Vragen en antwoorden – november 2011

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 46, waarvan de laatste 3 in Brazilië [per 5 oktober 2011].

V. Anderhalf jaar geleden begon Maitreya Zijn openlijke missie. Sindsdien hebben we de olieramp in de Golf van Mexico gehad, de tsunami in Japan en de aanhoudende radioactieve straling als gevolg ervan, de Arabische Lente waarin velen zijn gedood of in elkaar geslagen, alsmede abnormale weerspatronen die over de hele wereld verwoestingen aanrichten. Ik had gehoopt dat Maitreya’s aanwezigheid en invloed ons in een gunstiger en vreedzamer richting zouden sturen. Het lijkt erop dat dit niet het geval is en dat Zijn aanwezigheid niet leidt tot minder beroering. Het lijkt er eerder op dat het meer van hetzelfde of erger is totdat een keerpunt wordt bereikt. Kunt u iets over deze schijnbare tegenstelling zeggen en weet u wanneer we dat keerpunt kunnen verwachten? Dank u voor al uw goede werk door de jaren heen.
A. Vanwege het verschil in hun punt van evolutie en ervaring zien gewone mensen en de Meesters de gebeurtenissen in de wereld totaal verschillend. Wij zien slechts een opeenvolging van afzonderlijke gebeurtenissen en, afhankelijk van onze gemoedstoestand, vaak nog als bedreigend, ongewenst of afschrikwekkend. De Meesters zien dezelfde gebeurtenissen, maar ook alle andere gebeurtenissen die tegelijkertijd op alle niveaus plaatsvinden en die wij vanwege ons beperkte bewustzijn niet zien. De Meesters zien de gebeurtenissen door de verschillende niveaus heen stijgen en dalen. Veel van de gebeurtenissen die ons zo krachtig en bedreigend voorkomen, zijn vanuit het gezichtspunt van de Meesters juist bezig te vervliegen en uit beeld te verdwijnen, terwijl tegelijkertijd geweldige energetische bewegingen die nieuwe structuren, gedachten en denkbeelden belichamen, geleidelijk op het fysieke gebied neerdalen en geopenbaard worden. Op deze wijze vindt een ontzagwekkende transformatie plaats waarvan de mensheid voor het grootste deel geen weet heeft.
U vraagt wanneer we het keerpunt in dit proces kunnen verwachten. Het keerpunt is al aangebroken. Steeds meer van het ‘nieuwe’ wordt concreet op de lagere gebieden, steeds minder van het ‘vuil’ van het verleden heeft nog invloed. Relatief heel spoedig zullen we zien dat de wereld ‘kalmeert’ en naarmate de mensheid optreedt – alles hangt af van het handelen van de mensheid – kan de gisting van het nieuwe plaatsvinden. De mensheid moet zichzelf als een actieve kracht zien, niet slechts als hoopvolle toeschouwers van deze reusachtige gebeurtenissen. Zoals Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” Dit is wat de mensheid nu begint te doen.

V. Heeft de heer Creme de interviews met Maitreya op televisie gezien of krijgt hij alle informatie erover van zijn Meester?
A. Ik heb ze niet gezien.

V. Ik weet dat u dit soort vragen beu bent, maar toch moet ik het vragen. Ik zou graag een kleine hint krijgen om Maitreya’s interviews op Internet te kunnen vinden. Ik heb vele uren online naar Maitreya’s interviews in de VS en Mexico gezocht, maar tevergeefs. Ik verlang ernaar Zijn wijsheid te horen en Zijn aanwezigheid te ervaren. Dit is het enige wat mij nog hoop geeft op een betere wereld. Alstublief, ik smeek u. U kent de troost van het contact met een wijze Meester, maar de rest van ons niet. We hebben dit nodig.
A. Ik zoek nooit naar de interviews. Maitreya is met opzet incognito. Hij wil niet herkend worden als ‘Maitreya’. Hij wil alleen dat u voor de wereld wilt wat Hij bepleit: samendelen, rechtvaardigheid en vrede zijn Zijn prioriteiten. Maak deze u eigen (als u dat al niet gedaan hebt) en breng Maitreya dichter bij u.

V. Heeft het enige zin om op YouTube naar Maitreya’s interviews te zoeken?
A. Nee.

V. Hoe dicht zijn we bij Verklaringsdag?
A. Waarschijnlijk weet alleen Maitreya wanneer Verklaringsdag zal plaatsvinden. Er staat geen vaste datum voor, maar is afhankelijk van de respons van de mensheid op de verschillende stimuli afkomstig van de Hiërarchie. Maar ik denk dat het eerder zal plaatsvinden dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

V. Onlangs werd een demonstratie van Koptische christenen in Caïro (Egypte) bruut neergeslagen door het leger dat nu de macht heeft. De stappen naar democratie lijken langzaam te gaan en door de regering te worden tegengewerkt. Zal er in Egypte ware democratie gevestigd worden?
A. Ja zeker, maar daar is meer tijd voor nodig. De krachten tegen democratie – het leger en de rechtse financiële belangen – zijn nog altijd heel machtig. Het afzetten van Mubarak was op zich al een wonder dat door het hele Midden-Oosten gevoeld werd en dat de stem van het volk overal ter wereld, inclusief de VS, inspireert.

V. Denkt u dat de nieuwe volksbeweging in de VS, die als ‘OccupyWallStreet’ begon en zich nu snel over andere steden verspreidt, een levensvatbare beweging is?
A. Ja. Het is het begin van de transformatie van de VS.

V. Is de ‘Occupy’-beweging die nu overal in de VS de kop opsteekt de volksbeweging die Maitreya wil inspireren en over de hele wereld wil verspreiden?

A. Ze maakt er deel van uit. In elk geval in het begin zullen verschillende groepen in verschillende landen verschillende methoden gebruiken om deze tot stand te brengen.

V. 1) In welke mate worden de Occupy-demonstranten op Wall Street en elders in de VS (al of niet bewust) door Maitreya geïnspireerd? 2) Heeft Maitreya de demonstranten in fysieke gedaante bezocht, zoals op het Tahrir-plein, om hen te inspireren en te onderrichten?
A. 1) 30 Procent. 2) Nee.

V. Moet de macht van het volk proberen de economische structuren in het eigen land neer te halen?
A. De macht van het volk is er niet om de economische structuur van een land ‘neer te halen’, maar om vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor de mensen in het land te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel moet altijd voor ogen gehouden worden, namelijk de vestiging van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede overal ter wereld. Het is nu toch wel duidelijk dat een radicale herstructurering van de economische structuren in de wereld nodig is, wil dit bereikt kunnen worden. Samendelen, zoals u zult zien, is hiervoor het belangrijkste mechanisme.

V. Hebben ook de meest toegewijde activisten die zich inzetten voor verandering van de huidige economische, politieke en sociale structuren en degenen die werken voor milieubehoud, eigenlijk wel praktische, haalbare antwoorden?
A. Ja, zeer zeker. Samendelen en rechtvaardigheid, die het leven van iedereen zullen transformeren en het einde van oorlog garanderen, is ieders doel, al of niet uitgesproken.

V. Het wordt met de dag duidelijker dat politici niet weten wat te doen en geen antwoorden hebben op de groeiende wereldcrisis. Zijn er momenteel wel politici of leiders in de wereld die enig idee hebben van de weg voorwaarts en hoe we de groeiende problemen kunnen aanpakken?
A. Ja, maar ze zijn nog niet verkozen.

V. Hoe kunnen landen die nu in financiële problemen verkeren voor hun bevolkingen zorgen terwijl de economische systemen van de wereld ineenstorten? Er zijn al miljoenen hongerenden en nu beginnen ook steeds meer mensen in de het rijke westen de nood te voelen.
A. De wereld moet zien dat dit onvermijdelijk is. Het is de ‘woestijnervaring’. Er zal niets radicaal veranderen, tenzij mensen dit zien en op zoek gaan naar een andere manier van leven: d.w.z. overgaan op samendelen en daarmee op rechtvaardigheid en vrede.

V. Ik ben 23 en woon in Egypte. Ik volg u nu al enkele jaren en kan niet wachten tot de verandering plaatsvindt! Ik zie de verandering in de vorm van revoluties. 1) Maar ik vraag me af wanneer de verandering komt in de vorm van een wonder? Elke spirituele website die ik bekijk en iedereen die boodschappen ‘channelt’ zegt dat het nabij is, er verandert veel, maar mijn vraag is wanneer de gelovigen (of iemand als ik) zullen zien dat we aan het begin staan – ieder normaal mens moet toch zien dat dit niet normaal is. 2) Aangezien ik moslim ben, vraag ik me af of Mohammed (pbuh) net als de Meester Jezus nu op aarde is om ons te helpen?
A. 1) U zoekt naar tekenen dat veranderingen nu plaatsvinden. Ziet u niet wat er in het hele Midden-Oosten en verderop gebeurt?  Bent u vergeten wat er nog maar enkele maanden geleden in Egypte, in Caïro, op het Tahrir-plein gebeurde, wat nu steeds meer ook wereldwijd plaatsvindt? Maitreya Zelf heeft meer dan drie weken lang vele uren op het plein doorgebracht om mensen van alle religies te inspireren en te beschermen, hen onderricht om elkaar te beschermen en voor elkaar te zorgen, als inspiratie voor de wereld. Het is het volk overal dat zijn stem verheft, dat de wereld zal veranderen en nu al verandert. 2) Ja. Mohammed ontving Zijn inspiratie en lering van Jezus. Zij zijn broeders.

V. De uiteindelijke ondergang van het economische systeem verloopt natuurlijk zo pijnlijk langzaam vanwege de aanhoudende manipulatie in de vorm van reddingspakketten, verhoging van schuldenplafonds en kaalslagpolitiek op het gebied van publieke diensten en het sociale stelsel, enz. Zal er heel spoedig een tijd komen dat de markten tenslotte de bodem bereiken zodat er tenslotte een einde komt aan deze langzame dood wanneer de mondiale markten en de economie tot de grond toe afbranden?
A. Ja. U noemt het langzaam, maar als je er objectief naar kijkt, gaat het opmerkelijk snel.

V. Wat is uw kijk op de Palestijnse inspanningen om bij de Verenigde Naties meer officiële erkenning te verwerven? Denkt u dat deze inspanningen hun zaak zullen dienen?
A. Het herinnert de wereld aan hun bestaan en hun ontbering, dat is op dit moment waarschijnlijk alles. Zoals ik eerder heb gezegd, zal Maitreya er voor nodig zijn om de Palestijns-Israëlische situatie op te lossen. Op het moment hebben de Israëli’s niet de intentie om tot een oplossing te komen die de Palestijnen recht zou doen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.