Vragen en antwoorden – november 2017

V. Waar bevindt zich het astraal lichaam, binnen of buiten het fysieke lichaam? Strekt het zich uit tot buiten het fysieke lichaam? (Lezing Benjamin Creme in Parijs, 2009)
A. Het astrale lichaam is een mechanisme, het is deel van jou. Je bestaat uit energieën.

V. Kunt u zeggen waar het zich bevindt?
A. In het zonnevlechtcentrum of -chakra. Het bevindt zich ‘binnen’ en ‘buiten’ het fysieke lichaam, dat bestaat uit spieren, botten, bloed, pezen enzovoort. Maar daarachter, of daaronder, ligt slechts energie. Alles in de fysieke wereld is eigenlijk energie die die vorm aanneemt. Dus als je jezelf als energie kon zien, zou je alleen een patroon zien van langzaam inkomende en uitgaande energieën die elkaar kruisen, bewegen, stromen, in verschillende kleuren, verschillende tonen, sommige met enigszins verschillende snelheden. En waar deze energieën elkaar kruisen, vind je de chakra’s of centra van energie. Waar je mentale energie hebt opgenomen, wordt het mentale lichaam gevormd. Waar astrale energie wordt opgenomen, wordt het astrale lichaam gevormd. Naarmate je de energie aantrekt, stroomt deze in en uit; hoe meer je astrale energie gebruikt, hoe krachtiger de activiteit van je astraal-emotioneel lichaam wordt. Het doel van de evolutie is om het astraal-emotioneel lichaam tot rust te brengen, want dat is het krachtigste voertuig dat we hebben, aangezien we er 12,5 miljoen jaar over gedaan hebben om het te vervolmaken. Het is nu zo volmaakt dat het ’t krachtigste en moeilijkst te beheersen lichaam is.

V. Dus het klopt dat het etherisch lichaam zich buiten het fysieke lichaam bevindt?
A. Erbinnen en erbuiten. Energieën stromen naar binnen en naar buiten, via de chakra’s. De energieën stromen via de chakra’s – naar binnen en naar buiten – die dat lichaam vormen. Ze kunnen ook de andere kant op stromen, terugkeren [naar het lichaam], veranderen, bewegen; het is een onophoudelijk proces.

V. Kun je zeggen – wat betreft de verschillende uitwisselingen van energie – hoe subtieler het lichaam, hoe verder het zich in de ruimte uitstrekt?
A. Nee, hoe meer effect het heeft op de ruimte. Hoe hoger [de trilling van] het lichaam, hoe groter het magnetisme van het individu en dat stroomt uit in de ruimte.

V. Kun je zeggen dat het astrale lichaam een verdichting is van astrale stof? Klopt dat?
A. Dat hangt ervan af. Het hangt van het individu af hoe dicht de stof is. Evolutie gaat over het verfijnen van de lichamen, om steeds dichter bij de Monade te komen – de vonk van God. Dus een onontwikkelde mens leeft dichter bij het fysieke elementaal. Elk lichaam bestaat uit, wordt gevormd door de activiteit van heel kleine deva-levens – elementalen. Ik denk dat dat gemakkelijker te begrijpen en voor te stellen is op het stoffelijke gebied, maar op het astrale en vooral het mentale gebied is dat moeilijker te vatten. Maar dat is een feit. De lichamen worden gevormd uit de activiteit van deva’s, heel kleine wezentjes. En wij beheersen de deva’s of zij beheersen ons. En dat doe je met één lichaam tegelijk. Je overwint het fysieke elementaal, dan het astrale elementaal, en dan het mentale elementaal – en dan kan de ziel het individu, de persoonlijkheid, daadwerkelijk aanvatten en zichzelf via dat individu uitdrukken.

V. Geeft het etherisch lichaam de signalen aan de ontwikkelende primaire lichaamscellen (direct na de bevruchting) om tot een arm of een been uit te groeien?
A. De cellen zijn stoffelijk. Maar de activiteit waardoor ze ontstaan, gebeurt op het etherische gebied. Naarmate je evolueert, verder komt, leven na leven, verschaft het lichaam van de (achtereenvolgende) persoonlijkheden de manifestatie op het fysieke gebied. Het is de ziel die incarneert, niet de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is het resultaat van de incarnatie van de ziel en die ziel incarneert als goddelijke middelaar tussen de Monade en de persoonlijkheid op het fysieke gebied. Naarmate die persoonlijkheid evolueert en verandert onder invloed van de ziel, die goddelijk is en uit licht bestaat, ontvangt het systeem steeds meer subatomaire energie. Dus in plaats dat het geheel uit atomen bestaat, is er steeds meer subatomaire energie.
Sprekend over polarisatie, dat kan op elk gebied: het kan fysiek zijn, astraal, mentaal of spiritueel. Het polarisatiepunt is het niveau waarop het bewustzijn gewoonlijk zijn brandpunt heeft. Als je bijvoorbeeld fysiek gepolariseerd bent, betekent dit dat het fysieke elementaal het meest dominant is in je leven. Maar dat is tegenwoordig nogal zeldzaam; de meeste mensen zijn voorbij de fysieke polarisatie geëvolueerd…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.