Het einde van onderworpenheid

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook als de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Zoals het eenvoudige sneeuwklokje door de sneeuw heen breekt en de komende lente aankondigt, zo maken mensen overal hun eisen bekend voor rechtvaardigheid en vrede, en voor een einde aan een lange winter van slavernij en tirannie. De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen op te laten leggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om geboren te worden. Ondanks, nee, door de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht op om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat het de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De wrange stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde.

Een nieuwe tijd is op komst – van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien.

Wanneer Maitreya verschijnt, zal Hij ernaar streven de aspiratie te kanaliseren van ontelbare miljoenen die deze waarheid aanvoelen maar er geen uitdrukking aan kunnen geven. In Hem zullen zij hun zegsman vinden, welsprekend en ernstig al naar gelang de omstandigheid; via Hem zullen zij hun behoeften bekendgemaakt zien, de behoeften van allen voor een rechtvaardige en vreedzame wereld.

Dit proces is al aan de gang. Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet Hij mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.