Het pad omhoog
door de Meester —, via Benjamin Creme (4 februari 2014)

In iedere man en vrouw bevindt zich een God, vooralsnog in aanleg, maar onsterfelijk. Terwijl ze de ervaringen doormaken die we het leven noemen, ondernemen ze een reis die uiteindelijk een stap voorwaarts blijkt te zijn geweest naar eenheid met die God; dan beseffen ze dat het hun goddelijkheid is, beseffen ze dat het de Ziel is, ons hoger Zelf. Eertijds was onze kennis van de Ziel afkomstig van religieuze teksten. Deze hebben de mens de indruk gegeven dat hij ver van de Ziel staat, die alleen van afstand erkend en aanbeden kan worden. Naarmate de mens vordert, wordt hij zich er echter van bewust dat hijzelf de Ziel is, een hoger en zuiverder deel van hemzelf, maar niettemin hemzelf. Zo vordert een mens, waarbij hij de kennis van zijn eigen aard en doel verdiept. Tegenwoordig zijn duizenden mensen zich ervan bewust dat zij die reis ondernemen; voor hen krijgt het leven een diepere betekenis, en zij zoeken naar meer kennis en ervaring. Aldus wenden zij zich mettertijd tot meditatie en door beoefening hiervan doen zij een grote ontdekking. Stap voor stap krijgen zij de zekerheid dat ze Zielen zijn, dat de Ziel niet een ver denkbeeld is, maar de kern van hun wezen. Geleidelijk verandert het tempo van hun leven, en alles wat ze doen wordt bestendigd door meer betekenis en doel. Zo vorderen mensen op de reis naar volmaaktheid, waarbij zij steeds meer de goddelijkheid en wijsheid van de Ziel weerspiegelen. Allen, op hun eigen wijze, maken zo’n reis; sommigen gezwind en geestdriftig, anderen langzamer en minder zeker van het pad. Maar uiteindelijk passeren allen de verscheidene poorten die hun vooruitgang op de weg markeren. Thans wordt deze reis door miljoenen ondernomen die niet weten dat het pad bestaat, maar niettemin de roep van hun Ziel beantwoorden en vervolgens het pad betreden. Zij bevroeden de noden van de tijd en trachten hieraan tegemoet te komen, en spelen zo hun rol. Al of niet bewust reageren zij op de oproep van Maitreya via hun Ziel om zich in de strijd te mengen, en deze wereld te versterken met hun vuur en moed. Hun inspanningen, zullen ze zien, zijn niet vergeefs geweest.

 

Droom zacht
Een paar jaar geleden droomde ik dat ik een adelaar volgde die me naar een lieve man met wit haar leidde die in een stoel zat. De man begon te praten en ik barstte los met vragen. De man antwoordde door te zeggen dat ik moest ophouden met zoveel te praten en luisteren naar de antwoorden die ik zocht als ik ze wilde horen. Al gauw daarna keek ik naar de grond en zag de naam Maitreya in prachtige vormgeving. Omdat ik die naam alleen maar in het voorbijgaan had gehoord, zocht ik hem op internet op en toen ik de foto van Benjamin Creme zag, kreeg ik het er koud van. Ik heb in mijn leven veel verschijnselen meegemaakt, en dat is onlangs toegenomen. Ik heb het gevoel alsof er een bedoeling voor mij is, die op het punt staat duidelijk te worden. De dagen gaan voorbij, de heer Creme wordt ouder en ik heb het gevoel dat ik deze droom niet langer kan negeren. Ik weet niet of er enig inzicht is dat u me kunt geven, maar er kan geen communicatie zijn als ik niet de eerste stap zet. Ik heb dus zogezegd de adelaar gevolgd en ben klaar om te luisteren als er iets gezegd moet worden.
Elisha Kayne, Longview (Texas, VS).
De informatie die u nodig heeft staat allemaal op de website van Share International. De “lieve man met wit haar” was ik, Benjamin Creme (dat “lieve” weet ik niet zo zeker) en de droom werd in uw denken geplaatst door Maitreya.

Bekendheid
Ik denk dat er onlangs opnieuw een Meester of een woordvoerder naar het Informatiecentrum in Amsterdam is gekomen. Dit recentste voorval was heel eenvoudig en leek op de vorige keer toen de Meester Jezus naar het centrum kwam als een jongeman met een enigszins donkere huidskleur en onze beslissing bevestigde om het milieu als thema voor de etalage te nemen, praatte over de website en onze zorgen daarover weergaf.
Op vrijdag 17 januari kwam er een jongeman met een pet op het centrum binnen. Hij wilde informatie, hij had jaren geleden een dvd over Maitreya gezien; hij wilde met name weten of we zogezegd ‘lessen’ gaven en/of mensen de gelegenheid gaven om informeel binnen te lopen om te praten, vragen te stellen, enzovoort.
Ik weet dat dit overduidelijk is, maar juist de avond tevoren hadden we erover zitten nadenken en anderen in de groep gevraagd wat de beste manier zou zijn om in een nieuwe folder het idee duidelijk te maken dat er in het informatiecentrum niet alleen maar lezingen en Transmissie-meditatieworkshops gehouden worden, maar dat het ook een informele plek is waar mensen kunnen komen voor “koffie en Oude Wijsheid”; om te praten over de informatie en bij gebleken interesse bijvoorbeeld kunnen aanschuiven bij een lezing in twee of drie delen. We dachten erover om ieder deel een workshop of seminar te noemen en het geheel een miniseminar of -cursus. Zijn vragen en belangstelling bevestigden wat we als experiment aan het overwegen waren. Zijn bezoek duurde niet lang; hij zei dat hij met een of twee vrienden terug zou komen. Hij zou opbellen. Zij naam was Taha. Hij wilde meer weten; hij had het verhaal gevolgd; hij had de dag daarvoor opgebeld, met Mienke gesproken, en wilde toen weten of we “lessen” gaven in verband met meditatie. Dat was alles; niets wonderbaarlijks, maar het leek weer een kleine bevestiging – net als de vorige keer.
PS: Sinds dat bezoek hebben we een enigszins andere manier bedacht om mensen te betrekken bij Transmissie-meditatie.
Felicity Eliot, Mienke Lamain, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat “Taha” een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Onverwachte zegening
Ik wil u graag vertellen over een ontmoeting die ik op zaterdag 12 januari 2013 ’s avonds had in de kerk van het Heilig Hart in Angoulème (Frankrijk). We gingen naar de avondmis. Ik voelde tijdens de eucharistie heel sterk de aanwezigheid van de Meesters, maar voor we naar de mis gingen, had ik als grap gezegd dat we wellicht geen Meesters bij de mis zouden zien. Maar aan het eind van de mis, toen het tijd was om elkaar de hand te geven en elkaar Christus’ vrede te wensen, gaf ik de man die rechts naast mij zat een hand. Hij had zwart haar, was 30 of 40 jaar oud, heel rustig, hij droeg een christelijk kruisje om zijn hals en zijn donkere ogen waren anders dan die van de mensen die ik ken. Ik schudde ook de hand van een dame achter me die ik erg lief vond; zij was waarschijnlijk 50 of 60 jaar oud. Nog verrassender, de man rechts van mij had nota bene een boek van de Zeven Gebeden van de H. Birgitta dat ik wilde lezen. Kunt u zeggen wie deze man rechts van me was en die dame? Dank u voor uw werk en uw antwoord.
Guillaume Barbazan, Loule (Algarve, Portugal).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man rechts van u de Meester Jezus was. 

 Onvergetelijk
Op 3 januari [2014] bracht ik al dansend en zingend bij de oceaan een heel bijzondere dag door met een vriendin om nieuw ‘werk’ uit te proberen. De hele dag voelde heel anders, vol wonderbaarlijke geschenken. Toen ik eindelijk op weg naar huis ging, ging ik naar Adelaide Markets om boodschappen voor het weekeinde te halen. Plotseling was ik gefascineerd door een paar stralende lichtblauwe ogen; ik kon niet anders dan erin kijken. Een man stond er tussen anderen op de bus te wachten. Hij was lang, misschien achter in de 40 en droeg nogal versleten kleding en zijn verweerde gezicht had een vriendelijke uitdrukking. Ik kon niet anders dan hem aan blijven kijken terwijl ik toch al in zijn richting liep. Een beetje ongemakkelijk beantwoordde ik zijn vragende blik en zonder er veel bij na te denken hoorde ik mezelf mompelen: “Heeft u geld nodig?” Vriendelijk glimlachend antwoordde hij iets als: “Nee, dank u, ik heb hard gewerkt op het Victoriaplein – ik ben alleen moe.” Me realiserend dat ik een bouwvakker voor een dakloze aanzag, zei ik: “Oh, neem me niet kwalijk!”, en wenste dat de grond zich ineens zou openen om mij te verzwelgen. Maar hij leek het helemaal niet erg te vinden, want hij zei met een heel lieve lach: “Geeft niet.” Nogal verward vervolgde ik mijn weg en de gedachte kwam in me op dat dit misschien Maitreya was? Ik draaide me om om te zien of hij misschien verdwenen was, maar hij was er nog. Sindsdien heb ik die ogen steeds voor me gezien en die tedere liefde gevoeld; dit lijkt te gebeuren wanneer ik mediteer of een risicovolle stap neem die van me eist dat ik vertrouw op een nieuwe, intuïtiever manier van leven.
Kunt u zeggen of die zo vriendelijke, levendige blauwe ogen van de Meester Jezus of Maitreya waren?
Heel veel dank voor uw werk, inspiratie en steun. Het allerbeste gewenst!
Margit, Adelaide (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man met de blauwe ogen de Meester Jezus was.

 Goed op de hoogte
In maart 2012 stond ik samen met een ander groepslid met een kraam op een holistische beurs in Drogheda (Ierland). Een ongewoon geklede man en vrouw kwamen de beurs binnen maar leken ons niet op te merken. Ik nam een foto van onze kraam en draaide rond om een overzichtsfoto te maken. Ik zag dat die man foto’s van de rest van de zaal begon te maken en ook begon rond te draaien. Hij leek me na te doen, nee, eerder de spot met me te drijven.
Verscheidene uren later liepen ze langs alle andere kramen regelrecht naar de onze en begonnen over het informatiemateriaal te praten. Ons gesprek duurde ongeveer 20 tot 30 minuten. De vrouw kwam uit een van de Baltische staten en de man uit Egypte; ik zag veel sterkte en kracht die hij leek in te houden, alsof hij heel erg oud was – en dacht dat hij misschien op het Tahrir-plein was geweest. Ik wees naar het kwartaalblad De Wederverschijning dat kopte “De stem van het volk wordt gehoord” met een foto van het Tahrir-plein tijdens de “Arabische Lente” op het voorblad. Ik vroeg hem of hij daar geweest was en hij antwoordde: “Ja, ja. Ik ben overal in Europa geweest en ik heb veel gezien, hoewel ik nooit uw land (Nederland) bezocht heb. Ik heb door oost-Europa gereisd, achter het IJzeren Gordijn waar mensen geen vrijheid hadden. En ik heb de val van de Berlijnse Muur gezien, heb Thatcher, Reagan, enz. gezien. Hoeveel langer willen mensen door zulke dictators geleid worden – hebben we niet genoeg Stalins, Hitlers en Mussolini’s gehad? Zij bekommeren zich alleen maar om hun eigen ego. Keizer Nero speelde viool terwijl Rome in brand stond, zijn eigen stad. Gek, volkomen gek. We zouden een reservaat moeten maken. We zouden zulke politici in een dierentuin moeten zetten, zodat we ze kunnen bezoeken en gadeslaan. Hij zag dat ik die opmerking grappig vond (dit is een fantasie die ik zelf heb) en, wijzend op mijn lach, zei hij tegen de vrouw: “Dat vindt hij grappig, dat vindt hij leuk.” Hij vervolgde: “Weet je wie de echte helden zijn? De mensen op de bodem van de oceaan en degenen in Antarctica. Die wetenschappers die hun leven riskeren opdat wij meer kunnen weten; zij zijn echte mensen, zij brengen grote offers voor de mensheid.”
Zij maakten verschillende opmerkingen over de invloed van de sterren, Venus, Saturnus, de maan, enz. en dat “dit niet goed was”. De eerste keer dat zij dit zeiden deed het me denken aan een commentaar van de heer Creme in Share International: Venus heeft een heel positieve invloed op de mensheid gehad. Ik voelde dat ze erop wachtten dat ik dat zei. Ik begon te praten en zag dat ze allebei (de vrouw was merendeels nogal afwezig) plotseling heel aandachtig waren en opgingen in wat ik zei. Ik vertelde hun dat ik gelezen had dat het een goede invloed was en de een zei tegen de ander: “Zie je, ik zei tegen je dat het goed was.”
De man zei ook: “Geld, geld. Ik houd niet van mensen die erover praten en er achteraan lopen. Iedereen heeft het alleen maar over geld, geld.” Hij vervolgde: “De Engelsen zullen lijden omdat Groot-Brittannië te gecommercialiseerd is geworden. Er zullen aardbevingen komen,” en ik denk dat hij ook overstromingen noemde. (Kort na deze ontmoeting las ik over grondverschuivingen en overstromingen in het VK, hoewel het nu veel erger is.) Hij merkte ook op: “Weet je, water smaakt voor iedereen anders, omdat water leven is.” En de vrouw merkte op: “Ja, weet je, bladeren vallen in de juiste tijd, alles gebeurt op het goede moment.” Toen zij er waren, werden veel anderen naar onze kraam getrokken. Waren de Egyptische man en de Baltische vrouw bijzondere mensen?
R.G., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor Maitreya was, de vrouw was een woordvoerder voor de Meester Jezus; beiden zijn woordvoerder in opleiding.

 Duo
Het was 28 april 2007 en laat in de middag toen ik ging wandelen langs het strand van Palaeo Phaleron bij Trokadero. Het was er druk met andere wandelaars en joggers, terwijl er mooie luide muziek te horen was. Ik ga vaak naar die plek en was verbaasd over het buitengewone geluid. Ik keek rond en zag een man aan de zijkant van het trottoir zitten die gitaar speelde. Hij was ongeveer 35 en droeg een bril, zwarte pantalon en een zwart overhemd – een kleurvoorkeur waar ik tot ongeveer die tijd een vooroordeel tegen had. Ik raakte verrukt van zijn voortreffelijk spel, hij speelde internationaal geliefde voornamelijk oude succesnummers. Ik gaf hem wat geld en wandelde verder, waarbij ik mijn aandacht steeds op hem gericht hield. Ik ging zitten op een plek waar ik de zonsondergang en hem kon zien. Ik vond het jammer dat er niet veel mensen waren die zijn, naar mijn smaak, fantastische gitaarspel waardeerden, dus liep ik naar hem toe en gaf hem nog wat geld. Hij drukte zelfs nog meer blijheid uit dan de eerste keer dat ik hem had geholpen. Tegen die tijd stond er een tweede man naast hem. Dat was een gezette man, ouder dan de gitarist, die me op openhartige en misschien geamuseerde toon vroeg hoeveel ik van zijn spel hield? Ik zei heel veel omdat hij erg goed was.
Waren de gitarist en de gezette man Maitreya, respectievelijk de Meester Jezus?
Leela Alexandrakakis, Athene (Griekenland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de gitarist inderdaad Maitreya was en de gezette man de Meester Jezus. 

 Geachte redactie,
Dit is de groep uit het noordoosten van Brazilië, uit de stad Natal. Janete en de groep doen nu een jaar lang Transmissie-meditatie en gaan beginnen met het Wederverschijningswerk. Deze foto werd op 4 februari 2014 omstreeks 18.00 uur genomen na de Transmissie-meditatie, toen het bijna donker was. Toch lijkt er langs de bovenkant van de foto een lichtstrook te zijn. Was dat een zegening, of is het gewoon een effect van de camera?
Regina Foster, Dallas (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht een zegening van Maitreya was. 

 

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel waren het er tot nu toe? Tot 5 januari 2013 had Hij er 32 gegeven. Wat is het totale aantal interviews in Rusland tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) 36 (per 6 februari 2014).

V. Kunt u misschien een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat zou heel handig zijn voor wanneer we lezingen geven. Mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.

A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 36 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 120 interviews tot nu toe.

V. Ik werd opnieuw getroffen door het tussenkopje in Maitreya’s Missie, deel III, ‘Maitreya’s tussenkomst’. Het is een kopje in de paragraaf waarin u meer vertelt over het “geschenk van de Grote Heer”. Het is zo roerend en verbazingwekkend dat een groot wezen als Maitreya een dergelijke taak binnen de groepen op Zich heeft genomen en het kan niet anders dan dat Zijn geschenk onze dienstbaarheid veel krachtiger maakt dan die anders zou zijn. Reageren de groepen naar vermogen of naar behoren op deze specifieke gelegenheid?
A. De groepen verschillen van land tot land, en ook binnen een land zelf, en sommige zijn beter dan andere, maar in het algemeen zijn ze redelijk doeltreffend. Ze zouden het nog veel beter doen als ze hun angst voor spreken in het openbaar zouden overwinnen!

V. Kun je zeggen dat ieder van ons zijn of haar eigen manier om te dienen moet vinden? Hoe vind je die?
A. Er is veel pijn en lijden in de wereld en er moet veel veranderen. Reageer op wat volgens jou de grootste nood of het ergste lijden van de mensheid is en wees daar dienstbaar in. Als je gelooft dat Maitreya en de Meesters echt bestaan en nu in de moderne wereld zijn, vertel dit de wereld dan. Het is niet moeilijk om te dienen als je dat wilt – er zijn miljoenen manieren om dat te doen. Er is niets belangrijkers wat je in dit leven kunt doen.

V. Ik las in uw boeken dat dienstbaarheid een kwestie van reageren op menselijke nood is, maar ik weet niet zo goed wat dat betekent binnen het werk van de groepen met wie u werkt?
A. De wereld wordt geteisterd door pijn en lijden. Voor miljoenen mensen is dat geheel onnodig. Het ware doel van het leven is te dienen; de ziel komt in incarnatie om het plan van evolutie te dienen. Het werk van de groepen is om bekend te maken dat de Hiërarchie bestaat en dat Maitreya en Zijn groep, de Meesters van Wijsheid, in de wereld terugkeren (en sommige zijn er al). Vertel de wereld dat en je dient. Maitreya zegt dat er niets is wat je beter zou kunnen doen. Dat weten en het serieus nemen verheft de hoop en de verwachting van miljoenen mensen in de wereld.

V. Wanneer je ‘hoop’ uitstraalt, bijvoorbeeld over de toekomst van de mensheid, heeft dat dan een positief effect op a) de verschijning van de Meesters, b) de verwezenlijking van die betere toekomst voor de mensheid (ofschoon de mensen met honger natuurlijk nog wel gevoed moeten worden, dat besef ik ook wel, maar wellicht dat een positieve houding tegenover de toekomst van de mensheid op zichzelf de verwezenlijking ervan helpt?), c) je persoonlijke karma?
A. a) Ja. b) Ja. c) Ja.

V. In Share International van januari 2014 stond in de eerste brief een omineuze waarschuwing: “De wereld moet de handen ineenslaan, willen we overleven. De Aarde speelt geen spelletjes.” De hint werd gegeven door de Meester Jezus. Kunt u iets meer zeggen over wat Hij bedoelde?
A. Zoals we gezegd hebben, weet de wereld inmiddels, of zou moeten weten, dat klimaatverandering een feit is, versnelt en dat we op het punt gekomen zijn dat we het ecosysteem in zo’n mate vernietigen dat het niet meer hersteld kan worden. Mijn Meester waarschuwt hier bijvoorbeeld al vele jaren voor. De gevolgen van deze ecologische vernietiging kunnen niet door de mens gemeten worden, maar we zien elk jaar voorbeelden van de verschrikkelijke verwoesting die wind of golven in enkele tellen teweeg kunnen brengen. Het is verbazingwekkend dat zoveel mensen het niet serieus nemen.

V. Hoe kan ik weten wat echte intuïtie is en niet gewoon een soort verheven vorm van verlangen?
A. Intuïtie komt vanuit het hart en heeft niets van doen met het begeertebeginsel, dat astraal is en vanuit de plexus solarus komt. Probeer het verschil tussen deze twee te zien en u heeft het antwoord.

V. In onze groep zijn veel mensen nogal sentimenteel, heel lief en aardig tegen elkaar. Het voelt een beetje onecht, maar het wordt omschreven als ‘hartmensen’ tegenover ‘hoofdmensen’. Is hier misschien sprake van een misverstand? Er wordt ook gesproken over “een groepsgevoel ontwikkelen”. Sommige van de oudere groepsleden hebben besef van de innerlijke groep, waardoor het idee van een kunstmatig ‘groepsgevoel’, dat op een ‘knuffel’-sfeer lijkt neer te komen, mij overbodig voorkomt. Kunt u hier iets over zeggen?
A. Iedereen in de groepen wordt geacht zich hartelijk en respectvol tegenover de andere leden in hun groep op te stellen, ongeacht hun punt van evolutie of stralenstructuur. Maar sommige stralen, zoals 2, 4 en 6, neigen meer naar een ‘hart’- of ‘gevoels’-reactie op ervaringen, terwijl de stralen 1, 3, 5 en 7 naar een objectievere respons neigen. In beide gevallen kan sentimentaliteit optreden wanneer de betrokkene, zoals de meeste mensen, zijn brandpunt op het astrale gebied heeft. Voor sommigen is overmatige sentimentaliteit onecht en onprettig, voor anderen geeft dat het leven juist meer smaak. U mag kiezen.

V. 1) Hoe gevaarlijk is ‘ruimtepuin’ of ‘ruimteafval’ – de delen van onze satellieten en dergelijke die in de ruimte rondzweven? 2) Hebben de Ruimtebroeders hier ook mee te maken?
A. 1) Niet heel gevaarlijk. 2) Niet echt.

V. Enorme bosgebieden, oerwouden en stukken vruchtbaar land worden opgeofferd voor de verbouw van oliepalmen. De olie wordt gebruikt voor talloze producten, waaronder voedsel. Los van de onmiskenbare ecologische vernietiging, is de olie wel geschikt voor menselijke consumptie?
A. Het is niet ongezond, maar ook niet de beste olie – het is nogal zwaar voor de menselijke spijsvertering.

V. Wat is het werkelijke effect van schaliegaswinning? Veroorzaakt het permanente schade aan de aarde?
A. Dat is afhankelijk van waar het gebeurt. In onstabiele rotsformaties of in gebieden met ondergrondse mijngangen kan het heel gevaarlijk zijn. In stabielere gebieden is het, indien zorgvuldig gedaan, niet zo gevaarlijk als velen denken. In kleine landen (zoals Groot-Brittannië en andere Europese landen) waar eeuwenlang mijnbouw is gepleegd, kan het bijzonder gevaarlijk zijn. In grote landen met immense open ruimten kan het veel veiliger zijn, maar er worden enorme hoeveelheden water voor gebruikt dat in veel landen schaars begint te worden. Bovendien kan schaliegaswinning de lokale watervoorziening vervuilen. Maar er is in deze tijd helemaal geen noodzaak voor schaliegaswinning. De wereld heeft voldoende oliereserves die bij het huidige gebruik nog 70 jaar mee kunnen. Spoedig zullen we het antwoord op al onze energiebehoeften hebben in veilige en onuitputtelijke hoeveelheden in de vorm van het koude-fusieproces, dat in de behoeften van allen zal voorzien totdat de wereld de Lichttechnologie wordt gegeven. Dit is verzekerd wanneer we het proces van samendelen begonnen zijn en oorlog achter ons hebben gelaten.

V. In zijn boek Flying Saucers Farewell schreef George Adamski dat hem door de Ruimtebroeders met wie hij contact had, gezegd was dat de voornaamste agenten achter wat hij “de Zwijggroep” noemde, de wereldwijde samenzweerders die probeerden de waarheid over UFOs voor het publiek geheim te houden, de machtige internationale bankiers en financiers waren. 1) Was die informatie 100 procent juist? 2) Geldt dit nog steeds, of zijn er nu ook andere machtige agentschappen bij betrokken?
A. 1) Nee. 2) Ja. Deze machten waren er altijd wel enigszins bij betrokken, maar regeringsagentschappen overal ter wereld waren de voornaamste bron voor het achterhouden van informatie.

 

40 Jaar voorbereiding op Maitreya en Zijn groep Meesters
Benjamin Creme beantwoordt vragen

In maart 1974 vormde Benjamin Creme de eerste Transmissie-meditatiegroep in Londen en zijn werk als wegbereider voor het naar buiten treden van Maitreya, de Wereldleraar, en de Meesters van Wijsheid begon kort daarna. In mei 1975 gaf hij zijn eerste openbare lezing in Londen. Nu, in maart 2014, verspreidt hij nog steeds zijn “boodschap van hoop” over de hele wereld.

V. U doet dit werk nu al 40 jaar. Hoe hebt u het al die tijd volgehouden?
BC. Je houdt het niet vol door de jaren te tellen; als je weet dat het 40 jaar gaat duren, zou je het waarschijnlijk  niet volhouden, maar de jaren verstrijken en dan merk je dat het 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar duurt. Dus je neemt het per dag en je verliest de tijd uit het oog. In wezen komt tijd er niet aan te pas. Je denkt er niet aan in termen van tijd. Je doet gewoon het werk. Het is net als het maken van een schilderij; je doet het werk zonder de uren te tellen. Toen ik dit werk begon, vroeg ik de Meester hoe lang het zou duren voor Maitreya en de Meesters in het openbaar zouden treden; Hij zei ongeveer negen jaar en toen in korte tijd, werd het acht jaar, en dat bracht ons in 1982. In het begin hoopte Maitreya dat 1982 het jaar zou zijn waarin Hij naar buiten kon treden en Zich als Maitreya tot de wereld kon richten. Het was een verwachting, een mogelijkheid, indien de media reageerden op wat ik te zeggen had. Helaas gaven de media geen respons, dus moest Maitreya uiteindelijk de lange, langzame weg naar Zijn verschijning nemen. Nu geloof ik dat er ons nog heel weinig tijd rest om het werk te doen en de wereld voor te bereiden op Verklaringsdag.

V. Hoe houdt u het geloof dat wat u zegt juist is, dat het inderdaad plaatsvindt?
BC. Ik denk dat het inderdaad geloof is dat iemand gaande houdt, maar je moet begrijpen wat geloof is. Geloof is niet slechts blind geloof. Echt geloof komt van onze ziele-ervaring en als je die ziele-ervaring hebt, heb je automatisch geloof. Je hebt niet meer geloof nodig, meer geloof om je gaande te houden, je werkt gewoon vanuit geloof: een totaal geloof in de waarheid van je ervaring, in Maitreya’s aanbod om een rol te spelen in Zijn verschijning en de continue verbinding, van moment tot moment, met een van de Meesters van Wijsheid. Hoe zou je, met dit alles, je geloof kunnen verliezen? De Meester zei me vele, vele jaren geleden, voordat ik de eerste openbare lezing had gegeven: “Door gebrek aan deze ene hoedanigheid hebben veel veelbelovende discipelen gefaald. Heb geloof en bevestig Zijn komst.” Zoals ik zeg, dit is natuurlijk geen blind geloof, maar geloof in de kracht van je eigen ervaring. Heeft iemand dat eenmaal, dan kan het niet verloren raken. En dan heb je geloof. Wat je vervolgens nodig hebt, is moed om het uit te dragen en het de wereld te vertellen. Er waren verscheidene sterke aansporingen van mijn Meester voor nodig voordat ik er mee aan de slag ging. Ik heb totaal, absoluut geloof in de waarheid van wat ik zeg. Natuurlijk presenteer ik het op lezingen voor toehoorders als een hypothese om in overweging te nemen, maar zelf geloof ik wat mij door Maitreya en mijn Meester verteld is. Ik weet dat deze dingen werkelijkheid zijn en dat ben ik nooit uit het oog verloren.
Vanaf Zijn terugkeer in de wereld in 1977 heeft Maitreya een groot aantal voorspellingen gedaan die één voor één uitkwamen, zoals het einde van de Koude Oorlog, de eenwording van Duitsland, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de vrijlating van Nelson Mandela, en tot 11/9 werd alles lichter en zekerder voor de vóór ons liggende tijd. De Amerikaanse regering werd voorafgaand aan 11/9 door de diplomatieke dienst ingelicht dat er een aanval op belangrijke gebouwen in Amerika zou komen, waaronder het Witte Huis en het Pentagon en dat het belangrijk was om geen impulsieve reactie tegen terroristen te beginnen. Helaas begonnen Amerika en de Britten een oorlog tegen terrorisme die tot op vandaag voortduurt en verantwoordelijk is voor veel van de moeilijkheden die de wereld nu kent.

V. Hoe zullen mensen in het huidige klimaat reageren wanneer ze Maitreya zien?
BC. Wanneer de mensen Maitreya zien en horen, vooral op Verklaringsdag zelf, wanneer Hij de mensheid overschaduwt en ze Zijn historische verklaring in hun eigen taal horen, zullen velen reageren. Maar niet allen. Veel mensen zullen geloven dat dit de antichrist is, maar er is een enorm misverstand over de antichrist; de antichrist is eigenlijk een vernietigende energie, de Eerste Straal van Wil in zijn vernietigende fase, die opzettelijk vrijgegeven is om de oude versleten en onbruikbare beschavingen af te breken, teneinde de weg voor het Christusbeginsel te bereiden. Maitreya zegt: “Velen zullen Mij volgen en Mij zien als hun Gids. Velen zullen Mij niet kennen.” Veel mensen zoeken geen nieuwe leraar, ze geloven niet in dat soort dingen. Velen hebben de kerken verlaten. Ze hebben niet de achtergrond om te horen wat er in de wereld gebeurt – maar nu vertellen onze groepen over de hele wereld dat de Christus echt aanwezig is en de Meesters van de Hiërarchie in de wereld terugkeren, en dit geeft de wereld en de mensen moed en hoop – bovenal geeft het hun hoop. Voordat ik dit werk begon, zei de Meester mij vaak: “Vertel het de wereld – vertel de mensen wat je weet en wek hun hoop, houd de hoop en de moed van de wereld levendig.” En ik dacht, dat meent Hij niet, denken dat ik – kleine ik – de hoop en levenskracht van miljoenen mensen in de wereld in mijn eentje levendig kon houden; dat is geen taak voor één man! Hij zei, nee, Hij verwachtte nooit dat het één man dat zou kunnen, maar Hij gaf alleen aan in welke richting ik zou werken. En ik heb met een wereldwijde groep toegewijde zielen gewerkt die deze taak op zich genomen hebben en dat blijven doen. Er zijn nog steeds miljarden mensen in de wereld die niet weten wat wij weten, maar iedereen kan zich aansluiten bij het voorbereidende werk, door er alleen maar over te praten en bekend te maken dat Maitreya en Zijn groep in de wereld zijn. Miljoenen geloven al wat ik zeg over Maitreya en de Meesters en wachten hoopvol op het bewijs.

V. Hoeveel mensen hebben uw verhaal gehoord?
BC. Mijn Meesters zegt dat ongeveer 36 miljoen mensen het gehoord hebben. Van hen gelooft eenderde het, zo’n 12 tot 13 miljoen mensen accepteren het als feit; eenderde weet het niet, maar staat er voor open; en eenderde wijst het absoluut af. Er is de afgelopen tien jaar zoveel gebeurd – natuurlijk een aantal negatieve gebeurtenissen, maar ook zeer positieve. Wat betreft “de macht van het volk” hebben we bijvoorbeeld de Arabische Lente gehad, de Occupy- en aanverwante bewegingen. In 2008 verscheen Maitreya’s ‘ster’ die Zijn meer openbare verschijningen aankondigde, en sinds 2012 is Hij in verscheidene landen, incognito, op televisie verschenen.

V. Kunt u iets zeggen over de veranderingen in het bewustzijn van mensen in de afgelopen jaren?
BC. De veranderingen op het fysieke gebied zijn een gevolg van een verandering in bewustzijn in de afgelopen tien jaar. Overal ontwaken mensen en beginnen hun rechten op te eisen – op voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en vrijheid en rechtvaardigheid. Deze krachtige energie van bewustwording kan niet gestopt worden. Ze wordt voortgestuwd door de inspiratie tot eenheid van de energieën van Waterman. Natuurlijk zal verandering op mondiale schaal niet morgen gebeuren, noch is revolutie het antwoord. Het is evolutie gebaseerd op nieuw gezond verstand, eenheid en onderlinge verbondenheid, die de mensheid tot juiste verhoudingen zal brengen.

V. Wat betekent dit alles voor Verklaringsdag?
BC. Dit is geen voorspelling en het hangt allemaal van de respons van de mensheid af, maar ik denk echt dat Verklaringsdag binnen twee tot drie jaar vanaf nu kan plaatsvinden. Dus je ziet dat we heel weinig tijd hebben om de wereld voor te bereiden op Maitreya en Zijn groep.

V. U zei onlangs dat het Waterman-tijdperk nu daadwerkelijk begonnen is, sinds 2009. Kunt u zeggen wat dat voor de wereld betekent?
BC. Het is nu vijf jaar sinds we het tijdperk van Waterman binnengingen, wat vanuit astronomisch gezichtspunt nauwelijks enige tijd van betekenis is. Sinds 1675 beïnvloeden de energieën van Waterman geleidelijk ons bestaan. Inmiddels brengen ze steeds meer jonge mensen in incarnatie die wezenlijk Waterman zijn in aard en in energetische samenstelling. We bevinden ons echter in een tijd waarin alle structuren – politiek, economisch, religieus, cultureel, onderwijskundig, enz. – nog steeds beheerst worden door de energie van Vissen, en waarin de wereld geleid wordt door mensen die daar veel waarde aan hechten. De vreselijke en gevaarlijke kloof tussen arm en rijk, bijvoorbeeld, bedreigt zelfs het bestaan van deze wereld. Er is dus nog steeds veel te doen, maar de gewone mensen van de wereld worden zich bewust van hun verantwoordelijkheden en hun macht. Bovendien heeft Maitreya ons verzekerd: “Alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.”

 

 

 

Boodschappen van Maitreya de Christus 

De nieuwe schoonheid
boekbespreking door Marc Gregory

Veel lezers van het maandblad Share International, evenals degenen die het Wederverschijningsverhaal al een tijdje volgen, zullen de Boodschappen van Maitreya hebben gelezen en herlezen, en zich er keer op keer toe hebben gewend voor inspiratie, begeleiding en troost. Maar hoe vertrouwd we er ook mee zijn geraakt, we moeten toch opmerken hoe buitengewoon het eigenlijk is dat ze bestaan – dat de Wereldleraar ervoor kiest om de mensheid op deze wijze toe te spreken, dat wil zeggen door de tussenkomst van een uniek toegeruste man, als onderdeel van Zijn inspanning om ons opnieuw met Hem te laten kennismaken en het feit van Zijn aanwezigheid in de moderne wereld te verkondigen. Er is veel veranderd sinds deze Boodschappen werden gegeven (tussen de herfst van 1977 en het voorjaar van 1982). Maar er moet nog veel gedaan worden, voordat we de planetaire gemeenschap zullen kennen die Maitreya voorziet. Het lijdt dan ook geen twijfel dat Zijn komst een gebeurtenis van ongeëvenaarde betekenis is, niets minder dan een keerpunt voor de wereld en de toekomst van al het leven op de planeet. En vanwege de betekenis van de gebeurtenis
Jaren geleden mocht een jongeman in zijn vrije tijd graag rondneuzen in een nieuwetijds boekwinkel, niet ver van waar hij woonde. Hoewel hij niet heel erg goed ingevoerd was in spirituele zaken, maar wel een zekere afkeer voor georganiseerde religie koesterde, viel zijn oog toch keer op keer op een bijzonder ogend boek met op de omslag een grote rode ruitvorm, in zilver afgekaderd tegen een helderblauwe achtergrond, met de titel Boodschappen van Maitreya de Christus. Elke keer struinde hij door de boekwinkel en trok met name deze uitgave stilletjes zijn aandacht. Aanvankelijk, vanwege een zekere scepsis, had hij er eigenlijk helemaal geen interesse in. “Maitreya”, dacht hij. “Wie zou dat in hemelsnaam zijn?” Ook bij volgende bezoeken, ongeacht welke route hij door de winkel koos, altijd leek hij uit te komen bij de rode ruit tegen de blauwe achtergrond. “Koop het nu maar” klonk het steeds weer in zijn hoofd. Dus uiteindelijk kocht hij het boek. Het zal voor de lezer geen verrassing zijn dat ik die jongeman was en hoewel mijn persoonlijke ervaringen geenszins van bijzonder belang zijn, hebben veel anderen waarschijnlijk iets soortgelijks ervaren toen ze voor het eerst met deze Boodschappen in aanraking kwamen. Uiteraard heb ik ze gelezen en daardoor verdween mijn aanvankelijke scepsis – doordat ik zo overweldigd werd door hun buitengewone kracht, eenvoud en indringende spreekstijl. Ze leken voorbij te gaan aan alle belemmerende neigingen van het denken en een gevoelige snaar te raken op een veel dieper niveau (of op alle niveaus tegelijk).
0Dit is geen onbelangrijk gegeven. Deze Boodschappen raken direct aan de ogenschijnlijk meest complexe, onoplosbare kwesties en wijzen doortastend een uitweg aan. Niet alleen leven we in een wereld die doordrenkt is van onnodige angst, die de meesten van ons in meer of mindere mate in zijn greep houdt, maar vanwege deze angst zit ook een groot deel van het mensenras gevangen in inactiviteit. We praten graag. We onderzoeken graag, stellen graag vragen, compliceren de zaken wanneer we beweren ze te verhelderen, bediscussiëren kwesties en komen er voortdurend op terug. Het komt erop neer dat we graag praten, terwijl we blijven steken in onduidelijkheid en inertie. En er zijn genoeg mensen die willen dat deze zelfingenomen inactiviteit voortduurt, het liefst tot in eeuwigheid.
“De problemen van de mensheid zijn reëel, maar oplosbaar… Neem de nood van je broeders als de maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” (Boodschap nr.52)
Deze beknopte uitspraak spreekt boekdelen. Ze bevat een buitengewoon tegengif – en een uitdaging – voor onze huidige verlamming en inertie. En, in deze uitspraak ligt ook het kernthema van Maitreya’s boodschap besloten, waar Hij keer op keer op terugkomt: het beginsel van samendelen.

 Kracht en helderheid
Maitreya spreekt met gerichte kracht en helderheid over het kolossale, tergende onrecht van bittere armoede en de verspreiding ervan over de hele wereld. Over hoezeer armoede volkomen onnodig is, en hoe het bestaan ervan een belediging is van onze aard en de aard van de realiteit zelf.
“Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen?” (Boodschap nr.81)
Onze angst en problemen ontstaan door een collectief gebrek in onze kijk op het leven. We hebben de wezenlijke realiteit, dat we allen Eén zijn, nog niet begrepen.
“Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid.” (Boodschap nr.11)
“… want slechts in zoverre de mens zich juist tot zijn medemens verhoudt, verhoudt hij zich juist tot God.” (Boodschap nr.29)
“Het misdrijf van verdeeldheid moet uit deze wereld worden verdreven. Ik bevestig dat dat Mijn doel is.” (Boodschap nr.93)
Waren wij werkelijk in staat de realiteit te zien zoals Maitreya en de Meesters die zien, dan zouden we met plezier afstand doen van “de misdaad van afscheiding” en alle ellende waar die toe leidt. Overal ter wereld voelen steeds meer mensen dit aan in reactie op de energieën die Maitreya belichaamt en die Hij en de Meesters uitstralen, en raken er steeds meer van overtuigd dat het leven oneindig veel beter kan en moet zijn dan het nu is.
“De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen.” (Boodschap nr.107)

 Verandering van richting
Ongeacht hoe scherpzinnig of direct Maitreya in bepaalde passages is over de toestand in de wereld en de gevaren waarvoor we ons geplaatst zien, toch inspireert en bemoedigt Hij altijd. Hij herinnert ons er voortdurend aan wie we werkelijk zijn en wat we kunnen doen om ons evenwicht te hervinden en ons opnieuw met onze wezenlijke aard te verbinden.
“Het is Mijn plan om in jullie dat te verwerkelijken wat jullie waarlijk zijn, om jullie te laten zien dat jullie afstammen van God Zelf en tot die goddelijke Bron moeten terugkeren.” (Boodschap nr.66)
“De veranderingen vinden plaats, al lijkt het niet zo. Ondanks de spanning verspreidt Mijn Liefde zich alom. Weet dit, heb vrede in jezelf en breng de mensen hoop.” (Boodschap nr.22)
“Richt je blik glimlachend naar de toekomst. Keer je lachend af van het verleden. Ontvang dankbaar de zegen van Gods Liefde en herschep het Plan.” (Boodschap nr.104)
“Mijn missie begint. Nu al is er veel bereikt. Spoedig zal het tij keren en zullen de mensen Mijn Aanwezigheid voelen en met vreugde reageren.” (Boodschap nr.49)
Ondanks de enorme spanning in de wereld lijdt het geen twijfel dat sinds deze woorden voor het eerst werden uitgesproken, veel dingen ten goede zijn veranderd. Er is een nieuwe en frisse impuls tot echte rechtvaardigheid, met name onder jonge mensen, die in toenemende mate afstand nemen van de tweedracht zaaiende, oorlogslustige methoden van het verleden. Protesten als de ‘Arabische Lente’ en de wereldwijde ‘Occupy’-bewegingen, de ontwikkeling van internet en de mogelijkheid om informatie en beelden letterlijk binnen enkele minuten wereldwijd te verspreiden, verbinden mensen over de hele wereld op manieren die voorheen ondenkbaar waren. In Zijn oproep tot ware vrede, broederschap en rechtvaardigheid, verklaart Maitreya:
“Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn.” (Boodschap nr.8)
Schijnbaar is dit precies wat Maitreya heeft gedaan in de ongeveer 100 televisie-interviews die Hij de afgelopen drie jaar (altijd incognito) heeft gegeven. En, naarmate hij vordert met Zijn naar buiten treden, verschijnt er, op verschillende manieren uitgedrukt, in bijna elke Boodschap een bepaalde aansporing:
“Als jullie Mij en de wereld willen dienen, maak dan bekend, Mijn vrienden, dat Ik er ben.” (Boodschap nr.69)
Maitreya weet zeker dat de mensheid de juiste keuzes zal maken, dat we Zijn leiding en die van de Meesters zullen volgen en zullen doen wat nodig is om de wereld te transformeren.
“Ik weet dat in de mens een Goddelijk Wezen huist, Wiens Plan het is dat Liefde en Rechtvaardigheid zullen zegevieren. Daar dit zo is, staat de afloop vast.(Boodschap nr.77)
Of, in de woorden van Benjamin Creme: “Op een dag zal deze planeet als een diamant aan het firmament schitteren.”
Er zijn ook passages die zó onzegbaar ontroerend, zó buitengewoon krachtig zijn dat het lijkt alsof ze de tijd doen stilstaan. Bijvoorbeeld:
“Zoek Mij in de plaatsen van duisternis, waar honger heerst en strijd. Ken Mij als de Broeder van de armen, van de verworpenen der aarde. Zie Mij zo, Mijn vrienden en broeders, en zie de Heer van Liefde.” (Boodschap nr.128)
Het is duidelijk dat de waarde van deze Boodschappen niet beperkt is tot de informatie die door de woorden wordt overgebracht. De woordkeuze, hun plaats in de context, het ritme, het vloeiende taalgebruik en de wijze waarop Maitreya op verschillende manieren telkens op dezelfde ideeën terugkomt, geven de Boodschappen een mantrische hoedanigheid. Aldus, en Benjamin Creme wijst hierop in zijn voorwoord, kunnen ze gebruikt worden om persoonlijke en groepsmeditaties te richten (veel Transmissie-meditatiegroepen spelen voor elke meditatie een van de opgenomen Boodschappen af), als voertuig voor serieuze en langdurige bespiegeling en een krachtig middel tot het aanroepen van Zijn energie en enige mate van Zijn aandacht.
Hoewel Maitreya Zichzelf in veel van de Boodschappen presenteert als een “eenvoudig man”, de grote Vriend van oudsher, de Oudere Broeder van het mensenras, spreekt Hij, in elke tiende Boodschap op uitgebreidere wijze over Zijn ware status – als Degene die door de gehele mensheid verwacht wordt, als de levende belichaming van het Christusbeginsel op Aarde, als de Avatar voor het Waterman-tijdperk.
“Ik ben de Heiland van Weleer. Ik ben de Leraar van het Nieuwe. Ik ben de Gids voor de Komende Tijd. Ik ben de belichaming van de Wet. Ik ben de Waarheid zelf. Ik ben jullie Vriend en Broeder. Ik ben jullie Zelf.” (Boodschap nr.70)
De overvloediger toon van elke tiende Boodschap geeft de gehele serie een overkoepelend mantrisch ritme en kwaliteit, die de ritmes van de afzonderlijke Boodschappen nog eens versterken. Het kan geen gemakkelijke opgave zijn geweest om af te dalen vanuit Zijn aloude verblijfplaats in de Himalaya, vanuit een bewustzijnsniveau dat zo verhoogd en verheven is, en de last op Zich te nemen om een wereld te onderrichten en vernieuwen die zozeer verdwaald is, zozeer doordrenkt van materialisme, hebzucht, eeuwenoude haat en conflicten. Het kan niet gemakkelijk zijn om mensen zoals wij te leiden, wij die zo ver afgedreven zijn en die zo veel te leren en opnieuw te leren hebben. Niettemin, omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid, de Goden in aanleg die Hij in ons ziet, en Zijn rol als behoeder van het Goddelijk Plan en “Gods Luitenant”, neemt Hij deze taak met vreugde op Zich. Misschien is dat wel alles wat er over gezegd kan worden. Immers, niets wat geschreven wordt over de Boodschappen kan ooit de ervaring van het lezen en het ervaren ervan vervangen, want ze spreken op meer dan welbespraakte wijze voor zich. En misschien herinneren ze ons eraan dat niets belangrijker is dan dit: “Vat moed Mijn vrienden. Alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.”

Boodschappen van Maitreya de Christus — Alle 140 Boodschappen gegeven via Benjamin Creme, Share International Foundation, Amsterdam, 1990.

 

Bij het 40-jarig jubileum van voorbereiding voor Maitreya, de Wereldleraar, blikt Share International terug op de afgelopen 10 jaar om te laten zien hoe de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Er is zoveel gebeurd: de buitengewone wonderen, waaronder Maitreya’s ‘ster’ die wereldwijd gezien wordt; Maitreya’s tv-interviews die het begin van Zijn openlijke verschijning zijn; toenemende UFO-waarnemingen en tegelijkertijd het langverwachte ontwaken van de mensheid en de niet te stuiten opkomst van de macht van het volk. Hier volgt een overzicht van hoogtepunten uit Share International van de afgelopen tien jaar.

Het ontwaken van de mensheid
De vredesdemonstraties in 2003 brachten wereldwijd 12,5 miljoen mensen, van wie vele voor de eerste keer, ertoe om te protesteren tegen de oorlog in Irak. Maitreya Zelf werd gefilmd bij de vredesdemonstratie op 15 februari 2003 in Londen waar Hij zei: “Eindelijk worden we wakker, eindelijk! De wereld hoort toe aan de mensheid, broeder… Ik ben heel blij! We worden wakker!” (SI april 2003)

In het decennium dat volgde is de stem van het volk in kracht en aantal toegenomen, en in 2011 eisten de ‘Arabische Lente’ en de ‘Occupy’-beweging vrijheid, rechtvaardigheid en een betere wereld voor iedereen.
Benjamin Creme’s Meester wijst geregeld op dit groeiende verlangen naar verandering, met name onder de jongeren, wat het zich ontwikkelende bewustzijn van de mensheid laat zien:
“De gebeurtenissen van de Arabische Lente zijn een teken dat de jongeren reageren op Maitreya’s Oproep. Eerder dan hun ouderen zijn ze zich bewust geworden van de nieuwe energieën van Waterman en de belofte van het nieuwe leven dat die brengen. Ze hebben al hun angst afgeschud en offeren zich gaarne op voor een nieuwgevonden vrijheid en waardigheid. Een nieuwe grootsheid ontspruit onder de jongeren.” (‘De Grote Beslissing’, SI jan./feb. 2012)
“Ten langen, langen leste kan een nieuw licht in de aura van het mensenras worden waargenomen, dat goeds voorspelt voor de toekomst van het mensenras. Waar komt dit nieuwe licht vandaan? Het is natuurlijk het gevolg van vele gebeurtenissen en zegeningen, maar bovenal is dit het teken dat de mens zichzelf in een nieuw licht begint te zien, zichzelf begint te zien als althans in aanleg goddelijk, zeker waardevoller en van groter betekenis dan hij gedacht had, en in staat een wereld te scheppen waar hij trots op kan zijn.” (‘Een nieuw licht in de mensheid’, SI sep. 2010)

FOTO’s:

Maitreya als ‘Engel in het wit’ die een jeugdig slachtoffer van het geweld in Syrië redt. (SI juli/aug. 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya gefilmd als doorschijnende figuur in het wit, die op een wit paard door de menigte rijdt tijdens de bezetting van het Tahrir-plein in Caïro, februari 2011. (SI maart 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stervormige Venusiaanse graancirkel, op 3 juli 2010 gemaakt in een tarweveld in Wiltshire (VK; SI sep. 2010)

 

Maitreya’s ‘ster’, Boston (VS), 11 april 2010

 

 

 

 

 

Een wonderbaarlijk stralende figuur van Maitreya (de Imam Mahdi voor moslims) verscheen dansend op een video-opname van de Ashura-ceremonie in Karbala (Irak), 6 januari 2008. (SI april 2009)

 

Dit ruimteschip verscheen in maart 2006 boven Mount Fuji (Japan).Volgens Benjamin Creme was dit een middelmaat moederschip. De diameter van de bergtop meet ruim één kilometer. (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip van Venus was.) 

 

Goudkleurige energie stroomt de zaal in Amsterdam binnen terwijl Benjamin Creme wordt overschaduwd door Maitreya, 20 september 2006. (SI nov. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enorme ‘engel’ bij de zon gefilmd door NASA, 15 oktober 2012. (SI april 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De luchthaven van Hangzhou in oost-China was in juli 2010 een uur lang gesloten. Het voorwerp was een ruimteschip van Mars.

 

 

 

 

 

Antieke iconen op wonderbaarlijke wijze opnieuw verguld in kerk in Macedonië, rond Pasen 2012 en daarna. (SI mei 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kruis van licht in Krasnodar (Rusland), augustus 2012. (SI dec. 2012)

 

Menigten zien hindoe-beelden melk en water ‘drinken’ in tempel in Guyana, Zuid-Amerika, maart 2013 (SI juni 2013) 

 

 

 

 

 

Heilige symbolen verschijnen op gezicht van moslim-meisje in Kabul (Afghanistan) in 2012. (SI okt. 2012) 

 

 

 

 

 

In een christelijke familie in Lagos (Nigeria) werd een jongetje geboren met een miniatuurversie van de heilige Koran in zijn hand geklemd, mei 2012. (SI nov. 2013)

 

De bundeling van de Krachten van Licht 

In Zijn artikel ‘De bundeling van de Krachten van Licht’ (SI maart 2007) onthulde Benjamin Creme’s Meester dat Maitreya’s naar buiten treden vergezeld zou gaan van veel tekenen en wonderen, zoals “waarnemingen, in ongekende aantallen, van ruimtevaartuigen van onze naburige planeten, voornamelijk van Mars en Venus”. Hij vervolgde: “Deze verhoogde activiteit boven uitgestrekte gebieden van de Aarde zal alles te boven gaan wat ooit gezien is. Wonderbaarlijke gebeurtenissen van allerlei aard zullen zich blijven voordoen en in aantal en verscheidenheid toenemen. Het denken van mensen zal verbijsterd en verbaasd zijn door deze wonderen, en dit zal hen tot diep nadenken stemmen. In deze wonder-volle, verwonderde wereld zal Maitreya stil binnentreden en Zijn openlijke werk beginnen…Zie dan uit naar de tekenen van Maitreya’s binnentreden, maak dit bekend en verhef de hoop van je broeders.”
Sinds 2007 is er over de hele wereld een indrukwekkende stijging in ufo-waarnemingen geweest, waaronder grote formaties ruimtevaartuigen, vooral in Zuid-Amerika. Benjamin Creme’s boek De bundeling van de Krachten van Licht — UFO’s en hun geestelijke missie (2010), bevat unieke informatie over de Ruimtebroeders en hun ware missie op Aarde – om de mensheid door onze wereldcrisis te helpen.
Sinds 2007 zijn door de media en het publiek veel meer ufo-waarnemingen gemeld, en video’s op YouTube, foto’s, ooggetuigenverklaringen, de vrijgave van voorheen geheime documenten vormen bij elkaar een grote hoeveelheid bewijs dat ufo’s echt bestaan.
In de afgelopen 10 jaar heeft Share International een toenemend aantal foto’s van bevestigde ruimtevaartuigen gepubliceerd. Benjamin Creme heeft gezegd dat naarmate we dichter bij Verklaringsdag komen de Ruimtebroeders steeds openlijker zullen werken.

Nieuwe Boodschappen van Maitreya, de Wereldleraar

In de afgelopen tien jaar heeft Share International nieuwe Boodschappen van Maitreya, de Wereldleraar, gepubliceerd. Het zijn bezielende Boodschappen van hoop en bemoediging, die door middel van mentale telepathie via Benjamin Creme worden ontvangen tijdens een Zegening van Maitreya. Hier volgt een selectie.

Boodschap van Maitreya, 6 april 2006

Mijn vrienden, Ik ben dichter bij jullie dan je wellicht denkt. Mijn hart klopt gelijk met dat van jullie. Mijn hart huilt om het lijden van zo velen. Toch weet Ik dat het hart van hen die Mij nu horen open is en bereid om te helpen. Vrees niet, Mijn vrienden. Geef moedig en bereidwillig om allen in nood te helpen. Wanneer jullie dit doen, betreden jullie dat gebied van goddelijkheid van waar jullie komen. Dit is de werking van goddelijkheid zelf. Dus, Mijn vrienden, wacht niet langer op de manifestatie van de grote veranderingen die zullen komen. Breng ze tot stand door jullie daden. Denk ruim. Bedenk dat je broeders en zusters jullie zelf zijn, gelijk over de hele wereld. Doe dit, Mijn vrienden, en zie Mij zeer spoedig. Mijn hart omvat jullie allen.
(SI mei 2006. Ontvangen aan het eind van het interview met Benjamin Creme op radio Ici & Maintenant in Parijs, Frankrijk.)

Boodschap van Maitreya, 27 september 2007

Mijn dierbare vrienden, Ik ben nu dicht bij jullie. Velen van jullie hebben lange tijd op Mijn aanwezigheid gewacht. Ik sta op het punt om in het openbaar voor alle mensen te treden, en Mijn openlijke missie te beginnen. Er is geen afstand tussen ons. Weet dit. Begrijp dit. Wanneer je Mij via de ‘hand’ of direct aan Mij om hulp vraagt, is die hulp, zo moet je weten, verzekerd. Het is mogelijk dat je de hulp die is gegeven niet herkent, maar zo is het. Vertrouw erop dat Ik jullie help, want daarvoor kom Ik. Ik zal jullie aansporen om met Mij te werken voor het welzijn van allen. Dit is de gelegenheid om sneller te groeien, vlugger dan jullie ooit tevoren gedaan hebben, en jullie zo aan de Voeten te brengen van Degene Die wij God noemen. Wees niet bevreesd voor de vele problemen die zich nu bijna dagelijks in de wereld voordoen. Deze gebeurtenissen zijn vluchtig, en spoedig zullen de mensen begrijpen dat zij een toekomst voor zich hebben die baadt in licht. Zo zal het zijn.
(SI nov. 2007. Ontvangen in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam aan het eind van het interview met Benjamin Creme voor een televisiedocumentaire.) 

Boodschap van Maitreya, 26 oktober 2008

Mijn vrienden, luister aandachtig, want Ik breng voor jullie allen hoop op een einde aan jullie problemen, op een nieuw leven voor allen die gereed zijn om de noodzaak van rechtvaardigheid en vrede te aanvaarden. [Het ontbreken van] deze twee, rechtvaardigheid en vrede, is thans het voornaamste obstakel op jullie pad. De weg naar rechtvaardigheid en vrede is gemakkelijk te vinden. Het vereist slechts de aanvaarding van samendelen. Deel samen en ken de toekomst. Weiger te delen en er zal geen toekomst zijn voor de mens. Eenvoudig is het leven gezien met het wetende oog. Leer, Mijn vrienden, eenvoudig te leven en elkaar waarlijk lief te hebben. Mij vrienden, vertrouw erop, want het is waar, dat jullie Mij eerder zullen zien dan je voor mogelijk houdt. Reeds sta Ik op de drempel, gereed om naar voren te treden en Mijn openlijker Missie te beginnen. Wees hoopvol en houd moed, Mijn vrienden, want alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.
(SI dec. 2008. Ontvangen terwijl Benjamin Creme in München werd gefilmd voor de Sloveense televisie.)

Boodschap van Maitreya, 26 maart 2010

Geef Mij de kans jullie te helpen; daarvoor ben Ik gekomen. Indien jullie Mij aanvaarden, zal Ik jullie leiden naar je bestemming; dat wat is voorbestemd sinds het begin van deze wereld. Alles hangt van jullie af: jullie moeten de stappen nemen die dit mogelijk maken. We moeten elkaar zien als Eén, broeders en zusters, en gezamenlijk werken voor het welzijn van allen. Ondanks de schijn zijn wij niet van elkaar gescheiden; wij zijn Eén groep, waar Ik deel van ben en waarvoor Ik werk, elk moment van Mijn Leven. Ik wil jullie laten weten dat op dit moment Mijn Zegen op jullie rust. Aanvaard Mijn Zegen, en leef eenvoudig en met liefde. Deze hoedanigheden liggen Mij na aan Mijn Hart.
(SI mei 2010. Ontvangen tijdens een interview met Benjamin Creme in Parijs.)lch

S.O.P. — SOS Planeet Aarde!

Benjamin Creme’s Meester wijst geregeld op de dringende noodzaak om onze planeet te redden. Vanwege de steeds grotere verstoring van weerpatronen, klimaatverandering en milieuverwoesting kreeg zijn artikel (SI okt. 2012) de titel ‘S.O.P.’, in de hoop dat het uiteindelijk een internationaal bekende oproep wordt die iedereen ertoe zal brengen in actie te komen voor de redding van onze planeet.
5 Hij schrijft: “Wanneer men diepgaand naar de huidige situatie in de wereld kijkt, springen twee buitengewoon belangrijke dingen in het oog: het gevaar van oorlog en de versnelling van de ecologische onbalans van de Aarde… Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde).”

Het effect van Share International

Onlangs vroegen we lezers ons te laten weten welk effect het contact met Share International op hun leven heeft gehad waar veel reacties op kwamen uit de hele wereld. Hier volgen enkele citaten uit slechts enkele van de reacties die wijzen op het transformerende effect dat Share International heeft op het leven van lezers.

Heel mijn leven heb ik gezocht naar een samenhangende en intelligente benadering van God. Via veel doodlopende wegen vond ik u (of u vond mij) dertig jaar geleden. Mijn leven werd weer draaglijk omdat alles wat u zegt volledig steekhoudend is. Mijn leven kent sindsdien alleen maar groei en dienst aan mijn medemensen en de planeet. Ik zie uit naar de dag dat de rest van de mensheid deze vrede en dit streven bereikt. GB, VK

Toen ik de informatie op de website van Share International las, was het alsof een lamp van hoop die voorheen gedimd was, werd aangestoken. Zodra ik het vond was het alsof er een bel afging die wakker riep wat binnen in mijzelf al bekend was: dat het leven mooi is, dat er achter de moeilijkheden, de pijn, het onrecht, de afscheiding, de ongelijkheid meer te zien is… dat de wereld mooi zal worden, in harmonie en eenheid, en dat de mensheid een stralende toekomst wacht! AS, VK

[Tijdens de lezing van de heer Creme] voelde ik de aanraking van Gods Liefde en het was een overweldigende zegenrijke ervaring die me overtuigde dat wat hij zei waar was. Ik voelde een grote uitstroom van helende zegening tijdens de lezing – het was de krachtigste ervaring in mijn leven tot dan toe. In Londen was ik diep onder de indruk van de lering van de heer Creme, zoals het in praktijk brengen van ‘eerlijkheid, oprechtheid en onthechting’. Ik heb me ingespannen om volgens dit advies te leven en heb ontdekt dat het een oneindig nuttige leidraad is voor het leven in deze wereld. MA, Duitsland

De boodschap is voor mij enorm bemoedigend geweest en heeft mij een nieuw gevoel van hoop gegeven. Ik ben volledig overtuigd van de waarheid van de informatie die door Share International wordt verspreid, over het ontwaken van de mensen over de hele wereld, die rechtvaardigheid en vrede eisen, en het bewijs hiervan zie ik nu dagelijks. Deze kennis geeft me niet alleen hoop maar ook de kracht en de energie om betrokken te blijven bij de wereld om me heen en mijn rol te spelen waar ik kan. VG, UK

Met Share International en het werk voor de wederverschijning heb ik echt een pad van dienst gevonden die mijn leven en hart tot nu toe vervuld. Ik heb een beter begrip van de wereld en onze rol hier op aarde. Ik ben een beter mens geworden, niet zo gericht op mezelf en mijn gerief. De toestand van de wereld en de planeet is een echte zorg nu en ik ben gretig om te volgen wat mijn ziel me opgeeft om op wat voor manier ook te helpen. MD, België

Geestelijk gezien is mijn leven ingrijpend en enorm verrijkt door de leringen van Share International over eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest, en onthechting, zoals door Maitreya, de Wereldleraar, geopperd. Eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest hebben me geholpen steeds oprechter te leven voor mezelf en naar anderen en meer als het goddelijke wezen dat ik ben (en dat we allemaal zijn). Meer (met liefde) onthecht zijn van anderen heeft me geholpen anderen te tolereren en te accepteren voor wie ze zijn en heeft me geholpen het leven te leiden met minder materiële dingen – en in plaats daarvan naar spirituele gaven en aspecten van het leven te zoeken en ervan te genieten. DL, VS

Ik was bang om te sterven. Die angst is verdwenen. Ik was bang om mensen te vertrouwen, om een hand uit te steken naar mensen en mezelf open te stellen voor mensen. Die angsten zijn verdwenen. Ik was bang voor de toekomst – zowel mijn eigen persoonlijke toekomst als de toekomst van de wereld. Die angsten zijn verdwenen. Ik was mijn hoop verloren en om die te hebben herkregen is letterlijk een wonder.

SQ, Spanje.

Programma Benjamin Creme

VK Op 20 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni 2014  geeft Benjamin Creme lezingen in Friends House, 173 Euston Road, London NW1 (tegenover Euston Station). Duur: 19.00-21.30 uur. Toegang vrij; zaal open om 18.30 uur.

Info:  tel. 020-7482-1113. Fax. 020-7267-2881; www.share-international.org

N.B.: Zoals velen weten, heeft Benjamin Creme ruim 30 jaar lang over de hele wereld lezingen gegeven. Nu, op 91-jarige leeftijd en op advies van zijn Meester, spijt het hem uitnodigingen uit het buitenland vooralsnog te moeten afslaan. Alle gebruikelijke bijeenkomsten gaan niettemin door, waarbij de lezingen door een groepslid zullen worden gegeven  of een video van een lezing van Benjamin Creme zal worden vertoond, gevolgd door vragen en antwoorden en ter afsluiting een zegening van Maitreya door overschaduwing van  Benjamin Creme (via Skype).

Spanje   1 Maart lezing; 2 maart openbare Transmissie-meditatie. Info: (34) 93-589-1968.

Frankrijk    29 Maart lezing; 30 maart openbare Transmissie-meditatie. Info: (33) 477-80-6917

Verzoek van de redactie

Hoewel verzoeken voor het gebruik van materiaal uit Share International redelijkerwijs niet zullen worden geweigerd, rust er niettemin copyright op dit materiaal. We vragen lezers daarom geen teksten uit Share International/Share Nederland over te nemen op Facebook, Twitter, persoonlijke blogs of andere websites. Wij verzoeken u artikelen en informatie die van de officiële website van Share International en/of uit het maandblad zijn overgenomen van dergelijke sites te verwijderen, aangezien dit verwarring kan veroorzaken en de kracht van de unieke informatie van Share International ondermijnt.

 

Dienstbaarheid van de groep -
een compilatie

Bij het 40ste jubileum van de start van de voorbereiding voor de verschijning van Maitreya, volgt hier een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Groepsdienstbaarheid’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en Benjamin Creme.

Neem deze boodschap van Hoop ter harte, Mijn vrienden; verspreid haar overal onder jullie broeders en vertel hun dat Maitreya gekomen is, dat de Heer van Liefde hier is. Vertel hun dit, Mijn vrienden, en ken het geluk van dienst aan de Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.87)

Wij staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De meeste mensen voelen momenteel een andere wind over de wereld razen, die wijst naar de nieuwe tijd. Te midden van de chaos en het verval van oude zekerheden en vormen kan men voelen hoe een nieuwe wereld op het punt staat geboren te worden. Een betere wereld. Een veiliger, gezonder en eerlijker wereld. Het is mijn taak geweest om jullie deze hoop en plannen voor te houden, om jullie medewerking en actieve dienstbetoon op te wekken, om jullie voetstappen te leiden wanneer ze misschien wankelden, en om in jullie het besef te doen ontwaken dat je niet verlaten en alleen bent. Ik verleen deze dienst graag; Ik verwelkom de gelegenheid jullie last te verlichten en jullie de gouden belofte van de toekomst voor te houden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De belofte van de toekomst’)

Mijn Broeders en Ik zien deze komende tijd als een gelegenheid tot Dienstbaarheid. Ook Wij, Mijn vrienden, groeien door de uitdrukking van deze goddelijke eigenschap. Alles wat van God stamt, Mijn broeders, dient slechts. Leer en geloof dat dit zo is. Door dienstbaarheid aan de mens, zal de mens tot God komen. Zo is het altijd geweest. Maak een leven van Dienstbaarheid je gelofte voor de toekomst en ken de gelukzaligheid van Gods Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.75)

Dienstbaarheid is de hefboom op het pad van evolutie. Door dienstbaarheid leren we ons te vereenzelvigen met dat wat we dienen en daarmee treedt een verschuiving op van ons centrale brandpunt. Dit verschuift van het persoonlijke, het zelfzuchtige, naar het onpersoonlijke, het onzelfzuchtige. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Al dienend verander je. Waarom verander je? Omdat dienstbaarheid in jezelf een wonder tot stand brengt. Het is letterlijk een wonder: er vindt een transformatieproces plaats. Je ziel zet je aan tot dienen, en je begint te dienen hoe klein je capaciteit ook is. Hoe dichter je het veld van dienstbaarheid nadert, hoe harder je gaat. Dat hoeft niet aan de andere kant van de wereld te liggen, hoewel ook dat je roeping zou kunnen zijn. Je kunt gewoon beginnen op de plaats waar je nu bent. Het gaat er om dat je weg groeit uit een situatie van volkomen op je zelf gericht zijn, van alleen je zelf dienen… Wanneer je dient, verplaatst je punt van aandacht zich. Je vereenzelvigt je steeds meer met wat je dient, totdat je jezelf vergeet… (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Wat kan er gedaan worden om de mensheid te bevrijden van deze oude slavernij, die deels eigen is aan de aard van de materie? Hoe kan de mens zich bevrijden van verkeerde vereenzelviging en van de tirannie van zijn zelfgeschapen gedachtevormen? Het antwoord ligt in het verplaatsen van de aandacht van het zelf naar de groep; in een waarachtiger vereenzelviging met de ziel en haar verhouding tot alle zielen. Het licht van de ziel is, door middel van het denkvermogen, de grote verdrijver van begoocheling, en lang geleden onderwees de Boeddha het overwinnen van begeerte: het Edele Middenpad tussen de paren van tegenstelling. In het licht van de ziel wordt de wezenlijke eenheid gezien, komen de astrale golven tot bedaren en bereikt de aspirant de poort van inwijding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Begoocheling’)

Transmissie-meditatie is eenvoudig en toch vervult het een aantal zeer belangrijke facetten van werkzaamheid. Allereerst is het een daad van dienstbaarheid. Ik ken geen andere methode van dienstbaarheid aan de wereld die zó krachtig, zo waardevol en zo belangrijk is, en die zo duidelijk in overeenstemming is met de evolutie van het Plan, en tegelijkertijd zó eenvoudig en gemakkelijk… Er is niet méér nodig dan de vastbeslotenheid om er een regelmatige routine in je leven van te maken. Regelmaat is zeer belangrijk. Daardoor ontstaat een rituaal, wordt een ritme ingezet dat zijn eigen waarde heeft. Het is belangrijk dat de leden van de transmissiegroep geregeld, een- of tweemaal per week of zo, samenkomen, maar altijd op dezelfde dag en dezelfde tijd. Op die manier weten de Meesters dat er op een bepaalde plaats en tijd een groep gereed zit om de van Hen afkomstige energieën naar de wereld door te sturen. We zullen zien dat dit werk een deur is die toegang geeft tot een pad dat ons zonder omwegen naar de Hiërarchie leidt. Het maakt deel uit van een door de Hiërarchie ontworpen proces waarin de aspiranten en discipelen van de wereld samenwerken met elkaar en met de Hiërarchie zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Groepswerk is het werk van de toekomst. De Waterman-energieën kunnen alleen in groepsformatie herkend, opgenomen en gebruikt worden. Je zult zien dat groepen in de komende honderden jaren zullen groeien. Wanneer je een groep bent, versterk je alle actie die de individuen in de groep investeren. Het is een heel krachtige manier van werken. Het is geen toeval dat wanneer de Hiërarchie iets begint, Zij een groep creëert. Zij nemen contact op met één persoon en geven hem een groep of geven hem de middelen om in contact te komen met een groep en dan gaat die groep samen aan de slag. Daarom heb je de Theosofische Vereniging, de Arcane School en onze groepen over de hele wereld die werken voor het naar buitentreden van Maitreya en de Meesters. Groepswerk is het antwoord. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Mijn Meesters ontwikkelen, middels Hun groepen, nieuwe vormen en structuren voor jullie leven. Deze zullen jullie in staat stellen om het Goddelijk Wezen dat jullie zijn beter tot uitdrukking te brengen, en zo het Plan te voltooien. Neem deel aan dit grootse avontuur van de geest, Mijn vrienden, en sta Mij toe jullie je erfdeel te tonen en binnen te leiden. (Maitreya, Boodschap nr.41)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk. Op deze wijze zullen de vereiste vormen tot stand komen waardoor de specifieke bedoelingen van een tijdperk kunnen worden uitgedrukt. Zo is het thans, nu we op de drempel staan van het Waterman-tijdperk. Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd. Maitreya heeft, zoals we mogen verwachten, zijn plannen goed voorbereid. Deze betreffen het opzetten van centra en instellingen voor het geven van de leringen, het opdoen van de ervaringen en het leren van de lessen die nodig zijn. Op deze manier zullen groepen van jonge en mobiele pioniers de nieuwe manieren in kaart brengen van leven en met elkaar omgaan, en er voortdurend naar streven hun leven te bezielen met de liefhebbende, samenvoegende energieën van Aquarius. Wijs experiment zal hen stap voor stap leiden tot de schepping van levensvatbare en betrouwbare structuren die geleidelijk door allen zullen worden overgenomen. Zo zal het nieuwe tijdperk ontstaan uit de chaos van het oude. Zo zullen de beperkingen van het heden plaatsmaken voor een volkomen nieuwe vrijheid die, uiteindelijk, in harmonie zal zijn met de levengevende wateren van Aquarius. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wateren van Aquarius’)

Iedere activiteit in het komende tijdperk zal via groepen verlopen: groepsverwantschap, groepsdenken, uiteindelijk uitmondend in groepsbewustzijn. Dit is in overeenstemming met de aard van de energieën die vanuit Waterman binnenstromen en die alleen kunnen worden gekend, begrepen en gebruikt in groepsformatie. Groepsactiviteit in het afgelopen Vissentijdperk ging altijd uit van één persoon, een leider die zijn bedoelingen en visie bekendmaakte en ervoor zorgde dat zijn instructies werden uitgevoerd door de andere leden van de groep. Dit is de norm geweest in de afgelopen 2000 jaar. Om correct te reageren op de hoedanigheid van de Watermanenergie en op de bedoelingen van het Plan van evolutie voor de mensheid, moet deze benadering veranderen. In plaats van een groep van individuen, hoe toegewijd ook, die de bevelen opvolgen van één misschien wat sterker iemand, moet ieder lid volledige verantwoordelijkheid nemen voor de gedachten, ideeën, intenties en doelstelling van de groep… Wij leven in de overgang tussen twee tijdperken. Het oude functioneert niet erg goed, maar er zijn nog geen nieuwe vormen, we zitten ‘ertussen in’. Degenen die werken op de oude individualistische manier, de leider gehoorzamend, zullen merken dat ze steeds minder effectief worden omdat deze benadering niet spoort met de aard van de Watermanenergie. Het uiteindelijke doel is groepsbewustzijn. Dit is erg subtiel, moeilijk te bereiken en momenteel buiten de Hiërarchie onbekend. De Geestelijke Hiërarchie kent uitsluitend groepsbewustzijn. Zij kent in het geheel geen gevoel van een afgescheiden persoonlijkheidsbewustzijn. Dat is volmaaktheid en het is iets waar we naar zouden moeten streven, maar waarover we niet al te moedeloos moeten zijn als we het nu nog niet hebben. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Mijn Meesters leiden hun groepen op om te laten zien hoe de behoeften van de mens verwezenlijkt kunnen worden. Door de uitdrukking hiervan zal alle goeds voortkomen. Mijn Meesters kennen de problemen waarmee de mens thans kampt; de oplossingen liggen eveneens binnen Hun bereik. Laat Hen leiden, Mijn vrienden, en jullie het eenvoudige pad van Vreugde, Eenvoud en Waarheid tonen. Een nieuwe Wet daalt neer. De nieuwe Waarheid wordt de mens bekend. De Wet is Liefde; de Waarheid, Mijn vrienden, is Broederschap. (Maitreya, Boodschap nr.43)

[Maitreya’s] stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het ras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen. Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. Vroeger wachtten mensen de gebeurtenissen af in passieve aanvaarding van hun lot. Vandaag doordringt een nieuw bewustzijn het denken en de harten van de mensen en maakt hen bewust van hun aangeboren behoefte aan rechtvaardigheid en vrijheid. Die zullen zij opeisen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zij zullen rechtvaardigheid en vrede opeisen’)

In elke eeuw wordt een groep discipelen een speciale taak gegeven: het ontdekken of verwoorden van bepaalde ideeën en waarheden; het onthullen van tot dusver onbekende feiten omtrent de aard van de mens of het heelal; het verrijken van het geestelijk leven van de mens door kunst of religie – al deze wegen van toenadering zijn door de verborgen Hiërarchie gebruikt om de mens bewust te maken van de Werkelijkheid waarin hij leeft. Eeuw na eeuw is dit proces doorgegaan, en heeft het gezorgd voor de continuïteit van de methoden waarmee de Meesters onderwijzen. Nu de wereld gereed staat op de drempel van het Waterman-stelsel, is alles in beweging, ondergaat alles de gisting van verandering. Zo is het ook in Hiërarchische kringen. Zonder uitzondering ervaren de Meesters zelf een heroriëntering in werkwijzen en methoden zoals nooit tevoren. Gedurende de laatste vijf eeuwen hebben Zij geleidelijk wijzigingen aangebracht in hun aanpak ter voorbereiding op de Grote Aantocht, de veruiterlijking van hun werk in de wereld. Niet voor niets hebben Zij elke lang beproefde werkwijze getest en opnieuw bekeken, Zich waar nodig aangepast aan de nieuwe en toenemende gevoeligheid van de mens. Achter de schermen wachtend op Verklaringsdag, die het teken van hun Aantocht zal zijn, staan de Gidsen van het mensenras nu gereed om de zich ontwikkelende mensheid te dienen. Uit de gelederen der mensen zijn de Meesters voortgekomen; tot hun gelederen wenken en verwelkomen Zij de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Grote Aantocht’)

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, dat Ik teruggekeerd ben, en bereid de mensen voor op Verklaringsdag, de dag van Gods Geschenk; want op die dag zullen de mensen samen de verwezenlijking vieren van Gods Wil. Mijn Komst is niets minder dan dat. Schaar je nu aan Mijn zijde, en laat ons gezamenlijk bewijzen dat de mens God is, dat er niets anders is dan God. (Maitreya, Boodschap nr.25)

Met elke dag die verstrijkt, komt de verschijning van Maitreya in volle en zichtbare aanwezigheid dichter bij vervulling. Weldra zal de wachtende wereld onbetwistbaar weten dat de Meester der Meesters, het Licht en de Hoop van de wereld nu, opnieuw, onder de mensen is. Zeer weinig tijd weerhoudt deze lang voorbereide plannen nu nog van hun climax. Deze plannen betekenden de reorganisatie van de groep van Meesters waarvan Maitreya het hoofd is, om ook Hen voor te bereiden opnieuw hun werk met de mensen op Zich te nemen in openlijke manifestatie van hun kennis en macht. Er was veel speciale training nodig om Hen uit te rusten voor deze taak. Spoedig zullen de resultaten van deze inspanning de mensen bewust maken van de nieuwe realiteit in hun midden, en de nieuwe richting wijzen van het pad dat vóór hen ligt. Iedere Meester heeft zijn specialiteit, maar Ieder omhelst het plan voor de ontwikkeling van alle factoren die het geestelijke wezen van de mens bepalen. Ieder zal, afzonderlijk en als lid van een groep, het geestelijk potentieel dat in allen latent is, stimuleren en oproepen. Zo zal het zijn. Zo zullen de Oudere Broeders van de mens blijk geven van Hun verwantschap en betrokkenheid, van Hun liefde en Hun kennis van het Plan. (Benjamin Creme’s Meester ‘Gebeurtenissen zonder weerga’)

 

Rijkste 85 mensen ter wereld bezitten evenveel als helft wereldbevolking

“Rijke elites hebben politieke macht ingelijfd om de regels van het economische spel naar hun hand te zetten, waarbij ze de democratie ondermijnen en een wereld creëren waarin de 85 rijkste mensen evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking,” aldus Oxfam, de groep die zich met mondiale ontwikkeling bezighoudt. Het onlangs verschenen rapport van Oxfam, Werken voor de enkelen, beschrijft het vernietigende effect dat de groeiende ongelijkheid in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden heeft, en hoe dit de rijksten helpt de democratische processen te ondermijnen en beleid door te drukken dat hun belangen ten koste van alle anderen bevordert.
Volgens het rapport groeit de publieke bewustwording van deze kwesties wereldwijd. Uit opiniepeilingen die voor Oxfam in zes landen werden gehouden (Brazilië, India, Zuid-Afrika, Spanje, het VK en de VS), blijkt dat de meeste ondervraagden in al die landen van mening zijn dat wetten in het voordeel van de rijken werken. De implicaties van een dergelijke ongelijkheid zijn onheilspellend, stelt het rapport: “Deze enorme concentratie van economische middelen in handen van minder mensen vormt een belangrijke bedreiging voor samenvoegende politieke en economische systemen. In plaats van samen vooruit te gaan, worden mensen in toenemende mate gescheiden door economische en politieke macht, hetgeen onvermijdelijk leidt tot grotere sociale spanningen en een verhoging van het risico van maatschappelijke ineenstorting.” Het rapport stelde vast dat de rijken in de afgelopen decennia met succes politieke invloed hebben aangewend om beleid te voeren dat in hun voordeel werkt, zoals op het gebied van financiële deregulering, belastingparadijzen, concurrentiebeperkende bedrijfspraktijken, lagere belastingtarieven voor hoge inkomens en investeringen, en bezuinigingen op openbare diensten voor de meerderheid. Sinds eind jaren 70 zijn de belastingtarieven voor de rijken in 29 van de 30 landen waarvan gegevens bekend zijn, gedaald. Deze “vangst aan kansen” voor de rijken ten koste van de armen en de middenklasse heeft bijgedragen tot een situatie waarin zeven op de 10 mensen in de wereld in landen leven waar sinds de jaren 80 de ongelijkheid is toegenomen, en 1 procent van de families in de wereld nu 46 procent van de rijkdom in de wereld bezit (110.000 miljard Amerikaanse dollar).
“Concentratie van rijkdom in de handen van enkelen leidt tot buitensporige politieke invloed,wat uiteindelijk … oneerlijk fiscaal beleid tot gevolg heeft, corrupte praktijken aanmoedigt en regelgeving van overheden op de proef stelt. Alles bij elkaar genomen dragen al deze gevolgen ertoe bij dat rekenschap en sociale integratie verslechteren,” stelt het rapport.
Winnie Byanyima, de verantwoordelijk directeur van Oxfam, zegt: “Zowel in de ontwikkelde als in ontwikkelingslanden leven we in toenemende mate in een wereld waar de laagste belastingtarieven, de beste gezondheidszorg en onderwijs en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen niet alleen aan de rijken, maar ook aan hun kinderen worden gegeven.”
“Zonder een gezamenlijke inspanning om ongelijkheid aan te pakken, zal de aaneenschakeling van voorrechten en achterstanden van generatie op generatie overgaan. Spoedig zullen we in een wereld leven waar gelijke kansen slechts een droom zijn.”
Oxfam dringt er bij regeringen op aan om onmiddellijk actie te ondernemen om deze trend om te buigen. Oxfam pleit voor eerlijke, progressieve belasting; afschaffing van belastingparadijzen; een minimumloon waar werknemers van kunnen leven; afschaffing van ongewenste beïnvloeding van het beleid door de rijken; en het terugdraaien van bezuinigingen van regeringen door belastinginkomsten te gebruiken voor de financiering van universele gezondheidszorg, onderwijs en een sociaal vangnet. (Bronnen: oxfam.org; commondreams.org; huffingtonpost.com)