Vragen en antwoorden – mei 2020

V. Zullen godsdiensten verdwijnen wanneer de mensheid na Verklaringsdag veranderd is?
A. Geenszins. Integendeel. Maar ze zullen nieuw zijn, verjongd en gezuiverd. Alle oude dogma’s en leerstellingen zullen uit godsdiensten verwijderd worden. Ze zullen nieuw leven en nieuwe vitaliteit, een nieuwe zuiverheid en realiteit krijgen voor de mensen. En zij zullen zich blijven ontwikkelen. Geleidelijk zullen uit de verschillende godsdiensten mensen tot een nieuwe benadering van goddelijkheid worden aangetrokken. Dat kun je geen nieuwe religie noemen, omdat die niet op geloof gebaseerd is. Het is niet gebaseerd op overtuiging. Het is de wetenschap van evolutie waarmee degenen die voldoende belangstelling hebben in de wetenschap die aan het evolutieproces ten grondslig ligt, geleidelijk, via Maitreya, tot het begrip zullen komen dat wat wij goddelijkheid noemen buiten ons ligt – daarboven, in de lucht, in het heelal, overal om ons heen – nergens is er geen goddelijkheid. Het is het enige dat bestaat – die goddelijkheid. Maar via Maitreya zullen veel mensen vanuit de verschillende godsdiensten samenkomen en een nieuwe benadering tot goddelijkheid vinden: het besef dat die goddelijkheid en de goddelijkheid in ieder van ons één en dezelfde zijn. Er is geen scheiding of verschil tussen onze innerlijke goddelijkheid en dat wat we God noemen, boven en buiten onszelf. Dus als je dat een religie wilt noemen, dan is dat de religie van de toekomst.
Niettemin zullen de verschillende godsdiensten in hun gezuiverde staat nog lange tijd voortbestaan. De Meester Jezus is bijvoorbeeld het hoofd van de christelijke groepen overal ter wereld. Het is Zijn taak om deze verschillende groepen te ontdoen van de door de mens gemaakte leerstellingen en dogma’s die zoveel van de christelijke godsdienst momenteel beheersen.

V. Wanneer incarneert de ziel, bij de bevruchting of bij de geboorte?
A. Geen van beide. De ziel bereidt het voertuig voor het lichaam van de baby voor. De ziel vormt dit in etherisch-stoffelijke materie, die geleidelijk neerdaalt in grofstoffelijke materie. En rond de vierde week belevendigt de ziel die stof wanneer de toekomstige baby ongeveer vier tot vijf weken oud is.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.