via Benjamin Creme, 25 juli 2016

Tijdens een redactionele bespreking met Benjamin Creme onlangs werd zijn Meester gevraagd of Hij Zijn visie op de huidige wereldcrisis wilde geven. Wij geven hier Zijn commentaar weer.

De huidige situatie zal zich spoedig ten goede keren. De storm is bijna voorbij. Hij verliest zijn intensiteit, ook al zien we het nog niet.
Ontreddering is bijna altijd het gevolg van de overgang van de ene Kosmische gesteldheid naar de andere. Veel mensen zitten nog steeds verstrikt in oude gewoonten. Veel mensen zijn te bezorgd of te weinig bewust om in te zien dat een andere wijze van handelen en zijn noodzakelijk is.
Het is ook een kwestie van hoe de mensheid op de nieuwe energieën reageert. Haar reactie is merendeels gebaseerd op hebzucht of angst. De rijken zijn onafhankelijk en zeer hebzuchtig geworden. Zij zijn bang dat ze niet in staat zullen zijn om gebruik te maken van alles wat te koop is; ze zijn ook bang om hun rijkdom te verliezen. Mensen moeten zich ervan bewust worden dat de wereld Eén is – Eén mensheid. De rijken, die de hulpbronnen beheren op basis van hebzucht en wedijver, ontkennen deze waarheid en riskeren daarmee alles.

V. Zal de toestand in de wereld nog slechter worden voordat het beter wordt?
A. Het zal veranderen. Het is moeilijk te voorspellen, zelfs voor de Meesters, maar het verandert zelfs op dit moment, ook al zien mensen het niet. Mensen worden zozeer getroffen door deze “zware tijden” dat ze de veranderingen niet zien die ongemerkt plaatsvinden.

V. Zal alles normaliseren en zullen de haat en de problemen snel afnemen?
A. Het zal geleidelijk gaan, maar niet lang duren. Het begint nu al, ook al merken mensen het nog niet.

V. Zal het lang duren voordat echte verandering zichtbaar wordt?
A. Nee, het zal niet lang duren. Het is echter afhankelijk van de mensen en het is altijd lastig om met zekerheid te zeggen wat de mensheid zal doen omdat we vrije wil hebben. Wat betreft de energieën die deze omstandigheden hebben gecreëerd, die zullen heel snel verbeteren. Het is allemaal afhankelijk van wat de mensheid wil en doet. Het zijn tenslotte niet de Meesters die in de fout zijn gegaan, maar de mensheid.
Maitreya heeft al krachten klaarstaan, zoals bijvoorbeeld deze buitengewone paus en de dalai lama. Er zijn anderen die we niet zien of kennen, maar die ook deel uitmaken van deze groep en er aan bijdragen. Er zijn enkele Meesters die onbekend zijn. Tot die groep van “krachten” horen een aantal Meesters die samenwerken met de paus en de dalai lama.
Er zijn ook groepen die zelf de wereld veranderen en de spanning verminderen.

V. Zijn er nu meer Meesters in de wereld dan waar we tot nu toe van wisten?
A. Ja.

V. Op 6 juli en 21 juli 2016 om ongeveer 11.45 uur (Britse tijd) voelde het alsof er een speciaal soort zegening plaatsvond, die in beide gevallen tussen de 15 en 30 minuten duurde. Was het een zegening? Van ­Maitreya?
A. Ja, het was een zegening van Maitreya. Het was een voorproefje van wat komen gaat. De zegeningen waren een algemene overschaduwing – zoals op de dag van de begrafenis van prinses Diana. Dit zijn repetities voor wat het begin van het proces van Verschijnen lijkt te zijn, in de aanloop naar Verklaringsdag. Ze waren buitengewoon belangwekkend. Niet iedereen is momenteel in staat om bewust op zo’n overschaduwing te reageren, maar dat komt wel.

V. Het lijkt alsof er een nieuw stadium is aangebroken in de openlijke verschijning van Maitreya. Klopt dat?
A. Ja, Maitreya’s verschijnen is in een nieuwe fase aanbeland. Het is interessant op te merken dat Maitreya bij ten minste twee gelegenheden in twee verschillende gedaanten tegelijk verscheen. Hij vestigt de aandacht op deze nieuwe fase in het proces van Zijn Verschijnen in volle openbaarheid.

V. Heeft Maitreya ooit geadviseerd wat we moeten eten?
A. Maitreya is niet in het minst geïnteresseerd in wat we eten. Maitreya zegt ons niet wat we wel of niet moeten eten. Hij zegt ons dat we onze broeder moeten liefhebben, dat we een broeder en vriend voor onze nabuur moeten zijn – voor al onze naburen, degenen die je mag en degenen die je niet mag.
In veel delen van de wereld is het onmogelijk om een vegetarisch dieet te volgen. Als je enigszins gevorderd bent, wil je wellicht een vegetarisch dieet volgen, maar er is niemand die je daartoe dwingt.

V. Is de Shamballa-kracht in de afgelopen anderhalf tot twee jaar in veel grotere kracht vrijgegeven?
A. Ja, maar het is altijd een kwestie van hoe de mensheid op de energieën reageert.

V. Maitreya is op 19 juli 1977 in de moderne wereld aangekomen. Zal die dag in de toekomst een speciale betekenis krijgen en gevierd gaan worden?
A. Wacht maar af!

V. Ik heb over ‘mysteriescholen’ gelezen. Hoe snel denkt u dat deze opgericht en gekend zullen worden?
A. Ze zijn al opgericht, maar nog niet gekend.

V. Mijn partner en ik zullen spoedig in de 70 zijn. Denkt u dat we nog kans maken om met een ruimteschip mee te gaan en contact met ruimtemensen te ervaren?
A. Ja.

V. Is Maitreya het Hoofd van de Bundeling van [de Krachten van] Licht?
A. Voor zover het ons aangaat, ja.

V. Kan iemand die via een smartphone, tablet, laptop of homecomputer op Verklaringsdag op een televisiezender afstemt Maitreya zien?
A. Ja.

V. Ik heb reden om te geloven dat er een Meester in Aarhus (Denemarken) woont. Weet u hier iets van?
A. Volgens mijn informatie zijn er geen Meesters in Aarhus.

V. Zeg me alstublieft dat al dit geweld, deze zieke samenleving en alle spanning die erbij hoort spoedig ten einde zullen komen?
A. Ja!

V. Heeft Maitreya het symbool van het Oog van Voorziening, het Oog van Bennu, het Oog van Ra of Mahamudra (Grootzegel) op zijn hand, zoals de Leraar die alle tijdelijke verschijnselen voorbij is?
A. Nee.

interview met James Twyman door Jason Francis

James Twyman is een Amerikaanse musicus die over de hele wereld bekend is als de “Vredestroubadour”. Hij maakte 18 albums, schreef 15 boeken en heeft zes films uitgebracht of geregisseerd. Twyman reist naar conflictgebieden om met mensen vredesgebeden uit de wereldreligies te delen en deel te nemen aan gelijktijdig gehouden mondiale vredesmeditaties, die hij organiseert. Jason Francis interviewde James Twyman voor Share International.

Een doorslaggevende beslissing
Share International: Wat bracht u ertoe om vredesgezant te worden?

James Twyman: In maart 1994 gaf een vriend mij een vel papier dat mijn leven veranderde. Op dat stuk papier stonden de Vredesgebeden van de 12 grotere wereldreligies. Deze gebeden werden een paar jaar geleden in Assisi (Italië) gebeden toen de leiders van de wereldreligies, onder wie de paus en de dalai lama, daar waren om samen te bidden. Ieder bad het Vredesgebed van de eigen religie.
Terwijl ik elk gebed las, had ik een verbazingwekkende ervaring die ik daarna nooit meer gehad heb: ik hoorde de muziek. Ik las het hindoeïstische gebed en hoorde de muziek en speelde mee. Ik begon het boeddhistische gebed te lezen en hetzelfde gebeurde. Een voor een las ik de gebeden en speelde ze. Binnen een uur had ik alle 12 gebeden op muziek gezet. Ik wist dat het een geschenk was dat ik met anderen moest delen. Vanaf dat moment besloot ik: “Ik ben de Vredestroubadour”. Eerst was ik die troubadour die zonder een cent op zak rondreisde en concerten gaf om de gebeden door te geven.
In 1995 voelde ik de aandrang om naar plaatsen te gaan waar vrede het hardst nodig is. Dus zorgde ik dat ik tijdens de oorlog in Kroatië en Bosnië werd uitgenodigd en gaf voorstellingen in vluchtelingenkampen en op andere plekken. Het was verbazingwekkend. Op een zeker moment werd ik in de bergen langs de Bosnische en Kroatische grens uitgenodigd. Mij was verteld dat daar een geheim genootschap, of gemeenschap, van lichtwerkers leefde die de Gezanten van het Licht werden genoemd. Ze leefden in een zeer afgezonderde plek midden in de bossen, waar ik 12 dagen doorbracht. Ik heb over die ervaring geschreven in mijn boek Afgezant van het Licht (1998).
Vanaf die tijd werd ik uitgenodigd naar landen als Irak, Noord-Ierland, Zuid-Afrika en, zeer onlangs, naar Syrië en ging ik naar andere landen om het Vredesconcert te geven. In de kern van dit alles is er voor mij altijd het verlangen geweest om deze boodschap van vrede met anderen te delen en vooral om mensen samen te brengen. Na een tijdje was dat de hoofdzaak: wereldwijde meditaties te ondersteunen waar mensen hun gebeden voor vrede op een situatie richten terwijl ik in dat land was. Nu is het mijn enige doel – het werk van de Vredestroubadour te doen.

Goddelijke ontmoeting
SI: In september 1999 nam Share International een reportage op over uw ontmoetingen rond die tijd met de Maagd Maria in Belgrado, Medjugorje en het vluchtelingenkamp Brazde. Kunt u over deze ontmoetingen vertellen en over de invloed die ze op uw leven hebben gehad?
JT: Het was de derde keer dat ik terug was op de Balkan. Ik herinner me dat ik die mystieke oproep kreeg om terug te gaan, omdat de Serviërs toen in opstand kwamen tegen hun regering en een vreedzame oplossing van het conflict eisten. Ik wilde daar gewoon deel van uitmaken.
Terwijl ik in Belgrado was ontmoette ik tijdens de vredesmarsen op straat een jonge vrouw die Maria heette. Ik wist dat er iets opmerkelijks aan haar was. Ongeveer een week later reisde ik naar een stad met de naam Medjugorje, een beroemde plaats omdat zeven kinderen daar jarenlang verschijningen van de Gezegende Moeder hadden gezien. Ik ging daar heen om een Vredespaal op een heuvel te zetten. Terwijl ik op die heuvel in een heel omsloten gebied was en het pad afliep, was daar de vrouw die ik in de straten van Belgrado had gezien. Het was letterlijk onmogelijk dat ze op een normale manier dezelfde persoon zou kunnen zijn, omdat de vrouw die ik in Belgrado had ontmoet duidelijk Servisch was, of althans dat dacht ik. Een Servische zou in de regio Bosnië en Herzego-vina, waar ik me bevond, niet welkom zijn. Dus ik wist dat er iets aan de hand was. En ik had al eerder zulke geweldige ervaringen gehad toen ik in dat gebied was.
Het gesprek dat ik met haar had ging helemaal over het belang van het Goddelijk Vrouwelijke en de rol van het Goddelijk Vrouwelijke bij het teweegbrengen van vrede op aarde. Ik besefte dat deze jonge vrouw niet een gewone jonge vrouw was, hoewel ze er heel gewoon uitzag. Ze was heel mooi. Ze droeg een spijkerbroek en een blouse net als ieder ander gewoon mens, maar er was iets aan haar dat me deed beseffen dat ik weer midden in een van die ervaringen was. Ik schreef over deze ervaring in mijn boek Het geheim van de geliefde discipel (2000). Voor mij was het echt het ontwaken van de invloed van het Goddelijk Vrouwelijke op mijn leven, wat sindsdien een enorm deel van mijn leven is geweest en nog is.

Macht van het volk
SI: Kunt u iets meer vertellen over de Gelijktijdige Wereldmeditatie?
JT: In 1998 was ik op een boekpromotie-toer in Londen. In die tijd bereidden de VS en hun bondgenoten een bommencampagne tegen de Iraki’s voor en Saddam Hoessein veroorzaakte problemen. Ik ontving een schrijven om naar Irak te komen op persoonlijke uitnodiging van Saddam Hoessein. Ik was natuurlijk heel opgewonden en een beetje zenuwachtig, maar ik wist dat dit iets was wat ik moest doen.
Een vriendin van me, eigenlijk mijn agent, had toevallig zo’n 300 mensen op haar mailinglijst. We wisten op welk tijdstip het concert in Bagdad zou zijn. Dus zond ze een e-mail aan de mensen die we kenden en vroeg hun te bidden of hun positieve intenties op die situatie te richten. In die tijd leek er geen enkele mogelijkheid voor een vreedzame oplossing. Maar we verzonden de e-mail en het ging de sociale media in, wat ik toen niet wist. Het was een van de eerste voorbeelden van een e-mail die breed verspreid werd. Tegen de tijd dat ik speelde, waren er miljoenen mensen die ervan op de hoogte waren en hun energie en gebeden zonden. Het voelde echt alsof het positieve energie regende.
Zoals ik al zei, was er hiervoor geen kans op een vreedzame oplossing, maar we voelden alsof er na de wake iets veranderd was. Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, kwam de volgende dag aan. Drie dagen na de vredeswake werd er een akkoord getekend. In die tijd stierf er ten minste niemand en er vielen geen bommen. Dat was het moment waarop ik besefte dat er kracht is in enorme aantallen mensen die zich verenigen en hun aandacht op een situatie richten. Er zijn al eerder en ook sindsdien onderzoeken gedaan die deze kracht hebben aangetoond.
Vanaf dat punt werd dit iets wat ik steeds meer wilde doen: mensen inspireren zich te verenigen om hun positieve intenties voor een gegeven situatie te delen. En er kwamen veel meer gebedswaken. De recentste was toen ik in februari 2016 naar de grens van Syrië ging om een heel grote wake te houden. Er waren daar enorm veel mensen die meededen.*
Ik ben nu van plan om elke maand ergens heen te gaan om daar een gebedswake te houden. Ik denk dat mensen op zoek zijn naar iets constants, niet iets dat iedere zes maanden of elke paar jaar gebeurt. Mensen willen deel uitmaken van een oplossing, zich mondig voelen, dat er iets is wat zij kunnen doen – zoals iedere maand 15 minuten van hun tijd geven om zich te richten op een wereldcrisis of een situatie die onze aandacht nodig heeft. Ik denk dat het volgend jaar een geweldig jaar voor deze gebedswaken wordt. Het zal laten zien dat het niet slechts een sterke macht is wanneer mensen in grote aantallen bijeenkomen en hun aandacht op iets richten, maar naar ik meen de sterkste macht in het universum.

SI: Kunt u iets zeggen over de wonderen die als gevolg van de meditaties hebben plaatsgevonden?
JT: In bijna elke situatie gebeurde er iets om ons te laten zien dat dit echt iets bijzonders is. Behalve Irak dat ik al noemde, was het recentste voorbeeld in Syrië. De tragedie van de burgeroorlog in Syrië was op dat moment al drie jaar aan de gang. Er leek zeker geen hoop te zijn op een verandering. Echter, een week nadat miljoenen mensen hun vredesgebeden en meditatie samenbrachten en zich op die positieve manier richtten, begonnen de vredesonderhandelingen in München. Ik eis niet de verantwoordelijkheid op voor deze dingen, maar ik geloof wel dat er een tastbare energie geschapen wordt wanneer we ons op een positieve manier op een situatie richten.

De keuze die voor ons ligt
SI: Wat is uw visie op het eerlijk delen van het voedsel en de grondstoffen van de wereld onder alle mensen van de wereld om de noodzakelijke rechtvaardigheid te scheppen als basis voor wereldvrede?
JT: Wanneer we over het delen van voedsel en water of het stoppen van geweld spreken, moet er een verschuiving in het bewustzijn plaatsvinden. We leven in een interessante tijd met stemmen als die van Bernie Sanders in de VS die inspireert tot een positieve verschuiving, en oproept tot grotere economische gelijkwaardigheid. Tegelijkertijd hebben we ook precies het tegenovergestelde. We hebben een stem als die van Donald Trump die inspeelt op de angst, het vooroordeel en de haat die veel mensen voelen. Het feit dat deze stemmen er allebei tegelijkertijd zijn, laat ons zien dat we in deze tijd een enorme gelegenheid hebben. We staan voor een duidelijke keuze. Uiteindelijk is de keus: kiezen we voor liefde of voor angst? Er is een mobilisatie voor de ene of de andere richting, maar we weten dat liefde uiteindelijk moet winnen. Steeds meer van ons zijn óm en beseffen dat liefde de enige duidelijke keus is, omdat voor angst kiezen betekent dat we in feite helemaal niets te kiezen hebben.
Deze bewustzijnsverandering die plaatsvindt, leidt uiteindelijk tot een oplossing die we ons niet kunnen voorstellen of begrijpen, maar waarvan we kunnen aanvoelen dat ze gebeurt. Er verandert iets in de kern van wie we individueel en collectief zijn. Het probleem is niet voedsel, water of rijkdom. Het probleem is hoe we over deze dingen denken. Het feit dat we zo’n duidelijke keus hebben om juist nu te beslissen wat we willen kiezen, liefde of angst, betekent dat een nieuwe oplossing om de hoek ligt. En wanneer dat bewustzijn verandert, lossen de problemen zich vanzelf op.

Voor meer informatie: worldpeacepulse.com

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts, VS.

* In antwoord op een vraag in Share International (maart 2016), zei Benjamin Creme dat de Gelijktijdige Wereldmeditatie in Syrië door de Geestelijke Hiërarchie van de Meesters werd ondersteund.

Een geschenk
Bijna 700 mensen woonden op 28 mei 2016 in de Cleo Hall in Osaka de lezing van Michiko Ishikawa bij. Onze vaste advertentieagent belde twee maanden voor de lezing op en een maand later weer en zei: “We willen jullie advertentie vanuit een ander perspectief opstellen dat de inhoud van de lezing zelf beschrijft… Jullie moeten jullie informatie echt NU presenteren, zodat de lezers kennis nemen van het verhaal, ook al kunnen zij niet naar de lezing komen! Misschien denken jullie dat het te vroeg is. Het kost tijd om de advertentie op te stellen en ik weet zeker dat jullie later zullen inzien dat het goed is geweest om de advertentie zo vroeg te maken.”
We gaven de agent wat informatiemateriaal. Hij belde me later om te vragen wat ik van de advertentie vond. Hij vroeg dit rustig en op de een of andere manier kreeg ik van hem een ander gevoel dan eerder. “Het is direct. We schreven alles wat we wilden zeggen…” Hij zei dit langzaam en vriendelijk op doordringende toon. De hoofdtitel van de advertentie is Samendelen zal de wereld redden. Daarin ligt de kracht. Dat nodigt lezers uit om verder te lezen.” Ik was onder de indruk van zijn keus voor de boeken De Wereldleraar voor de hele mensheid en De mensheid ontwaakt, gezien het grote aantal boeken van Benjamin Creme. Hij zei: “Dit zijn twee zeer actuele boeken. Die moeten in deze tijd geïntroduceerd worden. Ze bevatten alles wat jullie bekend willen maken.”
De advertentie van een hele pagina werd geaccepteerd door de krant (Sankei shimbun) en werd op 30 april in de regio Osaka geplaatst. We gebruikten dezelfde advertentie voor de editie voor Tokio en andere regio’s die informatie over de lezing van mevrouw Ishikawa voor Tokio en Nagoya zouden opnemen. Groepsleden in Japan vroegen om kopieën van de advertentie en uit heel Japan kwamen er donaties. In totaal werden 700.000 kopieën geprint en door heel Japan verspreid naast de advertenties in de kranten. Mevrouw Ishikawa vertelde op de lezingen dat kopieën van de advertentie beschikbaar waren en het publiek nam er zoveel van mee dat de lokale groepen al gauw door hun voorraad heen waren. Kregen wij hulp van een Meester?
M.U., Shiga-ken (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de groep in Japan een geschenk van Hiërarchische hulp kreeg.

Op Michiko Ishikawa’s lezing in Tokio op 21 mei 2016 stond ik achter de tafel met Maitreya’s ‘Hand’-kaarten en Benjamin Creme’s litho’s. Voor de lezing kwam een oudere heer naar de tafel. Hij droeg een wit jasje, zwarte broek en een bril. Hij had de lezing vorig jaar in Nakano, Tokio, bijgewoond. Hij zei dat hij het verhaal toen voor de eerste keer hoorde en het niet goed kon begrijpen, maar het was goed en hij was tot tranen toe bewogen geweest. Hij zei dat hij toen een ‘Hand’-kaart kreeg en hij sindsdien om een goede gezondheid heeft gevraagd. De lezing begon en hij ging naar de zaal.
Tijdens de pauze kwam hij terug en zei: “Hier ben ik weer. Ik kon het verhaal goed begrijpen, toen ik er vandaag weer naar luisterde. Er kwamen geen tranen, maar het was echt goed. Dit is ‘Makoto’ (Waarheid), toch? Het is de waarheid.” Ik was onder de indruk van het woord ‘Makoto’. Toen zei hij: “Als je Maitreya’s ‘Hand’-kaart om hulp vraagt, wanneer wordt je verzoek dan vervuld?” Ik antwoordde dat ik dat niet wist, maar dat hulp zeker gegeven zal worden binnen het karma van die persoon, zelfs als het niet precies is wat hij of zij verwacht. De heer zei: “Is dat zo? Je vrolijkheid is goed. Vertel me eens een van jouw wensen.” Die vraag was me nog nooit gesteld, dus aarzelde ik even. Toen antwoordde ik: “Het is Maitreya’s Verklaringsdag.” Hij vroeg weer: “Wat doe je daarvoor?” en ik zei: “Activiteiten zoals dit.” Toen zei hij: “Je bent een bevoorrecht mens.” Hij ging al gauw daarna weg.
Was hij gewoon een bezoeker?  Terwijl ik met hem praatte waren er ook andere bezoekers en ik moest hen tegelijkertijd helpen. Ik dacht daarom helemaal niet na over mijn gesprek met de oudere heer, maar naarmate de tijd verstreek kwam de uitwisseling met hem levendig terug in mijn herinnering. Hij was een beminnelijk persoon.
M.M., Kesennuma (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de heer werkte voor de Meester Jezus.

Betrokken zijn is samendelen
Op 3 juli richtten we al vroeg onze jaarlijkse kraam op het Roots Festival in Amsterdam in. Gewoonlijk staan we voor de kraam informatiemateriaal in te kijken om mensen naar de kraam te trekken en terwijl ik dat deed kwam er een jeugdig uitziend echtpaar van middelbare leeftijd naar ons toe. Hun kleding was heel ouderwets en de vrouw had een zelf gemaakte papieren hoed op die leek op het hoedje van “Beertje Paddington”. En ik dacht: “Dat zijn Zij!”
De man zei hardop “Maitreya” en wijzend naar het materiaal op de tafel: “Ik volg nauwgezet alles wat Hij doet.” Hij richtte zich met name op ons grote banier “Samendelen = Rechtvaardigheid = Vrede” en zei: “Als je je werkelijk betrokken voelt, deel je samen.” Hij sprak verder over de macht van het volk en dat het een logische en natuurlijke volgende stap is – als je je betrokken voelt ga je de straat op en eis je verandering om rechtvaardigheid en vrede teweeg te brengen. We waren het daar allemaal hartgrondig mee eens. We zeiden dat we zullen doorgaan met dat te zeggen. Dwayne en de man hadden nogal een formeel gesprek; ze gaven elkaar een hand voor het gesprek en toen keken zij samen naar de foto’s van wonderen die uitgestald stonden. Na een poosje ging het stel blij weg; de dame gaf me een hand en zei dat ze Sophie heette. Er was direct een gevoel van vreugde! En haar ogen waren onbeschrijflijk, alsof ze op de mildst mogelijke manier zei: “Het is allemaal heel goed wat je doet, maar je zou meer kunnen zeggen over het onderwerp.” Subtiel en uitermate teder. Waren zij het geweldige stel? Dank u.
A.A. en D.A., Transmissie-meditatiegroep Amsterdam.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de heer Maitreya was en “Sophie” was ook Maitreya.) 

“Goddelijke interventie”
Terwijl we op 5 juli bij een bushalte stonden te wachten in een heel druk gedeelte van Londen, zagen we een slonzige oudere vrouw, alcoholiste, in vieze kleding en maar één schoen. Zij had een rollator en leek vastbesloten de weg over te steken, tussen de bussen door. Zij stortte zich van het trottoir in het verkeer, maar al doende probeerde een jonge man haar, tevergeefs, over te halen om bij een verkeerslicht vlakbij over te steken. Toen ging hij de weg op, hield het verkeer tegen en hielp haar. Toen hij terugkwam begon hij tegen ons te praten, hij had een licht Londens accent. “Het is niet goed. Het is niet goed; zij heeft zorg nodig.”
Zo begon ons gesprek met hem. We waren het erover eens dat er in het VK en in de wereld voldoende geld is om alle arme mensen uit zulke armoede, ellende en verwaarlozing te halen. Wij hadden het alle drie over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en de dringende behoefte aan verandering. “Er komt verandering, spoedig,” zei hij. We waren het daarmee eens. Toen zei hij: “Goddelijke interventie, dat is het enige wat ons nu zal redden. Goddelijke interventie, dat is wat we nodig hebben voor waar we nu voor staan.” We stemden weer in en zeiden: “We weten het, het komt snel. We weten het zeker.” Hij herhaalde het. Hij zei dat hij niet ophoudt het iedereen, zijn vrienden, te vertellen, maar zij zijn te verdiept in hun mobiele telefoons – niet dat hij tegen technologie is, die is goed, maar mensen zijn te druk bezig, te veel afgeleid.
We zeiden dat zoals de dingen nu geregeld zijn, het voor de meesten niet werkt, het bevoordeelt alleen maar de rijken. Hij antwoordde dat zelfs sommige rijke mensen beginnen in te zien dat dingen moeten veranderen. “Ja, maar Goddelijke interventie komt spoedig. Verandering komt,” herhaalde hij.
We echoden weer wat hij zei, waarop hij antwoordde: “Ik hoop alleen maar dat wanneer het komt we op het juiste moment op de juiste plaats zijn.”
Onze bus kwam aan; precies op dat moment leek hij een telefoontje op zijn mobiel te krijgen! Hij nam afscheid: “God zegene jullie.”
Hij was een mooie jongeman, licht, vreugdevol, “vlinderlicht”, hij had een intelligent gezicht en prachtige ogen.
Was hij een woordvoerder?
J.C. en F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij Maitreya was in een gedaante.

“Hasta la vista, babe!”
Na maanden gekampt te hebben met gezondheidsproblemen en andere problemen was ik heel blij toen een paar dagen geleden, op 9 mei 2016, de zon aan de hemel straalde. Ik besloot gebruik te maken van het mooie weer, een wandelingetje te maken en wat boodschappen te doen. Ik voelde me weer niet zo goed, gedeprimeerd. Onder het lopen kreeg ik een telefoontje van een vriendin die me vertelde van een ontmoeting die zij onlangs had gehad, op de dag voor haar verjaardag. Dit ontroerde me erg. Nadat we ons gesprek hadden beëindigd, realiseerde ik me dat ik de ecologische winkel waar ik mijn boodschappen wilde doen al voorbij was. Dus draaide ik me om. Nu liep er twee, drie stappen voor me een oudere heer met een opgerolde plastic tas onder zijn rechterarm. Hij was heel eenvoudig gekleed en terwijl ik achter hem liep bleef ik naar zijn zwarte jack en lichtgrijze broek kijken.
Plotseling draaide hij zich om, keek me recht aan en begon tegen me te praten. Ik was bijna tegen hem opgebotst. Hij lachte en met erg zachte, liefdevolle ogen zei hij wat een mooie dag het was, terwijl hij naar de zon en de blauwe hemel wees: alle mensen die nu in hun vrije tijd aan het genieten waren in de nabije Engelse Tuin en morgen zou je erover kunnen lezen in de krant. Hij bleef praten over een aantal andere dingen, die ik me niet meer herinner omdat hij erg snel praatte en er een overvloedige woordenstroom uit zijn mond kwam. Hij straalde grote vreugde en vrolijke zorgeloosheid uit, wat echt mooi was om mee te maken. Misschien was het helemaal niet zo relevant wat hij precies zei, omdat het het moment was en de ervaring van deze ontspannen en vrolijke ontmoeting waarvan ik zo genoot. Ik zei iets aardigs als antwoord, dat we heel gelukkig waren om deze mooie dag te kunnen meemaken.
Nadat we afscheid van elkaar genomen hadden, liepen we in verschillende richtingen weg. Na een paar stappen draaide ik me om, om hem nog een keer te zien omdat ik deze ervaring nogal bijzonder vond. Precies op dat moment draaide hij zich ook om. Hij zwaaide naar me en riep op speelse toon: “Hasta la vista, babe!” (“Tot kijk, schat!”).
Toen boog hij voor me en alsof dat nog niet genoeg was knielde hij op het pad en wierp me een kushand toe.
Was deze vreugdevolle, oudere heer iemand bijzonders?
A.B., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘de oudere heer’ Maitreya was.

Onvergetelijk
Het was een paar jaar geleden in een winkelcentrum in Berlijn met mijn man en zoon. We waren net op een voetgangersbrug aangekomen en keken rond toen er aan het andere eind van de brug een jonge man stond en charmant naar me lachte. De lach was tot mij gericht en wat een lach! Ik had nog nooit eerder zoiets ervaren. Ik draaide mijn hoofd even voor een seconde weg en toen weer terug naar die jonge man, maar hij was nergens meer te zien. Ik kon het niet geloven, ik zou toch zeker gezien moeten hebben dat hij wegliep. Ik zou dankbaar zijn als ik via u een verklaring zou kunnen krijgen?
A.P., Wuppertal (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jonge man een Meester was – niet een van de bekende Meesters.

Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken van de paus en de dalai lama.

Paus spreekt tot Poolse jeugd

Tijdens zijn bezoek aan Polen in juli 2016 riep paus Franciscus de jeugd op om zich voor de minder bedeelden in te zetten. Op 30 juli zei hij op een internationaal katholiek jongerenfestival in Krakau: “We zijn niet in de wereld gekomen om te vegeteren… We zijn hier voor een andere reden: om ons stempel te drukken. De tijd waarin we leven heeft geen behoefte aan jonge schermverslaafden…” Hij zei dat tv-kijken, waarbij verschrikkelijke gebeurtenissen slechts het zoveelste nieuwsbericht zijn, jonge mensen murw maakt voor het lijden van anderen. “Voor velen is het gemakkelijker en prettiger om suffe en slome kinderen te hebben die geluk verwarren met een bank.”
De paus bad voor Syrië en zei dat de wereld in oorlog verkeerde. “Onze reactie op een wereld in oorlog heeft een naam: broederschap,” zei hij
Eerder, toen hij op 28 juli honderdduizenden pelgrims in Krakau toesprak, waarschuwde hij jongeren dat zij hun leven niet moesten verspillen, maar vervulling moesten zoeken. “Het doet pijn als ik jonge mensen ontmoet die voor ‘vroegtijdige pensionering’ lijken te hebben gekozen. Ik maak me zorgen wanneer ik jonge mensen zie die de ‘handdoek in de ring’ hebben gegooid nog voordat het spel is begonnen, die al verslagen zijn voordat ze begonnen zijn het spel te spelen, die mistroostig rondlopen alsof het leven geen betekenis heeft. Diep van binnen zijn dat soort jongeren verveeld – en saai. Maar het is ook moeilijk en zorgwekkend om jongeren te zien die hun leven verspillen in de jacht naar sensatie of het gevoel dat ze leven door een donker pad in te slaan – en daar uiteindelijk duur voor moeten betalen. Het is verontrustend om jongeren hun beste jaren te zien vergooien doordat ze achter handelaren in valse illusies aanlopen … die je beroven van het beste wat je in je hebt. “Daarom vraag ik je: Zoek je naar lege sensaties in het leven of wil je een kracht voelen die je een blijvend gevoel van leven en vervulling geeft? Lege sensaties of de kracht van genade?
Genadige harten “staan klaar om iedereen te omarmen”, aldus de paus. “Een genadig hart is in staat een vluchthaven te bieden aan degenen zonder thuis of die hun huis zijn kwijtgeraakt; het is in staat om een huis en een familie te bouwen voor degenen die gedwongen zijn te emigreren; het kent de betekenis van tederheid en mededogen. Een genadig hart kan zijn brood delen met de hongerigen en vluchtelingen, en migranten verwelkomen. …

Terrorisme bloeit op wanneer er geen andere opties zijn en wanneer het middelpunt van de mondiale economie de god van het geld is en niet het individu – mannen en vrouwen; dat is het oorspronkelijke terrorisme! Jullie hebben het wonder van de schepping – man en vrouw – verstoten en geld ervoor in de plaats gesteld. Dat is een fundamentele terreurdaad tegenover de mensheid! Denk daar maar eens over na!” (Bron: catholicnewsagency.com; guardian.com)

De dalai lama

Op 27 juli 2016 vierde zijn heiligheid de dalai lama zijn verjaardag met de volgende boodschap: “Mijn dierbare broeders en zusters, ik wil jullie graag danken voor jullie groeten en gelukwensen voor mijn 81ste verjaardag. Wat mij nog gelukkiger zou maken is als deze goede wensen werden omgezet in een ruimer gevoel van warmhartigheid; als mensen meer handelden vanuit oprechte zorg voor elkaars welzijn. Eenvoudig gezegd betekent dit: Help anderen als je kunt. Zo niet, zorg er dan in elk geval voor dat je anderen geen schade berokkent.” …

Terwijl hij de noodzaak van religieuze diversiteit uitlegde, zei de dalai lama:
“Verschillende filosofieën zijn noodzakelijk. Gedurende meer dan 2000 jaar hebben zich verschillende manieren van leven ontwikkeld. Grote leraren zijn verschenen en hebben de boodschap van liefde gebracht. Maar vanwege verschillende omgevingen waren er verschillende manieren van leven. Daarom zijn er verschillende denkhoudingen. Zodoende is het noodzakelijk dat er verschillende filosofische gezichtspunten zijn.”
Verschillende filosofieën zijn eenvoudigweg verschillende manieren om de overtuiging van de noodzaak van liefde over te brengen. Elk heeft zijn eigen krachtige manieren om liefde in praktijk te brengen.
Sprekend over de islam vertelde zijne heiligheid hoe hij van zijn moslimvrienden had geleerd dat de ware praktijk van de islam de praktijk van liefde is. Een waarachtige moslim moet zijn liefde richten tot alle schepselen van Allah. Evenzo moet een waarachtige boeddhist zijn liefde tot alle bewuste wezens richten. Ondanks hun verschillende filosofische gezichtspunten hebben ze beiden dezelfde bedoeling, hetzelfde doel.
Over het conflict binnen de moslimgemeenschap zei zijne heiligheid: “Het is heel betreurenswaardig te zien dat er in veel moslimlanden een conflict is tussen de sjiiten en de soennieten. Dat is erg bedroevend, vooral omdat religie de bron was van dit conflict. We moeten niet vergeten dat sjiiten en soennieten volgelingen zijn van dezelfde profeet Mohammed. Beide bestuderen ze de koran en bidden ze vijf keer per dag. Ze zouden hun triviale verschillen opzij moeten zetten en onthouden dat ze hetzelfde geloof belijden.
Zijne heiligheid wees erop hoe betreurenswaardig het is dat in deze tijd veel terreuraanslagen aan de moslimgemeenschap worden toegeschreven. Hij benadrukte dat het noodzakelijk is dat wij allen deze houding moeten afschudden. Er zullen altijd mensen zijn die anderen kwaad doen, in elke gemeenschap – boeddhistisch, joods, christelijk of islamitisch. (Bron: dalailama.com)

een compilatie

In 2015 schreef Benjamin Creme’s Meester een reeks artikelen die wat inhoud en toon betreft heel duidelijk verschillen van de voorgaande, waarin Hij herhaaldelijk aandacht vraagt voor het snelle tempo van verandering en wijst op de enorme krachten die onze wereld nu en in de naaste toekomst vorm geven. Hij wijst op problemen die in het verschiet liggen en die, uiteindelijk, als voorbodes van positieve veranderingen gezien zullen worden.

Een Boodschap van Maitreya (31 maart 2016) benadrukt verder dat “de pijn van korte duur [zal] zijn” en dat “er hulp in overvloed [is] om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen.”
Sinds deze artikelen voor het eerst werden gepubliceerd, is de wereld een periode van dieptepunten en onzekerheden binnengegaan. Lezers vinden wellicht troost en inzicht in deze compilatie van artikelen die onze woelige tijden beschrijven, terwijl ze ons wijzen op de komende transformatie en de schepping van een nieuwe beschikking.

De komst van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 8 februari 2015

De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo talrijk zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen voor hun overtuigingen en waarden.
Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemend vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren.

De rechtvaardigheid van de Wet
door Benjamin Creme’s Meester, 8 maart 2015

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je houding, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

Tekenen van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 11 april 2015

Spoedig zal het voor mensen duidelijk worden dat de tekenen waar zij naar uitzien, verschijnen. Sommigen zullen deze tekenen onvermijdelijk en wenselijk voorkomen. Voor anderen zal het schijnen alsof alles wat hun dierbaar is uiteenvalt. In werkelijkheid zijn dit de tekenen die het nieuwe aankondigen, en zijn ze slechts de uiterlijke manifestatie van diepgaande veranderingen die plaatsvinden. Mettertijd zullen de meeste mensen het ermee eens zijn dat er veel verkeerd was in de oude wereld die nu snel verdwijnt, en opgeofferd moest worden voor de correctere uitdrukking van de aard en verrichtingen van de mens.
Spoedig zullen de veranderingen waarvan deze tekenen de voorbode zijn oplettende mensen er dan ook op attenderen dat we een nieuw bestel binnengaan, één waar allen trots op kunnen zijn.

Een geschenk van de Allerhoogste
door Benjamin Creme’s Meester, 10 mei 2015

De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht krijgen in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene dag op de andere.
Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. Die tijd is niet veraf. De Grote Heer wacht ongeduldig om te verschijnen en de wereld te vereren met Zijn openlijke, erkende aanwezigheid.
Vrees niet. Er is een nieuwe wereld in de maak die het vertrouwen en de moed van de mensen in gelijke mate zal herstellen.

De stormloop van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 16 juni 2015

De komende maanden zullen voor sommige mensen naar hun gevoel de moeilijkste zijn die zij gekend hebben, en hen ertoe brengen zelfs maar een sprankje hoop te zoeken, en respijt van de krachten waartegen zij zich niet opgewassen voelen.
Tezelfdertijd zal het anderen een verhoogd besef van hun vernuft en creativiteit geven, hoe onwerkelijk dit ook moge zijn. Alles beweegt gezwind het Nieuwe Tijdperk en de invloed van Waterman binnen, hoe men deze gebeurtenis ook interpreteert. De inwerking hiervan zal bijzonder krachtig zijn.
Hoe dan zouden mensen hier op moeten reageren? Weet dat dit weer een stap in de Nieuwe Tijd is en wacht aldoende op de verschijning van de Grote Heer. Open de poorten van het hart en het denken en wees voorbereid op de stormloop van het nieuwe.

De wereld is gereed
door Benjamin Creme’s Meester, 7 september 2015

Spoedig, zeer spoedig nu, zullen mensen zich realiseren welke macht onbenut in hun handen ligt. Ze zullen inzien dat ze het vermogen hebben om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat vrijheid, rechtvaardigheid en een juiste verhouding tot elkaar onontbeerlijk zijn voor het menselijk leven. Velen roepen om de structuren die de schepping van deze gezegende toestand zullen garanderen.
Dit maakt voor Maitreya duidelijk dat de wereld gereed is voor de nieuwe beschikking. Mensen dienen de beperkte beschikbare tijd daarom te benutten om Zijn aanwezigheid bekend te maken en zo Zijn weg bereiden.

Welkom in de Nieuwe Tijd
door Benjamin Creme’s Meester, 14 januari 2016

Welkom, welkom in de Nieuwe Tijd, het Nieuwe Tijdperk van Eenheid. Velen zijn tegenwoordig bevreesd door de aanvang van het Nieuwe Tijdperk, maar laat hen zorgvuldig kijken naar wat er gaande is en zij zullen de samenkomst zien van enkele van de meest begenadigde exponenten van verandering.
Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van het volk, die dicht bij zijn mensen staat. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens degenen die hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers op hetzelfde moment bijeengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten op de vervulling van hun dromen. Zij zegenen elke dag die verstrijkt en hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.

Boodschap van Maitreya

Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking.
Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid.
Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid.
Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden.
Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden.
Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen.
Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust.
Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe.
Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie.
Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van het scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.

Tekenen wereldwijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto werd op 16 juli 2016 in Thenon (Dordogne, Frankrijk) genomen en ingezonden door T.L. en G.J. uit Hilversum.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp dat op de foto te zien is een ruimtevaartuig is van Mars.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van Maitreya’s ‘ster’ boven Rotterdam, genomen tussen 23 maart en 14 april 2016. Gefotografeerd en ingezonden door L.S.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ is.)

 

Graancirkels in het VK 2016
Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat deze twee verbluffend mooie graancirkelformaties in het VK door ruimtevaartuigen van Mars gemaakt zijn.
(Informatie: temporarytemples.co.uk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popham, Hampshire, 27 juni 2016 (© Steve Alexander)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calstone Wellington, Wiltshire, 23 juli 2016 (© Steve Alexander)

 

Beeld van Jezus opent en sluit ogen

Een video opgenomen in een Mexicaanse kerk toont een beeld van Jezus dat de ogen opent en sluit. De video werd in juni 2016 in de Saltillo-kapel in de Mexicaanse staat Coahuila de Zaragoza genomen. Hij werd gepubliceerd door de website Adimensional.com.mx, die paranormale verschijnselen onderzoekt. De eigenaar van de website, Ivan Escamilla, zei dat meer dan 20 paranormaal deskundigen, evenals priesters, beeldhouwers, redacteurs en ontwerpers van speciale effecten de video grondig hadden geanalyseerd en geen bewijs hebben gevonden dat hij bewerkt was. (Bron: mirror.co.uk; YouTube: Catholic Online)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya dit wonder heeft gemanifesteerd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juli 2016 verscheen er in het belastingkantoor in Daloa (Ivoorkust) boven het bureau van een medewerkster een beeltenis van Maria. (Bron: Pierre Saliba, Facebook)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de beeltenis door een discipel van de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

Samenvatting door Elisa Graf

Zet vandaag de dag het nieuws aan en je wordt geconfronteerd met een schijnbaar eindeloze reeks schokkende en verrassende gebeurtenissen, variërend van de onverwachte Brexit in het VK tot aan de razendsnelle opkomst van extremistische politici als Donald Trump. Het lijkt soms wel alsof we de verkeerde kant opgaan, in de richting van toenemende politieke verdeeldheid, maatschappelijke wanhoop en conflict. In zijn onlangs verschenen essay De Vruchtbare Grond van Verbijstering beweert Charles Eisenstein: “Ditmaal is er iets anders gaande.” Hij schrijft: “Het Brexit-resultaat wijst op een bijzondere doorbraak, waarbij de gewoonlijk normaliserende patronen niet langer werken en de maatschappij een vruchtbaar en beangstigend moment van verbijstering meemaakt.”
Dat moment “van struikelen, van nederigheid, is waardevol”, stelt hij.
Eisenstein oppert dat de Brexit en de grotere ineenstortingen waar deze een voorbode van is, zo krachtig zijn omdat zij aantonen dat onze politici en de gevestigde systemen waarop wij rekenen, mogelijk niet op alles een pasklaar antwoord hebben. Politiek moet “vanuit een andere bron” bedreven worden. Eisenstein schrijft: “Onze politieke reflexen zijn geconditioneerd door een verhaal dat verder gaat dan de politiek. Willen wij iets anders creëren dan eindeloze variaties van hetzelfde resultaat, dan moeten wij de gebruikelijke grenzen van het debat overstijgen en de onware gemeenplaatsen onderzoeken die pas zichtbaar worden wanneer het systeem in elkaar stort.”
Om dit te kunnen doen, moeten we de onderliggende aannames onderzoeken die aan het gangbare politieke debat ten grondslag liggen. Aan de basis hiervan ligt volgens Eisenstein “het Verhaal van Afgescheidenheid, dat ons voorstelt als afzonderlijke, afgescheiden individuen in een wereld vol anderen, die pal tegenover de willekeurige krachten en gebeurtenissen van de natuur staan, en wedijveren met de rest van het leven”. De nieuws- en amusementsmedia overspoelen ons met deze visie, die volgens hem “in wezen de visie van oorlog is, waarbij je verder komt door de vijand te verslaan”, ongeacht de politieke partij, religie, ras, sekse of sociale klasse van het vastgestelde doelwit. Dit leidt tot een gevaarlijk versimpelde analyse van de problemen waar we voor staan. Eisenstein wijst erop dat als we “de pro-Brexit-stem (evenals Trump en de xenofobe, kennisarme partijen) wijten aan onwetendheid en achterlijke opvattingen… we voorbijgaan aan de dieper liggende economische en maatschappelijke factoren die zowel het anti EU-sentiment als de weerzin tegen immigranten aanwakkeren.”
“Met andere woorden”, schrijft Eisenstein, “de blanke Brexit- of Trumpsupporter van middelbare leeftijd ervaart legitieme ergernissen die niet afgedaan kunnen worden als blanke zelfgenoegzaamheid simpelweg omdat de zaken er voor gekleurde mensen nog beroerder voor staan. Als zij zich verraden voelen door het systeem, dan is dat omdat het daadwerkelijk zo is. Kijk naar de wereld om je heen. We kunnen zoveel beter dan dit. Dat weet iedereen. We zijn het er niet over eens wat we moeten doen, maar een groeiend aantal van ons heeft de hoop in het systeem en zijn beheerders opgezegd. Wanneer rechtspopulisten onze problemen afschuiven op donkergekleurde mensen of immigranten, komt de kracht van de reactie die zij opwekken voort uit een oprecht, gerechtvaardigd gevoel van ontevredenheid. Racisme is het symptoom hiervan, niet zijn oorzaak.”
Volgens Eisenstein ontleent ook het neoliberale kapitalisme zijn kracht aan dit verhaal, aangezien het “afhankelijk is van de verheerlijking van wedijver, in de vorm van ‘vrije markten’, als natuurwet en voornaamste bron van vooruitgang; de onschendbaarheid van privébezit (wat een basale vorm van overheersing is) en, bovenal, de uitoefening van macht over anderen door het scheppen en opeisen van schulden… Dit is misschien wel de ultieme manifestatie van afgescheidenheid omdat het de ecologische basis van het menselijke bestaan bedreigt.” Een verandering in onszelf en onze instellingen, zo benadrukt hij, kan niet tot stand komen “zonder dit verhaal in al zijn facetten af te wijzen”.
Hij spoort ons aan om boven de “gebruikelijke polariserende discussies waarin beide partijen op zoek zijn naar een vijand” uit te stijgen en in plaats daarvan oprecht op zoek te gaan naar “de essentie van mededogen”, zoals hij het omschrijft. In een toestand van “openheid en nieuwsgierigheid” moeten wij ons over de mensen waartegen wij ons afzetten, afvragen: “Hoe is het om in jouw schoenen te staan?”
De verbijstering die werd veroorzaakt door de uitslag van het Brexit-referendum heeft volgens Eistenstein “velen in Groot-Brittannië zich, mogelijk met ongemak, doen afvragen, ‘Wie zijn wij?’” Hij schrijft dat nu het moment is om ons dit in alle ernst af te vragen. “Welk Engeland wens je? Het Engeland waar de krachten van racisme onderdrukt en politiek verslagen worden? Of de versie waarin de kiem van racisme genezen wordt? Als wij kiezen voor het laatste, moeten we de omstandigheden onderkennen waardoor racisme veroorzaakt wordt.”

(Zie voor de integrale tekst: charleseisenstein.net)

Elisa Graf is Amerikaans medewerker van Share International en woonachtig in Steyerberg, Duitsland.