Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook als de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Zoals het eenvoudige sneeuwklokje door de sneeuw heen breekt en de komende lente aankondigt, zo maken mensen overal hun eisen bekend voor rechtvaardigheid en vrede, en voor een einde aan een lange winter van slavernij en tirannie. De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen op te laten leggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om geboren te worden. Ondanks, nee, door de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht op om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat het de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De wrange stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde.

Een nieuwe tijd is op komst – van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien.

Wanneer Maitreya verschijnt, zal Hij ernaar streven de aspiratie te kanaliseren van ontelbare miljoenen die deze waarheid aanvoelen maar er geen uitdrukking aan kunnen geven. In Hem zullen zij hun zegsman vinden, welsprekend en ernstig al naar gelang de omstandigheid; via Hem zullen zij hun behoeften bekendgemaakt zien, de behoeften van allen voor een rechtvaardige en vreedzame wereld.

Dit proces is al aan de gang. Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet Hij mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen.

V. Wat is de rol van nieuwe bewegingen bij het bereiden van de weg voor Maitreya, zoals Occupy, Podemos in Spanje, Syriza in Griekenland en de massale steun voor Bernie Sanders in de VS en Jeremy Corbyn in het VK?
A. Zij laten de Hiërarchie zien in welke mate wij gereed zijn voor de Nieuwe Dispensatie, de komende veranderingen. Niet iedereen zal blij zijn met deze veranderingen, maar het is echt een nieuwe dispensatie.

V. Was Maitreya aanwezig bij de grote demonstratie tegen de Trident (kernonderzeeërs) die op 27 februari 2016 in Londen gehouden werd en waarbij tienduizenden mensen tegen vervanging van de Trident betoogden?
A. Ja!

V. Kortgeleden werd er een doorbraak gemeld bij de Advanced LIGO laboratoria in de VS bij het aantonen van zwaartekrachtgolven zoals die voorspeld werden in Einsteins Algemene relativiteitstheorie. Had Einstein gelijk? Is dit een belangrijke ontdekking?
A. Einstein had absoluut helemaal gelijk. Ja, het bevrijdt het denken. Er is al een groeiende nieuwe kijk op de ‘Ruimte’.

V. Het staakt-het-vuren in Syrië is wankel, maar lijkt wonderbaarlijk genoeg stand te houden. Had Maitreya de hand in het tot stand brengen van dit staakt-het-vuren?
A. Maitreya heeft in het algemeen de hand in veel positieve ontwikkelingen.

V. Op dinsdag 23 februari 2016 woonden een ander groepslid en ik een evenement bij in een kapel in Clapton, noord-Londen, dat georganiseerd werd door de Volksgroep voor Filosofie, Politiek en Economie. Het onderwerp was ‘Het liftershandboek voor de Economie’ (‘The Hitchhiker’s Guide to Economics’) en de economen Ann Pettifor en Yanis Varoufakis gaven er lezingen, evenals een plaatselijke imam. De zaal was afgeladen met 1000 aanwezigen van alle leeftijden en achtergronden. Er hing een geweldige sfeer; de mensen waren heel enthousiast over het vinden van nieuwe manieren om de economie eerlijker te maken en stelden het panel veel vragen. Waren er ook Meesters bij dit evenement aanwezig?
A. Ja, Maitreya Zelf was er bij aanwezig.

V. Schuilt er enige waarheid in de theorie dat het zika-virus seksueel overdraagbaar is?
A. Ja.

V. Begin dit jaar zeiden sommige wetenschappers dat er wellicht nóg een planeet in ons zonnestelsel bestaat – een grote planeet die heel ver bij de zon vandaan staat, nog verder dan Pluto. Bestaat deze planeet echt?
A. Ja.

V. Zal Verklaringsdag gepaard gaan met een grootschalige of kleinschalige landing van de Ruimtebroeders? Als dit zo gecoördineerd werd zou de Dag een krachtiger inwerking hebben op de mensheid.
A. Ik geloof niet dat het zo zal gaan.

V. Dank u en uw Meester voor het prachtige artikel ‘Welkom in de Nieuwe Tijd’ in Share International van januari/februari 2016. Het is zo verheffend, inspirerend, roerend en troostend. Het maakt me nog meer vastbesloten om alles te doen wat ik kan om uw informatie te verspreiden.
A. Dank u. Ga zo door!

“Profeet van onze tijd!”
Op 12 maart 2016 gaf ik twee lezingen in het Informatiecentrum in Amsterdam; de eerste werd bijgewoond door 24 mensen; voor zes of zeven van hen was de informatie over de Leringen van de Oude Wijsheid (Blavatsky, Roerich, Bailey, Creme) nieuw. Naar de tweede lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid kwamen 15 mensen. Aan het eind van de eerste lezing kwam een oudere man met een lichtgetinte huidskleur het centrum binnen. Net toen ik op het punt stond een laatste videofragment van Benjamin Creme te laten zien, zei hij: “Benjamin Creme is een profeet van onze tijd!” Hij zei dat hij een discussieprogramma op internet had gezien tussen politici, wetenschappers en religieuze leiders en dat zij gezegd hadden dat Jezus Christus spoedig op Aarde terug zal zijn. Maar hij benadrukte dat hij er zelf niet helemaal zeker van kon zijn of dit waar is omdat alleen God werkelijk weet wanneer dit moment zal zijn. In de pauze tussen de lezingen kwam hij naar me toe en herhaalde deze zinnen. Hij vertelde me dat hij zelf geen profeet was, maar in zijn dromen soms profetieën over Jezus heeft. Hij was een christen maar was van origine ook joods. Hij keek me recht aan en vroeg me waar ik in geloof. Hij herhaalde wat hij gezegd had en deed dat opnieuw toen hij wegging. Was hij misschien een woordvoerder?
A. de B., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Ware liefde
Op 4 februari 2016 wandelde ik ’s middags op het trottoir in Menlo Park (Californië) nadat ik boodschappen had gedaan op de markt, toen ik van ongeveer een half blok bij mij vandaan een vrouw zag naderen. Ze was charmant en op de een of andere manier aardig gekleed. Toen ze nog op enige afstand was, vroeg ze me of ik haar een dollar kon geven voor een kopje koffie. Terwijl ze dichterbij kwam kon ik, doordat zij breeduit lachte, zien dat zij een paar tanden miste. Ik trok mijn portemonnee om haar wat geld te geven en toen zei ze dat ze best 20 dollar kon gebruiken om wat eten te kopen. Ik gaf haar een biljet van 20 dollar. Terwijl zij het geld aannam lachte ze voluit en bedankte me. Zij gaf me daarop een lange dikke kus op mijn wang en zei dat ze van me hield. Ik zei dat ik ook van haar hield. Terwijl ik aanstalten maakte om mijn weg te vervolgen zei ze tegen me, toen ik wegliep, ik bedoel ik houd echt van je. Later realiseerde ik me dat de vrouw niets bij zich had, geen jas, geen portemonnee of tas die degenen die op straat om financiële hulp vragen meestal bij zich hebben. Het gevoel van haar zoen op mijn wang bleef heel lang evenals de mooie aard van de ervaring.
M.P., Half Moon Bay (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Onverwacht volle zalen
Op 16 en 17 februari 2016 organiseerden we een lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid plus een Transmissie-meditatieworkshop. Beide evenementen vonden plaats op de universiteit van Hamburg. We dachten dat er bij de lezing maximaal 90 deelnemers zouden zijn en misschien 40 bij de Transmissie-meditatie. We boekten aan de hand daarvan de nodige ruimte. Op de eerste avond was de zaal tot onze verrassing gevuld met veel meer mensen dan we voor de lezing verwacht hadden en veel meer mensen probeerden binnen te komen. We waren blij met het aantal, maar voelden ons tegelijkertijd ongemakkelijk vanwege de beperkte ruimte. Op dat moment kwam een lange, jonge man met een donkere huidskleur de zaal binnen. Hij had een mooie en heel rustige uitstraling. Terwijl hij de zaal binnenliep zei hij zoiets als: “Het is het beste om niet te rigide in je denken te zijn.”
Op het moment dat enkelen weg wilden gaan, kwam de conciërge binnen en bood ons spontaan de aula aan. Alle deelnemers waren blij en we verhuisden. We telden ten minste circa 125 mensen, maar tijdens de lezing kwamen nog meer mensen binnen. Op de tweede dag gebeurde hetzelfde. In plaats van de 40 mensen die we verwacht hadden, namen er 81 aan de Transmissie-meditatie deel. De zaal was overvol en onze spreker stond bijna tegen de muur achter zich gedrukt met maar een armlengte afstand van het publiek. Ondanks deze omstandigheden verliepen beide evenementen goed. De sfeer was ontspannen en plezierig en de deelnemers waren aandachtig en geïnteresseerd.
Deze ervaring was voor ons overweldigend en erg motiverend; we dachten allemaal aan de woorden van de Meester en Benjamin Creme dat steeds meer mensen belangstelling zullen hebben voor onze informatie en dat we onszelf goed moeten voorbereiden! 1) Kregen we hulp van Maitreya en/of de Meesters dat alles uiteindelijk zo goed verliep? 2) Waren de lange jongeman en de conciërge misschien bijzondere personen?
Medewerkers Share International, Hamburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Ja. 2) De lange jongeman was een woordvoerder voor de Meester Jezus.

Vier brieven van het Informatiecentrum in Amsterdam:

Focus op dienstbaarheid
We hadden geadverteerd en flyers verspreid voor de Transmissie-meditatieworkshop die op 28 januari 2016 in het Informatiecentrum gehouden zou worden. We waren moe en toen er om 8 uur ’s avonds nog niemand was gekomen, stonden we al klaar om onze jassen aan te trekken, maar een paar minuten later kwam er toch nog een jonge vrouw binnen. Zij leek vastbesloten om te blijven, hoewel ze de enige was. Zij had de flyer gezien en was blij Transmissie-meditatie ontdekt te hebben. Dat was alles wat ze wilde doen – de wereld dienen. Ze heette Tatiana. Ze bekeek de dvd over Transmissie-mediatie, ze had geen vragen. “Nee, ze wilde alleen maar transmitteren – het was allemaal duidelijk.” Ze zei dat ze terug zou komen. Ze deed dat ook een paar dagen later voor een Transmissie-meditatie – ook op een avond dat we allemaal moe waren (het was een erg drukke tijd geweest). De anderen gingen om 21.30 uur weg, maar Tatiana bewoog zich niet. Uiteindelijk hielden we op en gingen samen weg ergens na 22.00 uur. Voor zover we weten is zij sindsdien niet meer terug geweest. Was zij een bezoeker die door een Meester gezonden werd?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jonge vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Denk groter
Op 28 februari 2016 hadden we in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam een lezing georganiseerd met de titel: “De bundeling van de Krachten van Licht”. Eerlijk gezegd verwachtten we een klein groepje mensen voor wie de informatie bekend is, dus we begonnen om de nogal kleine tafel in het voorste gedeelte, maar al gauw waren we bezig meer stoelen erbij te halen en verhuisden we naar het middelste gedeelte met een grotere tafel. Onder de deelnemers waren twee moslima’s. Toen ze binnenkwamen, vroeg een van hen wat de titel van de lezing was. Op een bepaald moment zei een van hen dat zij het gevoel had dat er zelfs nog meer stoelen nodig waren omdat er nog meer mensen zouden komen. Ze had gelijk, want uiteindelijk waren we met z’n 23en.
Enkelen hadden een flyer van de lezing gezien en vier vrouwen, onder wie de moslima’s, haddden ervan gehoord tijdens een bezoek aan de stand van Share Nederland op de Gezondheidsbeurs in Utrecht. De moslima’s luisterden met belangstelling naar de levendige uitwisseling tijdens en na de lezing, soms stelden ze een vraag of maakten een opmerking. Een van hen was rustig, de ander vlotter, na de lezing ging die naar verschillende deelnemers toe en praatte met hen.
We vragen ons af of zij woordvoerders waren? Als blijkt dat ze gewoon belangstellende vrouwen waren dan zal dit op geen enkele manier afdoen aan onze vreugde dat zij naar de lezing in het Informatiecentrum kwamen.
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de twee moslima’s woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Welkome gast
Op 3 maart 2016 zou de Transmissie-meditatieworkshop om 20.00 uur beginnen. Toen er ongeveer 15 minuten later nog niemand was gekomen, begonnen we erover om alles op te ruimen en naar huis te gaan. Op dat moment merkten we dat er iemand bij de voordeur stond te weifelen, alsof ze aarzelde tussen binnenkomen of weggaan. Na een paar minuten kwam een vrouw binnen die van Surinaamse afkomst leek. Zij verontschuldigde zich, maar ze was verdwaald. Ze volgde de workshop met belangstelling. Ze bleek niets te weten van deze meditatie, of Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Zij had een programmaboekje over het Informatiecentrum zien liggen en meegenomen. Wat ons opviel aan haar was dat zij geheel zichzelf was, zonder pretentie. We waren blij dat ze was gekomen. Mogen we vragen of deze vrouw misschien een ‘bijzonder iemand’ was?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Eenheid met alles
Onlangs hadden we een goed bezochte paneldiscussie (die gefilmd werd voor mogelijk verder gebruik in de toekomst). De sfeer was ontspannen, plezierig en vrolijk. Vier mensen (twee vrouwen en twee mannen) uit Suriname die zeiden dat ze nooit van onze informatie gehoord hadden, luisterden heel geconcentreerd. Een van de mannen, die zei dat hij raja yoga beoefende, interrumpeerde vanaf het begin met zeer toepasselijke vragen of opmerkingen. Hij zei dat pas wanneer je je identificeert met het Zelf je eenheid met alles kunt ervaren. Alles wat hij zei of vroeg leidde het gesprek naar de volgende belangrijke informatie. Was de man een woordvoerder?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Herkenning
Zomer van 2015, terwijl ik op weg was naar het centrum van het dorp waar ik woon, kwam een jongeman van in de twintig me op het trottoir tegemoet. Iets in zijn houding was lichtelijk vreemd, hij leek een beetje ‘excentriek’. In zijn ene arm hield hij voorzichtig een grote ronde bal en terwijl hij naderbij kwam en op het punt stond me te passeren lachte hij geheimzinnig naar me, met heimelijke verstandhouding, wetend en blij, hief langzaam de andere hand op en wees met zijn wijsvinger naar de hemel. Ik lachte terug en zijn verschijning gaf me een vreugdevol gevoel. Later viel me ineens in dat hij me herinnerde aan het prachtige schilderij van Johannes de Doper van Leonardo da Vinci. Was hij een bijzondere persoon?
A.B., Kristiansand (Noorwegen).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Lingam-wonderen tijdens Mahashivaratri
Op 7 maart 2016 vierden volgelingen van Sri Premananda Mahashivatri in de ashram in Trichy (Tamilnadu, India). Tot hun verrassing en vreugde verscheen er om 18.30 uur op wonderbaarlijke wijze een lingam voor het beeld van Sri Premananda dat al maandenlang met vibuthi (heilige as) bedekt was. Swami Premananda overleed in 2011, maar deze wonderbaarlijke manifestaties in Zijn ashram duren voort.
Leden van de ashram die erbij aanwezig waren berichtten: “Om half drie ’s nachts werden nog twee lingams ontdekt. Om vier uur in de middag van 8 maart zagen we dat nog drie lingams in de tempel waren verschenen.”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lingams door Swami Premananda werden gemanifesteerd.)
Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

De eerste lingam verscheen om 18.30 uur in de tempel; de eerste, tweede en derde lingam; de vierde, vijfde en zesde lingams; het beeld van Swami Premananda onder de vibhuti.

Wereldwijd UFOs gezien

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object on 28 February 2016 over rural Perthshire in Scotland was a spaceship from Mars.
Op 28 februari 2016 fotografeerde John Macdonald boven landelijk Perthshire (Schotland) een enorme UFO. (Bron: inquisitr.com; thecourier.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object over Irazu Volcano, Costa Rica, February 2016 was a spaceship from Mars.

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object over Irazu Volcano, Costa Rica, February 2016 was a spaceship from Mars.
UFO boven de Irazi-vulkaan in Costa Rica, februari 2016. De fotograaf nam verscheidene foto’s snel achter elkaar en bemerkte dat de ufo bij de ene opname duidelijk te zien was, maar bij de volgende verdwenen was. (Bron: ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object that NASA Lasco photo shows was a gigantic spaceship from Mars.
Een schotelvormig voorwerp dat zo groot lijkt als de zon, gefotografeerd door het Zonne- en Heliosferisch Observatorium van NASA.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorm ruimtevaartuig was van Mars.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object in Thailand, over Koh Lanta island in September 2015 was a spaceship from Mars.
Een UFO boven Koh Lanta, Thailand, die tijdens het filmen in september 2015 van kleur veranderde. (Bron: YouTube: DTSmileLove)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Van onderstaande UFO-’wolken’ heeft Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het ruimteschepen van Mars zijn:

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Las Vegas (New Mexico), 22 februari 2016. (Bron: strangesounds.org)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Gefotografeerd door Alfred Lee in Hongkong op 9 februari 2016. (Bron: hongkong.coconuts.co)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Op 9 maart 2016 gefotografeerd door L.F. in Nerja, Malaga (Spanje).

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Gefotografeerd in Sicilië door Mario Pappalardo op 5 januari 2016. (Bron: strangesounds.org)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the light in the photograph is a blessing from the Master Jesus.
K.I. uit Japan nam deze foto in de tuin van de bibliotheek in de stad Akkita.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht in de foto een zegening van de Meester Jezus was.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that this photo shows a light blessing manifested by a representative of the Master Jesus.
Op 8 november 2015 nam S.W. uit Nederland tijdens een herfstwandeling met een vriend een aantal natuurfoto’s.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de foto een lichtzegening laat zien gemanifesteerd door een vertegenwoordiger van de Meester Jezus.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that it shows a light blessing manifested by the Master Jesus. 
E.S.uit Auckland (Nieuw-Zeeland) stuurt deze foto van haar kleindochter Maria, in 2015 genomen in de kathedraal van Cordoba (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een lichtzegening is gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De menselijke familie’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

De tijd komt, Mijn vrienden, dat het Licht der Waarheid overal om je heen zal stralen, dat de Mens zijn broeder in zijn hart zal sluiten en hem zal kennen als zichzelf. Laat Mij jullie leiden, Mijn vrienden, tot die gezegende staat. (Maitreya, Boodschap nr.51)

[De mensheid zal] zien dat het denkbeeld van Eenheid centraal staat in Maitreya’s denkwijze. De mensen, zo zal Hij hen op het hart drukken, moeten zichzelf als Een zien, ieder een deel van een verenigd Geheel — de menselijke familie — en alles wat ze doen moet die Eenheid weerspiegelen. Het huidige onvermogen om deze realiteit te begrijpen, zal Hij betogen, is verantwoordelijk voor al onze moeilijkheden en tegenspoed, onze disharmonie en angst, onze conflicten en oorlogen.
“Zie je broeder als jezelf,” zegt Maitreya. Creëer een Internationaal Depot waaruit allen kunnen nemen. Alleen zo, door Samendelen, kan de wereld vernieuwd worden, leert Hij. Alleen door Samendelen, zal Hij verzekeren, zullen de mensen het geluk vinden dat zij zoeken. Alleen Samendelen zal Rechtvaardigheid en Vrede brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Eenheid van de mensheid’)

De Meesters van Wijsheid zijn die leden van de menselijke familie die de reis van evolutie vóór ons hebben afgelegd; die zichzelf hebben vervolmaakt door dezelfde stappen te zetten waarlangs wij vooruit komen en de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de rest van ons te helpen hetzelfde te bereiken. Zij (of Hun voorgangers) hebben steeds achter het evolutieproces gestaan, de mens begeleid en geholpen om, door een geleidelijke uitbreiding van bewustzijn, zijn innerlijke Goddelijkheid te onthullen en, net als Zij, Goddelijke, vervolmaakte of verlichte Wezens te worden. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samen delen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)

Wanneer je samendeelt, schep je vertrouwen omdat je uitdrukking geeft aan liefde. Samendelen is de uitdrukking van liefde. In een gezin wordt alles gedeeld op basis van de behoeften van het gezin. Het besef dat we één familie zijn laat in deze wereld al te lang op zich wachten. Door samendelen schep je het vertrouwen dat je in staat stelt anderen te vertrouwen. Als je vertrouwen toont, ontvang je vertrouwen. Door met anderen te delen wat je hebt, ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor elke belangrijke beslissing. Zonder vertrouwen zal er nooit consensus ontstaan over de belangrijkste problemen van deze wereld, die alleen internationaal kunnen worden aangepakt. Maitreya heeft zelfs gezegd dat iedereen, iedere man, vrouw en kind, de instandhouding van de planeet moet zien als de eerste prioriteit in de wereld. Allen moeten er aan meewerken. (Benjamin Creme, De Kunst van samenwerking)

Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid. Over de hele wereld zijn er mannen, vrouwen en kleine kinderen die niet eens het allernoodzakelijkste bezitten om in leven te blijven; zij verdringen zich in de steden van veel van de armste landen der wereld. Deze misdaad vervult Mij met schaamte. Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven en jezelf mens noemen? Het is Mijn Plan om hen, Mijn kleinen, te redden van een wisse verhongering en nodeloze dood. Het is Mijn Plan jullie te laten zien dat de uitweg uit jullie problemen ligt in het opnieuw luisteren naar de ware stem van God in je hart, in het delen van de voortbrengselen van deze aller overvloedigste wereld met je broeders en zusters overal. (Maitreya, Boodschap nr.11)

Als we geen einde maken aan wedijver, vernietigen we de wereld. De mensheid moet begrijpen dat we van elkaar afhankelijk zijn, broeders en zusters van de ene mensheid, en ook dat de mensheid een krachtenveld in de wereld is dat aan bepaalde regels is onderworpen. Die regels worden ons meegegeven vanuit het zielegebied. Wanneer we onszelf uitdrukken op zieleniveau, gehoorzamen we de regels. (Benjamin Creme, De Kunst van samenwerking)

Nog steeds evolueert de mensheid in bewustzijn, gezamenlijk, als Eén. Terwijl ze gezamenlijk vorderen, voegt elk ras en onderras een nieuwe hoedanigheid toe aan het geheel. Het proces van herhaalde incarnaties zorgt ervoor dat mettertijd ieder individu de nieuwe kennis en het bewustzijn van het tijdperk meekrijgt. Zouden mensen de complexiteit en schoonheid van dit proces waarlijk begrijpen, dan zouden de afkeer en het wantrouwen, het ‘racisme’ van tegenwoordig, voor altijd verdwenen zijn. Dan zouden mensen zich realiseren dat ze daadwerkelijk broeders zijn; samen reizend op een schijnbaar eindeloze tocht van zelfontdekking.
Wanneer wij, jullie Oudere Broeders, openlijker werken, zullen jullie zien dat deze waarheid de kern vormt van Ons begrip van de aard en de verwantschap van de mens. De menselijke familie vormt de voedingsbodem voor onze levens. Daarin leren we samen te werken en aldus samen te scheppen, en weven we het weelderige tapijt van onze gedeelde identiteit. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wezenlijke Broederschap van de mens’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten waarom Ik gekomen ben, want Ik zal een beroep doen op jullie in deze bewoordingen: “Red Mijn kinderen. Voed je broeders. Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld.” (Maitreya, Boodschap nr.31)

Ik ben bij jullie op velerlei wijze: Ik ben bij jullie als Maitreya, de Leider van Mijn groep van Meesters. Ik ben bij jullie als de Belichaming van die Goddelijke Kracht die jullie het Christus-beginsel noemen. Ik ben bij jullie als je Broeder van Oudsher, als de Oudste van onze familie. (Maitreya, Boodschap nr.20)

Verklaringsdag zal het signaal zijn voor dat nieuwe begin voor Planeet Aarde. Op die dag zonder weerga zullen de mensen de Eenheid ervaren waarover Maitreya spreekt. Zij zullen aanvoelen dat de hele mensheid dezelfde ervaring ondergaat. Zij zullen een nederige trots voelen om deel uit te maken van een enorme familie van broeders en zusters wier harten gezamenlijk kloppen in een liefde die geheel nieuw is. Dit gevoel van saamhorigheid zal hen omhelzen en bij een ieder tranen doen opwellen van een lang vergeten vreugde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Eénheid van de mensheid’)

– volgens mensen die er aan boord waren

door Gerard Aartsen

Veel van de geheimzinnigheid die UFO’s en het leven op andere planeten omringt, komt voort uit de etherische werkelijkheid waarin ze bestaan, aldus Benjamin Creme. Het is interessant om te zien dat voor veel van zijn verklaringen bevestiging wordt gevonden in de verslagen van verscheidene contactees, terwijl ook de traditionele wetenschap steeds dichter in de buurt komt van de Leringen.

Toen in 1958 de eerste metingen van de temperatuur op Venus binnenkwamen, werd George Adamski al snel gehekeld om zijn verklaringen dat zijn contactpersonen uit de ruimte van die en andere planeten in ons zonnestelsel afkomstig waren. Hij stond hierin echter niet alleen: Dino Kraspedon (natuurkundige-contactee Felíx Aladíno), Wilbert Smith (onderzoeker-contactee), Bruno Ghibaudi (journalist-contactee), Howard Menger (contactee) en Buck Nelson (contactee) zeiden allen, min of meer openlijk, dat de ruimteschepen en hun bemanningen uit ons zonnestelsel afkomstig zijn, voornamelijk van Mars, Venus, Saturnus en enkele andere planeten.
En ofschoon vrijwel niemand sindsdien de oorsprong van de ruimtemensen nog in ons eigen zonnestelsel wil plaatsen, stelt Benjamin Creme nog altijd onomwonden: “Alle planeten in ons stelsel zijn bewoond…” maar, zegt hij, “als je naar Mars of Venus zou gaan, zou je er niemand zien omdat het fysieke lichaam van de bewoners uit etherische stof bestaat.” Dit onderschrijft wat de Amerikaanse contactee Howard Menger in 1950 te horen kreeg: “[A]ls een mens van de Aarde daar in zijn fysieke lichaam heen kon gaan, zou hij een aantal levensvormen, die een hogere frequentie hebben dan hijzelf, waarschijnlijk niet zien – evenmin als hij de spirituele levensvormen op en rond zijn eigen planeet kan zien. Tenzij zijn fysieke lichaam wordt bewerkt en aangepast, kan hij de wezens op een andere planeet niet zien.” George Adamski gaf hetzelfde denkbeeld omgekeerd weer: “[Z]ij kunnen hun denken in een toestand van hoge frequentie plaatsen waardoor hun lichaam onzichtbaar wordt voor ons beperkte gezichtsbereik.”
Het denkbeeld van de etherische niveaus van materie is in dit verband cruciaal. De Meester DK heeft gezegd dat het etherisch lichaam “de ware vorm is waar alle fysieke lichamen in elk natuurrijk zich naar voegen” en dat “het leven zelf, de training van de toekomst, de conclusies van de wetenschap en de nieuwe beschaving alle in toenemende mate op deze unieke substantie gericht zullen zijn.” Maar zelfs als men onbekend is met dit denkbeeld is het principe van ruimteschepen die zichtbaar worden door de trillingssnelheid van hun atomen te verlagen, of uit ons gezichtsbereik verdwijnen wanneer zij de oorspronkelijke trillingssnelheid herstellen, niet moeilijk te begrijpen wanneer een bezoeker uit de ruimte aan de Chileense contactee Enrique Barrios’ uitlegt: “Als een fietswiel snel draait, kun je de spaken niet zien. Wij laten de moleculen van het schip snel bewegen.”
Het feit dat de ruimteschepen van de bezoekers in stof van de etherische niveaus bestaan, maakt het onmogelijk dat mensen ontvoerd worden voor het oogsten van genen, het kweken van mengrassen, het aanbrengen van implantaten of andere gruwelijkheden waar angstzaaiers hen van beschuldigen. Zoals Benjamin Creme zegt: “Niemand wordt ooit in zijn fysieke lichaam in een ruimteschip meegenomen. Dat kan namelijk niet. Deze ruimteschepen bestaan niet in vaste stof. Om te worden meegenomen in een ruimteschip moet je uit het grofstoffelijk lichaam worden genomen en ga je in het etherisch lichaam het ruimteschip in, dat zelf ook uit etherische stof bestaat. Het is wel stoffelijk, maar etherisch-stoffelijk.” Een beschrijving van het proces waarmee men uit het (fysieke) lichaam wordt ‘getild’ komt van Howard Menger, wiens contactpersonen uitleggen: “We richtten de straal op je lichaam om het snel aan te passen en te bewerken, zodat je het schip kon binnenkomen. Wat er feitelijk gebeurde is dat de straal de frequentie van je lichaam aanpaste aan dat van het schip.”
De beschrijvingen van diverse contactees bieden impliciete aanwijzingen voor de verhoogde bewustzijnstoestand wanneer zij aan boord van een ruimteschip waren. Zo schrijft de Italiaan Giorgio Dibitonto in zijn boek Angels in Starships: “Het licht in dit schitterende schip had een onverklaarbaar effect op ons. We voelden ons verfrist en verkwikt, en al onze spirituele energie verheugde zich in een onbeschrijflijk gevoel van vrede. Tegelijkertijd ervoeren we een gevoel van welzijn dat ons veranderde en alle sluimerende krachten in ons deed ontwaken. We waren hoogst ontvankelijk voor alles wat ons in woord en beeld zou worden onthuld. Ons hart brandde van een allesomvattende liefde zoals we die op Aarde zelden ervaren.”
Een andere Amerikaanse contactee, Orfeo Angelucci, lijkt ook een indruk te geven van hoe het is om zich in deze ‘onaardse’ toestand te bevinden: “Het interieur was gemaakt van een ijle paarlemoeren substantie, regenboogkleurig met heel subtiele kleuren die licht afgaven… Er stond een verstelbare stoel recht tegenover de ingang. Deze was gemaakt van hetzelfde doorschijnende, glinsterende materiaal – zó vluchtig dat het geen stoffelijke werkelijkheid leek zoals wij die kennen… Toen ik ging zitten, verwonderde ik mij over de samenstelling van het materiaal. Het voelde alsof ik in de lucht hing, omdat het materiaal van de stoel zich vormde om elke aanraking of beweging van mijn lichaam te ondersteunen. Terwijl ik achterover leunde en mij ontspande, werd het gevoel van vrede en welzijn nog sterker.”
De overeenkomsten tussen de beschrijvingen van Angelucci en die van andere contactees zijn opvallend. George Adamski beschreef het interieur van een vliegende schotel als volgt: “In het schip was er geen enkel onverlicht hoekje. Ik kon niet nagaan waar het licht vandaan kwam. Het leek elke holte en hoek te doordringen met een zachte, prettige gloed. Ik kan dat licht op geen enkele wijze precies beschrijven. Het was niet wit of blauw, noch enige andere kleur die ik zou kunnen benoemen.”
….
Het bestaan van niveaus van materie boven de drie die onze huidige wetenschap herkent, is niet nieuw voor studenten van de Oude Wijsheid. Volgens deze leringen bestaan er vier niveaus van materie boven vaste, vloeibare en gasvormige stof – de etherisch gebieden, die bestaan uit subatomaire deeltjes die op verschillende frequenties trillen, net als de moleculen van ijs, water en stoom met verschillende snelheden trillen.
Intussen worstelt de wetenschap nog met deze verruimde versie van de werkelijkheid, ook al stelde de Zwitserse astronoom Fritz Zwicky al in de jaren 30 ‘donkere materie’ voor als werkhypothese voor de 96 procent van het gekende universum dat de wetenschap niet kan aantonen, maar dat er volgens astrofysische berekeningen over de massa van het universum wel moet zijn. Door verscheidene avant-garde wetenschappers zijn echter ontdekkingen gedaan die alle in dezelfde richting wijzen als (gedeeltelijke) verklaringen of bewijs voor ‘donkere materie’ of ‘donkere energie’.
Semyon Kirlians technologie, bijvoorbeeld, om de anderszins onzichtbare energievelden die van levende organismen uitstralen vast te leggen, werd later doorontwikkeld om menselijke aura’s te fotograferen. En de Oostenrijkse dr. Wilhelm Reich ontdekte een fundamentele energie die alles doordringt en die hij ‘orgon’ noemde.
Vaststoffelijke vormen zijn de neerslag van ‘blauwdrukken’ op de etherische gebieden, wat niet zo’n esoterisch denkbeeld meer is sinds de Britse bioloog Rupert Sheldrake het idee van ‘morfogenetische velden’ poneerde – een soort geheugenbank van waaruit de Natuur haar diverse fysieke vormen ‘ophaalt’. Hierdoor is het wellicht ook eenvoudiger te accepteren dat het Leven voor haar uitdrukking niet uitsluitend afhankelijk is van grofstoffelijke vormen; het kan zich ook in etherische vormen uitdrukken zoals dat volgens de Leringen en de verslagen van vele contactees inderdaad op de andere planeten in ons zonnestelsel het geval is.
In maart 2015 werden deze ‘avantgardistische’ denkbeelden van Kirlian, Reich en Sheldrake – die volgens Benjamin Creme alle wijzen naar een of ander aspect van de etherisch-stoffelijke gebieden – welhaast ongemerkt bevestigd toen de traditionele wetenschap onderzoeksresultaten meldde die “suggereren dat donkere materie andere subatomaire deeltjes zijn die mogelijk een ‘supersymmetrisch’ parallel universum uitmaken dat gevuld is met supersymmetrische materie als een onzichtbaar spiegelbeeld van gewone materie.”
Dus wanneer we de wetenschap horen verzekeren dat er geen leven op andere planeten in ons zonnestelsel is, hoeven we daar slechts aan toe te voegen: “…op de grofstoffelijke niveaus van bestaan”.

(Dit artikel is gebaseerd op informatie uit de boeken UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen (2012) en Prioriteiten voor een planetaire transformatie (medio 2016) van de auteur. [Zie de recensies in Share International jan./feb. 2012 en jan./feb. 2016.])

Iran: gematigden winnen terrein
Gematigde en gematigd-conservatieve kandidaten in Iran hebben grote winsten behaald bij de verkiezingen in februari 2016 ten koste van de aartsconservatieven. De aartsconservatieven die tegen het kernakkoord van vorig jaar met de wereldmachten waren, verloren de leiding in het parlement aan hen die het akkoord steunden. De gematigden wonnen ook een meerderheid in de 88-koppige Vergadering van Deskundigen, een invloedrijk lichaam dat het gezag heeft om de hoogste leider van het land aan te stellen en te ontslaan.
De Iraanse president Hassan Rouhani zei dat de uitkomst van de verkiezingen laat zien dat het Iraanse volk een eind wil aan de confrontatie met de buitenwereld. “Het volk heeft met heldere stem tegen de wereld gezegd: ‘Wij willen gematigdheid, geen extremisme.’ Zij zeiden met luide stem: ‘We willen interactie met de wereld, geen confrontatie.’” (Bronnen: BBC; Associated Press)

Vrouwen en klimaatverandering
Tijdens een recente bijeenkomst in Brussel hield de voormalig Ierse president Mary Robinson een krachtige toespraak met als titel: ‘Vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU’. Zij onderstreepte de noodzaak om vrouwen over de hele wereld te emanciperen, met name gewone vrouwen aan de basis. Vrouwen moeten zinvol kunnen deelnemen aan het opstellen, plannen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en projecten die van invloed zijn op hun leven. Ervoor zorgen dat de stem van vrouwen gehoord wordt en dat in hun behoeften wordt voorzien, is cruciaal voor het bevorderen van klimaatgerechtigheid.
Klimaatverandering verergert bestaande ongelijkheidspatronen, waaronder geslachtsongelijkheid. Mary Robinson wees er op dat de geslachtsdimensies van klimaatverandering veel minder door het klimaatbeleid begrepen worden, ondanks de werkelijkheid dat de meerderheid van degenen aan de frontlinie van armoede en klimaatverandering, vrouw is. De gevolgen van klimaatverandering zijn voor mannen en vrouwen verschillend.
Robinson: “Teneinde recht te doen aan de oproep ‘laat niemand achter’ in de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van 2030 en de belofte ‘de meest achtergestelden het eerst te bereiken’, moeten gewone vrouwen erkend worden als sleutelfiguren in duurzame ontwikkeling wereldwijd.” Het Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 (‘Geslachtsgelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken’) bevat ook een doel om “ervoor te zorgen dat vrouwen volledig en effectief kunnen deelnemen aan en gelijke kansen hebben op leiderschap op alle niveaus van besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven”. “Gewone vrouwen over de hele wereld hebben een rijkdom aan kennis die we nodig zullen hebben om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en duurzame ontwikkeling te versnellen,” aldus Mary Robinson. (Bron: IPS)