen konden we een grotere groep onderhouden. Momenteel is onze blik gericht op de hoofdwegen en een paar aanliggende zijwegen. Vanwege verschillende moeilijkheden kunnen we niet alle wegen beslaan . Een ruwe schatting is dat er elke dag 700 tot 800 mensen in Madurai op straat leven. Aantallen variëren. Er komen nieuwe mensen bij, oude mensen gaan weg, sommige overlijden.

SI: Waarom worden mensen in Madurai dakloos?
NK: Madurai is een druk pelgrimscentrum. Gezinnen die hun gezinsleden niet kunnen onderhouden brengen ze naar de straat en laten ze daar achter. Ze blijven normaal waar ze zijn achtergelaten, maar soms gaan ze naar gebieden in de buurt. Het gebeurt ook dat mensen die niet in een goede geestesgesteldheid zijn gewoon van huis af dwalen. Ze blijven zonder doel lopen of weten niet waar ze heengaan. In sommige gevallen worden ouderen door persoonlijke problemen of misverstanden binnen de familie gedwongen weg te gaan. En in sommige ziekenhuizen zijn er patiënten zonder verzorger of mensen die zijn uitbehandeld en niet het benodigde geld hebben, die aan de straat zijn overgeleverd.

SI: Hebt u steun van vrijwilligers en de gemeenschap?
NK: Er is een goede ondersteuning vanuit vrijwilligers en de gemeenschap. De eerste paar maanden was er geen ondersteuning. In feite was er flinke tegenstand van vrienden en familieleden, die mijn werk als abnormaal beschouwden. Maar, tegen het einde van 2004 kwam er erkenning op nationaal niveau met de CNN-IBN Reliance-onderscheiding voor Echte Helden en op mondiaal niveau in 2010 met CNN’s Helden Top 10-onderscheiding.

Akshaya-huis
SI: Kunt u iets vertellen over het Akshaya-huis?
NK: Dit huis is een sleutelelement in onze doelen voor de lange termijn. Naast gewoon onderdak, willen we een veilige omgeving bieden voor reïntegratie. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt, vooral voor kwetsbare, psychisch beschadigde vrouwen, wier leven zo gemakkelijk in gevaar kan komen door kwaadwillende elementen in de maatschappij. Het Akshaya-huis wil voor de verlaten ouderen in hun laatste dagen een plaats voor rust zijn.
Ondanks een moeizame start wordt het Akshaya-huis nu werkelijkheid. Als het klaar is, zullen we 7458 m2 leefruimte hebben, inclusief gezondheidszorg en hulpvoorzieningen voor 100 mannen en 100 vrouwen.
De grote en aanhoudende financieringsproblemen betreffen algemene en medische apparatuur, evenals personeel voor de dagelijkse gang van zaken en het onderhoud van het huis. Zulke fondsen zullen langetermijn verplichtingen en zekerheden noodzakelijk maken, zodat het Akshaya-huis een blijvend oriëntatiepunt voor mensen in nood zal zijn.

SI: Hoe kan het Akshaya-huis niet alleen helpen bij het bieden van onderdak en maaltijden, maar ook bij het herstel van de waardigheid en mensen weer het gevoel geven erbij te horen?
NK: Onder extreme omstandigheden verliezen mensen hun zelfrespect en voelen zich minder dan menselijk. Met basisvoedsel – voedsel voor het fysieke lichaam en de liefde voor de ziel – komen mensen voor een groot deel weer in een normale toestand. Voor dakloze mensen met verzekerde veiligheid in een veilige verblijfplaats en voedzaam eten verwachten we verbeterd zelfvertrouwen dat naar een zinvoller leven leidt.

SI. Wat moet er in de maatschappij veranderen om onrechtvaardigheid zoals armoede voor eens en altijd uit te bannen?
NK: Een positieve verandering kan er alleen komen als een meerderheid van de bevolking de noodzaak begrijpt om altijd behulpzaam te zijn voor de medemens. Mensen moeten begrijpen dat ze terugkrijgen wat ze aan de maatschappij geven. Wanneer we de samenleving steunen, krijgen we dat ook terug. Mensen moeten dit verband goed zien.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Toekomstige leefwijzen’.

Een geheel nieuwe mogelijkheid voor sociale verhoudingen opent zich voor de mensheid. Nu de mens op de drempel van het Waterman-tijdperk staat, zullen er in de komende tijd totaal nieuwe niveaus van bewustzijn verschijnen. Dit zal leiden tot de schepping van nieuwe structuren waarmee de mens uitdrukking kan geven aan zijn groeiend besef van de onderlinge verbondenheid van alle dingen.
In het begin zullen deze nieuwe structuren zich langzaam vormen, terwijl de mens voorzichtig zijn weg uit het huidige moeras zoekt; maar geleidelijk zal er een nieuwe stimulans tot verandering gegeven worden door de Meesters die de eerste groep vormen van de naar buiten tredende Hiërarchie. Nieuwe ideeën, waardoor de mensen op een nieuwe manier met elkaar omgaan, zullen de wereld overspoelen, en er zal een nieuwe benadering van sociaal leven ontstaan…
Allereerst moet massale hulp aan de armere gebieden in de wereld de hoogste prioriteit krijgen om het lijden van vele miljoenen mensen te verlichten. Vervolgens moet de herverdeling van de aardse hulpbronnen op basis van behoefte doorgaan, tot een billijker evenwicht is bereikt. De uitvoering hiervan zal twee à drie jaar in beslag nemen. Tegelijkertijd moet een vérstrekkend onderwijsprogramma worden ingevoerd, als antwoord op het groeiende probleem van werkloosheid en de voortdurend toenemende vraag naar een juist en creatiever gebruik van de vrije tijd. Er zal een geleidelijke reorganisatie van de samenleving plaatsvinden, met een minimum aan verdeeldheid; de hoop van de mens op een maatschappij gebaseerd op samendelen en liefde zal geleidelijk in vervulling gaan, en ieder zal in het nieuwe tijdperk verzekerd zijn van zijn rechtmatige plaats. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuwe benadering van het sociale leven’)

De terugkeer van de Christus en de Hiërarchie zal de mens laten zien dat er een oplossing is voor de problemen en dat, wanneer we de eerste stappen zetten in een andere richting voor ons politieke, economische en sociale leven, wij de mogelijkheid hebben om een beschaving op te bouwen die grootser en spiritueler is dan alles wat de wereld heeft gekend.
Voor de arme, ondervoede en uitgebuite massa’s van de wereld betekent de terugkeer van de Christus en de Hiërarchie het begin van werkelijk leven. Voor het eerst in de bekende geschiedenis zullen de voortbrengselen van de wereld met alle mensen worden gedeeld. Voor de ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen van het Westen, het eenderde deel van de wereldbevolking dat momenteel het grootste deel van het voedsel, de grondstoffen en de energie van de wereld weggraait, nuttigt en verspilt, zal een nieuwe ervaring – ‘woestijnervaring’ – nodig zijn. We zullen moeten leren eenvoudiger te leven. Maar de Meesters zullen laten zien dat het mogelijk is om een eenvoudiger leven, een gelukkiger leven te leiden wanneer de middelen voor dat leven met alle mensen overal gedeeld worden. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Alles wat Ik vanavond zeg, heeft betrekking op de schepping van een nieuwe structuur van leven voor de mensheid. Een nieuwe beschaving moet worden gebouwd op de bouwvallen van de oude. Dat wat kostbaar is en waard om te behouden, zal behouden blijven, maar alles wat de openbaring verhindert van de ware grootheid van de mens moet worden afgedankt. Er komt een tijd, Mijn vrienden, dat jullie overal om je heen steden van schoonheid zult zien, stralende scheppingen van liefde, dit alles als de openbaring van ’s mensen dromen van zichzelf als God. Zo zal het zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 58)

Dat de mensen zullen kiezen voor leven en verdere vooruitgang is onze vurige hoop en verwachting. Dat ze de dwaasheid zullen inzien van hun huidige manier van leven is onze hartewens. Onze taak is slechts te adviseren en te begeleiden; aan de mensheid alleen is het de richting te kiezen.
Velen denken wellicht dat die keus eenvoudig is, maar dat kan heel goed anders zijn: boven alles vrezen mensen verandering en om die te vermijden, lijden zij nodeloos pijn. Desondanks zal de nood van de tijd hun aandacht richten op de nieuwe prioriteiten en talloze harten aansporen tot actie. Spoedig zal de overgrote meerderheid van de mensen de noodzaak inzien van drastische hervormingen en afbraak van de achterhaalde instituties van vandaag.
Mensen zullen vrijer gaan ademen, vreugde en hoop zullen hen aanzetten tot het experimenteren met nieuwe vormen en structuren, en uit de huidige chaos zal een nieuwe harmonie ontstaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensheid moet kiezen’)

Raad en begeleiding staan de mens op verzoek ter beschikking, maar de mensen moeten bereid zijn hun huidige leefwijzen te veranderen om de toekomst van de planeet en de toekomst van hun kinderen veilig te stellen. De hulpbronnen van de Aarde zijn eindig maar, met goed beheer en samendelen, voldoende voor de behoeften van allen.
De mens moet daarom zijn behoeften opnieuw definiëren en een nieuw en juister begrip krijgen van de betekenis en het doel van zijn leven. Dit zal gebeuren wanneer zelfs maar een mate van samendelen de huidige, vernietigende wedijver heeft vervangen en de mens van de afgrond heeft weggeleid. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De keuze is aan de mens’)

Elk land zal gevraagd worden een inventaris te maken van al zijn bezittingen en van alles wat het nodig heeft en dit zal ter beschikking gesteld worden aan de Verenigde Naties. Alle producten en voortbrengselen moeten ter beschikking worden gesteld. Ik zeg “moeten”, maar het is aan ons om dit te bekrachtigen. Er zal ons niets worden opgelegd. Maar dit zal het advies zijn van de Hiërarchie en de Christus – om de voortbrengselen van de aarde ter beschikking te stellen aan alle mensen, onder het beheer van de VN-agentschappen ten behoeve van allen, zodat geen enkel land iets in eigendom heeft. Vervolgens zal alles naar behoefte onder de hele mensheid worden verdeeld. Dit zal voor het ontwikkelde eenderde deel van de wereld een volkomen nieuwe en eenvoudiger manier van leven betekenen, en veel gelukkiger, want er is niets dat gemakkelijker te dragen is dan iets wat je samendeelt. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Bijna onmerkbaar hebben gedurende de laatste paar jaar grote veranderingen in de wereld plaatsgevonden die de aankondiging zijn van een nieuwe dageraad, van een geleidelijke hervorming van de samenleving en haar structuren op een tot nog toe ongekende schaal. Weldra zullen de eerste contouren van de nieuwe structuren zichtbaar worden. Binnenkort zullen de eerste funderingen worden gelegd waarop de nieuwe beschaving zal worden gebouwd.
Dit alles hangt af van de aanvaarding door de mensheid van de beginselen van samendelen en rechtvaardigheid, van broederschap en liefde. Zonder die aanvaarding kan niets deze wereld redden. Om die reden heeft Maitreya deze beginselen aangeduid als de grondslag van alle vooruitgang voor de mens. Wanneer jullie Hem zien, zal Hij jullie oproepen om deze fundamentele en goddelijke begrippen in praktijk te brengen, opdat alle mensen voor het eerst in harmonie en rechtvaardigheid kunnen leven. Spoedig zullen de mensen inzien dat er geen alternatief is voor samendelen, dat al het andere heeft gefaald, en eenstemmig zullen zij oproepen tot de wederopbouw van de wereld langs rechtvaardiger lijnen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 48)

We zoeken allemaal evenwicht. We zoeken eenheid, evenwicht, hoe we het ook noemen. Het is dat wat ons in staat stelt creatief en gelukkig te zijn. Het stelt het wiel in staat om steeds opnieuw te wentelen en uit zichzelf te scheppen, steeds opnieuw, dat wat geschapen is. Op die manier zal de beschaving van de toekomst hoedanigheden vertonen waar we nog niets zinnigs over kunnen zeggen. We hebben de woorden nog niet voor wat we zullen zien en weten. We hebben de woorden niet voor de hoedanigheid van die beschaving. Noch voor het gevoel, de ervaring, van die verhouding wanneer alle mensen zichzelf zien en ervaren als broeders en zusters van hetzelfde huis, één planeet. Dat zal mensen terugvoeren naar hun kindertijd. Thuis was thuis. Je broeders en zusters waren de specie die je op het rechte pad hielden. Zo zal het zijn.
We zullen echt van elkaar afhankelijk zijn. Een onderling afhankelijke wereld zal de realiteit zijn. Het is nu al de realiteit, maar we onderkennen het feit nog niet. In deze komende tijd zullen de constructies, de uitvindingen, de buitengewone ontdekkingen die op dit moment nog net buiten ons bereik sluimeren, realiteit worden. We zullen ze vrijmaken door juiste verhoudingen, vrije tijd, onderwijs, erkenning in de wereld, voor het eerst, dat we zielen in incarnatie zijn die samen op ontdekkingsreis zijn, gebruiksvoorwerpen maken voor die beschaving en openbaren dat we Goden zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

We zullen moeten leren veel eenvoudiger te leven, niet gericht op deze enorme mechanische beschaving die we om ons heen hebben opgebouwd, met name in het geïndustrialiseerde Westen. De Christus en de Meesters zullen laten zien dat we uiterst gelukkig, veel gelukkiger dan nu, kunnen leven op een eenvoudiger manier, met minder dingen. Maar dat zullen dan wel dingen van schoonheid zijn. Die zullen worden gemaakt omdat ze nodig zijn en ze zullen worden gemaakt vanuit de scheppende kracht van de mens, of ze nu door de mens of door een machine zijn gemaakt. Er zal een geheel nieuwe houding tegenover werk ontstaan. Met de kracht van geluid zal de mens de voorwerpen van zijn beschaving bouwen en zijn omgeving beheersen, gebaseerd op zijn werkelijke behoeften. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Onze taak zal zijn erop toe te zien dat de ontwikkeling van de nieuwe samenleving verloopt langs wegen die een juist evenwicht bewaren, en niets wat afbreuk doet aan de menselijke noden zal onze aanbeveling krijgen. Schoonheid en besef van wat gepast is, zal de toetssteen zijn. Alles wat lelijk, mechanistisch en schadelijk is voor de menselijke geest, zal gemeden worden. Het doel zal zijn om in volledige vrijheid en harmonie een juiste verhouding te bewaren tussen de mens en zijn omgeving, om ervoor te zorgen dat elke technologische en wetenschappelijke vooruitgang wordt gezien als een middel om beter te voorzien in de behoeften van de mens en om de aard van de Werkelijkheid beter te leren kennen…
De tijd nadert dat de mens in een nieuwe relatie zal komen te staan tot zijn omgeving. In overeenstemming met zijn besef dat de mens, de natuur en God één zijn, zal hij vormen bouwen die hem in staat stellen die waarheid te openbaren. Er zal het innigste contact en een vrije uitwisseling tot stand gebracht worden met alle delen van het Geheel; onbetwistbare kennis van de zin en het doel van het leven zal de huidige verwarring vervangen en leiden tot een uitdrukking van tot nog toe ongekende schoonheid. Het ware, het goede en het schone zullen werkelijkheid worden in het leven van de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het leven in de Nieuwe Tijd‘)

Occupy Wall Street: de ‘Amerikaanse Herfst’
Occupy Wall Street (“Bezet Wall Street”), de democratische opleving die door de Arabische Lente is geïnspireerd en door sommigen wel de “Amerikaanse Herfst” wordt genoemd, begon op 17 september 2011 met enkele honderden mensen vanuit de hele Verenigde Staten die hun kamp opzetten in het Zucotti-park, een stuk privé-grond bij het hart van Wall Street in New York-Stad, voorheen Liberty Plaza-park genaamd. Dagen en nachten achtereen scandeerde de losjes georganiseerde groep leuzen en zwaaide met borden om te protesteren tegen sociale ongelijkheid, de redding van banken en de hebzucht van ondernemingen. De groep, die geen leider heeft, vormde het park om tot hoofdkwartier en nam in “algemene vergaderingen” beslissingen op basis van consensus. Zij noemde zichzelf de “99 procent”, een verwijzing naar het percentage Amerikanen dat lijdt, terwijl slechts 1 procent rijker geworden is. In het begin besteedde de pers er nauwelijks aandacht aan.
Maar na twee weken ‘bezetting’, een grote toename van het aantal deelnemers en een mars over de Brooklyn-brug waarbij 700 mensen werden gearresteerd, begonnen de media de beweging serieuzer te nemen.
Nadat vakbonden uit de vervoerssector, het onderwijs en de zorg, plus maatschappelijke groeperingen zich hadden aangesloten, wat op 5 oktober culmineerde in een mars van duizenden mensen vanaf het Occupy Wall Street kampement in het financiële district naar het gerechtsgebouw op het Foley-plein, werd er eindelijk aandacht aan besteed. Met reportages van alle grote omroepen en op de voorpagina van de New York Times begon de anti-hebzuchtboodschap van Occupy Wall Street gehoord te worden.
Hun officiële verklaring gaf een opsomming van veel klachten waaronder de almaar aanhoudende ongelijkheid, de redding van zeer grote banken met belastinggeld, het blokkeren van alternatieve energiebronnen, de nauwe band tussen speciale belangengroepen en politici die hen juist moeten reguleren en het opzettelijk verspreiden van verkeerde informatie door controle van de media.
Als inleiding op hun verklaring stelden ze: “Terwijl we in solidariteit samenkomen om uitdrukking te geven aan een gevoel van grootschalige onrechtvaardigheid moeten we niet uit het oog verliezen wat ons heeft samengebracht. We schrijven dit zodat alle mensen die zich onbillijk behandeld voelen door de macht van bedrijven over de hele wereld, kunnen weten dat we jullie bondgenoten zijn.
“Als één volk, in eenheid, onderkennen we de realiteit: dat de toekomst van het menselijk ras de samenwerking van zijn leden vereist; dat ons systeem onze rechten moet beschermen en dat het bij de ontaarding van dat systeem aan ons als individuen is om onze rechten en die van onze naasten te beschermen; dat een democratische regering haar rechtmatige macht aan het volk ontleent, maar dat ondernemingen geen toestemming vragen om rijkdommen aan mensen en de Aarde te onttrekken; dat ware democratie niet bereikt kan worden wanneer het proces door economische macht bepaald wordt. We richten ons tot jullie in een tijd waarin bedrijven – die winsten boven mensen stellen, eigenbelang boven rechtvaardigheid en onderdrukking boven gelijkheid – onze regering besturen. We zijn hier vreedzaam bijeengekomen, wat ons recht is, om deze feiten kenbaar te maken.”
Over de boodschap van de demonstraties schreef columniste Betsy Reed in het tijdschrift The Nation: “Wat willen deze bleke, boze jongeren nu eigenlijk? Als je een uur of twee op het Liberty Plaza doorbrengt, zoals ik het afgelopen weekend deed met mijn achtjarige dochter, is het duidelijk genoeg. Zij heeft het begrepen, met name van de borden waarop stond: “Leer je kinderen samen te delen.”
De beweging heeft zich over tientallen steden in de VS verspreid. Mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis in Los Angeles, bij de Federal Reserve Bank in Chicago, bij het bankgebouw van JP Morgan Chase in Houston en ook in St. Louis, Dallas, Philadelphia en op veel andere plaatsen.
Volksvertegenwoordigers van de Democraten beginnen de Occupy Wall Street protesten te omarmen, met steun uit de staten Arizona, Minnesota, Vermont, Ohio, New York en Connecticut. Een van hen zei: “De zwijgende massa zwijgt niet langer. Ze strijden om stem te geven aan de moeilijkheden die de gewone Amerikanen treffen.” Zelfs president Obama heeft aangegeven dat hij de protesten heeft gevolgd en van mening was dat de protesten een “breed gevoelde frustratie” onder de Amerikanen laten zien over het financiële systeem van de VS.
Het valt nog te bezien of de beweging haar energie in werkelijke politieke macht kan omzetten. Cornel West, Amerikaans filosoof, auteur en hoogleraar aan de Princeton universiteit, lijkt te denken dat ze daartoe in staat is. “We hebben het hier over groeiend politiek bewustzijn… Het is een democratisch proces, het is een geweldloos protest, maar het is een revolutie.” Misschien is het zoals columnist van de New York Times Paul Krugman schreef: “Als de protesten enkele politici ertoe aanzetten dat te doen wat ze eigenlijk al hadden moeten doen, dan zal Occupy Wall Street een doorslaand succes zijn.”
De grote omvang van de groeiende beweging werd misschien het best tot uiting gebracht door Katie Davison, een van de betogers die bij het mediacentrum van Occupy Wall Street betrokken is en er vanaf het begin bij is geweest. In een interview voor Russia Today TV zei ze: “Boven alles denk ik dat er een gevoel is dat dit werkelijk iets baanbrekends kan zijn, dat we echt iets kunnen veranderen … de wereld kunnen veranderen.” (Bron: Russia Today TV; Democracy Now, New York Times, The Nation, VS)

Mondiale actiedag
Over de hele wereld zijn protesten ontstaan in solidariteit met de Occupy Wall Street-beweging, daarbij ook gebruik makend van de leus “Wij zijn de 99%”.
Voor 15 oktober 2011 werd een ‘Wereldactiedag’ gepland. Bij het ter perse gaan van Share International werden er ‘planningsbijeenkomsten’ gehouden in 1320 plaatsen overal ter wereld, waaronder steden in Denemarken, Nederland, België, Griekenland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada, het VK, Australië, Chili, Argentinië, Uruguay, Zuid-Afrika, Oeganda, Marokko, Irak, Libanon, Israël, Roemenië, Servië, Bosnië, Hongarije, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Slovenië, Tsjechië, Polen, Noorwegen, Finland, IJsland, Venezuela, Colombia, Peru, Costa Rica, India, China, Japan, de Filippijnen en Thailand.
Een kleine selectie uit de voorgenomen protesten in Europa:
Nederland – De spontane groepering van mensen die zich als een lopend vuur over Amerika en de rest van de wereld heeft verspreid, heeft op 15 oktober 2011 geleid tot Occupy Den Haag, in solidariteit met Occupy Wall Street en de rest van de Occupy-beweging en de Global Change-beweging.
Hoewel de organisatoren aangeven geen kant-en-klare oplossingen te hebben, willen ze een duidelijke boodschap uitzenden richting politici en banken dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Nederlandse politici zijn te passief en wijzen te snel naar anderen,” aldus Robin van Boven, zegsman van Occupy Den Haag. “Het protest biedt ruimte voor een scala aan opvattingen en belangen, variërend van de economische crisis tot de Libische opstand. Het punt is dat we willen dat mensen zich van de huidige problemen bewust zijn en samen met ons naar oplossingen zoeken. We denken dat politici tot op dit moment te weinig actie hebben ondernomen.”
Tegelijk met de protesten in Den Haag verzamelen zich ook actievoerders in Amsterdam om hun stem te laten horen voor “ware democratie, een rechtvaardiger samenleving met samenwerking en bewustwording als sleutelwoorden”, zoals op de website van de beweging staat. (Bron: occupydenhaag.org)
Spanje – Op 17 september 2011 zette de Spaanse Indignados-beweging een gecoördineerde actie op touw met als slogan Toma las Bolsas (“Bezet de Beurzen”); in Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao en Las Palmas werd voor de beurzen betoogd tegen speculatie en voor solidariteit met de Occupy Wall Street-beweging. (Bron: SI-correspondent, Spanje)
Duitsland – In Duitsland stonden in Berlijn en Frankfurt voor 15 oktober 2011 campagnes gepland zoals die van de Occupy Wall Street-beweging. (Bron: Die Zeit, Duitsland)
België – Zoals bericht in het oktobernummer van Share International zijn de “Indignados” (de Verontwaardigden) op weg gegaan voor een tocht door Europa, van Spanje naar Brussel, waar ze van plan zijn zich aan te sluiten bij actievoerders uit andere Europese landen om een enorme demonstratie te formeren bij het hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel. Veel Indignados die in Brussel zijn aangekomen, maakten zich op om de groeiende wereldwijde protesten op 15 oktober te ondersteunen. Sommige betogers zijn aangehouden omdat kamperen in openbare parken verboden is. “Wat ons onderscheidt zijn onze openbare debatten, onze werkgroepen – niet onze tenten,” zei een van de demonstranten. (Bron: De Standaard, België)
Engeland – De pas gevormde groep Occupy London Stock Exchange organiseert een protestmanifestatie  in de City of London, het financiële centrum van Londen, beginnend op 15 oktober. Een van de organisatoren, James Alexander Fancourt, voerde aan dat de protesten gericht waren tegen “toenemende sociale en economische onrechtvaardigheid in dit land… Sinds de financiële crisis heeft de regering de handhaving van de status quo zeker gesteld en de mensen die de crisis veroorzaakten er ongestraft van af laten komen, terwijl er omgekeerd voor gezorgd is dat de bevolking van dit land de prijs betaalt, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Wat we gemeenschappelijk hebben is dat we de andere 99 procent zijn, dat we Mensen boven Winst willen stellen, dat we onze stem laten horen tégen hebzucht en corruptie en vóór een democratische en rechtvaardige samenleving. En dat doen we op een geweldloze en vreedzame manier.” (Bron: The Telegraph, VK)
Zie voor meer informatie: OccupyTogether.org

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 september 2011)

Van tijd tot tijd verschijnt er onder de mensen een persoon die het beste, of slechtste, belichaamt dat mensen kunnen openbaren. Deze individuen worden de meest geliefde of meest gehate van de mensen. In beide gevallen trekken ze veel volgelingen of aanhangers aan. Zulke personen hebben voor het merendeel der mensen een enorme magnetische aantrekkingskracht, of zijn bij gelegenheid een inspirerend voorbeeld van grootschalige destructieve kracht. De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden van beide types.
Momenteel manifesteren zich wereldwijd in grote aantallen voorbeelden van beide types. De uitwerking van deze manifestatie is dat aan de mensheid twee tegengestelde gedragslijnen worden voorgelegd, waardoor de spanning teweeggebracht wordt voor de keuze die de toekomst van het mensenras zal bepalen. In bijbelse termen is dit het “Zwaard des Onderscheids”. Gedurende vele jaren zijn de energieën, afkomstig van Maitreya en door Hem gericht, ingezet om die confrontatie van tegenstellingen te creëren. Veel mensen zal dit vreemd voorkomen, maar het is van wezenlijk belang dat de mensheid de juiste keuzes voor haar toekomst maakt. Anders zou die toekomst er zeer beslist naargeestig uitzien.
Het Zwaard des Onderscheids is de energie die wij Liefde noemen: door Maitreya gehanteerd zet het “broeder tegen broeder” op en beproeft het ware goddelijke bewustzijn van mensen overal. Het uiteindelijke doel van alle evolutie is om op Aarde het “Koninkrijk Gods” te vestigen, en het Zwaard des Onderscheids toont mensen de weg.
De lering van Maitreya is eenvoudig. Men zou denken dat Zijn prioriteiten voor alle mensen duidelijk zijn; helaas is dit niet het geval. Maitreya legt een toekomst van rust en vreedzame inspanning voor als de zekere uitkomst van samendelen en rechtvaardigheid voor allen, de schepping van een wereld “waarin niemand iets tekort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt”. Hoe is het mogelijk, zou men denken, om die boodschap van hoop te betwisten? Is dat niet de toekomst waar iedereen naar hunkert? Het is de toekomst waar het merendeel van de mensen op hoopt, doch niet iedereen. De mensheid staat op verschillende sporten van de evolutionaire ladder; boven een zeker niveau ziet het er goed uit voor de mensen. Het zijn degenen die die mate van hun goddelijk Zelf nog niet hebben geopenbaard, die niet inzien dat samendelen goddelijk is, dat rechtvaardigheid en juiste verhoudingen goddelijk zijn, maar die Goddelijkheid zien als wedijver en conflict, en de waarde van een mens aanduiden met de omvang van zijn rijkdom.
Velen zijn angstig en lijden; verstoken van werk en hoop voor de toekomst zwoegen zij voort van dag tot dag. Maar vele anderen bouwen hun eigen toekomst, en velen ook komen aldoende om. Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen.