door de Meester —, via Benjamin Creme (9 mei 2012)

Wanneer mensen de voordelen van samenwerking inzien, zullen ze deze als vanzelfsprekend aanvaarden om op de aangenaamste en intelligentste manier voorwaarts te gaan. Het lijden en de spanning van voortdurende wedijver, waarvan de druk de vreugde in het werk beneemt en elke dag tot een worsteling om het bestaan maakt, zullen voor altijd verdwijnen. Natuurlijk zijn er velen die deze concurrentiestrijd aanbidden, die in wedijver de stimulans vinden die voor hen het leven waardevol maakt, om hun broze ego met de rest te meten. Zij hebben wedijver nodig om hun bestaan aan zichzelf te bewijzen. Echter, in de tijd onmiddellijk vóór ons zullen de mensen, die steeds meer op de weldadige energieën van Waterman reageren, zich bewust worden van de aard van wedijver, die verdeeldheid zaait, en blijmoedig de gewoonte van samenwerking aanleren. Hiervan zal de wereld enorm profijt trekken naarmate de mensen als gelijken samenwerken in de vele taken van herstel die op hun dienstbaarheid wachten. Zo zal de wereld door bereidwillige handen getransformeerd worden. Zo zal de nieuwe wereld gesmeed worden.
Waterman is een ander woord voor eenheid, en via haar geschenk van samenwerking zal die eenheid geleidelijk zichtbaar worden. Eenheid zal het waarmerk van de nieuwe tijd zijn.

De keuze nu
Gedurende ontelbaar duizenden jaren heeft wedijver de boventoon gevoerd. Talrijk zijn de prestaties waardoor de gewoonte van wedijver het voorwaarts streven van het mensenras heeft verrijkt, maar hoe belangrijk die ook mogen zijn, ze wegen niet op tegen de mogelijkheden die samenwerking zou hebben gebracht. Terwijl beschavingen de vooruitgang van de mens markeerden, kwamen de hoogtepunten van inspiratie voort uit samenwerking en die hebben de mensen voorwaarts gewenkt. Thans is de mensheid op een keerpunt aanbeland. Het immer weetgierige denken en de competitieve geest van de mens hebben het mensenras tot het gevaarlijkste punt in zijn geschiedenis gebracht. De begeerte naar totale macht in zijn meest materiële vorm heeft ons de atoombom en een leven van ellende voor miljoenen opgeleverd.
De mens moet dus blijmoedig een nieuw pad inslaan om een einde te maken aan verwoestende rivaliteit en oorlog, of de vergetelheid aanvaarden. Dit is de keuze die zich nu aan het mensenras voordoet. Een ieder moet diep nadenken en positie kiezen.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 64 [per 12 mei 2012]

V. Geeft Maitreya Zijn interviews nog steeds in Brazilië, of heeft Hij onlangs ook elders interviews gegeven?
A. Nog steeds in Brazilië.

V. Reist Maitreya voor Zijn interviews per vliegtuig naar de studio’s in de verschillende steden in Noord- en Zuid-Amerika, of vinden ze plaats vanuit Londen per satellietverbinding?
A. Maitreya heeft Zijn eigen vervoermiddel – een ruimteschip dat binnen de atmosfeer van de Aarde op het etherisch gebied reist.

V. Zijn er inmiddels meer dan 2 miljard mensen op wie Maitreya kan rekenen? Enkele jaren geleden zei u dat Hij op 1,8 miljard mensen kon rekenen.
A. Het aantal is nu ongeveer 1,8 miljard en stijgende.

V. In het maartnummer van Share International van dit jaar schreef uw Meester een artikel waarin Hij zei dat er tekenen zouden komen, die degenen die ze ervaren voor een raadsel zal stellen en in de ban zal houden. Uw Meester schreef ook dat de ervaring van de tekenen mensen zal voorbereiden op de verschijning van Maitreya en de Meesters. 1) Hebben sommige van de tekenen waar uw Meester naar verwijst, al plaatsgevonden? 2) Is het u toegestaan aan te geven wat voor soort tekenen het kunnen zijn? Zijn de komende tekenen wellicht gerelateerd aan ufo-activiteit en het werk van de Ruimtebroeders?
A. 1) Ja, in een van de oude kerken in Macedonië met schilderingen op de binnenmuren. Door de eeuwen heen zijn de afbeeldingen door het gebruik van ‘kaarsfakkels’ zwart geworden. Nu heeft er een wonder plaatsgevonden, waarbij de stralenkransen van de heiligen in deze donkere muurschilderingen er plotseling weer uitzien als op de dag dat ze geschilderd werden. Dit eerste teken werd gemanifesteerd door Maitreya (zie Share International, mei 2012). Dit markeert een nieuwe fase in het fenomeen van de tekenen. 2) Dat weet ik niet.

V. 1) Zijn er mensen die werkzaam zijn in de Verenigde Naties, lid van de Nieuwe Groep van Werelddienaren? 2) Zijn er onder hen die weten van de verschijning van Maitreya en de Meesters?
A. Ja, velen. 2) Ja, sommigen wel.

V. In deel 2 van Isis Ontsluierd (blz. 642) schrijft Helena Blavatsky over Jezus: “Ging naar Mathoera of Matarea in Egypte, en deed daar zijn eerste wonderen (Zie het Evangelie der kindsheid [van Thomas]).” In de Collected Writings, deel V (blz.239) schrijft Blavatsky: “In dit verband kan worden opgemerkt dat ofschoon de eerste “wonderen” van zowel Krishna als Christus naar verluidt in Mathura plaatsvonden, laatstgenoemde stad tot op heden bestaat in India.” 1) Zijn Matarea en Mathura andere spellingswijzen voor Maitreya? 2) Hebben deze twee steden een historisch verband met Maitreya?
1) Nee. 2) Ja.

V. Wat is uw mening over de landroof die de laatste jaren plaatsvindt vanwege de stijgende angst over voedselonzekerheid? Landen als Saoedi-Arabië, Qatar, China, Jordanië, Koeweit, Zuid-Korea en zelfs India kopen grond op in andere landen, vooral in Afrika, maar ook in Australië.
A. Persoonlijk ben ik geen voorstander van de praktijk waarbij rijke landen grond kopen in andere landen. Ik zie het als onderdeel van de commercialisering, waarmee sommigen geld verdienen. Leningen kunnen nuttig zijn, maar niet de verwerving van het geboorterecht van landen. Dit is de waanzin van commercialisering.

V. In een poging om energie, land en water te besparen en vervuiling door landbouw terug te dringen, zijn er over de hele wereld projecten gaande om in overdekte omgevingen voedsel te telen met behulp van speciale verlichting. Hoe verhoudt voedsel dat in zulke omstandigheden is geteeld, zich in voedzaamheid tot voedsel dat op de traditionele manier met zonlicht is geteeld? Is het telen van voedsel met kunstlicht algemeen gesproken zinvol?
A. Het kan een nuttige aanvulling op de traditionele methoden vormen, maar zou op z’n minst een aantal van de vereiste vitaminen ontberen.

V. Hoe kun je op persoonlijk niveau bijdragen aan de evolutie van de planeet, naast het doen van Transmissie-meditatie, juist denken en juiste verhoudingen?
A. Als je dat alles doet, doe je het prima.

V. Hoeveel Meesters zijn er, naast Maitreya, betrokken bij het doorsturen van de energieën voor de Transmissie-meditatie?
A. Er zijn 63 Meesters betrokken bij de menselijke evolutie en velen van Hen zijn betrokken bij Transmissie-meditatie. Het aantal varieert.

V. Zijn het altijd dezelfde Meesters die betrokken zijn bij alle Transmissie-meditaties? Of kan het bijvoorbeeld zo zijn, dat de Meester in Tokio wel betrokken is bij de Transmissie-meditatie in Japan, maar niet in Londen of Barcelona?
A. Ja, het is een veranderlijke situatie.

V. 1) Hoe dicht kon de Boeddha de mensheid tijdens het afgelopen Wesak-feest naderen? 2) Vanaf welk gebied zendt Hij Zijn energie naar Maitreya? 3) Waar verblijft de Boeddha nu?
A. 1) Hij komt naar een vallei in het Himalaja-gebergte, waar de Meesters voor deze gelegenheid bijeenkomen. 2) Het buddhische gebied. 3) In Shamballa.

V. Enkele jaren geleden lanceerde de Landbouw- en Voedselorganisatie van de VN (FAO) een campagne over honger, waarin gezegd werd dat meer dan 1 miljard mensen honger lijden. De cijfers van de FAO werden later in twijfel getrokken en sindsdien is er onenigheid over de ware cijfers.
1) Kunt u uw Meester vragen hoeveel mensen er mondiaal aanhoudend honger lijden? 2) Hoeveel mensen lijden aan ondervoeding? 3) Hoeveel worden er bedreigd door de hongerdood?
A. 1) Bijna 2 miljard. 2) Nog vele miljoenen meer. 3) Nabij de 2 miljard.

V. Hindert het eten van vlees en het niet respecteren en beschermen van dieren het ontwaken van bewustzijn
A. Ja, tot op zekere hoogte. Het verschilt van mens tot mens, maar algemeen gesproken vertraagt het eten van het bloed van dieren het evolutieproces. Dit geldt ook voor eieren.

V. 1) Hoeveel oorlogen en revoluties moet de mensheid ervaren voordat er een einde komt aan het lijden in de wereld? 2) En wat is er nodig, wil de mens evolueren?
A. 1) Ja, dat is de vraag. 2) Bewustzijn.

V. Wat betreft Verklaringsdag: wat zal er gebeuren met mensen die voor Verklaringsdag overlijden? Zullen zij die gebeurtenis evengoed op de innerlijke gebieden ervaren?
A. Nee.

V. Wat zal er gebeuren met mensen die de energieën van Waterman niet accepteren? Waar zullen zij hun evolutie voortzetten?
A. Op Aarde, net als iedereen. De energieën van Vissen worden geleidelijk teruggetrokken, dus ze zullen steeds meer van de energieën van Waterman ervaren en geleidelijk veranderen.

V. 1) Hoe en wanneer zullen we telepathie ontwikkelen? 2) Zijn er al mensen die telepathie hebben ontwikkeld?
A. 1) Het is een natuurlijk proces dat we delen met het dierenrijk en dat zich geleidelijk zal ontwikkelen, naarmate onze aura magnetisch wordt. Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is te zeggen wanneer dit gebeurt, omdat iedereen op een verschillend punt van ontwikkeling staat. Maar mettertijd zal telepathie over de hele wereld gewoon worden en uiteindelijk de spraak vervangen. 2) Ja, velen.

Zelfexpressie
Op zaterdag 25 februari 2012 hielp ik bij een videovertoning van een lezing van Benjamin Creme in de Seijou-zaal in Tokio. De video zou om 19.00 uur beginnen en vlak daarvoor, toen ik de deur van de hoofdingang sloot, haastte een oude vrouw zich om binnen te komen. Ze was ongeveer 1,50 m lang, droeg een lange paarskleurige donzen jas en zwarte hardloopschoenen. Ik zag ook dat ze een heel interessante hoed op had. Die zag eruit als een baret, maar de helft ervan was bedekt met bont. Ze droeg twee tassen en een daarvan was een paarse rotanmand.
Ze zag er zó vreemd uit, dat ik rond keek om te zien waar ze zat. Door de opvallende hoed was het niet moeilijk haar te vinden. Ze zat op de eerste rij helemaal links. Al gauw nadat ik haar daar gezien had, begon de video. 90 Minuten later was de video afgelopen en verliet het publiek de zaal. De meeste mensen gingen snel weg, maar ik trof haar in de lobby aan in gesprek met enkele mede-groepsleden.
Ik kon niet horen waar ze over spraken, maar ze liet luidkeels van zich horen. Haar stem was hard en schril. De situatie was nogal gespannen, dus probeerde ik erachter te komen wat er aan de hand was. Ik vermoedde dat ze vragen stelde, maar dat de antwoorden haar niet overtuigden. Dus probeerden een ander groepslid en ik opnieuw naar haar vragen te luisteren. Ze praatte het meest tegen dit andere groepslid alsof ze een pleidooi hield. Verrassend genoeg duurde dit gesprek ongeveer een uur. Zij sprak over zoveel dingen dat ik me het meeste ervan niet meer kan herinneren, maar ik weet nog wel dat ze zei dat iedereen altijd probeerde haar na te doen. Wanneer ze paars draagt, dragen de buren ook paars. Als zij bepaalde bloeiende planten in de grond zet, planten de buren dezelfde bloemen. Maar het is totaal zinloos om haar na te doen en ze zeggen trouwens ook geen “Dank je”.
Ze praatte ook over het onderwijssysteem in Japan waar de regering probeert mensen hetzelfde te maken en de individualiteit van jongeren vernietigt. Ze zei tegen mij: “Hoe kun je met dit onderwijssysteem in Japan nu een Picasso maken?” Ik dacht ‘Wauw. Zij ziet er vreemd uit, maar ze is zeker enig in haar soort’ en in wat ze vertelde vond ik antwoorden op persoonlijke vragen. Ik vraag me af of deze opvallende dame Maitreya was of de Meester Jezus? Kunt u zeggen wie zij was?
T.S., Japan.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘opvallende oude vrouw’ de Meester Jezus was.

Drie brieven van dezelfde persoon:
Reisverhaal I
Begin maart 2012 was ik met mijn gezin op reis in Engeland en ik zou graag bevestiging willen vragen betreffende enkele indrukwekkende ervaringen tijdens ons 14-daags verblijf.
We ontmoetten onze zoon die in Manchester had gestudeerd. Op 2 maart gingen we met z’n allen naar Stonehenge. Op die dag waren er veel toeristen. We leenden audiorondleidingen en ieder van ons wandelde vrij rond, terwijl we naar het commentaar luisterden. Er was voor toeristen een pad om Stonehenge heen en toen ik halverwege dat pad was, zag ik een oude dame aan de kant van de weg stilstaan en zich op het centrum van Stonehenge concentreren. Op de een of andere manier voelde ik me tot haar aangetrokken. Zij keek en glimlachte naar me, wat me verbaasde en tegelijkertijd met veel vreugde vervulde. Ik beantwoordde haar glimlach bij wijze van groet. Zij leek op een gedistingeerde Britse dame, waarschijnlijk omstreeks 65 jaar oud, en droeg een lange zwarte cape met capuchon. In haar hand hield ze een lange wandelstok. De bovenkant daarvan was vanuit het midden gespleten en als de twee hoorns van een geit naar beneden gebogen. Het was prachtig vakmanschap. Over het geheel zag ze er excentriek uit. Zelfs nadat ik haar gepasseerd was, kon ik niet nalaten uit nieuwsgierigheid vele malen naar haar om te kijken. Ze leek volkomen stil te staan zelfs in de koude wind en dat deed me denken dat ze misschien op een geestelijke missie was. Was deze dame een bijzondere persoon?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ de Meester Jezus was.

Reisverhaal II
Op 8 maart liepen we door Londen. Op weg van Westminster Cathedral naar de Big Ben kwamen we langs de Parlementsgebouwen die zwaar bewaakt werden. Het leek me dat gewone mensen daar niet binnen konden komen, dus liepen we door. Op dat moment kwam er een jongeman naar ons toe en zei, wijzend naar het hek: “Als jullie daarheen gaan, kun je dit gebouw binnengaan. Dat kan echt.” We aarzelden een beetje, maar na zijn vriendelijke woorden besloten we daar een bezoek te brengen. We mochten zonder enig probleem naar binnen. Terwijl we de route voor bezoekers volgden, zagen we tot onze verrassing de jongeman ook in de rij staan. Hij vroeg waar we vandaan kwamen. Toen mijn man antwoordde en zei “Japan”, knikte hij en lachte stralend. Hij maakte een erudiete en wijze indruk. Hij was slank en lang, ongeveer 35 jaar en droeg een bril. Zijn mooie kwaliteit lange wollen jas stond hem erg goed. Zijn goedgeknipte kastanjebruine haar en zuivere blanke huid waren perfect verzorgd en schoon. Later verloren we hem uit het oog, maar kregen onverwachts de gelegenheid om een kijkje te nemen in het gebouw van het Hogerhuis en het debat dat daar gaande was, gade te slaan. We hadden dit allemaal te danken aan de fantastische, inspirerende jongeman. Was hij een bijzondere persoon?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jongeman’ de Meester Jezus was.

Reisverhaal III
Terwijl we na ons bezoek aan het Parlementsgebouw over de Westminster-brug liepen, hoorde ik plotseling een stem die hard iets riep. Ik was verbaasd en keek om en zag een oude zigeunerachtige dame met een zwarte sjaal die naar mijn man schreeuwde. Tot mijn verbazing was haar houding waardig, ondanks dat ze zich als een bedelaar gedroeg. Zij schreeuwde boos: “Een beetje geld, een beetje geld, voor de kinderen!” Haar gedrag deed mijn man verstomd staan. Zodra hij weer tot zichzelf was gekomen en haar wat geld had gegeven, liep ze weg. De volgende ochtend, toen we in Hyde Park wandelden, zei mijn man: “Ik gaf de oude dame gisteren drie pond en ze zei niet eens: “Dank u.” Toen herinnerde ik me wat mijn zoon me had verteld, namelijk dat iemand in het VK mag stelen om te overleven. Het leek me dat dit voorval hem diep in zijn hart had geraakt. Was de oude bedelares een bijzondere persoon?
H.H., Gifu (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘zigeunerdame’ de Meester Jezus was.

Tafelgesprek
In november 2006 had ik een vreemde ontmoeting in het restaurantje bij de Krishna-tempel in Los Angeles. Toen ik daar die avond binnenliep, zag ik een Indiase man die erg op Gandhi leek. Hij lachte naar me en nadat ik mijn bord opgeschept had, zocht ik een plaats. Hij zat in een afgescheiden gedeelte en wenkte naar me om bij hem te komen zitten. Omdat we beiden honger hadden, aten we een poosje in stilte. Ik was in een vreemde bijna verheven staat, wat ik toeschreef aan de CD met Indiase zang die gespeeld werd als sfeermuziek.
Toen keek deze man me aan en begon me te ‘lezen’, waarbij hij opmerkingen tegen me maakte over mijn karakter, persoonlijke situatie en persoonlijke leven. Dit duurde ongeveer 15 minuten, op een heel natuurlijke, bijna terloopse manier, waarbij we aten, spraken en weer aten. Mijn denken was rustig, aanvaardend in het nu. Ik noemde zijn gelijkenis met Gandhi en hij schertste dat hij dat vaak hoorde. Ik merkte op dat ik in de buurt woonde, maar hem nog nooit eerder gezien had. Hij zei dat hij heel vaak hier was geweest, maar nu niet meer. Hij was vriendelijk, maar niet frivool.
Aan het eind zei hij dat hij moest gaan. Hij boog naar me en zei: “Ik buig voor je wijsheid, je mededogen en je schoonheid.” Ik aanvaardde zijn lof, maar voelde me niet trots. De energie was wat ik nu intiem zou noemen.
Pas de volgende dag kwam ik uit die staat en begon werkelijk na te denken over wat er gebeurd was. Misschien was mijn verheven staat niet alleen te danken aan de muziek. Ik heb uw werk jaren gevolgd en herkende de overeenkomsten met ontmoetingen met de Groten. Was dit een ontmoeting met Maitreya?
R.R.R., Venice (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Symbolisch geschenk
Na het vragen-en-antwoorden gedeelte van de jaarlijkse lezing in Spanje, op 3 maart 2012 in Barcelona, gingen mijn vrouw en ik naar het restaurant waar de Spaanse groepsleden de avondmaaltijd zouden gebruiken. Op weg daarheen, op de hoek van Passeig de Gracia, stonden we stil omdat we niet zeker wisten of we wel de goede kant opgingen. Ik probeerde daar achter te komen met mijn mobiele telefoon, toen een jonge Afrikaanse man, die kleine handnijverheidsspulletjes uit Afrika verkocht, naast ons stilstond. Na ons te hebben begroet, vroeg hij of hij met ons kon praten. Toen we bevestigend antwoorden vertelde hij dat, hoewel er veel mensen op straat waren, hij bij ons stilstond om te praten omdat wij goede mensen waren. Toen zei hij dat het een grote dag voor Afrika was en vertelde ons dat de kleine figuurtjes van een olifant met zijn slurf omhoog een symbool van geluk waren. Hij zei weer dat we goede mensen waren en een gelukkig echtpaar.
Op een bepaald moment vroeg hij wie van ons tweeën de dominante partner was. Kijkend naar onze gezichtsuitdrukking zei hij: “Geen van jullie, dat is goed.” Toen zei hij: “De kinderen van Afrika zenden jullie een geschenk,” en zich tot mij richtend, zei hij: “Ik zal het aan u geven zodat u het aan haar kunt geven.” Toen gaf hij me een klein roodachtig figuurtje. Het was een zittend olifantje met de slurf omhoog en een grote bal tussen zijn poten. Zodra hij het aan me had gegeven, zei hij: “Geef het aan haar,” en dat deed ik. Toen richtte hij zich tot mijn vrouw en raadde haar aan: “Leg het onder uw kussen en wacht af wat er gebeurt.” Toen nam hij afscheid, schudde ons uitbundig de hand en vroeg aan me”: “Is er iets voor de Afrikaanse kinderen?” Ik deed mijn hand in mijn zak en gaf hem wat geld. Zonder naar het geld te kijken, stopte hij het in zijn zak en ging weg.
Wij waren het er allebei over eens dat de jonge Afrikaanse man een aanstekelijke en vreugdevolle manier van doen had. Was hij een bijzondere persoon of gewoon een erg aardige en vriendelijke jongeman?
S.R., Cadiz (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge Afrikaanse man’ de Meester Jezus was.

Geachte redactie,
Deze foto toont een Franse munt uit 1680. Aan de ene kant van de munt lijkt een afbeelding van een ufo te staan met de Latijnse inscriptie “opportunus adest”. De munt was in die tijd in Frankrijk wettig betaalmiddel.* 1) Wie besloot om de munt met die afbeelding en inscriptie te laten slaan? 2) Was het iemand die zich bewust was van het bestaan van de Ruimtebroeders? 3) Was het zijn bedoeling om een blijvend teken van de historische relatie met Hen te geven?
S.M. (Argentinië).
*De inscriptie is vertaald als: “Op het juiste ogenblik gekomen”. Deze munten werden al in 1656 geslagen. (Bron: thelivingmoon.com)
Benjamin Creme antwoordt: 1) De munt werd geslagen door Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, om de gebeurtenis te herdenken dat dit voorwerp door duizenden aan de hemel werd gezien. Het was een ruimteschip van Mars. 2) Ja. 3) Ja.

De bundeling van de Krachten van Licht

Tainan City, Taiwan — Op 10 januari 2012 zagen bewoners van de stad Tainan (Taiwan) ’s ochtends een vreemd verschijnsel dat onmiddellijk tot speculaties over een mogelijke ufo boven de stad leidde. Volgens een bericht van CNN: “Het was ’s ochtends licht bewolkt, met een grijs wolkendek op grote hoogte. Tussen ongeveer 10.15 en 11 uur plaatselijke tijd materialiseerde zich een grote bol. Om preciezer te zijn, de wolken werden verdampt en er bleef een volmaakt rond gat met een diameter van ten minste 6 kilometer over.” (Bron: CNN, Examiner.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het 6 km grote gat geen UFO was, maar gecreëerd werd door een ruimtevaartuig van Mars.)

Wetenschappers: ‘Buitenaardse wezens’ bestaan wellicht
Er zijn miljarden planeten zoals de Aarde en vele zijn wellicht bewoond, aldus een onderzoek in het blad Nature van januari 2012.
Een team, onder wie wetenschappers van de universiteit van Cambridge en de University College London, ontdekte tussen 2002 en 2007 tien nieuwe planeten. Aangezien, zoals voorspeld door computermodellen, rond bijna alle sterren planeten cirkelen, is het aannemelijk dat ten minste 10 van de 100 miljard planeten gelijk aan de Aarde zijn, en dus ook de juiste temperatuur hebben om leven in stand te houden. Hoewel de meeste onbewoond zullen zijn, is er een kans op “opwindende nieuwe levensvormen”, aldus de wetenschappers. Daniël Kubas van het Instituut voor Astrofysica in Parijs zei: “We zijn gewend te denken dat de Aarde wellicht uniek is. Maar nu lijkt het erop dat er letterlijk miljarden planeten zijn met een massa gelijk aan die van de Aarde.” (Bron: Daily Mail, VK)

Google Sky — Op Google Sky, een online sterrenkijker, werd een groot schijfvormig voorwerp van onbekende origine  gezien. Beelden van het cirkelvormige groengevlekte voorwerp verschenen op 6 mei 2012 op YouTube. (Bron: news.gather.com, YouTube: planetkrejci)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig is van Mars.)

 

 

 

Amsterdam — Een reeks foto’s van een heldere ster die steeds binnen een seconde van kleur veranderde (klik op de foto om de hele reeks te zien). Eind maart 2012 in zuidwestelijke richting genomen, ongeveer 30 graden boven de horizon. Ingezonden door C.Q., Amsterdam.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ is.)

 

 

 

Constanta, Roemenië — 19 april 2012. “Ik zag een ster aan de hemel, of dat dacht ik althans. Wat mijn aandacht trok, was de intens veelkleurige flikkering. Ik pakte mijn camera en begon op te nemen.” (Bron: YouTube: ForsakenCTpk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ is.)

 

 

 

Mission, Texas — 23 maart 2012. “Ik heb deze formatie lichten nog nooit eerder waargenomen op enig militair- of burgervliegtuig dat ik ken. Het voorwerp maakte geen voortstuwingsgeluiden en gedurende het vliegen werden meer lichten zichtbaar.” (Bron: YouTube: STXparanormal)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig is van Mars.)

 

 

 

Houston, Texas, VS — 8 april 2012. Deze opname toont een purperroze zeshoekig voorwerp dat snel in het rond schiet. De filmmaker vertelt: “Ik zoomde in zo veel als ik kon. Ik zweer dat ik niet bewoog. Als je weet wat het is, laat het me dan weten.” (Bron: YouTube: cinmar390)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig is van Mars.)

Hieronder volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Vrije wil’.

Wij begrijpen eigenlijk niet wat vrije wil is. We hebben er een nogal oppervlakkig begrip van, maar we begrijpen niet echt hoe wezenlijk de hoedanigheid van de vrije wil is en waarom het echt onmogelijk is voor de Meesters om onze vrije wil aan te tasten. Vrije wil is nu juist het onderdeel van onze aard dat evolutie mogelijk maakt. Zonder vrije wil zouden we niet evolueren. De Meesters zijn verantwoordelijk voor het Plan van evolutie dus Zij zijn betrokken bij de evolutie, en de menselijke evolutie maakt daar deel van uit. Als Zij onze vrije wil zouden aantasten, die juist aan de basis ligt van de mogelijkheid om te evolueren, zouden Zij een eind maken aan Hun eigen activiteiten en een einde maken aan de hele evolutie van de mensheid – dus dat zal nooit gebeuren. We moeten ons ervan bewust worden hoe belangrijk die vrije wil is en het niet zien als iets waar we aan vasthouden ook al weten we dat we iets verkeerd doen. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.”
Zo zal Ik spreken; dat zal Mijn Oproep zijn; en wanneer de mensheid deze Wet aanvaard heeft, zal Ik Mijzelf bekendmaken. Velen zijn er thans die weten dat dit waar is, die verlangen samen te delen, die verlangen naar broederschap, maar toch niet handelen. Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. Die wil is, thans, ook de Wil van God. Daarom is het resultaat verzekerd. (Maitreya, uit Boodschap nr. 31)

De helft van de wereldbevolking leeft nu in armoede; tussen rijken en armen bestaat een enorme kloof. In de spanningen die hierdoor ontstaan, schuilt een groot gevaar voor de mensheid. De Christus zal de weg voorwaarts wijzen, om stap voor stap deze ongelijkheden en spanningen te verminderen, en zo een betrekkelijk rustige overgang naar de Nieuwe Tijd te verzekeren. Alles is zorgvuldig van tevoren geregeld. Niets is aan het toeval overgelaten; maar de mensheid zelf bepaalt de snelheid waarmee de vereiste veranderingen worden aangebracht, want de vrije wil van de mens mag nooit worden aangetast. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De terugkeer van de Christus’)

Als de mens het wil, kan de transformatie van bestaande structuren snel en met minimale spanningen voortgaan; een blijmoedige aanvaarding van de noodzaak tot verandering zou dit garanderen. Niet alle mensen zien de wereld echter in hetzelfde licht, en sommigen zal het toeschijnen dat de benodigde veranderingen stappen terug zijn, die krachtig verzet vereisen. Wie, dan, zal beslissen? Het is de mens zelf die moet beslissen over het tempo en de omvang van verandering. Op die manier wordt de vrije wil niet aangetast. Geleidelijk zullen de mensen gaan inzien dat radicale verandering onvermijdelijk is, en hoe sneller die wordt ingezet, des te sneller zij de vruchten ervan kunnen plukken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De druk neemt toe’)

De Ingewijden en discipelen zijn degenen die het Plan ten uitvoer brengen, door wie de Christus en de Meesters werken en zullen werken. Zij zijn de bouwers van de nieuwe tijd, niet alleen de Christus en de Meesters. Zij kunnen de weg wijzen, maar de feitelijke nieuwetijds structuren – politiek, economisch, financieel, sociaal, enzovoort – zullen alle worden gebouwd door de opgeleide Ingewijden en discipelen van de Hiërarchie, mannen en vrouwen in de wereld. Zij maken geen inbreuk op de menselijke vrije wil, want zij zijn de mensheid. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Momenteel worstelen de leiders der naties met gebeurtenissen die hun macht te boven gaan. Krachten waar zij niets van weten, bewegen hen tot ongeplande en vaak hysterische reacties. Zij vluchten van chaos in chaos, aangevoerd door hun eigen dogma. Intussen wachten Wij geduldig. Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het einde van honger’)

De keuze is aan de mens alleen. Als hij het Pad kiest dat Ik zal wijzen, zal die goddelijkheid waarlijk uitstralen. Maar anders, Mijn broeders en zusters, zal de toekomst voor de mens zeer noodlottig zijn.
Maar, Mijn vrienden, Ik ken op voorhand jullie antwoord en keuze. Door jullie liefde, de liefde in je hart voor jullie broeders, zullen jullie, wees daarvoor niet bevreesd Mijn dierbaren, de juiste keuze maken. Deze liefde zal uitstralen over de hele wereld, hierop kunnen jullie rekenen. Mijn Aanwezigheid waarborgt dat dit zo zal zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 78)

Maitreya verschijnt nu (eigenlijk eerder dan voorzien) als de Bemiddelaar van Goddelijke Interventie, om de gevolgen te verzachten van de aardbevingen die gedurende de afgelopen 150 jaar in aantal en kracht zijn toegenomen. Als Hij onuitgenodigd voor de wereld zou verschijnen, zou Hij enigszins de menselijke vrije wil aantasten. Dit zal Hij niet graag doen (alleen als Hem niets anders rest) omdat het enigermate Zijn vermogen zou beperken op te treden als de Bemiddelaar van Goddelijke Interventie. Het gevolg zou groter menselijk lijden door aardbevingen zijn. De energie die Hij voor ons mag gebruiken, hangt samen met het aanroepende beroep dat we op Hem doen. Hoe meer energie de mensheid aanwendt om Hem aan te roepen, hoe meer energie Hij ten gunste van ons mag gebruiken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Sommige mensen denken dat we in ons streven naar groepsbewustzijn onze individualiteit moeten prijsgeven. Dat is het ergste wat we kunnen doen: onze uniciteit prijsgeven, ons individuele patroon, onze kleur. Die is aan ons geschonken, we noemen het vrije wil. Het misbruiken van onze vrije wil veroorzaakt alle oorlogen, het leed, het verschrikkelijke leven dat miljoenen mensen leiden. Het juiste gebruik van de vrije wil leidt tot een duidelijk onderscheiden, individuele, unieke mens, en dat is noodzakelijk voor het evolutieproces. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Het moet uw eigen intuïtieve reactie zijn op wat er gezegd wordt. U moet de Christus zien en herkennen voor wat Hij is. Niet omdat iemand als president Carter of de paus of wie dan ook zegt dat Hij in de wereld is, maar omdat u in uzelf de hoedanigheden heeft die de wereld volgens die man nodig heeft. Hij zal zeggen dat we moeten samendelen, moeten samenwerken, dat de mensheid vrij moet zijn, dat we gerechtigheid in de wereld nodig hebben, de miljoenen mensen die honger lijden moeten redden; dat onze broeders bij miljoenen omkomen en dat wij er niets aan doen. Dat is wat de Christus zal zeggen. En u moet zeggen: dát is mijn man – of u nu herkent dat Hij de Christus is of niet. Omdat het Christus-bewustzijn door u heen werkt. U moet willen wat Hij bepleit. Op die manier moet het gaan. Het moet de eigen reactie van de mensheid zijn, vanuit de vrije wil van de mens. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Wanneer jullie Mij zien, Mijn vrienden, weet dan dat je de hand van jullie Vriend slechts hoeft te pakken; dat je de Liefde van jullie Broeder slechts hoeft op te nemen; dat je de lering van Hem slechts hoeft te horen. Weet dit, Mijn vrienden, en aanvaard de verantwoordelijkheid om je broeders deze waarheden aan te reiken.
Het is Mijn plan dat mens zelf de wereld verandert. De Wet staat niets anders toe. Daarom, Mijn vrienden, reken Ik op jullie om Mijn Plan uit te voeren en zo de Nieuwe Wereld te bouwen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 85)

interview met Joshua Gorman door Jason Francis

“Generation Waking Up (vrij vertaald: “Generatie Wordt Wakker”) is een mondiale campagne om een generatie jonge mensen aan te vuren om een bloeiende, rechtvaardige en duurzame wereld tot stand te brengen,” aldus de website van de groep. Joshua Gorman is oprichter en coördinator van deze in San Francisco gevestigde NGO. Gorman heeft ook zitting in de raad van directeuren van het Mondiale Jongerenactienetwerk en ondersteunt projecten over de hele wereld die door jongeren geleid worden. Momenteel werkt hij aan een boek over Generation Waking Up. Jason Francis interviewde Joshua Gorman voor Share International.

Share International: Wat inspireerde je om met Generation Waking Up te beginnen?
Joshua Gorman: Dat heeft te maken met mijn eigen achtergrond. Ik was een lastige puber toen ik opgroeide. In mijn tienerjaren, vooral tijdens de middelbare school, begon ik me bewust te worden van de toestand waar onze wereld in verkeert. Ik begon me bewust te worden van het lijden in mijn eigen familie en gemeenschap, en ik was gekwetst en innerlijk diep geraakt door wat ik ontdekte. Dit was het begin van een spirituele reis, ondanks dat ik me daar als jonge man niet van bewust was. Ik draaide psychologisch en spiritueel alleen maar door, omdat ik het allemaal niet kon begrijpen. Ik had geen uitleg of een religieuze of spirituele achtergrond. Dus bracht ik jaren verloren en neerslachtig door, zoekend en vragen stellend. Dat duurde mijn hele tienertijd en toen ik begin 20 was, kwam ik in aanraking met enkele goede bronnen en goede mensen.
Rond die tijd verhuisde ik naar Hawaï, waar ik boer werd en op het land ging werken. Ik had een heel krachtige terug-naar-de-natuur ervaring, werkte elke dag van zonsopgang tot zonsondergang en kwam in mijn lichaam en uit mijn hoofd. Veel negatieve, psychologische patronen brokkelden af toen ik meer in mijn lichaam geaard raakte. Het werken in de natuur is een geneeskrachtig proces. Ik begon van verschillende spirituele tradities en geloofsgroeperingen te leren. Ik verbond me met mijn innerlijke leven en met wat we God, geest of mysterie noemen, wat me tot leven bracht. Ten slotte las ik een hoop goede boeken over geschiedenis en over het huidige moment in dit tijdperk voor de wereld.
Ik kreeg een helder begrip van wie we als jonge generatie zijn tegenwoordig, die geboren worden in de geschiedenis van dit specifieke moment in een mondiale crisis. Op dat punt kwam ik plotseling in contact met denkers en zieners die dit moment in de geschiedenis niet slechts als crisis zien, maar ook als een geboorte; als een proces van ontwaken; als een proces van transformatie; als een proces om boven een stadium uit te moeten groeien, volwassen te worden, en in een nieuw niveau van volwassenheid en bewustzijn te stappen.
Op een dag had ik een krachtige visionaire ervaring. Voor mijn geestesoog zag ik een visioen van jonge mensen en sociale bewegingen die opstaan en onze gemeenschappen en samenlevingen helpen helen en transformeren. Ik zag de mensheid de storm doorstaan en haar weg voorwaarts naar een nieuwe wereld vinden. Toen dat gebeurde, werd Generation Waking Up binnenin mij als een visioen geboren. Ik gaf me eraan over en ging terug de wereld in, terug naar Washington DC waar ik opgroeide, en bundelde mijn krachten met andere jonge activisten en hervormers. Plotseling groeide Generation Waking Up uit tot een organisatie.

Wakker worden
SI: Kun je iets zeggen over de programma’s van Generation Waking Up en over activiteiten die als gevolg van deze programma’s ondernomen zijn?
JG: Ons eerste programma is ons paradepaardje, de Generation Waking Up Experience of, kort gezegd, “The Wake Up” (Wakker Worden). Dat is een multimediale workshop van drie uur, die gebruik maakt van korte video’s, activiteiten en spelletjes in kleine groepjes, het bijhouden van persoonlijke dagboeken en tijd om na te denken. In die workshop maken jonge mensen een reis door te kijken naar een reeks vragen: Wie zijn wij als generatie? Waar zijn we, of, wat is de toestand van de wereld die we als generatie erven? Wat moet er veranderen? We kijken naar de grondoorzaken van alle problemen waar we voor staan en hoe we feitelijk kunnen beginnen deze grondoorzaken te veranderen, teneinde het hele systeem te veranderen. Ten slotte kijken we naar wat we nu doen, wat we kunnen doen en wat onze individuele rol is. Maar ook, hoe kunnen we actie ondernemen als generatie en als groep jonge mensen?
The Wake Up is een vonk. Het motiveert jonge mensen actief te worden en deel te worden van een grotere beweging. De activiteiten die we uit deze educatieve workshop zien voortkomen zijn vaak klein. Sommige mensen komen eruit met groter milieubesef, omdat ze net de video over de toestand van ons milieu hebben gezien. Ze gaan dan misschien naar huis en beginnen met recycling, gezonder eten te kopen en te eten, lokale producten te kopen, bewuster te consumeren, of plotseling voller en intensiever te leven, omdat ze nagedacht hebben over hun waarden en wat zij belangrijk vinden in hun leven.
Misschien bezoeken ze onze website en ontdekken een van de campagnes die we ondersteunen. Op het gebied van sociale rechtvaardigheid houden we campagnes rond immigratie, economische rechtvaardigheid in plaatselijke gemeenschappen, het verzekeren van eerlijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen en voorzien in behoeften. We ondernemen ook actie op het gebied van de crisis rond studentenleningen, voor betaalbare school- en collegegelden en de beschikbaarheid van leningen en financiële hulp.
Sommige jongeren beginnen hun eigen projecten en organisaties. We hadden een actieproject met de naam “Zomer van Oplossingen” waar sommigen van onze leiders aan meededen. Ze vormen een team en brengen 20-40 jonge leiders in een regio bij elkaar. De hele zomer, circa twee maanden, wonen veel van hen samen en, belangrijker nog, werken samen aan lokale projecten. Ze beginnen bijvoorbeeld een plaatselijke gemeenschapstuin of lokale onderwijsprojecten met kinderen of jongeren in een gemeenschap. Sommigen begonnen een lokaal zonnepanelenproject en hielpen mensen hun energieverbruik thuis of in de gemeenschap te reduceren. Gemeenschapsvorming over scheidslijnen heen is een groot deel van wat we doen. We zijn een diverse generatie maar we leven nog steeds in een maatschappij van rassenscheiding. We doen veel aan opbouwwerk, en meestal komen daaruit samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke oplossingen voort.
Op het niveau van voortgezet onderwijs en universiteit ondersteunen we jonge mensen en beginnen lokale groepen die we “Bloeiende Centra” noemen. Een, twee of drie studentenleiders kunnen een “Bloeiend Centrum” beginnen, waarna het leidersteam deze lokale groepen helpt zichzelf te leiden en actie te ondernemen.
We doen ook mee met een paar grote campagnes. Bijvoorbeeld, 350.org heeft een mondiale actiedag en nodigt iedereen uit op die dag bijeen te komen en samen te werken aan oplossingen voor schone energie. Wij gaan achter hen staan. Er is een grote beweging van mensen die streven naar hervorming van de financiering van verkiezingscampagnes in de VS, teneinde onze democratie te bevrijden, zodat die op een effectieve manier kan werken. We ondersteunen en helpen ons netwerk betrokken te raken bij dat onderwerp. We wekken bewustzijn, schrijven onze politieke leiders, sturen hun petities, bellen, gebruiken Facebook en sociale media om de boodschappen zo ver en breed als we kunnen, te verspreiden.

Gedeeld leiderschap
SI: Wat zorgt ervoor dat jonge mensen in een groep van gelijkgezinden effectiever zijn om iets te bereiken voor de wereld, terwijl dat op individueel niveau onwaarschijnlijk lijkt?
JG: Dat is een van de opwindendste verhalen van de millenniumgeneratie, deze jonge generatie. We werken heel veel samen en de nieuwe samenwerkingstechnologie maakt dit mogelijk. Er heerst een cultuur rond het gebruik van deze technologie die het samendelen stimuleert en een geest van samenwerking kweekt. Niemand van ons heeft de perfecte oplossing of het complete beeld van wat nodig is voor een project, maar ineens heeft iemand een vaardigheid, een idee, een relatie of een contact. Een ander heeft een andere hulpbron en wanneer ze die samen brengen hebben ze ineens een geweldig project. Er is dus een kameraadschap van een gezamenlijk doel dat ons echt inspireert om door te gaan. Als we persoonlijk betrokken zijn in dergelijke projecten, vervult dat ons met hoop, zin en doel. We zien dat steeds weer gebeuren en dit zijn de verhalen die we steeds meer proberen door te geven. Zo komen jonge mensen en groepen jonge mensen van over de hele wereld bij elkaar en vormen scholen en gemeenschappen en creëren oplossingen en projecten die onze dringendste problemen aanpakken.

SI: Is er in alle onderwerpen waarbij jonge mensen zijn betrokken, een gemeenschappelijke of fundamentele visie op het leven die eraan ten grondslag ligt en die de maatschappij en onze instellingen niet schijnen aan te pakken?
JG: In de moderne samenleving heerst een gemeenschappelijke kijk op de wereld van afgescheidenheid. Dat brengt individualisme voort en het wetenschappelijke materialistische reductionisme dat het leven degradeert tot zijn stoffelijke aard, en zijn werkelijke waarde en diepere natuur niet waardeert. In deze wereldbeschouwing van afgescheidenheid is iedereen vooral met zichzelf bezig en zijn we niet verbonden met onze omgeving, onze gemeenschappen, zelfs niet met onszelf en onze ziel, onze eigen innerlijke geest. We zijn niet verbonden met God of dat grootse mysterie. Het gevolg daarvan zien we terug in onze maatschappij – sociaal en politiek.
Het is absoluut noodzakelijk om die kijk op de wereld te transformeren en terug te keren naar een wijze van bestaan waarin we de innerlijke verbondenheid erkennen van al het leven en alle mensen, onze verbinding met de natuur, onze onderlinge verbondenheid, onze relatie met de diepere menselijke aard, onze verhouding tot het grote wonder en mysterie van het leven. Als we die wijze van bestaan weer in onze cultuur en samenleving invoeren, zal dat ons weer heel maken. Dat zal ons als gemeenschap tot één geheel maken en ons in staat stellen met z’n allen één planeet te delen. Dat vormt het werkelijke hart van de bewustwording waar we naar toewerken. Veel groepen komen in beweging, pakken zaken aan en werken op vele manieren aan het vormgeven van die visie. Wat we belangrijk vinden, is dat verandering plaats moet vinden op zowel innerlijk als uiterlijk niveau. Het moet een systemische verandering zijn die individu, groepen en al onze instellingen omvat. Dat vormt een omvangrijk deel van waar we mee bezig zijn…

SI: Hoe denk je dat de toekomstige beschaving die zich nu aandient eruit zal zien, gezien de waarden van de jonge generatie en de offers die ze bereid zijn te brengen?
JG: Ik wil niet pretenderen dat iemand van ons precies weet op welk moment we zullen zeggen: “Oké, dit is de nieuwe wereld.” Het is een proces, een zich ontvouwend verhaal, maar ik denk inderdaad dat de nieuwe wereld bezig is tevoorschijn te komen. We moeten naar elke sector van de maatschappij kijken. We zullen zien dat gemeenschappen veel meer op lokaal niveau opereren en veerkrachtiger zijn. Op lokaal niveau betekent dat gemeenschappen die leven van voedsel en hulpmiddelen die uit hun eigen regio afkomstig zijn en niet over de halve aardbol vervoerd hoeven te worden.
Wij zullen veel ecologischer en duurzamer zijn in onze manier van bouwen en consumeren. Onze technologieën, gebouwen en steden zullen ‘groen’ en duurzaam zijn. De ontwerpwereld barst van de innovaties. Onze transport- en energiesystemen zullen schoon zijn en goed voor onze planeet en gemeenschappen. Onze onderwijssystemen zullen een evenwicht vinden tussen creativiteit en kennis. De media zullen veel diverser zijn… Politiek groeien we naar een nieuw tijdperk van democratie. We zullen veel meer digitale democratie zien en veel meer medezeggenschap waarbij we, op lokaal niveau, betrokken zijn in het nemen van gezamenlijke beslissingen. Zelfs op nationaal en wereldniveau zullen er manieren zijn om miljoenen mensen in staat te stellen hun stem kenbaar te maken rond de grote thema’s die we tegemoet moeten treden. Het tijdperk van participatiedemocratie is aanstaande.
We zullen getuige zijn van diverse, multiculturele gemeenschappen en samenlevingen waarin onze verschillen niet slechts geaccepteerd maar ook gewaardeerd worden en waar geen plaats meer is voor rassenscheiding en -oordelen. We zullen vrede tussen de landen zien. We bewegen ons naar een tijdperk waarin we allemaal beseffen dat we in wezen deel uitmaken van één planeet en één mensensoort. Dus zullen we ons aaneensluiten, de handen ineen slaan en in grotere harmonie samenwerken. Dat houdt een bepaald niveau van wereldbestuur in, niet alleen aan de top, maar ook goed functionerende bestuurslagen op lokaal en regionaal niveau, tot aan de wereldtop.
Spiritueel en religieus betekent het een wereld waarin ons persoonlijke leven een verbinding heeft met ons hogere zelf, met God of het grote mysterie. Ieder van ons zal de verschillende benaderingen van de aard van de werkelijkheid respecteren, maar in wezen zullen we allen de Gouden Regel erkennen – dat het leven goed is en waardevol en dat we ieder moeten liefhebben en goed zijn voor elkaar. Dat tijdperk is op komst.

Alle hens aan dek
SI: Is er verder nog iets wat je zou willen zeggen?
JG: In ons werk gaat het erom de jonge generatie te informeren en te stimuleren, maar uiteindelijk erkennen we dat het veranderen van onze wereld niet slechts van één generatie kan komen. Het moet komen van de samenwerking van alle generaties. We hebben jonge mensen nodig, oudere en oude mensen, allen samenwerkend. De jonge mensen van nu hebben een speciale rol omdat we de technische middelen, kennis en vaardigheden hebben die belangrijk zijn bij het voortbrengen van deze nieuwe wereld, maar uiteindelijk hebben we iedereen nodig. Soms vragen oudere mensen, wanneer ze over deze beweging horen: “En wat is nu mijn rol? Leun ik alleen maar achterover en kijk toe hoe de jongere generatie het allemaal verandert?” Dat is niet wat er moet gebeuren. Dat is niet wat er plaatsvindt. We hebben alle hens aan dek nodig.

Informatie: www.generationwakingup.org en YouTube: generationwakingup

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts, VS.

12 Mei 2012: Mondiale actiedag
Op 12 mei 2012 vonden er overal ter wereld demonstraties plaats: in Spanje, de VS, Rusland, Israël, het VK, Portugal, Griekenland, Frankrijk en vele andere landen. De Indignados-, de Occupy-, de Bezet het Plein-beweging en aanverwante groepen hadden opgeroepen tot een mondiale actiedag tegen bezuinigingsbeleid en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, en organiseerden een reeks demonstraties, bezettingen en bijeenkomsten om 15 mei 2011 te vieren. Dat was de dag waarop de Indignados-beweging in Spanje startte die, tezamen met de revolutionaire bewegingen in Tunesië, Egypte en overal in het Midden-Oosten, de inspiratie was voor de Occupy-beweging. De Occupy-beweging begon in september 2011 in Amerika en breidde zich uit naar steden over de hele wereld.
Nergens waren de demonstraties zo groot als in Spanje. Tienduizenden protesteerden in meer dan 80 Spaanse steden om de verjaardag te markeren. De grootste waren in Madrid en Barcelona, met ieder ongeveer 200.000 mensen.
In Madrid streken demonstranten neer op het Puerta del Sol-plein en scandeerden: “Zij vertegenwoordigen ons niet.” Mensen riepen, zongen en zwaaiden met witte zakdoeken. “Het doel vandaag is om de publieke ruimten te heroveren,” aldus Sofia Ruiz, een demonstrante. “Het is ook een manier om te vieren dat we één jaar bestaan en dat we zullen blijven tot het systeem verandert of er naar ons wordt geluisterd en ze rekening met onze eisen houden.”
“We moeten alle rijkdom innemen en eerlijk herverdelen,” meende Aitor, lid van het platform Democratie Nu, waaruit de 15M-beweging [15 mei] is voortgekomen. Tienduizenden mensen, onder wie kinderen en gezinnen, verenigden zich in hartje Madrid op het Puerta del Sol-plein, de symbolische geboorteplaats van hun volksbeweging. Om 22.00 uur, het moment waarop de regering de demonstratie wilde beëindigen, hieven de mensen als teken van verzet een spreekkoor aan: “Yes we can, yes we can” en volgens afspraak om middernacht ‘de zwijgende schreeuw’, tegen het geweld van oorlogen en de economie. Daarbij staken ze hun armen in de lucht en hielden een minuut stilte. Duizenden gelijkgezinde demonstranten kwamen in het weekeinde ook bijeen in Valencia, Sevilla, Bilbao en Málaga; zij riepen de leus die in het afgelopen jaar bij protesten een mantra is geworden: “Ze zeggen dat het democratie is, maar dat is het niet.”
De economische crisis in Spanje is sinds 2011verergerd en is afgegleden in recessie met een werkloosheidspercentage van bijna 25 procent, terwijl één op de twee jongeren onder de 25 zonder werk zit. De conservatieve regering van premier Mariano Rajoy heeft bezuinigingen doorgevoerd om de nationale schuld te beperken, maar volgens velen verergeren die maatregelen de financiële problemen van gezinnen alleen maar.
“We zijn deze situatie echt beu,” zei Paola Alvarado, een demonstrante in Madrid. “En de nieuwe regering is hetzelfde. Ze stelen ons geld en geven het aan de banken.”
“Misschien is het belangrijkste dat het een besef heeft gewekt dat verder gaat dan concrete veranderingen, dat historische veranderingen mogelijk maakt,” aldus Jon Aguirre Such. “Ik denk dat iedereen die deel heeft uitgemaakt van de 15 Mei-beweging geschiedenis heeft gemaakt. Zij kunnen ons veel dingen afnemen, maar niet onze herinnering en onze droom.”
We moeten nu stelling nemen en zeggen dat de grens bereikt is. Ze trekken ons aan de haren en zeggen dat we lui zijn, zodat ze de sociale voorzieningen kunnen ontmantelen en gezondheid en onderwijs wegnemen, en nu geven ze financiële injecties aan de banken,” aldus Gloria Bravo, ambtenaar.
“Ik ben hier om de rechten te verdedigen die we verliezen en voor de jonge mensen die het zo moeilijk hebben,” aldus leraar Roberto Alonso. “Ze zijn beter opgeleid dan ooit tevoren. Maar ze hebben geen werk. Ze hebben niets. Zij staan in de achterhoede en zullen daar blijven.
Duizenden mensen kwamen bijeen in steden als Moskou, New York, Sydney en Athene. In Londen liep een betoging van ongeveer 600 mensen door het centrum van het financiële district en kwam bijeen bij de Bank of England waar ze tenten opzetten. “We zijn hier om solidariteit te betuigen met de mondiale beweging … groepen die zich vormen tegen financiële beteugeling, politieke dwang,” sprak Mark Weaver (31). “We zijn hier om een verandering teweeg te brengen en dat gaat niet van de ene op de andere dag, je moet er weken, maanden, jaren aan werken en je moet consequent zijn.”
In Moskou zetten enkele honderden mensen een Occupy-kamp op en ze zijn van plan hun protest tot 12 juni voort te zetten, wanneer er een “Mars van miljoenen” op het programma staat. Ze protesteren tegen de terugkeer op 7 mei van Vladimir Poetin in het Kremlin. “We zijn hier omdat we ons zorgen maken over de toekomst van Rusland en Poetin niet nog eens 12 jaar aan de macht willen zien,” aldus student Nikita Belov.
Er waren ook demonstraties in Lissabon, Frankfurt, Parijs en in Brussel.
Op de avond van 12 mei werden er door heel Israël een aantal bijeenkomsten voor sociale rechtvaardigheid gehouden, waarbij geprotesteerd werd tegen de kosten van levensonderhoud. De grootste daarvan vond plaats in Tel Aviv, waar duizenden op het Rabin-plein samenkwamen. Demonstranten riepen leuzen als: “We willen rechtvaardigheid, geen liefdadigheid” en “Bij de armen weghalen en aan de rijken geven, wat een corrupt land”. Organisator van de bijeenkomsten Orli Barlev zei: “Dit is een eensluidende boodschap tegen het politieke systeem waarvoor burgers niet belangrijk zijn. Deze regering heeft de sociale kloof ernstig vergroot.”
(Bronnen: El País, La Vanguardia, Spanje; BBCnews; The Guardian, Reuters, VK; CNN, The Huffington Post, VS; Ha’aretz, Israël; The Sydney Morning Herald, Australië.)