Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel verscheen voor het eerst in september 1982 en herinnert ons aan het potentieel van de mensheid en wijst naar een meer verlichte toekomst naarmate we in toenemende mate leren gebruik te maken van de vermogens van de ziel.

Rede en intuïtie

We gaan momenteel een tijdperk binnen waarin de rede geleidelijk zal worden vervangen door de hogere gave van de intuïtie. Dat wat het redeneervermogen van de mens vormt, en waar hij terecht trots op is, zal op een dag onder de drempel van het bewustzijn zakken en even instinctief worden als ademen of bewegen nu zijn. Er wacht de mens een geweldige groei van bewustzijn door de ontplooiing van zijn intuïtie, een bewustzijn van Zijnstoestanden die vooralsnog geheel onbekend zijn aan de mens, maar die gereed liggen om door zijn ontwaakte denkvermogen te worden waargenomen. Aan elke uitbreiding van het bewustzijn gaat een periode van spanning vooraf, en deze tijd van strijd en moeilijkheden waar de mensheid nu doorheen gaat, zal gevolgd worden door een periode van rust en evenwicht die de weg zal bereiden voor de geleidelijke opbloei van de intuïtie. Wanneer dat plaatsvindt, zal de mens rechtstreeks en onloochenbaar zijn ware aard kennen als een ziel die is geschapen naar Gods beeld.

Met behulp van de ontwaakte intuïtie zal de mens de geheimen der natuur ontdekken en leren zijn rol te spelen in het Plan van evolutie voor alle natuurrijken. Hij zal in zichzelf vermogens en kennis ontdekken die zijn stoutste dromen overtreffen; al wat hij moet weten, zal onmiddellijk in zijn verlichte denkvermogen opkomen. De volgende stap in de opbloei van het ras zal de komst zijn van die zielen in wie het intuïtieve vermogen reeds actief en krachtig is. Die zielen worden nu verzameld op de innerlijke niveaus van het leven en zullen spoedig op aarde verschijnen. Zij zullen het volgende (zesde) onderras vormen van het huidige vijfde wortelras en de mensheid uit de duisternis van het beperkte rationele denkvermogen leiden naar het licht van de intuïtie. Alles zal voor de mens mogelijk worden. Het licht van de ziel zal op de problemen van de mens schijnen en tegelijkertijd de oplossing voor deze problemen laten zien. Door directe kennis zal de mens feilloos op zijn doel afgaan.

Dat wat wij de rede noemen, heeft haar taak vervuld en heeft de mens tot op de drempel van goddelijkheid gebracht, hem voorbereid om het te vervangen door de vermogens van het hogere denken. Strikt genomen stamt dat wat gewoonlijk intuïtie wordt genoemd van het manasisch niveau van bewustzijn, terwijl ware intuïtie haar oorsprong vindt in het hogere, buddhische, niveau. Intuïtie is in wezen liefdevol begrip, of ware wijsheid. Verdeeldheid is onbekend wanneer de intuïtie werkzaam is: de Eenheid van alle dingen wordt direct waargenomen. De illusies van het rationele denken worden overstegen en de Werkelijkheid wordt gekend.

In het licht van de intuïtie zal de mens zijn wereld herbouwen en het pad van God bewandelen, in de voetstappen van al Degenen die voorgingen en Zichzelf hebben verwezenlijkt als Zonen Gods. Het zal onze taak zijn om, levend en werkend in jullie midden, overal waar mogelijk dit hogere vermogen van het denken te stimuleren en jullie voorwaarts te leiden op de Weg. Nu al worden de poorten van waarneming geopend en ontdekken velen dat zij in het bezit zijn van intuïtieve waarheden. Eenlijnigheid met de ziel heeft de kanalen geopend en veel licht daalt neer. In het uur van de hoogste nood wordt er voor het mensenras een helderder waarneming van de Werkelijkheid mogelijk, wat veel goeds voorspelt voor de toekomst.

Naarmate de intuïtie zich ontvouwt, vermindert de neiging tot verdeeldheid die zo kenmerkend is voor het rationele denken, en het weldadige resultaat is een gezonder klimaat voor alle verhoudingen. De taak die voor jullie ligt is duidelijk: open de vensters van de ziel en laat het licht van de ziel jullie leven verlichten. Laat de kennis en het doel van de ziel zich uitdrukken door middel van de ontwaakte intuïtie.

Ken de betekenis van mededogen en verspreid die liefde overal om je heen. Laat de wijsheid van je ziel alle illusies verdrijven en word een licht voor jullie broeders. Dat is de taak van ieder die het Pad van Licht wil gaan. Wek de intuïtie en zie duidelijk het Plan; wek de intuïtie en verdrijf de duisternis; wek de intuïtie en ban alle angst uit.

Vragen en antwoorden – een kleine selectie antwoorden van Benjamin Creme

V. Wat hebben we van regeringen nodig? (Lezing Londen, 14 juni 2007)
A. De mannen die denken dat zij tegenwoordig de wereld regeren, regeren met de macht van hun legers. Het is alles begoocheling, een volkomen gebrek aan zelfkennis. Ze zijn allemaal ‘slim’, maar niet echt snugger; ze zijn goed in het verdraaien van feiten. Hun denken is zo verwrongen dat ze elke waarheid in het tegendeel kunnen verdraaien, maar dat is niet echt slim, niet echt heel erg intelligent en het is evenmin nuttig voor de wereld. Wat nuttig is voor de wereld zijn mensen in een invloedrijke positie die die invloed kunnen gebruiken om de wereld te verbeteren. Om een veiliger wereld te creëren, vrij van honger, vrij van werkloosheid, vrij van terreur, vrij van oorlog. Dat is wat mensen van hun regering nodig hebben.

V. Wat vindt u van de vluchtelingencrisis?
A. Als wij denken dat we op de oude voet door kunnen gaan, terwijl mensen die uit Afrika naar Malta, Spanje of Italië proberen te komen buiten de haven van Malta verdrinken, moeten we onszelf nog eens op het hoofd krabben. Dat soort onmenselijkheid kunnen we niet toestaan. Onmenselijkheid leidt tot onmenselijkheid en als je de ene vorm van onmenselijkheid kan accepteren, kun je uiteindelijk alle vormen van onmenselijkheid – terrorisme en oorlog – accepteren en eindig je als George Bush en Tony Blair, zonder geweten of een besef van je eigen dwaasheid en onvermogen om eerlijk te zijn tegenover jezelf.

V. Overal zijn de mensen angstig. Zijn we echt gereed voor Maitreya en de Meesters? Hoe weet u dat?
A. Miljoenen mensen zijn er klaar voor; de mensheid is nog nooit zo gereed geweest. De mensheid staat stijf van angst voor de toekomst die ze voor zich ziet. Telkens als het over Iran, Noord-Korea of zelfs Irak gaat, lopen bij miljoenen mensen de koude rillingen over de rug, geteisterd door angst en het gevolg van angst – stress. Ze gaan allemaal gebukt onder stress en dat willen mensen niet meer, maar ze weten niet hoe ze ervan af kunnen komen. Ze kijken geen tv en lezen geen kranten meer, want ze kunnen het slechte nieuws niet aan. Ze zien het slechte nieuws alsof alles wat er die maand gebeurde, slecht was. Ze kunnen alleen het slechte nieuws zien, want dat is wat de tv laat zien, dat is wat de kranten publiceren voor de verkoop; alle sensatie verkoopt en dat is wat er wereldwijd in het nieuws komt. Maar de Meesters kijken ook naar de wereld en zien alle richtingen, bewegingen en trends in de tegengestelde richting. Zij zien de energie van Maitreya en de Meesters die de wereld binnenstroomt, de gebieden vult en zij zien bovenal de energie van een groot Avatar, een ontzagwekkend Kosmisch Wezen dat Maitreya overschaduwt op een manier die heel erg lijkt op de manier waarop Maitreya Jezus in Palestina overschaduwde. Wanneer Maitreya mij overschaduwt, wordt Hij overschaduwd door de Geest van Vrede of Evenwicht, en dat Wezen werkt met de Wet van Actie en Reactie, die tegengesteld en gelijkwaardig aan elkaar zijn. Het effect van Zijn werk is om het heersende geweld, de haat, onenigheid en disharmonie in de wereld te veranderen in het tegendeel, zodat we een tijdperk zullen binnengaan van kalmte, harmonie en mentale en fysieke balans die precies gelijkwaardig is aan het huidige geweld, haat en onenigheid. Niemand weet dat dit plaatsvindt; men ziet alleen de onbalans en disharmonie en daarom is men bang. We hoeven niet bang te zijn, het gaat allemaal in de goede richting. Vanaf nu is het wiel gedraaid; het draait nog en blijft draaien totdat het drab uit het heden is verwijderd, totdat de mensheid voor het eerst echt de begoocheling en illusie ziet van deze bespottelijke regeringsleiders die denken dat zij de wereld kunnen regeren, die denken dat ze hun toebehoort. Dat is het verleden, dat is Vissen. De toekomst hoort de jongeren toe, vooral die van nu, en de jongeren moeten met zorg en liefde behandeld worden en de kans krijgen hun plaats in te nemen om de ouderen te laten zien hoe zij moeten leven en wat er in de wereld nodig is.

Gereed?
Ongeveer zes maanden geleden (brief is op 23 oktober 2018 geschreven) had ik een soort wakend visioen met Benjamin Creme erin. Ik bedoel niet een visioen in religieuze zin – laat op een avond zweefde het voor mijn ogen. Ik zat in bed en dacht niet aan iets in het bijzonder en plotseling zag ik zilverwit haar, wat me onmiddellijk herinnerde aan de heer Creme en toen viel het geheel daarom heen samen. Het was een prachtige scene met een groot statig huis, een helder blauwe lucht en groene gazons. Het was een prachtige zomerdag. We waren achter het huis en Benjamin zat met een paar vrienden aan een tafel aan de ene kant van het gazon. Ze waren aan het relaxen en dronken misschien ijsthee, en waren denk ik gekleed alsof ze polo hadden gespeeld, hoewel niet op het gazon naast hen. Benjamin keek naar mij en zei: “Ben je gereed?” Ik had geen idee, maar ik dacht ik kan het beste gewoon ja (!) zeggen, dus zei ik: “Ja!” en hij antwoordde meteen: “Goed, want Maitreya komt.” Het beeld vervaagde toen snel, maar niet voor ik natuurlijk vroeg: “Wanneer?” Ik geloof dat hij zei: ‘Twee jaar.”
J.M., Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk).

Goddelijk gebaar
Ik vraag me wel eens af hoe je je goddelijkheid kunt tonen en hoe open te zijn naar mensen, echt open, je ‘een’ voelen met iedereen. Begin november 2018 zat ik in een tram en was bijna bij de halte waar ik uit moest stappen. Toen ik bij de uitgang kwam zag ik een man die op de plaats tegenover de deur zat. Ik denk dat hij “Hallo” zei; in ieder geval stak hij zijn hand uit om me een hand te geven en we schudden elkaar de hand. Zijn handdruk was stevig en plezierig. Dit duurde een minuut of zo. Intussen stond de tram stil en haastte ik me naar buiten. Hij maakte indruk op me. Hij straalde eenvoud uit, zijn gezicht was open, vriendelijk en er was een sfeer van zuiverheid en onschuld om hem heen. Hij was onopvallend gekleed. Ik ging verbaasd en vrolijk de tram uit. We beginnen Transmissie-meditatie altijd met het afspelen van een Boodschap van Maitreya. Die avond was dit Boodschap 28 die tot mijn verbazing begon met: “Ik wil jullie graag een nieuwe manier van leven tonen, een manier, gebaseerd op de innerlijke broederschap der mensen, op hun vermogen om lief te hebben en samen te delen, en op hun wezenlijke goddelijkheid. Het proces naar goddelijkheid is eenvoudig, natuurlijk en vrij toegankelijk voor alle mensen. Het is het proces van het vrijmaken van die God die van stonde af aan in jullie heeft gehuisd. Dit is Mijn Belofte: als jullie Mij volgen naar de Nieuwe Tijd, dan zal Ik jullie goddelijke aard voor je vrijmaken.”
Naam en adres bij de redactie bekend, Amsterdam.

Geen gewone zwerver
Op 28 april 2002 kwam ik in Parijs aan om Wesak te vieren en ik nam de metro bij station Coulaincourt om naar het hotel te gaan. Op weg naar buiten zat een man op de grond. Hij droeg een grote grijze jas, een Afghaanse muts, hij had een grote grijze baard en wat ik vooral opmerkte was hoe schoon en gezond hij eruit zag. Hij leek me echt geen gewone zwerver. Later, toen ik mijn vriendin had ontmoet, zag ik de man weer en was ik nog steeds gefascineerd. Ik wees haar op hem. De volgende dag namen we weer dezelfde metro naar waar de viering van het Wesakfeest plaatsvond en hij was er nog steeds. Mijn vriendin liep voor mij langs hem heen en net toen ik hem passeerde riep hij haar bij haar naam. Ik was perplex dat ik haar bij haar naam “M.” hoorde noemen omdat hij ons niet kende. Ik hield mijn vriendin tegen om haar te vragen of zij het ook had gehoord en ze zei ja. We keken elkaar vragend aan. Was de zwerver Maitreya? H.M., Kilstett (Elzas, Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘zwerver’ Maitreya was.)

Tekenen zullen de wereld overspoelen
Een lichtbundel schijnt op H.K., in een foto genomen op 6 oktober 2001 in Okinawa (Japan). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dit als zegening van de Meester Jezus.

Foto genomen op 5 september 2005 toont een beeldhouwwerk van M.V. in een kerktuin in Les Cerqueux-sous-Passavant (Frankrijk). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de lichtkolom een zegening van Maitreya was.

Porto Alegre, Brazilië – Op 15 oktober 2018 fotografeerde een ooggetuige vanuit de luchthaven in Porte Alegre een groot schijfvormig vliegend voorwerp in de lucht. (Bron: mufon.com)

Oregon, VS – Een vrouw in St. Helens (Oregon) nam in november 2018 op twee opeenvolgende avonden foto’s en video’s van kleurrijke pulserende lichten aan de avondhemel boven haar huis. Michelle Gabrielli zond haar foto’s en video’s naar een plaatselijk televisiestation, dat ze in twee van hun nieuwsuitzendingen uitzond. Gabrielli vertelde dat er ten minste 15 lichten in de lucht waren die zich in relatie tot elkaar voortbewogen en bij tijden afzonderlijk leken te vliegen en dan weer bij elkaar terugkwamen. “Ik weet niet wat ik die avond zag,” zei Gabrielli tegen een verslaggever van het plaatselijk televisiestation KOIN. “Voor mij is het een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp… Het betekent slechts dat er iets in de lucht was dat wij daar niet geplaatst hebben.” (Bron: koin.com; coasttocoastam)

IN GESPREK MET JEREMY LENT EEN ZOEKTOCHT NAAR BETEKENIS EN VERBINDING (2) – FRAGMENTEN VAN INTERVIEW MET JEREMY LENT

In deel 1 belichtte Jeremy Lent, auteur en oprichter van het ideële Liology Institute hoe momenten van scheiding de beschaving hebben gevormd en hoe de mensheid reageerde en zichzelf en de relatie met de natuur definieerde (zie Share International, november 2018). In dit tweede deel van zijn gesprek met Felicity Eliot schetst hij zijn visie voor een nieuwe duurzame toekomst.

Jeremy sprak over het onszelf bewust zijn van consumentisme, de boodschappen ervan over wat we moeten kopen of bezitten, wat onze opvattingen kan vormen als we niet alert zijn en geen culturele mindfulness hebben ontwikkeld. Als we ons bewust zijn van alle mediaberichten die er op uit zijn om ons denken vorm te geven, zullen we deze duidelijk basale veronderstellingen in twijfel kunnen trekken.

JL: Het is mogelijk om een andere kijk op de wereld te ontwikkelen of tot zekere hoogte te transformeren in manieren die ons ertoe kunnen brengen om betere deelnemers te zijn aan de richting waarin onze beschaving en de mensheid groeien. We moeten ons realiseren dat we in een mondiaal economisch systeem leven dat ons allemaal tot vernietiging leidt; het is ontwikkeld door de opkomst van de macht van transnationale bedrijven die werden opgericht met de intentie om niets anders te doen dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Het doet dit door de aarde te consumeren en door mensen zelf tot zombieconsumenten te maken door ons verstand op nul te zetten, ons in geprogrammeerde consumentenautomaten te veranderen door elke reclameboodschap vanaf onze kindertijd.

SI: Er wordt tegenwoordig veel gepraat over de ineenstorting van het kapitalisme, de afwijzing van neoliberale waarden en systemen. En je had het over de jaren 30. Dat is interessant, want precies zoals we in de jaren 30 de opkomst van het fascisme zagen, zien we het nu opnieuw, of het nu in politieke termen is of als een economisch consumptiegedreven fascisme, een economisch fascisme. Ik vraag me af hoe jij het ziet?
JL: Ik denk dat we precies op dat punt zijn. Het is een tijd van de grote ontrafeling. Of het nu extreemrechtse, fascistische ideeën zijn of over een echt regeneratieve toekomst – dit zijn de ideeën waartoe mensen die ontevreden zijn over onze samenleving aangetrokken worden. Dat is de reden waarom het de verantwoordelijkheid is van iedereen die strijdt voor het leven, voor een menselijk en natuurlijk bloeien, om deze ideeën op de best mogelijke verbindende manier naar buiten te brengen, zodat mensen er enthousiast en geïnspireerd door kunnen raken. En hun eigen leven in deze strijd voor de toekomst inzetten. Wat hier van cruciaal belang is, is een visie te bieden op hoe een beschaving eruit kan zien en daarom heb ik die video ‘Visie op de wereld in 2050’ op mijn website gezet [The Great Transformation, Or How We (Just) Avoided a Climate Catastrophe]. Ik raak steeds enthousiaster over wat een ‘ecologische beschaving’ wordt genoemd – een concept van een beschaving gegrondvest op een ander stel principes dan die waarop de huidige gebaseerd is. Onze huidige beschaving is gebaseerd op de exploitatie van hulpbronnen en kankerachtige groei, gewoon groeien en groeien totdat we alles vernietigd hebben. Het is gebaseerd op de vernietiging van het leven zelf. Het zuigt het leven uit de mensheid en uit de natuur om rijkdom en aandeelhouderswaarde te creëren. Maar een ecologische beschaving zou gebaseerd zijn op principes van het leven en onderlinge verbondenheid, integratie en veerkracht, waarbij het op een duurzame manier floreren van mensen met elkaar en de natuurlijke wereld de basis zou zijn voor hoe we onze instellingen organiseren, hoe we handel drijven met elkaar, hoe technologie zich
ontwikkelt, hoe we ons verhouden tot de natuur, hoe we onszelf voeden. Al deze dingen zouden gebaseerd zijn op een fundamenteel andere reeks principes en structuren. Het opwindende is dat al deze denkprocessen er al zijn. Het is niet zo dat we ze nog moeten uitvinden. Over de hele wereld komen briljante mensen bij elkaar, die al in die opkomende toekomst leven. Zij doen wat we nodig hebben voor die toekomstige ecologische beschaving. Ik weet niet wie het zei, maar het is geweldig: “De toekomst is er al, hij is alleen nog niet zo goed verdeeld.” We moeten op de hoogte raken van de prachtige ideeën, nieuwe technologieën, enzovoort, en deze integreren in een nieuw type ecologische beschaving.

Verklaring van Jeremy Lent
Sinds ons gesprek is de wereld zich blijven inzetten voor de drastische transformatie die ons allen wacht. Hier volgen enkele ontwikkelingen die hierbij wat mij betreft het meest in het oog springen:
• In een rapport maakt het WWF bekend dat de mensheid sinds 1970 wereldwijd 60 procent van alle zoogdieren, vogels, vissen en reptielen heeft uitgeroeid. • Het IPCC waarschuwt dat we slechts 12 jaar hebben om een klimatologisch kantelpunt te vermijden dat zal leiden tot onomkeerbare zichzelf versterkende ontwikkelingen.
• Jair Bolsonaro is verkozen tot president van Brazilië; hij heeft beloofd zich terug te trekken uit het Akkoord van Parijs en de verwoesting van de Amazone door mijnbouw en monocultuur te verergeren. • De Democraten hebben het Huis van Afgevaardigden in de VS teruggewonnen, en de progressieve Alexandria Ocasio-Cortez heeft een radicale Groene New Deal voorgesteld voor het Democratische verkiezingsprogramma van 2020, waarmee de VS een visionaire koploper voor het klimaat kan worden.
• De nieuw gevormde Extinction Rebellion [zie blz.18; Red.] startte een strategie van directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid door vijf bruggen in Londen af te sluiten.

De waarheid dat de toekomst is wat wij er collectief voor onszelf van maken is nooit duidelijker geweest dan nu. Periodes van steeds grotere turbulentie zullen onvermijdelijk leiden tot diepgaande overgangen in onze culturele, politieke en economische systemen. Zoals ik in een recent artikel schreef: “Naarmate het huidige systeem in de komende jaren afbrokkelt, zullen steeds meer mensen over de hele wereld gaan beseffen dat er een fundamenteel ander alternatief nodig is. Of ze zich wenden tot bewegingen gebaseerd op vooroordelen en angst of meedoen in een visie voor een betere toekomst voor de mensheid, hangt in grote mate af van de ideeën die voor hen beschikbaar zijn.” Iedere lezer van dit tijdschrift heeft een rol te spelen in de collectieve beslissing van de mensheid of we een erfenis van bloei of dood nalaten voor toekomstige generaties. De inzet is nog nooit zo hoog geweest.

VIA FRANSE ‘CONTACTEE’ PIERRE MONNET: DRINGENDE BOODSCHAP VOOR EEN VERDEELDE WERELD – INGEKORT DOOR GERARD AARTSEN

Nu de machtsmakelaars achter de schermen het einde van hun wereld voelen naderen, doen zij er alles aan om verdeeldheid onder de mensheid te scheppen en te vergroten. En zoals de dagelijkse nieuwsuitzendingen laten zien, blijven politieke leiders naar hun pijpen dansen omdat ze de visie ontberen om de enige duurzame weg naar de toekomst te zien – uitdrukking geven aan onze Eenheid door het scheppen van universele vrijheid en rechtvaardigheid. Zoals ik uitgebreid heb laten zien in mijn boek Prioriteiten voor een planetaire transformatie – Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid, hebben bezoekers uit de ruimte hun zorgen over onze neiging tot afscheiding en de mogelijkheid van mondiale vernietiging tijdens de nucleaire impasse in en sinds de jaren 50 ruimhartig met ons gedeeld.

Nog merendeels onbekend is de naam van Pierre Monnet, een Franse dienstplichtige soldaat ten tijde van zijn eerste contactervaring in 1951 in Courthézon, nabij Avignon. Van zijn twee boeken is alleen het tweede in het Spaans, Portugees en het Nederlands vertaald, wat wellicht verklaart waarom het verhaal van Monnet niet op grotere schaal bekend is. In dit boek, Een boodschap van vrede. Ontmoetingen met buitenaardsen (1995) beschrijft hij hoe hij op een avond in juli, terwijl hij van Courthézon op weg was naar huis in het naburige Orange, naar een steengroeve verderop aan dezelfde weg ‘geteleporteerd’ werd, drie tot vier km buiten Orange. Terwijl hij met zijn fiets tussen de hopen zand en steen liep, was het alsof hij naar een lensvormige schijf geleid werd die een zilverwitblauw licht uitstraalde. Herinnerend aan de beschrijvingen van andere contactees, leek het ‘metaal’ van de schotel “stoffelijk en onstoffelijk tegelijk of op zijn minst van een inwendige atomaire structuur die constant in beweging is. Bijna als iets levends. Het was indrukwekkend, verontrustend en mooi tegelijk.” Wanneer Pierre Monnet (1932-2009) schrijft dat hij volkomen stilte ervoer, waarbij hij niet eens het autoverkeer van de nabije weg hoorde, is het niet moeilijk ons voor te stellen dat hij uit het lichaam was ‘gehaald’: “De totale stilte gaf me de indruk alsof ik onder een stolp was gezet … helemaal geïsoleerd van de buitenwereld. Ik hoorde slechts het geluid van mijn ademhaling, mijn hartslag en het kloppen van het bloed in mijn aderen.” Terwijl hij op het toestel af liep, zag hij in zijn opwinding de vier menselijke, maar toch niet-aardse wezens die ervoor en ernaast stonden bijna over het hoofd. Vervolgens beschrijft hij hoe de wezens met hem begonnen te communiceren via een “telepathisch communicatieproces” dat, verzekerden zij, “heel natuurlijk is en altijd heeft bestaan, maar dat de mens is kwijtgeraakt met het verlies van de leidraad van de universele wetten.”

Nadat hij na afloop van zijn ervaring naar het beginpunt van zijn fietstocht huiswaarts was ‘teruggebracht’, zag hij op zijn horloge en op de klok in de stadsmuur dat er tijdens zijn ervaring geen fysieke tijd was verstreken. Toch zou het hem jaren kosten om de informatie en de boodschap die hem waren gegeven in woorden te ‘vertalen’ die toereikend waren om hun betekenis over te brengen. Uiteindelijk publiceerde hij in 1978 zijn eerste boek, waarna hij veelvuldig uitnodigingen ontving om lezingen te geven. In 1974 ontmoette hij zijn buitenaardse contactpersonen opnieuw, waarbij zij bevestigden: “We zijn onder jullie, jullie verkeren met ons zonder het te weten…” ondanks het feit dat hij te horen kreeg dat er wereldwijd 700.000 mensen contact hadden gehad. Als bevestiging van de ervaringen van velen die als authentieke contactees gezien kunnen worden, kreeg ook Monnet te horen: “Omdat wij ervan overtuigd zijn dat alleen gehoorzaamheid aan de wet van liefde leidt tot waarachtig leven, zijn wij verder dan jullie. Toch moeten ook wij telkens ons gedrag bijstellen wanneer een situatie daar om vraagt. Maar dat doen we dan ook, waarbij we leren van eerder gemaakte fouten. We zouden jullie dit willen leren: zonder de wet van de keuzevrijheid te schenden.”

De bezoekers uit de ruimte wezen ook op het belang van deze tijd in de geschiedenis van de mens toen ze opmerkten: “Volgens de hemelbewegingen zal de aarde zich binnen niet al te lange tijd bevinden in wat astrologen het teken Waterman noemen, om daar gedurende een paar duizend jaar, in wijsheid, de top van zijn aardse ontwikkeling te bereiken. Dit kan alleen maar als de mens zich minder gaat interesseren voor zichzelf als individu en meer voor de samenleving als geheel. In de loop van de komende eeuwen zal de mens duidelijke aanwijzingen krijgen voor de noodzakelijke veranderingen op intellectueel, spiritueel, psychologisch, wetenschappelijk en technisch gebied. De mens zal vrij zijn die aanwijzingen te aanvaarden of te verwerpen.” De contactpersonen van Monnet lijken zelfs te zinspelen op wat Benjamin Creme beschreef als de betrokkenheid van de Ruimtebroeders bij de opbouw van een geestelijk podium voor de terugkeer van de Leraar: “Door de tijd heen zijn sommige hoogstaande mensen door buitenaardse wezens gecontacteerd om de mensheid voor te bereiden op de komst van een officiële boodschapper die de mens regels en normen leerde om in harmonie met de natuur en het universum te leven.”

“…Iedereen voor zich moet zich bewust gaan worden van het feit dat ieder mens verantwoordelijk is voor de hele mensheid en dat wat er nu gebeurt aan vreselijke dingen het gedrag van ieder individu weerspiegelt. Want geen enkel gebaar, geen enkele gedachte kan ooit nog worden uitgevlakt. Iedere gedachte, eenmaal uitgezonden, creëert haat of liefde, geluk of ongeluk, leven of dood…’” “Liefde kan men alleen leven! Liefde wordt zichtbaar door de uitstraling ervan. Liefde vergeet zichzelf, geeft zich helemaal aan de ander. Liefhebben is makkelijk en moeilijk tegelijk. Het is makkelijk als men bereid is diep in zijn binnenste te kijken en zichzelf recht in het gezicht te zien. Dan neemt men zichzelf bij de hand en trekt men zich uit het moeras van daden en gedachten die ons verstikken en beletten vrij te ademen en in liefde te leven. Maar het is moeilijk als we die moeite niet willen nemen. Als we niet willen inzien dat er meer is dan ’s ochtends opstaan, naar het werk gaan en iedereen die je daar in de gangen tegenkomt vijandig te bekijken, tekeer te gaan tegen een automobilist die je hindert op de weg, je spanning af te reageren op je vrouw enzovoorts.” Naarmate de tijd zijn tol eist van de velen die zich al decennia inzetten om de boodschap van de Ruimtebroeders te verspreiden, net zoals anderen doen voor de Verschijning van de Wereldleraar, dringen de bezoekers er bij ons op aan: “Degenen onder jullie wie het gegeven is de wet van liefde echt te begrijpen vragen we: verlies jullie geduld niet, blijf iedere minuut van jullie leven tonen wat liefde is en geef onbeperkt liefde, want binnen niet al te lange tijd zal het hart van de mens veranderen en zullen jullie worden beloond: de liefde die jullie hebt gegeven zullen jullie honderdvoudig terugkrijgen.” Met het opkomende fascisme als het onvermijdelijke gevolg van de aanhoudende nadruk op materiële waarden door de commercialisering, en nu de planeet zelf op het spel staat, krijgen deze woorden van de Ruimtebroeders op dit kruispunt in de menselijke geschiedenis, nu we ons actief moeten uitspreken tegen beleid dat verdeeldheid en haat zaait, een bijzondere urgentie: “Wij zijn er om jullie te helpen, maar daarvoor hebben we jullie unanieme [d.w.z. onvoorwaardelijke] instemming nodig. We hopen dat jullie geest en hart zich zullen vullen met liefde en wijsheid. Wij waken over jullie. Maar haast jullie, want de tijd dringt…”

“Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de aard en de energetische eigenschappen van de piramide. De Grote Piramide van Gizeh is eigenlijk een Atlantisch instrument dat is gebaseerd op de kracht van de vorm. Het doel van de Atlantische mens was om het astraal-emotionele voertuig (lichaam) te vervolmaken. Door de vorm van de piramide trekt deze, wanneer zij op de noord- en de zuidpool wordt gericht, energie aan van de etherische en astrale gebieden. Deze werd uitgezonden ten behoeve van de bevolking van de grote stad die bedolven ligt onder het zand rond de piramide en de Sfinx.” (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

In eerdere nummers van Share International onthulde Benjamin Creme dat de Grote Piramide van Egypte in Gizeh duizenden jaren geleden is gebouwd met het doel bepaalde energieën aan te trekken die gunstig waren voor de mensen in die tijd. Hij zei ook dat in de toekomst de energetische eigenschappen van verschillende vormen, of “vormkracht”, begrepen zullen worden en zullen leiden tot de bouw van “voorwerpen van kracht” in openbare ruimten in de buurt van steden en dorpen. Deze ‘krachtvormen’ zullen “evenwicht en restenergie voor dat gebied creëren” en “zullen worden gebruikt om het klimaat te veranderen en de luchtkwaliteit van steden over de hele wereld ten goede te komen.” (SI april 2006)

Onlangs heeft een team van onderzoekers uit Rusland en Duitsland methoden van theoretische fysica toegepast en berekend dat de Grote Piramide in Gizeh in de interne kamers en onder de basis elektromagnetische (EM) energie, in het bijzonder radiogolven kan concentreren. Het team bestudeerde de interactie tussen lichtgolven en nanodeeltjes [deeltjes van honderd miljardste van een meter of kleiner] om te bepalen welke deeltjes in vorm en grootte het meest efficiënt zouden zijn in praktische toepassingen voor het beheersen van licht op nanoschaal.

Ze besloten de elektromagnetische eigenschappen van de piramidale vorm te analyseren en gingen op grote schaal te werk: “We besloten de Grote Piramide te beschouwen als een deeltje dat resoneert als gevolg van radiogolven,” aldus dr. Andrey Evlyukhin, de supervisor van het team. Met andere woorden, hoe zou de piramide energetisch reageren wanneer ze wordt bestraald met EM-golven op bepaalde frequenties? Onderzoekers verzamelden alle informatie die bekend is over de fysische eigenschappen van de Grote Piramide en verwerkten deze in een model dat natuurkundigen gebruiken om de interactie tussen complexe objecten en EM-velden te bestuderen.

Het model toonde aan dat de piramide inderdaad EM-energie verzamelt en concentreert. De resultaten van het experiment, die in de Journal of Applied Physics (20 juli 2018) werden gepubliceerd, kunnen wetenschappers helpen nieuwe piramidevormige nanodeeltjes te maken die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om zeer efficiënte zonnecellen en uiterst kleine optische sensoren te maken.

Hoewel de bevindingen van het team theoretisch waren, met subatomaire structuren en energiefrequenties ver beneden de niveaus waar BC naar verwees (niveaus die de reguliere wetenschap nog moet ontdekken), kan het onderzoek een kleine stap zijn in de richting van het begrijpen van de relaties tussen vorm en energie. (Bron: phys.org; newsweek.com)