Een geschenk van de Allerhoogste
door de Meester —, via Benjamin Creme (10 mei 2015)
De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht hebben in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene op de andere dag.
Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. Die tijd is niet veraf.
De Grote Heer wacht ongeduldig om te verschijnen en de wereld te vereren met Zijn openlijke, erkende aanwezigheid.
Vrees niet. Er is een nieuwe wereld in de maak die het vertrouwen en de moed van de mensen in gelijke mate zal herstellen.

V. Wordt Maitreya nog steeds op de Chinese televisie geïnterviewd?
A. Ja.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya in China gegeven sinds het meinummer van Share International?
A. Nog eens drie interviews in China. (Het aantal interviews tot dusver in China is 22, en het totaal is 157.)

V. In recente nummers van Share International lezen we dat Maitreya in enkele landen in het Midden-Oosten werkt.
A. Daar werkt Hij nog steeds. Hij heeft er tot dusver geen interviews gegeven.

V. Werkt Maitreya door milieugroeperingen of leiders op ecologisch gebied direct of indirect met adviezen te geven over het aanpakken van de urgente klimaatproblemen?
A. Nee.

V. Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat kijkers in Europa Maitreya op televisie zullen zien?
A. Niet lang.

V. Staat Maitreya’s interview voor de Japanse televisie binnen de komende 12 maanden gepland?
A. Het is mogelijk, maar het staat niet gepland.

V. Is het uw ervaring dat mensen in het algemeen niet van verandering houden? De afgelopen drie artikelen van uw Meeser wijzen op het feit dat verandering aanstaande is, dat alles zal veranderen en dat we, ofschoon de omstandigheden enige tijd moeilijk zullen zijn, de veranderingen zullen verwelkomen.
A. Inderdaad. Mensen houden van wat ze kennen, om zich veilig te voelen.

V. Wat is de beste en snelste manier om de ziel toe te staan de persoonlijkheid te laten domineren?
A. Door meditatie.

V. Ondanks de pijnlijke gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen heeft men in het Verenigd Koninkrijk er toch voor gestemd om de Conservatieve Partij in de regering te houden. Wat zegt dat over de prioriteiten van de mensen?
A. Dat ze materialistisch zijn, dat ze de voorkeur geven aan de status quo, dat ze niet van verandering houden. Het laat ook zien dat het Britse publiek bijzonder gefragmenteerd is.

V. Denkt u dat de jongste Britse verkiezingen zullen helpen om de waarneming van mensen geleidelijk aan te scherpen en de noodzaak in te zien om voor het algemeen welzijn te kiezen?
A. Sommigen maken deze keuze al.

V. Denken u en uw Meester dat de uitslag van de Britse verkiezingen de economische ineenstorting zal versnellen?
A. Het Verenigd Koninkrijk is in dit opzicht niet zo belangrijk.

V. Wat is, naast de ontdekking van de etherische gebieden van materie, de volgende grote stap die de mensheid op technologisch gebied moet maken?
A. Er is slechts één grote stap en dat is beseffen dat we allen één zijn en alleen dat bewustzijn zal ons in juiste verhouding brengen tot elkaar. Hier is geen technologische stap voor nodig; zodra de wereld één wordt volgt de rest vanzelf.

Boodschap van hoop
Op 19 april 2015 liep er aan het einde van de optocht die onderdeel is van de Aardebeurs in het Balboa Park van San Diego, een in het groen geklede man met blond golvend haar. Hij droeg een bord met aan de ene kant: “Maitreya komt” (of iets van die strekking) dat onze aandacht trok vanuit de kraam waarin we stonden. Hij draaide het bord toen om en daar stond: “in januari 2017”. Nadat hij het bord had omgedraaid, keek hij ons aan met een brede lach, die me deed denken aan het moment in Los Angeles toen ik een sterkere energetische stimulans dan op andere keren kreeg; Benjamin Creme keek me op dat moment tijdens de overschaduwing recht aan. Ik zag toen twee gezichten. Het echte gezicht van de heer Creme keek ergens anders naar en een schaduwgezicht bleef naar mij kijken met een lach die heel erg op deze leek. Aangezien we nooit iemand in San Diego zijn tegengekomen, buiten onze groep, die informatie over Maitreya verstrekt en ik me niet herinner ooit iemand als deze heer gezien te hebben, wil ik graag vragen of dit iemand anders was dan een reguliere deelnemer aan de Dag van de Aarde?
J.MN., San Diego (CA, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Onderzoekende geest
Tijdens de jaarlijkse lezing in Parijs op 28 maart 2015 stond ik in de kraam waar de SOP-speldjes en -stickers en stickers met “Samendelen redt de wereld” werden verkocht. Er stonden veel mensen voor de kraam, die spullen uitzochten en kochten. Ik was vooral geconcentreerd bezig met het uitrekenen van het juiste wisselgeld. Op een gegeven moment stond er een lange, elegante dame voor me. Haar armen waren lang en dun. Al haar gebaren gaven de indruk dat ze danste. Zij was ook heel rustig en kalm. In plaats van wat materiaal uit te zoeken, begon ze me vragen te stellen. Kijkend naar het groene papier vroeg ze of dat verband hield met het SOP-speldje. Ik zei: “Ja, dit is het artikel van Benjamin Creme’s Meester over SOP! gebaseerd op SOS.
Toen gingen haar ogen naar de stickers met “Samendelen”. Ze zei dat ze het verwarrend vond dat de twee zaken gecombineerd werden en vroeg me heel eerlijk: “Ik weet het niet meer, vertel me eens wat het verband tussen de twee is. Ik vertelde haar dat het plan voor het aanvaarden van samendelen zo vertraagd was, dat we nu tegelijkertijd moeten komen met het beginsel van samendelen om WWIII en een catastrofe voor de planeet te vermijden. Zij leek opgetogen en voegde er op ernstige toon aan toe dat ze heel erg bezorgd was over deze situatie en dat ze de Klimaatconferentie die aan het eind van dit jaar in Parijs gehouden wordt, in het oog hield. Het leek erop dat ze tevreden was met mijn antwoord en terwijl ze me steeds recht aankeek, draaide ze haar hoofd zodat ik haar profiel kon zien en ik was heel verbaasd dat ze een arendsneus had.
Kunt u zeggen wie deze vrouw was?
P.C., Montivilliers (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Waarneming in Nieuw-Zeeland
Op 27 februari 2015 rond 9 uur ’s avonds, toen mijn vriend en ik van ons werk op weg naar huis waren, zagen we in het westen een ongewoon groot stralend voorwerp laag aan de hemel staan toen we in de richting van Auckland keken. Ik was verbaasd dat niemand anders keek en wees ernaar omdat ik nog nooit eerder zoiets groots en helders in de lucht had gezien.
Toen we een paar minuten later thuis waren, keken we door een telescoop naar het op een ster lijkende voorwerp en het leek een beetje te pulseren. We konden er alles bij elkaar 25 minuten naar kijken voordat het behoorlijk snel wegzonk achter de verre heuvels in het westen.
Mijn eerste gedachte was dat het Maitreya’s ‘ster’ was, maar dit voorwerp leek niet op de sterfoto’s op YouTube en in Share International, daarom zouden we heel graag willen weten wat het was. Met dank voor al het werk van Share International door de decennia heen.
D.V., Waiheke Island (Auckland, Nieuw-Zeeland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stralende voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

Bevestiging
Pas vandaag heb ik uw website gevonden hoewel ik in mei 2007 voor het eerst van de beminde Maitreya hoorde. Ik las een folder die van het Mind, Body en Spirit-evenement kwam en vond het interessant en inspirerend, en genoot echt van de nieuwsbrief en het zoeken naar tekenen van de ‘ster’, enz. Niet lang daarna, terwijl ik zat te mediteren voor de spiegel van mijn toilettafel en ik mijn ogen gesloten had, ‘voelde ik dat mij werd gezegd’ dat ik mijn ogen moest openen en in de spiegel kijken. Dat deed ik en daar was klaarhelder Maitreya’s ‘Hand’ en Hij zei tegen me: “Maitreya, IK BEN hier”. Ik was ZO overweldigd van binnen met zo’n vreugde en dankbaarheid waar ik geen uitdrukking aan kon geven; toch voelde ik me verdrietig en betreurde ik het dat mijn emoties me schokten en dat ik Hem persoonlijk daar ter plekke niet heb bedankt. Ik heb altijd de bedoeling gehad het na te vragen en u te schrijven en te vragen of u kunt navragen wat Zijn boodschap voor mij was?
Ik ben zo dankbaar dat ik weer in aanraking hiermee gekomen ben en uw website gevonden heb, zulke wonderbaarlijke leesstof. Dank u voor al het werk en de inspanning die erin gaat zitten.
Christine Huetson, VK.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya haar liet weten: “Ik ben hier.”)

Ontvankelijk publiek
Op 15 februari 2015 gaven we een lezing in het spiritueel centrum ‘De Roos’ in Amsterdam. Het aantal mensen dat op een lezing afkomt kan heel erg verschillen, maar het was echt verrassend toen er slechts één man kwam. ‘Ik weet zeker dat er een paar meer zullen komen, we moeten de deur openlaten’, dacht ik bij mijzelf. In plaats van een lezing te geven, besloten we ons te richten op het beantwoorden van de vele vragen van de man, een Kroatiër, die in Amsterdam woonde en die al van Maitreya en de Meesters van Wijsheid gehoord had. Ongeveer halverwege hadden we het er over hoe Maitreya plotseling hier in de kamer zou kunnen verschijnen als hij dat wilde, als dat een doel diende. Een korte tijd later ging de deur open en een Indonesische vrouw kwam stilletjes naar binnen. Ze was in de 50 en deftig gekleed met gemberkleurig geverfd haar. Ze had een vrolijk, vriendelijk gezicht met een prachtige glimlach. Ze ging naast N. zitten en luisterde eventjes voordat ze vragen begon te stellen. Ze was met name geïnteresseerd in wat volgens onze informatie de relatie tussen Maitreya en de Meester Jezus was.
Ze vertelde ons dat haar vader joods was en haar moeder katholiek. Ze vond dat religies teveel macht hadden in de hedendaagse wereld. Hoe meer ze hoorde, des te enthousiaster ze werd terwijl ze meer vragen stelde over wie de Messias echt was geweest toen Jezus 2000 jaar geleden in Palestina kwam. De deur ging voor een tweede keer open en er kwam een kleine joodse man binnen. Hij had een serieuze uitdrukking op zijn gezicht en droeg een bril met ronde glazen. De Indonesische vrouw stelde hem voor als haar partner uit Londen en vertelde hoe geweldig het was geweest dat hij in haar leven was gekomen, nadat ze haar man had verloren door een ernstige ziekte.
Ze was zich goed bewust van alles wat tijdens onze discussie ter sprake was gekomen. Ze voegde wat opmerkingen van zichzelf toe, zoals haar verwachting dat de nieuwe Griekse premier nieuwe politieke inzichten zou laten horen die verandering zouden brengen en dat kwijtschelding van schuld belangrijk is omdat dat met samendelen te maken heeft.
Ze zei: “Zodra politici macht krijgen, veranderen ze. Het is hun plicht mensen te beschermen, maar wanneer mensen voor hun rechten opkomen, gaan politici hardvochtig met hen om. Maar, de stem van het volk wordt sterker. We zouden allemaal een basisinkomen moeten ontvangen, zodat iedereen normaal kan leven. Onderwijs en gezondheidszorg zouden gratis verstrekt moeten worden.” N. herinnert zich een bijzondere sfeer vanaf het moment dat ze binnenkwam, alsof we werden gezegend, en dat ze vaak N.’s arm aanraakte, wat heel vertrouwd aanvoelde, alsof ze elkaar al jaren kenden. We beëindigden ons gesprek met het lezen van een artikel over “Broederschap” van Benjamin Creme’s Meester en Maitreya’s Boodschap nr. 4. Terwijl we nog even stil bleven zitten, vroeg ze beleefd of ze nog een vraag mocht stellen. Met een schalkse blik in haar ogen vroeg ze: “Dus Maitreya werd overschaduwd door Jezus?” alsof ze er niets van had begrepen. Ze vertelde dat haar partner en zij in het Informatiecentrum [in Amsterdam] een Transmissieworkshop hadden bijgewoond en begon het Gebed voor de Nieuwe Tijd op te zeggen, dat ze duidelijk uit haar hoofd kende. Terwijl we bij de tafel met folders en boeken stonden, begon ze plotseling de “Grote Aanroep” op te zeggen, die ze ook uit haar hoofd kende.
Toen vroeg ze naar de verhouding tussen Sai Baba en Maitreya en begon meteen te vertellen hoe ze nieuwe biljetten van 10 Britse pond onder haar matras had gevonden, nadat ze Sai Baba om hulp had gevraagd in de tijd dat ze voor haar stervende echtgenoot zorgde. Ze wist meteen waar ze het geld kon vinden en dat Sai Baba het voor haar had gematerialiseerd. Tenslotte noemde ze Benjamin Creme’s laatste boek Eenheid in Verscheidenheid terwijl ze naar mijn tas wees, waar inderdaad de Nederlandse vertaling van dat boek in zat. Intussen werden de energieën, de zegeningen steeds intenser, vooral nadat ze haar ervaring met Sai Baba had verteld.
Wat, terugkijkend, echt opmerkelijk was, is dat ze op deze manier belangrijke onderwerpen aanroerde die niet eerder in ons gesprek waren genoemd, zoals Transmissie-meditatie, de kunst van Zelf-verwerkelijking, de aanwezigheid van Maitreya en Sai Baba als respectievelijk de planetaire en kosmische Belichaming van Liefde en Eenheid in Verscheidenheid.
Wie waren deze opmerkelijke vrouw en haar partner?
A.D.D., N.dG.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zowel de ‘Indonesische vrouw’ als haar partner woordvoerders waren voor de Meester Jezus.)

Tekenen over de hele wereld
 

Tijdens de enorme uitbarsting van de vulkaan Calbuco in Chili, in april 2015, namen een dichte donkergrijze rookpluim en as de vorm aan van een reusachtig menselijk wezen. Sommige media berichtten ook over een groep ufo’s die gefotografeerd werden terwijl ze dicht bij de spuwende vulkaan vloog. (Bronnen: inquisitr.com; express.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de Meester Jezus de reusachtige menselijke figuur manifesteerde. De ufo’s waren ruimtevaartuigen van Mars.)

Foto van een helder voorwerp dat van kleur verandert, werd op 19 april 2015 boven Amsterdam in de richting van de Grote Beer genomen door M.Z
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Foto ingezonden door T.W., die schrijft: “Dit buitengewoon heldere voorwerp hangt als een lamp in de lucht en kan beslist niet ver weg in de ruimte gelokaliseerd worden. Deze video, waarvoor een 2.6x tele-convertor is gebruikt, werd op 2 mei 2015 om 21.00 uur in Samnanger (Noorwegen) genomen.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

San Diego, VS –  Op dinsdag 29 april werd in San Ysidro een video opgenomen door een filmploeg van NBC7, waarin een ufo werd vastgelegd die bleef flitsen en van kleur veranderen, van rood, naar blauw naar groen. Een toeschouwer, Larry Fox, zond verscheidene foto’s die een rij veelkleurige lichten in de lucht boven San Diego vastlegden. “Het leek op een knipperlicht,” zei hij. Fox stond buiten in zijn achtertuin toen hij de lichten zuidwestelijk van de Coronadobrug zag. Volgens hem was het geen vliegtuig of een drone, omdat het niet van zijn plaats bewoog. “Het was een reeks flitsende lichten,” zei hij. “Als het een vliegtuig was zou het zich hebben verplaatst.”Een verslaggever en fotograaf van NBC7 ontdekten dezelfde lichten vanuit San Ysidro toen ze op dinsdagavond opnamen maakten over een ongerelateerd nieuwsbericht. (Bron: nbcsandiego.com)
(Benjamin Creme’ s Meester verklaart dat de ufo een ruimtevaartuig was van Mars.)

San Antonio, VS – Op 1 mei 2015 werd boven San Antonio (Texas) een stille, stralende ufo gefilmd die voortdurend van vorm en kleur veranderde. Volgens de ooggetuige: “Bij inzoomen was een ufo van energie te zien. Je kan zien hoe hij uitdijt en inkrimpt alsof hij hoog daarboven glijdt…Er bewoog zich iets aan de onderkant… Je kan duidelijk zien dat daarboven een ufo langzaam van kleur verandert terwijl hij zich voortbeweegt…Als je de video-opnamen analyseert kan je zien hoe hij rondom een gloed uitstraalt. Als een omringend energieveld.” (Bronnen: ufosightingsdaily.com; You Tube: SAUFOTX)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo een ruimtevaartuig van Mars was.)

Reusachtig ruimtevaartuig gefotografeerd door NASA
Jaren geleden kondigden Russische wetenschappers aan dat ze dicht bij de zon reusachtige ufo’s hadden ontdekt. Zij beweerden dat sommige van de voorwerpen de afmeting van de maan hadden en ogenschijnlijk zeer wendbaar waren, aangezien ze van hoogte en positie konden veranderen, en plotseling zeer scherpe bewegingen in willekeurige richtingen konden maken. De ufo’s konden, zeiden de Russen, enorme snelheden bereiken en konden ook bliksemsnel verdwijnen.
Onlangs lijken soortgelijke voorwerpen dicht bij de zon gefotografeerd te zijn en hun activiteit schijnt toe te nemen. Op 7 mei om 06.24 uur werd door de LASCOC2 SOHO camera’s van NASA een grote figuur, mogelijk een ruimtevaartuig, gefotografeerd. Het lijkt alsof het voorwerp zich in de richting van de zon beweegt. Een schatting van de afmeting duidt erop dat de figuur wellicht even groot is als het grondoppervlak van de Verenigde Staten.
Twee dagen later, op 9 mei, werden nog twee van dergelijke voorwerpen gefotografeerd – één door de SOHO LASCO C2-camera om 00.36 uur; de andere om 10.30 uur door SOHO LASCO3-camera. (Bronnen: NASA SOHO; YouTube.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de reusachtige voorwerpen allemaal ruimtevaartuigen zijn die op Mars gemaakt zijn.)


Van een grote foto van Sai Baba in een kamer van een volgeling in Sai Baba’s ashram in Puttaparthi (India) vloeit een stroom vibuthi. Foto genomen en ingezonden door P.L., VK.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit wonder door Sai Baba wordt gemanifesteerd.)

 

 

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Onschadelijkheid’. Deze citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wanneer Ik in de openbaarheid verschijn, zal Ik de wereld de noodzaak voorhouden van verandering. Deze veranderingen, Mijn vrienden, zijn door God gegeven. Wanneer de mens de weg tot God gaat, moet hij die goddelijkheid tentoonspreiden. Alle menselijke structuren moeten het Goddelijk Licht uitstralen. Alle denkwijzen van de mens moeten de innerlijke God openbaren. Deze waarheid, Mijn vrienden, ligt ten grondslag aan verandering. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie de noodzaak hiertoe gaarne aanvaarden. (Maitreya, Boodschap nr.96)

Het ontwaken, het nieuwe licht, is een teken dat de mensen de Grote Wet beginnen te begrijpen: alleen onschadelijkheid brengt mensen in een juiste relatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, de fundamentele Wet van ons leven. Dit is een spirituele gemeenplaats, maar één die het mensenras moeilijk te begrijpen of te aanvaarden vond. Zulke begrip en aanvaarding zouden voor altijd, en in één slag, veel onnodige pijn en lijden in onze wereld transformeren. De Energieën van Waterman, die elke dag in kracht toenemen, zullen het voor de mensen gemakkelijker maken om de noodzaak van onschadelijkheid in te zien. Deze heilzame krachten werken toe naar samensmelting en synthese en verminderen zo het verlangen naar wedijver en aanmatigend individualisme. De tekenen wijzen erop dat de mens op weg is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’)

[Maitreya’s] lering zal gefaseerd worden vrijgegeven, waarbij elke fase aansluit bij de noden van de mensheid in verschillende perioden van de komende ca. 2350 jaar. Hij zal allereerst de nadruk leggen op de eenheid van de mensheid, op het bestaan van de menselijke ziel, en op de noodzaak van samendelen en juiste verhoudingen. Hij zal, opnieuw, de Wet van Oorzaak en Gevolg onderwijzen en het verband met de Wet van Wedergeboorte, daarbij wijzend op de noodzaak van onschadelijkheid in alle relaties. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Mijn Aanwezigheid brengt reeds verandering teweeg in het denken van de mensen, in hun hart, en ze staan verwonderd. Mijn inspanningen hebben resultaat, al lijkt het niet zo. De mensen richten zich weer op de waarheid, op de Wetten die God zijn. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die desgewenst je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kan de weg tot God worden begaan. Stel je ten doel om de taak op je te nemen van herbezinning, van wederopbouw en verandering. (Maitreya, Boodschap nr.13)

[Maitreya] zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Onschadelijkheid is de sleutel tot de nieuwe schoonheid in verhoudingen die zal ontstaan. Een nieuw besef van verantwoordelijkheid voor daden en gedachten zal een ieder leiden in elke situatie; een begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg zal de manier waarop mensen met elkaar omgaan transformeren. Een nieuwe en harmonieuzere wisselwerking tussen mensen en landen zal de wedijver en het wantrouwen van nu verdringen. Geleidelijk zal de mensheid de kunst van het leven leren, die elk ogenblik de ervaring van het nieuwe verschaft. Niet langer zullen de mensen leven met angst voor de toekomst en voor elkaar. Niet langer zullen miljoenen honger lijden of gebukt gaan onder de last van arbeid voor hun broeders.( Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

We moeten de kunst van het leven leren. Het is een kunstvorm en kan alleen al doende geleerd worden. Het is niet iets wat je kunt onderrichten, maar je kunt wel de beginselen onderrichten, de wetten. Onderricht de wetten en de regels die daarvan afgeleid zijn – de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid en de Wet van Opoffering – en je onderricht de grondbeginselen van het leven. Het leven verloopt volgens deze Wetten en hoe eerder we deze instinctief onderdeel maken van ons leven, des te sneller ons leven en onze wereld redelijk gecoördineerd en harmonisch zullen zijn. Momenteel is de wereld vervuld van zorgen en angst. De aard van het leven zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Met de hulp van Maitreya en de Meesters zal het op een dag zo zijn. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. (Maitreya, Boodschap nr.40)

Onschadelijkheid ontwikkelt zich stapsgewijs naarmate men meer onthecht raakt. Door het evolutieproces ontwikkelen we onthechting. Daar gaat het om bij de ontwikkeling van bewustzijn. Hoe meer wij onthecht raken van de uitwerkingen van de fysieke, emotionele en mentale ervaring, hoe beter de ziel haar onschadelijke aard kan uitdrukken via de persoonlijkheid. Hoe meer onthecht we zijn, des te onschadelijker we worden. Hoe minder onthecht we zijn, des te schadelijker we onvermijdelijk zijn. Gehechtheid is een overontwikkeld besef van de persoonlijkheid als afgescheiden eenheid, het ego. Hoe meer afstand je neemt van de ervaring van de persoonlijkheid, die in werkelijkheid de ervaring van de ziel in incarnatie is, hoe meer je je onthecht van vereenzelviging met de voertuigen en je steeds meer identificeert met de ziel en haar doel, des te onschadelijker je wordt. Het is de ziel in de vorm die incarneert. Het is de uitdrukking van de ziel die onschadelijkheid teweegbrengt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Er komt een tijd dat de ziel zich zo krachtig door haar weerspiegeling, de man of vrouw in incarnatie, manifesteert dat hij of zij stopt met al te veel negatief karma te creëren, en min of meer onschadelijk wordt. Zo zien we hoe belangrijk onschadelijkheid is in alle menselijke relaties. Door destructief te zijn creëren we negatief karma en dat moeten we vereffenen. We worden geboren met dit karma, maar alle onfortuinlijkheden in ons leven, de pijn en het lijden worden afgedaan als pech. Het is geen pech, maar het directe gevolg van ons karma… Als je weet dat elke gedachte en elke daad een reactie veroorzaakt die effect heeft op anderen, en natuurlijk ook op jezelf, dan begrijp je de noodzaak van onschadelijkheid. Wanneer we deze basiswet van ons bestaan echt begrijpen, zal dat onze wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Leringen van de Oude Wijsheid)

Ik zie rondom jullie je aspiratie en liefde, je hoop op en verlangen naar een betere wereld. Geloof Mij, Mijn vrienden, dit alles zal vervuld worden. Die nieuwe wereld is nu aan het ontstaan, krijgt vorm in denken en verlangen, en daalt langzaam neer. Heb daarom geen angst, Mijn broeders. Ik verkeer onder jullie op vele wijzen. Ik presenteer Mijzelf aan de wereld in vele facetten. Ik zet alle vormen aan tot verandering. Ik stimuleer alle zielen tot groei. Ik ben met jullie en in jullie. Ik ben het hart van jullie leven. Ik streef ernaar jullie de Wetten te laten zien die God zijn. Ik beoog de liefde van je hart te wekken. (Maitreya, Boodschap nr.100)

[Maitreya’s] onderricht, dat reeds is begonnen, zal licht werpen op de werking van de Wetten die alle leven regeren, en voor de mensen het doel verhelderen van hun aanwezigheid hier op Aarde. Hij zal laten zien hoe actie leidt tot reactie en hoe de mens zodoende zelf de omstandigheden van zijn leven creëert. Op deze manier zullen de mensen de noodzaak leren inzien van schadeloosheid in elke situatie en verhouding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lering van Maitreya’)

We moeten inzien dat onschadelijkheid een absolute noodzaak is. Zodra we die Wet in de diepste zin begrijpen, zodra we ons er werkelijk bewust van worden als een openbaring in ons hart, in ons denken, en niet alleen maar als een intellectueel idee waarvan we de rechtvaardigheid kunnen inzien, zodra het een besliste ervaring is van de realiteit in ons leven, zullen we niet langer wanorde scheppen, zullen we niet langer die onevenwichtigheid scheppen die het gevolg is van destructief handelen. De enige manier waarop we dit op grote schaal kunnen benaderen is door de uitdrukking van goede wil. … Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van Zijn hoofdpunten maken. De Wetten van Liefde betekenen juiste verhoudingen. De Wetten van Leven betekenen juist denken, juist handelen. Wanneer je een combinatie hebt van juist handelen, juist denken en goede wil, krijg je de vrije, verdraagzame, onschadelijke samenleving waarnaar we moeten streven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

 

Burgemeesters verenigd in strijd tegen klimaatverandering

Voorafgaand aan de Conferentie inzake Klimaatverandering in december 2015 in Parijs geven groepen die de grootste steden ter wereld vertegenwoordigen een krachtig signaal af. Het gaat om de Klimaatleiderschapsgroep C40, Lokale Overheden voor Duurzaamheid (ICLEI), en de Verenigde Steden en Lokale Overheden (UCLG), met steun van VN-Habitat, het huisvestingsprogramma van de Verenigde Naties. Tijdens de VN Klimaattop van 2014 werd het Genootschap van Burgemeesters geïntroduceerd. Het is de grootste coalitie ter wereld van stedelijke bewindvoerders die klimaatverandering aanpakken door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, resultaten te meten en zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.
Het Genootschap van Burgemeesters zorgt ervoor dat steden:
• zichtbaarder worden als voorlopers in de reactie op klimaatverandering
• hun inzet tonen voor een ambitieuze wereldwijde klimaatoplossing, met name nu landen in december 2015 in Parijs met elkaar om de tafel zullen zitten voor een nieuwe klimaatovereenkomst
• investeringen vanuit de publieke en private sector aanmoedigen door het hanteren van transparante maatstaven die overeenkomen met de standaarden van de nationale overheid.
• sneller overgaan tot ambitieuzere en duurzame lokale klimaatacties, op basis van samenwerking.

Tijdens het C40-forum voor Latijns-Amerikaanse burgemeesters in Buenos Aires (Argentinië) op 27 maart 2015 kondigden burgemeesters van Latijns-Amerikaanse steden samen de ‘intentieverklaring voor de schone C40-bus’ en de ‘Latijns-Amerikaanse verklaring over het Genootschap van Burgemeesters’ aan. Eduardo Paes, voorzitter van de C40 en burgemeester van Rio de Janeiro, zei: “Door vandaag deze cruciale stappen te zetten, zetten Latijns-Amerikaanse steden de toon voor stedelijke actie die de uitstoot van broeikasgassen en klimaatrisico’s terugdringt en gezondheid, welzijn en economische kansen voor inwoners van steden bevordert. Burgemeesters leren van elkaar dankzij netwerken als C40, wisselen informatie uit en zetten daarmee aan tot actie op lokaal niveau. Het evenement van vandaag vormt het bewijs voor deze veelbelovende ontwikkeling”. Latijns-Amerikaanse steden beschikken over enorm veel potentie om de mondiale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Onderzoek van C40 toont aan dat steden samen de CO2-uitstoot per 2030 met 2500 ton kunnen beperken, wat gelijk staat aan het verwijderen van 526 miljoen auto’s van de wegen.
Tijdens een andere C40-vergadering, op 10 april 2015 in Seoul (Zuid-Korea), kondigden 36 burgemeesters van over de hele wereld aan dat zij zich zullen aansluiten bij het Genootschap van Burgemeesters. De burgemeesters uit Zuid-Korea, de Filipijnen, Maleisië, Indonesië, India, Australië, Bangladesh, Canada, de Verenigde Staten, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Senegal, Mexico, Colombia, Brazilië en Costa Rica maakten plannen voor nieuwe acties en wisselden informatie uit over succesvolle projecten. Bijvoorbeeld:
• Door energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen heeft de stad Seoul zijn energiebehoefte gereduceerd met het equivalent van het rendement van een nucleaire kerncentrale.
• San Francisco zal vanaf 2020 niet langer zijn afval verwerken via een vuilstortplaats. Dit zorgt voor een enorme vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Sinds 2012 vervangt Sydney zijn straatverlichting door LED-lampen (een idee overgenomen uit Los Angeles). Dit heeft het energieverbruik met 46 procent verminderd. Het Genootschap van Burgemeesters toont aan dat steden ware klimaatkoplopers zijn en dat wat er op lokaal niveau plaatsvindt uiteindelijk de wereld kan veranderen. (Bronnen: compactofmayors.org; huffington post.com)

Winst(bejag) boven wereld(belang)

In veel landen overal ter wereld worden mensen voor een onechte keuze gesteld die, voor veel arme mensen, helemaal geen keuze is. Als ze kiezen voor banen, levensonderhoud en voedsel voor hun kinderen moeten ze aanvaarden dat dat ten koste van het milieu gaat. Een voorbeeld is wat er in Nicaragua gebeurt, waar dwars door het land een gigantisch kanaalproject gegraven wordt om de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan te verbinden als een alternatieve doorgang voor het Panamakanaal.

Het project van 50 miljard dollar (45 miljard euro) bestaat uit het graven van een tot 27,5 m diepe, 520 m brede en 290 km lange geul die regenwouden, ongerepte inheemse vegetatie raakt en dwars door het Meer van Nicaragua snijdt, het grootste zoetwaterreservoir in de regio. Het Grand Canal-project zal oceanen verbinden, maar het verdeelt de bevolking: sommigen verwelkomen de belofte van banen voor mensen in een zeer arm land, terwijl anderen de onvermijdelijke en onherstelbare vernietiging van het milieu en de overheveling van de winst naar buitenlandse projectontwikkelaars en van werkgelegenheid naar buitenlandse werknemers vrezen. Nicaragua is het op één na armste land van het westelijk halfrond. Met weinig of geen openbare raadpleging en een duidelijke weigering om naar de waarschuwingen van een koor van wetenschappelijke en inheemse klachten en protesten te luisteren, zijn de gravers al aanwezig. Het Grand Canal-project werd naar verluidt goedgekeurd zonder voorafgaand overleg met de betrokken inheemse gemeenschappen. Een uitspraak van januari 2015 van het Territoriale Rama- en Kriol-bestuur stelde: “Naast de groeiende wetenschappelijke bezorgdheid over het kanaal zijn rechtszaken ingediend door inheemse gemeenschappen als de Mískitu van Tasbapouni, Kriol, Monkey Point en van de zwart-inheemse Creoolse gemeenschappen van Bluefields in de Autonome Regio van de Southern Caribbean (ARSC). De inheemse en Afro-Nicaraguaanse volkeren die in de regio wonen, dienden in 2013 de eerste aanklacht in bij het Nicaraguaanse Hooggerechtshof die de rechtsgeldigheid van Wet 840 aanvecht, welke de overheid toestond het kanaalproject te gunnen aan de Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND) Groep van de Chinese miljardair Wang Jing uit Hongkong, zonder overleg met de getroffen gemeenschappen of de uitvoering van milieueffectonderzoeken die vereist zijn voor elk ander bouwproject in Nicaragua. In december 2013 oordeelde de rechter dat de wet constitutioneel was. De inheemse gemeenschappen verplaatsten toen hun strijd naar de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR). In november 2014 stemde de IACHR toe de petitie van de getroffen gemeenschappen om beschermende maatregelen, in overweging te nemen.

Het verzet tegen het gigantische project heeft zelfs oude vijanden als de voormalig Contra-militanten en de Sandinisten verenigd om het project te stoppen. Bij de inheemse volkeren, onder wie boeren en vissers, heeft zich een groot aantal wetenschappers aangesloten uit bezorgdheid over mogelijke milieu- en culturele gevolgen. Veel wetenschappers betwijfelen of het verstandig is om het Meer van Nicaragua te doorsnijden met een 18 m diep kanaalbed dat nodig is om de 27,5 m diepe geul uit te baggeren die nodig is voor het kanaal zelf, en die de 90 km brede watermassa in feite in tweeën zou delen. In december 2014 rapporteerden wetenschappers Jorge Huete-Perez, president van de Academie van Wetenschappen van Nicaragua, en Axel Meyer, professor in de zoölogie en evolutionaire biologie in Duitsland, over de mogelijke effecten van het kanaalproject voor het meer. “Door de vereiste uitgebreide baggerwerken zouden miljoenen tonnen slib in andere delen van het meer of op nabijgelegen land terechtkomen,” aldus de wetenschappers. “Hoe dan ook, zal het slib waarschijnlijk als schadelijke afzetting eindigen.” Het project omvat tevens de aanleg van dammen “in een gebied met frequente seismische activiteit, waardoor het risico van lokale watertekorten en overstromingen zou toenemen,” schrijven Perez en Meyer. “Het meer zou waarschijnlijk last krijgen van zoutinfiltratie in de sluiszones, zoals bij sluizen van het Panamakanaal. Dit zou een vrij-stromend zoetwaterecosysteem transformeren in een kunstmatig stilstaand waterreservoir met zout water. Afnemende populaties van inheemse waterfauna … zouden er ook onder kunnen lijden.” Het resultaat zou waarschijnlijk een milieuramp zijn, waarschuwen ze. “Naar onze mening zou dit kanaal een ecologische ramp in Nicaragua en daarbuiten kunnen creëren,” schrijven de wetenschappers, wijzend op de vernietiging van 400.000 hectare regenwoud en moerasland. “De bijbehorende ontwikkeling zou een gevaar kunnen vormen voor omliggende ecosystemen.” Zo’n 240 km ten noorden van de meest waarschijnlijke route van het kanaal ligt bijvoorbeeld het Bosawas Biosfeer Reservaat, 20.000 km2 “tropisch woud dat het laatste toevluchtsoord voor veel verdwijnende soorten is”. Perez en Meyer maakten ook deel uit van een team van 21 wetenschappers uit de VS en Latijns-Amerika, die gezamenlijk een artikel schreven dat de potentieel negatieve gevolgen van het kanaal nader verklaarde. “De grootste milieu-uitdaging is het bouwen en exploiteren van het kanaal zonder catastrofale gevolgen voor dit gevoelige ecosysteem,” aldus milieu-ingenieur Pedro Alvarez van de Rice University in Texas, eraan toevoegend dat het zelfs met de beste bedoelingen moeilijk zou zijn om grootschalige vernietiging van het milieu te voorkomen. Significante effecten op het meer kunnen voortvloeien uit incidenteel of per ongeluk gelekte vloeistof uit 5100 passerende schepen per jaar; invasieve diersoorten meegebracht door transoceanische schepen kunnen waterplanten en vissen, zoals de cichliden die zich ontwikkeld hebben sinds het ontstaan van het meer, bedreigen met uitsterven; en frequente baggeroperaties, die gevolgen hebben voor de waterfauna als gevolg van veranderingen in de troebelheid en het zuurstofgehalte, veroorzaakt door het opnieuw opnemen van nutriënten en organisch materiaal, met een relatief hoog biochemisch zuurstofverbruik. Wetenschappers wereldwijd hebben ook twijfels over het project geuit. Zo schreef de Vereniging voor Tropische Biologie en Milieubeheer (ATBC) dat het kanaal gevolgen zal hebben voor “circa 4000 vierkante kilometer bos, kust en moerasland ’94, waaronder de wetlands van San Miguelito [beschermd gebied onder de Overeenkomst inzake watergebieden van Internationaal Belang, bekend onder de naam Ramsar Conventie, die Nicaragua ondertekend heeft]; het Cerro Silva Natuurreservaat; het Río San Juan Biosfeer reservaat, dat zeven beschermde gebieden omvat, waaronder het Los Guatuzos Wildreservaat, het Indio Maiz Biologisch Reservaat en de Solentiname Archipel.

Volgens ATBC’s verklaring is dit netwerk van reservaten “het leefgebied van ten minste 22 soorten die kwetsbaar zijn en op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan die wordt uitgegeven door de IUCN [Internationale Unie voor behoud van de natuur], waaronder tapirs, jaguars, schildpadden, het mariene leven, koralen en andere soorten; een aantal van de zeldzaamste en ongerepte mangroves, koraalriffen, droge bossen, regenwouden en habitats rond meeroevers die nog steeds in Midden-Amerika bestaan”. De verklaring stelt ook: “De Midden-Amerikaanse biologische corridor, ontworpen door de regeringen in de regio, zou in tweeën worden gesplitst, en het kanaal en de infrastructuur zouden een enorme barrière voor het verkeer van planten en dieren creëren.” Het internationale orgaan waarschuwde dat de tijd is gekomen om “alle activiteiten die verband houden met de aanleg van het kanaal en de deelprojecten op te schorten totdat de conclusies van onafhankelijke onderzoeken bekend zijn en alle problemen adequaat worden aangepakt.”
(Bronnen: newamerica media.org; Scientific American, VS, The Guardian, VK; smithsonianmag.com).

Nationaal en internationaal protest tegen goedkeuring Spaanse muilkorfwet

Ondanks een storm van internationale kritiek en binnenlandse protestacties heeft de regering van de conservatieve Partido Popular onlangs een bijzonder controversiële veiligheidswet aangenomen, die de ‘muilkorfwet’ wordt genoemd. Op 10 april 2015 projecteerde een groep genaamd No Somos Delito (‘Wij zijn geen misdrijf’) een hologram van demonstranten voor het parlementsgebouw in Madrid. Voorlopig zijn virtuele protestacties, in de vorm van hologrammen, niet verboden in Spanje. Het is echter moeilijk voor te stellen dat elke andere vorm van vreedzaam protest dat wel zal zijn als de nieuwe wet, naar verwachting met ingang van 1 juli, van kracht wordt.

De goedkeuring van deze wetgeving lokte protestacties uit van duizenden Spanjaarden. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen wat zij zien als een grove schending van de democratie en mensenrechten. Onder de demonstranten waren activisten van Greenpeace, die zich bij het Spaanse parlement verzamelden. De wet verbiedt burgers om foto’s of beeldopnames van de politie te maken en burgers zijn verplicht op verzoek van agenten hun identiteitsbewijs te tonen. Elke demonstratie die plaatsvindt nabij het parlementsgebouw, of andere gebouwen waar ‘primaire openbare diensten’ worden geleverd, worden onrechtmatig verklaard, ongeacht hun aard. Bovendien geeft het de autoriteiten het recht om onmiddellijke deportaties uit te voeren en op legale wijze vreedzame demonstraties uiteen te drijven. De wet stelt de autoriteiten ook in staat om iedere burger te straffen die zich verzet tegen uit huiszetting. Verzet tegen uitzetting komt, sinds het uitbreken van de crisis in 2008, veel voor in Spanje. De wet schrijft ook nieuwe boetes voor die kunnen oplopen tot 600.000 euro als een demonstratie als onwettig wordt beschouwd door de autoriteiten. Onder de nieuwe wetgeving kan elke actie die door de autoriteiten als gebrek aan respect wordt beschouwd, bestraft worden, ook met een gevangenisstraf.

Het voornaamste doel van de wet, zo lijkt het, is om de regerende partij te helpen haar machtspositie te behouden door anti-bezuiningsprotesten te ontmoedigen die hebben geleid tot een wijdverbreide steun voor de populistische partij Podemos. Podemos lijkt te kunnen rekenen op grote winst in de verkiezingen dit jaar. Internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder de Verenigde Naties, hebben de wet bekritiseerd vanwege de overmaat aan macht die het de politie geeft en het gebrek aan controlemechanismen om misbruik te voorkomen.

Maina Kiai, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake het recht op vreedzame samenscholing, heeft bij de Spaanse wetgevers aangedrongen om de maatregel te verwerpen. Zij betoogt: Het recht op vreedzaam protest en het collectief uiting geven aan een mening zijn van fundamenteel belang voor het bestaan van een vrije en democratische maatschappij. De nieuwe muilkorfwet van Spanje roept verontrustende herinneringen op aan de donkere dagen van het Franco-regime. (Bronnen: El Huffington Post , El PaÌs, Spanje; The Guardian, VK; The New York Times, VS; Telesur)

Chileense studenten eisen onderwijshervorming

Op 16 april 2015 marcheerden bijna 100.000 Chileense studenten richting de hoofdstad om te protesteren tegen de ongebreidelde politieke corruptie en het effect daarvan op het nationale onderwijs. Onder de leus ‘Laat Chilenen hun onderwijs kiezen’ was dit de eerste door de overheid goedgekeurde betoging van 2015. Middelbare scholieren, studenten uit het hoger onderwijs en leraren zeiden dat ze genoeg hadden van de toenemende hoeveelheid politieke schandalen en ook van politici die weigeren om de kwaliteitshervormingen door te voeren waar leerkrachten en studenten al jaren om vragen.

Studentenleiders pleitten ervoor dat zij, en niet corrupte ambtenaren, betrokken moeten worden bij het opstellen van de hervormingen die de regering later dit jaar aan het Congres zal voorleggen. ‘Stuur ze allemaal de laan uit’ stond er op de poster van een student. Als hervormingen niet langs La Moneda (Chileense presidentiele ambtswoning) komen, dan zullen we ze bevechten met maatschappelijke bewegingen, aldus afgevaardigde Gabriel Boric, voormalig leider van de Onafhankelijke Linkse Studentenbeweging, ter ondersteuning van de betoging.

De betoging richtte zich op de oproep aan president Michelle Bachelet om haar verkiezingsbelofte van onderwijshervorming waar te maken. Studenten zeggen nu het wachten op verandering beu te zijn en ontsteld te zijn over een reeks corruptieschandalen waarbij politici en leden van de zakenelite betrokken zijn. We moeten protesteren tegen deze klasse van corrupte politici en zakenlieden die hierbij betrokken zijn en die niet regeren voor de meerderheid, maar vanuit achterkamertjes met hun eigen hervormingen op de proppen komen, meent Aurora Isidora Rozas, woordvoerder voor de coördinerende raad van middelbare scholieren. (Bronnen: Uchile.ci, Chili; El PaÌs, Spanje; U-T San Diego, VS; BBC, VK; AP)