De dynamiek van verandering

door de Meester —, via Benjamin Creme (10 oktober 2013)

Als mensen de buitengewone gebeurtenissen konden zien die momenteel in vele delen van de wereld plaatsvinden, zouden ze beseffen dat Verklaringsdag niet al te ver weg kan zijn. Zij zouden duizenden mensen zien die betogen en om verandering roepen, voor een beter leven en een nieuwe benadering van leven: een benadering die hun werk en voedsel voor hun gezin, noodzakelijke gezondheidszorg en zeggenschap over hun eigen toekomst zal garanderen.
Veelvoudig zijn de plannen die nu worden uitgedacht voor de uitwerking van deze ideeën; overal ter wereld ontwerpen groepen en individuen de blauwdrukken voor een nieuwe wereld. Sommige hiervan zijn te hysterisch om serieus te nemen, maar vele zijn goed doordacht en bieden waardevolle voorstellen om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.
Wij, jullie Oudere Broeders, worden zeer bemoedigd door deze gebeurtenissen, die duidelijk aantonen hoezeer de mensen gereed zijn voor verandering. Vanzelfsprekend zijn er nog velen die bang zijn voor de toekomst en doodsbenauwd voor verandering, maar de krachten van transformatie zijn nu zó sterk dat verandering tot de mens zal komen, al of niet gereed.
Over de hele wereld nopen deze krachten van transformatie miljoenen mensen een betere toekomst in het verschiet te zien; een toekomst die vrede, rechtvaardigheid en samendelen een rechtmatige plaats in hun leven zal geven.
Ook Wij hebben Onze plannen, die de mensen zullen worden voorgelegd. De vrije wil van de mens zal hem nooit ontnomen worden en de snelheid waarmee deze plannen aanvaard worden, zal deze wet gehoorzamen. Bijgevolg zal de transformatie van het leven op Aarde met een minimum aan verstoring plaatsvinden. Elke stap zal door de mens doorgelicht worden, zodat hij zelf de snelheid van verandering zal bepalen.
Dat niet iedereen gereed is voor zo’n transformatie kan niet worden ontkend, maar zó groot is de noodzaak voor nieuwe en vreedzamer manieren van leven dat er verandering moet komen, stap voor stap, in ordelijke opeenvolging. Slechts op deze wijze kan een ramp worden vermeden.
Wanneer de twijfelaars de voordelen zien die deze methode zal brengen, zullen zij met blijdschap de nieuwe rust en harmonie aanvaarden die over de Aarde zal neerdalen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.