De stem van het volk – december 2011

Occupy Wall Street:
“Het nieuwe progressieve tijdperk is begonnen”

De acties van een kleine groep demonstranten in het Zuccotti-park in New York-stad heeft een kettingreactie in gang gezet en geleid tot honderden bezettingen overal in de Verenigde Staten en elders in de wereld. De Occupy Wall Street-beweging is voorpaginanieuws geworden en hun zorgen hebben niet alleen een gevoelige snaar geraakt, maar zijn ook onderdeel van het publieke debat geworden.
Het motto – “Wij zijn de 99%” – brengt het voornaamste thema voor het voetlicht: onze politieke en economische systemen laten de overgrote meerderheid van de mensen in de steek. Enorme inkomensverschillen worden groter en dat zal doorgaan zolang de politieke invloed van de 1 procent en onrechtvaardige economische praktijken aanhouden.
De publieke opinie over deze kwesties begint te veranderen. Volgens een opiniepeiling van de New York Times/CBS zegt 66 procent van de Amerikanen dat de rijkdom van het land eerlijker verdeeld moet worden. Een andere opiniepeiling laat zien dat een meerderheid ook gelooft dat een verhoging van de belasting voor de rijken gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Het Begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres rapporteerde dat de hoogste 1 procent van de inkomens in de VS nu 20 procent van het nationaal inkomen ontvangen, tegen 9 procent eind jaren ’70. Dit rapport werd groot gebracht op de voorpagina’s van de belangrijkste kranten van het land, iets wat nog maar enkele maanden geleden ondenkbaar zou zijn geweest. De gemeenschap die met Occupy Wall Street is ontstaan, begint zich te oriënteren op het soort samenleving dat de groep zou willen scheppen. Er zijn sinds de eerste dagen van het protest bibliotheken, keukens, ruilmarkten, teach-ins en algemene vergaderingen voor besluitvorming opgezet.
Vakbonden en milieugroeperingen overal in de VS zijn begonnen de Occupy-beweging krachtig te ondersteunen door aan de demonstraties deel te nemen, maar ook door donaties van tenten en geld. Omgekeerd hebben Occupy-demonstranten deelgenomen aan zowel vakbondsdemonstraties en stakersposten als milieuprotesten.
Het succes van de Occupy Wall Street-beweging hangt wellicht af van haar vermogen om vaste voet aan de grond te krijgen en op de lange duur zichtbaar te blijven. De Occupy-beweging heeft een mondiale gedachtenwisseling over de belangrijkste kwesties van nu aangewakkerd. Zoals Stephen Eric Bronner, professor Politieke Wetenschappen aan de Rutgers Universiteit, stelde: “Er zijn tijden die een vonk nodig hebben: niet alleen om actie te doen ontbranden, maar om enige zin van historisch besef te cultiveren. Dit is een van die momenten en Occupy Wall Street heeft de lucifer aangestoken.”
Econoom Jeffrey Sachs zegt in ‘De nieuwe vooruitgangsbeweging’, een opinieartikel voor de New York Times: “Occupy Wall Street en de aan haar verbonden bewegingen in het hele land zijn meer dan een wandeling in het park. Ze zijn waarschijnlijk eerder de aanzet tot een nieuw tijdperk in Amerika.” Hij eindigt met: “Zij die denken dat het koude weer een einde zal maken aan de demonstraties, moeten zich nog maar eens op het hoofd krabben. Er is een nieuwe generatie leiders die net begint op te staan. Het nieuwe progressieve tijdperk is begonnen.” (Bronnen: ReaderSupportedNews.org, San Francisco Chronicle, wikipedia.org, adbusters.org, New York Times)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.