“Wanneer mensen Mij voor de eerste keer zien en Mij kennen voor wat Ik ben, zullen ze zien dat ze innerlijk veranderen. Velen zullen gedurende een korte tijd terugkeren naar de vreugde van hun kindertijd en bijgevolg de wereld een betere plek vinden. Velen zullen zich gesterkt voelen in hun verlangen om te dienen en om zich in de voorhoede van verandering te plaatsen. Zij zijn degenen op wie Ik een beroep zal doen voor de taak om de geest en vreugde van de mens te hernieuwen. Geloof, indien je kunt, dat Ik met jullie ben, gereed om Mijn kracht ten behoeve van jullie aan te wenden. Geloof, indien je kunt, Mijn vrienden, dat Ik vurig verlang naar de dag van Mijn openlijke terugkeer.”

Het zal lezers opgevallen zijn dat dit een boodschap is van Maitreya, de Wereldleraar, in plaats van Benjamin Creme’s Meester. De boodschap werd op 7 oktober 2014 via een proces van mentale telepathie aan Benjamin Creme gegeven.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in China? 2) Wat is het totaal aantal interviews in China tot nu toe?
A. 1) Nee [per 8 oktober]. Maitreya is voorlopig gestopt met het geven van interviews in China; op 8 oktober kreeg ik te horen dat Hij op 10 oktober naar het Midden-Oosten ging om de situatie daar te helpen. Het doel is om de verschillende strijdende groepen te verzoenen. 2) Hij heeft nu 11 interviews in China gegeven; drie meer sinds het vorige nummer van Share International.

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 11 (mei-september 2014). In totaal 146 interviews tot nu toe.

V. Onlangs zijn er in Hongkong demonstraties begonnen voor meer democratie. Bestaat er een verband tussen de demonstraties en Maitreya’s interviews in China?
A. Ja, inderdaad. De mensen ontwaken en beginnen voor zichzelf op te komen.

V. Spreekt Maitreya ‘krachtiger’ of met meer ‘urgentie’ dan Hij in bijvoorbeeld 2010 of 2011 deed?
A. Ja.

V. 1) Hebben Maitreya’s denkbeelden nu een grotere impact dan toen Hij net begon met Zijn interviews? 2) Staan degenen die Maitreya horen meer open en  zijn ze nu meer bereid tot actie dan Zijn eerdere toehoorders? 3) Worden Zijn denkbeelden nu als realistischer gezien; zien mensen eerder hoe ze kunnen worden toegepast?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Ja.

V. Op 27 september 2014 vond een onverwachte uitbarsting plaats van Mount On-take in Japan, waarbij meer dan 50 mensen omkwamen of gewond raakten. Deze uitbarsting kwam zo plotseling en onverwacht dat het lijkt alsof er een onbekende bedoeling of oorzaak achter zat. Wat is uw commentaar hierop?
A. Deze uitbarsting werd snel door Maitreya en de Meesters gemanifesteerd om een veel grotere tragedie te voorkomen waarbij een grote stad zou zijn verwoest, met duizenden doden en boven- en ondergrondse verwoesting als gevolg. Het roept herinneringen op aan de uitbarsting van Mount St. Helens in de staat Washington (VS) in 1980, waarmee een veel grotere tragedie in de staten Washington en Oregon werd voorkomen.

V. Op 21 september 2014 werden in meer dan 160 landen demonstraties en betogingen gehouden tegen klimaatverandering, waaronder een protest van naar schatting 400.000 mensen in de stad New York. Het werd de grootste mobilisatie van mensen tegen klimaatverandering ooit genoemd. 1) Hoe belangrijk is deze mondiale uiting van de macht van het volk volgens u voor de aansporing tot actie tegen klimaatverandering? 2) Is deze actiedag een weerspiegeling van de respons van de mensheid op Maitreya’s energieën en aanwezigheid in de wereld en, zo ja, zal dit ertoe leiden dat Maitreya’s Verklaringsdag bespoedigd wordt?
A. 1) Heel belangrijk. 2) Ja, en ja.

V. 1) In het boek Esoterische genezing van Alice Bailey staat dat de gesel van influenza geworteld is in angst en bezorgdheid. 1) Wat is de oorzaak van het ebola-virus? 2) Zullen we spoedig een behandeling ontdekken om deze pandemie te stoppen? En zullen we een vaccin ontwikkelen om toekomstige uitbraken te voorkomen?
A. 1) Het virus wordt opgewekt door de destructieve en wedijverige hebzucht van de mens. 2) Ja, te zijner tijd.

V. Denkt u dat er nog steeds een wereldwijde economische ineenstorting zal plaatsvinden voor Verklaringsdag?
A. Ja, volgens mij wel – het is een onvermijdelijke ineenstorting van het huidige, volkomen corrupte systeem.

V. Betekent fysieke en emotionele overgevoeligheid dat iemand ver gevorderd is?
A. Nee, het kan ook het tegenovergestelde zijn.

V. Daar onze inspanning en de effectiviteit ervan direct van invloed zijn op de datum van Verklaringsdag (zie het korte interview met Benjamin Creme in Share International van januari/februari 2014), geldt dat ook voor de snelheid waarmee de wereld na Verklaringsdag zal veranderen?
A. Ja. De transformatie van de wereld gebeurt niet vanzelf. Zoals Maitreya heeft gezegd: “De mens moet handelen en zijn wil ten uitvoer brengen.”

V. Is de verenigde focus van de groep belangrijk voor het toekomstige werk van de groep met de Hiërarchie?
A. Vanzelfsprekend, ja.

V. Zullen de groepen die nu met u samenwerken om het publiek te informeren over de openlijke Verschijning van Maitreya en de Meesters ook na Verklaringsdag van dienst zijn voor de Meesters en met Hen blijven werken?
A. Ja, als zij zichzelf ter beschikking stellen, wordt dat van hen verwacht.

V. Ik krijg de indruk dat sommige groepsleden denken dat je een gevoel van eenheid moet opwekken en dat ze het ‘knus en gezellig’ willen hebben. Het lijkt alsof mensen denken dat er meer tijd besteed moet worden aan ‘elkaar te leren kennen’. Wat is uw commentaar? Is dat echt wat er nodig is?
A. Eenheid heeft niets van doen met sentimentaliteit. Het bestaat of het bestaat niet.

V. Met betrekking tot de brieven van lezers in Share International, wat is het verschil tussen een discipel, een woordvoerder en een ‘goede genius’? 1) Werkt een discipel nauwer samen met een Meester dan een woordvoerder? 2) Als een ‘goede genius’ een gedachtevorm is die door een van de Meesters gecreëerd is, kan een discipel of een woordvoerder dan een ‘goede genius’ zijn of zijn zij altijd een ‘echte’ persoon?
A. 1) Ja. 2) Alleen de ‘goede genius’ is door de Meester gecreëerd.

 

 

Instemming
Op 21 september 2014 nam ik deel aan de klimaatdemonstratie in Parijs. Tegen het eind van de demonstratie stonden we stil terwijl de tocht de eindbestemming, het Stadhuisplein, bereikte. Ik hield mijn grote kleurige banier met: ‘SOP Save Our Planet’ omhoog, wachtend tot de mars hervat werd. Plotseling stak een man met een groot gezicht in een smetteloos lichtgrijs pak de straat over, hij had een vriendelijke en kalme maar kordate manier van doen. Hij had ongelooflijke, blauwe ogen en het viel me op dat hij niet naar de mensen voor zich keek, maar eerder naar de duizenden die op straat aanwezig waren. Het leek alsof hij nauwkeurig iedere bannier die boven de menigte omhoog werd gehouden, bestudeerde. Ik hield mijn adem in toen hij voor me langs liep. Hij bleef even staan en keek aandachtig naar mijn ‘SOP’-banier. Hij zei kort en krachtig: “Dat! Ja, daar ben ik het mee eens.” Toen kwam de menigte weer in beweging. Na een week ben ik nog onder de indruk van deze man, ik vraag me daarom af of hij misschien een Meester was?
P.C., Le Havre (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Herhaald bezoek
Op 11 oktober 2014 hielden we onze jaarlijkse lezing in Amsterdam. Alle stoelen waren bezet, maar er waren ook wat laatkomers. Onder de laatkomers was een Tibetaans uitziende heer: het had geregend en hij was drijfnat. Hij zag er heel gedistingeerd uit.
Omdat alle stoelen bezet waren, haastte ik me naar hem toe met mijn stoel, zodat hij niet naar een plaats hoefde te zoeken. De Tibetaans uitziende heer kwam naar me toe en zei: “Daar zijn we weer. Ik was hier vorig jaar ook.” Hij herinnerde mij (maar het kwartje was nog niet gevallen) aan mijn ontmoeting met hem bij de lezing afgelopen jaar. (Zie de brief ‘Een kenner’ in Share Nederland, december 2013) Plotseling herinnerde ik me ieder detail van onze eerdere ontmoeting. Hij was onder de indruk dat ik tot in bijzonderheden wist wat er vorig jaar was gebeurd, omdat ik toch wel veel mensen moet tegenkomen. Op dat moment besefte ik dat Hij de Meester Jezus moest zijn. Ik bedankte Hem meteen dat hij weer de lezing kwam bijwonen. Hij vroeg me ook hoe lang ik dit werk als vrijwilliger had gedaan. Ik zei acht jaar of zo, omdat ik de tel kwijt ben. Wat me verbaasde was dat zijn Nederlands nu onberispelijk was alsof het zijn moedertaal was. Ik kon alleen het geluid van zijn stem horen en alle andere mensen als gemurmel op de achtergrond. Tijdens de lezing zat Hij naast de foto van Maitreya als de Kalki Avatar op een wit paard tijdens de demonstratie op het Tahrir-plein, Egypte. Hij bleef tijdens de hele lezing.
Was hij de Meester Jezus?
A.A., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad de Meester Jezus was.

Hoogtepunt
In augustus 2014 voelde ik me geleid om, voor het eerst, naar California te reizen. Het waren een paar prachtige weken en ik heb het gevoel alsof tijdens het verblijf in Ojai en in het Sequoia National Park een bijzondere reeks energieën, weldadig en zuiverend van aard, door mij werden opgenomen. Maar tijdens de week in Mount Shasta gebeurde er naar mijn gevoel iets bijzonders, vanaf het eerste moment op de berg; alsof ik opgeladen werd met geconcentreerde geestelijke energieën die nog in me doorsijpelen en hun weg moeten vinden, waarvan ik merk dat ze me voorwaarts in evolutie drijven. Ik heb ook gemerkt dat ik sinds die reis een verhoogd besef van mijn gedachtebewegingen heb en van synchronische gebeurtenissen. Is er iets bijzonders gebeurd en wat gebeurt er nu innerlijk in mij?
R.W., Den Haag.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat u in Mount Shasta een zegening van een van de Meesters kreeg.

Onmiskenbare hint
Deze zomer (2014) stonden we met een kraam van Share International op een van onze straatfestivals in het stadscentrum van Los Angeles. Een vrouw, eenvoudig beschreven als een vrouw van middelbare leeftijd, die er helemaal niet ongewoon uitzag, kwam naar de tafel, keek naar het materiaal dat we uitgestald hadden, toen naar de posters enz. en vroeg me: “Hebben jullie een lokaal kantoor waar het publiek op bezoek kan komen?” Ik zei dat we in Los Angeles geen centrum hebben, maar dat we een internationaal netwerk van vrijwilligers zijn en dat sommige groepen in de wereld wel een centrum hebben waar het publiek kan komen, en ik dacht daarbij aan het centrum van Share International in Amsterdam. Zij herhaalde weer: “Dus jullie hebben geen openbaar centrum in Los Angeles?” Ik antwoordde dat we dat niet hebben, maar bood haar een plaatselijk telefoonnummer aan om te bellen en de website van Share International. Ze bedankte me, nam geen informatiemateriaal of wat ook mee en ging weg. Ik begon me te verbazen dat ik in al die tijd dat ik in kramen van Share International gestaan heb nog nooit zo’n vraag gekregen heb. Haar vraag was ook zo eenduidig en ons gesprek kort, maar ik kan het om de een of andere reden niet vergeten.
Kunt u zeggen of deze vrouw een Meester was?
O.C., Los Angeles (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw van middelbare leeftijd’ geen Meester was maar een boodschapper voor de Meester Jezus.

Privébezichtiging
We wonen in Glastonbury en vanuit ons huis kunnen we de Tor zien. Op 31 augustus 2014 om ongeveer 9.30 uur in de avond liep mijn man naar buiten om naar de sterren te kijken – wat we iedere avond doen voor we naar bed gaan. Deze keer klopte hij dringend op het raam en riep me naar buiten te komen. Boven de Tor zweefde een ruimteschip. Het was geluidloos. We konden zien dat het rond was met witte lichten en het bleef draaien alsof het wilde dat we het goed konden zien. Toen helde het over, zodat we konden zien dat er aan de onderkant gekleurde lichten waren. We zagen ook wat flitsende lichten maar weten niet of die van het ruimteschip kwamen of dat iemand op de Tor foto’s aan het nemen was. Het vaartuig verdween achter de bomen maar een paar minuten later was het weer terug. Het deed dit ongeveer een uur lang.
1) Kunt u zeggen van welke planeet het kwam? 2) Helde het over en bleef het zweven, zodat wij er zoveel mogelijk van konden zien?
P.D., Glastonbury (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was. 2) Ja.

Inspiratie
Op 4 september 2014 lunchte ik in een restaurant in Parijs en las het septembernummer van Share International. Ik had net het artikel van rabbijn Michael Lerner gelezen, dat een diepgaande emotie in me opriep en een intens gevoel van liefde en compassie voor de mensheid. Ik keek door het raam en zag toen op straat een oude man gekleed als de oude joodse mannen uit Oost-Europa die ik op oude schilderijen van het begin van de 20ste eeuw heb gezien. Hij had een lange witte baard en droeg een hoed. Hij bedelde om geld maar niemand leek door hem geraakt. Ik wel en ik besloot om hem wat brood te brengen. Ik voelde mededogen en sympathie voor hem, vooral toen ik hem heel geïnteresseerd in de etalage van een boekhandel zag kijken. Toen ging hij weg. Ik bleef aan hem denken en ik verliet het restaurant om te proberen de man te vinden, toen een heel lange Caribische man van middelbare leeftijd naar me lachte en hallo zei. Ik had het gevoel dat hij wist wat ik aan het doen was en het goedkeurde. Uiteindelijk vond ik de oude man en gaf hem een muntstuk, maar ik vond het niet genoeg om hem gewoon maar een stuk brood te geven. Toen realiseerde ik me dat we voor een bakkerij stonden, ik vroeg de man te wachten en kocht een belegd broodje voor hem. Ik zag dat zijn gezicht tegelijkertijd joods en arabisch zou kunnen zijn. Hij bedankte me terwijl hij mijn hand heel teder vasthield. Ik blijf aan deze twee mannen denken.
1) Was de Caribische man gewoon iemand die sympathie voor me voelde of was hij ‘een bijzondere persoon’?
2) En de oude man, was hij misschien ook ‘een bijzondere persoon’?
J.J., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de Caraпbische man de Meester Jezus was en 2) de ‘oude man’ Maitreya.

Een echte veteraan
Op 24 september 2014 zag ik al wandelend langs Telegraph Avenue in Oakland (California, VS) een heel knappe jonge man die te midden van het drukke verkeer kalm op de middenberm zat. Hij hield een bord vast waarop stond dat hij een Irak-veteraan was. We praatten een poosje en terwijl ik in zijn ogen keek, dacht ik, hoe komt het dat een dakloze veteraan zo veel ‘shen’ in zijn ogen heeft? Het woord ‘shen’ verwijst in de Oosterse geneeskunde naar de levenskracht die in iemands ogen zichtbaar is. En deze Irak-veteraan had een erg sterke levensenergie in zijn ogen en een diepgaand gevoel van rust en vrede. Zijn naam was door de betekenis belangrijk voor me, initialen R.H. Ik was vervuld van grote vreugde nadat ik met hem gesproken had.
Mag ik u vragen, was deze broeder Maitreya of een Meester van Wijsheid?
B.B., Oakland (California, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

“Zij die zoeken naar tekenen zullen ze vinden…”

Huilende iconen
Rhodos, Griekenland — Op een grote en kleurrijke icoon van Aartsengel Michaël in de Heilige Kerk op het Oude Kerkhof van Ialyssos op het eiland Rhodos begonnen in november 2013 tranen te vloeien, en de orthodoxe bisschop van Rhodos, aartsbisschop Kyrillos, ging zelf op onderzoek uit. Hij bevestigde dat er op het gezicht van de Aartsengel iets was wat op tranen leek, en vroeg of hij de muur achter de icoon kon onderzoeken. De muur bleek droog te zijn, wat de mogelijkheid dat er van buitenaf vocht of damp in de icoon binnendrong, uitsloot. Tevredengesteld dat de tranen van de icoon alleen een wonder kon zijn, vroeg de aartsbisschop om de icoon naar de Heilige Kerk van Maria-Tenhemelopneming in Ialyssos te brengen voor verering door gelovigen, en ook om te zien of een verandering van omgeving een einde aan het verschijnsel zou maken. Volgens de plaatselijke vicaris, pater Apostolos, werd de icoon in 1896 vervaardigd en had hij onlangs een onderhoudsbeurt gekregen van de archeologische afdeling. In november 2013 vloeiden er ook in de nieuwe omgeving nog steeds tranen van de icoon, soms hield het op, maar daarna begon het weer, en er werd zelfs bericht dat een tweede icoon van Aartsengel Michaël in de oorspronkelijke kerk eveneens huilt. Grote menigten zijn samengekomen om de icoon te vereren.

(Bron: tv.kosmos.gr;  pravoslavie.ru)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya dit wonder manifesteert.)

Milaan, Italiė —
Van een icoon van Maria in de Kapel van St. Nicolaas en St. Ambrosius in Milaan werd bevestigd dat er op 25 april tranen vanaf vloeiden. Dit was de tweede keer in twee jaar dat in aanwezigheid van vele bezoekers gezien werd dat de icoon van Maria huilde. Maria is in de orthodoxe traditie ook bekend als Theotokos (de icoon is van Bulgaars-orthodoxe oorsprong).  De kerkelijke autoriteiten van het bisdom hebben laatstgenoemde gebeurtenis niet gemeld om geen buitensporige speculaties over dergelijke verschijnsels op te wekken, maar de tranen werden door velen gezien. Bisschop Evloghios heeft officieel bevestigd dat hij en de andere bisschoppen getuige waren van de gebeurtenis, maar zij weigeren tot nu toe om te speculeren over de betekenis van de gebeurtenis. (Bron: Ortodossia-In-Occidente, Milan Archdiocese’s News Weblog)

(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit wonder door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Maitreya’s Hand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte redactie,

De zoon van mijn vriendin bracht de nacht door in een hotel in Bristol en bij het wakker worden de volgende morgen, woensdag 10 september 2014, vond hij op de badkamerspiegel een grote handafdruk. Hij zei dat die er de avond ervoor beslist niet was en toen hij probeerde hem weg te vegen verdween hij maar kwam dan weer terug. Het vreemde was dat de spiegel volkomen droog was behalve de handafdruk, die vochtig was, zoals condens.
De zoon van mijn vriendin heeft kennelijk nogal grote handen, maar toen hij zijn hand op de afdruk plaatste was die veel groter dan zijn eigen hand. Hij wist niets over Maitreya’s ‘Hand’ (hoewel mijn vriendin er wel van weet), maar hij was onthutst en verrast genoeg om zijn moeder te bellen en haar een foto te sturen.
Is dit wellicht een teken?
M.I ., Stoke on Trent (VK).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘Hand’ door Maitreya werd gemanifesteerd.)

A.C. stuurde deze foto van lichtpatronen die sinds 19 mei 2014 op haar schutting in Noord-Massapequa (New York, VS) verschijnen. “Wat een vreugde om ze iedere dag door mijn raam buiten te zien,” vertelt ze.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ze werden gemanifesteerd door Maitreya in samenwerking met de Ruimtebroeders.)

 

 

 

 

Lichtpatronen op een muur in Frome (VK) op 20 juni 2014 om 19.30 uur. Foto ingezonden door C.H., Frome (Somerset, VK).

 

 

 

 

 

 

Een van de kruisen van licht in augustus 2013 en augustus 2014 gefotografeerd door Nieuw-Zeelandse W. H. in een badkamerraam van een jeugdherberg in San Francisco.

Ze waren alleen ’s avonds zichtbaar en wanneer de straatlichten aan waren. De kruisen van licht waren groot en helder, en wanneer een auto de oprit op kwam was het effect magnifiek.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de kruisen van licht door Maitreya gemagnetiseerd werden.)Geachte redactie,

Toen we op 19 september 2014 van een videopresentatie in Koriyama-shi (Fuku-shima-ken) naar Tokio terugkeerden, zagen we rond 17.00 uur aan de avondhemel een wolk in de vorm van een kruis. Kunt u zeggen of het een teken was?
M.Y., Y. en O. T., Tokio (Japan).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken was, gemanifesteerd door een UFO van Mars.)

 

Geachte redactie,

In januari 2013, toen ik belde met een vriend die net zijn zoontje had verloren en probeerde hem hoop te geven, sprak ik over reïncarnatie, enz. Plotseling voelde het alsof de trillingen in de kamer omhoog gingen, het was vreemd, snel en plezierig. Het voelde zoals wanneer je met je hoofd weer boven water komt. Ik nam snel foto’s van de plek waar de trillingen vandaan kwamen. Toen de foto’s op mijn computerscherm stonden, kon ik de cirkel van licht zien. Was het een manifestatie veroorzaakt door een Meester? Naam bij de redactie bekend (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een Zegening van de Meester Jezus was.)

 

La Gazette, plaatselijk blad in Nīmes (Frankrijk), maakte in de editie van september 2011 melding van het verschijnsel lichtpatronen die op gebouwen in Nīmes verschijnen en zegt dat ze even geheimzinnig als graancirkels zijn.

 

Interview met David Seaborg door Monte Leach

(Zie voor integrale tekst Share International november 2014)
Het World Rainforest Fund, een non-profit groep opgericht in 1984, is gewijd aan het behoud van biodiversiteit en het wereldwijd beschermen van regenwouden, voornamelijk tropische regenwouden in Latijns-Amerika. De focus van de groep ligt op het Braziliaanse Amazone-gebied, het grootste ongerepte regenwoud op Aarde. Het fonds helpt inheemse volken hun woningen in het regenwoud beschermen; geeft subsidies aan non-profit groepen voor het uitvoeren van projecten van bijzondere waarde om de regenwouden te behouden; en informeert het Amerikaanse publiek over het belang van het behoud van regenwouden. David Seaborg, oprichter en voorzitter van het World Rainforest Fund, is evolutiebioloog en al vele jaren milieuactivist. Monte Leach interviewde David Seaborg voor Share International.

Share International: Wat is de huidige situatie met betrekking tot de vernietiging van tropisch regenwoud? Uw website bevat een aangrijpend statistisch gegeven, dat elke minuut 120 hectare worden vernietigd.
David Seaborg: Dat klopt. Wereldwijd wordt elke minuut 120 hectare tropisch regenwoud vernietigd, door middel van kappen of afbranden; dat is elk jaar een oppervlakte van ongeveer de helft van de staat Californië.

SI: Is het gedurende de tijd dat u hierbij betrokken bent beter of slechter geworden?
DS: Beter en slechter. Ecuador boekt vooruitgang. Costa Rica heeft veel van zijn land beschermd. Brazilië heeft het tempo vertraagd (tot voor kort). Aan de andere kant neemt het tempo toe in Indonesië en Maleisië, vooral door de productie van palmolie: biodiverse bossen worden gekapt voor monoculturen van oliepalmen om palmolie te produceren die in veel producten wordt gebruikt. Dus wordt het in sommige gebieden beter en zijn er een aantal successen, en wordt het in andere landen slechter.

SI: Zou u zeggen dat het in het algemeen beter of slechter wordt?
DS: In het algemeen wordt het slechter, maar er is ook meer bewustwording. Beide zijden worden steeds sterker in de strijd. De kant die vecht voor behoud wordt steeds slimmer, is meer op de hoogte, door betere samenwerkingsverbanden tussen milieuorganisaties over de hele wereld op te zetten, maar ook met de lokale en inheemse volken, en behaalt daarbij veel successen, bijvoorbeeld met de regering in Ecuador. Dus het is niet allemaal negatief. Maar de wereldbevolking neemt toe en overbevolking zet de bossen onder druk. Er is ook meer ongelijkheid tussen rijk en arm. Geld geeft de rijken meer macht om destructieve acties te ondernemen en te winnen.

Successen in de Amazone

SI: Kunt u iets zeggen over het werk dat de groep heeft gedaan en overwinningen belichten waar u aan mee hebt geholpen?
DS: Een van onze laatste projecten was in Ecuador, waar we nu meer aandacht op richten. De Ecuadoriaanse regering was in strijd met de Ecuadoriaanse wet een weg aan het aanleggen, die naar 4000 hectare regenwoud zou leiden. Volgens wetenschappers van de Missouri Botanical Gardens heeft dit regenwoud het hoogste aantal dier- en plantensoorten per hectare in de wereld. Vorig jaar gaven we een subsidie van 3.500 Amerikaanse dollar aan de Fundacion OSA, een stichting bestuurd door een man die veel gedaan heeft voor het beschermen en uitbreiden van het Ecuadoriaanse regenwoud. Hij gebruikte onze subsidie om mensen in te huren om de weg te inspecteren. Zij constateerden dat die breder was dan was goedgekeurd door de Ecuadoriaanse regering. De subsidie werd ook gebruikt voor het drukken van publicaties om de Ecuadoriaanse regering te laten zien hoe destructief de weg naar dit ongerepte regenwoud zou zijn. Als de weg aangelegd was, zou het iedereen vrijstaan het bos te kappen, af te branden of tot eigen voordeel te benutten. Dit werk overtuigde de Ecuadoriaanse regering om haar goedkeuring voor de weg in te trekken. We zijn nu bezig om het woud voor altijd te beschermen. Maar in elk geval hebben we het bos voorlopig gered, want de weg zou hebben geleid tot de vernietiging ervan. Aangezien het bos zo’n groot aantal soorten herbergt en we het voor slechts 3500 dollar behouden hebben, lijkt het erop dat we het record voor het grootste aantal geredde soorten per donordollar in de geschiedenis gevestigd hebben.

SI: Zijn er andere projecten van het World Rainforest Fund die u wilt noemen?
A: We werken ook met de Kaya Foundation. Kaya geeft mensen mogelijkheden door het verstrekken van microkredieten. Deze stichting verstrekt leningen met de bepaling dat indien één persoon in het bos kapt en dus de overeenkomst om het bos duurzaam te exploiteren schendt, alle mensen in het project hun microkredieten verliezen. Dit model is een goede keuze, omdat het mensen helpt op elkaar te letten. Deze microkredieten zijn beschikbaar voor de Quechua-gemeenschappen in Ecuador. Quechua-indianen, de oorspronkelijke bewoners, kregen van oliemaatschappijen geld aangeboden om het bos te mogen komen ‘ontwikkelen’ met het boren naar olie. Maar de Ecuadoriaanse grondwet stelt dat de oliemaatschappijen toestemming van de inheemse bevolking moeten hebben voordat ze kunnen boren. De Quechua zijn erg arm, zodat ze worden verleid door het geld. Tegelijkertijd willen ze hun bos behouden. De Quechua hebben de expertise om een biologische boerderij op te zetten, maar ze hebben het geld nodig om op gang te komen. Als ze een biologische boerderij kunnen beginnen, kunnen ze de producten eten, het overschot verkopen en “Nee” zeggen tegen de oliemaatschappijen. Dit is een groot project, want als we ze niet helpen, zal het woud waarschijnlijk vernietigd worden, maar als we ze helpen zal het bos behouden worden. We hebben al een subsidie toegekend aan de Kaya Foundation om het project op gang te krijgen. We willen dat ze een passende subsidie krijgen om hun macht te verdubbelen, dus zijn we bezig hen te helpen bij het opzetten van dit project op een crowdfunding website. Ze gebruiken onze subsidie als hefboom om het bedrag aan beschikbare middelen te verdubbelen…

Belang van het regenwoud

SI: Merkt u bij uw inspanningen om de mensen kennis bij te brengen dat de meeste mensen zich bewust zijn van de reden waarom het van cruciaal belang is om het regenwoud te beschermen?
DS: Niet altijd. Sommige mensen weten het, maar andere mensen kennen slechts een deel van het verhaal. Het regenwoud is belangrijk omdat het mondiale klimaat er op twee manieren door wordt bepaald. Eén daarvan is dat de fotosynthese kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, uit de atmosfeer opneemt en zuurstof vrijgeeft. Wanneer bomen worden verbrand of gekapt wordt kooldioxide toegevoegd aan de atmosfeer, zodat de dingen erger worden. Het is niet slechts dat je een bondgenoot kwijtraakt als je de bomen doodt. Je verandert een bondgenoot in een tegenstander, omdat de bomen kooldioxide vrijgeven wanneer ze verbrand of gekapt worden.
Wanneer een zeer grote dam wordt gebouwd die het regenwoud overstroomt, wordt methaan afgegeven. Methaan is, per molecuul, een 25 keer krachtiger broeikasgas dan kooldioxide. Daar heb je dus een enorm effect van opwarming van de Aarde. Wanneer je het regenwoud kapt en vee fokt om hamburgers te produceren, produceert het vee methaan. Een andere manier waarop ontbossing het klimaat beïnvloedt, is albedo, het weerkaatsingsvermogen van de aarde. Wanneer de aarde een groene ondergrond heeft, dan is de weerkaatsing anders dan wanneer je de bomen kapt en het oppervlak bruin wordt. Die verandering in reflectiviteit verandert luchtstromen en neerslagpatronen, die overstromingen en droogte veroorzaken. Het lokale klimaat wordt ook getroffen omdat de bomen plaatselijk regenval produceren door het proces van evapotranspiratie. Het xyleem van de boom neemt water op om de bladeren te voeden en het water komt vervolgens uit de bladeren. De helft van het water in het Amazone-regenwoud is afkomstig van bomen, de andere helft van de verdamping van de Atlantische Oceaan.  Dit proces werkt in convecties, cirkels, via regenwater dat gaat van de Atlantische Oceaan de hele weg naar de Andes (waar het koud is), condenseert tot sneeuw, smelt en dan de rivieren voedt. Wanneer je de bomen kapt doorbreek je deze cyclus en krijg je lokale droogte, en de lokale boeren en inheemse volkeren kunnen dan geen voedsel verbouwen. Wanneer we een broeikaseffect teweegbrengen, is dit van invloed op de wereldvoedselproductie omdat regenval beïnvloed wordt. Dan ontstaan overstromingen en droogtes in plaats van neerslag die normaal op de landerijen valt. Bovendien bevindt de helft van alle dier- en plantensoorten in de wereld zich in het regenwoud. We veroorzaken dus een massaal uitsterven van soorten in de wereld door vernietiging van het regenwoud.

Overleven op planeet Aarde

SI: Wat denkt u, met zoveel jaren ervaring op dit gebied, dat er vanuit milieu-oogpunt nodig is om ervoor te zorgen dat we op de planeet overleven?
DS: Het zal een volledige omschakeling in ons denken en onze zienswijze vereisen. De natuur heeft een eigen bestaansrecht en de mens heeft de morele plicht om dat te beschermen. We moeten wakker worden en ons bewust worden van onze ethische plicht om de natuur te beschermen.  We moeten ons ook bewust worden van praktisch milieubeleid, dat we de diensten van ecosystemen nodig hebben om ons voedsel te kunnen verbouwen en ons water te winnen. We moeten een goed begrip van de omvang en de urgentie van het probleem hebben – bijvoorbeeld, opwarming van de Aarde is, zoals ik al aangaf, gerelateerd aan de vernietiging van het regenwoud. De vernietiging van het regenwoud veroorzaakt het smelten van de gletsjers in de Himalaya, die zeven rivieren op het Aziatische continent voeden. Het water is noodzakelijk voor 2 miljard mensen en de ecosystemen van de bossen daar. Als de gletsjers blijven smelten, zal er in eerste instantie meer water naar beneden komen, maar daarna zullen de gletsjers, de bron van de zeven rivieren, verdwenen zijn. Dan zullen die 2 miljard mensen, plus alle wilde dieren en ecosystemen, geen water hebben. Dat is maar een van de vele problemen.  We zijn ons vermogen om water te halen en voedsel te produceren aan het elimineren, dus zal het leiden tot de ondergang van veel van de hogere levensvormen en de mensheid zelf. Ofwel alle mensen zullen sterven óf we zullen op zijn minst een ondergang van de beschaving meemaken en miljarden mensen zullen sterven. Er zal een enorm massaal uitsterven plaatsvinden, een grotere ramp dan de mensheid ooit heeft meegemaakt. We moeten ons van de ernst van dit probleem bewust worden. e We moeten af van fossiele brandstoffen, ons ontdoen van steenkool als energiebron en overgaan op zon, wind, bepaalde biobrandstoffen, en zuinig en efficiënt met energie omgaan. We moeten de bevolking verminderen, omdat de wereldbevolking meer dan 7 miljard is en elke 40 jaar verdubbelt. Meer monden voeden, meer mensen die energie gebruiken, dat legt meer druk op de planeet. Dus moeten we vrouwen in staat stellen om toegang te hebben tot anticonceptie en abortus en niet alleen als moeder beschouwen, maar als mensen die gaan werken en hun eigen keuzes maken.  We moeten uit auto’s en vliegtuigen en in het openbaar vervoer en treinen. We moeten als gehele samenleving gaan hergebruiken, alles recyclen. We moeten biologische reservaten aanleggen. Twintig miljard dollar is alles wat het zou kosten, misschien een beetje meer, om de ongeveer 20 biologische reservaten over de hele wereld te behouden. Reservaten bieden de hoogste soortenrijkdom ter wereld. We moeten wereldwijd reservaten stichten, nationale parken, van regenwoud en koraalriffen. We moeten de lokale, inheemse volken in staat stellen om het regenwoud en ook andere ecosystemen te redden.  In plaats van geld te stoppen in militaire doeleinden moeten we het gebruiken voor natuurbehoud en om mensen mondig te maken en van voedsel te voorzien. We moeten ons ontdoen van de traditionele landbouwsystemen en overgaan op biologische landbouw. We moeten ondernemerskapitalisme transformeren tot een rechtvaardiger economisch systeem, en rijkdom herverdelen, zodat er niet een paar zeer rijke en heel veel arme mensen zijn.

SI: Hoeveel tijd hebben we om dat allemaal te doen?
DS: We hebben niet veel tijd. Het VN Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) geeft een overzicht van de bevindingen van wetenschappers wereldwijd ten aanzien van mondiale klimaatverandering en publiceert periodiek verslagen. Ze worden aangevallen door mensen die klimaatverandering ontkennen omdat ze het bij het verkeerde eind zouden hebben. In feite hebben de ontkenners het bij het verkeerde eind, maar in de andere richting.

SI: U denkt dat het IPCC te conservatief is?
DS: Ja. Het probleem is veel erger dan zelfs de rapporten van IPCC en de nieuwsmedia voorstellen. De media besteden hieraan lang niet genoeg aandacht en gaan lang niet genoeg in op de ernst van het probleem. Dus moeten we de zaak nu echt direct regelen en keihard werken om een catastrofe te voorkomen.

Voor meer informatie: www.worldrainforest.org
Monte Leach is freelance radiojournalist en de Amerikaanse redacteur van Share International, gevestigd in San Francisco (VS).

 

 

Noot van de redactie: De redacteuren van Share International kunnen niet genoeg nadruk leggen op het belang van voortdurende gezamenlijke actie ten behoeve van onze planeet.

Massale historische klimaatbetoging

Op 21 september 2014 werd geschiedenis geschreven met de grootste klimaatbetoging die er ooit is geweest met 2700 gelijktijdige klimaatdemonstraties, van Melbourne tot Manhattan. Meer dan 1 miljoen mensen in meer dan 156 landen over de hele wereld gingen de straat op in steden, dorpen en buurtschappen om actie te eisen tegen de opwarming van de Aarde. De betogingen vonden plaats voorafgaand aan de VN-klimaattop in New York op 23 september, een initiatief van de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon. Hij nam de ongekende stap om mee te lopen met de demonstranten in New York en zei: “Actie tegen klimaatverandering is urgent. Hoe langer we het uitstellen, des te meer we moeten betalen in levens en geld. De klimaattop die ik bijeenroep heeft twee doelen: de politieke wil te mobiliseren voor een wereldomvattend en belangrijk klimaatakkoord volgend jaar in Parijs en ten tweede om ambitieuze stappen te zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en herstel te versterken.”
De grootste betoging, de People Climate-mars in New York, werd geleid door inheemse gemeenschappen uit de hele wereld en mensen die het hardst door orkaan Sandy getroffen werden. Ongeveer 400.000 mensen namen eraan deel, onder wie de voormalig Amerikaanse vice-president Al Gore, primatoloog Jane Goodall en Hector Figueroa, voorzitter van de werknemers van de gebouwendienst in New York, onderdeel van de Service Employees International Union (SEIU), de op één na grootste vakbond in de VS, die zei: “We werken in gebouwen die overstroomd raken. We worden getroffen door het uitbreken van epidemieën zoals astma, die ongebreideld in onze gemeenschappen voorkomen en we bekommeren ons om de wereld die we zullen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.”
Vanuit Vancouver en Seattle waren duizenden betogers uit groepen als First Nations en lokale organisaties naar de Amerikaans-Canadese grens getrokken, met de boodschap “klimaatverandering kent geen grenzen”. Ze maakten de mensen bewust van de verwoestende olie-extractie uit teergronden en de bouw van de Keystone XL pijplijn van Alberta naar Texas, met zijn onaanvaardbare aantasting van het milieu en verhoogde koolstofuitstoot. Keya Chatterjee, directeur Duurzame Energie van het Wereldnatuurfonds (WNF) zei: “Onze grote successen vonden plaats toen mensen hun huizen uit en de straat op gingen… Leiders moeten deze aanzwellende oproep aangrijpen en een manier vinden om de mensen te geven wat ze willen: klimaatactie nu!”
In Tanzania marcheerden de Masai over hun traditionele gronden om op te roepen tot actie om hun thuisland in de Serengeti te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Evenementen vonden ook plaats in andere delen van Afrika, waaronder Johannesburg, Togo, Niger, Ivoorkust, Benin en Nigeria.
Op de eilanden in de Stille Oceaan van Tonga tot Tokelau verzamelden mensen zich om op te roepen tot ‘Daden, Geen Woorden’. Op het platteland van Papoea-Nieuw-Guinea liepen leerlingen van een basisschool naar een nabijgelegen vuurtoren, die gedeeltelijk onder water is geraakt vanwege de stijgende zeespiegel. Noelene Nabulivou uit Fiji, van Verschillende Stemmen en Actie voor Gelijkheid (DAWN), zei: “Vrouwen uit het mondiale zuiden zijn het moe om politici en andere ontwikkelingspartners aan te horen die slechts met excuses aankomen als reden waarom de krachtigste en nuttigste doelstelling van klimaatverandering van 1,5 graad Celsius niet mogelijk is… Deze mars is om iedereen te laten weten dat nu de tijd is!”
In Londen trokken 40.000 mensen naar het Parlementsgebouw terwijl de kerkklokken werden geluid. Bij alle klimaatmarsen werd een speciaal gebed van aartsbisschop Desmond Tutu uitgesproken. Het is een gebed voor ”onze leiders, hoeders van Moeder Aarde, terwijl zij zich verzamelen in New York City voor de klimaatonderhandelingen”, en vraagt dat ze mogen “onderhandelen met wijsheid en rechtvaardigheid”.
In Parijs, waar 25.000 mensen deelnamen aan de ‘Paris Marche pour le Climat’, vonden parades, betogingen en fietstochten plaats en in Berlijn kwamen meer dan 10.000 mensen samen voor een kleurrijk festival bij de Brandenburger Poort. In Rio demonstreerden duizenden op de stranden van Ipanema, terwijl beelden werden geprojecteerd op het beeld van Christus de Verlosser.
De Quaker Earthcare Witness (QEW) en vele lokale Quaker-groepen gaven een gezamenlijke verklaring uit: “Deze week sluiten we ons aan bij de People’s Climate-mars als leden van deze prachtige menselijke familie, op zoek naar betekenisvolle toezeggingen van onze leiders en onszelf, om klimaatverandering aan te pakken voor onze gezamenlijke toekomst, de Aarde, en de komende generaties. We zien deze Aarde als een geweldig geschenk dat het leven ondersteunt. Het is ons enige thuis. Laten we er samen de zorg voor nemen.”
Greenpeace presenteerde een petitie met 6 miljoen handtekeningen waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een Noordpoolreservaat. Avaaz en interreligieuze groepen hebben ook een petitie ingediend, met meer dan 2 miljoen handtekeningen, en eisen actie om de planeet te redden.

De interreligieuze top voor klimaatverandering werd eveneens in New York gehouden van 21-22 september 2014, vlak voor de VN-top. Religieuze leiders die verschillende religies en religieuze tradities van over de hele wereld vertegenwoordigen, gaven een verklaring uit aan de wereldleiders om hun diepe bezorgdheid te uiten over de gevolgen van klimaatverandering voor de Aarde en haar bewoners. De verklaring wees op het onevenredige effect van klimaatverandering op het leven, het levensonderhoud en de rechten van arme, gemarginaliseerde en kwetsbaardere bevolkingsgroepen, waaronder inheemse volkeren.
VN secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft staatshoofden uitgenodigd naar de top in New York te komen met toezeggingen inzake klimaatverandering die in het uiteindelijke verdrag kunnen worden voorlopige versie van vitaal belang zou zijn voor het succes van de definitieve opgenomen. Velen die aan het proces hebben deelgenomen zeiden dat het beschikbaar krijgen van een tweeweekse top van Parijs in 2015 – het openlaten van de details tot op het laatste moment zou kunnen leiden tot verdere vertraging. De VN hopen dat er voor december 2014 een ontwerpovereenkomst op tafel ligt, wanneer alle partijen elkaar weer zullen ontmoeten in Lima, Peru, voor nadere gesprekken.
(Bronnen: peoplesclimate.org; theguardian.com; greenpeace.org.uk; interfaithclimate.org; rtcc.org)