Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. De analyse in dit artikel van de crisis waarin de wereld zich bevindt had vandaag geschreven kunnen zijn. En ondanks de huidige spanningen en zorgen “zien de Meesters echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI september 2012)
NB: Twee andere artikelen zijn nu ook buitengewoon relevant en de problemen en hun oplossingen, zoals daarin door de Meester geschetst, zijn actueler dan ooit. Voor de inzichten van de Meester in de huidige uitdagingen voor de internationale gemeenschap, zie: ‘Werken voor de vrede’ (SI juli/augustus 2003) en ‘Nadere gedachten over Eenheid’ (SI september 2012).

Een einde aan oorlog
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer de tijd komt om de balans op te maken, zullen mensen verbaasd – en beschaamd – zijn over de verkwisting van oorlog. Meer dan enige andere activiteit van de mens verslindt oorlog begerig hulpbronnen en levens. Niets wordt gespaard in de poging om de ‘vijand’ te overwinnen; alles wordt opgeofferd aan het behalen van de zege. Zo heeft de mens meedogenloos strijd gevoerd tegen zijn nabuur, en niet altijd uit zelfverdediging. Vaak is oorlog gebruikt voor de uitbreiding van gebied, het vergaren van buit of, weerzinwekkend genoeg, het bemachtigen van slaven. ‘Oorlogsbuit’ is een uitdrukking die licht wordt gebruikt om het achterliggende doel van de meeste oorlogen te beschrijven.
Thans zijn we aanbeland op een moment dat de mens ernstig de taak op zich moet nemen om een einde te maken aan oorlog. De mens moet begrijpen dat er geen probleem of situatie bestaat die een oorlog vereist als uitweg of oplossing. Dus moeten landen gezamenlijk handelen en die destructieve neiging van de mens voor altijd een halt toeroepen.
Zouden zij dat niet doen, dan brengen zij het bestaan van het mensenras zelf in gevaar. Vrede is niet langer een kwestie van keuze voor de mens: hij heeft nu het dodelijkste wapen aller tijden in handen dat, indien gebruikt in een grote oorlog, de planeet zou ontwijden en eeuwenlang van leven verstoken zou laten. Waarom dan zo’n ramp, zo’n einde riskeren?
Bij Zijn verschijning, daar kun je van op aan, zal Maitreya aldus spreken. Hij zal de mensen laten zien dat kleine oorlogen tot verschrikkelijke gevolgen kunnen leiden en de mens op de gevaarlijke koers naar zelfvernietiging zetten. Hij zal Zijn ernstige raad geven en mensen zich van het ondenkbare doen afwenden. Wees waakzaam, maar niet bevreesd; vertrouw erop dat Maitreya het handelen van de mens wijs zal leiden. Draag bij aan de taak van het onderrichten van je broeders en zusters, en maak zo Zijn last lichter.
Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij, Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede.
Dan zullen jullie de bloei zien van de menselijke geest in broederschap en samenwerking. Dan zullen de problemen en obstakels wegsmelten, overwonnen door overvloedige goede wil.
Zo zal het zijn, en zo zullen we getuige zijn van het einde aan de gruwel van oorlog. Dat is Maitreya’s doel en vast is Zijn wil om dat te bereiken.

V. Waar bevindt zich het astraal lichaam, binnen of buiten het fysieke lichaam? Strekt het zich uit tot buiten het fysieke lichaam? (Lezing Benjamin Creme in Parijs, 2009)
A. Het astrale lichaam is een mechanisme, het is deel van jou. Je bestaat uit energieën.

V. Kunt u zeggen waar het zich bevindt?
A. In het zonnevlechtcentrum of -chakra. Het bevindt zich ‘binnen’ en ‘buiten’ het fysieke lichaam, dat bestaat uit spieren, botten, bloed, pezen enzovoort. Maar daarachter, of daaronder, ligt slechts energie. Alles in de fysieke wereld is eigenlijk energie die die vorm aanneemt. Dus als je jezelf als energie kon zien, zou je alleen een patroon zien van langzaam inkomende en uitgaande energieën die elkaar kruisen, bewegen, stromen, in verschillende kleuren, verschillende tonen, sommige met enigszins verschillende snelheden. En waar deze energieën elkaar kruisen, vind je de chakra’s of centra van energie. Waar je mentale energie hebt opgenomen, wordt het mentale lichaam gevormd. Waar astrale energie wordt opgenomen, wordt het astrale lichaam gevormd. Naarmate je de energie aantrekt, stroomt deze in en uit; hoe meer je astrale energie gebruikt, hoe krachtiger de activiteit van je astraal-emotioneel lichaam wordt. Het doel van de evolutie is om het astraal-emotioneel lichaam tot rust te brengen, want dat is het krachtigste voertuig dat we hebben, aangezien we er 12,5 miljoen jaar over gedaan hebben om het te vervolmaken. Het is nu zo volmaakt dat het ’t krachtigste en moeilijkst te beheersen lichaam is.

V. Dus het klopt dat het etherisch lichaam zich buiten het fysieke lichaam bevindt?
A. Erbinnen en erbuiten. Energieën stromen naar binnen en naar buiten, via de chakra’s. De energieën stromen via de chakra’s – naar binnen en naar buiten – die dat lichaam vormen. Ze kunnen ook de andere kant op stromen, terugkeren [naar het lichaam], veranderen, bewegen; het is een onophoudelijk proces.

V. Kun je zeggen – wat betreft de verschillende uitwisselingen van energie – hoe subtieler het lichaam, hoe verder het zich in de ruimte uitstrekt?
A. Nee, hoe meer effect het heeft op de ruimte. Hoe hoger [de trilling van] het lichaam, hoe groter het magnetisme van het individu en dat stroomt uit in de ruimte.

V. Kun je zeggen dat het astrale lichaam een verdichting is van astrale stof? Klopt dat?
A. Dat hangt ervan af. Het hangt van het individu af hoe dicht de stof is. Evolutie gaat over het verfijnen van de lichamen, om steeds dichter bij de Monade te komen – de vonk van God. Dus een onontwikkelde mens leeft dichter bij het fysieke elementaal. Elk lichaam bestaat uit, wordt gevormd door de activiteit van heel kleine deva-levens – elementalen. Ik denk dat dat gemakkelijker te begrijpen en voor te stellen is op het stoffelijke gebied, maar op het astrale en vooral het mentale gebied is dat moeilijker te vatten. Maar dat is een feit. De lichamen worden gevormd uit de activiteit van deva’s, heel kleine wezentjes. En wij beheersen de deva’s of zij beheersen ons. En dat doe je met één lichaam tegelijk. Je overwint het fysieke elementaal, dan het astrale elementaal, en dan het mentale elementaal – en dan kan de ziel het individu, de persoonlijkheid, daadwerkelijk aanvatten en zichzelf via dat individu uitdrukken.

V. Geeft het etherisch lichaam de signalen aan de ontwikkelende primaire lichaamscellen (direct na de bevruchting) om tot een arm of een been uit te groeien?
A. De cellen zijn stoffelijk. Maar de activiteit waardoor ze ontstaan, gebeurt op het etherische gebied. Naarmate je evolueert, verder komt, leven na leven, verschaft het lichaam van de (achtereenvolgende) persoonlijkheden de manifestatie op het fysieke gebied. Het is de ziel die incarneert, niet de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is het resultaat van de incarnatie van de ziel en die ziel incarneert als goddelijke middelaar tussen de Monade en de persoonlijkheid op het fysieke gebied. Naarmate die persoonlijkheid evolueert en verandert onder invloed van de ziel, die goddelijk is en uit licht bestaat, ontvangt het systeem steeds meer subatomaire energie. Dus in plaats dat het geheel uit atomen bestaat, is er steeds meer subatomaire energie.
Sprekend over polarisatie, dat kan op elk gebied: het kan fysiek zijn, astraal, mentaal of spiritueel. Het polarisatiepunt is het niveau waarop het bewustzijn gewoonlijk zijn brandpunt heeft. Als je bijvoorbeeld fysiek gepolariseerd bent, betekent dit dat het fysieke elementaal het meest dominant is in je leven. Maar dat is tegenwoordig nogal zeldzaam; de meeste mensen zijn voorbij de fysieke polarisatie geëvolueerd…

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Terwijl we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Een kwestie van prioriteiten
Begin november 2001 kreeg ik een verschijning van Maitreya terwijl ik droomde. Dit was voor mij een leerzame en bemoedigende ervaring die ik graag aan andere lezers wil vertellen. Mijn droom ging in feite over Maitreya’s Verklaringsdag. Zoals vaak in dromen was er veel actie, waren er veel beelden en scènes die met elkaar verweven waren. Maar toen verdwenen alle scènes ineens. Daarvoor in de plaats was er een hoorbaar en tastbaar gesuis in de atmosfeer, zoals in de nabijheid van een hoogspanningskabel in de lucht. Toen was er een lange man die me met uitgestrekte armen vasthield, zoals je met een klein kind doet; ik stond dus met mijn gezicht naar hem toe. Hij was in het wit gekleed, had een donkere huidskleur en hoge jukbeenderen. Dit beeld van Maitreya was niet erg ‘scherp’, meer als een hologram in een science-fictionfilm.
Jammer genoeg kon ik me, toen ik wakker werd, niet meer precies zijn woorden herinneren. Daarom vertel ik het in mijn eigen woorden. Eerst vroeg hij me naar zijn prioriteiten, ik moest hem drie noemen. Toen bevestigde hij dat hij nu spoedig zou komen. Daarna vertelde hij me hoe belangrijk deze missie voor hem is, hoe dierbaar zijn werk hem is. Tenslotte stelde hij een vraag van persoonlijke aard, die verwees naar ons groepswerk, het heeft geen zin om die hier af te drukken.
Gaf Maitreya mij deze droom?
F.R., Schwäbisch Gmünd (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘droomervaring’ werd gegeven door Maitreya.

Wijze woorden
Op 14 augustus 2017 toen mijn zoon Samson en ik in de trein naar huis zaten na een bezoek aan mijn ouders, stapte een vrouw in bij Wellington Point. Hoewel we de enigen in de coupé waren, ging ze naast ons zitten. Na een poosje mengde ze zich in het gesprek en zei enkele verbazingwekkende dingen over ouderschap en geestelijke onderwerpen. Ik kreeg het vermoeden dat zij Maitreya was of de Meester Jezus. Ze praatte voornamelijk met Samson en zei dat hij erg wijs was voor zijn leeftijd. Toen, na ongeveer 40 minuten, zei ze: “Ik zou jullie twee graag mijn favoriete gezegde willen vertellen: “Alles komt goed.” Dat overtuigde me dat het een bijzondere vrouw was met wie we in gesprek waren. Samson vroeg of ze helemaal naar de stad ging (dit was nadat ze ongeveer 45 minuten met ons had zitten praten). Ze keek ons niet begrijpend aan en precies toen de conducteur aankondigde dat we bij het station Coopooroo waren, zei ze: “Hier stap ik uit” en bleef naar ons zwaaien. Ze vertelde dat zij 62 jaar oud was en uit Engeland kwam. Samson vroeg hoe zij heette en ze antwoordde: “Roisin” (een Ierse naam). Zij raakte vaak Samsons arm aan en praatte met hem voornamelijk over het leven in het algemeen en hij zei dingen als “ik weet dat alle lijden tijdelijk is” – zij antwoordde dat hij wijs was, aangezien het waar is.
Hoewel het niet bevestigd kan worden, denk ik het al te weten [dit was een bijzondere ontmoeting] omdat zij zei “alles komt goed”, wat ik de dag tevoren in Maitreya’s Missie, deel II had gelezen als iets wat Maitreya had gezegd. Zij zei het iedere nacht voor ze ging slapen, ze probeert aan 10 positieve dingen te denken die ze die dag heeft gedaan en zei dat het gaat om kleine dingen als – ik stond op, kleedde me leuk aan, at gezond voedsel, ik voelde mededogen met iemand, enz. Samson en ik voelden ons heel geïnspireerd en het duizelde mij nog dagen daarna. De afgelopen paar weken ben ik Maitreya’s Missie, dl.II en Esoterische Psychologie [van Alice A. Bailey] aan het lezen; deze ontmoeting heeft me aangemoedigd.
E.M., Brisbane (Australië).

Zien is geloven
Terwijl ik me aan het voorbereiden was voor een lezing over wonderen, met de titel “Tekenen van de tijd”, was ik blind voor het wonder dat voor mijn ogen gebeurde! Mijn schoondochter had me als verjaarscadeau een foto gegeven van mijn man en mijzelf en onze drie kleinkinderen met wie we een nauwe band hebben. Ik was heel blij met de foto omdat ik zelf nauwelijks foto’s maak; de foto straalde zo’n prachtige gelukkige sfeer uit.
De foto had een nieuwe lijst en er zat glas voor. Op een dag was ik geschokt en met afschuw vervuld toen ik een grote grijze vlek achter het glas zag; het was precies op mijn ajna-centrum en op de brug van mijn neus. Ik besefte meteen dat het vibhuti was – een idee dat ik onmiddellijk terzijde schoof. Elke keer wanneer ik daarna langs de foto liep ergerde ik me aan die verschrikkelijke grijze vlek op mijn voorhoofd en neus – terwijl ik er dagen eerder zo blij mee was geweest!
Op een morgen had ik genoeg van de vlek, ik pakte de foto op en realiseerde me opnieuw dat het echt vibhuti was; ik nam de foto mee naar mijn man, als getuige, en vroeg hem om de lijst open te maken. We zagen allebei de vibhuti op de foto en zagen het plotseling verdwijnen. Hoe vaak gebeurt het dat we iets intuïtief weten maar het met ons rationele denken verwerpen? Hoe vaak krijgen we hulp en herkennen we die niet? Hoe dicht bij ons zijn onze ‘helpers’, zonder dat we het beseffen?
Een paar weken later herhaalde het wonder zich maar nu op het ajnacentrum van onze drie jaar oude kleinzoon.
M.otN, Bilthoven.

Soul music
Op 19 februari 2003 waren we in Wenen en terwijl we een klokkenwinkel uitliepen, raakte het geluid van een fluitspeler ons diep in het hart. Bijna in het midden van de winkelstraat Graben zat een fluitspeler die muziek speelde van de soundtrack van ‘1492’ [titel van de film 1492: The Conquest of Paradise] en het trof ons zo diep dat het een gevoel van alomvattende vrede gaf. Voor hem zat een zwart hondje met een overhemd aan en toen we geld in zijn doos deden, waren we heel verbaasd dat dit hondje een echte levende hond was. Thuis, in gedachten nog bij de fluitspeler met zijn zwarte hondje, die de zielen van mensen raakte, vroegen we ons af wie hij was?
M.S., Weiz (Oostenrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘fluitspeler’ Maitreya was.

Partners van oudsher
Op 28 september 2017 hadden mijn man en ik ’s avond op weg naar huis een heel plezierig gesprek met een man uit Suriname, terwijl we op de tram stonden te wachten. Ik kreeg het gevoel dat ik een gesprek met hem moest beginnen. Zodra we begonnen waren zei hij dat hij zag dat wat we als echtpaar hadden echte liefde was. “Ik zie het. Ik weet het. Ik zag het zodra ik jullie samen zag staan.” We zeiden dat dat waar is. We zijn al een lange tijd bij elkaar – 42 jaar. We waren samen in vorige levens en we zijn gelukkig samen. “Ja, ja, ik zag het.” (Hij sliste, was levendig en zelf vol geluk, wat hem erg charmant maakte.) “Jullie horen bij elkaar. En dat is ware liefde. Dat gebeurt niet meer. Het is tegenwoordig zeldzaam. De meeste echtparen eindigen hun relatie veel te vroeg. Dit is zeldzaam tegenwoordig.”
Ik vertelde dat ik die morgen net gedacht had aan het idee dat we eens hadden – om onze trouwbeloften te hernieuwen – maar dat ik me realiseerde dat we dat in feite elke paar dagen doen, gewoon spontaan. We vertelden elkaar gisteren, bijvoorbeeld, dat ieder van ons de ander heel erg waardeert, dat we dankbaar zijn dat we bij elkaar gebracht zijn, enz. Hij antwoordde dat God ons bij elkaar gebracht had en dat zelfs als een van ons sterft we nog bij elkaar zullen zijn. Als de een eerst sterft zal de ander snel daarna volgen.
We schudden elkaar de hand en we wensten hem veel liefde in zijn leven en in zijn huwelijk van 23 jaar. Hij wenste ons altijddurende liefde en geluk.
Naam en adres bij de redactie bekend.

Droombaan
Ik wil graag deze droom vertellen omdat het me een grote stimulans heeft gegeven, door de gedachte dat hij misschien verwijst naar het begin van een nieuwe fase na Verklaringsdag. Op een dag in augustus dit jaar, toen ik ’s morgens wakker werd, stond de droom die ik had me nog levendig voor de geest. De man zag er hetzelfde uit als in een ervaring van een paar jaar geleden in een park, toen ik Wederverschijningsinformatie aan het verspreiden was: een jongeman met lang donderbruin haar in een blauwe spijkerbroek en een paars T-shirt.
In de droom wist ik dat het Maitreya was. Hij vroeg me of ik bereid was om in Zuid-Amerika te gaan werken. Ik antwoordde ‘ja’ en Hij vroeg me of ik het zou doen, zelfs als ik Nala niet meer zou zien, een van de twee honden die we hebben. Ik knikte weer. Maitreya liep een beetje verder om op een bank te gaan zitten. Ik volgde hem en zat op de grond naast de bank.
M.M., Barcelona (Spanje).

Hoge energie
In het najaar van 1993 was ik op tournee, met Die Zauberflöte (De Toverfluit). Na aankomst in York gingen enkele collega-zangers en ik naar de kathedraal van York en bij het binnengaan voelde ik bijna een fysieke dreun en barstte ik in tranen uit. Een collega zei dat ze eenzelfde soort ervaring had gehad. Ik las later in Share International dat er in de buurt van York een geneeskrachtige bron geactiveerd was, maar dat die nog niet ontdekt was. Wat veroorzaakte mijn reactie, was het zuiver emotioneel?
A.P., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het een zegening van Maitreya was.

Tekenen overal

Share International November 2017 images, San Antonio, Texas, USA Sighting of UFO in the early morning of 1 October 2017.

San Antonio, Texas, VS — Waarneming van UFO in de vroege ochend van 1 oktober 2017
(Bron: YouTube, 265308)

Share International November 2017 images, Korat, Thailand A ‘spiral’ light was photographed over Korat on 28 September 2017. It was a similar sighting to other ‘spiral UFOs’ confirmed in the past by Benjamin Creme’s Master to be spacecraft from Mars. For example, on 13 August 2010 over northern parts of Norway, and on 7 June 2012 seen over many Middle Eastern countries.

Korat, Thailand – Op 28 september 2017 werd boven Korat een ‘spiraalvormig’ licht gefotografeerd. Het was een vergelijkbare waarneming met andere ‘spiraalvormige UFO’s’ die in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd werden als ruimtevaartuigen van Mars. Bijvoorbeeld op 13 augustus 2010 gezien boven noordelijke gedeelten van Noorwegen en op 7 juni 2012 boven vele landen in het Midden-Oosten. (Bron: Facebook, NisaraChomboon)

 

Share International November 2017 images, Eyjafjallajökull, Iceland A flying saucer-like object was photographed from a tour bus in June 2017, near the Eyjafjallajökull volcano in Iceland.

Eyjafjallajökull, IJsland — “In juni 2017 werd dicht bij de vulkaan Eyjafjallajökull in IJsland vanuit een touringcar een op een vliegende schotel lijkend voorwerp gefotografeerd door E.S. uit Edinburg (Schotland). De vulkaan werd in 2010 zeer bekend toen hij uitbarstte en dagenlang vluchten aan de grond hield. In een brief aan Share International herinnerde E. zich: “Toen ik IJsland binnenvloog vroeg ik de Ruimtebroeders zich te laten zien.”

Share International November 2017 images, A witness in Nottingham took a photo of the evening sky on 30 August 2017. Upon reviewing the photo later, she noticed a glowing, disk-shaped object in the picture.

Nottingham, VK – Een ooggetuige in Nottingham nam op 30 augustus 2017 een foto van de avondhemel. Later, bij het bekijken van de foto merkte ze in de foto een gloeiend, schijfvormig voorwerp op. Het voorwerp werd door de moeder van de ooggetuige beschreven als “een grote metaalachtige ring die vanuit de top heel veel licht uitstraalde.” (Bron:mufon.com)

Share International November 2017 images, Light patterns on buildings in Kreuzstrasse, in central Karlsruhe, Southern Germany.

Lichtpatronen op gebouwen in de Kreuzstrasse in het centrum van Karlsruhe (Duitsland). (‘Kreuz’ is Duits voor ‘kruis’). Op 28 september 2017 gefotografeerd door S.L., Duitsland.

Share International November 2017 images, Crop pattern in wheat field in Battlesbury Camp, Wiltshire, England, 5 August 2017. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk.

Graancirkel in tarweveld in Battlesbury Camp (Wiltshire, Engeland), 5 augustus 2017
(Foto: Seve Alexander, temporarytemples.co.uk)

 

 Share International November 2017 images, A white circular cloud appeared in the otherwise clear blue sky in early October 2017 over the Berner Oberland also known as the Bernese Highlands in the Canton of Bern, Switzerland.

Berner Oberland, Zwitserland — Een witte cirkelvormige wolk verscheen begin oktober in de verder helderblauwe lucht boven Berner Oberland ook bekend als de Bernse Hooglanden in het kanton Bern (Zwitserland). Aan het begin van de middag leek hij boven de bekende pieken van de Eiger en de Jungfrau te zweven en geleidelijk in oostelijke richting te verdwijnen. (Bron: msn.com/de-ch)

 

Mariabeeld overleeft brand tijdens orkaan Harvey

Share International November 2017 images, An electrical fire destroyed three houses on a Texas family’s property during Hurricane Harvey in August 2017, but their statue of the Madonna remained intact.

Een door kortsluiting ontstane brand vernielde in augustus 2017 drie huizen op een perceel van een Texaanse familie tijdens orkaan Harvey, maar hun beeld van de Madonna bleef ongeschonden. De familie Rojas uit Robstown (Texas, ten westen van Corpus Christi) zei dat het overlevende beeld te midden van de as van hun huizen hun een gevoel van hoop gaf.
“Sommigen geven God misschien de schuld en anderen de orkaan, maar het enige wat overleefde waren heilige dingen,” vertelde Natali Rojas de plaatselijke televisiezender KRIS-TV. “Zoals je ziet, is dit beeld het enige wat gespaard bleef. Ik zocht daar naar spullen en al wat ik vond is een beeld van de Maagd Maria.”
De familie interpreteerde het overleven van het beeld als een teken dat ook zij het zullen redden. “Waardeer wat je hebt, luister naar de waarschuwingen, omhels je kinderen en dank God voor vandaag en gisteren, en bid voor een beter morgen,” aldus Rojas. (Bron: cnn.com)

Vruchtbare ervaring

Share International November 2017 images, As I removed the label of the nectarine I was about to cut a heart shape appeared – slightly larger than the label.

Eind augustus 2017 stonden mijn man en ik onder grote druk (in verband met werk). We voelden ons echt niet goed. Op een morgen sneed ik een mango open en daar was opnieuw een teken dat we eerder hadden gezien (zie de brief “Gezondheidswaarschuwing”, SI november 2016), en weer in een mango! Het is een gezondheidswaarschuwing, een zigzagpatroon van een ECG of temperatuurgrafiek die pieken en dalen laat zien. Ik nam opnieuw de proef op de som om er zeker van te zijn dat het niet een patroon was dat ik veroorzaakte door de manier waarop ik de vrucht sneed. Nee, de waarschuwing verscheen slechts op één plak.
Inmiddels wijs geworden wat het betekende, besloten we kalm aan te doen en zoveel als mogelijk te rusten (terwijl we doorgingen met werken!). Maar aangezien het aanvoelde alsof er iets niet in orde was, ging ik naar de dokter, die bij ons in de buurt gevestigd is. Ik moest langzaam lopen en af en toe stoppen en ik vroeg mij af of het probleem door mijn hart veroorzaakt werd. Toen ik weer thuis kwam ging ik ontbijten: Ik waste de nectarine die ik wilde aansnijden en haalde er een stickertje vanaf. Terwijl ik het stickertje verwijderde, verscheen er een hartvorm die een beetje groter was dan de sticker.
Naam en adres bij de redactie bekend.
PS: Het bezoek aan de dokter bleef zonder resultaat: “Kom terug als het probleem aanhoudt…” In de afwezigheid van verdere concrete aanwijzingen interpreteer ik het hartteken als wat hartsymbolen altijd betekenen – liefde.

 

Het wonder van Duinkerken

In 1940, op een cruciaal moment in de Tweede Wereldoorlog, waren duizenden van de geallieerde strijdkrachten op de stranden van Duinkerken (Frankrijk) vastgelopen, ingesloten door het naderende Duitse leger en zwaar gebombardeerd door de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe.
Duinkerken werd beroemd om de omvangrijke reddingsoperatie waarbij honderden particuliere bootjes betrokken waren die vanuit Groot-Brittannië het kanaal overstaken om de troepen in veiligheid te brengen. Op dat moment van crisis vroeg koning George VI het land om Gods hulp te vragen en miljoenen gingen naar de kerk om te bidden. Onmiddellijk daarna hield een hevige storm de Duitse Luftwaffe aan de grond, terwijl er tegelijkertijd een ongebruikelijke rust op het Kanaal neerdaalde. Tegen alle verwachtingen in werden 338.000 soldaten gered. De gebeurtenis werd als een goddelijk wonder begroet en er waren andere gelijksoortige schijnbare wonderbaarlijke gebeurtenissen die de geallieerden hielpen en die officieel bevestigd werden door bekende militaire, politieke en religieuze woordvoerders.
Twee jaar later zei Winston Churchill: “Ik had soms het gevoel van tussenkomst. Ik wil dat benadrukken. Ik heb soms het gevoel dat een of andere Sturende Hand tussenbeide is gekomen. Ik heb het gevoel dat we een Beschermer hebben omdat we een grootse Zaak dienen en we zullen die Beschermer hebben zolang we dat Doel oprecht dienen.” Als derdegraads ingewijde voorbestemd om een belangrijke rol te vervullen bij het verslaan van de As-mogendheden, zal Churchill zich bewust geweest zijn van ‘hulp achter de schermen’ en van het cruciale belang van de ‘zaak’ die hij ‘diende’. Voor christenen toen en nu kwamen de wonderen van God en waren het bewijs van goddelijke tussenkomst, de ‘Beschermer’ van Churchill was wellicht een meer genuanceerde interpretatie van de bron van het wonder.
Lezers van Share International zijn eraan gewend dat er op deze pagina’s regelmatig wonderen worden gepubliceerd, meestal gemanifesteerd door Maitreya of de Meester Jezus. De bron van de wonderen is veel minder belangrijk dan het feit dat ze plaatsvinden en dat de mensheid die wonderen oproept door haar dienst aan de zaak van vrijheid en vooruitgang. In 1945, aan het eind van de oorlog, nam Maitreya het besluit om Zelf terug te keren naar de moderne wereld in respons op de aanroepende hulpkreet van de mensheid en haar lijden tijdens de oorlog.
De nieuwe film Dunkirk (Duinkerken), geregisseerd door Christopher Nolan, vermeldt het wonder niet, maar het uitbrengen van de film heeft de verspreiding van een artikel van ‘strengthenthefaithful’ gestimuleerd, dat christenen oproept om opnieuw te bidden voor de veiligheid van onze door crisis bevangen wereld.
Alle spiritueel gezinde mensen die voor de grote zaak van de toekomst van de mensheid werken, willen zich wellicht aansluiten bij het aanroepen van de hulp van onze ‘Beschermer’. (Bron: Strengthenthefaithful @gmail.com; Camden New Journal)

een compilatie

 Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Problemen die op actie wachten’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

 Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.” Zo zal Ik spreken; dat zal Mijn Oproep zijn; en wanneer de mensheid deze Wet aanvaard heeft, zal Ik Mijzelf bekendmaken. Velen zijn er thans die weten dat dit waar is, die verlangen samen te delen, die verlangen naar broederschap, maar toch niet handelen. Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. Die wil is, thans, ook de Wil van God. Daarom is het resultaat verzekerd. (Maitreya, Boodschap nr.31)

 Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal zijn gezicht aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen, bekend en onbekend, die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mensheid moet kiezen’)

 We moeten samendelen zodat iedereen kan leven, maar we moeten leren eenvoudiger te leven, zodat we allemaal kunnen leven. We moeten onze leefwijze vereenvoudigen en minder en verstandiger eisen stellen aan de planeet. Het ecologische evenwicht van de wereld zal een van Maitreya’s voornaamste zorgen zijn en Hij zal vanaf het hoogste niveau laten zien hoezeer we de planeet Aarde misbruiken en welke onvermijdelijke gevolgen dit zal hebben als we zo doorgaan. De noodzaak voor actie in dat opzicht zal duidelijk worden voor wetenschappers en via hen voor de regeringen van de wereld. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

 Niets zal vanzelf gebeuren. Dit is een Oproep tot Actie die Ik doe en die actie zal Ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn discipelen te zijn, Mijn vrienden, waarlijk Mijn volk. Vóór Mijn Komst zagen de mensen geen uitweg; vastgelopen in het moeras van hun problemen waren zij bevreesd. Thans is er een nieuw licht, een nieuwe mogelijkheid tot verandering. Nieuwe hoop overspoelt de wereld: dat is Mijn Straal, Mijn Geschenk aan jullie, Mijn Zegen aan alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

 Wanneer zij de Christus in eigen persoon zien, zullen ze snel een nieuwe houding innemen tegenover het leven en zijn problemen. Zij zullen inzien dat de problemen door de mens geschapen zijn, dat ze bestaan in de mens zelf, en niet de fout zijn van een liefdeloze God, of het gevolg van dom toeval. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid zal mensen de impuls geven om te handelen in het belang van allen. Samenwerking, zorg en vertrouwen zullen spoedig de huidige zelfinteresse vervangen, en er zal een nieuwe fase beginnen in de evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zijn naam is Liefde’)

De tijd nadert snel dat politiek, economisch en godsdienstig totalitarisme, die de menselijke vrijheid, welzijn, bewegingsvrijheid en het recht van de mens te geloven wat hij wil, ontkennen, tot het verleden zullen behoren. Er ligt een nieuwe vrijheid voor de mensheid klaar. Maar die nieuwe vrijheid vereist boven alles de noodzaak van verantwoordelijkheid. Wij moeten de verantwoordelijkheid voor elkaar op ons nemen. Maitreya zegt dat heel eenvoudig: “Neem de nood van je broeders als maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Het probleem van de mens in deze tijd is, zoals altijd, van eigen makelij; het vormt geen deel van het Plan van God. Door misbruik van zijn goddelijke vrije wil heeft de mens zijn toekomst, en die van alle natuurrijken, in gevaar gebracht. Velen beginnen dit nu te beseffen, en ondernemen naar beste vermogen stappen om een ramp af te wenden. Dat is goed. Maar niet iedereen ziet het gevaar dat de mensheid in toenemende mate bedreigt. Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. (Maitreya, Boodschap nr.12)

De totale transformatie van de mensheid staat of valt met de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Daarvan is rechtvaardigheid afhankelijk, en van rechtvaardigheid is vrede voor de wereld afhankelijk. Vreemd genoeg is die belangrijke stap van samendelen het eenvoudigst te volbrengen. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zullen alle andere problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

….

De VN zullen het belangrijkste overlegorgaan van de wereld worden. Daar zullen alle wereldproblemen worden besproken en de oplossingen worden aangedragen om het nieuwe systeem te verwezenlijken. Er zal een geheel nieuw VN-agentschap speciaal in het leven worden geroepen om toezicht te houden op het verdelingsproces van de hulpbronnen. Maar ik moet benadrukken dat we een vrije wil hebben; niets zal de mensheid worden opgelegd. Als de mensheid uit eigen vrije wil het beginsel van samendelen aanvaardt en aan Maitreya en zijn groep van Meesters vraagt hoe we dit moeten doen, hoe we kunnen samendelen, dan zullen we zien dat het plan er al ligt. Er is een groep van hoge ingewijden die samen met de Meesters gedurende vele jaren een hele reeks van onderling gerelateerde plannen heeft uitgewerkt om het herverdelingsprobleem op te lossen dat de kern vormt van onze economische problemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het antwoord op jullie problemen is werkelijk eenvoudig. Vele malen heb Ik jullie verteld dat de wil tot samendelen jullie leven moet leiden. Opnieuw herhaal Ik: zonder Samendelen en Rechtvaardigheid, Mijn broeders en zusters, zal de mens geen vrede kennen. Sla daarom acht op Mijn raad. Neem daarom de enige weg die openligt en vertrouw op Samendelen om het lijden van de wereld te verlichten. (Maitreya, Boodschap nr.133)

We hebben politiek en economie zozeer in diepgaand materialisme gehuld, dat we daardoor in de kritieke situatie zijn beland waarin we ons nu bevinden. We moeten geestelijke politiek en economie bedrijven door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor alle mensen. Dat is het doel van Maitreya. Liefde is de werking van correct samendelen. Dat is de weg naar vrede. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

….

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Problemen die op actie wachten

door de Meester —, via Benjamin Creme (5 maart 2014)

Zonder voor tegenspraak te vrezen kunnen we zeggen dat niet alles goed gaat met de wereld. De kloof tussen de zeer rijken en de hopeloos armen, bijvoorbeeld, wordt almaar groter. Deze extreme onbalans is niet gezond voor welke samenleving ook. Toegegeven, enkele leden van de rijke gemeenschap delen inderdaad hun rijkdom met de armen, maar in het algemeen zijn de zeer rijken erop uit om ten koste van iedereen superrijk te worden.
De steeds toenemende commercialisering van ieder aspect van het tegenwoordige leven is op zich al een ‘tijdbom’ waarvan de uitbarsting het huidige economische stelsel op de knieën zal krijgen. Die tijd is niet ver af. Zó groot zijn de spanningen veroorzaakt door dit diepgaande materialisme, dat het evenwicht tot het breekpunt wordt uitgerekt. De meeste mensen zijn zozeer verwikkeld in de opbouw van de spanning dat zij zich niet van deze krachten bewust zijn.
Aldus zal de mensen de enige natuurlijke weg worden voorgelegd: de praktische aanvaarding van het beginsel van samendelen. De mensheid wordt steeds dichter naar deze bewustwording gedreven, ook al is ze tot nu toe ver verwijderd van de feitelijke manifestatie ervan.
Tezelfdertijd groeien de ecologische problemen waar de wereld voor staat naar een climax toe. De meeste landen erkennen tegenwoordig dat de opwarming van de Aarde de vijand is van allen. De vraag die de landen verdeelt, is of en in welke mate de mens verantwoordelijk is. De verstandigste koers die de mens kan volgen is ervan uitgaan dat hij verantwoordelijk is voor het grootste deel van de belasting van het klimaat en alle praktische maatregelen nemen om de problemen te herstellen. Enkele landen doen dat zeker al, maar niet alle. Onze raad is dat het handelen van de mensheid, of het gebrek daaraan, verantwoordelijk is voor tachtig procent van het probleem en dat mensen in hun eigen belang, en dat van hun kinderen, geen mogelijkheid onbenut laten om het te verlichten. Wees ervan verzekerd dat Wij hen zullen helpen, maar zij moeten hun rol spelen.
Met de ineenstorting van de wereldeconomie zullen de mensen zich bewust worden van hun eenheid. Dit besef zal een diepgaande invloed hebben op hun houding tegenover oorlog. Ze zullen inzien dat ze met elkaar verbonden zijn in een strijd om het bestaan, en de woorden van Maitreya zullen luider in hun denken weergalmen. Samendelen, rechtvaardigheid en vrede zullen als krachtige symbolen van de toekomst in het denken van de mens groeien, als aangeboren rechten van iedereen, de weg naar juiste verhoudingen. (A Master speaks Volume Two)

We the People 2.0
filmrecensie door Mary Beth Steisslinger

We The People 2.0 is een inspirerende documentaire die op het juiste moment de verhalen brengt uit gemeenschappen in de VS terwijl ze zich organiseren tegen fracking, pijpleidingen en ander ‘zakelijk onheil’. Ze legt de structuur van de Amerikaanse wetgeving bloot, die de rechten van bedrijven boven de rechten van mensen, gemeenschappen en de natuur stelt. En ze vertelt het grotere verhaal van een onwaarschijnlijk model voor een basisdemocratie dat zijn wortels heeft in een klein advocatenkantoor dat in 1995 op het platteland van Pennsylvania begon, en uiteindelijk bekend werd als het Community Environmental Legal Defense Fund (Juridisch gemeenschapsfonds ter bescherming van het milieu; CELDF).
De titel van de film verwijst naar de preambule van de Amerikaanse grondwet: “Wij, het volk van de Verenigde Staten, teneinde een volmaaktere Unie te vormen…” terwijl “2.0” verwijst naar wat de documentaire de “Tweede Amerikaanse Revolutie” tegen de macht van ondernemingen noemt, waarmee inwoners hun democratie terug claimen.
Het werk van CELDF speelt een centrale rol in de film. In zijn begindagen hielp het advocatenkantoor gemeenschappen door in beroep te gaan tegen aanvragen voor bedrijfsvergunningen, die ondernemingen feitelijk toestonden de gemeenschap rechtmatig schade toe te brengen door verschillende vormen van vervuiling. Het kantoor bleek succesvol in het vinden van fouten in de aanvragen, zodat het ministerie van Milieubescherming in Pennsylvania de vergunningen afkeurde. Gemeenschappen vierden op hun beurt hun ‘overwinning’, in de veronderstelling dat het systeem had gewerkt.
Maar ondernemingen dienden dan gewoon de volgende vergunningaanvraag in, die was aangepast op basis van het eerder toegewezen beroep zodat deze alsnog aan de wet voldeed. Vervolgens vroegen de gemeenschappen het advocatenkantoor om opnieuw in beroep te gaan, maar er was volgens de wet niets meer aan te doen. Wanneer staten activiteiten zoals fracking, mijnbouw, privatisering van waterbronnen of industriële landbouw legaliseren, is het gemeenschappen wettelijk verboden om “nee” te zeggen tegen deze toelaatbare schade.
Het kleine juridische team van CELDF realiseerde zich dat het huidige rechtssysteem is ontworpen om destructieve bedrijfsactiviteiten toe te staan, te reguleren en te legaliseren. Bij alle kwesties waar de gemeenschap zich voor gesteld ziet, zijn de protesten, verzoekschriften en processen van nut, maar deze kunnen niet voorkomen dat ondernemingen op de lange termijn schade veroorzaken. Ze kunnen het proces alleen vertragen. En waarom? Omdat ondernemingen meer rechten hebben dan gemeenschappen.
De rechten en bevoegdheden van ondernemingen in de VS worden al ruim 200 jaar steeds groter. Tegenwoordig zien gemeenschappen dat bedrijven – evenals de staats- en federale overheid – hun destructieve effecten aan hun leven opleggen, ongeacht wat het volk wil.

Gemeenschap en natuur
In 1998 begon CELDF wetten te ontwerpen om gemeenschappen in heel Pennsylvania te helpen bij de strijd tegen industriële landbouwondernemingen en het gebruik van onbehandeld rioolwater als ‘bodemverbetering’ door zich te beroepen op het recht op zelfbestuur van gemeenschappen. Sindsdien hebben bijna 200 gemeenten en steden in de VS door CELDF ontworpen wetten inzake gemeenschapsrecht aangenomen. Met deze veranderingen gaan gemeentes over van het uitsluitend reguleren van schadelijke bedrijfsactiviteiten tot het stoppen ervan door rechtstreeks lokale, democratische controle over bedrijven uit te oefenen, iets wat de Handelsclausule in de Amerikaanse grondwet verbiedt. Dit zijn de eerste, baanbrekende wetten in het land die de ware democratie in de VS versterken, en inmiddels ook in andere landen. Dit heeft Colombia, Ecuador en India geïnspireerd om hun eigen wetgeving te creëren om de schadelijke bedrijfsactiviteiten uit hun gemeenschappen te weren en de natuur rechten te geven.
Dit is de reden waarom de wettelijke aanpak die door CELDF werd ontwikkeld – om de Handelsclausule in de Amerikaanse grondwet te omzeilen – een nadere studie waard is. CELDF pleit voor een juridisch gerichte, eerder dan een milieugerichte benadering om schadelijke activiteiten aan te pakken. Ze zijn succesvol door de macht van het volk te mobiliseren tegen de geaccepteerde en gevestigde rechten in de Amerikaanse grondwet, vergelijkbaar met de manier waarop de Burgerrechtenbeweging in de jaren zestig tegen legale rassenscheiding in opstand kwam.
Er zijn inspirerende verhalen in overvloed van gewone burgers die opstaan tegen rijke ondernemingen en machtige overheden, en winnen via de juridische strategie die uitgaat van de rechten van de natuur en de rechten van de gemeenschap: van het beperken van zakelijke donaties aan verkiezingscampagnes tot 100 Amerikaanse dollar in Youngstown (Ohio), tot de omkering van de algemene opvattingen van de natuur als bezit, toen het Constitutionele Hof van Colombia de Atrato-rivier als entiteit met zijn eigen rechten erkende. Van een verbod op fracking in Eagleford (Texas), tot een Indiase rechtbank die de rechtspersoonlijkheid van gletsjers en ecosystemen vaststelde. Van de erkenning van de rechten van de natuur in de Grondwet van Ecuador, tot de Burgerraad in Santa Monica, Californië, die unaniem een resolutie aannam ter ondersteuning van een Verklaring van de Rechten van het Milieu. En het verzet blijft groeien.

Wettelijke verordening in Pittsburgh
Om wat nader in te gaan op een van deze hoopvolle verhalen: CELDF trof zijn tot nu toe grootste voorstander van gemeenschapsrechten in Pittsburgh (Pennsylvania), een van de historische fossiele brandstofcentra van de wereld. Enkele jaren geleden haastte een horde petrobedrijven zich om te investeren in de frackinghausse. Terwijl ze plannen hadden om hun hoofdkantoren in de oude kolen-, olie- en staalhoofdstad, Pittsburgh, te vestigen, en het voornemen om tientallen frackinglocaties in de buurt van de stad te ontwikkelen, werden deze ondernemingen ruw uit hun droom geholpen.
Tegen de verwachting in stemde de gemeenteraad van Pittsburgh unaniem voor een verbod op fracking binnen de gemeentelijke grenzen door een baanbrekende en “technisch illegale verordening” in werking te stellen. De raad was recentelijk tactisch geschoold door lokale organisatoren die een tweedaagse Democratiecursus van CELDF hadden gevolgd over op rechten gebaseerde organisatie, wetgeving en strategie. Deze organisatoren waren lid van een groep genaamd Marcellus Protest, en waren deskundige opleiders op het gebied van ernstige lucht- en watertoxinen die bij fracking vrijkomen. Ondanks het feit dat de verordening in strijd is met het door de staats- en federale grondwetten beschermde gewoonterecht, bepaalde de nieuwe verordening op het gemeenschapsrecht dat Pittsburghs burgers het recht hadden zelf te bepalen welke ondernemingspraktijken zij wel of niet in hun stad accepteren.
Pittsburghs verordening wordt beschouwd als ‘illegaal’, legt We The People 2.0 knap uit, omdat de Amerikaanse grondwet vanaf het begin bedoeld was om, via de Handelsclausule, zakelijke belangen voorop te stellen. Hierdoor kan een gemeente nooit legaal ‘nee’ zeggen tegen een bedrijf dat door de Amerikaanse regering als wettige onderneming wordt erkend. Het is gemeenten alleen toegestaan om via bestemmingsplannen te beslissen waar bedrijven die beschouwd worden als schadelijk voor de gemeenschap, zich kunnen vestigen. Denk aan bijvoorbeeld energiecentrales, giftige stortplaatsen, zware industrie, industriële landbouw, pijpleidingen, enz.
Het verhaal van Pittsburgh is belangrijk in de bredere context van wereldwijde klimaatverandering, verstrengeling van overheid en bedrijfsleven, en milieuverwoesting, omdat hiermee de basis is gelegd voor de tweede ronde van deze doorlopende strijd. Grote belanghebbenden in fossiele brandstof hebben een westelijke Pennsylvania-regio, net stroomafwaarts en bovenwinds van Pittsburgh, vastgesteld als locatie voor de grootste industriële petrochemische fabriek die in de VS wordt gebouwd.
De enorme fabriek, die nu in aanbouw is, zal groter zijn dan het huidige grootste complex in de VS en de regio Pittsburgh met de meest vervuilde lucht in het land opzadelen. Politici van beide partijen, op provincie- en staatsniveau, stellen het voor als een belangrijke economische klapper. Vlakbij en benedenstrooms in Ohio propageren veel politici de vestiging van nog eens vier fabrieken die fossiele brandstoffen gebruiken voor de productie van giftige producten die de gezondheid van mens en natuur in de vallei van de rivier de Ohio zouden verwoesten.
Het is van cruciaal belang dat gemeenschappen de kans krijgen te zien dat er een andere manier is – een duurzame economie die op hernieuwbare energie gebaseerd is. Gemeenschappen in de regio Pittsburgh en andere gebieden over de hele wereld die bloot staan aan schadelijke bedrijfsactiviteiten, kijken naar opties die op rechten gebaseerd zijn. De vertoning van We The People 2.0 aan groepen mensen die te maken hebben met de overheersing door zakelijke belangen, kan een effectieve manier zijn om een gesprek te starten over het soort democratie waarin zij willen leven.

Beweging voor de Rechten van het Volk
Volgens CELDF zijn voor een beweging voor de rechten van het volk vier dingen nodig:
• De gezamenlijke inspanning van veel mensen
• Stoppen met smeken om hervorming en de vastberaden uitoefening van de macht van de gemeenschap
• Het niet aflatende streven om grondrechten veilig te stellen en af te dwingen
• Verwijdering uit het systeem van ingebouwde schendingen van die rechten.

Omdat deze idealen van gemeenschapsdemocratie en zelfbeschikking van burgers in feite door democratische regeringen worden gesteund, maar vaak in de praktijk ontbreken, werkt CELDF in de VS en over de hele wereld via deze strategieën:
Stap 1: Gemeenschappen roepen dreigingen een halt toe door een burgerbeweging op te zetten. CELDF helpt ze deze beweging op te zetten door middel van Democratiecursussen die een historisch perspectief geven dat laat zien waarom het systeem niet werkt en hoe het kan worden hersteld door onderricht in gemeenschapsrechten, organisatie en lokale wetgeving. CELDF biedt kosteloos juridische diensten aan en blijft met gemeenschappen werken via beleidsondersteuning.
Stap 2: Organiseer coalities van gemeenschappen om verandering op staatsniveau te bewerkstelligen. CELDF heeft geholpen bij het opzetten van verschillende onafhankelijke coalities op staatsniveau in Pennsylvania, New Hampshire, Ohio, Colorado, New Mexico, Washington en Oregon. En nu werken deze staten samen om verandering op federaal niveau teweeg te brengen. Er staat een bijeenkomst gepland over hervorming van de grondwet.
Stap 3: Gebruik dit model om internationale initiatieven voor gemeenschapsrechten en de rechten van de natuur te steunen. CELDF hielp Ecuador de rechten van de natuur in zijn grondwet te erkennen en is ook in andere landen actief, waaronder India, Nepal, Australië en de Europese Unie.

Informatie: wethepeople2.film; celdf.org

Marybeth Steisslinger is medewerker van Share International en woonachtig in Pennsylvania, VS.

“Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van de mensen, en hij staat dicht bij zijn volk. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens het volk dat hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers tegelijk samengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten om de vervulling van hun dromen te zien. Zij zegenen elke dag die voorbijgaat en die hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.”
(‘Welkom in de Nieuwe Tijd’, door de Meester —, 14 januari 2016)

 

Dennis Kucinich bij de Verenigde Naties:
“Kernwapens zijn een feit van de dood, niet van het leven”

Dennis J. Kucinich was 16 jaar lid van het Amerikaanse Congres, was burgemeester van Cleveland (Ohio) en is twee keer presidentskandidaat voor de Verenigde Staten geweest. Hij is onderscheiden met de Gandhi Peace Award en heeft zich zijn hele politieke leven ingezet voor de wereldvrede.
Op 26 september 2017 hield Kucinich een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN, tijdens een vergadering op hoog niveau over nucleaire ontwapening, namens het Bazelse Vredesbureau (een coalitie van internationale organisaties die zich inzetten voor de uitbanning van kernwapens).

“De wereld heeft dringend behoefte aan de waarheid en verzoening wat betreft de existentiële dreiging van de ontwikkeling en het gebruik van kernwapens. We hebben een gezamenlijk mondiaal belang bij nucleaire ontwapening en uitbanning van kernwapens, op basis van het absolute mensenrecht om vrij te zijn van zelfs maar het nadenken over uitsterven.
Dit is de plaats en nu is het de tijd om maatregelen te nemen die vertrouwen opbouwen, nieuwe diplomatieke stappen te zetten om een nucleaire catastrofe af te wenden, voor naleving van het nieuwe verdrag dat kernwapens verbiedt, om af te zien van het dreigen met nucleaire confrontaties, en het streven naar afschaffing van kernwapens via het opbouwen van wederzijds vertrouwen te hernieuwen.
Als maatschappelijke organisaties dringen wij aan op gestructureerde, wettelijk bekrachtigde kernwapenverdragen die geweldloze conflictoplossing afdwingen, met inachtneming van het grondbeginsel van de VN om “de gesel van oorlog voor altijd te beëindigen”. De wereld van vandaag is onderling afhankelijk en onderling verbonden. Menselijke eenheid is de eerste waarheid.
Door de technologie is de wereld een dorp geworden. Wanneer een groet binnen enkele seconden naar de andere kant van de wereld kan worden gestuurd, laat dit de constructieve kracht van burgers wereldwijd zien en bevestigt het onze gemeenschappelijkheid.
Vergelijk dat met een natie die een intercontinentale ballistische raket met een kernkop afvuurt. Er is een dunne lijn tussen afschrikking en provocatie. Agressief uitdrukking geven aan nucleaire soevereiniteit is illegaal en betekent zelfmoord. De dreiging met het gebruik van kernwapens doet onze menselijkheid teniet.
Laten we de eisen van vrede en geweldloze conflictoplossing van de volkeren van de wereldgemeenschap horen en in acht nemen. Laat de naties van de wereld het evolutionaire potentieel van technologie voor vrede bevestigen. Deze grote instelling kan het niet alleen doen. Ieder van ons moet zelf afzien van het gebruik van wapens en een eind maken aan elke destructieve kracht in ons eigen leven, in ons eigen huis en in onze eigen gemeenschap waar huiselijk geweld wordt voortgebracht, echtelijke mishandeling, kindermishandeling, wapengeweld, rassengeweld.
De kracht om dit te doen ligt in het menselijke hart, waar we moed en medeleven vinden, waar de transformerende kracht, de bewuste bereidheid om geweld waar dan ook te trotseren, helpt om dat beest overal te temmen. Als we kernwapens willen uitbannen, moeten we ook destructieve retoriek elimineren.
Hier erkennen we de kracht van het gesproken woord. Woorden creëren werelden. Harde woorden, de uitwisseling van bedreigingen tussen leiders, beginnen een dialectiek van conflicten, zijn een kweekplaats voor verdenking, angst, reactie, misrekening en rampspoed. Woorden van massavernietiging kunnen massavernietigingswapens ontketenen.
De geest van Nagasaki en Hiroshima zweeft boven ons vandaag, waarschuwt ons dat tijd een illusie is, dat verleden, heden en toekomst één zijn en in een flits kunnen worden uitgewist, en bewijzen dat kernwapens een feit zijn van de dood, niet het leven.
Naties moeten expliciet afstand doen van het plannen van een imperium en nucleaire dominantie.
Het zwaaien met kernwapens leidt onvermijdelijk tot gebruik ervan.
In naam van de gehele mensheid: dit moet stoppen.
In plaats van nog meer landen met kernwapens en een nieuwe nucleaire architectuur hebben we nieuwe, duidelijke maatregelen nodig om een wereld te creëren waar vrijheid van angst, vrijheid van gewelddadigheid, vrijheid van uitsterven de orde van de dag is, met een bijbehorend juridisch kader.
Namens het Vredesbureau van Bazel en maatschappelijke organisaties zeggen we: Laat de vrede heersen. Laat de diplomatie heersen. Laat hoop heersen, door uw werk en ons werk. Dan zullen we de profetie vervullen dat ‘natie geen zwaard tegen natie zal opnemen’.
We moeten onze wereld redden van vernietiging. We moeten handelen met een gevoel van urgentie. We moeten deze wapens vernietigen voor ze ons vernietigen. Een kernwapenvrije wereld wacht erop moedig opgeroepen te worden. Dank u.” (Bron: un.org)

Senator Bernie Sanders noemt aankondiging Trump om overeenkomst in te trekken ‘onbesuisd’ en ‘roekeloos’
door Jon Queally

In antwoord op de ‘schandelijke’ aankondiging van president Donald Trump op 13 oktober 2017 dat hij het nucleaire akkoord dat met Iran en andere toonaangevende landen is ondertekend, niet opnieuw zal “attesteren” (tijdelijk goedkeuren), heeft senator Bernie Sanders uit Vermont die beslissing als ‘onbesuisd’ en ‘roekeloos’ veroordeeld en gezegd dat het nu aan de leden van het Witte Huis en de Senaat is om de overeenkomst te beschermen.
“Het verbreken van de overeenkomst met Iran zou niet alleen Iran vrijwaren van de grenzen die aan zijn nucleaire programma zijn gesteld,” stelde Sanders in een verklaring, “het zou het vermogen van Amerika om over toekomstige non-proliferatie-overeenkomsten te onderhandelen onherstelbaar beschadigen. Waarom zou welk land ter wereld ook nog zo’n overeenkomst met de Ver-enigde Staten ondertekenen als het wist dat een roekeloze president die overeenkomst een paar jaar later eenvoudig terzijde zou kunnen schuiven?”
Ondanks het feit dat zelfs Trumps eigen nationale veiligheidsteam heeft gezegd dat de overeenkomst met Iran werkt en moet worden gehandhaafd, zal Trumps manoeuvre volgens Sanders de VS slechts verder van de wereldgemeenschap isoleren – evenals van belangrijke bondgenoten. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland – medeondertekenaars van de overeenkomst – “blijven de overeenkomst steunen en hebben voortdurend gezegd dat het in hun eigen nationale veiligheidsbelang is”, aldus Sanders.
Bovendien, zo vervolgde hij, dient het saboteren van de overeenkomst en het vele werk dat het met zich meebracht alleen om “de mensen in Iran te vervreemden en de hardliners in het regime te versterken, die zich veel comfortabeler voelen bij het omgaan met een vijandig Amerika dan met een redelijk, vredelievend Amerika.”
Nu Trump de overeenkomst wil opschorten, maar niet volledig opheffen, valt de verantwoordelijkheid toe aan de wetgevers in het Huis en de Senaat, die mogelijk moeten wedijveren met de voorstellen van anti-Iraanse haviken die de overeenkomst volledig om zeep zouden helpen. “Nu deze beslissing in de handen van het Congres is gelegd”, aldus Sanders, “is het aan ons om dit afdrijven richting oorlog te stoppen. We moeten luisteren naar wat vrijwel de hele nationale-veiligheidsgemeenschap zegt – dat deze overeenkomst werkt – en haar beschermen.” (Overgenomen van: Common Dreams)

Jon Queally is eindredacteur van Common Dreams.