Vragen en antwoorden – november 2016

V. Welke rol zal geld in de toekomst spelen?
A. Geld zal gedurende enige tijd [aan het maatschappelijk verkeer] onttrokken worden totdat het zijn aantrekkingskracht en greep op de mensen verliest.

V. Maken de olieproducerende landen deel uit van het oude kapitalistische systeem of gebruiken zij hun olie voor goede doeleinden?
A. Het hangt van het land af. Saoedi-Arabië wordt door een familie geregeerd voor het welzijn van die familie. Zij verdienen jaarlijks miljarden. Er zijn enkele landen in de wereld die hun olie voor het welzijn van het land, van het volk gebruiken. Voormalig president van Venezuela Chávez (†) gebruikte de olie min of meer voor de armste mensen van het land.

V. Is CERN gevaarlijk?
A. Het is gevaarlijk omdat het miljarden gekost heeft. Het is ook traag – het heeft 20 jaar geduurd om het te bouwen. De betrokken wetenschappers zullen er dingen van leren en zij leren de dingen die willekeurig welke esotericus hun kostenloos kan vertellen!

V. Hoe komt u aan uw informatie? Hoe weet u dit? Komt ze tot u in uw dromen?
A. Het is mij door een van de Meesters verteld. Nee, ik droom niet; ik ben volgens mij geen dromer. Ik heb contact met een Meester die nooit verder dan mijn oor van mij verwijderd is. Ik kan met hem praten en gewoonlijk stel ik hem elke dag wel enkele vragen. Ik probeer dat niet te doen, omdat een discipel niet kan groeien wanneer hij voortdurend vragen stelt. Maar anderen stellen mij altijd vragen, dus moet ik mijn Meester wel vragen stellen! Hij begrijpt dat en is heel vriendelijk. Hij weigert maar heel zelden te antwoorden, alleen wanneer het iets is wat ik al behoor te weten.

V. Ik hoorde dat de persoonlijkheidsstraal van Japan 7 was totdat deze vrij recent in 4 veranderde. In welk jaar begon de verandering van 7 naar 4?
A. In 1700.

V. U heeft gezegd dat iedereen een Meester heeft. Wie is de mijne?
A. Wanneer de leerling gereed is, verschijnt de Meester.

V. Hoe kunnen we iets doen aan de honger in de wereld? Welke organisaties zijn het betrouwbaarst om geld heen te sturen?
A. Het Rode Kruis, Save the Children, Christian Aid, Oxfam.

V. Volgens de boeken van Moustafa Gadalla waren farao Achnaton, een monotheïst die naar de Sinaï verbannen werd, en Mozes één en dezelfde. Is dat waar?
A. Nee. Mozes was een 6de-straals ziel. Achnaton was een 2de-straals ziel en hij werd niet naar de Sinaï verbannen.

V. In de afgelopen 40 tot 50 jaar is het aantal kinderen dat aan autisme en het syndroom van Asperger lijdt aanzienlijk toegenomen. 1) Houdt dit verband met de vervuiling door kerncentrales? 2) Is het feit dat deze kinderen alleen in het heden kunnen leven en zich niet in de toekomst kunnen verplaatsen een handicap of een teken van zielecontact? 3) Is dit vanwege persoonlijk of familiekarma? 4) Kan het zijn dat het doel waarvoor zij geïncarneerd zijn zozeer afwijkt van de huidige werkelijkheid dat zij zich dan maar concentreren op wat hen interesseert?
A. 1) Nee. Er worden meer correcte diagnoses gesteld. 2) Nee. 3) Geen van beide. 4) Nee.

V. Dit is het einde van het Vissentijdperk en alle begoochelingen van dit tijdperk zijn zichtbaar. Gaan we de Nieuwe Tijd niet binnen met een nieuw élan, d.w.z. de manier waarop dit plaatsvindt, zodat we er alleen maar voor open hoeven te staan om vooruit te gaan?
A. Ja, maar zo eenvoudig is het niet. Slechts ongeveer de helft van de bevolking is van wat we het Waterman-type zouden noemen en de andere helft, de oudere – de meer ervaren helft, de helft die al het geld heeft, alle expertise, alle machtsposities, die haar hele leven al gedaan heeft wat ze wil en dat nog steeds doet – is van het Vissen-type. De wereld is dus verdeeld. We leven nog maar zeven jaar in [het feitelijke tijdperk van] Waterman. De energieën van Vissen begonnen zich in 1625 terug te trekken. De energieën van Waterman begonnen in 1675 binnen te stromen. Nu zijn ze ongeveer even sterk. Maar de jongeren maken het grootste deel uit van de Waterman-mensen en de rest bestaat uit Vissen-mensen – dat zijn alle regeringen van de wereld, iedereen die houdt van de werkwijzen van het verleden, zij die het meeste geld in de wereld hebben. Ik ken de precieze cijfers niet, maar de rijkste twee procent bezit de grootste rijkdom van de wereld; het is iets buitengewoons – ontstellend en verschrikkelijk ongezond voor de mensheid. Zij zijn nog van het Vissen-type en genieten van de werkwijzen en structuren van Vissen, van de individualiteit die de mensen van macht in de wereld naar het hoofd gestegen is. Wat een van de grote geschenken van Vissen aan de wereld was, is een van de grootste gevaren voor de mensheid geworden door de al te grote nadruk op die eigenschap van de Vissen-energie, evenals de onverdraagzaamheid, het onrecht en het gebrek aan samendelen die daaruit voortkomen.

V. Kunnen ruimteschepen (ufo’s) door menselijke wapens neergeschoten worden?
A. Ruimteschepen kunnen niet door menselijke wapens neergeschoten worden omdat elk ruimteschip omringd wordt door een ondoordringbaar magnetisch veld waardoor het schip beschermd wordt tegen raketten die erop afgevuurd worden, zodat die afketsen. Ze zijn letterlijk onkwetsbaar. Maar verscheidene keren hebben ruimtemensen zichzelf opgeofferd in een gesimuleerde crash van hun voertuig op aarde. Dit is een blijk van de buitengewone liefde achter hun werk voor ons. Het is een waarlijk spirituele missie, zelfs tot het punt van zelfopoffering op een manier die wij niet kunnen navolgen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.