Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

door de Meester —, via Benjamin Creme (december 2010)

Wanneer de mensen de balans opmaken van hun huidige toestand kunnen ze slechts tot één conclusie komen: de methoden van zelfs het recente verleden werken niet langer. Aan alle kanten, maar met name in de financiële en economische sector, heerst er voortdurende en toenemende chaos. ‘Deskundigen’ worden ontboden om de ploeterende regeringen te helpen enige controle te herwinnen, maar tevergeefs; de oude, beproefde methoden weigeren de wensen van hun rekenmeesters te gehoorzamen, hoe ervaren zij ook zijn.
Wat moeten zij, de regeringen van de wereld, doen? Wat kunnen ze doen? Ze kunnen enige tijd de oude structuren manipuleren, in de hoop dat ‘de rust zal weerkeren’, en de oude patronen zullen overleven. Die hoop is, voorzeker, een ijdele.
In het algemeen zien de regeringen van de meeste landen hun rol als beschermer en handhaver van de ‘status-quo’, dat foutieve denkbeeld dat het leven statisch is en dat daarom alle verandering weerspannig en ongewenst is.
Deze houding geldt voor de meeste regeringen, ‘rechts’ dan wel ‘links’, kapitalistisch of socialistisch. In beide gevallen verzuimen ze te erkennen dat hun volk hunkert naar verandering, naar een nieuwe visie op het leven die hun vermogen zekerstelt om hun gezin in vrede, veiligheid en voorspoed groot te brengen. Het falen van regeringen is precies dat zij verzuimen in te zien dat hun ware rol is te zorgen voor het welbevinden van hun volk. Verdwaald als ze zijn door wedijver en het volgen van de ‘marktwerking’, zijn ze voor het grootste deel het contact verloren met de noden van hen die ze beweren te vertegenwoordigen. De begoochelingen van macht en autoriteit winnen het vaak van hun verlangen om te dienen.
Afgesloten van de werkelijke noden van de mensen, vallen ze terug op ideologie en theorie. Toch kan het hun niet volledig kwalijk genomen worden. Ze weten niets van de krachten waarmee ze worstelen. Onwetend als ze zijn, vallen ze gemakkelijk ten prooi aan de destructieve krachten van het verleden.
Het volk intussen lijdt, wacht en bidt, zich merendeels onbewust dat de hulp waar het om bidt reeds onder hen is, gereed en verlangend hen in hun lijden bij te staan en hun lot te verlichten. De mensen kennen de ware aard van hun noden maar hebben een sterke en onbevreesde vertegenwoordiger nodig om er stem aan te geven.
Reeds aanwezig, werkt die vertegenwoordiger, Maitreya, in stilte om de richting te sturen waarin de ontwikkelingen zullen gaan. Spoedig zal die stem een krachtiger toon aanslaan, en velen zullen gereed staan om te reageren. Zo komt het weldadige doel van het Plan tot volvoering, om de toekomst voor alle mensen veilig te stellen.

V. Welke rol zal geld in de toekomst spelen?
A. Geld zal gedurende enige tijd [aan het maatschappelijk verkeer] onttrokken worden totdat het zijn aantrekkingskracht en greep op de mensen verliest.

V. Maken de olieproducerende landen deel uit van het oude kapitalistische systeem of gebruiken zij hun olie voor goede doeleinden?
A. Het hangt van het land af. Saoedi-Arabië wordt door een familie geregeerd voor het welzijn van die familie. Zij verdienen jaarlijks miljarden. Er zijn enkele landen in de wereld die hun olie voor het welzijn van het land, van het volk gebruiken. Voormalig president van Venezuela Chávez (†) gebruikte de olie min of meer voor de armste mensen van het land.

V. Is CERN gevaarlijk?
A. Het is gevaarlijk omdat het miljarden gekost heeft. Het is ook traag – het heeft 20 jaar geduurd om het te bouwen. De betrokken wetenschappers zullen er dingen van leren en zij leren de dingen die willekeurig welke esotericus hun kostenloos kan vertellen!

V. Hoe komt u aan uw informatie? Hoe weet u dit? Komt ze tot u in uw dromen?
A. Het is mij door een van de Meesters verteld. Nee, ik droom niet; ik ben volgens mij geen dromer. Ik heb contact met een Meester die nooit verder dan mijn oor van mij verwijderd is. Ik kan met hem praten en gewoonlijk stel ik hem elke dag wel enkele vragen. Ik probeer dat niet te doen, omdat een discipel niet kan groeien wanneer hij voortdurend vragen stelt. Maar anderen stellen mij altijd vragen, dus moet ik mijn Meester wel vragen stellen! Hij begrijpt dat en is heel vriendelijk. Hij weigert maar heel zelden te antwoorden, alleen wanneer het iets is wat ik al behoor te weten.

V. Ik hoorde dat de persoonlijkheidsstraal van Japan 7 was totdat deze vrij recent in 4 veranderde. In welk jaar begon de verandering van 7 naar 4?
A. In 1700.

V. U heeft gezegd dat iedereen een Meester heeft. Wie is de mijne?
A. Wanneer de leerling gereed is, verschijnt de Meester.

V. Hoe kunnen we iets doen aan de honger in de wereld? Welke organisaties zijn het betrouwbaarst om geld heen te sturen?
A. Het Rode Kruis, Save the Children, Christian Aid, Oxfam.

V. Volgens de boeken van Moustafa Gadalla waren farao Achnaton, een monotheïst die naar de Sinaï verbannen werd, en Mozes één en dezelfde. Is dat waar?
A. Nee. Mozes was een 6de-straals ziel. Achnaton was een 2de-straals ziel en hij werd niet naar de Sinaï verbannen.

V. In de afgelopen 40 tot 50 jaar is het aantal kinderen dat aan autisme en het syndroom van Asperger lijdt aanzienlijk toegenomen. 1) Houdt dit verband met de vervuiling door kerncentrales? 2) Is het feit dat deze kinderen alleen in het heden kunnen leven en zich niet in de toekomst kunnen verplaatsen een handicap of een teken van zielecontact? 3) Is dit vanwege persoonlijk of familiekarma? 4) Kan het zijn dat het doel waarvoor zij geïncarneerd zijn zozeer afwijkt van de huidige werkelijkheid dat zij zich dan maar concentreren op wat hen interesseert?
A. 1) Nee. Er worden meer correcte diagnoses gesteld. 2) Nee. 3) Geen van beide. 4) Nee.

V. Dit is het einde van het Vissentijdperk en alle begoochelingen van dit tijdperk zijn zichtbaar. Gaan we de Nieuwe Tijd niet binnen met een nieuw élan, d.w.z. de manier waarop dit plaatsvindt, zodat we er alleen maar voor open hoeven te staan om vooruit te gaan?
A. Ja, maar zo eenvoudig is het niet. Slechts ongeveer de helft van de bevolking is van wat we het Waterman-type zouden noemen en de andere helft, de oudere – de meer ervaren helft, de helft die al het geld heeft, alle expertise, alle machtsposities, die haar hele leven al gedaan heeft wat ze wil en dat nog steeds doet – is van het Vissen-type. De wereld is dus verdeeld. We leven nog maar zeven jaar in [het feitelijke tijdperk van] Waterman. De energieën van Vissen begonnen zich in 1625 terug te trekken. De energieën van Waterman begonnen in 1675 binnen te stromen. Nu zijn ze ongeveer even sterk. Maar de jongeren maken het grootste deel uit van de Waterman-mensen en de rest bestaat uit Vissen-mensen – dat zijn alle regeringen van de wereld, iedereen die houdt van de werkwijzen van het verleden, zij die het meeste geld in de wereld hebben. Ik ken de precieze cijfers niet, maar de rijkste twee procent bezit de grootste rijkdom van de wereld; het is iets buitengewoons – ontstellend en verschrikkelijk ongezond voor de mensheid. Zij zijn nog van het Vissen-type en genieten van de werkwijzen en structuren van Vissen, van de individualiteit die de mensen van macht in de wereld naar het hoofd gestegen is. Wat een van de grote geschenken van Vissen aan de wereld was, is een van de grootste gevaren voor de mensheid geworden door de al te grote nadruk op die eigenschap van de Vissen-energie, evenals de onverdraagzaamheid, het onrecht en het gebrek aan samendelen die daaruit voortkomen.

V. Kunnen ruimteschepen (ufo’s) door menselijke wapens neergeschoten worden?
A. Ruimteschepen kunnen niet door menselijke wapens neergeschoten worden omdat elk ruimteschip omringd wordt door een ondoordringbaar magnetisch veld waardoor het schip beschermd wordt tegen raketten die erop afgevuurd worden, zodat die afketsen. Ze zijn letterlijk onkwetsbaar. Maar verscheidene keren hebben ruimtemensen zichzelf opgeofferd in een gesimuleerde crash van hun voertuig op aarde. Dit is een blijk van de buitengewone liefde achter hun werk voor ons. Het is een waarlijk spirituele missie, zelfs tot het punt van zelfopoffering op een manier die wij niet kunnen navolgen.

Door de jaren heen heeft Share International honderden brieven van lezers ontvangen, zoveel dat we ze onmogelijk allemaal konden publiceren. In deze rubriek publiceren we sommige van deze brieven voor het eerst. Het zal de lezer opvallen dat de ervaringen die door Benjamin Creme’s Meester bevestigd werden  in voorgaande jaren afkomstig waren van de Meesters zelf. Doordat de tijd van de Meesters in de aanloop naar Verklaringsdag beperkt is, worden deze goddelijk-geïnspireerde ontmoetingen recent steeds vaker uitgevoerd door discipelen of woordvoerders van de Meesters, door wie de Meesters Hun zegen, hulp, genezing of lering in de wereld vrijgeven. Nog recenter is Maitreya’s naar buiten treden een nieuwe fase ingegaan, zoals subtiel wordt aangeduid doordat Hij op dezelfde plek tegelijkertijd in twee verschillende gedaanten verschijnt.

Positieve reactie
In juli 2016 brachten wij een paar dagen in Los Angeles (Californië, VS) door om het Benjamin Creme Museum, dat in de Pacific Palisades is gevestigd, onder de aandacht te brengen. We bezochten winkels in de wijk Westwood rond de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) en nodigden mensen uit om naar het museum te komen. We deelden kaartjes uit met daarop een afbeelding van Benjamin Creme’s schilderij ‘Thangka’ en verstrekten informatie over het museum aan winkelpersoneel en klanten. De reacties waren heel positief en hartelijk. De winkeliers gaven toestemming om de kaartjes op hun prikbord op te hangen, of op hun toonbank of in de personeelskantine te leggen. Kunststudenten waren heel geïnteresseerd en wilden meer over esoterische kunst weten. Zij vroegen ook om extra kaartjes voor medestudenten.
Op de tweede dag in de 3rd Street Promenade van Santa Monica was de reactie van winkeliers even buitengewoon als op de eerste dag op de UCLA. Mensen waren heel enthousiast en behulpzaam bij onze inspanningen om het museum bekendheid te geven. Tegen het eind van de dag waren we bijna al ons informatiemateriaal kwijt. Toen we weggingen, zagen we een sportief geklede heer bij een kiosk midden in de winkelstraat zitten, die sieraden en hangertjes verkocht. De man leek van Midden-Oosterse afkomst en achter in de dertig of begin veertig. We liepen naar hem toe om hem uit te nodigen om het museum te bezoeken. Tijdens ons gesprek gaven we hem een kaart met de ‘Thangka’, het belangrijkste schilderij in het museum, en gaven hem nog wat aanvullende informatie over het museum.
Hij vroeg toen: “Is dit dezelfde Benjamin Creme die over Maitreya spreekt?” We zeiden: “Ja, inderdaad.” Toen keek hij erg aandachtig naar de afbeelding van de Thangka en zei zonder aarzeling en zelfverzekerd: “Dit beeldt een relatie tussen een Meester en zijn discipel uit. De cirkels bovenaan rondom het hoofd betreffen niveaus van bewustzijn. De roze gebogen lijnen vertegenwoordigen de kosmische energie van Liefde en de onderlinge verbondenheid van het universum.” Zijn snelle interpretatie van de afbeelding verbaasde ons.
De ogen van de man waren heel doordringend en intens wanneer hij oogcontact maakte. Hij vertelde ons een ervaring die hij gehad had toen hij in Zuid-Amerika met een sjamaan werkte. Hij zei: “Ik had een enorm krachtige ontmoeting met de Christus toen ik daar was. Het was een buitengewone ervaring van Zijn overweldigende Liefde. Ik begon te huilen en te huilen; ik kon niet ophouden met huilen.” Toen hij uitgesproken was, zeiden we: “De hele mensheid zal spoedig een gelijksoortige ervaring hebben op Verklaringsdag wanneer Maitreya Zichzelf aan de hele wereld bekendmaakt.” De verkoper glimlachte en bedankte ons voor de uitnodiging voor het museum. We vroegen ons af of hij een bijzonder persoon was?
A.D. en D.D., Marietta (GA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de verkoper een woordvoerder voor Maitreya was.

Inzicht
Ik was op een luchthaven in het VK op de dag voor het beruchte EU-referendum van 23 juni 2016, dat de beslissing zou brengen of het VK in de Europese Unie zou blijven of vertrekken. Omdat mijn vlucht vertraagd was, zat ik in een druk restaurantgedeelte te wachten. Een jonge man vroeg of hij aan dezelfde tafel kon zitten en er ontwikkelde zich een fijn gesprek – “fijn” door het gevoel van verbondenheid, eenheid en het plezier over het met elkaar praten. We waren het erover eens dat de wereld moet veranderen, dat onze politieke, economische en sociale structuren versleten zijn, dat we wereldwijd een eerlijke samenleving moeten creëren en een duurzame manier van leven.
Hij woonde en werkte in het noorden van Groot-Brittannië; hij was een immigrant – zijn ouders waren Syrisch en Pools. Ons gesprek ging ook over het referendum en terwijl ik een somber vermoeden had dat mensen vóór vertrek uit de EU zouden stemmen, probeerde ik er een positief commentaar over te geven: er zijn genoeg mensen in de wereld die positief reageren op het idee van rechtvaardigheid en samendelen, enz. Hij schudde bedroefd zijn hoofd over het referendum en zei dat mensen zelfzuchtig en bang zijn. Hij leek een waarschuwing te geven. Toen hij wegging zei hij dat hij naar Sofia ging voor zaken. Sofia of Sophia betekent wijsheid; ik vatte dit op als een aanwijzing. Was hij een woordvoerder?
(Naam en adres bij de redactie bekend)
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Een ‘spectaculaire’ gebeurtenis
Zaterdag 29 september 2012 waren drie van ons ’s middags bij de stand van Share International op de Mind, Body, Soul-show in het conferentiecentrum Olympia in Londen. Het was niet erg druk, dus ik zat.
Een kleine Oosters uitziende man met een bril op (met de band helemaal rondom zijn achterhoofd) kwam naar de stand. Hij pakte een exemplaar van Share International en mijn man Doug liep naar hem toe om met hem te praten. Ik bleef zitten, en keek en luisterde vaag, me bewust van het gesprek.
De man bleek snel te beslissen dat hij een paar boeken wilde kopen en Doug adviseerde De Wederverschijning van de Christus en Maitreya’s Missie, dl.II, en die kocht hij.
Ik merkte op dat hij heel doelgericht leek, en precies leek te weten wat hij wilde. Hij bekeek toen de posters achterin de stand, waar ik zat. Hij wees naar de datum 11 juni 1988 die op een van de posters (van Maitreya in Nairobi) gedrukt stond, en riep uit: “Dat is mijn verjaardag!”. Ik mengde me in het gesprek met de vraag: “Toch niet 1988?” Hij lachte hartelijk, legde zijn arm om mijn schouders en zei: “Ik trakteer je op een glas wijn, nee, een fles wijn, verkopen ze dat hier?” Hij lachte en was geanimeerd. Toen vroeg hij ons: “Hoe oud denk je dat ik ben?” Doug vermoedde omstreeks 60 jaar, ik omstreeks 50, zijn verschijning was zo jeugdig. Hij vertelde ons: “Ik ben 78” en hij hief zijn handen naar zijn bril en de glazen gingen bij de neusbrug uit elkaar. Het was net een goocheltruc, heel komisch. We lachten allemaal. Hij vertelde dat hij oosterse vecht- en verdedigingssporten onderwijst en gaf ons zijn adreskaartje. Toen ging hij weg en liet ons een opgewekte en vreugdevolle sfeer na. Op dat moment vroegen we ons af of deze vreugdevolle man wellicht een Meester was die onze kraam bezocht?
C.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bezoeker de Meester Jezus was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Gezondheidswaarschuwing
1) Op zaterdag 12 december 2015 liepen mijn man en ik te wandelen toen er plotseling een excentrieke vrouw naar ons toekwam die zei dat ze iets wilde vertellen. Zij was vreemd gekleed met overal namaakparels, tot op de haarspeldjes in haar haar toe. Zij sprak ons aan alsof we kennissen waren, maar zei toen ze begon te praten: “Ik ken jullie niet, dus dit kan vreemd lijken maar… kijk, we worden allemaal een beetje ouder, toch? Ik heb nooit in mijn leven gezondheidsproblemen gehad, maar nu voelde ik plotseling een grote druk op mijn borst – een eind onder mijn borst. Ik was van plan het uit te stellen, maar nu heb ik besloten om maandagmorgen meteen naar de dokter te gaan.” We probeerden haar gerust te stellen, dat zij zich geen zorgen moest maken en dat alles goed zou komen. “Ik wilde het gewoon even kwijt en het aan iemand vertellen,” zei ze. Mijn mans bloeddruk is erg hoog en hij neemt daar medicijnen voor. Was dit een aanwijzing voor hem? Was zij een woordvoerder?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

2) Op 5 juni 2016, precies op de dag voor mijn partner naar het ziekenhuis moest voor verschillende controleafspraken, schilden we een mango en sneden hem in plakken. Op verschillende plakken zagen we vreemde tekeningen. Over twee stukken liep een duidelijke onregelmatige horizontale zigzaglijn. We vroegen ons af of het patroon misschien veroorzaakt was door het mes. Of was het de manier waarop het gesneden was? We probeerden daarom een paar andere plakken maar er verschenen verder geen soortgelijke markeringen. Was het een of ander teken? Het deed ons denken aan een medische grafiek met een zigzagpatroon dat schommelingen aangeeft van een fysieke functie, zoals temperatuur of hart. Kunt u zeggen wie het manifesteerde?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken was dat gecreëerd werd door een discipel van de Meester Jezus.

Geachte redactie,
Ik woon in zuid-Californië aan de kust. Op 14 april 2011 nam ik een verbazingwekkende oranje bol waar met een kleine staart die van kleur en vorm veranderde en leek op te rijzen uit de oceaan. Ik voelde me gedwongen om de auto aan de kant te zetten en uit te stappen om te kijken, het gaf me een gevoel van opwinding en vrede terwijl ik met ontzag toekeek. Mijn neefjes waren echter bang. De bol veranderde boven de oceaan van richting in een hoek van 45 graden en zette over onze hoofden heen koers recht naar het oosten. Hij was óf heel groot, heel dichtbij, of van allebei wat. Terwijl hij over onze hoofden vloog, hoorden we geen geluid; maar opeens was er een explosie van licht en verdween hij, alsof hij op heel grote snelheid overging, een paar seconden later verscheen hij weer vlak voor ons (vanuit ons gezichtspunt), vanwaar hij verdween. Onmiddellijk verdween hij hij weer met opnieuw een explosie van licht en kwam niet meer terug. De explosie was niet hoorbaar, maar voelbaar omdat het licht helderder was dan de zon. Het was verbazingwekkend, het veranderde mijn leven. Ik legde alles vast op video maar zag later dat die op beeldopname stond, dus het enige wat ik heb is een onduidelijke foto. Ik was die nacht niet alleen, en we waren ook niet de enigen die het zagen. Velen meldden gelijksoortige ervaringen online.
E.J., Redondo Beach (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip van Mars was.

De hemel zendt tekenen

Op 21 september 2016 fotografeerde NASA’s Zonne-en Heliosfeerobservatorium (SOHO) een zeer groot voorwerp dicht bij de zon dat een energiestraal leek uit te zenden. (Bron: YouTube: myunhausen74)

 

Onder: Op 17 september 2016 werden door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) talrijke UFO’s met wisselende vormen dicht bij de zon gefilmd. (Bronnen: sohowww.nascom.nasagov; ufosightingsdaily.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder: Op 10 oktober werd door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) dicht bij de zon een gevleugelde figuur gefotografeerd. (Bronnen: sohowww.nascom.nasa.gov; YouTube: myunhauzen74)

 

Licht op de wereld

Over de hele wereld zijn lichtpatronen te zien die door Maitreya in samenwerking met de Ruimtebroeders worden gemanifesteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpatronen in Freising (Duitsland) op 24 juni 2016 gefotografeerd door A.d.B, Freising (Duitsland)


Orlando (Florida, VS) 8 oktober 2016

Lichtpatronen in de Landbergstraat in Delft op 5 april 2016. Ingezonden door C.Q.

 

Maitreya’s ‘ster’

 

 

 

 

 

Boven: Opnamen van Maitreya’s ‘ster’ op 20 september 2016 boven Amsterdam laten zien hoe die binnen enkele seconden van kleur veranderde. Ingezonden door C.Q.

Boven: “Maitreya’s ‘ster’-teken is er nog steeds!” schrijft T.W. uit Samnanger (Noorwegen). ’s Morgens om 10 over half 8 op 6 oktober 2016 straalde de ‘ster’ helder in het zuiden. Aangezien het tegen het einde van de dageraad was, waren er geen gewone hemelse voorwerpen te zien.” (Bron: YouTube: T.W.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De wereld transformeren’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt en Share International), en Benjamin Creme’s boeken.

Het is Mijn doel om Mijn net tot aan de verste horizon uit te werpen, om allen tot Mij te trekken in wie Mijn licht schijnt, opdat Ik door hen heen kan werken. Deze vangst kan ook jullie omvatten, Mijn vrienden, want Ik heb allen nodig die met Mij het verlangen delen om de wereld te dienen. Neem de taak van hulp op je en deel Mijn last. Deel met Mij, Mijn vrienden, in een Groots Werk – niets minder dan de transformatie van deze wereld. (Maitreya, Boodschap nr.70)

Wanneer de mensen gereed zijn om het beginsel van samendelen te aanvaarden, worden alle dingen mogelijk. De banden van vertrouwen en respect die zo ontstaan, zullen huizenhoge golven van energie vrijmaken die, gericht en gestuurd, de wereld zullen transformeren. Niets kan dan nog de vooruitgang en ontwikkeling van de mensheid tegenhouden. Niets kan dan nog de vurige geest van de bewuste mens ontmoedigen. De mens zal zijn geboorterecht opeisen en een God worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een unieke tijd’)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. Ik zal jullie de Sleutel geven tot die Tempel; en door daar binnen te gaan, zullen jullie God kennen. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Velen zien onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat onze hand nu op de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Maitreya “streeft ernaar ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden.” Om elk mens tot de ervaring te brengen dat hij of zij een ziel in incarnatie is, dat hij meetelt, dat elke ziel meetelt, dat geen enkele ziel afgescheiden is van enige andere ziel. Dat allen, ongeacht hun huidige omstandigheden, gelijke rechten moeten, en zullen, hebben op onderwijs, voedsel, onderdak, gezondheidszorg en op de vervulling van hun volledige potentieel als zielen in incarnatie. Wanneer dat gebeurt, wanneer mensen een besef van zichzelf hebben als zielen en van hun eigen waarde, dat zij meetellen, dan kan hun zelfachting groeien en een scheppende kracht worden in hun leven, en dan zal de wereld getransformeerd worden. Als je denkt aan de hoeveelheid talent, de mogelijkheden, van miljoenen en miljoenen levens die momenteel ondervoed, onderschat en veroordeeld zijn tot het laagst mogelijke bestaansniveau, dan kun je je voorstellen welke transformatie zich op deze Aarde zal voordoen. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van God. (Maitreya, Boodschap nr.107)

Goede wil is een dynamische energie. De energie die wij goede wil noemen, is een van de krachtigste factoren in de veranderende wereldsituatie. Het is het hoogste aspect van de energie die wij liefde noemen, die de mensheid als geheel kan uitdrukken. Wanneer deze wordt gedynamiseerd door het eerste aspect, het Wil-aspect, de Wil-ten-Goede, wordt het een uiterst krachtige dynamische energie, en die verandert nu de wereld. Het is de goede wil van de gewone mannen en vrouwen overal die de wereld zal veranderen. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Overal waar Ik nu rondkijk in de wereld, zie Ik de stralende punten van Licht die Mijn mensen zijn, degenen op wie Ik reken. Deze bakens van Licht zullen alle mensen tot Mij voeren en zo zal het Plan zich ontvouwen. Mogen jullie je op deze wijze om Mij heen verzamelen, en moge Mijn Licht jullie vlam ontsteken; zo kunnen wij gezamenlijk deze wereld transformeren. (Maitreya, Boodschap nr.85)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen: alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen: in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zullen de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. Ik doe een beroep op jullie om Mij bij te staan in Mijn hulpbrengende taak. Help Mij om de wereld te helpen en vervul dit leven. (Maitreya, Boodschap nr.50)

Uit de chaotische toestanden van tegenwoordig moet Hij een nieuwe en betere orde scheppen. Uit de huidige kwelling van miljoenen moet Hij een nieuwe wereld vormen. Wie is er om Hem te helpen bij Zijn reddingswerk? Wie zullen zich achter Zijn zaak opstellen en hun broeders en zusters helpen? Nu, meer dan ooit tevoren, is er gelegenheid een wereld in barensnood te dienen, een nieuwe wereld die erop wacht geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De intrede van Maitreya’)

Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. Spoedig zal Maitreya zelf deze eis voor een nieuwe manier van leven bundelen en zijn inzicht en ervaring voegen bij de hartekreet van de mens om rechtvaardigheid en vrede. Spoedig zullen de tekortkomingen en tegenstrijdigheden van het huidige bestel de naties dwingen tot een nieuw realisme. In dat helderder licht zal het nieuwe tijdperk geboren worden: de spanning en het lijden van zovelen vandaag zal plaats maken voor hernieuwde hoop en energieke betrokkenheid bij de wederopbouw van de wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

De stem van de mensheid als geheel is echt zeer krachtig. Je moest eens weten wat voor krachtige uitwerking de openbaring van onze vrije wil op de gebeurtenissen in de wereld heeft. We richten enorme schade aan door het misbruik van onze vrije wil. Evenzo kunnen we geweldig veel goed doen door het juiste gebruik ervan. Het is grotendeels in de handen van de mensheid; we hebben een enorme kracht. Als die verstandig wordt gebruikt kunnen we, als we dat willen, de wereld transformeren, en zo kun je zien hoe snel de wereld kan veranderen onder de juiste leiding van Maitreya. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

De Aarde getransformeerd
door de Meester —, via Benjamin Creme (oktober 2010)

Over ongeveer twintig jaar zou iedereen die de Aarde zou bezoeken verbaasd zijn over de transformatie die hij zou aantreffen in elk aspect van ons leven. Het beste van het verleden zal intact zijn, maar een nieuwe en vitale schoonheid zal overal de overhand hebben en er zal een nieuwe verwantschap gevestigd zijn tussen de mensen en het milieu waarin ze leven. Voorgoed zullen de krottenwijken en hutjes zijn verdwenen waarin miljoenen tegenwoordig een ‘bestaan’ bijeenscharrelen. Een nieuw zelfrespect in de ‘Mens’ zal eenzelfde belangstelling opwekken voor zijn vrije tijd en sociale activiteiten, en zal geleidelijk aan leiden tot een nieuw begrip van de wezenlijke behoeften van de mens. Nieuwe technologie zal talloze miljoenen mensen bevrijden van de eentonigheid van geestdodend werk; de vraag naar kennis op elk gebied zal de deuren van zowel universiteiten, fabrieken als boerderijen wijd openen, en een nieuw enthousiasme voor leren zal zich over de hele wereld openbaren. Zo zullen mensen de achterliggende doelen van onze incarnatie-ervaringen beter begrijpen en zo zal de noodzakelijke beheersing van onze fysieke, astrale en mentale uitrusting groeien. Dit zal mensen tot de deur van Inwijding leiden, en daarmee naar volmaaktheid.
Zo zullen mensen weer terugkeren tot het eeuwenoude Pad naar Volmaaktheid en, bevrijd van de begoochelingen en dwalingen van het verleden, opnieuw de weg betreden van opoffering, van verzaking van al wat het hoogste begrip en licht verhindert. De mens is ver afgedwaald van dit eenvoudige pad, afgeleid door grof materialisme dat hem tot aan de rand van de afgrond heeft gelokt. Maar, zoals de mensen zullen ondervinden, hun eeuwige goddelijkheid heeft zich opnieuw doen gelden en hen van de afgrond weggetrokken.
Een toenemend aantal mensen, overal, begint te beseffen dat dit waar is en begint zich bewust te worden van de taak van transformatie. Op deze wijze wordt hun gevoel van verantwoordelijkheid versterkt en zullen zij daarnaar handelen. Zo worden de werkers van de toekomst gevonden en ook zo verandert de wereld ten goede.
Vooralsnog rustig, maar gestaag werkt Maitreya om dit proces te intensiveren. Zijn weldadige energieën werken als gist dat de aspiratie verhoogt en de vastberadenheid versterkt van allen die kunnen reageren. Dit zijn er velen, en zo wordt een groot leger gevormd van werkers in het licht, het licht dat de wereld zal transformeren en de toekomst voor alle mensen zal verzekeren.

interview met Josh Fox door Gill Fry

De Amerikaanse filmregisseur, toneelschrijver en milieuactivist Josh Fox reisde drie jaar lang door twaalf landen, op zes continenten, om zijn nieuwe filmdocumentaire Hoe de wereld los te laten en alles te omarmen wat het klimaat niet kan veranderen te maken. Zijn film Gasland uit 2010, genomineerd voor een Academy Award, was een baanbrekende documentaire die voor het eerst de schadelijke gevolgen van de schaliegasindustrie (‘fracking’) onthulde.
Bij de première op het Sundance Filmfestival in januari 2016 liet zijn laatste film het verwoestende effect zien van klimaatverandering op gemeenschappen overal ter wereld en de moedige en ontroerende manieren waarop zij terugvechten om hun huizen te beschermen en de planeet te redden.
Gill Fry interviewde hem voor Share International op de dag na zijn première in Londen, VK, in oktober 2016.

SI: Ik vond uw nieuwe film inspirerend, ontroerend en heel krachtig. Waarom maakte u juist nu zo’n film?
Josh Fox: We hadden net de frackingindustrie in het rivierbekken van Delaware en de staat New York verslagen en het enige wat ik wilde was thuis blijven en genieten van de prachtige stad, het stroomgebied, de natuur waar ik woon. Maar al snel besefte ik dat de bomen om mij heen stierven aan een parasiet ten gevolge van de hogere temperaturen. En dan beukt de orkaan Sandy in op de stad New York. Dus hoewel je de frackingindustrie in je eigen achtertuin kunt verslaan, kan klimaatverandering alles wat we liefhebben afpakken. Daardoor besefte ik dat ik gemotiveerd moest raken en aan het werk moest blijven.
Op dezelfde manier als ik in Gasland [met fracking in de VS] deed, stelde ik de vraag: “Waar gaat klimaatverandering over?” We hadden het goed gedaan door een aantal kwesties rond fracking op te lossen, maar ik zag al snel dat dit een heel andere vraag is; een systematisch, menselijk en mondiaal probleem en in veel opzichten is het te laat om een paar van de ergste aspecten ervan op te lossen, dus moest ik verder gaan dan actievoeren tegen klimaatverandering.
Veel van de klimaatbeweging is gebaseerd op de wetenschap en zegt: “We kunnen dit stoppen als we dat doen”. Maar dan zie je dat zoveel van de slechtste aspecten al gaande zijn, dat het een heel stel nieuwe vragen opwerpt, zoals “hoe zullen we dit overleven op een manier dat onze menselijkheid intact blijft?”
Het is een interessante structuur voor de film, bijna als twee films: de eerste is “Hoe kunnen we de wereld loslaten?” en de tweede is dan “Omarmen wat het klimaat niet kan veranderen”. Ik dacht dat ik een film over klimaatverandering aan het maken was, maar eindigde met het maken van een film over menselijke waarden.

SI: Is klimaatverandering alleen een milieuprobleem?
JF: Nee, het is een probleem voor alles. Om de wetenschappelijke bevindingen op te sommen: we hebben de aarde al met 1 graad [Celsius] opgewarmd, dat is genoeg om alles wat bevroren is te laten smelten. Dat draagt bij aan een stijging van de luchtvochtigheid van de atmosfeer met 5 procent, wat grotere, veel sterkere superstormen, orkanen en extremere temperaturen inhoudt. We hebben nu genoeg CO2 en methaan in de atmosfeer om ons tot 1,5 graden te brengen, maar met 2 graden veroorzaken we een niet te stuiten proces van een stijging van de zeespiegels van 5 tot 9 meter en het verlies van 30 tot 50 procent van de plant- en diersoorten op de planeet, enorme ontbossing, bosbranden, het afsterven van koraalriffen en verzuring van de oceanen. Het is dus een nachtmerriescenario.
De Verenigde Naties schatten dat er 800 miljoen klimaatvluchtelingen bij zullen komen als de temperatuurstijging de 2 procent bereikt. Als we aan de huidige vluchtelingencrisis in Europa denken, met het geweld, het racisme, de xenofobie en het zelfzuchtige gedrag, moeten we ons realiseren dat met nog eens 800 miljoen vluchtelingen er een wereld ontstaat die haast onvoorstelbaar is, die al onze systemen onder ongelooflijke druk zal zetten.
Dus in plaats van de waarden te herbevestigen waarop onze samenleving door hebzucht en wedijver is gebouwd – waarbij de olie- en gasindustrie de wereld besturen – moeten we onze prioriteiten veranderen, teneinde de crisis met enige menselijke waardigheid te overleven. Deze nieuwe waarden komen op de hele planeet tevoorschijn bij degenen die de klimaatverandering uit de eerste hand ervaren. De film richt zich op de deugden die het klimaat niet kan veranderen: democratie, mensenrechten, vernieuwing, creativiteit, veerkracht, liefde.
Zo dat, wanneer er vluchtelingen op onze drempel staan, het niet het moment is om een geweer te pakken of een politiemacht in oproeruitrusting op te stellen. In plaats daarvan is het het moment voor een extra stoel aan tafel, en een extra bed, om mensen die in gevaar zijn te verwelkomen.
De oorlogen in Syrië en Soedan zijn beide klimaatveranderingsoorlogen. De oorzaak is duidelijk ingewikkelder dan alleen maar klimaatverandering, maar ze vormde de stressfactor die de situaties versnelde. Vijf jaar zonder regen en de ergste droogte in de geschiedenis van Syrië. Door de klimaatcrisis is die situatie bijzonder instabiel geworden en het is beangstigend te bedenken dat dit type conflicten in de toekomst erger zullen worden als we klimaatverandering niet aanpakken.

SI: U hebt voor uw film ongelooflijke mensen ontmoet en geïnterviewd. Is er iemand die er voor u in het bijzonder uitspringt? En waarom?
JF: Ik zou niet tussen mijn vrienden kunnen kiezen! Maar wat ik wel verbazingwekkend vind is dat, of ik nu in de Amazone bij inheemse volken was die tegen de olie- en gasindustrie vechten, of in het stadshart van New York, of in Samoa, mensen met heel verschillende manieren van leven hetzelfde zeggen: dat hebzucht en wedijver niet de beste waarden zijn om onze samenleving op te baseren en dat we iets anders moeten doen. Dat is opmerkelijk. Wanneer je inheemse volken en stedelingen hoort zeggen dat we de natuur, het milieu en onszelf moeten beschermen – dat is een van de dingen die in deze film zo ontroerend zijn.

SI: In de film geeft u zelf toe dat u soms het hoofd in het zand wil steken en thuis wil blijven. Met het toenemende slechte nieuws over klimaatverandering en de wereld in crisis, is dit precies hoe veel mensen zich nu voelen. Maar toen kwam u in actie. Wat maakte dat u de problemen aandurfde en aan de slag ging?
JF: Wanneer we ons informeren over klimaatverandering heeft dat een schokeffect met depressie en wanhoop als mogelijk gevolg. Dat kan twee verschillende reacties veroorzaken. De ene is zeggen “ik kan het niet aan” en alle emoties uitschakelen – dat is depressie, het afwezig zijn van emotie, je lamgeslagen voelen, verdoofd, ontwijkend en ontkennend – zoals klimaatontkenning. Of je kunt zeggen: “Ik ga iets doen met het verdriet en de droefheid” en dan word je plotseling wakker en actief; vreugde en vieren is mogelijk; strijden, ondernemingslust en inspiratie zijn mogelijk. Wanneer je klimaatactivisten ontmoet is het een blij proces dat je vertrouwen en hoop geeft en meer begrip voor het gevoel ‘dit is wat het betekent om te leven’. Je kunt het leven met al zijn moeilijkheden omarmen, of je overal voor afsluiten.
In deze film heb je in de eerste helft een echte klimaatfilm, het soort klimaatfilm dat je doet wanhopen, en dan ga je door dat venster van wanhoop heen waar je aan de andere kant weer uit komt. Het is wat er eigenlijk met mij gebeurde, en ik kon geen film maken die alleen maar deprimerend was.
Dus als we ons richten op de dingen die het klimaat niet kan veranderen – onze cultuur – dan kunnen we veranderen, weg van dit model van oppervlakkigheid, consumentisme en geweld. Daar moeten we ook voor vechten, maar het is een ander gevecht. Het is een gevecht om onze menselijkheid in plaats van een gevecht om onze spullen.

SI: Sommige scènes in uw film zijn echt schokkend, zoals de vervuiling in China, ontbossing in de Amazone, de smeltende ijskappen, de orkanen in de VS en hun nasleep. Alles bij elkaar genomen bewijzen ze dat we in een zeer hachelijke ecologische staat verkeren. Waarom behandelen de traditionele media deze onderwerpen niet serieuzer?
JF: Het is duidelijk dat de gangbare media onder invloed staan van conservatieve regeringen die zelf door de olie- en gasindustrie worden beïnvloed. In Engeland is er een democratische burgerbeweging [in Blackpool] die alles goed deed, het waren modelburgers. Ze stelden petities op, brachten de wetenschappelijke inzichten bijeen, hielden vergaderingen, lieten films zien en beïnvloedden toen hun gemeenteraad om te zeggen dat fracking schadelijk was voor hun gezondheid, die van hun kinderen, het milieu, het klimaat en ze kwamen overeen fracking daar uit te bannen. Het was een zeer overdachte en overwogen, niet-gewelddadige, rationele benadering. Maar de nationale regering, die in de greep is van de olie- en gasindustrie, nam de zogeheten Infrastructuurwet 2015 aan, die juist als doel heeft de democratische burgerzeggenschap op lokaal niveau teniet te doen. Dat is tirannie, dat is het tegenovergestelde van democratie. Regeringen zeggen: “We hebben dit nodig voor onze energiebronnen, om het licht te laten branden.” We weten hoe we de lampen kunnen laten branden, met zonnepanelen, windmolens, energie uit getijden en aardwarmte; er zijn vele betere manieren. De regeringen zeggen dat we olie en gas nodig hebben om onze levensstandaard te kunnen behouden, maar hoe meer fossiele brandstoffen we gebruiken, hoe meer onze levensstandaard daalt en niet stijgt, kijk maar naar China. Als we onze levensstandaard willen behouden, moeten we van olie en gas overgaan op duurzame energie.
Wat de traditionele media doen? Vanmorgen stelden ze me bij de BBC Radio 4 vragen over fracking alsof de laatste 10 jaar niet gebeurd zijn. Ze zeiden: “Zijn er gevallen van waterverontreiniging ten gevolge van fracking?” Dat is alsof je zegt: “Is het echt waar dat iemand die gerookt heeft longkanker krijgt?” Als het aan de traditionele media lag, zouden we nooit over fracking spreken. Het waren de onafhankelijke media die met dat verhaal naar buiten kwamen, en dankzij het Sundance Filmfestival en HBO met hun ongelooflijke ondersteuning van onafhankelijke journalisten als ik.

SI: Bij de première vertelde u dat journalist en Tv-presentator Amy Goodman onlangs is gearresteerd voor het filmen van door oorspronkelijke Amerikanen geleide protesten tegen een oliepijplijn in Noord-Dakota.
JF: Ja, en mijn producer Deia Schlosberg zit momenteel in de gevangenis voor een reportage over de protesten tegen de Tar Sands-pijplijn. Activisten hebben de pijplijn handmatig afgesloten met een noodstopklep; ze knipten de sloten los en zeiden dat dit een “planetaire noodtoestand” was. Mijn producer maakte geen deel uit van het protest en ze was daar om het als journalist te filmen, maar ze werd gearresteerd als medeplichtige. Dit is een trend in de VS. Ze arresteerden ook de filmster Shalene Woodley voor het livestreamen van een inheems-Amerikaanse gebedsbijeenkomst om de Dakota Access-pijplijn te stoppen. De grondwet van de VS is juist bedoeld om journalisten te beschermen; het wordt het eerste amendement genoemd omdat het het belangrijkste amendement is voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

SI: Kunt u een beeld schetsen van de evenementen op muziek- en filmgebied en de betogingen die overal in de VS onder de noemer Klimaatrevolutie worden georganiseerd?
JF: Lange tijd was de klimaatbeweging terecht in beslag genomen door de wetenschap en werd ze aangestuurd door wetenschappers; ze hebben schitterend werk geleverd om het publiek te informeren. Wat we nu nodig hebben is een klimaatbeweging die op cultuur gebaseerd is. De politieke revolutie die in de Verenigde Staten gaande is, is een buitengewoon positieve en geestdriftige revolutie, geholpen door de campagne van Bernie Sanders, die zovele van onze bewegingen verenigde – de zwarte protestbeweging Black Lives Matter, Occupy, klimaat- en frackingactivisten, de strijd voor een fatsoenlijk federaal minimumloon, universele gezondheidszorg, Native Lives Matter, de Nationale Unie van verpleegkundigen en vele meer.
De evenementen van de Klimaatrevolutie brengen sprekers van al deze segmenten van onze beweging bij elkaar en dan maken we muziek, kijken naar mijn film en dansen aan het eind van de film. Dat is de beweging die we nu nodig hebben, een beweging van het ‘hele lichaam’! Als we onze problemen willen oplossen, moeten we echt samenkomen, het is een groepsactie. Je kunt het eenvoudigweg niet alleen doen, gemeenschapszin is een van de belangrijkste waarden. Het is belangrijk verbonden, geconcentreerd en alert te zijn op de omstandigheden. Dat is wat ik wil – ik wil dat we alerter zijn.
(Zie ook: www.howtoletgomovie.com)

fragmenten uit het werk van Charles Eisenstein, door Elise Graf
Het essay ‘De vooruitgang van de mensheid’ van schrijver, leraar en spreker Charles Eisenstein geeft een spirituele dimensie aan onze planetaire crisis, die volgens hem eigenlijk een collectieve identiteitscrisis is, “de verschuiving in ons collectieve zelfbeeld hangt nauw samen met een parallel lopende verschuiving in ons individuele zelfbeeld”. Volgens Eisenstein ligt de “mythe van afgescheidenheid” eraan ten grondslag. “We hebben onszelf anders voorgesteld dan we in werkelijkheid zijn, als wezens die afgescheiden zijn van elkaar en van de wereld om ons heen … ons huidige zelfbeeld is zo diep geworteld in onze beschaving, technologie en cultuur dat we er geen afstand van kunnen nemen zonder dat veel van wat vertrouwd is, verloren gaat. De huidige samenloop van crises is hiervan een voorteken.”
In een videoclip die werd geproduceerd tijdens de conferentie van de non-profit organisatie Wetenschap en Non-dualiteit (SAND) in 2014 gaat Eisenstein in op de mythe van afgescheidenheid die al onze sociale en politieke instituties doordringt, evenals op de schadelijke gevolgen ervan voor onze wereld. Hij merkt op: “Onze relatie tot de natuur is een relatie van afgescheidenheid… we denken dat we op de een of andere manier aan de gevolgen kunnen ontkomen van wat we de natuur aandoen; we doen het onszelf niet aan omdat [de natuur] iets buiten onszelf is.” Hij wijst erop dat “alles wat we de planeet aandoen op de een of andere manier invloed op ons heeft – we kunnen niet aan de consequenties ervan ontkomen, omdat we niet werkelijk afgescheiden zijn.”
Eisenstein legt uit: “Ons economische systeem is een goed voorbeeld van verwezenlijkte afgescheidenheid. We hanteren een geldsysteem dat mensen veel meer met elkaar laat wedijveren dan zij dat van nature zouden doen: dat schept schaarste; die stimuleert eindeloze groei; die ondermijnt de gemeenschap.” Dit systeem “vervreemdt ons van de stoffelijke wereld door ons te omringen met gestandaardiseerde goederen, die ons in gestandaardiseerde rolpatronen en banen dwingen waarin wij vervangbaar zijn en niet langer een unieke bijdrage kunnen leveren.” Daarom, zegt hij, “leven wij in een wereld die ons doorlopend de ‘mythe van afgescheidenheid’ voorspiegelt.”
Volgens Eisenstein weten velen die vraagtekens plaatsen bij de geïnstitutionaliseerde aannames diep van binnen “dat we niet werkelijk afgescheiden zijn”. Hij stelt dat dit ons aanmoedigt om ons leven te willen leiden op basis van het begrip dat wij allen op aarde zijn gekomen met een unieke gave en dat wij die willen geven aan iets wat groter is dan onszelf. Dit geven is gebaseerd op het begrip dat “alles wat ik doe – zelfs de kleinste, onzichtbare handeling – van kosmisch belang is”. De wereld om ons heen lijkt in strijd te zijn met deze innerlijke ervaring, aangezien onze instituties maar langzaam lijken te veranderen. Hij zegt: “Het is heel moeilijk… Niemand gaat je betalen om bijvoorbeeld die dingen te doen die voortkomen uit de innerlijke ervaring van onderlinge verbondenheid.” Verder merkt hij op: “Er valt een hoop geld te verdienen door alle bossen te kappen en de oceaan helemaal leeg te vissen.” Maar jezelf vastketenen aan een boom uit protest tegen het kappen van het bos, zal je nooit veel opleveren.” Ons bewustzijn is dus in ontwikkeling, maar onze instituties blijven achter. Ze zitten behoorlijk vast in het verleden.” In ‘De vooruitgang van de mensheid’ voorspelt Eisenstein dat wanneer de planetaire crises ons persoonlijke leven raken “onze persoonlijke en collectieve misvattingen over wie we zijn niet overeind zullen blijven. De een weerspiegelt de ander: qua herkomst, gevolgen en oplossing.” En dat is waarom Eisenstein, naar eigen zeggen, het verhaal van afgescheidenheid tussen mens en natuur koppelt aan het verhaal van onze persoonlijke vervreemding van het leven, onze natuur en geest.

Elisa Graf is Amerikaans medewerker van Share International en woonachtig in Steyerberg (Duitsland).