door de Meester —, via Benjamin Creme (3 september 2013)

Op een dag, spoedig, zullen velen beseffen dat de Christus, of iemand als Hij, in ons midden leeft. Zo groot is de weerklank op de interviews die Maitreya tot dusver op televisie heeft gegeven, dat een krachtige gedachtevorm verrijst: het geloof dat de Gezegende Tijd is aangebroken dat de Leraar van Oudsher is teruggekeerd. Deze verwachting overspoelt nu de wereld.
In veel landen, bijvoorbeeld in Brazilië, China en Rusland, is er een groeiend besef dat de wereld zich heel spoedig bewust zal worden van het nieuws dat de Leraar er is, of in aantocht is. Dit verschijnsel is vanzelfsprekend toe te schrijven aan de invloed van Maitreya’s verschijningen tot nu toe op televisie, en het toegewijde voorbereidingswerk van de trouwe groepen over de hele wereld.
Dit nieuws zou deze vastberaden dienaren moeten stimuleren om hun inspanningen voort te zetten of zo mogelijk te verdubbelen. Wij, jullie Oudere Broeders, zijn Ons zeer bewust van de druk die deze langdurige inspanning op de groepen heeft gelegd, en prijzen hun werk van vele jaren. Die inspanning is, zo zal spoedig duidelijk worden, niet vergeefs geweest.
Van nu af aan zullen degenen die bij het voorbereidingswerk betrokken zijn, kunnen ondervinden dat mensen meer openstaan en bereid zijn te geloven dat de komst van de Leraar ophanden is; dat de mensen gereed zijn voor verandering; dat een nieuwe wereld in de maak is; en dat samendelen en rechtvaardigheid, vrijheid en vreugde alle mensen te wachten staan.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 5 augustus waren er al 18 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Ja, 23 in totaal (per 7 september 2013).

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds in Rusland plaats?
A. Ja.

V. 1) Ziet Maitreya’s lichaam in zijn televisie-interviews er altijd hetzelfde uit? 2) Is het een gematerialiseerd lichaam? Is het een gematerialiseerde gedachtevorm? 3) Overschaduwt Maitreya in deze interviews iemand zoals hij Jezus overschaduwde in diens incarnatie in Palestina?
A. 1) Ja. 2) Het is het lichaam dat Hij over een periode van enkele jaren voor Zijn verschijning in de wereld geschapen heeft. 3) Nee.

V. Worden Maitreya’s interviews ook uitgezonden in naburige landen, zoals Polen, de Baltische staten, de Balkan, of zijn ze daar ook te beluisteren?
A. Ze worden daar niet uitgezonden, maar zijn er wel te beluisteren.

V. Er bestaat een wijdverspreide beweging van burgerprotesten in de Balkan. Kan het zijn dat die direct of indirect door Maitreya beïnvloed wordt?
A. Niet direct, maar zoals mijn Meester heeft gezegd, Maitreya’s “denkbeelden overspoelen de wereld”.

V. Zou het kunnen dat Maitreya Zijn geplande verschijning ‘versnelt’ in reactie op de groeiende spanning in de wereld als gevolg van de burgeroorlog in Syrië?
A. Nee.

V. Is Maitreya al eens in India of China in de media verschenen, al was het maar één keer? Die enorme landen moeten toch ook over Zijn aanwezigheid horen?
A. Nog niet.

V. Wat veroorzaakt een kennelijk groeiend aantal ziektes in verschillende Europese boomsoorten?
A. Vervuiling.

V. Wat veroorzaakt de bijensterfte?
A. Vervuiling.

V. Doen de Meesters en de Ruimtebroeders iets aan de nieuwe lekken bij Fukushima?
A. In zekere mate. Ze houden het goed in de gaten.

V. In Zuid-Amerika, met name in landen als Uruguay en Argentinië, zijn veel warmwaterbronnen langs de Uruguay-rivier die op de grens tussen beide landen stroomt. Heeft het water van deze bronnen, of van sommige ervan, geneeskrachtige eigenschappen, vooral voor gewrichtsaandoeningen?
A. Het water van sommige bronnen is doeltreffend gebleken voor de behandeling van reumatische aandoeningen.

V. Is het waar dat een piramide van precies dezelfde proportionele afmetingen als de Grote Piramide van Gizeh (d.w.z. 4 zijden met een basishoek van zo’n 50 graden) een vorm van etherische of levensenergie kan aantrekken, precies zoals een orgonaccumulator? Zo ja, zou een orgonaccumulator in de vorm van zo’n piramide nog effectiever zijn? Als zo’n piramide groot genoeg is voor iemand om in te zitten, zou dat dan een geneeskrachtige werking hebben en/of nuttig zijn voor meditatie? Of zouden de energetische effecten, indien aanwezig, schadelijk kunnen zijn? (Nog los van het feit dat het althans in de VS illegaal zou zijn om zo’n apparaat te verkopen op basis van geneeskrachtige aanspraken.)
A. Omdat de piramide op één lijn staat met de Noord- en Zuidpool trekt hij inderdaad energie aan. Echter, die energie is afkomstig van het astrale gebied en de piramide van Gizeh werd duizenden jaren geleden gebouwd ten behoeve van de mensen van die tijd. Die stimulans zou nu niet meer bevordelijk zijn. Dit heeft niets te maken met de orgonaccumulator (uitgevonden door Wilhelm Reich) die etherische energie van verschillende intensiteit opneemt, afhankelijk van de samenstelling van de accumulator, welke inderdaad geneeskrachtige eigenschappen heeft.

V. Hebben het priestercelibaat of andere vormen van seksuele onthouding enig nut, voor mannen of voor vrouwen? Zo ja, is dat ‘spiritueel’ nut in een of andere ware betekenis en zo niet, brengen degenen die deze doctrine volgen, met name katholieken, zichzelf alleen maar schade toe?
A. Daar is geen eenvoudig antwoord op. Het is afhankelijk van het punt in evolutie en het specifieke levensdoel van de betrokkene.

Op 18 augustus 2013 sprak Benjamin Creme (via Skype) tot de deelnemers van de Share International Netwerkconferentie in de VS en gaf de volgende boodschap:

Houd vol. Werk hard. Geniet van het werk. Wees gelukkig en maak iedereen gelukkig. Er zijn twee dingen die je vooral niet moet vergeten. Eén is dienstbaarheid. Het hele leven draait om dienstbaarheid. Dat is de voornaamste reden waarom we hier zijn. We zijn gekomen om te dienen, dus dien. Het tweede dat je niet moet vergeten is eenheid. Eenheid vormt onze kracht. Als we één zijn, zijn we onoverwinnelijk. Elke aanslag op eenheid verzwakt al onze inspanningen. Dus onthoud eenheid.
Je hebt er geen idee van hoe snel de wereld Maitreya zal horen en zien. Natuurlijk zien miljoenen Hem nu al, maar ze weten niet wie ze zien. Maar velen luisteren en er vinden overal ter wereld veranderingen plaats. Zoals je weet verschijnt Maitreya nu op de Russische televisie. En zoals ik het begrijp, reageert het Russische volk beter en levendiger op Maitreya’s boodschap, dus ik denk dat we allemaal onze blik op Rusland gericht moeten houden. En we zullen veranderingen zien die de niet-gelovigen zullen verbijsteren.
Bij mijn laatste bijeenkomst [in Londen] op 30 juli 2013 stelde iemand de eeuwige vraag: “Hoe lang duurt het nog voor we Maitreya zien?” Jullie weten hoe ik deze vraag ontwijk en ik zeg dan maar iets, dat ik het niet weet en dat niemand het weet. Ik weet niet eens of Maitreya het weet. Maar deze keer was ik zo gestimuleerd door het succes van mijn lezing en de geestdrift die de groep bezielde, dat ik er met hart en ziel op inging en zei: “Ik weet het niet. Niemand weet het. Ik weet niet of Maitreya het weet. Maar ik denk dat het binnen twee tot tweeëneenhalf jaar vanaf nu kan zijn (maar ik zeg dus niet dat het ook binnen die tijd zál zijn).” Het is geen voorspelling. Ik zeg niet dat iedereen binnen twee tot tweeëneenhalf jaar Maitreya zal zien en herkennen en dat Verklaringsdag geweest is. Maar ik geloof dat het ergens tussen twee en tweeëneenhalf jaar vanaf nu, zou kunnen dat Verklaringsdag de hele wereld wakker zal schudden door de buitengewone uitnodiging van Maitreya aan de wereld, om ons bij Hem aan te sluiten en deze prachtige wereld ten goede te veranderen. Een wereld die mooi kan zijn. Het is mooi wanneer we de wereld met rust laten en geen schaliegas winnen, geen oorlogen meer voeren en er geen miljoenen mensen meer zijn die sterven te midden van overvloed, wanneer we ons met z’n allen voor de eerste keer in de geschiedenis als verstandige mensen gaan gedragen.
Ik denk dat dit moment heel, heel dichtbij is. Dus ons rest nog maar weinig tijd om ons erop voor te bereiden. Het is onze taak om eraan mee te helpen het te laten gebeuren. Ik weet dat de meesten van jullie hier al vele jaren voor werken. Sommigen onder jullie worden, net als ik, een dagje ouder, maar wanhoop niet. We zijn misschien niet zo jong meer, maar dat hoeft ook niet. Wij hebben het kostbare voorrecht dat we met Maitreya en de Meesters samen werken voor het welzijn van de wereld. Ik kan jullie verzekeren dat Maitreya niet aan de uitkomst twijfelt. Zoals Hij lang geleden al eens gezegd heeft, zal de wereld zozeer veranderen, dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. En Hij heeft gezegd: “Laat Mij jullie naar een wereld leiden waar niemand iets tekort komt, waar geen twee dagen hetzelfde zijn en waar de vreugde van broederschap zich in alle mensen openbaart.”
Ik ben oud en word met de dag en met het uur ouder. Maar ik ben niet te oud om jullie opnieuw te vragen om samen met mij te werken aan de taak om deze eens prachtige wereld in oude luister te herstellen. Jullie hebben het voorrecht om in Amerika geboren te zijn. Momenteel is Amerika tot op het bot verdeeld. Sommigen zijn klaar voor het nieuwe en de andere helft houdt vast aan het verleden. Ieder beschikt over zijn kostbare individualiteit, wij allemaal. Hoevelen zijn bereid om die kostbare individualiteit in dienst te stellen van onze groep en de wereld, en de weg van eenvoud, broederschap en eenheid in te slaan?
Er zijn talloze mensen in Amerika die het individualisme verheerlijken, en individualiteit is een roemrijke ervaring die we bij onze inspanningen in het afgelopen Vissen-tijdperk hebben opgedaan. Maar nu, geloof het of niet, zitten we ruim in het Waterman- tijdperk. Waterman werkt door middel van de groep, de velen die als één handelen. Vergeet niet dat we in het Waterman-tijdperk zitten en nog steeds beschikken over onze individualiteit, maar die leggen we zonder problemen in handen van degenen die ons door het Waterman-tijdperk heen zullen leiden en ons met onszelf zullen verenigen. Hiermee bedoel ik natuurlijk Maitreya en Zijn groep. Maitreya zendt jullie Zijn liefde, bedankt jullie voor je dienstbaarheid en moedigt jullie blij aan tot de volgende horde. God zegene jullie allen.

Toevallige waarneming
In de avond van 8 juni 2013 was ik met mijn vrouw en andere groepsleden in het kantoor van Share International in Londen. Om ongeveer half elf liep ik even naar buiten en zag toen een grote vurige goudkleurige bol van licht in de lucht boven mij, niet zo heel hoog aangezien hij onder een tamelijk lage deken van grijze bewolking hing. Hij viel erg op tegen het grijs en zweefde daar een poosje alvorens in een kaarsrechte lijn in zuidelijke richting koers te zetten. Het was geen vliegtuig en geen helikopter – beslist niet en hij bewoog zich niet voort als een lantaarn. Omdat ik Maitreya’s Lichtschip eerder gezien heb, leek hij mij alle kernmerken te hebben van voorgaande waarnemingen. Ik ging snel terug naar binnen en een ander groepslid kwam mee naar buiten en zag de bol nog net terwijl hij wegvloog. Zij vond het ook buitengewoon en meende ook dat het Maitreya’s Lichtschip zou kunnen zijn. Kan uw Meester zeggen of het dat was?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bol van licht in de lucht inderdaad Maitreya’s Lichtschip was.

Medereizigers
Aan het begin van onze jaarlijkse Spaanse bijeenkomst op 2 maart 2013 in Barcelona zag ik twee mannen van middelbare leeftijd naar de boekentafel toekomen. De eerste man had een rond gezicht en enigszins ronde, heel vrolijke ogen. Zijn vriend had een smaller, langer gezicht en zag er ernstiger uit. De ogen van de eerste man leken te fonkelen en te stralen, te schitteren van vreugde, en dit maakte dat ik in lachen uitbarstte. Nadat ze met een medegroepslid gesproken hadden, kwamen ze naar mij toe en begonnen vragen te stellen over de video’s en de boeken die we verkochten. De tweede man vroeg naar de video waarop Benjamin Creme over Transmissie-meditatie praat en ik vertelde dat er ook een boek is, dat misschien meer informatie bevat. Hij antwoordde: “Waarom ze allebei dan niet gekocht?”, hetgeen hij deed.
De eerste man vroeg me of ik Engels was vanwege mijn accent en ik vertelde hem: “Nee, ik ben Canadees. Hij antwoordde toen dat zij ook Canadees waren. Ik voelde opnieuw een golf van geluk. Hij zei dat ze in Vancouver en Kelowna gewoond hadden.” Hij vroeg waar ik vandaan kwam en toen ik Edmonton zei, antwoordde hij: “O ja, in het midden.” Toen vertelde hij dat ze nu voor rijke mensen werkten als chauffeur. Tegen die tijd waren er meer mensen de zaal binnengekomen en stonden te wachten om bij de boekentafel geholpen te worden, en dus eindigde ons gesprek.
Ik zou graag willen weten wie deze twee mannen waren, vanwege de buitengewone uitwerking die de eerste man op me had.
S.Q., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de eerste man de Meester Jezus was en de tweede man een discipel van de Meester Jezus.

Hoopautomaat!
Ik wil u graag vertellen over iets wat me overkwam terwijl ik op 3 januari 2013 in een voetgangerstunnel in Laval (Canada) folders over Maitreya’s Verschijning aan het uitdelen was. Het was een persoonlijke uitdaging en een genoegen om de folder met de foto van de NASA van de reusachtige engel en het kwartaalblad de Wederverschijning uit te delen. Bij velen lette ik erop dat ze open stonden voor een woord van hoop. Toen kwam er een lange man, van midden 30, met een korte, glanzende, krullende, zwarte baard, die heel opmerkelijk was. Ik zei tegen mezelf dat ik de moed had om hem te benaderen en ik vertelde hem over de grote veranderingen die in de wereld gebeuren en dat veel mensen hoopten op de komst van een groot individu, volgens hun eigen godsdienst. Hij antwoordde dat hij moslim was en hoopte op de komst van Christus! Ik was een beetje verbaasd omdat ik wist dat Benjamin Creme het heeft over de Imam Mahdi die voor de moslims komt. Hij vervolgde dat het goed was om mensen hoop te geven en gaf me een biljet van twee dollar voor de kosten van de krant en het drukken, hoewel ik hem vertelde dat het gratis was. Ik eindigde het gesprek met te zeggen dat het een goede ontmoeting was en wenste hem een fijne dag toe. (De twee dollar heb ik aan Tara Québec gegeven.) Ik ging door met de krant uit te delen aan mensen die belangstelling toonden. Wanneer ik terugdenk aan die lange man voel ik me getroost en vol hoop. Was hij een bijzondere persoon?
C.V., Laval (Québec, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Gezegend kind
Ik zou u graag willen vertellen wat me op de avond van 24 december 1995 in Lourdes is overkomen. Mijn zoon, mijn broer, mijn moeder en ik waren naar de kerstmis in de kathedraal van Lourdes gegaan. Bij aankomst kwamen we een in het zwart geklede blanke vrouw tegen op de trap van de kathedraal. Ik vroeg of ze voor de mis was gekomen en ze zei “ja”, maar dat er daar te veel mensen waren. Ze liep met ons mee en zat tijdens de hele mis naast me. Na afloop wilde ik haar 100 francs geven voor het hotel. Ze antwoordde: “Nee, ik heb het niet nodig.” Ik vroeg ook of ze op kerstavond bij ons thuis wilde komen, maar ze antwoordde: “Nee dank u, ik ga op weg, ik ga overal heen, in veel landen.” Ze was altijd gelukkig en lachte altijd, ze klaagde nooit, ze zei dat ze altijd alleen was, ze had geen angst, geen problemen. Ze zegende me. Ik wist toen nog niet dat ik zwanger was geworden van mijn dochter Charlotte, die acht maanden later in juli 1996 in Lourdes werd geboren.
Kunt u mij vertellen of deze ongelooflijke dame bijvoorbeeld de Meester was of Maitreya, en wat hun doel was om naar me toe te komen? Was het om mijn zwangerschap te zegenen?
C.B., Linars (Charente, Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de”ongelooflijke dame” Maitreya was en ja, Hij zegende haar baby.

Twee brieven van dezelfde persoon

Liefde in de supermarkt
1) Op 16 oktober 2012 werd een van tevoren opgenomen radio-interview, waarin ik over de wonderen, de Meesters en Maitreya vertelde, in de VS uitgezonden. Toen ik het interview hoorde, merkte ik dat wanneer Maitreya’s naam werd uitgesproken de energie tijdens het gesprek merkbaar sterker leek te worden. Ik woon in Adelaide, Zuid-Australië, en op de dag dat het interview werd uitgezonden, deed ik boodschappen in mijn lokale supermarkt. Terwijl ik het winkelwagentje langs een van de gangpaden duwde zei een mannenstem: “Neem me niet kwalijk, mag ik wat vragen?”. Ik draaide me om en een Aziatische man van ongeveer 25 jaar vroeg me waar de zeep voor de afwasmachine stond. Hij keek me krachtig aan terwijl hij sprak. Ik vertelde hem dat die in het volgende gangpad stond en terwijl ik me weer omdraaide om mijn wagentje verder te duwen merkte ik dat ik was begonnen te huilen, omdat ik zo’n liefde voelde en me niet kon bewegen en alleen maar de zegening ervoer die plaatsvond. Mag ik vragen of de ervaring van de zegening verband hield met het radio-interview dat ik had gegeven? En wie was die persoon die me in het gangpad van de supermarkt aansprak?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘Aziatische man’ de Meester Jezus was en dat de zegening van Hem kwam.

2) In 2011, toen ik twee dagen hielp bij de informatiestand over Maitreya’s naar buiten treden, had ik een heel krachtige ervaring bij een heer die naar onze stand kwam. Hij vertelde me dat hij dominee was in een lokale kerk en ik vertelde hem het hele verhaal over deze tijd van openbaring en het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters, we spraken ongeveer 30 minuten. Toen het tijd was voor hem om weg te gaan, vroeg hij of hij afscheid kon nemen op de manier waarop hij dat deed met zijn gemeente. Ik zei dat ik dat heel erg op prijs zou stellen. Hij nam toen mijn rechterhand en maakte met zijn duim het kruisteken en vroeg me bij hem hetzelfde te doen. Toen ging hij weg. Ik voelde meteen een overweldigende krachtige ervaring van liefde die heel ontroerend en mooi was. Deze ervaring van mijn hart vol liefde duurde verschillende dagen en de ervaring had een bijzonder krachtige uitwerking op mij. Mag ik vragen wie deze man was die zo’n diepgaande ervaring van liefde schonk?
L.C., Adelaide (Zuid-Australië).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dominee’ de Meester Jezus was.

Duo optreden
Op 6 november verlieten S. en ik het nieuwetijds centrum Djoj in Rotterdam, na een lezing over Maitreya en een Transmissie-meditatieworkshop te hebben gegeven. Het was al avond, niemand op straat, toen twee mannen van in de 40, een lange blanke en een kleine donkere, op ons af stapten. Vooral naar de donkere man kijkend, was onze eerste reactie: “Dit is een Meester”, zo’n vrolijke en energieke uitstraling.
De donkere man vroeg of we een cursus hadden gevolgd, waarop ik zei: “Nee, we hebben een lezing gegeven.” Hij vertelde, dat zij in de ochtend naar een cursus waren gegaan, maar dat de vrouw, die de cursus zou geven, niet was komen opdagen. Ik vroeg waar ging die cursus over? Hij zei over bewustzijn, waarop ik zei: “Nou dat is dan niet zo bewust om niet te komen.” Zij moesten daarop hartelijk lachen.
De donkere man vroeg waar onze lezing over ging en vol enthousiasme stak ik van wal. Na een paar minuten reageerde de donkere man met: “Maitreya? Was dat niet Michael Jackson?” Hier knapte ik meteen op af en dacht dit kan de Meester niet zijn. Meteen herstelde ik mezelf toen ik een gezicht vol humor zag. Zijn handen kruisend over zijn borst en met een lichte buiging zei hij: “Ik heb respect zoals u dit allemaal vertelt; er moet veel veranderen en de jeugd heeft het moeilijk.” De andere man vertelde dat hij leraar was en met jongeren naar Ethiopië ging, niet om hun daar te vertellen hoe het moet, maar zodat de jongeren daar wat kunnen leren. De donkere man zei: “Ik heb ook hoop voor de toekomst als ik zie dat jongeren hun vrije tijd opofferen om een paar uur achter een stand van Amnesty te gaan staan.”
Weer maakte hij met zijn armen gekruist een lichte buiging als afscheidsgroet en zei: “Keep up the good work!” Waarop ze vertrokken met kwieke stap, ons enigszins verbijsterd achterlatend, niet om wat er gezegd werd met woorden, maar door de energieke vrolijke uitstraling.
S. stuurde mij de volgende dag de tekst van een lied van Michael Jackson “Heal the World”.
S.K. en M.otN, Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de kleinere ‘donkere man’ de Meester Jezus was, de langere ‘blanke man’ was een discipel van de Meester Jezus.

Herhaalde voorstelling
In het weekeinde van 20-21 april 2013 hielden we onze jaarlijkse bijeenkomst in Parijs, die bestond uit een openbare lezing op zaterdag en een Transmissie-meditatieworkshop op zondag. Zondagochtend haastte ik me naar de plaats waar de workshop gehouden werd, omdat ik al laat was om me bij het team te voegen die de stoelen klaarzette voor de Transmissie ’s middags.
Plotseling kwam ik dezelfde dame, gekleed in dezelfde groene winterjas, met een boodschappenkarretje, tegen als we vorig jaar hadden ontmoet en van wie werd bevestigd dat zij Maitreya was in de gedaante van deze oude dame. [Zie brief en foto’s in Share International, juli/augustus 2013] Ik was verbijsterd. Ik dacht misschien is zij de echte persoon [op wie de gedaante was gebaseerd]. Zij leek eerst niet veel aandacht aan me te schenken maar toen ze dichterbij kwam, staarde ze intens naar me. Ze zei niets en ik was sprakeloos, en dacht alleen maar innerlijk “hallo” en glimlachte. Na een poosje draaide ik me om, zij liep nog steeds op de boulevard, maar toen ze het kruispunt naderde, aarzelde ze en liep toen direct naar links, alsof ze iets bepaalds zocht.
Ik dacht dat de lichtpatronen misschien wel terug waren in de Rue de Fécamp, zoals het geval was in 2012. Het grappige was dat de dag daarvoor de enige plek in de hele wijk waar ik mijn auto kon parkeren in die Rue de Fécamp was. Ik dacht dat ik het zou moeten nagaan, maar ik was echt laat dus liep ik door naar de conferentiezaal. Maar daar aangekomen hoorde ik sommigen van de groepsleden praten over kruisen van licht in de buurt. Een paar groepsleden en ik gingen daarom naar de Rue de Fécamp en daar waren inderdaad de lichtpatronen, als een geschenk aan ons.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om te bevestigen of de oude dame in de groene winterjas inderdaad Maitreya was in dezelfde vermomming als verleden jaar?
L.G., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ inderdaad Maitreya was.

Interview met Polly Higgins door Katy Olivia van Tergouw

De misdaad tegen de ecologie, ecocide, is een natuurlijke evolutie van de wetgeving: de Wet op Ecocide is niet radicaal in haar opdracht. Integendeel, ze is onderdeel van een evolutie van de wetgeving ten aanzien van de vervuiling en het beginsel van een hogere verantwoordelijkheid. In de ogen van de wet gaat het bij het misdrijf ecocide niet over het sluiten van de deur naar het kwaad. Het gaat in wezen om het beschermen van een hogere waarde: de heiligheid van het leven, alle leven.” –Polly Higgins.

Tijdens haar jaren als advocaat bij de gerechtshoven in Londen, waar zij zowel particulieren als bedrijven vertegenwoordigde in zaken van discriminatie en ondernemingsrecht, raakte Polly Higgins ervan overtuigd dat de Aarde een goede advocaat nodig had. De planeet werd ook onrechtvaardig behandeld en het gereedschap van haar vakgebied was niet toereikend. Heel simpel gezegd: wetten om de belangen van de Aarde te beschermen bestaan niet.
In 2010 stelde Polly Higgins de VN voor om Ecocide tot het vijfde misdrijf tegen vrede te verklaren. Op het ogenblik kent het Statuut van Rome vier misdrijven tegen vrede (genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en het misdrijf agressie). Haar boek, Een einde aan ecocide: Wetten en bestuur om de vernietiging van onze planeet te voorkomen won de People’s Book Prize voor non-fictie in 2011. Haar tweede boek is De Aarde is onze zaak – verander de spelregels.
Katy Olivia van Tergouw interviewde Polly Higgins voor Share International in Amsterdam. (Zie ook het interview met Polly Higgins in SI juli/augustus 2010.)

Share International: Zijn er mensen die verrast of afgeschrikt worden door uw aanpak van het beschermen van onze planeet? Is dit iets wat u herkent?
Polly Higgins: Er bestaat een hele wereld die het niet vreemd vindt. Het boeddhisme begrijpt het. De inheemse volken begrijpen het. Toen ik voor het eerst begon te spreken over de rechten van de Aarde en het recht van de Aarde op leven, waren er veel advocaten die mijn aanpak in twijfel trokken en zeiden: “Waar heb je het over? Het recht op leven gaat niet over de Aarde.” En dan zei ik: “De Aarde is een levend wezen, dan heeft de Aarde toch zeker het recht op leven?”
Op een gegeven moment dacht ik dat er anderen moesten zijn die net zo denken zoals ik. Ik keek rond en ontdekte dat er 370 miljoen boeddhisten zijn die dit echt inzien en dat er 380 miljoen inheemse mensen zijn die denken dat dit volkomen normaal is. Dat is de grootte van Europa; 750 miljoen mensen denken zoals ik.
In Londen werd ik omringd door conventionele advocaten. Toen begon ik te ontdekken dat er juristen waren die dachten zoals ik. Dus je begint dat terrein dieper in te gaan en je komt uiteindelijk terecht in een gebied van spirituele betrokkenheid. Je begint te beseffen dat dit een spirituele reis is. Of je het God of Boeddha, of engelen of ons hoogste wezen noemt, we verbinden ons met deze energieën en we kunnen kiezen om al of niet verbinding met de ware basisenergie te maken.

SI: Heeft u altijd op deze manier gedacht of kwam dit op een bepaalde leeftijd?
PH: Ik heb een zeer katholieke opvoeding gehad. Mijn ondervinding was dat het katholicisme een godsdienst is van veel ‘gebod en dwang’, geleid door mannen en voor mannen. Ook mijn katholieke school werd geleid op basis van angst, geweld en controle. Dus verwierp ik godsdienst en alles wat ermee te maken had.
Tot iets minder dan vijf jaar geleden had ik nooit echt gemediteerd. Toen ik rondkeek om te onderzoeken wie net zo dacht als ik, vond ik het Schumacher College in Devon. Ik was er voor een cursus van een week over rechtspraak met betrekking tot de Aarde. Daar kwam ik bij een meditatie geleid door [schrijver en milieuactivist] Satish Kumar. Het veranderde mijn leven van de ene op de andere dag. Zonder meditatie zou ik niet kunnen doen wat ik nu doe.

SI: Kunt u meer vertellen over het idee van ecocide en hoe u erop kwam?
PH: Ik sprak tijdens de onderhandelingen over het klimaat in Kopenhagen in 2009. Ik had het over de rechten van de Aarde en het recht van de Aarde op leven. Iemand in het publiek zei dat we een nieuwe taal nodig hebben om om te gaan met deze massale schade en vernietiging. We hebben een nieuwe taal nodig om een nieuwe wereld te creëren. Ik bedacht me dat deze massale schade en vernietiging als genocide is, maar dan op het ecosysteem. Ecocide – het zou beslist een misdrijf moeten zijn! En ik wist toen eigenlijk niet dat dat woord bestond. Ik haastte me terug naar Londen om de eerste beginselen te onderwerpen aan strenge intellectuele controle. Welke bestaande internationale misdrijven hebben we? Hoe zou deze wet zich verhouden tot de rest? Kunnen we haar toevoegen aan bestaande wetgeving? Ik herinner me dat ik in mijn slaapkamer ijsbeerde en overwoog: Moeten we van ecocide wel een misdrijf maken? Het hoeft toch niet?
We hebben geconstateerd dat deze ecocide moet stoppen. Door er een naam en een omschrijving in wettelijke termen aan te geven kunnen we het recht gebruiken; het recht is een instrument en kan een kracht tegen vernietiging zijn.
Onze wetten hebben een massa problemen veroorzaakt, ongewild bedoel ik. We maken wetten die niet naar de consequenties kijken en ons een soort opzettelijke blindheid toestaan. Zelfs als we er tot een bepaald niveau van weten, willen we het niet weten. Deze opzettelijke blindheid wordt op zijn plaats gehouden door bestaande wetten. Bijvoorbeeld, het is de wet dat een CEO en haar of zijn directeuren het belang van hun aandeelhouders voorop stellen. Dit betekent dat zij winst voorop stellen. En wanneer je dat doet zonder aan de consequenties te denken, zijn onze mondiale economieën die geld slaan uit massale schade en vernietiging, het resultaat. Dan is het resultaat commerciële teerwinning, het met geweld onttrekken van grondstoffen aan de bodem, genetisch gemanipuleerde voedingstoffen, kernenergie, het opslaan van enorme hoeveelheden voedsel waarvan we niet weten wat we ermee moeten doen, het afvalprobleem, het boren naar olie op de polen, enzovoort. Het veroorzaakt allemaal enorme schade aan mensen en onze planeet en aan allen die er leven. Het is een systeem dat niet werkt. We weten dat het niet werkt. We hoeven alleen maar naar de dieren te kijken. Het aantal soorten dat uitsterft stijgt schrikbarend.

SI: Als ecocide vanaf nu als een feit geaccepteerd zou worden, zou de vernietiging van het milieu dan onmiddellijk stoppen?
PH: Wat ik voorstel is een overgangsperiode van vijf jaar, omdat voor iedere wet een overgangsperiode nodig is. Dit is in juridisch opzicht eigenlijk behoorlijk ruim. In die vijfjarige overgangsperiode moeten bedrijven die massavernietiging veroorzaken hun praktijken veranderen.
Wat er wezenlijk gebeurt, is bijvoorbeeld dat vuile energiebedrijven schone energiebedrijven worden. Hun subsidies worden – uitgesmeerd over vijf jaren – ingetrokken. En tegelijkertijd krijgen ze subsidies voor vernieuwing en richting. Dat is heel belangrijk. Op deze manier maak je van het probleem de oplossing. En dit is een echte erkenning van het feit dat er eigenlijk binnen veel van deze bedrijven veel echt goede mensen werken, maar die nu in een systeem vastzitten dat niet werkt. Het is dus door de internationale wetgeving een raamwerk te geven voor een nieuw in te stellen systeem en een zeer snelle overgang daarnaar toe.

Polly Higgins: Earth is our Business — changing the rules of the game. Shepheard-Walwyn (Publishers) Ltd. Londen, 2012.

(Voor meer informatie: www.end ecocide.eu voor het European Citizens Initiative om ecocide in de EU tot een misdrijf te verklaren en www.eradicatingecocide .com voor de Wish20 Global Citizens Initiative ter ondersteuning van het verklaren van ecocide tot een internationaal misdrijf.)

Benjamin Creme: De leringen van de Oude Wijsheid

Laat je pad verlichten
boekbespreking door Carmen Font

Velen reizen de wereld over op zoek naar antwoorden, anderen volgen een pad van religieus onderricht in de zoektocht naar verlichting en weer anderen duiken in een diepgaande filosofische studie teneinde kennis te vergaren. Een bezoek aan een bibliotheek of boekwinkel opent voor de toevallige toeschouwer of serieuze onderzoeker een veelvoud aan mogelijkheden. Waar is de waarheid over het leven te vinden? Bestaat er zoiets als waarheid? En wat is het leven eigenlijk?
Dit moet wel een moeilijk onderwerp zijn. Daarom geven wij de voorkeur aan een derde partij (een religieuze groep, een politieke ideologie) die ons hierover van wat aanwijzingen en regels voorziet.
Nee, maar wacht eens even. Wij zijn volwassenen die in de 21ste eeuw leven; we hebben geen religieuze of politieke ideologie meer nodig om ons denken te sturen, want historisch gezien zijn die problematisch gebleken. We zijn toch zeker atheïstisch en we geloven in de ongeëvenaarde macht van de wetenschap of de taal van de kunst. Wij zijn fervente voorstanders van de nobelste ethische waarden, vrij van politieke vooringenomenheid, en wijden onszelf aan maatschappelijk werk omdat er zoveel mensen in de wereld in nood zijn. Dus richten wij ons op het begrijpen van onszelf met behulp van onze verfijnde intelligentie, onze kennis van de wereld en de kracht van onze emoties. We streven ernaar ons best te doen en respectabele burgers te zijn. Maar we missen nog steeds antwoorden. Ze zijn er wel, maar lijken her en der verspreid te zijn, en dus worden we in de beste gevallen verdraagzaam omdat er niet veel is dat men kan doen om een levensconcept aan anderen op te dringen, behalve door een boek te schrijven, lezingen te geven of een revolutie te beginnen. Je aan een ander opdringen is toch al uit de tijd en bovendien doen alleen ijveraars dit. We moeten het beste maken van wat we hebben en proberen er wijs uit te worden. Maar toch lijkt het soms alsof het leven er is om geleefd te worden en dat al die filosofieën – Westers en Oosters – vormen van kunst, politieke systemen, religieuze gemeenschappen, wetenschappelijke onderzoeken en maatschappelijke inspanningen slechts een glimp onthullen van het hele plaatje. Ze bevatten enige vorm van waarheid. Ze zijn gebouwd op dezelfde grondslagen. Jawel, het leven heeft wel degelijk betekenis.

Doel van het leven
En die betekenis is er altijd geweest, zij het verborgen voor het grote publiek. De mensheid moest een geleidelijk proces van begrijpen doormaken om deze betekenis toegankelijker te maken voor een groeiende groep mensen. Voordat kennis zich kan omvormen tot wijsheid, door het betrachten van liefde en de bewuste ervaring van het leven, moet ze begrepen worden. Omwille van onze eigen integriteit kunnen we niet méér ontvangen dan we kunnen bevatten. Deze betekenis van het leven is de lering van de Oude Wijsheid.
De belangrijkste waarheden worden vaak in simpele termen uitgedrukt, zonder onnodige opsmuk of mentale redenering. Ze zijn diepzinnig en overkoepelend.
Benjamin Creme presenteert deze waarheden in een lang, baanbrekend interview met journalist Rollin Olson over de centrale pijlers van de leringen van de Oude Wijsheid. Zoveel en zulke belangrijke esoterische informatie is nog niet eerder op deze manier onthuld, in boekvorm. Creme begint met het definiëren van de synthetiserende aard van deze leringen die, in een notendop, een beknopt handboek van het spirituele erfgoed van de mensheid vormen: “De lering van de Oude Wijsheid, of esoterie zoals het vaak genoemd wordt, is geen godsdienst; het is, strikt genomen, geen filosofie, het is geen kunst of wetenschap, maar het heeft iets van dit alles. Esoterie kun je zien als de filosofie, of de wetenschap, van het evolutieproces” (blz. 7).
De complexiteit van dit evolutieproces roept allicht vragen op. Houdt het in dat we van aap tot mens zijn geëvolueerd en van onbeschaafde mensen tot intelligente gemeenschappen? Nee, evolutie verwijst in dit geval naar de groei in bewustzijn, niet de evolutie van de fysieke vorm, zowel voor het mensenrijk als voor de lagere koninkrijken zoals het delfstoffenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk. Onze evoluerende planeet Aarde en zijn inwoners zijn afhankelijk van deze leringen van de Oude Wijsheid, dit esoterische onderricht dat gedurende vele eeuwen ‘occult’ (verborgen) bleef. Het is langzaam maar zeker naar voren gekomen dankzij het pionierswerk van discipelen als Helena Petrovna Blavatsky, Helena Roerich en Alice A. Bailey van het eind van de 19de eeuw tot ver in de 20de eeuw. Nu, met de ophanden zijnde verschijning van Maitreya en de volledige inauguratie van het Waterman-tijdperk, heeft de mensheid behoefte aan een diepzinnig begrip en besef van deze leringen van de Oude Wijsheid. Benjamin Creme vertelt ons dat ze zo oud zijn als de mensheid zelf. “Dit zijn de leringen van een groep mensen die het strikt menselijke stadium gepasseerd zijn en die het volgende natuurrijk zijn binnengegaan, het Geestelijke Rijk. Zij zijn de Meesters van Wijsheid en de Heren van Mededogen. Zij zijn mensen zoals wij die Hun bewustzijn hebben verruimd tot de geestelijke niveaus” (blz. 7).
Kort gezegd geeft de wijsheid van de leringen van de Oude Wijsheid aan waarom de mensheid op de planeet Aarde is, wat ons doel hier is en wat het feitelijke proces van groeien in bewuste gewaarwording, en daarmee in vreugde, inhoudt. “Het doel van het menselijk ras is om de stof te vergeestelijken. Wij zijn geest gedompeld in stof, geïncarneerd op dit betrekkelijk lage niveau (hoewel het vanuit het minerale, het plantaardige of het dierlijke gezichtspunt een relatief hoog niveau is)… Het evolutieproces dient daarom als methode waardoor wij de stof van onze eigen lichamen vergeestelijken en zodoende de stof zelf” (blz. 6). We bereiken dit door “de stof van ons fysieke, emotionele en mentale lichaam te doordringen van de hoedanigheden van de ziel die volmaakt is” (blz. 6). Zonder omwegen legt Benjamin Creme het mysterie van het leven uit en nodigt ons uit eraan deel te nemen. En er is niets mysterieuzer en intrigerender dan de aard van God. “God in de esoterische betekenis is het totaal van alle Wetten en alle energieën die door die wetten beheerst worden in het geopenbaarde en het niet-geopenbaarde universum. Dus God is onpersoonlijk. Desalniettemin openbaart die transcendente God zich in elk aspect van de schepping, onszelf inbegrepen. Wij staan niet los van die schepping, of van God” (blz. 9).
God is ook het grote Kosmische Wezen Dat onze planeet bezielt. Het enige verschil tussen de Meesters en onszelf is dat Zij God-gerealiseerd zijn en dat zij hun bewustzijn volledig met Zichzelf “verenigen”. We zijn nog steeds bezig met dit proces en daarom hebben de leringen van de Oude Wijsheid tot doel om onze ogen en ons bewustzijn te openen voor de verschillende wetten die onze samenstelling beheersen.


We zouden geen recht doen aan deze verhandeling door ze te beschouwen als een simpel ‘hulpmiddel’ voor beginnelingen, bedoeld om te verspreiden bij beurzen en lezingen, hoewel het inderdaad een werk van onschatbare waarde is om de esoterische wijsheid bij nieuwkomers te introduceren. Het bevat informatie die al in dikkere boeken van Benjamin Creme te vinden is. Maar nergens anders kun je dezelfde krachtige impact van waarheid vinden, zo vloeiend en bondig geschreven. Creme getroost zich veel moeite om het kleine en een groter plaatje te presenteren: de oorsprong van de mens als metafoor en de symbolische weergave daarvan in het verhaal van Adam en Eva (blz. 38), de betekenis van de Christus en de Antichrist (blz. 33 & 36), een overzicht van de belangrijkste stappen in Maitreya’s naar buiten treden (blz. 45), het Gebed voor de Nieuwe Tijd (blz. 50), en een handig overzicht van esoterische begrippen (blz. 51). Zelfs voor de doorgewinterde student van de esoterische geschriften en de boeken van Benjamin Creme onderscheidt De leringen van de Oude wijsheid zich als een naslagwerk, een redmiddel in tijden van stress of twijfel. Sla het open op een willekeurige pagina en laat het je pad verlichten.

Creme, Benjamin, De leringen van de Oude Wijsheid: Inleiding tot het geestelijk erfgoed van de mensheid. Share International/Share Nederland, 1998, tweede uitgave, 2006.

Carmen Font, auteur en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

Het artikel van de Meester in dit nummer voegt een buitengewone nieuwe stimulans toe aan het voorbereidingswerk voor de openlijke verschijning van Maitreya en geeft duidelijk aan dat er werkelijk nog maar een zeer korte tijd rest om deze informatie bekend te maken. Dus wat de mensen in de groepen ook doen, laat ze niet vergeten dat dit een tijd is als nooit tevoren; dat ze informatie hebben als nooit te voren; en dat ze in incarnatie zijn gekomen om die bekend te maken. Dit artikel alleen al zou een echte aansporing moeten zijn voor iedereen die voor de Wederverschijning van Maitreya de Christus wil werken. Het is een enorme gelegenheid om de mensheid voor te bereiden op de grootste gebeurtenis in de geschiedenis – het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie.

Grijp deze kans!
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Grijp deze kans!’ De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Het is Mijn Plan Mijzelf nu zó spoedig aan de wereld te laten zien, dat er weinig twijfel over zal bestaan dat de Heer der Liefde er is, dat de Mensenzoon onder jullie is, dat de Vredevorst is weergekeerd. (Maitreya, Boodschap nr. 28)

De tijd tot Zijn openbare verschijning is kort. Vat hieruit moed en verlevendig je dienstbaarheid uit Zijn naam. Maak bekend dat Hij in jullie midden is en beroer het hart van hen die deze blijde tijding nog niet kennen. Vervul je levensdoel en kom de belofte na die je lang geleden hebt gedaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

Zullen jullie behoren tot hen die de weg banen? Zullen jullie nu deelnemen aan dit grote werk en de nood van de wereld lenigen? Er is geen hoger roeping dan het dienen van de wereld. Er is geen verhevener taak dan het dienen van je broeder. Wees getrouw aan het doel van je terugkeer en steun Mijn Plan. Velen horen Mij en slaan geen acht op Mij; slechts enkelen hebben geluisterd en volbrengen Mijn Taak met Wilskracht en Liefde. (Maitreya, Boodschap nr. 14)

Het is Mijn bedoeling Mijzelf spoedig en langs de kortste weg te openbaren. Als al het andere faalt, zal Ik naar voren treden in een wereld die gereed is, maar onvoorbereid; een wereld die nog niet weet dat Ik onder jullie verkeer. Maar veel beter zou het zijn wanneer Ik voor jullie trad als Degene die verwacht wordt, Degene die van God gezonden is om jullie je toekomstige glorie binnen te leiden. Velen weten dit, maar zeer velen méér zijn onwetend over de ware gebeurtenissen van de tijd. Ik doe daarom een ernstig beroep op jullie, Mijn dierbare vrienden, om het feit van Mijn Aanwezigheid in jullie midden bekend te maken en Mijn weg te effenen. Mijn lasten zijn bepaald zwaar. Deze lasten kunnen door jullie werk worden verlicht. Ik vertrouw erop dat jullie zullen handelen en volgen. Samen zullen wij het Plan volbrengen. (Maitreya, Boodschap nr. 61)

Terwijl de wereld hoopvol wacht op Maitreya, en verlossing, rest er nog veel werk om de planeet en de mensheid in veiligheid te brengen. Niettemin hoeven de mensen niet veel langer te wachten tot Maitreya Zijn openlijke dienst begint. Nog slechts kort is derhalve de tijd die resteert om Zijn weg te bereiden, om de mensen te vertellen dat hulp en hoop voorhanden zijn, dat de Leraar er is, erop gebrand om rechtstreeks tot de volkeren van alle landen te spreken. Voer daarom je inspanning op. Maak haast om allen die willen horen, te vertellen dat het voorbestemde uur is aangebroken, dat de mensheid zich spoedig zal verheugen in de aanwezigheid van de Leraar. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s prioriteiten’)

Dit is het belangrijkste verhaal in de wereld. Het is nooit vroeg genoeg om te praten over belangrijke zaken als de Wederverschijning van de Christus, voor het eerst in Zijn eigen volledig fysieke aanwezigheid in de wereld, niet door overschaduwing van een discipel. Dit is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit weer gebeuren. Het is de culminatie van 98.000 jaar ervaring en leven achter de schermen, zoals de Meesters al die tijd hebben gedaan. Dit is een tijd zonder weerga in de hele geschiedenis van de mensheid. We hebben het belangrijkste verhaal dat ooit aan een groep is gegeven om te vertellen. Het is onschatbaar, fantastisch. Het heeft zoveel geledingen en staat zo dicht bij de noden van de mensheid. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Begrijp goed dat dit een tijd is als geen andere, één die nooit zal weerkeren. Het is een tijd van heldendom, moed en heiligheid. Gebruik deze tijd om je verbondenheid met elkaar en met Maitreya te versterken. Werk voor Hem als nooit tevoren. Wees niet bevreesd, want de tijd is nabij dat je Hem zult zien en zult weten dat je niet vergeefs gewerkt hebt. Zo is het, vrienden en werkers in het Licht. Schijn dat licht ver en laat je broeders en zusters ontwaken die nog niet het wonder kennen dat zich in deze wereld van ons voltrekt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

Mijn dringende bede is deze: neem de verantwoordelijkheid op je om het nieuws van Mijn Aanwezigheid te verspreiden en doe op die manier belangrijk werk voor Mij. Wanneer jullie broeders weten dat Ik bij jullie ben, zullen zij met blijdschap jullie nieuws aanvaarden. Doe dit voor Mij, vrienden. Doe het nu. Deel met jullie broeders en zusters overal deze boodschap van hoop, deze vreugdevolle tijding, en bereid ook hen voor op Mijn Verschijning. Zo kunnen jullie je broeders een onschatbare dienst bewijzen. (Maitreya, Boodschap nr. 48)

Wees waakzaam, maar niet bevreesd; vertrouw erop dat Maitreya het handelen van de mens wijs zal leiden. Draag bij aan de taak van het onderrichten van je broeders en zusters, en maak zo Zijn last lichter. Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een einde aan oorlog’)

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, dat Ik teruggekeerd ben, en bereid de mensen voor op Verklaringsdag, de dag van Gods Geschenk; want op die dag zullen de mensen samen de verwezenlijking vieren van Gods Wil. Mijn Komst is niets minder dan dat. (Maitreya, Boodschap nr. 25)

Maitreya Zelf staat aan de deur, Zijn hand geheven om aan te kloppen.
Zijn tekenen nemen snel toe, terwijl Hij op herkenning wacht.
Verwelkom Hem in je hart en vereenvoudig Zijn komst; laat Hem door je heen werken.
Onthoud dat ook je broeders het recht hebben om het Grote Nieuws te kennen; laat hen, en je zusters, niet in onwetendheid.
Het elfde uur is aangebroken. De voorbeschikte tijd is met ons. Het lange wachten is nagenoeg voorbij. Harnas nu je kracht voor het grote werk dat komt.
De tijden zijn als nooit tevoren. De onmetelijke engelenschaar siddert van verwachting. Maitreya’s strijders voor Waarheid gorden zich aan en scharen zich achter Hem. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya aan de deur’)

Zij die deze woorden lezen, hebben nu de keuze: de Christus bij Zijn werk behulpzaam zijn en helpen de mensheid bewust te maken van de noden van deze tijd, en zo het mensenras op een bijzonder krachtige wijze te dienen, óf de gebeurtenissen in lijdzame passiviteit afwachten, en daarmee een gelegenheid tot groei afwijzen als zelden aan enige generatie is gegeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De terugkeer van de Christus’)

Ik ben verheugd jullie te kunnen vertellen dat Mijn Plannen vlot en voorspoedig verlopen. Mijn voorhoede is bezig de mensheid voor te bereiden en nog slechts kort zal het duren voordat Mijn gezicht wordt gezien. Weet dat Ik verwacht dat al de mijnen, Mijn toegewijden, zich voor Mij inzetten om enigszins Mijn weg te banen. Velen zijn er nu die graag zouden weten dat Ik er ben. Vertel het hun. Vertel hun dat de mensenzoon is weergekeerd; dat hun Oudere Broeder onder hen verkeert; dat het lange wachten voorbij is, en dat hun Vriend en Leider is gekomen, monter en verlangend naar de strijd. Vertel hun dit, en bied ook hun de gelegenheid het Plan te dienen. (Maitreya, Boodschap nr. 15)

Nu, meer dan ooit tevoren, is er gelegenheid een wereld in barensnood te dienen, een nieuwe wereld die erop wacht geboren te worden. Maitreya tracht de mens tot zijn geboorterecht te verheffen. Hij tracht tot de schepping van een nieuwe en gelukkiger wereld te inspireren. De Grote Heer tracht ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden. Hij tracht de wereld van geweld en oorlog te bevrijden. Waar zal Hij Zijn helpers vinden? Wie zijn er gereed om te reageren? Wie hebben de moed om de Heer van Liefde te helpen? Hij kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen. Maak je gereed om Hem te zien. Poets je vastberadenheid glanzend op. Laat de onmetelijkheid van de taak je de moed niet benemen. Wees eenvoudig en oprecht in alles wat je doet. Maitreya nadert snel, op een stralend wit ros. Zijn mantra is: vrees niet! (Benjamin Creme’s Meester, ‘De intrede van Maitreya’)

Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Er rest weinig tijd voor dit werk van voorbereiding. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods Plan: zij zijn één en hetzelfde. Mijn Meesters zullen jullie de eerste stappen laten zien die uit het moeras voeren. Zij zullen jullie laten zien dat een eenvoudiger leven mogelijk is, in volledig geluk en verwerkelijkte goddelijkheid, door middel van Liefde voor en Dienstbaarheid aan onze broeders. Dit is van oudsher de weg; het is de weg van alle tijden; bij God verandert in feite niets. Maak nu jullie keus: dien Mijn Plan en zie het Licht dat jullie naar de toekomst wenkt, of luid voor altijd de doodsklok van berouw. (Maitreya, Boodschap nr. 16)

Vragen en antwoorden

Vraag: 1) Ongeveer hoeveel mensen zijn er in deze tijd geïncarneerd om, als onderdeel van hun zieledoel, te helpen de weg te bereiden voor Maitreya en de Hiërarchie? 2) Welk percentage van dit aantal heeft gereageerd op deze oproep en is werkelijk betrokken bij dit proces?

Antwoord: (1) 4,600. (2) 70 per cent.

V. Kunnen we iedereen over uw informatie en over Maitreya vertellen?
A. Iedereen! Iedereen die naar u wil luisteren! Zelfs al gelooft u het maar een heel klein beetje – vertel het dan op dat niveau. Als u er volledig van overtuigd bent, maakt u het op dat niveau bekend. Vertel het anderen. Op deze manier creëert u het klimaat van hoop en verwachting voor Zijn komst, zodat Hij ons leven kan binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten. Dat is het belangrijkste wat u momenteel kunt doen.

V. Wat is de belangrijkste dienst die we op dit moment in de wereldgeschiedenis kunnen verrichten?
A. Het feit bekendmaken dat de Hiërarchie weer openlijk in de wereld komt werken, evenals de aanwezigheid en de plannen van Maitreya en de Meesters.
(Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)