Boekenlijst

U kunt de boeken rechtstreeks bij Share Nederland in Amsterdam bestellen via dit bestelformulier.
Belgische lezers kunnen de boeken hier bestellen.

 


De esoterische kunst van Benjamin Creme

De esoterische kunst van Benjamin Creme biedt een collectie van Benjamin Creme’s litho’s gemaakt van zijn esoterische werken die tussen 1964 en 2003 geschilderd zijn.
Het boek bevat illustraties van Benjamin Creme’s meest iconische schilderijen, waaronder Chalice (Kelk), The Flaming Diamond (De Vlammende Diamant), Solar Angel (Zonne-Engel) en OM overshadowing the Earth (OM overschaduwt de wereld), vergezeld van de unieke toelichting van de auteur over hun ontwerp, kleur, strekking en esoterisch belang.
Benjamin Creme’s kunst is haar tijd ver vooruit en als zodanig is zijn werk openbarend. Het kan op een diep intuïtief niveau ervaren worden en van genoten worden om de energie, kracht, reikwijdte en grote fijngevoeligheid.
Dit boek voorziet in het inzicht in en uitleg van het creatieve proces, de bron van creativiteit zelf en de aard van esoterische kunst. Hoewel Creme, zoals de meeste kunstenaars, er de voorkeur aan geeft dat zijn werken voor zichzelf spreken, heeft hij desondanks onschatbare toelichtingen op zijn schilderijen gegeven. U treft ze hier bij elke afbeelding aan.
Elk werk geeft de kijker een ervaring – een stil punt van reflectie of meditatie. Benjamin Creme’s kunst kan de aanschouwer verheffen naar een hogere, stillere staat, die de kracht heeft om zowel de kijker als diens gevoel van alledaagse werkelijkheid te transformeren.
Prijs € 10,00
(uitg. Share Nederland, 108 blz.; ISBN: 978-94-91732-13-3)
Bestelformulier


Eenheid in Verscheidenheid – De weg voorwaarts voor de mensheid

Eenheid in Verscheidenheid verschaft een nieuwe visie die hoop biedt voor de toekomst – een toekomst die een vreedzame wereld in harmonie en eenheid omarmt en waarin elke individuele hoedanigheid en benadering welkom en nodig is. Creme schrijft voor de Geestelijke Hiërarchie op Aarde en presenteert haar Plan voor de verheffing van de hele mensheid. Hij toont dat het pad voorwaarts voor ons allen in de verwerkelijking van onze wezenlijke eenheid ligt, zonder daarvoor onze even wezenlijke verscheidenheid op te offeren.  Eenheid in verscheidenheid is een profetisch boek, maar overtuigend geschreven met een onweerstaanbare logica.
Prijs € 12,00
(uitg. Share Nederland, 232 blz.; ISBN: 978-94-91732-03-4)
Bestelformulier

Bundeling
De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s

De Bundeling van de Krachten van Licht is een boek over ufo’s, maar dan anders. Het is geschreven door iemand die zelf met de ufo’s heeft gewerkt en ze uit eigen ervaring kent. Benjamin Creme ziet de aanwezigheid van ufo’s als onderdeel van een plan en van onmetelijke waarde voor de mensen op Aarde.
Volgens Benjamin Creme zijn de ufo’s en hun bemanningen op een geestelijke missie om het lot van de mensheid te verzachten en deze planeet te redden van verdere en nog snellere verwoesting. Onze eigen planetaire Hiërarchie, onder leiding van Maitreya, de Wereldleraar, die nu onder ons verkeert, werkt onvermoeibaar met haar Broeders uit de ruimte in een gezamenlijke onderneming om de gezondheid van de Aarde te herstellen.
Fantasie? Benjamin Creme schrijft met zo’n overtuigingskracht en gezag dat het moeilijk is om zijn boodschap te betwisten. We laten het aan de lezer om zijn eigen conclusies te trekken; hoe dan ook zal, volgens de schrijver, de waarheid spoedig voor iedereen duidelijk worden en de mensheid bewust maken van haar eigen goddelijkheid en de vestiging van de regel van de geestelijke wet op Aarde.
Prijs € 15,00
(uitg. Share Nederland, 232 blz.; ISBN: 978-90-71484-47-6)
Bestelformulier

 

Mensheid ontwaakt
De mensheid ontwaakt

De mensheid ontwaakt kan gezien worden als aanvulling op Benjamin Creme’s vorige boek, De Wereldleraar voor de hele mensheid (zie hieronder). Dit nieuwe boek gaat over de dag waarop Maitreya Zich openlijk bekendmaakt als de Wereldleraar voor het tijdperk van Waterman. Het beschrijft het proces van Maitreya’s naar buiten treden, de stappen die leiden tot Verklaringsdag en de reactie van de mensheid op deze gedenkwaardige gebeurtenis.
Dit profetische boek biedt de lezer hoop en vooruitzicht op de vreugdevolle gebeurtenissen die de wereld zullen transformeren en die nu staan te gebeuren.
Prijs € 7,50
(uitg. Share Nederland, 132 blz.; ISBN: 978-90-71484-44-5)
Bestelformulier
*
*
*
*


De Wereldleraar voor de hele mensheid

Terwijl Maitreya, de Wereldleraar, gereed staat om in volle openbaarheid te treden, biedt Benjamin Creme’s nieuwe Nederlandstalige boek De Wereldleraar voor de hele mensheid een overzicht van de achtergronden bij deze hoogst gedenkwaardige gebeurtenis. Het boek beschrijft de geplande terugkeer van onze planetaire Hiërarchie en de afdaling van Maitreya vanuit Zijn verblijfplaats in de Himalaya in 1977 en Zijn werk sindsdien in de wereld, vooralsnog van achter de schermen. Het gaat ook in op de immense veranderingen die Zijn aanwezigheid heeft voortgebracht, Zijn plannen en projecten, en Zijn prioriteiten en aanbevelingen voor de onmiddellijke toekomst. Het laat Hem zien als een groots en krachtig Avatar en, tegelijkertijd, als vriend en broeder van de mensheid.
Prijs € 7,50
(uitg. Share Nederland, 120 blz.; ISBN: 978-90-71484-42-1)
Bestelformulier

De Kunst van het leven
De Kunst van het Leven

In De Kunst van het Leven — Leven volgens de Wetten van het Leven beschouwt Benjamin Creme het leven als een kunstvorm, zoals schilderen of muziek. Om een hoog uitdrukkingsniveau te bereiken moet men bepaalde basisprincipes kennen en daar naar leven. In ‘de kunst van het leven’ bereiken we door begrip van de grote Wet van Oorzaak en Gevolg, en de daarmee samenhangende Wet van Wedergeboorte, de alerte onschadelijkheid die tot persoonlijk geluk, juiste menselijke verhoudingen en het correcte pad voor de evolutiereis van de hele mensheid leidt. Het boek stelt ook dat de schijnbaar eindeloze strijd van de mens met zichzelf en met de buitenwereld voortkomt uit zijn unieke plaats in het evolutieplan, als het punt waar geest en stof elkaar ontmoeten. Door te leven met toenemende onthechting en objectief zelfbewustzijn kan de mens zich uit de mist van illusie bevrijden.
Prijs € 15,00
(uitg. Share Nederland, ISBN 978-90-71484-40-7)
Bestelformulier

Wetten van het Leven
De Wetten van het Leven

Er zijn niet eens fragmenten van de leringen van vroegere Wereldleraren uit de tijd voordat Hun bestaan bekend was. Er zijn geen leringen van een Christus, of een Boeddha, of een Krishna, anders dan door de ogen van latere volgelingen. Voor het eerst krijgen we nu een voorproefje van de gedachten en inzichten van een Wezen van onmetelijk formaat, die ons helpen het pad van evolutie te begrijpen zoals zich dat voor ons uitstrekt. De indruk die de Leraar in ons denken achterlaat is dat de reikwijdte van Zijn kennis en bewustzijn geen grenzen kent; dat Zijn tolerantie en wijsheid ons bevattingsvermogen te boven gaan, en dat Zijn bescheidenheid verbazingwekkend is. Weinigen zullen deze bladzijden kunnen lezen zonder er door veranderd te worden. Voor de één zal het buitengewone inzicht in de gebeurtenissen in de wereld het interessantst zijn, voor de ander zullen de ontrafeling van de geheimen van zelfverwerkelijking en de eenvoudige beschrijving van de ervaring van waarheid een openbaring zijn. Een ieder die de Wetten van het Leven wil begrijpen zal door deze subtiele en veelbetekenende inzichten snel naar de kern van het Leven zelf geleid worden. De wezenlijke eenheid van al het leven wordt op een heldere en betekenisvolle manier onderstreept. Nooit eerder, zo schijnt het, hebben de wetten die ons leven bepalen zó natuurlijk en zó vrij van dwang geleken.
Prijs € 15,00
(uitg. Share Nederland ISBN: 90-71484-36-X)
Bestelformulier

De kunst van samenwerking
De Kunst van Samenwerking

Waarom is de wereld voortdurend in een toestand van crisis, tot op de rand van zelfvernietiging? Dat komt voornamelijk, zegt Benjamin Creme, doordat we ons vooralsnog niet realiseren dat we één mondiale familie zijn die een gemeenschappelijke planetaire woning deelt. Van die erkenning, en de nieuwe benadering van het leven die daaruit volgt, hangt de ontwikkeling van de wereld af.

In zijn 10e boek benadrukt Benjamin Creme dat samenwerking tussen mensen en landen niet vrijblijvend is, indien we de huidige crisis willen overleven. Ze vormt het fundament zelf waarop het voortbestaan rust en een beschaving gebouwd zal worden.

Luxe paperback met kleurenfoto’s, 224 blz. ingenaaid.

Prijs € 15,00
((uitg. Share Nederland, ISBN: 90-71484-28-9; 224 pag.)
Bestelformulier

De grote aantocht
De Grote Aantocht

In dit boek beschrijft Benjamin Creme eenvoudig, maar diepgaand wat door een journalist “de grootste gebeurtenis in de geschiedenis” genoemd wordt. Hij behandelt de problemen van onze chaotische wereld en de geleidelijke maar volledige transformatie van alle aspecten van ons leven onder invloed van een groep vervolmaakte mensen, de Meesters van Wijsheid Die, voor het eerst sinds 98.000 jaar, openlijk in de wereld terugkeren. Met hun Leider, Maitreya de Wereldleraar, zullen Zij de mensheid uit het huidige moeras leiden en haar inspireren tot de vorming van een geheel nieuwe beschaving waarin rechtvaardigheid en vrijheid de norm zijn.
Luxe paperback met kleurenfoto’s, 296 blz. ingenaaid.

Prijs: € 15,00 ISBN: 90-71484-24-6; 296 pag
Bestelformulier
*
*
*
*
*

Maitreya's missie III
Maitreya’s Missie, deel III (recensie)

Een kroniek van het nieuwe millennium. Politieke, economische en sociale structuren die de noodzakelijke levensbehoeften voor alle mensen zullen waarborgen. Nieuwe manieren van denken die de mysteries van het heelal zullen onthullen en ons goddelijke potentieel zullen vrijmaken — alle onder leiding en inspiratie van Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Combineert diepzinnige geestelijke waarheden met praktische oplossingen voor de dringendste problemen van vandaag. Bevat een uitgebreid overzicht van de stralen van 950 historische ingewijden en hun punt van evolutie.
Luxe paperback met verklarende begrippenlijst en uitgebreide index, 640 blz., ingenaaid.
Prijs: € 18,50
(uitg. Share Nederland, ISBN: 90-71484-16-5; ca. 647 pag.)
Bestelformulier

*
*
*
*
*
*

Maitreya's missie II
Maitreya’s Missie, deel II (2e druk)

Dit unieke boek bevat interviews met een Meester van Wijsheid, alsmede de huidige leringen van Maitreya, de Wereldleraar. Maitreya’s leringen voegen de uiterlijke/praktische en de innerlijke/geestelijke niveaus samen, en bestrijken een enorm gamma: van meditatie en de groei van bewustzijn tot politieke en economische verandering; van inwijding en groepswerk tot ecologie en werelddienst. Bevat tevens intrigerende verklaringen voor verschijnselen als graancirkels, kruisen van licht, visioenen van de Madonna, geneeskrachtige bronnen en ufo’s.
Luxe paperback met kleurenfoto’s en uitgebreide index, 712 blz., ingenaaid.

Prijs: € 20,- ISBN: 90-71484-12-2; ca. 720 pag. (2e druk)
Bestelformulier

*
*
*

Maitreya's missie I
Maitreya’s Missie, deel I (2e druk)

Dit boek beschrijft de verdere ontwikkelingen in het naar buiten treden van Maitreya en bestrijkt een breed scala van onderwerpen, waaronder: het werk en de leringen van de Christus, het naar buiten treden van de Meesters van Wijsheid, spiritualiteit en het leven in de Nieuwe Tijd, evolutie en inwijding, meditatie en dienstbaarheid, de Zeven Stralen. Inclusief een lijst van de stralen en het punt van inwijding van honderden ingewijden uit de geschiedenis.
Luxe paperback met verklarende begrippenlijst en uitgebreide index, 360 blz., ingenaaid.

Prijs: € 11,50 ISBN: 90-71484-18-1; ca. 358 pag.
Bestelformulier

*
*
*
*

De Wederkomst van Maitreya en de meesters van wijsheid
De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (5e druk)

Benjamin Creme’s eerste boek, geschreven in 1979, gaat in op de wederverschijning van Maitreya en de gevolgen daarvan voor de wereld. Verder aandacht voor o.a. de antichrist, Atlantis, de Ruimtebroeders, enz.
Deze vijfde editie is een integrale vertaling van de oorspronkelijke tekst.
Luxe paperback, 241 blz., ingenaaid.

Prijs: € 11,50 ISBN: 90-71484-21-1
Bestelformulier

*
*
*
*
*
*
*
*

Transmissie meditatie
Transmissie, een meditatie voor de Nieuwe Tijd (3e druk)

Transmissie-meditatie, die door een Meester van Wijsheid via Benjamin Creme aan de wereld is gegeven, is een dynamisch proces dat zowel de wereld als de deelnemers dient. De krachtige geestelijke energieën die de Meesters van de Geestelijke Hiërarchie door de groepen heensturen worden zo ‘neergetransformeerd’, waarmee een reservoir van geestelijke energieën ontstaat ten behoeve van al het leven op de planeet. Hoewel dienstbaarheid het hoofdmotief is, is dit werk tevens een krachtige vorm van persoonlijke groei.
Paperback, 160 blz.

Prijs € 11,50 ISBN 90-71484-09-2, ca. 160 pag. (3e druk)
Bestelformulier

*
*
*
*
*
*

Een meester spreekt
Een Meester spreekt, (2e druk)

Alle artikelen die de Meester van Benjamin Creme van 1982 tot en met 1999 voor Share International heeft geschreven, zijn nu gebundeld in een nieuwe editie van Een Meester spreekt. Hoewel de eerste druk nog niet is uitverkocht, is toch besloten om alle 182 artikelen uit de eerste 18 jaargangen van Share International in één band uit te geven, daar veel lezers ze graag teruglezen en bestuderen. In mei 1992 schreef de Meester over de functie van Zijn artikelen: “Voor hen die ‘ogen hebben om te zien en oren om te horen’ vormen deze artikelen een van de manieren waarop in deze tijd nieuwe informatie kan worden gegeven, de aloude waarheden in herinnering worden gebracht en een nieuw licht kan worden gericht op de eeuwige waarden die ten grondslag liggen aan de evolutie van de mens.

“Door de jaren heen heb Ik ernaar gestreefd om de lezers van dit tijdschrift een idee te geven van het leven dat ons wacht, om te inspireren tot een blijde en positieve benadering van die toekomst en om hen toe te rusten met het gereedschap van kennis om correct om te gaan met de problemen die zich dagelijks voordoen langs de weg. … Voor velen is deze taak niet tevergeefs geweest; velen hebben in mijn woorden inspiratie en leiding gevonden.”

Prijs: € 11,50. 2e druk, ISBN 90-71484-20-3. 380 pag
Bestelformulier

Boodschappen van Maitreya de Christus
Boodschappen van Maitreya de Christus (2e druk)

In de eerste jaren van voorbereiding voor zijn wederverschijning gaf Maitreya 140 boodschappen door via Benjamin Creme tijdens diens openbare lezingen. De methode die hiervoor gebruikt werd, was mentale overschaduwing en de telepatische verbinding die daarmee ontstaat. In zijn boodschappen roept Maitreya de lezer op het nieuws van zijn wederverschijning te verspreiden en zich in te zetten voor de redding van miljoenen mensen die lijden onder armoede en honger in een wereld van overvloed.
Luxe paperback, 292 blz., ingenaaid.

Prijs € 13,50 ISBN: 90-71484-07-6, ca. 290 pag. (2e druk)
Bestelformulier
*
*
*
*
*
*

De leringen van de Oude Wijsheid
De leringen van de Oude Wijsheid

Deze inleiding tot het geestelijk erfgoed van de mensheid behandelt de belangrijkste denkbeelden: het Goddelijk Plan, de bron van de leringen, evolutie van het menselijk bewustzijn, de Geestelijke Hiërarchie, energieën, de Zeven Stralen, karma en reïncarnatie, inwijding en meer.

Inclusief verklarende begrippenlijst van esoterische termen. 64 blz.

Verkoopprijs € 2,50. ISBN: 90-71484-19-X)
Bestelformulier