De ‘ster’ van Maitreya

Het ‘ster’-wonder

Spiraalvormig licht boven Noorwegen: de ‘ster’ die Maitreya’s verschijning aankondigt

Spiraalvormig licht

Share International Persbericht, 11 december 2009

Het enorme spiraalvormige lichtverschijnsel met het stralende middelpunt dat op 9 december 2009 boven Noorwegen werd gezien, heeft duizenden Noren, onder wie astronomen, opgetogen en verbijsterd achtergelaten. Wat is de betekenis ervan?
Op 12 december 2008 maakte de stichting Share International bekend dat spoedig een groot helder ‘ster’-achtig voorwerp aan de hemel gezien zou worden. Het is een voorbode van de aanstaande verschijning van Maitreya de Wereldleraar in Zijn eerste tv-interview, dat in de VS zal plaatsvinden.
De ‘ster’ is in feite een van vier enorme ruimteschepen die rond de wereld zijn gestationeerd. Sinds december 2008 zijn er wereldwijd honderden waarnemingen van de ‘ster’ gemeld op YouTube en in nieuwsprogramma’s op tv. Het maandblad Share International heeft honderden foto’s ontvangen waarop de ‘ster’ in in allerlei verbazingwekkende kleuren en vormen te zien is.
Het enorme spiraalvormige verschijnsel boven Noorwegen is een uitbreiding van het werk van deze ruimteschepen en is het onweerlegbare bewijs van hun bestaan. Volgens onze informatie zullen er, in verschillende vormen, meer van dergelijke manifestaties volgen.

Heldere ‘ster’ kondigt verschijning aan van Maitreya, de Wereldleraar

Share International Persbericht, 23 januari 2009ster_oslo

Al meer dan 30 jaar bereidt auteur, spreker en kunstschilder Benjamin Creme de weg voor de verschijning van Maitreya, de Wereldleraar.
Op 12 december 2008 verspreidde Share International een nieuwsbericht waarin werd aangekondigd dat in de zeer nabije toekomst een grote, heldere ster aan de hemel zal verschijnen die over de hele wereld dag en nacht zichtbaar is. Ongeveer een week later zal Maitreya Zijn eerste interview geven op een grote Amerikaanse tv-zender.
Sinds begin januari zijn er waarnemingen van de ster gemeld in Noorwegen (foto rechts), Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Dubai en Qatar. Vanaf nu worden steeds meer meldingen verwacht. Dagbladen in Noorwegen hebben er al over bericht.
Onderstaand artikel door de Meester van Benjamin Creme, die Zich bevindt in de Himalaya, onthult hoe nabij dit teken is en de historische gebeurtenissen die daarop zullen volgen. Maitreya’s eerste interview zal leiden tot verdere en steeds frequentere interviews in de VS, Japan en andere landen.

Maitreya’s eerste interview

In de zeer nabije toekomst zullen mensen overal de gelegenheid hebben om getuige te zijn van een buitengewoon en belangrijk teken dat slechts éénmaal eerder, bij de geboorte van Jezus, werd gemanifesteerd. Toen verscheen er, volgens de christelijke lering, een ster aan de hemel die drie wijze mannen uit het Oosten naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Spoedig zal, over de hele wereld, opnieuw een stralend hemellichaam gelijk een ster van buitengewone schittering gezien worden. Wat heeft dit te betekenen? Hoe is dit mogelijk?
Het antwoord ligt in het feit dat deze mysterieuze gebeurtenis een teken is, en het begin van Maitreya’s openlijke missie aankondigt. Spoedig nadat het teken aan onze hemel verschijnt, zal Maitreya Zijn eerste media-interview op de Amerikaanse televisie geven.
Bij die openlijke, publieke gebeurtenis zal de Wereldleraar, nog niet voorgesteld als Maitreya, Zijn visie geven op de huidige economische en financiële chaos die de wereld nu in zijn greep heeft. Hij zal de oorsprong en het uiteindelijke resultaat ervan uiteenzetten, en een begin maken met het voorleggen van Zijn recept voor verbetering van de huidige zware last voor de armen van de wereld. Zo zal Hij de weg bereiden voor een gedetailleerder en specifieker aankondiging van Zijn denkbeelden.
Hoe zullen de kijkers reageren? Zij zullen Zijn achtergrond en status niet kennen. Zullen ze Zijn woorden aanhoren en in overweging nemen? Het is te vroeg om dat precies te weten, maar het volgende kan gezegd worden: Nooit eerder hebben zij Maitreya zien of horen spreken. Noch hebben zij, al luisterend, Zijn unieke energie ervaren, van hart tot hart. Ook is dit een unieke tijd in de geschiedenis, met hele landen die verbluft en angstig zijn over de toekomst. Daarom mogen we aannemen dat velen die Zijn woorden horen, open zullen staan en graag meer willen weten. Niet voor niets heeft Maitreya geduldig op dit moment gewacht om de publieke wereld binnen te treden; Amerika, bijvoorbeeld, zou eerder niet gereageerd hebben. Nu, voor het eerst in vele jaren, moet een nieuwe regering het hoofd bieden aan financiële chaos, werkloosheid en sociale onrust op massale schaal. Het moment van de waarheid is aangebroken voor Amerika en de wereld.
Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd worden mensen zich bewust van de noodzaak en de mogelijkheid van verandering. Politici en economen noemen de huidige toestand een ‘neergang’ en een ‘recessie’. In werkelijkheid zijn we getuige van de laatste wankele stappen van de oude orde. Miljoenen mensen beginnen in te zien dat ongebreidelde wedijver en hebzucht niet het veiligste pad voor de mens vormen, dat dergelijke materialistische beginselen voor de onoplettenden een ‘gevaarlijke koers’ creëren en uiteindelijk de internationale crisis scheppen die we thans zien.
Natuurlijk worden veel mensen die in groeiende weelde leven niet geraakt door het huidige verlies aan vertrouwen in de methoden die hen rijk gemaakt hebben, en zij denken dat het slechts ‘een kwestie van tijd’ is voor we weer op koers liggen naar nieuwe voorspoed.
Zullen zij acht slaan op Maitreya en de bedoeling van Zijn betoog inzien? Mogelijk niet, verdwaasd als ze zijn door hun arrogantie en eigendunk. Velen zijn echter minder optimistisch over een terugkeer naar de oude situatie. Velen hebben pijnlijke verliezen geleden en het vertrouwen in de oude methoden verloren. De volken van de landen zijn rijp en gereed voor verandering. Zij roepen om verandering en een zinvoller bestaan. Maitreya zal de mensen herinneren aan de wezenlijke zaken zonder welke er geen toekomst is voor de mens: Rechtvaardigheid en Vrede. En de enige weg naar beide is langs samendelen.
(Share International, januari 2009)

Kerst-wonder

Share International Persbericht, 12 december 2008

Al jaren vinden er wereldwijd allerlei wonderen plaats. In april 1995 besteedde het weekblad Time een omslagartikel van 8 pagina’s aan wonderen waarin het concludeerde: “De mensen snakken naar tekenen.”
Zie nu uit naar het grootste wonder van allemaal. Op zeer korte termijn zal een grote, heldere ster aan de hemel verschijnen die voor iedereen over de hele wereld zichtbaar zal zijn – dag en nacht.
Ongelooflijk? Een fantasie? Nee, een simpel feit. Ongeveer een week later zal Maitreya, de Wereldleraar voor de hele mensheid, Zijn openlijke verschijning beginnen en, ofschoon nog niet onder de naam Maitreya, geïnterviewd worden op een groot Amerikaans tv-station.
Maitreya zoals Hij verscheen in NairobiIn 1988 berichtten CNN en andere media over de wonderbaarlijke verschijning van Maitreya aan 6000 mensen in Nairobi, op zaterdag 11 juni van dat jaar (foto rechts). Een week voor die gebeurtenis verscheen een opmerkelijk teken: “Op zaterdag 4 juni werd een grote, heldere ster gezien, ongebruikelijk veel helderder dan gewone sterren,” zo schreef Kenya Times-verslaggever Job Mutungi.
Al meer dan 30 jaar bereidt kunstenaar, schrijver en spreker Benjamin Creme de weg voor de grootste gebeurtenis in de geschiedenis: de verschijning van Maitreya en Zijn groep, de Meesters van Wijsheid. In 1982 onthulde Creme op een volgepakte persconferentie in Los Angeles dat Maitreya sinds 19 juli 1977 in de Aziatische gemeenschap in Londen verbleef.
Als degene die binnen alle godsdiensten wordt verwacht, onder verschillende namen, is Maitreya de Christus voor christenen, de Imam Mahdi voor moslims, Krishna voor de hindoes, de Messias voor de joden en Maitreya-Boeddha voor boeddhisten. Hij is de Wereldleraar voor allen, van elke religie of zonder godsdienst – een leraar in de ruimste zin van het woord.
Als een modern mens die begaan is met de problemen van vandaag, werkt Maitreya achter de schermen van onze veranderende wereld. De uitstroom van Zijn buitengewone energie was de stimulans voor spectaculaire ontwikkelingen op vele fronten: het einde van de Koude Oorlog, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de hereniging van Duitsland, het einde van de apartheid in Zuid-Afrika, de groeiende macht van de stem van het volk die leidt tot de roep om vrijheid en rechtvaardigheid, en de wereldwijde aandacht voor bescherming van het milieu.
Maitreya’s boodschap kan worden samengevat als “Deel samen en red de wereld.” Hij streeft ernaar om de mensheid te inspireren zichzelf te zien als één familie, en vrede in de wereld te creëren door samendelen, economische en sociale rechtvaardigheid, en mondiale samenwerking.
Wanneer Maitreya en Zijn groep openlijk in de wereld actief zijn, is de mensheid niet alleen verzekerd van haar voortbestaan, maar van de schepping van een schitterende nieuwe beschaving.

Foto’s van de ‘ster’

Van deze foto’s uit de hele wereld (hieronder) is door de Meester van Benjamin Creme bevestigd dat het de ‘ster’ betreft. Klik op een foto om een grotere weergave te zien.
.

Klik hier om te zien of er recent nog foto’s zijn toegevoegd op de Engelstalige website. (Ook daar kunt u op de foto’s klikken voor een grotere weergave.)

Foto’s ontvangen doorShare International

Nieuw Zeeland: Foto genomen op 17 februari 2009 door W.C.P. in het noorden van het Noordereiland. Nisland
Noorwegen: Foto genomen op februari 2009 om 18.00u, door M.F. in Oslo. Oslo VS: Foto genomen op 7 februari 2009 om 19.30u door J.C. in Orlando, Florida. Orlando
Japan (1/2): Foto genomen op 2 maart 2009 tussen 19.43u en 19.53u in Sakura city, Chiba-ken. Gedurende deze kort tijd veranderde de kleur en daalde de ster geleidelijk. Sakura1 Japan (2/2): Zie de beschrijving hiernaast. Sakura2
Japan(1/3):Zie de beschrijving hiernaast. Tokyo1 Japan(2/3):Zie de beschrijving hieronder. Tokyo2
Japan: Foto genomen op 31 januari 2009, door M.H. in Komaki-shi, Aichi-ken. Komaki Japan(3/3): Foto genomen op 12 maart 2009 om 16.40u door M.N. in Kotoh-ku, Tokyo. In een reeks van drie foto’s bewoog de ster zich in iets meer dan één minuut van rechts naar links en boven de zon. Tokyo3
VK: Foto genomen op 11 maart 2009 door C.E. in Hullbridge, Essex. Hullbridge VK: Zie beschrijving hiernaast. Hullbridge-b
VK: Foto genomen op 10 maart 2009 rond 19.15u door T.W., in Crewe, Cheshire, UK. Crewe Nederland: Foto genomen op 8 maart 2009 om 20.50u, door R.A.S. in Deventer. Deventer
Egypte: Foto genomen op 2 februari 2009 door A.K. vanaf een cruiseschip bij Alexandrië. Alexandria Duitsland: Foto genomen op 27 februari 2009 om 18.00u, door T.W. vanuit het raam van zijn flat in Berlijn Berlijn
Japan:
Foto gemaakt op 2 maart 2009door S.K. in Oiso, Kanagawa, rond de middag.
Canagawa Frankrijk: Foto genomen op 11 februari 2009 door V.M.
in Normandië, nabij Caen.
Caen
Nederland: Foto genomen op 3 maart 2009 door A.W. in Venlo-Blerick, Limburg, om 19.20 uur. Limburg Zwitserland: De lokale Zwitserse kranten Ticino News en Corriere del Tucino berichtten over een mysterieuze ‘UFO’ die op 25 februari 2009 om 21.15 uurwerd gezien boven Cornaredo, Lugano, als “een stralende rode bol”. Het Zwitsers-Italiaanse Centrum voor Ufologie (CUSI) ontving vele video’s, fotos en meldingen van de waarneming, waarvan is bevestigd dat dit de ster betreft. Deze foto werd genomen door S.L. Cornaredo
Duitsland: Twee foto’s genomen door G.P.in Tübingenop 28 februari 2009
om 19.20 uur.
Tübingen Duitsland: Zie de beschrijving hiernaast. Tübingen-b
Japan: Twee foto’s van zonsondergang op 15 februari 2009 drie minuten na elkaar genomen door M.S. rond 17.20 uur in Inuyama-shi. De ster is in twee verschillende posities te zien. Inuyama-shi 2/1 Japan:Zie de beschrijving hiernaast Inuyama-shi 2/2
Canada: Foto gemaakt op 8 februari 2009 door L.MG. in Mochelle, Nova Scotia. Mochelle Duitsland: Foto gemaakt (met een Panasonic TZ5 met maximale zoom) op 5 februari 2009 door H.A. aan de rand van Neurenberg rond 20.00 uur. Nürnberg
VS: Foto gemaakt op 8 februari 2009 door D.E.M. in Southwest Corridor Park, South End, Boston, VS. Boston(2) VS: Foto eveneens gemaakt op 8 februari 2009 door D.E.M. in Southwest Corridor Park, South End, Boston, VS. Boston(2-2)
Spanje: Foto gemaakt tussen 21 and 28 januari 2009 door J.L.M., in Montras, Cataluña. Montras Frankrijk: Foto gemaakt op 2 januari 2009 door R.K., in Brumath. Brumath
D.E.M. uit South End, Boston, MA, VS, stuurde Share International een aantal foto’s gemaakt tussen 28 december 2008 en 26 januari 2009. Boston 1 Eveneens gemaakt door D.E.M. rond schemertijd, circa 17.15 uur, op 26 januari 2009,
in Southwest Corridor Park, South End, Boston, MA, VS.
Boston dusk
Noorwegen:
M.F. stuurde Share International deze foto van de ster, gemaakt in Oslo op 27 januari 2009 om 20.00 uur.
Oslo VK:
3 Februari 2009. Ingestuurd door P.C., uit Langley, Berkley, die schrijft: “De heldere ster is weer verschenen… de kleuren zijn op elke foto anders: groen, rose, geel en wit. Geweldig!!”
Berkshire, UK
Frankrijk: Foto gemaakt op 27 december 2008 door R.K. in Bruges. Bruges Japan: Foto gemaakt op 8 februari 2009 door M.S., aan de oever van de rivier Kiso in Inuyama-shi,rond 11.40 uur. Inuyama-shi
Frankrijk: Foto gemaakt op 15 februari 2009 door R.M. in Etampes. Etampes-1 Frankrijk: Foto eveneens op 15 februari 2009 gemaakt door R.M. Etampes-2
Duitsland: Foto gemaakt op 15 februari 2009 door M.H. in München. München-1 Duitsland: Foto eveneens op 15 februari 2009 gemaakt door M.H. in München. Munchen2
België: Foto gemaakt op 18 januari 2009 in Ath, rond 18.30 uur. Ath,Belgium N.B.: Klik op een foto voor een grotere weergave. Share International ontvangt wekelijks nieuwe foto’s, die bovenaan de lijst worden toegevoegd. Op deze pagina vindt u de meest recente toevoegingen. (U kunt daar op de foto’s klikken voor een grotere weergave.)

Krantenberichten

Narvik (Noorwegen)
Twee foto’s genomen door Fritz Hansen voor de Noorse krant Fremover, in Narvik, gepubliceerd op 4 maart 2009.

Foto’s: Fritz Hansen,Fremover Narvik

Brønnøysund (Noorwegen)
Brønnøysunds Avis, een krant uit het noorden van Noorwegen, publiceerde een artikel met de vraag: “Wat is het dat de hemel boven de kerk verlicht?” Gemeld werd dat zondag 18 januari in de avond verschillende mensen een bolvormig voorwerp boven de Sømnakerk zagen. Een bericht met foto van dezelfde waarneming stond ook in het Noorse blad Harstad Tidende:

Ster NoorwegenFoto: Viktor Stein, Brønnøysunds Avis

Bergen (Noorwegen)
BergenEen helder voorwerp aan de hemel boven Noorwegen was het onderwerp van een artikel getiteld ‘Venus veroorzaakt opwinding’ in de Noorse krant Bergens Tidende van 30 januari 2009. De wetenschapper die door de krant geïnterview werd zei dat het om Venus ging, maar Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het de ster betreft.

Diversen

Blog-discussies over de ‘ster’

Dubai
12 Januari 2009: “Is het een satelliet of gewoon een heldere Venus? Is er ergens een deskundige die er een uitleg van kan geven? Is het een satelliet die elke avond zo helder boven ons schijnt of is het Venus, zoals iemand suggereerde? Er is bij mij en mijn vrienden een verhitte discussie gaande en opheldering is dringend nodig…” Anoniem, Dubai. (Bron: http://7days.ae)

Qatar
27 Januari 2009: “Ik hoop dat ik niet de enige ben die gisteren [26 januari] de twee vreemde lichten boven Doha heeft gezien. Het was omstreeks 21.30 uur en ik stond voor mijn huis in Matar Kadeem (Oude Luchthaven). Ik keek toevallig omhoog en zag een heldere vlam in de lucht. Het leek de grootte van een tennisbal te zijn met heel heldere, vlammende lichtstralen die bijna 3,5 km opstegen. Het bewoog zich heel langzaam voort en ik zou het afgedaan hebben als een ballon, ware het niet voor de hoogte waarop het zich bevond. “We stonden allemaal verbaasd en vele andere kijkers kwamen erbij staan. We waren allemaal aan het gissen wat het kon zijn. Het licht bewoog zich ongeveer 10 minuten lang van zuid naar noord. Het bewoog zich in een rechte lijn en toen begon het op een vaste plaats te schommelen. Na nog eens 3 tot 4 minuten verdween het in de wolken. Maar dit was niet alles. Ongeveer vijf minuten later verscheen een gelijksoortig licht aan de zuidelijke horizon en volgde een zelfde patroon. Heeft iemand die in Qatar woont het gezien? Wat zou het kunnen zijn?” (Bron: Blogger “LifeIsBeautiful”, qatarliving.com)

Andere waarnemingen van de ‘ster’

Costa Rica, 3 januari 2009
Ster in Costa Rica 3.1.09

Zürich (Zwitserland), 4 januari 2009
Ster in Zurich 4.1.09

Karachi (Pakistan), 11 januari 2009
Ster in Karachi 11.1.09

Pasadena (Californië, VS), 8 januari 2009
Ster in Pasadena 8.1.09

Ontario (Canada), 20 januari 2009
Ster Ontaria 20.1.09

Brieven van lezers en meer foto’s

Hieronder volgen brieven met bijbehorende foto’s die van uit de hele wereld naar Share International zijn gestuurd en waarvan Benjamin Creme’s Meester bevestigd heeft dat dit het ster-wonder betreft.

‘Ster’ reageert op verzoeken Japanse toeschouwer
Geachte redactie,
Op 15 februari 2009 dacht ik aan de “heldere ster” en richtte intuïtief de camera van mijn mobiel op de zon en nam met tussenpozen van een minuut verscheidene foto’s. Toen ik later de foto’s bekeek, zag ik een rond object dicht bij de zon – aan de rechter- of linkerkant, ofwel boven de zon. Ik vroeg me af hoe het object zich zo snel kon verplaatsen.
Ik nam ook een foto van de zon terwijl ik voor het Boston-museum in Nagoya stond. Ik kon een puntje in de foto zien, dicht bij het raam van een gebouw een paar meter van mij vandaan. Ik zei inwendig: “Als u een ufo bent, wilt u zich dan groter laten zien?” Op de volgende foto’s is het object duidelijker te zien, terwijl het zich bij iedere opname in een andere positie laat zien. [Noot van de redactie: Genoemd voorwerp betreft inderdaad een ufo en niet de Ster. Ufo’s beginnen te reageren op innerlijke verzoeken van hen die niet bang zijn en de ufo’s verwelkomen.]
Vervolgens besloot ik een foto te nemen van een zonsondergang boven de rivier de Kiso in Gifu, in de overtuiging dat de heldere ster zeker bij een mooie zonsondergang zou verschijnen. Ik richtte mijn camera daar op. Op het scherm kon ik een klein bewegend voorwerp zien. Ik deed innerlijk verschillende verzoeken: “U bent te klein om te zien. Zou u zich zichtbaarder willen maken? Komt u alstublieft wat dichterbij. Komt u alstublieft dichter bij het Inuyama-kasteel,” enzovoort. Telkens reageerde het object op mijn gedachten. Ik zag het niet met het blote oog, maar het liet zich in de camera zien. Ik weet zeker dat de heldere ster bestaat en dat onze gedachten werkelijk materialiseren. [Zie de foto in het maartnummer van Share International] Ik vertelde dit verhaal aan een groepslid, Miyako Hirai. Toen ze een foto van de zon maakte, sprak zij het voorwerp als volgt aan: “Maakt u zich alstublieft groter” en het object vertoonde zich veel groter.
Michiyo Shibata, Inuyama-shi (Gifu, Japan).
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het de Ster was en dat hij op haar innerlijke verzoeken reageerde.)

Meer brieven uit de hele wereld

Sinds ik de heldere ‘ster’ heb gezien die de verschijning van Maitreya aankondigt, kijk ik vaak in blijde verwachting naar de hemel.
Op 5 maart 2009, om ongeveer 18.40 uur, zagen mijn moeder en ik aan de bewolkte westelijke hemel eerst een zwak wit rond licht; er waren geen andere sterren te zien. Ongelooflijk, het zwakke witte ronde licht in de lucht stond dicht bij de zon, onmogelijk als het een gewone ster was. Het was ovaal en het verplaatste zich langzaam in slakkengang in één richting en dan het volgende moment in een andere richting. Het herhaalde die bewegingen twee of drie keer. Ik belde mijn zuster en haar dochter, die in de buurt wonen, en zij keken vanaf hun terras op de eerste verdieping naar de lucht. Volgens mijn zuster bewoog de heldere oranje-gele ster zich van het zuidwesten laag door de lucht naar het noordwesten, sneller dan een vliegtuig, met aan en uit flitsende lichten, en veranderde van kleur in blauw-wit met onregelmatige lichtflitsen, vóór gebouwen hem uit het zicht deden verdwijnen. Daarna kon ik de vage witte ronde bol bij de maan nauwelijks meer zien voor die vervaagde.
Op 6 maart om 23.00 uur zag ik de ster weer aan de heldere hemel. Op het eerste gezicht zag hij eruit als een blauwe normale ster, maar hij begon toen te knipperen als de lampen van een vliegtuig, in een regelmatig ritme. Hij was nog op dezelfde plaats en dus kon het geen vliegtuig zijn. En toen stopte hij met knipperen. Op 7 maart om 22.00 uur waren er geen sterren te zien, omdat het bewolkt was. Ik stond buiten bij het huis van een vriend, waar we naar een heel kleine witte flits keken laag aan de hemel in het noordwesten. Dan weer zagen we een heel kleine flits een beetje verderop. We voelden dat de Ruimtebroeders wisten dat we naar hen keken. Ze maakten dat we ons gelukkig voelden. We denken dat zij hartelijk zijn en veel gevoel voor humor hebben.
Naam bij de redactie bekend, Chiba-ken (Japan)
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit authentieke waarnemingen van de Ster waren.

Op 11 en 12 februari 2009 zagen mijn dochter en ik tussen 21.30 en 22.15 uur in westelijke richting een heel groot helder licht in de lucht. Daarna verdween het licht.
Op de 11de nam het licht af en werd erg klein. Daarna keerde het terug tot zijn aanvankelijke grootte en zond rode en blauwe flitsen uit. Het licht bleef op zijn beginpositie staan.
Was dit de ster die Maitreya’s optreden in de openbaarheid aankondigt?
L. F., Nerja (Malaga, Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het de Ster was.

Op maandag 2 maart 2009 zag ik een ongewone ster boven Buenos Aires. Het leek alsof hij een paarse kern had omringd door een heel heldere stralenkrans. Hij zond flitsen uit in een stervorm, via veelvuldige fijne draden. De ster verplaatste zich snel verder, misschien twee graden, en verloor toen plotseling zijn helderheid en verdween. Dit gebeurde nadat ik een hele tijd naar de lucht had staan kijken. Hij verscheen plotseling en bleef ongeveer 10 tot 12 seconden zichtbaar. Hij was veel helderder dan Venus en was in daglicht te zien. Het was een fantastisch gezicht. Was het de ster die Maitreya’s eerste optreden in de openbaarheid aankondigt?
J. O. G., Buenos Aires (Argentinië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het de Ster was.

Op 23 februari 2009 keek ik om 20.30 in westelijke richting naar de lucht en zag een heel helder licht. Ik zie dit sinds Kerstmis en het verschijnt iedere dag op een andere tijd. Is dit heldere licht de ster waar u het over heeft?
B. G., Santiago de Mora (Albacete, Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het de Ster is.

Ster-wonder in Zuid-Afrika
Zaterdag 3 januari 2009 was er ’s avonds zwaar onweer en daarna stortregende het. We zetten de tv uit en besloten in bed te gaan lezen. Mijn dochter Pat ging naar boven naar haar kamer en keek op de overloop door het raam naar buiten toen er van alles gebeurde. Ze riep me om snel de trap op te komen, wat ik deed, en daar zag ik dat de wolken uiteengegaan waren en er een groot deel van de inktzwarte lucht te zien was, dat met de seconde groter werd. Aan de zuid-westkant van ons huis stond als enige een geweldig grote ster — er waren geen andere sterren in de buurt — en er schoten naar alle kanten stromen lichtstralen uit. Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven.
Ongeveer tien minuten later waren de wolken die onze richting uitkwamen helemaal verlicht, alsof de zon weer scheen, maar nee, het eerste kwartier van de nieuwe maan verscheen in de verte aan de hemel, rechts van waar de ster stond. Toen verdween de maan, terwijl de wolken dichtbij ons dichter werden en boven ons langs dreven. De ster bleef zichtbaar en ik moest na nog eens 20 minuten naar beneden gaan, omdat ik me erg duizelig voelde en niet wilde vallen.
Mijn dochter bleef naar dit prachtige tafereel kijken totdat de wolken de hemel weer bedekten. Ik kon alleen maar denken: is dit het teken van Heer Maitreya om ons voor het Nieuwe Jaar te groeten en van zijn naderende naar buiten treding? Ik hoop het. We hebben al zolang op hem gewacht.
B.I., Howick (Kwazulu Natal, Zuid-Afrika).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit inderdaad de ster was.)

Miami (Florida, VS), 11 januari 2009
Ster in Miami 11.1.09

Lancashire, VK, 18 januari 2009
Ster in Lancashire 18.1.09

Manhattan (New York, VS), 22 januari 2009
Ster in New York 22.1.0

Close-up van de ster in Manhattan (New York, VS), 22 januari 2009
Close-up Ster New York 22.1.09

Griekenland, 26 januari 2009
Ster Griekenland 26.1.09

Stockton (Californië, VS), geplaatst op 18 januari 2009
Ster in Stockton 18.1.09

Op de Engelstalige website van Share International vindt u de meest recente toevoegingen.