Lezers schrijven – juni 2015

Boodschap van hoop
Op 19 april 2015 liep er aan het einde van de optocht die onderdeel is van de Aardebeurs in het Balboa Park van San Diego, een in het groen geklede man met blond golvend haar. Hij droeg een bord met aan de ene kant: “Maitreya komt” (of iets van die strekking) dat onze aandacht trok vanuit de kraam waarin we stonden. Hij draaide het bord toen om en daar stond: “in januari 2017”. Nadat hij het bord had omgedraaid, keek hij ons aan met een brede lach, die me deed denken aan het moment in Los Angeles toen ik een sterkere energetische stimulans dan op andere keren kreeg; Benjamin Creme keek me op dat moment tijdens de overschaduwing recht aan. Ik zag toen twee gezichten. Het echte gezicht van de heer Creme keek ergens anders naar en een schaduwgezicht bleef naar mij kijken met een lach die heel erg op deze leek. Aangezien we nooit iemand in San Diego zijn tegengekomen, buiten onze groep, die informatie over Maitreya verstrekt en ik me niet herinner ooit iemand als deze heer gezien te hebben, wil ik graag vragen of dit iemand anders was dan een reguliere deelnemer aan de Dag van de Aarde?
J.MN., San Diego (CA, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Onderzoekende geest
Tijdens de jaarlijkse lezing in Parijs op 28 maart 2015 stond ik in de kraam waar de SOP-speldjes en -stickers en stickers met “Samendelen redt de wereld” werden verkocht. Er stonden veel mensen voor de kraam, die spullen uitzochten en kochten. Ik was vooral geconcentreerd bezig met het uitrekenen van het juiste wisselgeld. Op een gegeven moment stond er een lange, elegante dame voor me. Haar armen waren lang en dun. Al haar gebaren gaven de indruk dat ze danste. Zij was ook heel rustig en kalm. In plaats van wat materiaal uit te zoeken, begon ze me vragen te stellen. Kijkend naar het groene papier vroeg ze of dat verband hield met het SOP-speldje. Ik zei: “Ja, dit is het artikel van Benjamin Creme’s Meester over SOP! gebaseerd op SOS.
Toen gingen haar ogen naar de stickers met “Samendelen”. Ze zei dat ze het verwarrend vond dat de twee zaken gecombineerd werden en vroeg me heel eerlijk: “Ik weet het niet meer, vertel me eens wat het verband tussen de twee is. Ik vertelde haar dat het plan voor het aanvaarden van samendelen zo vertraagd was, dat we nu tegelijkertijd moeten komen met het beginsel van samendelen om WWIII en een catastrofe voor de planeet te vermijden. Zij leek opgetogen en voegde er op ernstige toon aan toe dat ze heel erg bezorgd was over deze situatie en dat ze de Klimaatconferentie die aan het eind van dit jaar in Parijs gehouden wordt, in het oog hield. Het leek erop dat ze tevreden was met mijn antwoord en terwijl ze me steeds recht aankeek, draaide ze haar hoofd zodat ik haar profiel kon zien en ik was heel verbaasd dat ze een arendsneus had.
Kunt u zeggen wie deze vrouw was?
P.C., Montivilliers (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Waarneming in Nieuw-Zeeland
Op 27 februari 2015 rond 9 uur ’s avonds, toen mijn vriend en ik van ons werk op weg naar huis waren, zagen we in het westen een ongewoon groot stralend voorwerp laag aan de hemel staan toen we in de richting van Auckland keken. Ik was verbaasd dat niemand anders keek en wees ernaar omdat ik nog nooit eerder zoiets groots en helders in de lucht had gezien.
Toen we een paar minuten later thuis waren, keken we door een telescoop naar het op een ster lijkende voorwerp en het leek een beetje te pulseren. We konden er alles bij elkaar 25 minuten naar kijken voordat het behoorlijk snel wegzonk achter de verre heuvels in het westen.
Mijn eerste gedachte was dat het Maitreya’s ‘ster’ was, maar dit voorwerp leek niet op de sterfoto’s op YouTube en in Share International, daarom zouden we heel graag willen weten wat het was. Met dank voor al het werk van Share International door de decennia heen.
D.V., Waiheke Island (Auckland, Nieuw-Zeeland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het stralende voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

Bevestiging
Pas vandaag heb ik uw website gevonden hoewel ik in mei 2007 voor het eerst van de beminde Maitreya hoorde. Ik las een folder die van het Mind, Body en Spirit-evenement kwam en vond het interessant en inspirerend, en genoot echt van de nieuwsbrief en het zoeken naar tekenen van de ‘ster’, enz. Niet lang daarna, terwijl ik zat te mediteren voor de spiegel van mijn toilettafel en ik mijn ogen gesloten had, ‘voelde ik dat mij werd gezegd’ dat ik mijn ogen moest openen en in de spiegel kijken. Dat deed ik en daar was klaarhelder Maitreya’s ‘Hand’ en Hij zei tegen me: “Maitreya, IK BEN hier”. Ik was ZO overweldigd van binnen met zo’n vreugde en dankbaarheid waar ik geen uitdrukking aan kon geven; toch voelde ik me verdrietig en betreurde ik het dat mijn emoties me schokten en dat ik Hem persoonlijk daar ter plekke niet heb bedankt. Ik heb altijd de bedoeling gehad het na te vragen en u te schrijven en te vragen of u kunt navragen wat Zijn boodschap voor mij was?
Ik ben zo dankbaar dat ik weer in aanraking hiermee gekomen ben en uw website gevonden heb, zulke wonderbaarlijke leesstof. Dank u voor al het werk en de inspanning die erin gaat zitten.
Christine Huetson, VK.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya haar liet weten: “Ik ben hier.”)

Ontvankelijk publiek
Op 15 februari 2015 gaven we een lezing in het spiritueel centrum ‘De Roos’ in Amsterdam. Het aantal mensen dat op een lezing afkomt kan heel erg verschillen, maar het was echt verrassend toen er slechts één man kwam. ‘Ik weet zeker dat er een paar meer zullen komen, we moeten de deur openlaten’, dacht ik bij mijzelf. In plaats van een lezing te geven, besloten we ons te richten op het beantwoorden van de vele vragen van de man, een Kroatiër, die in Amsterdam woonde en die al van Maitreya en de Meesters van Wijsheid gehoord had. Ongeveer halverwege hadden we het er over hoe Maitreya plotseling hier in de kamer zou kunnen verschijnen als hij dat wilde, als dat een doel diende. Een korte tijd later ging de deur open en een Indonesische vrouw kwam stilletjes naar binnen. Ze was in de 50 en deftig gekleed met gemberkleurig geverfd haar. Ze had een vrolijk, vriendelijk gezicht met een prachtige glimlach. Ze ging naast N. zitten en luisterde eventjes voordat ze vragen begon te stellen. Ze was met name geïnteresseerd in wat volgens onze informatie de relatie tussen Maitreya en de Meester Jezus was.
Ze vertelde ons dat haar vader joods was en haar moeder katholiek. Ze vond dat religies teveel macht hadden in de hedendaagse wereld. Hoe meer ze hoorde, des te enthousiaster ze werd terwijl ze meer vragen stelde over wie de Messias echt was geweest toen Jezus 2000 jaar geleden in Palestina kwam. De deur ging voor een tweede keer open en er kwam een kleine joodse man binnen. Hij had een serieuze uitdrukking op zijn gezicht en droeg een bril met ronde glazen. De Indonesische vrouw stelde hem voor als haar partner uit Londen en vertelde hoe geweldig het was geweest dat hij in haar leven was gekomen, nadat ze haar man had verloren door een ernstige ziekte.
Ze was zich goed bewust van alles wat tijdens onze discussie ter sprake was gekomen. Ze voegde wat opmerkingen van zichzelf toe, zoals haar verwachting dat de nieuwe Griekse premier nieuwe politieke inzichten zou laten horen die verandering zouden brengen en dat kwijtschelding van schuld belangrijk is omdat dat met samendelen te maken heeft.
Ze zei: “Zodra politici macht krijgen, veranderen ze. Het is hun plicht mensen te beschermen, maar wanneer mensen voor hun rechten opkomen, gaan politici hardvochtig met hen om. Maar, de stem van het volk wordt sterker. We zouden allemaal een basisinkomen moeten ontvangen, zodat iedereen normaal kan leven. Onderwijs en gezondheidszorg zouden gratis verstrekt moeten worden.” N. herinnert zich een bijzondere sfeer vanaf het moment dat ze binnenkwam, alsof we werden gezegend, en dat ze vaak N.’s arm aanraakte, wat heel vertrouwd aanvoelde, alsof ze elkaar al jaren kenden. We beëindigden ons gesprek met het lezen van een artikel over “Broederschap” van Benjamin Creme’s Meester en Maitreya’s Boodschap nr. 4. Terwijl we nog even stil bleven zitten, vroeg ze beleefd of ze nog een vraag mocht stellen. Met een schalkse blik in haar ogen vroeg ze: “Dus Maitreya werd overschaduwd door Jezus?” alsof ze er niets van had begrepen. Ze vertelde dat haar partner en zij in het Informatiecentrum [in Amsterdam] een Transmissieworkshop hadden bijgewoond en begon het Gebed voor de Nieuwe Tijd op te zeggen, dat ze duidelijk uit haar hoofd kende. Terwijl we bij de tafel met folders en boeken stonden, begon ze plotseling de “Grote Aanroep” op te zeggen, die ze ook uit haar hoofd kende.
Toen vroeg ze naar de verhouding tussen Sai Baba en Maitreya en begon meteen te vertellen hoe ze nieuwe biljetten van 10 Britse pond onder haar matras had gevonden, nadat ze Sai Baba om hulp had gevraagd in de tijd dat ze voor haar stervende echtgenoot zorgde. Ze wist meteen waar ze het geld kon vinden en dat Sai Baba het voor haar had gematerialiseerd. Tenslotte noemde ze Benjamin Creme’s laatste boek Eenheid in Verscheidenheid terwijl ze naar mijn tas wees, waar inderdaad de Nederlandse vertaling van dat boek in zat. Intussen werden de energieën, de zegeningen steeds intenser, vooral nadat ze haar ervaring met Sai Baba had verteld.
Wat, terugkijkend, echt opmerkelijk was, is dat ze op deze manier belangrijke onderwerpen aanroerde die niet eerder in ons gesprek waren genoemd, zoals Transmissie-meditatie, de kunst van Zelf-verwerkelijking, de aanwezigheid van Maitreya en Sai Baba als respectievelijk de planetaire en kosmische Belichaming van Liefde en Eenheid in Verscheidenheid.
Wie waren deze opmerkelijke vrouw en haar partner?
A.D.D., N.dG.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zowel de ‘Indonesische vrouw’ als haar partner woordvoerders waren voor de Meester Jezus.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.