Wonderen overspoelen de wereld

Brazilië, Embu, São Paulo – Honderden mensen keken op 23 juli 2011 naar een ‘ufo’ boven de stad Embu. De Braziliaanse Web One Televisie (W1TV) maakte een compilatie van filmbeelden van de ufo die van verschillende ooggetuigen afkomstig waren. (Bron: W1TV)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘ufo’ Maitreya’s ‘ster’ was.)

Argentinië – Videobeelden gemaakt op 26 oktober 2011 boven Zarate tonen een intens helder, flikkerend licht dat van kleur en vorm verandert. (Bron: YouTube: SergioMarinero1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

 

 

 

 

Mexico, Gualdarajara, Jalisco – Op 23 oktober 2011 werden om 17.53 uur honderden lichten gefilmd die zich in een reusachtige vloot door de lucht voortbewogen. (Bron: Youtube: Vimalor)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit 1500 ruimtevaartuigen waren van Mars.)

 

 

 

VS – Camera’s van NBC die op 23 oktober 2011 de American football-wedstrijd tussen de Saints uit New Orleans en de Colts NFL uit Indianapolis registreerden, legden ook beelden vast van een “staafvormig voorwerp met bovenop helderverlichte punten”. Na een reclameblok waren de camera’s in het stadion van New Orleans op de toren van de St. Louis-kathedraal gericht toen “een stel verlichte voorwerpen langs de donker wordende hemel flitsten”. (Bron: huffingtonpost.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimteschepen waren van Mars.)

VS – Op 25 oktober 2011 verschenen vijf stralende rode lichten in de lucht boven San Diego die in een rechtstreekse nieuwsuitzending van de lokale CBS-zender te zien waren. De lichten waren zichtbaar achter een journalist die demonstraties tegen bezuiniging op onderwijs versloeg. “De ongeïdentificeerde voorwerpen vlogen hoog de duisternis in en leken zich uiteindelijk op te branden,” aldus het nieuwsverslag van de waarneming. (Bron: cbs8.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de stralende lichten ruimteschepen waren van Mars.)

 

Noorwegen – Op 18 oktober 2011 werd rond middernacht een lichtbol waargenomen die zich met enorme snelheid van Smøla naar Lom in Gudbrandsdalen, zuidelijk Noorwegen, door de lucht voortbewoog. Ooggetuigen vertelden dat de lichtbol veelkleurig was met blauw aan de randen en oranjerood erachter. Het voorwerp verlichtte de gebieden waar het langs trok.
Eén ooggetuige zei: “Het was heel groot, heel helder en bewoog zich met hoge snelheid voort.” Een andere getuige meldde: “Het was lang en breed en met veel licht in veel kleuren, maar voornamelijk lila. Het licht was zo sterk dat het leek alsof een auto met groot licht recht op je afkwam.”
Mensen hoorden ook twee harde dreunen, als diepklinkende knallen, die met het verschijnsel verband zouden kunnen houden.
Een bekende Noorse astronoom concludeerde dat het verschijnsel waarschijnlijk door een zeer krachtige meteoriet werd veroorzaakt. (Bron: Opdalingen, Noorwegen)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Een van de twee kruisen van licht die in november 2011 werden aangetroffen in het raam van een huis in Melrose Park, Zuid-Australië. Ingezonden door A.P.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichtkruisen door Maitreya zijn gemagnetiseerd.)

 

 

 

Een door Maitreya gemanifesteerd kruis van licht verscheen in de zomer van 2008 in het badkamerraam van J.C. in Orlando (Florida, VS).

 

 

 

 

Kruis van licht, opgeladen door Maitreya, in badkamerraam van O.A.T. in La Puente (Californië, VS).

 

 

 

 

 

Lichtpatroon gefotografeerd in Stuttgart, Duitsland, en ingezonden door S.L. Hij schrijft: “Op 9 november 2010, een prachtige zonnige dag, kwam ik thuis en terwijl ik mijn auto langs de weg parkeerde zag ik drie schitterende lichtpatronen op de muur van het huis waar we nu wonen … en voelde een sterke zegening en geluk in mijn hart.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichtpatronen werden gecreëerd door de Ruimtebroeders in samenwerking met Maitreya.)

 

 

 

 

 

Foto van dochter van M. en S.E. op Eerste Kerstdag 2005 toont een lichtzegening van Maitreya.

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 november 2011)

Velen zullen zich de huidige tijd herinneren als een van beproeving, van spanning en ontreddering. Maar eigenlijk, bezien met een opmerkzamer blik, is het een tijd van vernieuwing, van voorbereiding op een nieuw begin. Aldus kunnen mensen grote hoop putten uit de huidige veranderingen. Het verleden heeft zijn tijd gehad en schiet in rap tempo tekort om het mensenras van nut te zijn. De jongeren zijn het verleden moe, worden oproerig door zijn langdurige heerschappij en wenden zich tot drugs en criminaliteit om de lusteloosheid en wanhoop van hun ziel te verlichten.
Intussen inspireert de Heraut van het Nieuwe ongemerkt een nieuwe generatie activisten die in ieder land naar voren zal komen, bewust van de noden van mensen overal. Reeds werken, zoals jullie weten, de groepen activisten voor de nieuwe structuren openlijk en moedig in vele landen en tonen een nieuwe aspiratie die zich in het hart van miljoenen mensen vormt: respect voor en samenwerking met allen, en een einde aan de oude verdeeldheid zaaiende hebzucht.
Aldus vinden mensen de blauwdruk van de toekomstige tijd, door zichzelf te vernieuwen in de eenvoudige lering van Maitreya. Vrede en Rechtvaardigheid beginnen een centrale plaats in te nemen in het denken van miljoenen. Wanneer de mensen beseffen dat alleen samendelen deze gekoesterde denkbeelden tot leven zal brengen, zullen ze beginnen aan een transformatie van de samenleving die alles wat ze zich tot nu toe hebben voorgesteld, te boven gaat. Stap voor stap zullen mensen zich deze veranderingen eigen maken en voor algemeen gebruik beproeven. De huidige pijn en het gevoel van verlies zullen plaats maken voor hernieuwde hoop en tevredenheid dat de wereld eindelijk op het juiste pad is en er zodoende veilig geëxperimenteerd kan worden.

Transformatie
Aldus zal de angst voor verandering verdwijnen. Grote transformaties zullen in ordelijke opeenvolging plaatsvinden naarmate mensen zich bewust worden van de schoonheid van de nieuwe vormen. Geleidelijk aan zullen de oude, verdeeldheid brengende manieren uit het verleden als fouten van het verleden worden beschouwd en uitsterven, van geen nut voor de nieuwe eenheid.
De woorden en het voorbeeld van Maitreya zullen het besef van eenheid versnellen die in toenemende mate de energieën van Waterman zal openbaren en mensen tot een vooralsnog onbekende synthese brengen.
In deze tijd werken de Meesters in Hun verscheidene centra via Hun groepen om deze veranderingen met een minimum aan sociale onrust tot stand te brengen. Aan Hen is de taak om verandering mogelijk te maken in een aanvaardbaar tempo, met evolutie in plaats van revolutie. Dit is niet gemakkelijk te klaren, want jonge mensen zijn ongeduldig voor het nieuwe, terwijl ouderen afkerig zijn van verandering. Vandaar de huidige beroering.
Velen zien met hoop en vreugde uit naar deze tijd. Vele anderen zitten opgesloten in hopeloosheid en angst. Velen verlangen ernaar de toekomstige wereld te zien zonder oorlog en armoede. Vele anderen wachten vermoeid op verlichting van hun lot.
Maitreya zal de mensen bewust maken van hun bestemming en hen bevrijden van angst en twijfel. Hij zal hen ook bevrijden van het voortdurende gevoel van vervreemding en wantrouwen. De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hen voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 48 [per 12 november 2011].

V. Is Maitreya na Share International van november 2011 nog vaker op de Braziliaanse tv verschenen?
A. Ja, tweemaal.

V. Hoe reageerden de kijkers in Brazilië?
A. De reactie was gemengd – voor en tegen.

V. Het aanhoudende nieuws over de Arabische Lente is geweldig, maar het zou zo treurig zijn als landen weer terugvallen in ongelijke behandeling van vrouwen. Er wordt in het nieuws al gesproken over invoering van de Sharia-wetgeving en vrouwen lijken helaas de minste prioriteit te krijgen. Is dit een kwestie die alleen Maitreya kan oplossen?
A. Het zou inderdaad treurig zijn als Arabische groepen de huidige belofte van vrijheid en democratie zouden vervullen zonder die ook op alle Arabische vrouwen van toepassing te laten zijn.
Zelf verwacht ik niet dat dat het geval zal zijn in bijvoorbeeld Egypte, Tunesië of Libië.
Maar weinig ‘geëmancipeerde’ Arabische vrouwen hebben grote bezwaren tegen de Sharia-wetgeving en zien die in veel gevallen als redelijk en nuttig, en accepteren zo nodig zelfs beperkingen van hun eigen vrijheid. We moeten niet vergeten dat vrijheid voor vrouwen in veel Arabische landen heel lang niet bestaan heeft en dat veranderingen tijd kosten.
Als we in democratie geloven, moeten we ook geloven dat moslims het recht hebben om hun eigen wetten te kiezen. Ik twijfel er niet aan dat enkele van de strengste onderdelen van de Sharia, met name zoals toegepast in landen als Afghanistan, alleen onder invloed van Maitreya’s brede visie gematigd zullen worden.

V. Wat is momenteel het belangrijkste werk van de Wereldleraar?
A. Vanuit ons gezichtspunt het doen ontwaken van de geestelijke aard van de mensheid en het ten goede veranderen van de wereld door uitdrukking te geven aan die aard.

V. Sommige mensen kritiseren de Occupy-beweging in de VS omdat ze geen specifieke eisen stelt en geen specifieke veranderingen van de Amerikaanse regering vraagt. Anderen vinden dat de beweging geen politieke beweging is, dat ze een rumer uitgangspunt heeft en  probeert iets nieuws te creëren, en de samenleving fundamenteel probeert te veranderen. Wat is uw kijk hierop?
A. Ik ben het eens met de tweede visie. Er zou geen einde zijn aan de lijst met eisen en dus zou er niets veranderen, als dat de enige inzet was.

V. Het Internationaal Atoomenergieagentschap berichtte onlangs dat Iran poogt kernwapens te ontwikkelen. Denkt u dat deze berichten correct zijn en, zo ja, wat moet de wereldgemeenschap er eventueel aan doen?
A. Volgens mijn informatie is deze groeiende aanname van Amerika, Israël en andere landen niet correct. Volgens mijn informatie concentreert Iran zich op zijn kernprogramma voor louter vreedzame doeleinden, zoals het zegt, maar wil het wel een systeem ontwikkelen dat het, indien het land wordt aangevallen, de mogelijkheid biedt om terug te slaan. Ze willen beide: ze willen geen aanvalswapens maken, maar wel de mogelijkheid hebben om terug te slaan. We moeten niet vergeten dat Israël al over kernwapens beschikt.

V. U heeft eens gezegd dat karma wordt opgeschort totdat iemand 7 jaar oud is en dat het dan nog wordt verzacht totdat de persoon 14 is. Daarnaast zullen alleen mensen van 14 jaar of ouder Maitreya’s overschaduwing op Verklaringsdag ervaren, omdat hun chakra’s dan pas voldoende ontwikkeld zijn om de energie te verdragen. Klopt mijn veronderstelling dat de leeftijd van 14 jaar in deze beide gevallen geen toeval is en dat de chakra’s volledig ontwikkeld moeten zijn om ons karma te kunnen dragen?
A. Nee, zo kun je dat niet zeggen. De Meesters zien kinderen tot 14 jaar als nog niet geheel volgroeide ‘volwassenen’. De kinderhersenen zijn nog niet voldoende toegerust om de betekenis en het doel van Maitreya’s boodschap te begrijpen. Hierdoor zouden angst en/of verwarring kunnen ontstaan.

V. Wat is de oplossing voor de ‘zigeunerkwestie’, die zoveel politici in verschillende landen bezighoudt?
A. Zigeuners worden in verschillende landen als ‘vreemdelingen’ gezien, zoals immigranten. Het heeft te maken met de bescherming van de ‘bolwerken van welvaart’. Commercialisering vereist dat zulke armere groepen, die niet in het bevoorrechte domein van de geldmakers passen, buitengesloten worden. Er is slechts één oplossing: onderkennen dat de mensheid één is en dat rechtvaardigheid en samendelen in alle aspecten van het leven noodzakelijk zijn.

V. Sommige mensen vinden dat zigeuners moeten integreren en deel gaan uitmaken van het gewone leven. Wat is uw mening?
A. In een democratische samenleving hebben zigeuners evenveel recht om te bepalen hoe zij willen leven als ieder ander.

V. De Arabische Liga scheen succesvol in het regelen van een vredesovereenkomst met de Syrische autoriteiten, maar president Assad lijkt gewoon door te gaan en de internationale veroordeling, inclusief die van de Arabische wereld, naast zich neer te leggen. Wat kan er gedaan worden om het Syrische volk te helpen?
A. In de hele Arabische wereld vindt een geweldig ontwaken plaats. Succesvolle uitingen hiervan zien we in Tunesië, Egypte en Libië. Maar ieder land heeft zijn eigen problematiek en vereist daarom een andere oplossing. De bevrijding van Syrië zal plaatsvinden, maar zal langer duren.

V. Ik zie dat Share International het einde van zijn 30ste jaargang nadert. Van harte gefeliciteerd! U plaatst nog steeds geen advertenties in uw tijdschrift. Hoe hebt u het al die jaren volgehouden zonder te bezwijken onder de druk van de commercie?
A. We zijn in staat gebleven om het blad uit te brengen a) omdat iedereen die erbij betrokken is, als onbetaald vrijwilliger werkt, en b) we gesteund worden door de gulle donaties en het begrip van onze lezers.

V. Heeft het blad volgens u en uw Meester aan zijn doelstelling voldaan?
A. Ja, tot op zekere hoogte. We hebben gepoogd het verband te laten zien tussen de politieke, economische en geestelijke veranderingen die in de wereld plaatsvinden, alsmede hoe deze veranderingen verband houden met de verschijning van Maitreya en de Hiërarchie.

V. Zullen er veel Meesters zijn die in de wereld werken en mogelijk op politiek vlak?
A. Ja!

V. Kunnen Maitreya en de Meesters hun verschijning naar willekeur veranderen?
A. Ja.

V. Zullen dingen snel veranderen? Ik hoop dat het in de komende paar jaar sneller zal gaan?
A. Ja.

V. In mei 2011 begon een niet-gouvernementele organisatie in Japan een project om radioactief materiaal in Fukushima te verwijderen met behulp van microbiologische technologie. De ngo berichtte dat door de toepassing van een meervoudige fermentatietechniek de hoeveelheden straling en radioactief materiaal in korte tijd drastisch afnamen. Werd de daling van de hoeveelheden straling en radioactief materiaal veroorzaakt door de omzetting van radioactieve in niet-radioactieve organismes?
A. In hoofdzaak, ja.

V. Wat vinden de Meester en u van de manier waarop Khadaffi aan zijn einde kwam?
A. De Meester heeft geen commentaar. Ik vond het wreed en onmenselijk.

V. Kunt u iets zeggen over de omstandigheden waaronder Muammer Khadaffi stierf, gezien het feit dat de dood van Saddam Hoessein en van Osama bin Laden gemanipuleerd werd door de Amerikaanse regering?
A. Het gebeurde precies zoals de media berichtten.

V. Hoe lang denkt u dat de Europese Unie de economische en politieke onrust nog kan weerstaan?
A. Nog enige tijd, maar niet voor altijd. Het is van het grootste belang dat ‘Europa’ niet wordt gezien als één natie, maar eenvoudig als economische unie. Het individuele bestaan van naties is heilig.

V. Wat zou het effect op de wereldeconomie zijn als de euro ineen zou storten?
A. Waarschijnlijk geringer dan mensen denken.

V. Naar mijn mening heeft de Occupy-beweging (die ik als iemand uit de 99 procent voor 100 procent steun) in Londen de aandacht van de kern afgeleid door een kamp bij St Paul’s kathedraal op te zetten. Het gaat tenslotte toch om sociale en economische onrechtvaardigheid, corruptie, dat mensen vóór winst gaan, en niet om de locatie van het kamp van de demonstranten? Tegelijkertijd zorgt het kamp bij de kathedraal er wel voor dat de geestelijkheid zich beraadt op zijn standpunt ten aanzien van geld en ethische handel en investeringen; Jezus verjoeg de geldwisselaars en handelaren ook uit de tempel. Wat vindt u hiervan?
A. Het is misschien niet de meest gepaste locatie voor dit Occupy-kamp, maar het heeft geresulteerd in een ongewoon blijk van eenheid van de kant van de kerkautoriteiten met de bezetters en alles wat de kerk nader tot steun aan het volk brengt, moet verwelkomd worden.

V. Is het mogelijk om jezelf volledig te bevrijden van complexen die je in je kindertijd hebt opgedaan? Kan iemand met bijvoorbeeld een minderwaardigheidscomplex als volwassene leren om zulke denk- en gevoelspatronen volledig overboord te zetten?
A. Met inspanning is dat mogelijk. Volg Maitreya’s voorschriften: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting, en het gebeurt van vanzelf.

V. Ik heb een vraag over “geestelijke spanning”, die u in sommige van uw boeken noemt. Wat is dat precies? Hoe kan ik die bereiken? U beschrijft het “opbouwen van de spanning”, maar ik weet niet goed wat dat betekent.
A. Geestelijke spanning komt, voor sommigen, voort uit een geestelijk ideaal als brandpunt en punt van vereenzelviging. Voor anderen is het ’t resultaat van de beoefening van Maitreya’s voorschriften: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Door op deze manier het denken scherp te stellen wordt de spanning ‘opgebouwd’.

V. Bestaat er zoiets als een natuurlijke mannelijke of vrouwelijke ‘essentie’, een verschil in hoedanigheid die alleen (of vooral) door mannen en vrouwen kan worden uitgedrukt, los van de fysieke/biologische verschillen en cultureel overgedragen waarden?
A. Ja. Dit is een weerspiegeling van de geestelijke werkelijkheid van Vader/Moeder God.

V. In oktober 2011 werd het noorderlicht in ten minste 34 van de staten van de VS gezien – veel zuidelijker dan gewoonlijk. Wat is de betekenis van dit verschijnsel? Is het iets energetisch?
A. Het was gewoon een natuurverschijnsel.

V. De twee foto’s van ufo’s die in het novembernummer werden afgedrukt (Share Nederland blz. 19 en 21) zijn fantastisch. Is het gebruikelijk dat ufo’s zichzelf ‘verhullen’ als wolken?
A. Ja.

V. In zijn boek Inside the Space Ships beschrijft George Adamski hoe hij, uit macht der gewoonte, zijn sigaretten wil pakken terwijl hij zich aan boord van een Venusiaans moederschip bevindt en hem wordt gezegd dat hij er één op kan steken als hij wil. Aangezien u heeft gezegd dat we alleen in ons etherisch lichaam aan boord van een buitenaards ruimteschip kunnen worden meegenomen, betekent dit dan dat we dan niet alleen de etherische tegenhanger van onze kleding dragen, maar ook van alle voorwerpen die we bij ons hebben?
A. Ja.

Welkomstgroet
Terwijl we lange uren maakten in onze nieuwe Informatiecentrum in Amsterdam-Oost zagen Adrie, Jos en ik een aardige oude dame voor het etalageraam gebaren maken. (Adrie vertelde ons in feite dat ze iedere keer aan het eind van de dag langs was gekomen en altijd gebaren naar hem gemaakt had en gewuifd — met haar duimen omhoog of een vrolijk soort groet. Ze had hem ook gevraagd of hij voor haar zo’n mooie vloer zou willen leggen, voor 500 euro.) Nu waren alle lichten in het centrum aan en het licht straalde naar buiten; de muren en het houtwerk waren smetteloos wit geverfd.
Eerst gebaarde ze met één hand met een duim omhoog en zei iets wat we niet konden verstaan omdat de deur dicht was. Het moet iets geweest zijn als: “Goed werk, jongens, het ziet er geweldig uit.”
Toen stak ze twee duimen omhoog terwijl ze breed naar ons lachte; we lachten terug en wuifden vrolijk ‘Dank u’ naar haar. Toen eindelijk de laatste plank in de vloer gelegd was, waren we allemaal erg blij – goed werk geleverd. We ruimden op en gingen weg naar het Chinese restaurant naast het centrum. Terwijl we van het nieuwe centrum wegliepen, kwam ineens dezelfde oude dame aangelopen en feliciteerde ons in gebroken Nederlands dat we de plek zo mooi gemaakt hadden. Ze zei iets als: “Mijn huis! Prachtig!” En toen vertelde ze ons dat ze Adrie elke dag had zien werken; ze was vol bewondering. Toen gebeurde er iets opmerkelijks, ze zei dat Adrie een mooi hart heeft en ze raakte zijn hart en handen aan. “Je bent een sterke jonge man,” zei ze. Toen ze wegliep, was er een geweldige grootsheid en vreugde voelbaar, terwijl ze ons allemaal goedendag wuifde.
Wilt u alstublieft uw Meester vragen wie de dame was?
A.A en A.v.D., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ de Meester Jezus was.

Prins van Samendelen
Op 8 mei 2011 zat ik in Den Haag in de tram met mijn vijf jaar oude zoon op schoot, toen ik een man van in de veertig aan de andere kant van het gangpad opmerkte, niet echt goedverzorgd, die snoep uitdeelde aan kinderen die voor en achter hem zaten. De kinderen waren vergezeld door volwassenen. Hij was erg spraakzaam en vrolijk. Door zijn wilde gebaren maakte hij op het eerste gezicht de indruk van een drugverslaafde. Maar zijn ogen straalden zacht en vol liefde naar de kinderen.
Ik ving maar hier en daar een zin op omdat mijn aandacht verdeeld was tussen mijn zoontje en hen, zodat ik me de preciese conversatie niet herinner, maar de gebeurtenis is me ondanks dat bijgebleven.
Ik denk dat de kinderen (en de ouders) het grappig vonden, maar ook wel wat verbaasd waren over zijn vreugdevol en levendig karakter. Hij kreeg een opmerking over het feit dat hij zijn snoepgoed zo gemakkelijk weggaf en hij antwoordde in de trant van: “Ik heb liever weinig en ben gelukkig en tevreden met mijn vrienden aan het strand dan rijk en ongelukkig in een paleis.” Toen kwam er ook nog een grote reep chocola uit zijn tas en begon hij die uit te delen. Na nog wat meer gelach en opmerkingen over zijn uitdelen, wat ik allemaal niet kon verstaan, zei hij iets als: “Nee echt, dit is wie ik ben, echt. Ik zal het jullie laten zien.” En om dat kracht bij te zetten stond hij op, trok zijn overhemd over zijn hoofd en toonde een grote tatoeage die zijn hele rug bedekte. Er stond: “AQUARIUS” (in een boog en in hoofdletters) en daaronder: “Vredevorst”. Was deze gulle man Maitreya?
C.Q., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Veiligheid voorop
Al fietsend langs een hoofdweg in westelijk Londen, op 17 oktober 2011, stopte ik voor een rood verkeerslicht. Ik hoorde links van me een stem zeggen: “Waar is je helm?” Ik draaide me om en zag een man van midden 30, die lachte en tegen me praatte. “Ik heb er geen,” antwoordde ik. “Je kunt zelf wel een goede fietser zijn”, zei hij, “maar de automobilist achter je is misschien niet zo’n goede chauffeur.” Ik knikte instemmend. Hij zei: “Kosten van een helm die je leven zou kunnen redden.” Ik dankte hem voor zijn bezorgdheid, hij lachte ondeugend, knipoogde en met een vriendelijk groetend gebaar als van een vriend liep hij verder. Zijn ogen waren prachtig helder lichtblauw en hij had blond haar.
Terwijl ik verder fietste, nu extra voorzichtig, dacht ik bij mezelf ‘dat was vreemd’ en vroeg me af of hij een bijzonder iemand was, misschien de Meester Jezus. Ik kwam bij een ander stel verkeerslichten en stopte voor het rode licht; terwijl ik dat deed kwam er links van me een Caraïbische vrouw uit een kantoor, stond voor me stil, keek in mijn richting en zei zachtjes “Jezus”. Toen stak ze de straat over.
Ik vraag me af of dit misschien een bijzondere persoon was en of het tijd is om te investeren in een helm?
G.P., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man en de ‘vrouw’ de Meester Jezus waren.

Gouden moment
Op 15 september 2011 was ik in de stad Paphos op Cyprus. Het was ongeveer 8 uur ’s avonds. Ik zat in een restaurant aan de boulevard vlak aan zee. Terwijl ik met mijn vriendin praatte, keek ik naar de mensen op de boulevard die voorbij liepen, zo’n 15 m vanwaar wij zaten.
Plotseling zag ik een vreemd tafereel. Uit de richting van de haven kwamen twee ‘goudkleurige mensen’, het leek alsof zij in gouden ballen liepen, een grote en een kleine. De goudkleur trok als eerste mijn aandacht. Toen zag ik dat een van hen heel lang was en de andere was kleiner en kon de langere nauwelijks bijhouden, omdat die snel liep. Het was alsof de kleinste op een snelle manier aan het dansen was om naast de lange man te blijven. Het was alles een kwestie van seconden tot ze uit mijn gezichtsveld verdwenen. Ik moet er steeds aan denken. Het was alsof ik een paar seconden in een andere dimensie keek. De hele ervaring maakt dat ik me heel gelukkig voel.
Kunt u uitleggen wat me overkwam?
M.B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat u enkele minuten uit de tijd werd gehaald en dat u de Meester Jezus en een van Zijn discipelen in de lichtbollen zag.

Bemoediging
In de herfst van 2011 besloot ik naar Hebden Bridge te gaan om een paar exemplaren van het kwartaalblad op de post te doen. Toen mijn man en ik bij het station aankwamen, zagen we een man die een shagje rolde en er een beetje armoedig uitzag. Hij trok onze aandacht omdat hij riep: “Genieten  jullie van de wandeling?” Toen ik me naar hem omdraaide, keek hij me recht aan en stak zijn linkerhand op. Ik ben nogal verlegen en vind het moeilijk om met mensen over Heer Maitreya te praten en was zelfs bang voor een ontmoeting toen ik het kwartaalblad ging posten.
Was dit bemoediging of alleen maar verbeelding aan mijn kant?
L.L., Rastrick (Brighouse, W. Yorks, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Occupy Wall Street
Ik ben gemotiveerd door de inspanningen van Occupy Wall Street en van degenen die deze samenkomst organiseren, in stand houden en bijwonen. Hun inspanningen zijn een inspiratie voor de vorming van gelijksoortige groepen overal in ons land en de wereld. Wanneer ik een video over hen bekijk, denk ik aan Maitreya, ik kan zijn aanwezigheid daar “voelen”. Veel zegen voor u en de wereld.
B.R., Wellington (Florida, VS).

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘Liefde in actie’.

Nu Mijn aanwezigheid een vaststaand feit is, zie Ik de problemen van de mens nog duidelijker. Dat zijn er vele, Mijn vrienden, maar ze hebben een simpele oorzaak.
Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden.
Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect.
Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God. (Maitreya, uit Boodschap nr. 101)

Door het Christus-beginsel vrij te geven vestigt [Maitreya] het vermogen tot liefhebben in de wereld. Hij galvaniseert de mensheid door middel van de kracht van die liefde om de wereld te transformeren. Dat is precies wat Hij nu van achter de schermen doet en wat Hij openlijk zal doen wanneer Hij voor de wereld verschijnt.
Liefde is een actieve kracht die transformeert. Liefde die niet actief is, is nauwelijks liefde te noemen. Liefde in actie is het wezen van liefde. Het vermogen om de wereld en alles wat zich erin bevindt lief te hebben is de hoedanigheid van Maitreya. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Stel je een wereld zonder liefde voor: zoiets afgrijselijks schokt de verbeelding. Hoe komt dat? Gevoelsmatig erkent de mens de noodzaak om liefde te ontvangen en weldra zal hij de noodzaak beseffen om liefde te geven. Hij zal leren zien dat de liefde hem verbindt met alle andere mensen in een eindeloze keten. Misschien zal het eerst aarzelend gaan, maar hij zal beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin geen plaats is voor angst, waar de liefde in alle rust troont en zegen schenkt aan allen die naderbij komen.
Voor de mens betekent leven daarom liefhebben. Angst, die indringer, moet vermeden en overwonnen worden. Vertrouwen brengt liefde voort en vernietigt die angst, en openbaart de god die eeuwig woont in het innerlijk van de mens. Vertrouwen en geloof zijn één, weerspiegelingen van de innerlijke goddelijkheid. Vertrouw die goddelijkheid, laat haar uitstralen als liefde en ervaar het einde van de angst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Liefhebben, een noodzaak’)

Goede wil is bereikbaar. Het is het niveau van de energie van liefde dat de mensheid zonder al te veel moeite tot uitdrukking moet kunnen brengen. Vele miljoenen mensen hebben inderdaad goede wil en geven daar uitdrukking aan. Dat is niet alleen maar aardig, verdraagzaam en fatsoenlijk zijn; dat alles is er het gevolg van. Goede wil is een actieve kracht. Het is het wilsaspect verbonden met het liefde-aspect. Als het liefde-aspect het wilaspect bezielt, krijg je goede wil. Als je denkt aan ‘goed’ als liefde en ‘wil’ als doel, krijg je goede, liefdevolle bedoeling. Die liefdevolle bedoeling moet ons leven doordrenken en juiste menselijke verhoudingen scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zullen ons bevrijden van schuldgevoel en angst en zullen de rijkdommen van de wereld verdelen en vrede scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van Zijn hoofdpunten maken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar in wie de liefde zichtbaar is. Wij zullen jullie het geheim van de liefde leren. Vol vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden naar de Bewaker van de Poort.
Veranderingen worden voorafgegaan door spanningen en spanningen brengen angst met zich mee. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat geïnspireerd wordt door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen het Tijdperk van de Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een tijd van verandering’)

De wederkomst van de Christus in verband met de mensheid gaat in wezen over de geboorte van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid. Daardoor ontwaakt het liefde-aspect, waarmee samendelen en rechtvaardigheid, kortom juiste verhoudingen, in de komende tijd zullen worden gegarandeerd. Juiste verhoudingen komen niet vanzelf tot stand. De mensheid moet ervoor zorgen. Het ontwaken door Maitreya van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid is de methode waarlangs Zijn belangrijkste taak, op het astrale vlak, wordt uitgevoerd. Dit zal de hartreactie van de mensen galvaniseren en hen bewust maken van niet alleen de noodzaak van broederschap, maar ook van de werkelijke uitdrukking van broederschap, en daarmee van samendelen, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid voor alle mensen overal. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Mijn Plannen ontvouwen zich en spoedig zullen jullie, in levenden lijve, Mij kennen en, in vertrouwen, Mij volgen. Wees niet verbaasd als Mijn woorden jullie bekend zijn: vele malen eerder hoorden jullie over de noodzaak van Liefde. Niettemin blijven velen vandaag verstoken van dit goddelijke aspect en zij komen om bij miljoenen.
Daarom, Mijn vrienden, zullen Mijn woorden in jullie oren weerklinken: “Heb je broeder lief; bekommer je om zijn nood; geef van je overvloed en breng weer vreugde in de wereld.” (Maitreya, uit Boodschap nr. 52)

[Maitreya] wil dat je je liefde aan de wereld geeft en Hij komt om je te inspireren dat te doen, om de liefde in je op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd is, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die je je op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Hier ligt de remedie voor alle kwalen van de mens: toon liefde, zodat ieder mens kan delen in de overvloed van de aarde. Toon liefde, zodat oorlogen zullen verdwijnen. Toon de liefde van je ziel en breng die dag dichterbij waarop de mens één zal zijn met zijn medemens en met God.
Hoezeer de mens het ook probeert, zonder liefde kan hij niet leven. Dit feit zal spoedig in het bewustzijn van het menselijk ras verankerd raken en leiden tot gebeurtenissen die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. Binnenkort zal een ongekend veranderingsproces beginnen: voor altijd voorbij, het beeld van miljoenen hongerenden, het dagelijks leed van hen die alles moeten misssen, de eeuwige kommer van de armen van de wereld. Voorbij, de dreiging van zelfvernietiging, die gruwelijke verschrikking die de mensheid in haar greep houdt. Voorbij ook het gebrek aan vertrouwen dat al het handelen van de mens remt en belemmert en hem opzet tegen zijn medemens en zichzelf. Dit alles zal de mens bereiken door het tonen van Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Liefde — de weg voorwaarts’)

Door Mijn aanwezigheid zal de Wet van Samendelen geopenbaard worden. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toe groeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Mijn vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Openbaar Liefde door Samendelen, en verander de wereld. Schep de sfeer van vrede en vreugde om je heen, en maak met Mij alle dingen nieuw. (Maitreya, uit Boodschap nr. 82)

Wij denken bij ‘liefde’ aan het soort emotie dat mensen voor elkaar voelen. Natuurlijk heeft emotie iets met Liefde te maken, maar op een lager niveau dan de grote kosmische energie. Liefde, die de Meesters in haar zuivere vorm de wereld inzenden, is de samenvoegende magnetische kracht die de atomen van de stof en de eenheden van de mensheid samenbindt.
Het doel van de evolutie is dat we tezamen verbonden worden door de energie van Liefde en dit in ons leven tot uitdrukking brengen. Helaas doet de mensheid als geheel dit nog niet, maar in het komende tijdperk van Waterman zullen we de kwaliteit van Liefde even krachtig, duidelijk en correct openbaren als we thans de energie die we Kennis noemen tot uiting brengen. Onze wetenschap en technologie zijn het directe resultaat van ons huidige vermogen om de energie van Kennis uit te drukken. Tweeduizend jaar geleden konden we dat nog niet.
De Christus kwam in Palestina om ons Liefde te tonen, om ons te laten zien dat de aard van goddelijkheid Liefde is, en Hij bracht voor de eerste keer volmaakte Liefde tot uitdrukking in een menselijk wezen. In 2000 jaar hebben we die hoedanigheid die Hij aan de wereld vrijgaf nog steeds niet tot uitdrukking gebracht. Natuurlijk, vele mannen en vrouwen hebben individueel in zichzelf de hoedanigheid van Liefde verwezenlijkt en zijn discipelen, ingewijden en, in sommige gevallen, Meesters van Wijsheid geworden. Door uitdrukking te geven aan de Liefde van God hebben ze de betrekkelijke volmaaktheid bereikt die de Meesters kennen, een volmaaktheid die wij voorbestemd zijn eens te openbaren. (Benjamin Creme, Transmissie, een Meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Ik ben bij jullie op vele manieren, maar bovenal als de Belichaming van Liefde. Dit beginsel van Liefde ligt ten grondslag aan alle Bestaan, en zonder haar manifestatie zou het Leven eindigen. Het is Mijn Missie om het Beginsel van Liefde in alle mensen op te wekken en aan hen die gereed zijn een Hogere Waarheid te tonen.
De middelen zijn eenvoudig: door Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen kan die Liefde tot uitdrukking komen. Door de openbaring van de Broederschap der mensen kan de Bron van het Al gekend worden. Mogen jullie dit snel inzien, het doel van het leven begrijpen, en jullie broeders de weg wijzen. Zo kunnen jullie deelnemen in de transformatie van jullie wereld. (Maitreya, uit Boodschap nr. 41)

Het “Nieuwe Land” is de naam die Maitreya geeft aan de beschaving waartoe Hij ons met Zijn missie zal inspireren. Zoals Hij het stelt: “Het Land dat Ik de naam Liefde geef.” Gedurende de afgelopen 2000 jaar heeft de mensheid het kennisaspect van God tot uitdrukking gebracht; onze huidige wetenschappelijk ingestelde samenleving is daar het resultaat van. In het komende Watermantijdperk zal de mensheid als geheel het hogere liefde-aspect tot uitdrukking brengen. Door het toepassen van samendelen en rechtvaardigheid zal de Liefde van God manifest worden en de Broederschap der mensen werkelijkheid . (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Is het niet zo dat jullie al eerder van Liefde hebben gehoord, maar het moeilijk vinden haar tot uitdrukking te brengen? Waarom moet dit zo zijn, Mijn vrienden, wanneer jullie aard Liefde Zelf is? In wezen zijn jullie God, en God en Liefde zijn Eén. Openbaar Dat wat je bent, Mijn broeders en zusters, en word de Goden die jullie zijn. Er is geen snellere weg naar God dan door de uitdrukking van Liefde, Rechtvaardigheid en Dienstbaarheid. Dien en groei in Liefde, Mijn vrienden, en verwerkelijk je Goddelijkheid. (Maitreya, uit Boodschap nr. 106)

Goede wil is een dynamische energie. De energie die wij goede wil noemen, is een van de krachtigste factoren in de veranderende wereldsituatie. Het is het hoogste aspect van de energie die wij liefde noemen, dat de mensheid in het algemeen kan uitdrukken. Wanneer deze wordt gedynamiseerd door het eerste aspect, het Wil-aspect, de Wil-ten-Goede, wordt het een uiterst krachtige dynamische energie, en die verandert nu de wereld. Het is de goede wil van de gewone mannen en vrouwen overal die de wereld zal veranderen. Zij zullen hun leiders de nieuwe tijd binnenleiden. Zie uzelf als een dynamische eenheid van goede wil in de wereld. Werk samen met anderen. Sluit u aan bij een groep en werk met anderen langs deze lijnen. De nieuwe wereld moet door de mens zelf gebouwd worden. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

interview met Carl-A. Fechner door Andrea Bistrich (ingekort)

Stel je voor: een wereldgemeenschap waar in de energiebehoefte wordt voorzien door duurzame energiebronnen – beschikbaar, betaalbaar en brandschoon voor alle betrokkenen. Dat is de visie op energiepolitiek in de in 2010 uitgebrachte, zeer succesvolle Duitse documentaire: De 4de revolutie – Energie-autonomie. De film toont verbluffende beelden van 10 locaties in de wereld waar mensen aan ‘energieoverdracht’ werken, met als boodschap: een directe overstap naar duurzame energie is niet alleen dringend noodzakelijk maar ook mogelijk  – en al op veel plaatsen een realiteit.
De inspirator is Hermann Scheer, op wiens onlangs uitgebrachte boek Energieautonomie de film is gebaseerd. Scheer, die op 14 oktober 2010, op 66-jarige leeftijd onverwacht overleed, was lid van de Duitse Bondsdag, directeur van Eurosolar, medeoprichter van het Internationaal Agentschap voor Duurzame Energie, raadslid van de World Future Council, winnaar van de Right Livelihood Award (1999), de World Solar Prize (1998), de World Prize voor Wind Energy (2004) en voor Bio Energy (2000). “Het huidige energiesysteem is achterhaald,” zegt Scheer in de film. “Het nieuwe systeem van energie-autonomie staat op de rand van een doorbraak … we staan voor de grootste structurele verandering in de economie sinds het begin van het industriële tijdperk.” Andrea Bistrich interviewde de regisseur en producent Carl-A. Fechner voor Share International.

Share International: Waarom heet uw film De 4de revolutie?
Carl-A. Fechner: Revoluties zijn altijd nationale schatten. De eerste van de wereldrevoluties was agrarisch. Door herstructurering van de landbouw konden productiviteit en opbrengst worden verhoogd, waardoor voorheen rondreizende volken zich gingen vestigen. De tweede revolutie was industrieel en verving veel menselijke arbeid door het toenemende gebruik van machines die door fossiele brandstoffen werden aangedreven. Maar deze periode is nu voorbij en de risico’s die we lopen als we op dezelfde voet voortgaan zijn veel te groot.
De digitale of elektronische revolutie was de derde en gebaseerd op de uitvinding van de microchip aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Computertechnologie heeft geleid tot geautomatiseerde productiesystemen die op hun beurt hele bedrijfstakken radicaal veranderd hebben; het wereldwijde web is een economisch, sociaal en cultureel communicatiemiddel op wereldschaal.
De vierde revolutie, zo stelt de film, is de totale vervanging van olie, gas, kool en kernenergie door wind-, water- en zonne-energie. Deze overgang naar 100 procent duurzame energie is voornamelijk van structureel economische aard, daar het de herstructurering van onze gehele energieproductie betreft en zal leiden tot enorme veranderingen op alle terreinen van het leven. Van gecentraliseerde energiesystemen – omvangrijke ondernemingen die voorzien in de energiebehoeften van de mensheid met de daarmee gepaard gaande grote winsten – naar duizenden, honderdduizenden, miljoenen kleine energiecentrales over de hele wereld, die in handen van de lokale bevolking zijn. Dit betekent dat energie kan worden opgewekt waar het nodig is, met lokaal of regionaal beschikbare energiebronnen.

SI: Dus u ziet de energierevolutie als een kans om meer rechtvaardigheid in de wereld te creëren?
C-AF: Zeker. Wat wij zien als fundamentele mensenrechten – het recht op voedsel, schoon water, onderwijs, een gelukkige, zorgeloze jeugd, en zo – zijn slechts in de helft van de wereld beschikbaar. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid worden in stand gehouden door het huidige machtsevenwicht, vooral in het opzicht van energievoorziening. De decentralisatie en daardoor democratisering van de energievoorziening zou de meer dan twee miljard mensen die nog niet over energie beschikken en dagelijks honger lijden, eindelijk elektriciteit verschaffen. Volgens de VN veroorzaakt ondervoeding tijdens de jeugd onherstelbare gezondheidsproblemen en een belemmerde ontwikkeling die niet hersteld kunnen worden, hoezeer de levensomstandigheden op latere leeftijd ook verbeteren. Naar mijn mening moeten we zorgen voor een gedecentraliseerde energievoorziening om deze problemen op te lossen.

SI: Kunt u deze structurele verandering in de mondiale energie-economie beschrijven?
C-AF: Energievoorziening moet niet alleen als een technische opdracht gezien worden. Het is uiteindelijk geen kwestie van het vervangen van bestaande energiecentrales door kolossale zonne-energiecentrales die bijvoorbeeld omvangrijke technische en financiële investeringen in woestijngebieden vergen, waarbij de energie dan via 4000 km lange transportlijnen naar Europa wordt vervoerd. We moeten van dit idee af; tegenwoordig kan een kerncentrale 1000 megawatt produceren maar dezelfde hoeveelheid energie kan worden opgebracht door 1000 windturbines, zonne-energiecentrales, biogasfabrieken of geothermische centrales van één megawatt. Met andere woorden, om aan de energievraag te voldoen moeten we van een paar grote, kostbare en niet-flexibele energiecentrales – die in handen zijn van enkele leveranciers – overgaan naar een veelvoud van autonome energiesystemen: windturbines, zonne-energiecentrales, biogasfabrieken en kleine hydro-elektrische centrales.

SI: In de film stelt Hermann Scheer dat de huidige gevestigde belangen in de energiesector de overgang naar vrije, door de natuur voortgebrachte energie zeker niet zonder slag of stoot zullen accepteren. Hoe sterk is de politieke en industriële oppositie tegen deze verandering? Kunnen we optimistisch zijn?
C-AF: Daarom spreken wij van een revolutie. Ik geloof dat we tamelijk optimistisch kunnen zijn. Maar we moeten met z’n allen campagne voeren om deze overgang zeker te stellen. Het cruciale punt is te beginnen en het feitelijk te doen. Dit wordt ook door Preben Maegaard benadrukt, een van de voorvechters van de film en grondlegger van het Noorse Volkscentrum voor Duurzame Energie. Door Maegaards inspanningen ontstond de grootste energieautonome regio in de wereld op dit moment: 50.000 mensen in noordwest Denemarken betrekken nu hun elektriciteit voor 100 procent uit windenergie.
In Duitsland groeit het aandeel duurzame energie gestaag en bedraagt momenteel 17 procent van de totale voorziening. De veranderingen gaan zo snel dat alle voorspellingen voortdurend worden achterhaald. De conservatieve Duitse regeringscoalitie heeft in de tussentijd zelfs geprobeerd het aandeel duurzame energie terug te dringen – dat wil zeggen de afbouw van kernenergie te stoppen en de inkomsten van en vergoedingsrechten op zonnepanelen te verminderen. Dit heeft bij veel mensen kwaad bloed gezet en laat zien dat deze regering er duidelijk veel aan gelegen is goede banden met grote ondernemingen te onderhouden. Toch kan je zien wat er gebeurt. Met de nucleaire afbouw, die onlangs is bekrachtigd en zeker een stap in de goede richting is, staat de relatie van de kanselier met haar vroegere vrienden erg onder druk. Vriendschap kan in kringen van de grote industrie zeer snel eindigen.

SI: De essentiële vraag na de Duitse afbouw van kernenergie in 2022 is: hoe vervangen we kernenergie?
C-AF: Als we stoppen met kernenergie zal aanvankelijk 23 procent van de beschikbare energievoorziening vervangen moeten worden, maar dit kan ook door doelmatigheidsmaatregelen. Dit zeer belangrijke aspect van verlagen van de energieconsumptie krijgt onvoldoende aandacht.

SI: Zouden consumenten zelf veel zuiniger kunnen zijn?
C-AF: Ja, beslist – maar met ‘consumenten’ bedoelen we niet alleen klanten – er zijn ook de architecten, de stedenbouwkundigen, de grote bouwbedrijven van energiecentrales, ondernemers die beslissen over tienduizenden megawatts, en zo verder.
De energierevolutie heeft zeer grote voordelen voor de armen, niet alleen in ontwikkelingslanden maar zelfs in dit land. In Duitsland hebben we drie jaar gedebatteerd of onze werkloosheids- en sociale uitkeringen met 8 euro per maand verhoogd moesten worden. In de film geven we voorbeelden hoe gemakkelijk ten minste 40 tot 50 euro per maand met energiebesparingsmaatregelen bespaard kan worden. Dit is veel meer dan de voorgestelde verhoging van de uitkeringen. Bovendien is het een directe besparing die je, zogezegd, in je zak houdt. Mensen moeten zich hiervan bewust worden.

SI: Er wordt vaak beweerd dat vooral zonne-energie veel te duur is. In uw film heeft u het tegendeel aangetoond, namelijk dat er veel bespaard kan worden. Met zulke tegenstrijdige informatie wordt het voor consumenten moeilijk te onderscheiden wat waar is.
C-AF: Ja, dat klopt. De reden hiervan is dat, zoals Hermann Scheer het uitdrukt, “de vis stinkt bij de kop” – omdat er sprake is van grote misleiding op het hoogste niveau. Er is in de energiesector een enorme strijd gaande om een groot aandeel in de markt en op managementniveau wordt een politiek gevoerd van opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie. In wezen zijn er natuurlijk voor ons allemaal al manieren om energie en kosten te besparen: de eerste stap is je eigen energielevering te veranderen en dit kost niets. Elk huishouden kan overstappen naar schone duurzame energie door te veranderen naar een leverancier van groene elektriciteit zoals Greenpeace Energy, Natuurstrom of Lichtblick, etc. Als je dat doet ontvang je van deze bedrijven ook regelmatig uitstekende informatie.

SI: De Deense pionier op het gebied van duurzame energie, Preben Maegaard, heeft al aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw een voorlichtingscentrum opgericht om mensen te informeren over alternatieve energievormen.
C-AF: Ja, kennis is heel belangrijk en net zo belangrijk als “informatie voor het hart”. We hebben tegenwoordig eigenlijk onbeperkte toegang tot informatie. Dat is het objectieve niveau. Maar de informatie moet ook gezien worden als uiterst belangrijk om in actie te komen. Daar gaat het allemaal om. Dit is eigenlijk de benadering van de film – van het hart naar het hoofd, naar de voeten en ja, misschien als het nodig is, zelfs naar de vuisten.

SI: U bent op veel plaatsen in de wereld geweest waar inspirerende, moedige activisten en pioniers tamelijk eenvoudige maar effectieve energie-ideeën verwezenlijken. Hoe verliep uw ontmoeting met de econoom en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Muhammad Yunus in Bangladesh?
C-AF: Het was een bijzonder hoogtepunt hem te ontmoeten – een geweldige man, ongelooflijk gedisciplineerd en hartelijk. Yunus heeft een duidelijk idee van de aanpak van armoede, waarop hij zijn privé- en zakenleven baseert.
Maar ook alle anderen die ik tijdens het filmen ontmoette – Bianca Jagger, Elon Musk, Ibrahim Togola, Matthias Willenbacher, Preben Maegaard, Zhengrong Shi en vele anderen – heb ik als een ongelooflijke verrijking ervaren.

SI: Wie of wat heeft de meeste indruk op u gemaakt?
C-AF: Sinds mijn studententijd ben ik sterk beïnvloed door het idee van rechtvaardigheid. Dertig jaar geleden moest ik, als 26-jarige student media-onderwijs, ’s avonds bij een zaklamp mijn aantekeningen maken terwijl ik in een dorp in Burkina Faso onderzoek voor mijn proefschrift deed. Dat was een beslissend moment voor mij: de lampen gaan ’s avonds uit. Dit is vandaag de dag nog steeds het geval en zou met een eenvoudig zonnetoestel gemakkelijk veranderd kunnen worden. Vandaar dat de ontmoeting met Ibrahim Togola zeker een van de belangrijkste voor me was. Tijdens zijn stage bij Preben Maegaard in Denemarken leerde Togola alles over duurzame energie en bracht de ideeën over aan zijn Afrikaanse thuisland Mali, waar hij het Volkscentrum van Mali oprichtte.
De ontmoeting met Hermann Scheer was ook een indrukwekkende ervaring. Hij wijdde zijn leven aan deze missie en stond daarom altijd onder tijdsdruk. Voor ons verblijf in Shanghai, dat we in de film laten zien, had hij geloof ik 24 uur gepland. Er was het filmen met ons, daarna ontving hij een eredoctoraat, daarna nog een erehoogleraarschap en aansluitend hield hij een toespraak…

Occupy Wall Street:
“Het nieuwe progressieve tijdperk is begonnen”

De acties van een kleine groep demonstranten in het Zuccotti-park in New York-stad heeft een kettingreactie in gang gezet en geleid tot honderden bezettingen overal in de Verenigde Staten en elders in de wereld. De Occupy Wall Street-beweging is voorpaginanieuws geworden en hun zorgen hebben niet alleen een gevoelige snaar geraakt, maar zijn ook onderdeel van het publieke debat geworden.
Het motto – “Wij zijn de 99%” – brengt het voornaamste thema voor het voetlicht: onze politieke en economische systemen laten de overgrote meerderheid van de mensen in de steek. Enorme inkomensverschillen worden groter en dat zal doorgaan zolang de politieke invloed van de 1 procent en onrechtvaardige economische praktijken aanhouden.
De publieke opinie over deze kwesties begint te veranderen. Volgens een opiniepeiling van de New York Times/CBS zegt 66 procent van de Amerikanen dat de rijkdom van het land eerlijker verdeeld moet worden. Een andere opiniepeiling laat zien dat een meerderheid ook gelooft dat een verhoging van de belasting voor de rijken gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Het Begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres rapporteerde dat de hoogste 1 procent van de inkomens in de VS nu 20 procent van het nationaal inkomen ontvangen, tegen 9 procent eind jaren ’70. Dit rapport werd groot gebracht op de voorpagina’s van de belangrijkste kranten van het land, iets wat nog maar enkele maanden geleden ondenkbaar zou zijn geweest. De gemeenschap die met Occupy Wall Street is ontstaan, begint zich te oriënteren op het soort samenleving dat de groep zou willen scheppen. Er zijn sinds de eerste dagen van het protest bibliotheken, keukens, ruilmarkten, teach-ins en algemene vergaderingen voor besluitvorming opgezet.
Vakbonden en milieugroeperingen overal in de VS zijn begonnen de Occupy-beweging krachtig te ondersteunen door aan de demonstraties deel te nemen, maar ook door donaties van tenten en geld. Omgekeerd hebben Occupy-demonstranten deelgenomen aan zowel vakbondsdemonstraties en stakersposten als milieuprotesten.
Het succes van de Occupy Wall Street-beweging hangt wellicht af van haar vermogen om vaste voet aan de grond te krijgen en op de lange duur zichtbaar te blijven. De Occupy-beweging heeft een mondiale gedachtenwisseling over de belangrijkste kwesties van nu aangewakkerd. Zoals Stephen Eric Bronner, professor Politieke Wetenschappen aan de Rutgers Universiteit, stelde: “Er zijn tijden die een vonk nodig hebben: niet alleen om actie te doen ontbranden, maar om enige zin van historisch besef te cultiveren. Dit is een van die momenten en Occupy Wall Street heeft de lucifer aangestoken.”
Econoom Jeffrey Sachs zegt in ‘De nieuwe vooruitgangsbeweging’, een opinieartikel voor de New York Times: “Occupy Wall Street en de aan haar verbonden bewegingen in het hele land zijn meer dan een wandeling in het park. Ze zijn waarschijnlijk eerder de aanzet tot een nieuw tijdperk in Amerika.” Hij eindigt met: “Zij die denken dat het koude weer een einde zal maken aan de demonstraties, moeten zich nog maar eens op het hoofd krabben. Er is een nieuwe generatie leiders die net begint op te staan. Het nieuwe progressieve tijdperk is begonnen.” (Bronnen: ReaderSupportedNews.org, San Francisco Chronicle, wikipedia.org, adbusters.org, New York Times)