Maitreya’s Boodschap nr.101

26 maart 1980

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd wederom op deze wijze bij jullie te zijn.
Binnenkort, Mijn vrienden, zullen jullie Mij zien. Jullie zullen zelf getuige zijn van de Terugkeer van je Broeder-vanouds. Aldus zullen jullie de vervulling van Gods Plan zien, want het Fiat van God heeft Mij hier gebracht. Evenzo heeft de mensheid zelf Mij geroepen, en met blijdschap heb Ik die roep beantwoord. Recht moet en zal gedaan worden. De wereld hunkert naar
Rechtvaardigheid. De ware reden voor de huidige problemen van de mens is het ontbreken van Rechtvaardigheid en Liefde. Zouden deze goddelijke aspecten morgen van kracht zijn, dan zou een nieuwe zoetheid jullie leven kleuren. Dit genadige geschenk van Liefde en Rechtvaardig Samendelen komt van God. Alleen door dit correct te openbaren kan God gekend worden. Leer de mensen dit, Mijn vrienden, en je onderricht een grote en eenvoudige Waarheid.
Wanneer de mensen Mij zien, Mijn broeders, zullen zij een eenvoudig en rechtvaardig Mens zien. Allen die God kennen, brengen deze eigenschappen tot uitdrukking. Zoek dan naar Mij in die gedaante. Nu Mijn aanwezigheid een vaststaand feit is, zie Ik de problemen van de mens nog duidelijker. Dat zijn er vele, Mijn vrienden, maar ze hebben een simpele oorzaak. Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden. Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect. Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God.
Herken dan deze eenvoudige Mens wanneer je Hem ziet en noem hem Broeder, want het is als een Broeder van alle mensen dat Ik verschijn; om jullie bij de hand te nemen en te brengen tot de Vader, om jullie het wondere visioen van je toekomst te tonen; om in jullie de wil tot dienen te grondvesten, om samen met jullie de Stad der Waarheid, de Tempel van Liefde te bouwen, om jullie voorwaarts te leiden, en terug naar God.
Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken.
Moge deze manifestatie jullie met Mij meevoeren, terug naar je Bron.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.