Het komende jaar
door de Meester —, via Benjamin Creme (12 januari 2015)
Zo tegen het eind van dit jaar kunnen mensen het begin van verandering verwachten in verscheidene delen van de wereld. Wat als schadelijk werd beschouwd, zal uiteindelijk als heilzaam worden gezien. Er is een goede kans dat honger en haat niet langer de pagina’s van de kranten zullen domineren. Een rustiger stemming zal althans beginnen in de plaats te komen van de huidige woede en wrede stammenstrijd. Vergis je niet – dit is niet het einde van ontbering. Voor sommigen ligt er onwelkome ontbering in het verschiet, maar zo moet het zijn, want zij hebben zelf de omstandigheden gecreëerd die haar veroorzaken. Dit zal echter niet van lange duur zijn. Weldadige energieën van Waterman versnellen het proces van vernieuwing en dit moet als de grondtoon van de toekomst gezien worden. Mensen overal wachten op verandering en verandering zullen ze krijgen, of die nu welkom is of niet. Wees niet bevreesd want alles zal goed komen.

………………………………………………………….

‘De vereisten voor de toekomst’, door de Meester —, via Benjamin Creme uit april 2000 is nu we het nieuwe jaar binnengaan nog even relevant. De veranderingen die noodzakelijk zijn om onze wereld te transformeren, blijven een uitdaging. Echter, zoals het artikel van de Meester “Het komende jaar” (zie hier boven) ons zegt, vinden al veranderingen plaats.

…………………………………………………………

De vereisten voor de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme
Binnen korte tijd zullen de mensen gaan inzien dat er werkelijk substantiële veranderingen plaatsvinden in de menselijke aangelegenheden. Vrijwel ongemerkt zijn vérreikende veranderingen in de omgang tussen mensen – plaatselijk, nationaal en internationaal – reeds als norm aanvaard. Helaas zijn er ook vele schendingen van de menselijke waardigheid en vrije wil, die de activiteiten van regeringen en individuen bezoedelen en onteren, en het is droevig om deze wreedheden te aanschouwen. Maar haast onmerkbaar laat zich een nieuwe geest van verdraagzaamheid en begrip voelen. Tegelijkertijd wordt minder verdraagzaamheid dan voorheen getoond aan degenen die de regel der wet in de wind slaan, die tegen het Algemeen Welzijn werken en geweld en wanorde voeden. Dit is een goed voorteken voor de toekomst van het mensenras. Tolerantie van geweld is niet Onze weg. In wezen zijn alle mensen Eén. Weldra komt de tijd dat mensen zich ervan bewust worden dat dit zo is. Wanneer die dag aanbreekt, zal de vreugde van alle mensen werkelijk groot zijn. Intussen begint een nieuwe fase in de geschiedenis van de mens. Stap voor stap zullen de mensen de vereisten voor de toekomst in gang zetten. Deze moeten de bestemming en de vrije wil van iedereen eerbiedigen. Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften – voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs – moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu, met alles wat daarmee samenhangt, moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beërven en opnieuw het pad naar God vinden. Om de mens te helpen dit te doen, zal Maitreya spoedig Zijn aanwezigheid bekendmaken en Zijn zorg tonen voor allen. Niet het minst ontmoedigd door de omvang van de taak, zal Maitreya de mensheid bij de hand nemen en haar schip voorzichtig in veiliger water sturen, ver van de verraderlijke klippen waarop de mensheid onvermijdelijk lijkt te zullen vergaan. Maitreya zal de weg terug uit dat gevaar tonen en de mensen veilig naar de haven loodsen. Zo zal Hij de overgang naar het nieuwe tijdperk verlichten en de mensen veel lijden en verdriet besparen. Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig Zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren. Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief.

In november 2014 schreef Share International dat Maitreya in het Midden-Oosten is. Is Maitreya daar nog steeds?
A. Ja. Hij heeft er verschillende landen bezocht.

V. Heeft Zijn aanwezigheid het gewenste effect, d.w.z. ontstaat er toenadering, compromis, grotere verdraagzaamheid?
A. Het is te vroeg daar iets over te zeggen.

V. Is het Zijn bedoeling in het Midden-Oosten de vraag van het volk naar mensenrechten aan te moedigen?
A. Niet per se. Maitreya is daar om wegen naar vrede te vinden tussen de verschillende religieuze gemeenschappen.

V. Ziet Maitreya Zijn werk daar tot dusver als succesvol?
A. Hij ziet dat er nog veel te doen is. Maar Maitreya is altijd optimistisch en geduldig.

V. Is Maitreya sinds Hij naar het Midden-Oosten ging op nationale, regionale of lokale media verschenen?
A. Nee.

V. Is de Geestelijke Hiërarchie democratisch?
A. De Geestelijke Hiërarchie is niet democratisch. Verschil in niveau wordt altijd geaccepteerd en dat verschil verschaft een andere manier van werken. Het heeft allemaal met ervaring te maken; sommige Meesters zijn verder geëvolueerd dan andere.

V. De groepen worden aangemoedigd om nieuwe manieren te vinden om het publiek met deze informatie te benaderen. Hoe belangrijk is het dat we de boodschap niet verwateren en dat we de informatie zuiver houden? Sommigen in de groepen maken zich zorgen omdat anderen het verhaal toegankelijker willen maken voor mensen, door Maitreya en de Hiërarchie eruit te laten.
A. Als je de wereld wilt vertellen dat Maitreya heel spoedig naar voren zal treden in de wereld om de mensheid te helpen onze beschaving te veranderen en een nieuwe beschaving op te bouwen, enzovoort, zonder Hem te noemen, zal dat tamelijk problematisch blijken.
Er is niets wat het gemoed van de mensheid zozeer verheft als de kennis dat er een goede, gerede mogelijkheid is dat Maitreya of een leraar van het niveau van de Christus in de wereld is en naar buiten zal treden om samen met de mensheid een nieuwe beschaving op te bouwen. Het is zó inspirerend, zó verheffend dat het mensen uit hun misère haalt. En hun misère zal alleen maar groter worden naarmate het Zwaard des Onderscheids zijn werk doet. Dat is nog niet begonnen. Mensen lijden en veel mensen zullen nog meer lijden. Maar het werk is grotendeels gedaan en de weg is vrij voor de Christus om naar voren te treden en dat is wat telt. Dat is wat je de mensen moet vertellen. Hoe je het vertelt is aan jou, maar maak het niet te abstract, te ver verwijderd van de waarheid. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief.

Waar geloof
In de nacht van 1 november 2014 werd ik wakker met een verschrikkelijke pijn in mijn rechterbeen. Ik had een afschuwelijke spierkramp van mijn tenen tot mijn lies. Ik was tamelijk geschokt en bezorgd omdat ik nog maar pas een operatie voor twee nieuwe heupen had gehad. Ik was bang dat ik op mijn leeftijd van 83 weer naar het ziekenhuis moest. Ik vroeg me af of er iets met mijn rechter heup was gebeurd.Het was 4 uur in de ochtend. Ik zat op de rand van mijn bed en probeerde de kramp te stoppen. Niets hielp. Het was koud dus kroop ik terug in bed. En toen was de pijn zo afschuwelijk dat ik hardop schreeuwde: “Maitreya, help!” Wat er toen gebeurde weet ik niet. Ik werd wakker, keek op de klok en zag dat het 05.40 uur was. Ik draaide me om in een poging nog een beetje te slapen. Pas enige tijd later begon het me te dagen wat er in de nacht was gebeurd. Ik bewoog mijn been en ontdekte dat de pijn verdwenen was.Bracht Maitreya Boeddha me in een diepe slaap onmiddellijk nadat ik naar Hem om hulp had geschreeuwd, zodat ik geen enkele pijn meer zou voelen?
Mevr. M.Th. W., Epen (Nederland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya haar inderdaad hielp.

Luister!
Mijn reis naar Berlijn op 15 augustus 2014 begon met een prettige ervaring op het hoofdstation van Frankfurt. Terwijl ik op het perron op de trein stond te wachten, kwam een oudere vrouw naar me toe en vroeg zachtjes: “Een aalmoes in Gods naam? Omdat me al eerder om geld was gevraagd, schudde ik mijn hoofd en zei nee. De vrouw herhaalde de zin zachtjes, maar ik antwoordde weer met nee. Toen keek ze in mijn ogen en zei hardop: “Zelfs niet in de naam van God?” Ik zocht mijn portemonnee en gaf haar wat geld. Ze nam het geld aan en lachte, liep een paar stappen verder, keerde zich om en riep naar me: Dank je, meisje.”
Was de oudere vrouw een bijzondere persoon?
J. R., Duitsland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerster van de Meester Jezus was.

Troost
Op 31 maart 2014 waren Albert en Catharina op weg naar de crematiedienst voor Rita van der Plas, lid van de Transmissie-meditatiegroep Amsterdam. Toen we de trein uitstapten, was het nog tien minuten lopen. Albert vroeg aan een aardige oudere dame de kortste weg. Zij vroeg beleefd of we naar het Crematorium Westgaarde gingen. Zij wees ons de weg door een hek over de hoofdweg heen. Zij zei dit tweemaal heel zacht alsof zij ons kracht wilde geven. Eenmaal in het Crematorium gaven we onze bloemen af en gingen Rita de laatste eer bewijzen – we zagen de kaart met Maitreya’s ‘Hand’ onder haar handen. Het was een ontroerende dienst met gitaarmuziek. Aan het eind kreeg een van ons de gelegenheid om Rita te bedanken voor haar toewijding en dienst. Er werd besloten met het Gebed van de Nieuwe Tijd. Mogen we vragen wie de dame was die ons de weg naar het crematorium wees?
C. N., Egmond.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere dame’ een woordvoerster van de Meester Jezus was.

Hulp is dichtbij
Ergens in maart 2014, nadat ik mijn echtgenoot verzorgd had na de spoedoperatie aan zijn hart in het CHU ziekenhuis in Rouen, had ik problemen met lopen vanwege de eksterogen op mijn voeten. Plotseling begon een man van middelbare leeftijd, met een beetje overgewicht en gemillimeterd zwart haar, kastanjebruine huid en donkere ogen, die iets droeg dat leek op een blauw ski-jack met rode strepen rond de ellebogen, de aandacht van de mensen op mij te vestigen. Er was alleen een oude dame te zien en ik. Hij zei: “Ah, sociale zekerheid, sociale zekerheid… Kijk naar deze vrouw (terwijl hij naar mij wees), niemand kan iets voor haar doen, haar helpen, maar ik zal het doen, ik zal haar helpen,” of iets wat daar op neerkomt. Te zeer in beslag genomen door mijn eigen problemen, vroeg ik me onlangs pas af of dit misschien niet een teken was van een van de Meesters, om me in mijn hopeloze toestand moed te geven.
M. C., Hassocks (West Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Ondersteuning
Toen ik 28 mei 2014 bij een koffiewinkel in de rij stond zei een dame achter me: “Dank u dat u de deur voor me openhoudt.” Ik was een beetje verrast dit buitengewoon stralend lachende gezicht te zien. Ze leek te bruisen van vitaliteit en goede zin. Ik vroeg: “Waarom bent u zo gelukkig? Ze zei: “Je moet gelukkig zijn, Ik ben de hele tijd gelukkig.” Daarop vloeiden mijn tranen. Ik nodigde haar uit voor een kop koffie en terwijl we zaten legde ze haar handen op haar hart en zei: “Wat er ook uit je hart komt, zal naar je terugkeren.” Ze was een mooie donkere dame, ongeveer 1,72 m. lang, zeer kranig, met een modieus voorkomen, ze droeg een zwarte pet met een patroon van glitters aan de zijkant en een nauwsluitend zwart jasje. Ze zei dat ze 52 was, maar ze leek ongeveer 25 jaar. Steeds stralend van goede zin babbelde ze over haar leven, met soms juweeltjes als “Je moet alle mensen respecteren, omdat iedereen gelijk is.” We hadden een makkelijk contact, dus voelde ik aan dat ik plagend kon vragen: “Weet je zeker dat je niet iets gebruikt hebt!” Daarop sloeg ze dubbel van het lachen en zei: “Mijn naam betekent in het Nigeriaans de ‘schepper van vreugde’, en dat is mijn leven geweest.” Toen ze vertrok schudden we elkaar de hand en omhelsden elkaar. Terwijl ze zei “God zegene je” huppelde ze letterlijk het café uit! Ik had me zeer ongelukkig en uitgeput gevoeld. De ontmoeting met deze lichte geest was een echte stimulans. Is het mogelijk dat deze gelukkige persoon een van de Meesters was?
C.C., Londen (VK)
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerster van de Meester Jezus was.

Bedankt!
Ik ben een Afrikaans sprekend mens, dus ik zal mijn best doen in het Engels te communiceren.
Ik wil U DANKEN en u zeggen dat ik zeer dankbaar ben. Na zo’n lange tijd in mijn leven naar de waarheid te hebben gezocht, kwam ik gisteren deze prachtige website van u tegen, nadat ik A Gift…From the Stars had gelezen. Terwijl ik u dit schrijf heb ik tranen in mijn ogen en kan ik zeggen dat ik meteen “verbonden” was met al deze informatie die u over de hele wereld verspreidt. Dank u dat u bent wie u bent en voor het volbrengen van uw doel.
Z. d.W., Randburg (Gauteng, Zuid-Afrika).

Maak contact
Op vrijdag 22 augustus 2014, net na 6 uur ’s avonds, reisde ik in de metro van New York van mijn werk naar huis. Mijn trein kwam er aan en hoewel het niet bijzonder druk was voor de tijd van de dag waren alle zitplaatsen bezet, behalve een naast een grote Afrikaans-Amerikaanse heer. Zitplaatsen in de metro zijn voor middelgrote mensen gemaakt, dus ik nam aan dat er niet genoeg zitplaats voor mij was. Ik zette mijn tassen neer en stond terwijl ik me aan de bovenreling vasthield. Toen ving de man mijn blik en gebaarde dat hij ruimte voor me maakte om te zitten. Voordat ik me in beweging kon zetten nam iemand anders de zitplaats in en ik lachte naar hem om hem te danken en haalde mijn schouders op. Bij de volgende halte verliet de vrouw die naast hem had gezeten de trein en ging ik zitten. Ik haalde mijn boek tevoorschijn en begon te lezen. Ik werd me er na een paar minuten van bewust dat hij over mijn schouder meelas en uiteindelijk vroeg hij of ik student was en wat ik aan het lezen was. Ik vertelde hem “Leven alsof het Goddelijke van belang is in alles wat leeft”, en dat ik geen student in de traditionele zin van het woord was maar dat ik altijd aan het studeren was. Hij begon over zichzelf te praten en vertelde me dat hij brandweerman was geweest. Hij leefde in een overgangshuis omdat hij met slechte mensen in aanraking was gekomen en zijn baan verloren had. Hoewel hij op geen enkele manier neerslachtig of depressief leek, sprak hij over de oneerlijkheid van het systeem omdat de mensen die hem in de problemen hadden geholpen hun baan hadden gehouden en met een volledig pensioen gestopt waren met werken, terwijl hij nu niets had. Alles wat hij wilde, zei hij, was een klein appartement voor zichzelf. We praatten verder over de ongelijkheid tussen inkomens en hij zei dat niemand miljarden dollars nodig heeft en ik was het daarmee eens. We praatten daarna over hoe mensen niet verbonden waren met de problemen van anderen in de wereld – in de metro starend in de ruimte terwijl ze van en naar het werk reisden. Hij zei dat hij niet zo wilde zijn.
Ik sprak maar 5 tot 10 minuten met hem, maar was me ervan bewust dat ik steeds emotioneler werd naarmate ons gesprek zich ontwikkelde. Ik voelde met zijn situatie mee omdat het me toeleek dat de grote meerderheid van de mensen op een of andere manier ‘door de scheuren’ van ons systeem vallen en dat zijn verhaal dat van ieder van ons zou kunnen zijn. Nadat ik gedag had gezegd en bij mijn halte de trein uitging was alles wat ik kon doen niet in tranen uit te barsten. Zelfs nu, wanneer ik ook maar aan ons gesprek denk, ben ik tot tranen geroerd als ik alleen maar denk aan de pijn die de meeste mensen moeten verdragen om door het leven te komen. Was deze man een bijzondere persoon?
V. F., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder van de Meester Jezus was.

Kapitein Haak
Ongeveer twee jaar geleden toen Amma Nederland bezocht ging ik samen met een vriend naar haar toe om haar te zien. Het programma dat Devi Bhava heette, vierde het vrouwelijke aspect van God en ook Gods onvoorwaardelijke liefde en compassie voor de hele mensheid, en het duurde de hele nacht. Aan het einde van de ceremonie werden een aantal bhajans door Amma en de musici gezongen, en ondanks hun vermoeidheid dansten velen in de menigte en zongen mee. Onder de dansers was een man, vergezeld van een vrouw, die zeer uitbundig danste, als een derwisj, rond- en ronddraaiend. Als ik het me goed herinner waren mensen opgewonden door zijn enthousiasme. De beste manier waarop ik zijn verschijning zou kunnen omschrijven is door hem met Kapitein Haak te vergelijken, inclusief snor, hoed en laarzen. Geruime tijd later was ik op weg naar het informatiecentrum in Amsterdam voor een groepsvergadering, toen ik dezelfde man in de trein zag zitten, weer buitengewoon uitgedost. Deze keer werd hij vergezeld door een vrouw, en ondanks dat ik naast hen in de trein zat herinner ik me niet wat ze tegen elkaar zeiden. Gedurende een korte stop om over te stappen zag ik de man en vrouw rondlopen en merkte weer op hoezeer hij opviel, maar andere mensen schenen hem helemaal niet zo op te merken. Ik dacht er niet te veel over na tot onlangs de gedachte aan de man, en de aard van de omstandigheden waarin ik hem ontmoette, me weer te binnen schoten. Sindsdien ben ik de man nog twee keer tegengekomen. De eerste keer was in een tweedehands winkel, Emmaus genaamd, waar ik de manager toestemming vroeg of ik wat groepsflyers op mocht hangen. Ik zag hem daar terwijl hij door de kledingrekken keek samen met dezelfde vrouw die hem in de trein vergezelde. Zij leken niet veel aandacht te geven aan de mensen om hen heen. Tegelijkertijd leken andere winkelende mensen hen ook niet op te merken. De tweede keer zag ik hem, weer in de trein, net nadat Maitreya een zegening gaf aan de groepen over de hele wereld in december 2013. Net voordat ik de trein uitstapte, liep hij langs mij en mijn moeder. Terwijl ik achter hem stond te wachten tot de trein het station binnenreed, merkte ik weer op hoe uitzonderlijk zijn verschijning was. Hij droeg een lange Woodstock-achtige jas geborduurd met vredestekens, een hoed met een vossenstaart eraan vastgemaakt, een gekleurde bril, gele broek en rode laarzen. Ik wilde deze keer echt een gesprek met hem beginnen maar ik kreeg er niet de kans voor.
Was deze man misschien een Meester en zat er enige betekenis in de tijd en plaats van onze ontmoeting? Dank u.
N. B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een discipel van de Meester Jezus was.


Lichtzegening
In mei 1963 deed ik mijn eerste communie. Dit is een foto die voor de kerk genomen is. Pas onlangs besefte ik dat ik die dag misschien een bijzondere zegening heb gekregen. Kunt u uw Meester vragen of dit zo is? Heel veel dank!
P. A., Kortrijk (België).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht een zegening van de Meester Jezus was.

Maitreya’s ‘Hand’
Op 5 januari 2015, mijn eerste dag terug op kantoor in het nieuwe jaar, zag ik een handafdruk op de spiegel van de lift in mijn kantoorgebouw. Ik werk al ongeveer een jaar in dat gebouw in Walnut Creek (Californië) en heb nooit eerder een handafdruk gezien. Hij was de volgende dag toen ik weer op kantoor kwam nog zichtbaar. Kunt u zeggen of deze hand door Maitreya of een van de Meesters werd gemanifesteerd?
Monte Leach, San Francisco (Californië, VS).
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de ‘Hand’ door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Maria in de lucht
Geachte redactie,
Ik ben lid van een Transmissie-meditatiegroep in Canada. Deze foto werd genomen in augustus 2014 in de provincie Quebec (Canada) door een vriendin, Sylvie. Ze zat bij een paar vrienden toen ze de Maagd Maria in de lucht zag. Ze nam een foto met de camera van haar mobiele telefoon. Is het mogelijk om deze foto door Benjamin Creme voor authentiek te laten verklaren?
Diana Pilon, Ottawa (Canada).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Boodschap van Maria
Het Nederlandse medium Robbert van den Broeke werd op de avond van 8 januari een visioen van Maria gegeven die zich materialiseerde en hem een boodschap gaf. Maria sprak over de noodzaak van verdraagzaamheid en inlevingsvermogen in reactie op de zeer recente tragische gebeurtenissen in Parijs. Gedurende de verschijning kreeg Robbert toestemming om foto’s te nemen, die toen hij ze later bekeek de gedaante van Maria onthulden. De dringende boodschap die Maria wenste over te brengen was, dat ofschoon het geheel onaanvaardbaar is om chaos te veroorzaken, moord te plegen, en dergelijke extreme en ontwrichtende daden zoals onlangs in Parijs, te begaan, is het eveneens onaanvaardbaar dat de zienswijzen en geloven van allen niet worden gerespecteerd. De profeten en heiligen of vereerde personen van een groep dienen gerespecteerd te worden, er moet rekening worden gehouden met de gevoelens van anderen. Wederzijds respect is van het allergrootste belang. God wil in onze tijd dichter bij de mensheid komen – wat uiteindelijk de ‘scheiding’ tussen de verschillende religies zal afbreken, maar de toenadering moet beginnen met wederzijds respect, een gevoel van onze wezenlijke onderlinge verbondenheid. We zouden moeten beginnen met bereidheid om naar elkaar te luisteren, wat ook zal helpen om fundamentalisme en de neiging van mensen om andere religies te bespotten en te bekritiseren te laten afnemen. We komen allemaal voort uit hetzelfde Licht. Volgens Robbert wees Maria er ook op dat hoewel de toestand in de wereld voor een poosje slechter kan worden het uiteindelijk zal leiden tot een grote verandering in de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden. Het zal leiden tot een gevoel van Eenheid en groter begrip van onze onderlinge afhankelijkheid. Deze bewustwording zal een wereldwijde verandering in onze psychologie teweegbrengen. Mensen over de hele wereld zullen solidariteit voelen en tezamen in actie komen, wetend dat allen nodig zijn. Wederzijds respect en begrip zijn de enige manier om wereldwijde verandering te verwezenlijken. We dienen de tijd te nemen om over het belang van liefhebbend respect voor elkaar, over onze eenheid en de goddelijkheid die mensen onder verschillende namen aanbidden, na te denken. Maar, zei Maria, God is de ‘onbenoembare’ en wanneer we ons dat bewust worden, dan kan er geen conflict meer zijn – slechts ontzag voor het mysterie dat een mysterie blijft. (Bron: robbertvandenbroeke.nl)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zowel de boodschap als de foto authentiek zijn en gemanifesteerd werden door de Meester Die Maria was.)

S.O.P. — SOS Planeet Aarde!
een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en uit boeken van Benjamin Creme.

Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde!). (Benjamin Creme’s Meester, ‘S.O.P. – Save Our Planet!’)

We moeten laten zien dat we in staat zijn Eén te worden met Alles, het totaal van dit planetaire leven: onze medemensen, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk. We moeten ophouden de planeet uit te buiten en haar hulpbronnen te misbruiken; ophouden de lagere natuurrijken uit te buiten en hun bestaan te misbruiken; laten zien dat dit Eén Wereld is, Eén Mensheid, Eén Leven. Dat is de bestemming van het mensdom. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn taak zal het zijn om aan te tonen dat de wegen voor de mensheid zich scheiden. De richting is aangegeven en van jullie beslissing hangt de toekomst van deze Aarde af. Wij zijn hier samen, jullie en Ik, om ervoor te zorgen dat de mens het juiste pad kiest, de enige Weg die hem kan leiden tot God. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Wat veroorzaakt dit probleem? Wat veroorzaakt opwarming van de aarde? Als de opwarming gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de verwoesting van bomen, dan moeten we ophouden met onze bomen te kappen, met name de eeuwenoude regenwouden van de wereld waar de bomen grote hoeveelheden koolstofdioxide opslaan en in ruil daarvoor zuurstof in onze atmosfeer uitstorten. Er wordt zuurstof onttrokken aan onze atmosfeer en de koolstofdioxide kan nergens heen en creëert zo de opwarming van de aarde. Maar als we niet zo verspillend waren in ons gebruik van hout zouden we een grote bron van mondiale opwarming terugdringen. We zoeken niet naar de oorzaak omdat we niet van oorzaken houden. Oorzaken hebben met wetten te maken, zoals oorzaak en gevolg, en daar houden we niet van. We staan liever boven de Wet. Het modern mechanistische denken gaat nooit op zoek naar de oorzaak, want het wil zijn technologie niet veranderen. We kunnen zeggen dat we niet zonder hout kunnen. Maar wat de rijke landen doen, is hun eigen hardhout sparen en wat ze nodig hebben, kopen van armere landen, zoals Brazilië, landen in Afrika en elders. Die landen worden dan gedwongen om hun oude wouden te kappen of daarvoor vergunningen te verlenen, die eeuwenoude wouden, die absoluut essentieel zijn voor het menselijk leven. Dus als we willen weten wat we aan iets moeten doen, moeten we naar de oorzaak zoeken. En als we die vinden, kunnen we proberen daar iets aan te doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De mensheid staat thans gereed voor een grote sprong naar de toekomst, een toekomst waarin de wezenlijk goddelijke aard van de mens zal worden uitgedrukt. Al weet hij het misschien niet, de mens doorstond en doorstaat de beproevingen die hem in staat stellen om in volle wasdom de ontvanger te worden van kennis en vermogens waarmee hij die toekomst vorm kan geven. Ook al is deze werkelijkheid momenteel slechts duidelijk voor de innerlijke visie van de Gidsen van het Mensenras, zó is het, en dit voorspelt veel goeds voor de komende tijd. Overal waar mensen tegenwoordig bijeenkomen, kan een nieuwe drang gezien en gevoeld worden, een nieuw gevoel van betrokkenheid bij het welzijn van de planeet en haar natuurrijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Samenwerking’)

Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grootse Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

Maitreya zal pionierskorpsen opzetten die de wereld rond zullen gaan om de veranderingen door te voeren en te beheren, om te beginnen op het economische en politieke vlak. Wanneer deze veranderingen in zekere mate zijn doorgevoerd, zal het herstel van de planeet aan de beurt komen. Zoals mijn Meester vaak heeft gezegd, en zoals Maitreya in Zijn boodschappen zegt (zie Boodschappen van Maitreya de Christus), zal dit de hoogste prioriteit zijn in de wereld. Dit is het bed waar we in slapen. Deze planeet Aarde is de bron van ons bestaan, maar toch brengen we haar elke dag nieuwe verwoestingen toe. Volgens de Meester is vervuiling momenteel de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. De wereld wordt ontdaan van haar hulpbronnen. We verwoesten het weefsel van onze wereld op zoveel verschillende manieren. Dus dat wordt de belangrijkste taak van alle mensen – iedere man, vrouw en kind: de planeet redden. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Wanneer de Aarde wordt gezien als een levend wezen, volkomen in alle onderdelen, elk onmisbaar voor het Geheel, dan zullen een nieuwe visie en gezond verstand de overhand krijgen. De mens zal zichzelf gaan zien als de beheerder van een natuurlijke orde die is voorbestemd om te functioneren in harmonie en schoonheid, terwijl elk natuurrijk verbonden is met dat wat eronder en erboven ligt, overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De rol van de mens’)

Velen verwachten Mij met angst, zonder de oorzaak van hun verwarring te kennen. Mijn vrienden, waar angst heerst kan geen vertrouwen zijn. Waarom dan vasthouden aan angst? Mijn Aanwezigheid is overal om jullie heen zichtbaar. Word je bewust van dit feit. Open je ogen voor de veranderingen in jullie wereld, in je eigen hart, in het Vreugdelicht in de ogen van jullie kinderen. Weet dat Ik op deze manieren bij jullie ben, Mijn vrienden, en help de wereld redden. (Maitreya, Boodschap nr.134)

We moeten de huidige houding ten opzichte van productie verschuiven van hebzucht, verspilling en competitie naar toereikendheid. In plaats van te zeggen: “Hoeveel kunnen we produceren en hoe snel?” zouden we moeten vragen: “Hoeveel hebben we nodig? Met hoe weinig van dit product kunnen we toe? Hoe weinig van dit en dat verschaft ons een rijk, vol leven, op zo’n manier dat alle mensen in dat leven kunnen delen?” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De mens moet stoppen te ‘spelen met de dood’. Kernsplitsing is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is “dat wat gewrocht is waar het niet hoort te zijn” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien. Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Onzichtbaar gevaar’)

Een van de belangrijkste activiteiten van de Ruimtebroeders is het neutraliseren van de vervuiling waarmee we onze planeet vernietigen — voornamelijk veroorzaakt door de radioactieve straling van de kerncentrales overal ter wereld. Bij elke ondergrondse kernexplosie komt atoomstof vrij in de atmosfeer die volledig is besmet met radioactieve straling, met een halfwaardetijd van duizenden jaren. Zij ruimen zoveel straling en vervuiling op als binnen de grenzen van karma mogelijk is. Ze gaan ook naar de bodem van de oceanen om afvalstoffen onschadelijk te maken die we daar gedumpt hebben, die anders het zeeleven zouden vernietigen en de planeet verder zouden vergiftigen. De planeet is al vervuild in een mate die inmiddels gevaarlijk is. Vervuiling is een grotere doodsoorzaak voor de mens dan welke ziekte ook en voor een groot deel komt dat voor rekening van radioactieve straling. Het advies van Maitreya en de Meesters zal zijn om alle energiecentrales in de wereld die werken met kernsplijting onmiddellijk te sluiten. Deze zouden morgen vervangen kunnen worden door een veilig proces van kernfusie, als overgangsmaatregel tot de komende Lichttechnologie. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het is Mijn bedoeling geweest Mijzelf bekend te maken op het vroegst mogelijke moment, om geen uitstel te dulden, en voor de wereld te verschijnen als jullie vriend en leraar. Veel hangt af van Mijn onmiddellijke ontdekking, want op deze wijze kan Ik jullie helpen jullie wereld te redden. Ik ben hier om te helpen en te onderrichten, om jullie de weg naar de toekomst te wijzen en jullie aan elkaar te openbaren als goden. (Maitreya, Boodschap nr. 140)

Spoedig zal duidelijk worden dat zonder hulp de mensen maar weinig tijd hebben om de ecologische, politieke en economische problemen te herstellen die chaos, gevaar en hartzeer veroorzaken voor het merendeel van de mensen op Aarde. Het is een situatie uniek in de geschiedenis van de Aarde. Veel hangt af van het besef van mensen dat zij, als behoeders, de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van de planeet en al haar natuurrijken zorgvuldig ter hand te nemen, en om aan toekomstige generaties een vitaal en gezond planetair huis over te dragen. Roofzuchtig optreden en luchthartige verwaarlozing door de mens hebben de planeet zó ongezond gemaakt dat, ware zij menselijk, ernstige twijfel over haar herstel op zijn plaats zou zijn. Het huis van de mens en de lagere natuurrijken moet weer gezond gemaakt worden om zijn rol in het zich ontvouwende Plan te vervullen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)

De Aarde in uiterste nood
door de Meester —, via Benjamin Creme (november 2007)

Het is duidelijk dat een aantal mensen ten langen leste de gevaren ernstig begint te nemen die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde, en van de klimaatveranderingen die daarvan het gevolg zijn. Het is waar dat er veel onenigheid bestaat over de realiteit en de ernst van de gevaren, en over de beste manieren om de problemen aan te pakken waarvan het bestaan erkend wordt. Echter, er is geen twijfel dat sommigen tenminste onderkennen dat de mensheid voor een enorme opgave staat om de voortschrijdende verwoesting te stoppen en het evenwicht van het milieu te herstellen. Evenzo is het waar dat zelfs de meest bewuste en bezorgde mensen weinig weten van de omvang en de complexiteit van de problemen. Het probleem van vervuiling is zo’n kwestie. Vervuiling bestaat in vele vormen, sommige overduidelijk en gemakkelijk aan te pakken, indien de wil daartoe bestaat. Andere, echter, vereisen een wetenschap en een remedie die tot nu toe onbekend zijn aan de mens; ze zijn zó giftig en verwoestend dat er hoge prioriteit aan gegeven moet worden om ze te boven te komen. De uitwerking van vervuiling op de kwaliteit van lucht en voedsel, op dieren en op vissen, in rivieren en oceanen, is bekend, maar wordt grotendeels genegeerd. De meest verwoestende van al, die wordt veroorzaakt door nucleaire straling, moet nog worden ontdekt door Aardse wetenschappers. De hogere niveaus van nucleaire straling ontgaan de huidige atoomtechnologie. Ze zijn ook het giftigst en gevaarlijkst voor de mens en de lagere natuurrijken. Op al deze niveaus moeten de problemen van vervuiling overwonnen worden. Dit kan alleen worden bereikt door een volledige reorganisatie van de huidige politieke, economische en sociale structuren. De mens heeft de Aarde geplunderd en vervuild, en zijn eigen leefmilieu ernstig beschadigd. Nu moet de mens het als de hoogste prioriteit beschouwen om te herstellen wat hij heeft beschadigd en zo zijn kwijnende planeet weer gezond maken. Hij moet leren zijn aanspraken op de planeet te vereenvoudigen en zich de schoonheid van eenvoud en de vreugde van samendelen eigen te maken. De mens heeft maar weinig keus: de urgentie van de taak eist onmiddellijke actie; slechts enkelen beseffen de ware omvang van de reeds aangerichte schade. De vraag is gerechtvaardigd: kan planeet Aarde gered worden en met welke middelen? Het antwoord is een volmondig JA! en door middel van de transformatie van de huidige manier van leven door de meerderheid der mensen. De hoogste ambitie van alle zogenaamd ‘ontwikkelde’ landen is een steeds hoger percentage economische groei te verkrijgen om daardoor rijker te worden en, in een economische wereld gebaseerd op concurrentie, overheersing en macht te bereiken, en aldus een hogere levensstandaard te genieten. Hiervan uitgaande, wordt de plundering van de Aarde, de achteloze verspilling van hulpbronnen, gezien als niet meer dan natuurlijk en noodzakelijk. Dit onverantwoordelijke handelen heeft planeet Aarde uiteindelijk bijna op de knieën gebracht.
Maitreya, wees daarvan verzekerd, zal niet dralen om dit urgente probleem aan de orde te stellen en Zijn oplossingen te presenteren. De eerste stap, zal Hij aanbevelen, is de aanvaarding van de urgentie die velen vandaag de dag ontkennen. Samendelen, zal Hij zeggen, is het begin van het proces van verandering dat de antwoorden zal geven op onze rampen en het herstel van de Aarde.

 

“Liefde kent geen grenzen”
interview met Enrique Morones door Jason Francis

Border Angels/Angeles De La Frontera (Grens-engelen) is een non-gouvernementele organisatie in San Diego (Californië, VS). De groep zet zich in om de onnodige dood te voorkomen van ongeregistreerde (“illegale”) immigranten die de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken, vooral via de Imperial Valley-woestijn en de berggebieden rond San Diego.
Enrique Morones is oprichter en directeur van Border Angels. Hij is pleitbezorger voor de rechten van mensen aan beide zijden van de Amerikaans-Mexicaanse grens en voor de grensactivisten en organisaties. Hij is mede-auteur van The Power of One: The Story of the Border Angels (2012) (“De kracht van één: Het verhaal van de Grens-engelen (2012)”). Jason Francis interviewde Enrique Morones voor Share International.

Share International: Wat inspireerde u om Border Angels op te richten?
Enrique Morones: “Ik kon niet geloven dat in het rijkste land ter wereld mensen in zo’n situatie leefden. Ik begon met het brengen van voedsel en water naar onze allochtone broeders en zusters daar…”
(Voor het volledige interview zie het maandblad Share International/Share Nederland januari/februari 2015)
Zie voor meer informatie: www.borderangels.org.
Nieuw boek Naomi Klein:

No Time: Verander nu, voor het klimaat alles verandert
boekbespreking door Marc Gregory

Naomi Klein behoeft nauwelijks introductie. Degenen die No Logo hebben gelezen, haar kritische analyse van globalisering, of De Shockdoctrine, haar scherpzinnige ontmaskering van rampenkapitalisme en de verwoesting die het de afgelopen decennia in de wereld heeft veroorzaakt, zullen weten dat ze een onderzoeksjournaliste van de bovenste plank is. In haar nieuwe boek, No Time: Verander nu, voor het klimaat alles verandert, zet ze uiteen waarom onze huidige leefwijzen volstrekt onverenigbaar zijn met het behoud van een leefbare planeet voor toekomstige generaties. Het belangrijkste argument in haar boek is het volgende: het wetenschappelijke bewijs stelt onomwonden vast dat wat wel ‘Decennium Nul’ wordt genoemd, reeds is aangebroken. Dit betekent dat we nog 10 jaar hebben om de ontwikkeling van opwarming van de aarde om te keren of te stabiliseren. Tegenstrijdige beweringen zijn ongegrond en doorgaan op dezelfde voet is op eigen risico.
(Voor de volledige boekbespreking zie het maandblad Share International/Share Nederland januari/februari 2015)