door de Meester —, via Benjamin Creme (10 oktober 2013)

Als mensen de buitengewone gebeurtenissen konden zien die momenteel in vele delen van de wereld plaatsvinden, zouden ze beseffen dat Verklaringsdag niet al te ver weg kan zijn. Zij zouden duizenden mensen zien die betogen en om verandering roepen, voor een beter leven en een nieuwe benadering van leven: een benadering die hun werk en voedsel voor hun gezin, noodzakelijke gezondheidszorg en zeggenschap over hun eigen toekomst zal garanderen.
Veelvoudig zijn de plannen die nu worden uitgedacht voor de uitwerking van deze ideeën; overal ter wereld ontwerpen groepen en individuen de blauwdrukken voor een nieuwe wereld. Sommige hiervan zijn te hysterisch om serieus te nemen, maar vele zijn goed doordacht en bieden waardevolle voorstellen om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.
Wij, jullie Oudere Broeders, worden zeer bemoedigd door deze gebeurtenissen, die duidelijk aantonen hoezeer de mensen gereed zijn voor verandering. Vanzelfsprekend zijn er nog velen die bang zijn voor de toekomst en doodsbenauwd voor verandering, maar de krachten van transformatie zijn nu zó sterk dat verandering tot de mens zal komen, al of niet gereed.
Over de hele wereld nopen deze krachten van transformatie miljoenen mensen een betere toekomst in het verschiet te zien; een toekomst die vrede, rechtvaardigheid en samendelen een rechtmatige plaats in hun leven zal geven.
Ook Wij hebben Onze plannen, die de mensen zullen worden voorgelegd. De vrije wil van de mens zal hem nooit ontnomen worden en de snelheid waarmee deze plannen aanvaard worden, zal deze wet gehoorzamen. Bijgevolg zal de transformatie van het leven op Aarde met een minimum aan verstoring plaatsvinden. Elke stap zal door de mens doorgelicht worden, zodat hij zelf de snelheid van verandering zal bepalen.
Dat niet iedereen gereed is voor zo’n transformatie kan niet worden ontkend, maar zó groot is de noodzaak voor nieuwe en vreedzamer manieren van leven dat er verandering moet komen, stap voor stap, in ordelijke opeenvolging. Slechts op deze wijze kan een ramp worden vermeden.
Wanneer de twijfelaars de voordelen zien die deze methode zal brengen, zullen zij met blijdschap de nieuwe rust en harmonie aanvaarden die over de Aarde zal neerdalen.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 7 september 2013 waren er al 23 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Ja. 26 (per 10 oktober 2013).

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds alleen in Rusland plaats?
A. Ja.

V. In het vorige artikel van uw Meester (SN, oktober 2013) staat dat in diverse landen, waaronder China, de gedachtevorm van de aanstaande verschijning van een groot leraar groeiende is. Maitreya is in China niet op televisie verschenen, dus hoe kan dat denkbeeld in het denken van de mensen hebben postgevat?
A. Het is moeilijk te zeggen hoe dit precies is gebeurd, maar de uitzendingen op de Russische televisie worden geregeld gehoord in althans het westen van China, en daardoor groeit de gedachtevorm.

V. Dank u (en uw Meester) voor uw prachtige bemoedigende woorden in het vorige nummer van Share International. Het is opwindend om te horen hoe nabij Maitreya, de Wereldleraar, is. Zonder uw werk en dat van uw Meester zouden we niet deze bijzondere gelegenheid gehad hebben om een klein beetje te betekenen in de wereld. 1) Kunnen u en uw Meester zeggen wat de mensen die met u samenwerken voor de wereld betekenen? 2) Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat er internationaal een noodprogramma zal worden ingesteld om de hongerigen te voeden en de planeet op orde te brengen?
A. 1) Wij hebben geprobeerd een groter besef te kweken van de rol die de Hiërarchie van Meesters in het leven van de mensheid speelt en mensen aan te moedigen de noden van hun broeders en zusters overal ter wereld te dienen. 2) Dit is geen voorspelling, maar ik denk binnen 2-3 jaar.

V. Ik begrijp dat mensen hoop putten uit uw informatie. Kunt u uitleggen waarom een gevoel van hoop zo belangrijk is?
A. Zonder hoop zou de mensheid in wanhoop wegkwijnen en de wil tot verandering verliezen. Dan zouden we onszelf vernietigen.

V. Is er iets wat we als individuen kunnen doen om de planeet te redden?
A. Ja zeker, er zijn veel manieren waarop we kunnen helpen de planeet te redden: door onze ‘CO2-voetafdruk’ zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk duurzaam te leven, door voortdurend aan te dringen op verandering en door de urgentie van het probleem te onderkennen.

V. De huidige concentratie van CO2 in de atmosfeer bedraagt ongeveer 400 deeltjes per miljoen (ppm). Sommige klimatologen , zoals James Hansen, geloven dat 350 ppm de veilige bovengrens is om rampzalige en mogelijk onomkeerbare schade voor de planeet te voorkomen. Andere wetenschappers denken dat we de concentratie CO2 onder de 450 ppm moeten stabiliseren, wat een opwarming van de planeet zou betekenen van circa 2 graden Celsius, vergeleken met de tijd van voor het industriële tijdperk. Kunt u zeggen welke concentratie CO2 in de atmosfeer een veilige bovengrens is om rampspoed en onomkeerbare schade te voorkomen? Als we blijven doorgaan zoals nu, hoeveel jaar hebben we dan nog voordat we dat kritieke punt bereikt hebben?
A. De betrekkelijk veilige bovengrens bedraagt 400 ppm. We hebben geen ‘tijd’ meer, we hebben de grens bereikt.

V. Door de jaren heen hebben veel groepsleden overal ter wereld openbare lezingen of videopresentaties gegeven over Maitreya’s verschijning. Sommigen worden moedeloos als er maar weinig mensen komen, maar het lijkt nu wel belangrijker dan ooit om lezingen te geven. Als meer groepsleden overal ter wereld lezingen gaven, zou dit Maitreya dan onder de wet van de vrije wil in staat stellen openlijker te verschijnen?
A. Ja. Als genoeg groepsleden lezingen zouden geven, zouden de aantallen bezoekers toenemen.

V. Het lijkt erop dat Maitreya’s verschijning zeer nabij is. Groepsleden overal ter wereld hebben deze unieke gelegenheid gekregen om te helpen de weg te bereiden en wanneer Maitreya eenmaal naar voren is getreden, bestaat die gelegenheid niet meer. Hoe kunnen we deze korte tijd het best benutten?
A. Door zo hard mogelijk te werken om de informatie bekend te maken.

V. Ik heb gehoord dat sommige mensen geen karmische banden met hun familie hebben – met hun ouders noch hun broers en/of zussen. Dat komt me heel vreemd voor. Waarom zou een ziel ervoor kiezen om in een geheel nieuwe familie te incarneren?
A. Dit gebeurt inderdaad in het algemeen wanneer oude karmische banden een frisse genetische samenstelling met hernieuwde vitaliteit moeten krijgen. Het gebeurt voortdurend, wanneer mensen trouwen met iemand uit een groep waarmee ze geen karmische band hebben. Wanneer de Meesters enige tijd openlijk werkzaam zijn zal hierover betere raad beschikbaar komen.

V. Kenden sommige leden van de groepen die met u samenwerken Maitreya in een vorig leven? Was dat wellicht in India?
A. Nee, in Jeruzalem, in Jezus’ tijd.

V. In september 2013 uitten de wereldmedia grote zorgen over de aanhoudende nucleaire ramp in Fukushima en berichtten dat er enorme hoeveelheden radioactief koelwater in het grondwater ter plaatse en in de oceaan en de atmosfeer terechtgekomen waren. De crisis werd in een nacht zelfs opgewaardeerd van Niveau 1 tot Niveau 3, ofschoon de ramp als geheel op Niveau 7 bleef ingeschaald (waarbij Niveau 7 het hoogste gevaar vertegenwoordigd dat eerder alleen voor de ramp in Tsjernobyl is gebruikt)
Sommigen stellen dat internationale inmenging door de Verenigde Naties en andere atoomdeskundigen vereist is om een nog grotere ramp te voorkomen, aangezien er in alle drie reactoren onder toezicht van het energiebedrijf TEPCO nog steeds een enigszins onbeheersbaar proces van smelting van de reactorkernen plaatsvindt. Gezien deze situatie:
1) Vindt de Hiërarchie een sterk opgewaardeerde respons van de atoomdeskundigen van de wereld ook noodzakelijk om deze aanhoudende ramp op te lossen? 2) Zo ja, kan die respons het best plaatsvinden via een VN-resolutie of in VN-verband? 3) Is de totale hoeveelheid vrijgekomen straling die van Tsjernobyl al genaderd of gepasseerd? 4) Is het veilig om voedsel te eten afkomstig uit de oceanen rond Japan? 5) Heeft de straling al gevaarlijke niveaus bereikt in naburige landen als China, Rusland of Noord-Amerika, waardoor mensen grotere voorzorgsmaatregelen moeten nemen?
A. 1) Nee, maar Zij houden een oogje in het zeil. 2) Als het nodig mocht zijn, zouden de VN de geëigende weg zijn. 3) Nee. 4) Niet echt. 5) Nee.

V. Het artikel van uw Meester in het septembernummer was zo raak. Ofschoon ik sceptisch ben over Maitreya en zijn groep kan ik me een wereld voorstellen waar geld en geld verdienen om te kunnen leven niet langer van het grootste belang zijn. Het is bijna niet voor te stellen hoe groot de collectieve opluchting van de mensheid zal zijn wanneer deze eenvoudige waarheid eindelijk verwezenlijkt en praktisch toegepast zal worden. Ik hoop dat ik dit zal meemaken voordat ik sterf.
De enige vraag die ik me stel is, hoe we de overgang kunnen maken van een wereldeconomie die wordt beheerst door de noodzaak om te worstelen voor een inkomen naar een systeem dat deze eeuwige strijd zal vervangen en verlichten? Hoe kan dit praktisch gesproken gerealiseerd worden, wat voor economisch systeem zou het huidige vervangen? Zal het een combinatie van methodologieën zijn op basis van de behoeften van ieder land?
A. Ja. De plannen liggen al klaar en zijn al vaak in Share International gepubliceerd, evenals in mijn boeken. De blauwdrukken zijn gebaseerd op het beginsel van samendelen, op basis van behoefte.

V. Kan het zijn dat de energieën tegen het einde van de Transmissie-meditatie sterker worden?
A. Vaak is er een laatste energiestoot aan het einde, maar de energieën zijn niet per se sterker.

Bekend verhaal
Ik was met mijn dochter op vakantie en ik zag een man bij een bushalte staan. Hij was jong, misschien midden 30, en gekleed in een fel oranje korte broek en een geel gestreept overhemd. Hij droeg een blauwe hoed en een zonnebril en hij leek eerder op een fat uit Hollywood dan een cowboy uit Texas. Hij zag er ongelukkig uit. Ik was nieuwsgierig, dus ging ik naar hem toe om er achter te komen waarom hij huilde. Ik vroeg of ik wat voor hem kon doen en hij vertelde me dat hij een vriend nodig had die een buitengewoon visioen begreep en hem kon helpen zijn missie te vervullen. Hij vervolgde: “Ik heb een belangrijke boodschap door te geven, maar het is zo ver van het dagelijkse wereldse bewustzijn en de dagelijkse routine, dat mensen niet naar mij luisteren. Zij schelden me uit, beledigen mijn intelligentie en negeren me. Ik heb het moeilijk en ik ben goed bekend met verdriet.”
De tranen stokten in zijn keel, maar ik moedigde hem aan door te gaan. Hij zei: “Er zijn veel tekenen dat we in de uniekste tijd uit de geschiedenis van de mens leven. Wanneer ik mensen vertel over de wonderen op Aarde en voortekenen in de Hemelen maken ze me voor gek uit. Het is alsof ze doof, stom en blind voor de Geest zijn. Een vrouw vertelde me zelfs dat zij mijn boodschap niet serieus zou nemen, tenzij ik wonderen verrichtte, zoals over water lopen of andere trucs die een zuivere Yogi vermijdt. Iemand anders zei me dat, als wat ik zei waar was, ik een tempel zou moeten hebben, boeken om te verkopen en mensen die op straat in een lange rij op mijn advies en zegening stonden te wachten. Alles waar ze om geven is begoocheling. Zij hebben geen oren om te horen noch ogen om te zien. Er is geen beloning voor wijsheid en geen respect voor de vervulling van de openbaringen van de voorvaderen.”
Hij begon te snikken en ik voelde zijn pijn. Ik vroeg hem om een voorbeeld te geven van de tekenen waar hij naar verwees. Hij vertelde me toen over de Inheemse Amerikaanse profetieën die verwachten dat er heilige dieren geboren worden op momenten dat maan en sterren precies op een lijn staan en hij toonde aan dat dit al gebeurd was en wat dit betekende voor de grote beslissingen waar we als mensenras in ziele-evolutie voor staan. Hij ging verder: “Dit is een heel goede tijd, als we weten wat we ermee moeten doen, maar mensen moeten informatie krijgen en nieuwe mogelijkheden om het grote potentieel van het menselijk leven te vervullen.”
Ik werd geïnspireerd door alles wat hij vertelde en terwijl hij de voortekenen uitlegde verdween al zijn droefheid en zijn gezicht straalde. Hij werd heel levendig en zong zelfs een paar gemakkelijk te onthouden melodieën om te helpen de boodschap duidelijk te maken. Hij vertelde ook grappen, sommige daarvan heel knappe en al gauw lag ik dubbel van het lachen en vreugde. Terwijl hij over de gevaren en problemen van de uitdagingen van onze tijd sprak, verwees hij ook naar bemoedigende mogelijkheden, afhankelijk van onze juiste keuzes en aandacht voor de betekenis van het bestaan. Terwijl hij sprak, raakte ik ervan overtuigd dat dit niet zomaar een man was, maar misschien een Meester in vermomming of een engel. Ik dankte hem voor zijn verhaal en gaf hem wat geld, dat hij eerst weigerde. Ik drong aan dat hij het aannam om hem op zijn reis te helpen, en bij de derde keer stemde hij in. Ik vertelde hem dat ik de boodschap zo goed als ik kon aan mijn familie en vrienden zou doorgeven. Hij bedankte me, want de bus was gekomen en hij omarmde me alvorens zijn reis voort te zetten.
Ik ben heel blij met deze ontmoeting en vraag me af of u kunt zeggen wie hij was. Ik denk dat hij in deze tijd van verandering een belangrijke boodschap voor ons heeft. Wie was hij?
O.M., Corpus Christi (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘jonge man’ de Meester Jezus was.

Nooit te laat
Op 26 juni 2013 viel mijn nicht in de badkamer ten gevolge van hart- en longfalen.
Haar familie gaf haar hartmassage en liet haar in een ambulance naar het ziekenhuis voor spoedgevallen brengen. De diagnose die gesteld werd, was “Thyreotoxische crisis” met hoge koorts. Ze werd behandeld voor onderkoelingsverschijnselen en na drie dagen was haar temperatuur langzaam omhooggegaan. Maar ze bleef lange tijd buiten bewustzijn. Ik bad tot Maitreya met gebruik van zijn ‘hand’-kaart voor haar spoedige herstel. Op de 10de dag zei de behandelend arts dat ze buiten gevaar was. Op de 11de dag zei hij dat ze nooit meer bij bewustzijn zou komen. Haar familieleden waren erg geschokt toen ze dat hoorden en dachten dat ze nu een ziekenhuis moesten zoeken dat haar wilde opnemen. Toen haar broer de volgende dag in het ziekenhuis bij haar op bezoek kwam om tegen haar te praten, was zij nog steeds buiten bewustzijn. Hij merkte op dat ze heel zwak op hem reageerde. Daarna, na een reeks ernstige ontwikkelingen en behandelingen, kon ze de IC verlaten, begreep ze wat er aan de hand was en kon ze weer spreken.
De behandelend arts zei dat hij nog nooit zo’n wonderbaarlijke genezing vanuit een dergelijke kritieke conditie had gezien.
Werd haar wonderbaarlijke genezing teweeggebracht door Maitreya via het gebruik van zijn ‘hand’-kaart?
K.S., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat zij geholpen werd door de Meester Jezus.

Baby met Koran geboren
Op 7 mei 2012 werd in Ejigbo (Lagos, Nigeria) een jongetje geboren dat in de palm van zijn rechterhand een miniatuurversie van de heilige Koran geklemd hield. De ongehuwde christelijke moeder, Kikelomo Ilori, had verscheidene keren geprobeerd de zwangerschap af te breken, nadat ze door de moslimvader van haar kind was verlaten. Ze vertelde dat ze “door een profeet was gewaarschuwd de zwangerschap niet te beëindigen” omdat de baby in haar baarmoeder “uniek was”. Het was haar in haar kerk ook aangeraden de abortusplannen niet door te zetten uit vrees voor haar gezondheid. Nadat ze met de abortuspogingen gestopt was, verliep de zwangerschap normaal. De baby werd ver over tijd in de elfde maand geboren met de verrassende toevoeging: hij hield een kleine Koran vast die met een waterdicht polytheenachtig materiaal bedekt was. De vroedvrouw, Victoria Moses, zei dat ze heel wat baby’s ter wereld had gebracht, maar zoiets nog nooit had gezien: “Ik zeg je, het was God die de baby ter wereld bracht,” zei ze. De moslimgeleerde en imam Alhaji Ashimuyu Omotosho zei dat het “een teken van God” was en voegde eraan toe: “Het verbazingwekkende was dat de familie van Kikelomo christelijk is. Het toont aan dat we voor God één zijn, maar in de wereld onze afgescheiden wegen ingeslagen zijn.” Buiten het huis in Lagos waar baby Abdul woont verzamelde zich een enorme menigte die ter viering van het wonder “Allah is Groot” scandeerde. De nationale vertegenwoordiger van de Islamitische Vereniging Ansarul van Nigeria, die officiële afgevaardigden op een bezoek aan de baby begeleidde, merkte op dat het “een teken van goede dingen was die het land spoedig verbaasd zullen doen staan.” (Bron: vanguardngr.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een wonder was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Paus Franciscus en de witte duif
Toen Paus Franciscus op 15 mei 2013 in zijn openlucht pausmobiel op het Sint Pietersplein was voor zijn wekelijkse openbare audiëntie, bood iemand in de menigte hem een kooi met twee witte duiven aan. De Paus opende direct de kooi, greep een duif en liet die in de lucht boven het plein los. Hij had moeite om de tweede duif eruit te halen die, tot zijn vreugde, onwillig leek te zijn om weg te gaan en een poosje op zijn vingers bleef zitten, voor hij wegvloog. In de katholieke kunst symboliseert de witte duif de Heilige Geest evenals vrede en goddelijke leiding, en de toespraak van de Paus richtte zich, vooruitlopend op Pinksteren de volgende zondag, op de rol van de Heilige Geest bij het leiden van de gelovigen naar de waarheid. (Bron: telegraph.co.uk, UK; ncronline)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het gedrag van de duif werd gestuurd door Maitreya.)

Woy Woy, Australië — Een amateurfotograaf in Australië heeft video-opnamen gemaakt van een groot bolvormig, lichtgevend voorwerp dat in de lucht zweefde en van vorm en kleur veranderde. Drew Ryan zag het voorwerp op 2 juli 2013 boven de kustplaats Empire Bay, ten noorden van Sydney.
“De bol veranderde verscheidene keren van kleur totdat hij oranje werd en verplaatste zich vervolgens langzaam door de lucht om dan enige tijd boven [de kustplaats] Woy Woy te blijven zweven,” vertelde Ryan. Hij zei dat het in de afgelopen twee maanden de vijfde keer was dat hij dezelfde UFO zag. “Ik twijfel er niet aan dat er dingen in de lucht vliegen die niet verklaard kunnen worden,” zei Ryan. “En de waarnemingen nemen beslist in frequentie toe. Ik zou willen dat er een echt onderzoek naar deze verschijnselen plaatsvindt. Als voormalig militair heb ik nog nooit zoiets gezien als deze waarnemingen.” (Bron: dailytelegraph.com.au, huffingtonpost.com. YouTube: orbtracker)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

Californië, VS —Een op 18 september op YouTube geplaatste video laat verscheidene gloeiende, pulserende lichten zien boven een schip nabij de kust van Californië dat stoom uitstootte. Er werden aanvankelijk drie lichten gezien, gevolgd door een vierde dat snel verdwijnt. De achterblijvende UFO’s bewegen zich snel omhoog alvorens te verdwijnen. (Bron: huffingtonpost.com; YouTube: looknowtv)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Los Angeles, VS — Op 4 september 2013 werd boven de San Fernando vallei ten westen van Los Angeles een UFO gefilmd: “De keren dat we ufo’s gezien hebben, zijn niet te tellen. Dit is de eerste keer dat we erin zijn geslaagd er één te filmen… Let op de vormloze aard van het schip en de schitterende kleurwisseling. We zien ze bijna elke avond, vaak meerdere schepen. Geniet ervan en verwelkom deze bezoekers. Ze zijn kennelijk hier om ons tegen onszelf te beschermen, maar we moeten ook onszelf en elkaar helpen. Bedankt zusters en broeders van de sterren.”

De tweede waarneming van dezelfde ooggetuige vond op 7 september 2013 in hetzelfde gebied plaats. De ooggetuige: “Deze was slechts op een hoogte van 3000 meter of minder en liet spectaculaire veranderingen in vorm, omvang en kleur zien.” (Bronnen: ufosightingsdaily.com; YouTube: Nicole Rhoe-Melnick)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimteschepen van Mars waren.)

 

Lichtpatronen op een gebouw in München (Duitsland) op 31 juli 2013, gecreëerd door Maitreya, in samenwerking met de Ruimtebroeders. Foto ingezonden door A. B.

 


Foto links: Deze foto van haar kleinzoon, ingezonden door P. F. uit Boston (Lincolnshire, VK), toont een lichtzegening van de Meester Jezus.


Foto rechts: Ingezonden door F.C. Pol uit Valencia (Spanje). Deze foto van zijn dochter en moeder, genomen in september 2013, toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

Hier volgt een selectie citaten rond het thema “De Wetten van het Leven”. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme.

Mensen zullen de subtiele wetten leren kennen en begrijpen die hun leven regeren: de fundamentele wet van het leven, de Wet van Karma, van oorzaak en gevolg, die de bestemming van allen bestuurt; de daarmee verbonden Wet van Wedergeboorte, die de reis van de ziel in de stof mogelijk maakt; de Wet van Onschadelijkheid, die juiste verstandhouding bestuurt; en de grote Wet van Opoffering waardoor alle evolutie plaatsvindt. Door begrip van deze wetten zullen de mensen op hun Mentors, hun Oudere Broeders gaan lijken en de Goddelijkheid openbaren waarin iedereen deelt. Ze zullen luisteren naar de lering van de Wijzen en stap voor stap hun geboorterecht beërven. De mens wordt geboren om een God te worden en niets kan die bestemming veranderen; alleen de duur ligt in de handen van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wetten en Regels van het Leven’)

Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zullen jullie voorwaarts leiden naar het licht van de Wijsheid die de Hunne is; Zij zullen voor jullie het panorama ontvouwen van het verleden van de mens; Zij zullen jullie de aloude wetten onderwijzen en jullie stappen naar de toekomst leiden. Beschouw Hen als Oudere Broeders en laat jullie, in vol vertrouwen, door Hen de Verlichte Weg wijzen. (Maitreya, Boodschap nr. 49)

We moeten de kunst van het leven leren. Het is een kunstvorm en kan alleen al doende geleerd worden. Het is niet iets wat je kunt onderrichten, maar je kunt wel de beginselen onderrichten, de wetten. Onderricht de wetten en de regels die daarvan afgeleid zijn – de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid en de Wet van Opoffering – en je onderricht de grondbeginselen van het leven. Het leven verloopt volgens deze Wetten en hoe eerder we deze tot een instinctief onderdeel van ons leven maken, des te sneller ons leven en onze wereld redelijk gecoördineerd en harmonisch zullen zijn. Momenteel is de wereld vervuld van zorgen en angst. De aard van het leven zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Met de hulp van Maitreya en de Meesters zal het op een dag zo zijn. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn Beginselen vatten post in het denken van de mensen. Mijn Liefde doordringt hun hart. Mijn eenvoudige woorden vinden weerklank, en Mijn Wet begint te regeren. Daarom kunnen jullie mèt Mij stellen, Mijn vrienden, dat de mens een stralende toekomst wacht, dat Gods Liefde overal is gevestigd, en dat de Wet zal zegevieren. (Maitreya, Boodschap nr. 97)

De ziel probeert zichzelf uit te drukken door haar voertuig, de desbetreffende man of vrouw, maar die moet wel reageren op de leringen. Daarom komt de Leraar, om ons te herinneren aan de Wetten: de Wet van Karma, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid. Wij moeten deze wetten correct en op dynamische wijze toepassen in ons leven, niet slechts als een idee dat in het hoofd blijft hangen en waar we niets mee doen. Als het louter een herinnering in het brein is, doet het helemaal niets. We moeten het werkelijk toepassen en het als gist gebruiken, zodat het ons verandert. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Door Mijn Aanwezigheid zal de Wet van Samendelen geopenbaard worden. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toe groeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Mijn vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Openbaar Liefde door Samendelen, en verander de wereld. Schep de sfeer van vrede en vreugde om je heen, en maak met Mij alle dingen nieuw. (Maitreya, Boodschap nr. 82)

De Wet van Karma (Oorzaak en Gevolg)
Wanneer de mens de feiten van zijn bestaan begrijpt – zijn drievoudige aard, zijn terugkerende verschijning op het fysieke gebied, de grote en rechtvaardige Wet van Karma waarvan de werking zijn leven en sterven bestuurt – dan zal hij een staat van Zijn bereiken waarin alles mogelijk wordt. Dan zullen de vermogens zich ontvouwen die in iedereen verborgen liggen, en die, wanneer ze onthuld worden, de goddelijke oorsprong van de mens zullen aantonen. Mensen zijn Goden, als ze het maar wisten. Alleen onwetendheid maakt hen blind voor hun glorie. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De komende tijd’)

Groepen zielen komen in incarnatie onder twee grote wetten, de Wet van Wedergeboorte en de Wet van Oorzaak en Gevolg. De belangrijkste wet is de Wet van Oorzaak en Gevolg en die kun je op een aantal manieren zien. Wetenschappelijk gezien kun je zeggen dat het de Wet van actie en reactie is, die, zoals bekend, tegengesteld en even sterk zijn. In religieuze termen kun je het, volgens het Oude Testament, zien als God die “oog om oog en tand om tand” eist, heel star en heel kil, onverzettelijk en nogal dreigend. Maar in het christelijke evangelie noemde de Christus – als Jezus – het eenvoudig het proces waarbij je oogst wat je zaait. “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” – zó simpel dat mensen het vergeten. Elk van onze gedachten en onze daden zet onder deze wet een oorzaak in gang; we creëren aldoor oorzaken. De gevolgen van deze oorzaken bepalen ons leven, ten goede of ten kwade. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

Menselijk handelen dat geconditioneerd is (ook wel ‘karma’s’ genoemd), is onderworpen aan de wetten van oorzaak en gevolg. “Als je in je dagelijkse activiteiten geen onthechting beoefent, ervaar je belemmeringen, stagnatie en gevangenschap. Het leven wordt cyclisch (d.w.z. het herhaalt zich). Het blijft vastzitten aan de wetten van oorzaak en gevolg. Dan is er geen vrede, geen genade, geen geluk, geen vrijheid, geen verlossing. “Daarom is onthechting zo’n belangrijke discipline in het leven.” (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Hoe raak je karma kwijt, hoe ga je er mee om? Je kunt het niet weggeven. Het is te zwaar, niemand wil het hebben. Er is geen uitverkoop van overtollig karma; iedereen heeft genoeg van zichzelf. Wat doe je dus, hoe kun je het hoofd bieden aan deze last die je activiteiten, je vreugde en je geluk beperkt? Er is een heel eenvoudige methode, dienstbaarheid geheten. Dienstbaarheid is de manier bij uitstek om karma kwijt te raken. Je raakt het natuurlijk niet echt ‘kwijt’, maar het brandt op. Het proces verloopt ongeveer zo: als je dienstbaar bent, trek je energie aan. Door energie te geven krijg je energie terug; dat is de wet. In wezen is het de Wet van Liefde die onze aard beheerst en zonder die wet zou het universum niet bestaan. Anders gezegd is het natuurlijk de Wet van Oorzaak en Gevolg zelf. Wie liefde geeft, zet een oorzaak in gang waarvan het gevolg is dat er liefde terugkomt. De Wet zet zelf haar eigen vervulling in gang. Door te dienen, tonen we liefde. Door liefde te tonen, krijgen we krachtens de wet liefde terug. Dat steunt en versterkt iemand zodanig dat hij zijn eigen karma kan aanpakken. Naarmate hij vordert in liefde en dienstbaarheid neemt hij automatisch afstand van het effect van gebeurtenissen. Er gebeurt wel van alles, maar dat heeft steeds minder effect op zijn psyche. In het Oosten zegt men: “Dat is mijn karma.” De Fransman zegt: “C’est la vie.” Geleidelijk moeten we leren die houding van “C’est la vie” te ontwikkelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Wet van Wedergeboorte
Iedere ziel incarneert en reïncarneert onder de Wet van Wedergeboorte. Groepen zielen komen samen binnen om in het verleden gevormd karma uit te werken. Zo biedt deze wet de gelegenheid om oude schulden af te lossen, oude vrienden te herkennen en met hen samen te werken, oude verantwoordelijkheden en verplichtingen te aanvaarden en om al lang geleden verworven talenten en eigenschappen weer naar boven te halen voor een hernieuwd gebruik. Er steekt veel schoonheid en orde in deze wet die onze verschijning op dit gebied bestuurt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het lijkt mij duidelijk dat de hele Westerse benadering van de werkelijkheid zal veranderen door een werkelijk besef (en niet slechts intellectuele aanvaarding) van de implicaties van reïncarnatie. Het denkbeeld dat het leven niet kort, dierlijk en willekeurig is, dat er een doel is en een plan, dat we bezig zijn aan een proces van geleidelijke vervolmaking, en bovenal dat de grote Wet van Oorzaak en Gevolg ons bestaan beheerst, móet ons gezichtspunt wel veranderen. De noodzaak tot juiste menselijke verhoudingen, van onschadelijkheid, zal overduidelijk worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Wet van Onschadelijkheid
De Christus zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het ontwaken, het nieuwe licht, is een teken dat de mensen de Grote Wet beginnen te begrijpen: alleen onschadelijkheid brengt mensen in een juiste relatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, de fundamentele Wet van ons leven. Dit is een spirituele gemeenplaats, maar één die het mensenras moeilijk te begrijpen of te aanvaarden vond. Zulke begrip en aanvaarding zouden voor altijd, en in één slag, veel onnodige pijn en lijden in onze wereld transformeren. De Energieën van Waterman, die elke dag in kracht toenemen, zullen het voor de mensen gemakkelijker maken om de noodzaak van onschadelijkheid in te zien. Deze heilzame krachten werken toe naar samensmelting en synthese en verminderen zo het verlangen naar wedijver en aanmatigend individualisme. De tekenen wijzen erop dat de mens op weg is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’, SI september 2010)

Als je weet dat elke gedachte en elke daad een reactie veroorzaakt die effect heeft op anderen, en natuurlijk ook op jezelf, dan begrijp je de noodzaak van onschadelijkheid. Wanneer we deze basiswet van ons bestaan echt begrijpen, zal dat onze wereld transformeren. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

[Maitreya’s] onderricht, dat reeds is begonnen, zal licht werpen op de werking van de Wetten die alle leven regeren, en voor de mensen het doel verhelderen van hun aanwezigheid hier op Aarde. Hij zal laten zien hoe actie leidt tot reactie en hoe de mens zodoende zelf de omstandigheden van zijn leven creëert. Op deze manier zullen de mensen de noodzaak leren inzien van onschadelijkheid in elke situatie en verhouding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Lering van Maitreya’)

Onschadelijkheid is de sleutel tot de nieuwe schoonheid in verhoudingen die zal ontstaan. Een nieuw besef van verantwoordelijkheid voor daden en gedachten zal een ieder leiden in elke situatie; een begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg zal de manier waarop mensen met elkaar omgaan, transformeren. Een nieuwe en harmonieuzere wisselwerking tussen mensen en landen zal de wedijver en het wantrouwen van nu verdringen. Geleidelijk zal de mensheid de kunst van het leven leren, die elk ogenblik de ervaring van het nieuwe verschaft. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven‘)

De Wet van Opoffering
De grote Wet van Opoffering is fundamenteel voor het proces van evolutie. Dat vinden veel mensen moeilijk te geloven, want zij denken dat opoffering iets pijnlijks is. Maar dergelijke opoffering ‘gebeurt’. Je telt niet hoeveel licht, hoeveel subatomaire deeltjes binnenkomen, en zegt dan: “Het begint nu heel pijnlijk te worden.” Maar je realiseert je in je leven dat dingen nooit hetzelfde blijven. Je ‘sterft’ voor wat eerder je aandacht trok. Je ‘sterft’ voor wat eerder een behoefte was. Je ‘sterft’ voor de vereisten van het fysieke lichaam. Je sterft voor de eisen en illusies van het astrale lichaam, voor de bekrompenheid van het mentale lichaam, omdat je steeds hoger reikt, voorbij deze voertuigen. De ziel doordrenkt je met steeds meer subatomaire deeltjes, licht derhalve, en dat maakt je ijler. Ze zuivert de voertuigen van je lichaam en maakt ze ijler. De eisen van de lagere voertuigen worden minder nadrukkelijk en de eisen van de ziel worden sterker. Al wat je feitelijk doet, is het aardse licht vervangen door het licht van de ziel. Materie is betrekkelijk inert en lomp, maar je kunt natuurlijk niet zonder; je moet de evolutie nu eenmaal doorlopen. Het is iets wat je nodig hebt, maar voortdurend verfijnt. Naarmate je evolueert, worden deze voertuigen verfijnd door steeds meer subatomair licht en dat is de opoffering. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Mijn Meester heeft gezegd: “Wij zoeken naar diegenen met een vurige ijver en met een hart dat brandt van liefde en opoffering.” De ziel kent alleen opoffering. Zij wenst haar wezen op te offeren voor het plan van evolutie waarvan ze deel uitmaakt. Ze komt in incarnatie als een daad van opoffering om dat Plan te dienen. De ziel is op haar eigen gebied volmaakt. Waarom zou ze zich beperken op het stoffelijke gebied? Ze doet dat als een daad van opoffering. Het is voor de ziel echt een beperking zichzelf in materie te wikkelen in een lang evolutionair proces dat honderdduizenden incarnaties vereist met al die ontoereikende weerspiegelingen van zichzelf die ze incarnatie na incarnatie ziet, terwijl ze geduldig wacht op de tijd dat ze een voertuig kan scheppen dat haar ware aard zal weerspiegelen: liefde en opoffering. De Meesters verwelkomen hen die blijk kunnen geven van die liefde en opoffering. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De Wet van Liefde
Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn Liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. Ik ben het Licht. Ik ben de Wet. Ik ben Degeen die Verrezen is. Ik ben de Kenner van Gods wil. Ik ben het Baken. Ik ben de Steun van alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr. 40)

De fundamentele impuls achter de evolutie is die activiteit van de ziel die we ‘dienen’ noemen. Dienstbaarheid is niets minder dan de uitdrukking van de Wet van Liefde, gedemonstreerd in onderlinge betrekkingen. Het is de Liefde van God voor Zijn schepping die de Logos Zelf ertoe drijft te incarneren en Zich uit te drukken in planetaire vorm. Wij maken deel uit van die planetaire vorm. Wij zijn gedachtevormen in het denkvermogen van de Logos. Of zoals de Christus het zo mooi uitdrukte: “Wij zijn Zijn dromen.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. 1)

Een nieuwe Wet daalt neer. Een nieuwe Waarheid wordt de mens bekend. De Wet is Liefde; de Waarheid, Mijn vrienden, is Broederschap. Mijn Missie zal waarborgen dat die Wet en die Waarheid tot uitdrukking zullen komen. Dit beloof Ik jullie, en zo zal het zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 43)

Zie en hoor de aanzwellende stem van de volkeren van de wereld, terwijl zowel hoop als vreugde in hun hart ontspringt. Dan zullen jullie weten dat het wiel is gewenteld. Dat het leed van armoede en onrechtvaardigheid verdwijnt. Dat de godslastering van oorlog voor altijd verworpen wordt. Dat de Wet van Liefde haar rechtmatige plaats heeft gevonden in het hart van mannen en vrouwen waar dan ook in deze, onze wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Het is Mijn plan dat de mens zelf de wereld verandert. De Wet staat niets anders toe. Daarom, Mijn vrienden, reken Ik op jullie om Mijn Plan uit te voeren en zo de Nieuwe Wereld te bouwen. Mijn lering zal jullie laten zien, dat Gods Wet geldt voor allen. Niets kan buiten deze wet staan. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij graag de eenvoudige Wet van Liefde aanvaarden en die tot uitdrukking brengen. (Maitreya, Boodschap nr. 85)

De Wet van Wedergeboorte
door de Meester —, via Benjamin Creme

In het begrip van de mens heerst grote verwarring omtrent de wetten die de wedergeboorte regeren. Deze verwarring weerspiegelt zich in de verschillende leringen en interpretaties die bestaan en die de onwetendheid en angst van de mens nog verder vergroten.
Gedurende ontelbare eeuwen heeft er in het Oosten zelden twijfel bestaan aan het denkbeeld van opeenvolgende levens, geregeerd door een onveranderlijke wet van karma. Het resultaat was een bereidwillige aanvaarding van de omstandigheden in het heden, hoe vernederend en onmenselijk die ook waren. In het Westen echter, heeft het denkbeeld van herhaalde incarnaties een sluimerend leven geleid en de aandacht van slechts weinigen beziggehouden, sinds het in de zesde eeuw op aansporen van keizer Justinianus buiten de leringen van de Kerk werd geplaatst. Als de leringen van Origenes onderdeel waren gebleven van het christelijk geloof, dan zou in het Westen een volkomen andere benadering bestaan van de feiten van leven en dood.
Die grote Ingewijde kende en onderrichtte de waarheid van de cycli van incarnaties, ingesteld door de Heer der Wereld, die plaatsvinden onder de impuls van de Wet van Opoffering en die worden geregeerd door de Wet van Oorzaak en Gevolg. De verwijdering van deze waarheid uit de leringen van de Kerk heeft geleid tot de onwetendheid en angst die tegenwoordig zo sterk heersen. Waar de belangstelling voor reïncarnatie gebleven is, heeft zij grotendeels de vorm aangenomen van een bijna exclusieve interesse voor de veronderstelde persoonlijke bijzonderheden van vorige levens.
In de komende cyclus van Waterman zal er een geheel nieuwe benadering komen van de Wet van Wedergeboorte. Niet langer zal de oude, fatalistische aanvaarding van alles wat er gebeurt, als de onverbiddelijke hand van karma, het Oosten in haar greep houden en miljoenen veroordelen tot een leven van sloven en pijn; niet langer zullen de mensen in het Westen de ogen sluiten voor de fundamentele wetten van hun bestaan en de persoonlijke verantwoordelijkheid die de werking van deze wetten met zich meebrengt. De mensen zullen weten dat zij zelf, door hun denken en handelen, de omstandigheden van hun leven scheppen; maar ook dat zij door de werking van deze zelfde wetten hun aard en omstandigheden kunnen omvormen en ten goede veranderen.
Dit zal leiden tot een herwaardering van de zin en het doel van het leven en tot een gezondere benadering van het feit van de dood. Een begrip van de continuïteit van alle leven, belichaamd of niet, zal de huidige angst vervangen; de oude afkeer van de dood als het einde van alles zal verdwijnen in het nieuwe licht dat het denken van de mensen zal verlichten. Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen.
Het ware begrip van de stelregel van de Christus, dat we oogsten wat we zaaien, zal het menselijk bestaan in al zijn aspecten veranderen. De huidige afgescheidenheid zal vervangen worden door tot nog toe ongekende verdraagzaamheid en schadeloosheid, naarmate de mensen de rechtvaardigheid en de logica van de wet herkennen.
Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning.
Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God. (uit: Een Meester spreekt)

“Schoonheid schuilt in bewuste samenwerking”*

boekbespreking door McNair Ezzard

Een vluchtige beschouwing van onze wereld toont een hoeveelheid problemen die onoverkomelijk lijkt – armoede, oorlog, hongersnood en vernietiging van het milieu. We zijn zozeer geconditioneerd tot zelfvernietiging dat een optimistische kijk op de toekomst ver te zoeken is. Een betere wereld lijkt net zo vluchtig als ochtendmist die in het zonlicht verdwijnt.
In zijn tiende boek, De Kunst van Samenwerking, weerlegt de Britse auteur Benjamin Creme deze pessimistische zienswijze. Voor degenen die de toekomst met angst tegemoet zien is De Kunst van Samenwerking een handleiding voor hoop, die ons toont wat onze uitdagingen zijn en welke stappen we kunnen zetten om ze te overwinnen. Volgens Creme zijn onze huidige problemen de gevolgen van een stervend systeem. De oude politieke en economische structuren storten ineen – maar in de verte wacht ons een nieuwe beschaving. Hoe komen we van hier naar daar? De weg, zegt Creme, is samenwerking.
Creme leidt een ontnuchterende analyse van onze problemen in met twee inspirerende artikelen van zijn Meester, die beide over samenwerking gaan. In het eerste artikel, waar het boek zijn titel aan ontleent, spreekt Creme’s Meester over samenwerking als de sleutel tot onze redding. Misschien denkt u dat zoiets simpels als leren samenwerken weinig effect heeft, maar in Zijn visie is dit het simpele antwoord op onze problemen en zal het leiden tot een beter leven voor alle mensen. “[A]lleen door samenwerking”, zegt hij, “zal de mens de ware kunst van het leven leren… Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. Zo zullen de mensen samen groeien in de ontdekking van hun goddelijkheid. Zo zullen zij de vreugde en het geluk kennen van zulke saamhorigheid” (blz. 2).
Het antwoord is simpel, maar voor ons moeilijk te begrijpen. Er is een barrière die ons ervan weerhoudt het belang van samenwerken te begrijpen. Deze barrière is een diepgewortelde materialistische zienswijze die zich weerspiegelt in een wedijverige houding ten opzichte van vrijwel elk aspect van het leven – binnen het gezin, tussen groepen en op het internationale vlak tussen landen. Het begint zeer vroeg in de jeugdjaren wanneer we leren om te wedijveren om de genegenheid van onze ouders en naarmate we opgroeien wordt het versterkt door de invloed van onze maatschappelijke en economische structuren. Creme zegt: “Wedijver is tegenwoordig zó algemeen geaccepteerd. Het is de essentie van onze politieke en economische systemen” (blz. 5).
Wedijver staat niet op zich. Het is gebouwd op een basis van angst, die ten grondslag ligt aan onze gehele benadering van het leven. We denken dat er niet genoeg is om in ons onderhoud te voorzien. Dat de schepper geen rekening heeft gehouden met onze behoeften. Dus grijpen we wat we kunnen en nemen meer dan we nodig hebben, zowel individueel als collectief. Hierbij verliest iedereen, want ons streven naar meer, gekoppeld aan overbevolking en een afnemende hoeveelheid hulpbronnen, heeft ons in een impasse gebracht.
Creme vertelt ons dat we een nieuwe benadering moeten kiezen, willen we ons van angst en wedijver naar samenwerking kunnen bewegen. Deze nieuwe benadering vraagt om samendelen. Hij zegt dat Maitreya ons zal zeggen: “Vertrouw op Mij, vertrouw op het leven, vertrouw op jezelf, vertrouw op de God binnenin je en deel de hulpbronnen van de wereld” (blz. 18). Wanneer de mensheid samendelen als de weg voorwaarts accepteert en rechtvaardigheid creëert, zal wedijver tot een einde komen en zal een hernieuwd vertrouwen in het leven ons ten deel vallen.
Maitreya en de Meesters zullen ons laten zien wat ware samenwerking inhoudt. Zoals Creme’s Meester zegt: “De Meesters, jullie Oudere Broeders, weten heel goed wat samenwerking is. In alles wat Zij doen, speelt samenwerking een centrale rol. Het zou niet anders kunnen in de geopenbaarde Broederschap, waar de ziekte van wedijver onbekend is. Het is Onze vurige wens dat de mensen de kunst van samenwerking leren en voor dit doel zullen Wij optreden als mentoren en onderrichten door Ons voorbeeld.” (blz. 2)
We hoeven echter niet op Maitreya te wachten. We kunnen nu al beginnen met samenwerken. Het is misschien niet gemakkelijk, met name voor volwassenen, die vastzitten in hun geijkte patronen. Het is eenvoudiger voor kinderen, die door hun ouders kunnen worden gevormd en onderwezen over samenwerking, zegt Creme. Maar veel keus hebben we niet. Of we leren samen te werken, óf we treden een betreurenswaardige toekomst tegemoet.

Eenheid
Woorden als eenheid en liefde zijn heel populair in het nieuwetijds jargon, terwijl mensen zich zelden bewust zijn van hun diepere betekenis. Maar wanneer men leert over eenheid in de context die door Creme gepresenteerd wordt, zal de lezer inzien dat eenheid een heilig denkbeeld is. Zelfs meer dan een denkbeeld, het is de realiteit. Zij die het ervaren, zijn gezegend met een eigenschap die voortkomt uit het Denken van God. Wanneer eenheid tot volledige bloei komt, is het schoonheid, schrijft Creme. Wij zijn één. Het bewijs hiervoor ligt in het feit van de onderlinge verbondenheid van alle atomen. En we zijn allen opgebouwd uit de materie van deze atomen. Dat is de reden dat niets in de kosmos afgescheiden kan zijn. “In de hele kosmos bestaat alleen de atomaire structuur. Daar komen we vandaan,” schrijft Creme. “Dat is, zoals de Meester zegt, ‘de Bron van ons Wezen’” (blz. 178). Wanneer wij om ons heen kijken, zien we een verscheidenheid aan vormen. Maar door verkeerde conditionering denken we dat er alleen diversiteit is, die door afscheiding wordt gekenmerkt. Dit is een illusie. Onze ware aard, onze realiteit, is het compleet tegenovergestelde van afscheiding. Onze ware aard is eenheid.
We zijn zielen, zegt Creme. De ziel kent de eenheid van het leven. En de reflectie van de ziel, de persoonlijkheid, weet op een diep niveau dat dit waar is en beoogt deze eenheid uit te drukken. Of we er ons bewust van zijn of niet, we zoeken eenheid wanneer we ons identificeren met iets dat groter is dan wijzelf – onze familie, een politieke partij, een land, of een familie van landen. Het is gemakkelijk te zien wat het gebrek aan eenheid tussen landen in de wereld tot stand heeft gebracht. In de meeste gevallen jaagt elk land zijn eigen nationale belangen na, ongeacht de gevolgen van zijn handelen op de wereld als geheel. Gelukkig kan er verandering komen, omdat Maitreya de Wereldleraar en de Meesters van Wijsheid in de wereld zijn gekomen om ons te helpen. Het is mogelijk om in ons handelen rekening te houden met het algemeen welzijn. Synthese en eenheid kunnen de norm worden. Natuurlijk is, zoals Creme aangeeft, de keuze voor eenheid aan ons. De Meesters maken nooit inbreuk op de vrije wil. Maar wanneer we er eenmaal voor kiezen en we werken om het tot stand te brengen, dient het gecultiveerd te worden, want anders zal het niet standhouden. Zoals Creme’s Meester zegt, moet eenheid onderhouden worden “zoals een wijze tuinman zijn tuin onderhoudt en liefdevol elke nieuwe knop en loot verzorgt” (blz. 163).

Groepswerk
Groepswerk is een belangrijk thema in veel van Benjamin Creme’s boeken en dit geldt ook voor De Kunst van Samenwerking. Samenwerking en eenheid zijn van essentieel belang voor succesvol groepswerk. En precies zoals wedijver relaties op het wereldtoneel schaadt, zo schaadt het ook het groepswerk en kan het de effectiviteit van een groep belemmeren. Wanneer er groepsleden zijn die wedijveren om aanzien of erkenning, wanneer zij wedijveren om hun ideeën op te dringen aan andere groepsleden, dan herken je daar duidelijk wedijver in. Wedijver binnen een groep betekent dat de persoonlijkheid overheerst en niet de ziel. Wanneer de persoonlijkheid overheerst, zal er onvermijdelijk conflict zijn.
Creme wordt gevraagd welke mate van conflict een groep kan verwerken zonder dat het de groepseenheid beïnvloedt: “ Het korte antwoord daarop is geen enkel,” zegt hij. “Elke manifestatie van conflict bedreigt de eenheid van de groep” (blz. 186). Groepswerkers moet leren het conflict te overstijgen. Ze moeten boven de persoonlijkheidsreacties uitstijgen en reageren vanaf het niveau van de ziel om zo samenwerking en eenheid een kans te geven om te groeien.

Begoocheling
Volgens Benjamin Creme is begoocheling als mist. Het is het grootste obstakel voor samenwerking en eenheid. De Meester Djwhal Khul schreef ook over begoocheling als mist en kenmerkte het als de grondslag voor alle aspecten van die misvattingen, misleidingen en verkeerde interpretaties die we in het dagelijkse leven tegenkomen.** Totdat we een zeker niveau van bewustzijn bereiken, realiseren we ons niet eens dat het een probleem is. En zolang we de werking ervan niet zien in ons leven en ons niet toeleggen op het verwijderen ervan, zal begoocheling maken dat we op zelfbelemmerende wijze blijven handelen. Zolang gaan we van leven tot leven, verdwaald in deze mist, niet in staat om het echte van het onechte te onderscheiden; en dus lijden we.
Creme toont voorbeelden van de manier waarop begoocheling zelfs groepswerk kan beïnvloeden. Hij schrijft ook over Amerika en zijn begoochelingen en de gevolgen daarvan op innerlijk en uiterlijk vlak in de relaties met andere landen. Deze voorbeelden bieden een schrikbarend beeld van de verregaande aanwezigheid van begoocheling.
Het doel is onszelf te bevrijden van begoocheling en hiervoor dienen we mentaal gepolariseerd te worden. Naarmate we mentaal gepolariseerd worden, kan het licht van de ziel door het mentale lichaam heen werken om begoocheling op te lossen. Maar we moeten moeite doen om het licht van de ziel aan te trekken. Dit doen we door dienstbaarheid en meditatie, in het bijzonder Transmissie-meditatie, schrijft Creme. Mentaal gepolariseerd worden is eigenlijk een proces van groeiend bewustzijn. Aanvankelijk vinden we het wellicht nog een raadsel. Zolang we in begoocheling leven, zijn we ons er niet van bewust, maar we moeten ons ervan bewust zijn willen we een uitweg vinden. Dus moeten we oefenen om ons gewaar te worden – gewaarwording van de gedachten, de emotionele reacties en de conditionering die de begoocheling vormt – zonder de begoochelingen of onszelf te veroordelen. Creme zegt: “Wanneer je je ervan bewust wordt, verdwijnt de begoocheling” (blz. 93). Wanneer begoocheling verdwijnt, zullen de kenmerken van samenwerking en eenheid op natuurlijke wijze verschijnen.

Onze kracht
Eenheid en samenwerking zijn synonieme ideeën die de goddelijke wil weerspiegelen. Wanneer we samenwerken, creëren we eenheid. Wanneer eenheid wordt verwezenlijkt, is samenwerking het natuurlijke gevolg. Beide leiden naar hetzelfde doel – een leven zonder afscheiding, een leven waarin samendelen en rechtvaardigheid realiteit zijn. Wanneer we leven in eenheid, wanneer we samenwerken, zijn de behoeften van het afgescheiden zelf niet langer van belang. De behoeften van de groep, de behoeften van het grotere geheel prevaleren dan.
Samenwerking en eenheid zijn onze kracht. Ze zijn de weg van de toekomst. Wanneer we ze verwerven, hebben we hoop. Wanneer we ze verliezen, doen we dat op eigen risico. De Britse filosoof Bertrand Russel heeft eens gezegd: “Het enige dat de mensheid kan redden, is samenwerking.” Benjamin Creme’s boek De Kunst van Samenwerking toont ons dat dit werkelijk de enige weg voorwaarts is.

Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking. Share International/Nederland, Amsterdam, 2003.
* Supermundane, The Inner Life Book IV (Agni Yoga Society, Inc.
** Begoocheling – Een wereldprobleem (Servire), blz.92

McNair Ezzard heeft een Mastergraad van de Iliff School voor Theologie in Denver (Colorado VS) en werkt als bestuurder in de gezondheidszorg in de regio San Francisco (VS).

interview met Michael Mann door Jason Francis

Michael Mann is natuurkundige, klimatoloog en wereldberoemd expert op het gebied van klimaatverandering. Hij was medewerker aan het Derde Wetenschappelijke Evaluatierapport van het invloedrijke Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC ) in 2001. Samen met de voormalig Amerikaanse vice-president Al Gore was het IPCC ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007, die, zo gaf het IPCC toe, te danken was aan de bijdragen van Michael Mann en vele anderen. Mann is hoogleraar Meteorologie aan de Pennsylvania State University en directeur van het Earth System Science Center van de universiteit. Jason Francis interviewde Michael Mann voor Share International.

Share International: Hoe kunnen klimaatwetenschappers er redelijkerwijs zeker van zijn dat de Aarde opwarmt en dat dit grotendeels te wijten is aan antropogeen, of menselijk, handelen?
Michael Mann: Het is letterlijk gebaseerd op twee eeuwen oude eenvoudige natuur- en scheikunde: allereerst het broeikaseffect – het feit dat bepaalde gassen in de atmosfeer, zoals CO2 (dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen) het onderste deel van de atmosfeer en het oppervlak van de Aarde opwarmen. Wetenschappers uit het begin van de 19de eeuw, zoals Joseph Fourier, begrepen het broeikaseffect. We weten al twee eeuwen dat deze gassen de planeet opwarmen. Het feit dat we de concentratie van deze gassen aan het verhogen zijn door verbranding van fossiele brandstoffen is onbetwistbaar. Voor het eerst in miljoenen jaren zijn we nu de drempel van 400 deeltjes per miljoen (ppm) CO2 in de atmosfeer gepasseerd. We zijn bezig met een ongecontroleerd experiment met de Aarde – het feit dat we weten dat het broeikaseffect fundamentele natuur- en scheikunde is en dat we het broeikaseffect aan het vergroten zijn door verbranding van fossiele brandstoffen. Wat we niet zouden kunnen uitleggen is als de planeet niet zou opwarmen.
We hebben ook allerlei metingen: thermometers uit de hele wereld, met meer dan een eeuw aan gegevens, andere soorten bewijsmateriaal uit grondboringen, waarmee we feitelijk de oppervlaktetemperatuur terug in de tijd kunnen schatten. Er is bewijs voortkomend uit de bloei van verschillende bloemsoorten; nieuwe soorten vogels; metingen van de stijging van de zeespiegel, metingen van de afname van het sneeuwdek in de winter op het noordelijk halfrond. We hebben letterlijk tientallen soorten bewijs die een heel duidelijk beeld schetsen van een Aarde die aan het opwarmen is en een klimaat dat geheel volgens de verwachting aan het veranderen is, wanneer we doorgaan de concentraties van broeikasgassen te verhogen door verbranding van fossiele brandstoffen en andere activiteiten.

Stijgende CO2-niveaus
SI: Hoe hoog zullen de CO2- niveaus naar verwachting stijgen als het niveau van koolstof die in de lucht wordt gepompt, onverminderd blijft?
MM: Er is in wezen geen limiet. Als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, honderd miljoen jaar geleden, tot het vroege Krijt, was er een periode waarvan we weten dat de CO2-niveaus waarschijnlijk enkele malen hoger waren dan ze nu zijn, in de duizenden deeltjes per miljoen. Al die CO2 raakte langzaam bedekt ten gevolge van natuurlijke processen. De CO2-concentratie daalde langzaam toen al die koolstof werd begraven in de vorm van organisch materiaal dat zijn weg naar een plek onder het aardoppervlak vond die diep genoeg was, om uiteindelijk omgezet te worden in fossiele brandstoffen – olie, aardgas en steenkool. Wat we doen is het winnen van al die koolstof die over een periode van honderd miljoen jaar door de Aarde werd begraven en het in een periode van honderd jaar terug in de atmosfeer brengen – een miljoen maal sneller.
Als we doorgaan op deze koers, is er in wezen geen reden waarom we de CO2-niveaus niet weer kunnen terugbrengen in de buurt van waar ze ten tijde van het vroege Krijt waren — duizend deeltjes per miljoen. Met het huidige tempo van de verbranding van fossiele brandstoffen is het een kwestie van decennia dat we de 450 ppm drempel zullen passeren, waarschijnlijk binnen de komende paar decennia. De meeste wetenschappers die de gevolgen van de klimaatverandering bestuderen, zullen u vertellen dat als we die drempel van 450 ppm passeren, waarvan de modellen ons voorspellen dat het gaat om een opwarming van de Aarde met 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, we de schadelijkste en waarschijnlijk onomkeerbare veranderingen in het klimaat zullen zien…

Stabilisatie van de CO2-niveaus
SI: Wat is een veilig niveau waarop CO2 moet worden gestabiliseerd, dat ook haalbaar is?
MM: Er zijn een aantal wetenschappers als James Hansen, voormalig directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies, die hebben betoogd dat we CO2- niveaus moeten terugbrengen naar 350 ppm, waar ze een paar decennia geleden waren, willen we een potentieel gevaarlijke stijging van de zeespiegel en andere effecten op ons klimaat voorkomen. Het is een argument dat gebaseerd is op het klimaat en CO2-niveaus van miljoenen jaren geleden, met als argument dat toen het CO2-niveau in de atmosfeer hoger was dan 350 ppm, de veranderingen in het klimaat veel groter waren dan alles wat we tot nu toe gezien hebben. Dus zouden we zeker veel grotere veranderingen – het smelten van de ijskappen, enz. – kunnen verwachten, zelfs als we CO2-niveaus blijven aanhouden die een paar decennia geleden heersten. Het terugbrengen van CO2-niveaus naar 350 ppm zou natuurlijk vereisen dat we niet alleen snel stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie, maar ook dat we technologie gebruiken zoals het opvangen van CO2 uit de lucht. Dat zou een dure aangelegenheid zijn.
Er is nog geen wetenschappelijke consensus dat we de CO2-niveaus zo ver terug moeten brengen om gevaarlijke effecten op onze planeet te voorkomen. De meeste wetenschappers die de gevolgen van de klimaatverandering bestuderen, zullen zeggen dat we vrijwel zeker de opwarming van de Aarde moeten stabiliseren tot onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. We zijn al ongeveer halverwege. Het blijkt dat wanneer we doorgaan met de verbranding van fossiele brandstoffen zoals nu, we de drempel van 450 ppm CO2 in onze atmosfeer binnen enkele decennia zullen passeren.
De klimaatmodellen vertellen ons dat dat CO2-niveau ons op het niveau zal houden van die gevaarlijke menselijke verstoring van het klimaatsysteem van 2 graden Celsius. Als we de CO2-concentraties beneden 450 ppm willen stabiliseren, dan moeten we er volgens sommige berekeningen voor zorgen dat onze koolstofuitstoot binnen de komende paar jaar piekt en die in de komende tien jaar met enkele procenten per jaar reduceren. Als we dat doen, kunnen we CO2-concentraties waarschijnlijk beneden de 450 ppm houden en is er een goede kans dat we echt gevaarlijke en mogelijk onomkeerbare veranderingen in ons klimaat kunnen voorkomen. Maar er rest niet heel veel tijd meer om dat te doen. En het zou de marktmechanismen vereisen die ons drastisch van fossiele brandstoffen weg zouden leiden naar alternatieve energieproductie, waaronder hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind- en geothermische energie, samen met andere potentiële energie-technologieën. Het komt erop neer dat, als we niet van fossiele brandstoffen afstappen en voor energie een beroep op fossiele brandstoffen blijven doen, we ons binnen enkele decennia vastleggen op gevaarlijke veranderingen in ons klimaat.

Betrokken raken
SI: Wat kunnen mensen doen om de campagne tegen de klimaatwetenschap te overwinnen en hun volksvertegenwoordigers opdragen om meer te doen?
MM: Er is veel dat mensen kunnen doen. Er is veel desinformatie gestimuleerd door de lobby van de industrie in de vorm van advertenties, brieven aan kranten en blogposts. Het is dus belangrijk dat mensen zelf hun buren, vrienden, familie en gemeenschappen informeren door het schrijven van brieven aan kranten over de feitelijke bewijzen en risico’s van klimaatverandering en naar buiten brengen hoe dat een effect kan hebben op je eigen gemeenschap. Schrijf uw vertegenwoordigers op regionaal- en landelijk niveau, omdat zij zich aan de ontvangende kant bevinden van een enorme hoeveelheid lobby’s van groepen met speciale belangen in fossiele brandstoffen. Als ze niets van de burgers zelf horen, weten we wiens belangen ze vertegenwoordigen. En dat zullen niet de belangen van het volk zijn. Het zullen de beperkte belangen van de vervuilers zijn.
Burgers moeten hun stem laten horen door het schrijven van brieven aan hun vertegenwoordigers in het parlement; door simpelweg het probleem te bespreken met hun vrienden en buren, door het organiseren van en deelnemen aan acties vanuit de basis om druk te zetten op de beleidsmakers om onze belangen te vertegenwoordigen in plaats van de belangen van de vervuilers. Doe wat je kunt om ervoor te zorgen dat politici verkozen worden die bereid zijn om onze zorgen te vertegenwoordigen, in plaats van die van het bedrijfsleven en de speciale belangen. Dus je moet stemmen. En je moet ervoor zorgen dat je vrienden en buren stemmen. Je moet alles doen wat je kunt om druk te zetten op onze beleidsmakers om het juiste te doen.
Er zijn veel vrijwillige acties waaraan we mee kunnen doen om onze uitstoot van koolstof te helpen verminderen, zoals recycling, hergebruik en het minderen van onze consumptie – de aankoop van meer energie-efficiënte apparaten, gebruik van herbruikbare boodschappentassen, het kopen van elektrische en hybride voertuigen, met openbaar vervoer reizen. Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen en veel ervan zijn ‘laaghangende vruchten’. In feite zijn het vaak gunstige alternatieven, omdat ze niet alleen onze koolstofuitstoot verlagen, maar ons ook gezonder maken, zoals naar het werk fietsen. Energie-efficiënte apparaten besparen ons geld.
We moeten al deze vrijwillige maatregelen toch al nemen, maar helaas, vrijwillige maatregelen alleen zijn niet genoeg. Als er geen marktmechanisme bestaat (zoals een koolstofbelasting of ‘cap-and-trade’ wetgeving ) om een prijskaartje te hangen aan de schade die wordt aangericht door het verbranden van fossiele brandstoffen en de uitstoot van koolstof in de atmosfeer, als we geen beleid maken om een prijs te hechten aan koolstof in de markt, bieden we geen structerele stimulans om ons te helpen de overgang te maken uit onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De enige manier waarop we uitgebreide klimaatwetgeving gaan aannemen, is ervoor te zorgen dat we vertegenwoordigers in het parlement en in andere instellingen van de wetgevende macht verkiezen die goed op de hoogte zijn.

Zie voor meer informatie: www.realclimate.org; climatechange 2013.org; michaelmann.net; thehockeystick.net; direpredictions.com

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts, VS.