Vragen en antwoorden – maart 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel waren het er tot nu toe? Tot 5 januari 2013 had Hij er 32 gegeven. Wat is het totale aantal interviews in Rusland tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) 36 (per 6 februari 2014).

V. Kunt u misschien een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat zou heel handig zijn voor wanneer we lezingen geven. Mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.

A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 36 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 120 interviews tot nu toe.

V. Ik werd opnieuw getroffen door het tussenkopje in Maitreya’s Missie, deel III, ‘Maitreya’s tussenkomst’. Het is een kopje in de paragraaf waarin u meer vertelt over het “geschenk van de Grote Heer”. Het is zo roerend en verbazingwekkend dat een groot wezen als Maitreya een dergelijke taak binnen de groepen op Zich heeft genomen en het kan niet anders dan dat Zijn geschenk onze dienstbaarheid veel krachtiger maakt dan die anders zou zijn. Reageren de groepen naar vermogen of naar behoren op deze specifieke gelegenheid?
A. De groepen verschillen van land tot land, en ook binnen een land zelf, en sommige zijn beter dan andere, maar in het algemeen zijn ze redelijk doeltreffend. Ze zouden het nog veel beter doen als ze hun angst voor spreken in het openbaar zouden overwinnen!

V. Kun je zeggen dat ieder van ons zijn of haar eigen manier om te dienen moet vinden? Hoe vind je die?
A. Er is veel pijn en lijden in de wereld en er moet veel veranderen. Reageer op wat volgens jou de grootste nood of het ergste lijden van de mensheid is en wees daar dienstbaar in. Als je gelooft dat Maitreya en de Meesters echt bestaan en nu in de moderne wereld zijn, vertel dit de wereld dan. Het is niet moeilijk om te dienen als je dat wilt – er zijn miljoenen manieren om dat te doen. Er is niets belangrijkers wat je in dit leven kunt doen.

V. Ik las in uw boeken dat dienstbaarheid een kwestie van reageren op menselijke nood is, maar ik weet niet zo goed wat dat betekent binnen het werk van de groepen met wie u werkt?
A. De wereld wordt geteisterd door pijn en lijden. Voor miljoenen mensen is dat geheel onnodig. Het ware doel van het leven is te dienen; de ziel komt in incarnatie om het plan van evolutie te dienen. Het werk van de groepen is om bekend te maken dat de Hiërarchie bestaat en dat Maitreya en Zijn groep, de Meesters van Wijsheid, in de wereld terugkeren (en sommige zijn er al). Vertel de wereld dat en je dient. Maitreya zegt dat er niets is wat je beter zou kunnen doen. Dat weten en het serieus nemen verheft de hoop en de verwachting van miljoenen mensen in de wereld.

V. Wanneer je ‘hoop’ uitstraalt, bijvoorbeeld over de toekomst van de mensheid, heeft dat dan een positief effect op a) de verschijning van de Meesters, b) de verwezenlijking van die betere toekomst voor de mensheid (ofschoon de mensen met honger natuurlijk nog wel gevoed moeten worden, dat besef ik ook wel, maar wellicht dat een positieve houding tegenover de toekomst van de mensheid op zichzelf de verwezenlijking ervan helpt?), c) je persoonlijke karma?
A. a) Ja. b) Ja. c) Ja.

V. In Share International van januari 2014 stond in de eerste brief een omineuze waarschuwing: “De wereld moet de handen ineenslaan, willen we overleven. De Aarde speelt geen spelletjes.” De hint werd gegeven door de Meester Jezus. Kunt u iets meer zeggen over wat Hij bedoelde?
A. Zoals we gezegd hebben, weet de wereld inmiddels, of zou moeten weten, dat klimaatverandering een feit is, versnelt en dat we op het punt gekomen zijn dat we het ecosysteem in zo’n mate vernietigen dat het niet meer hersteld kan worden. Mijn Meester waarschuwt hier bijvoorbeeld al vele jaren voor. De gevolgen van deze ecologische vernietiging kunnen niet door de mens gemeten worden, maar we zien elk jaar voorbeelden van de verschrikkelijke verwoesting die wind of golven in enkele tellen teweeg kunnen brengen. Het is verbazingwekkend dat zoveel mensen het niet serieus nemen.

V. Hoe kan ik weten wat echte intuïtie is en niet gewoon een soort verheven vorm van verlangen?
A. Intuïtie komt vanuit het hart en heeft niets van doen met het begeertebeginsel, dat astraal is en vanuit de plexus solarus komt. Probeer het verschil tussen deze twee te zien en u heeft het antwoord.

V. In onze groep zijn veel mensen nogal sentimenteel, heel lief en aardig tegen elkaar. Het voelt een beetje onecht, maar het wordt omschreven als ‘hartmensen’ tegenover ‘hoofdmensen’. Is hier misschien sprake van een misverstand? Er wordt ook gesproken over “een groepsgevoel ontwikkelen”. Sommige van de oudere groepsleden hebben besef van de innerlijke groep, waardoor het idee van een kunstmatig ‘groepsgevoel’, dat op een ‘knuffel’-sfeer lijkt neer te komen, mij overbodig voorkomt. Kunt u hier iets over zeggen?
A. Iedereen in de groepen wordt geacht zich hartelijk en respectvol tegenover de andere leden in hun groep op te stellen, ongeacht hun punt van evolutie of stralenstructuur. Maar sommige stralen, zoals 2, 4 en 6, neigen meer naar een ‘hart’- of ‘gevoels’-reactie op ervaringen, terwijl de stralen 1, 3, 5 en 7 naar een objectievere respons neigen. In beide gevallen kan sentimentaliteit optreden wanneer de betrokkene, zoals de meeste mensen, zijn brandpunt op het astrale gebied heeft. Voor sommigen is overmatige sentimentaliteit onecht en onprettig, voor anderen geeft dat het leven juist meer smaak. U mag kiezen.

V. 1) Hoe gevaarlijk is ‘ruimtepuin’ of ‘ruimteafval’ – de delen van onze satellieten en dergelijke die in de ruimte rondzweven? 2) Hebben de Ruimtebroeders hier ook mee te maken?
A. 1) Niet heel gevaarlijk. 2) Niet echt.

V. Enorme bosgebieden, oerwouden en stukken vruchtbaar land worden opgeofferd voor de verbouw van oliepalmen. De olie wordt gebruikt voor talloze producten, waaronder voedsel. Los van de onmiskenbare ecologische vernietiging, is de olie wel geschikt voor menselijke consumptie?
A. Het is niet ongezond, maar ook niet de beste olie – het is nogal zwaar voor de menselijke spijsvertering.

V. Wat is het werkelijke effect van schaliegaswinning? Veroorzaakt het permanente schade aan de aarde?
A. Dat is afhankelijk van waar het gebeurt. In onstabiele rotsformaties of in gebieden met ondergrondse mijngangen kan het heel gevaarlijk zijn. In stabielere gebieden is het, indien zorgvuldig gedaan, niet zo gevaarlijk als velen denken. In kleine landen (zoals Groot-Brittannië en andere Europese landen) waar eeuwenlang mijnbouw is gepleegd, kan het bijzonder gevaarlijk zijn. In grote landen met immense open ruimten kan het veel veiliger zijn, maar er worden enorme hoeveelheden water voor gebruikt dat in veel landen schaars begint te worden. Bovendien kan schaliegaswinning de lokale watervoorziening vervuilen. Maar er is in deze tijd helemaal geen noodzaak voor schaliegaswinning. De wereld heeft voldoende oliereserves die bij het huidige gebruik nog 70 jaar mee kunnen. Spoedig zullen we het antwoord op al onze energiebehoeften hebben in veilige en onuitputtelijke hoeveelheden in de vorm van het koude-fusieproces, dat in de behoeften van allen zal voorzien totdat de wereld de Lichttechnologie wordt gegeven. Dit is verzekerd wanneer we het proces van samendelen begonnen zijn en oorlog achter ons hebben gelaten.

V. In zijn boek Flying Saucers Farewell schreef George Adamski dat hem door de Ruimtebroeders met wie hij contact had, gezegd was dat de voornaamste agenten achter wat hij “de Zwijggroep” noemde, de wereldwijde samenzweerders die probeerden de waarheid over UFOs voor het publiek geheim te houden, de machtige internationale bankiers en financiers waren. 1) Was die informatie 100 procent juist? 2) Geldt dit nog steeds, of zijn er nu ook andere machtige agentschappen bij betrokken?
A. 1) Nee. 2) Ja. Deze machten waren er altijd wel enigszins bij betrokken, maar regeringsagentschappen overal ter wereld waren de voornaamste bron voor het achterhouden van informatie.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.