In gesprek met Jeremy Lent

IN GESPREK MET JEREMY LENT EEN ZOEKTOCHT NAAR BETEKENIS EN VERBINDING (2) – FRAGMENTEN VAN INTERVIEW MET JEREMY LENT

In deel 1 belichtte Jeremy Lent, auteur en oprichter van het ideële Liology Institute hoe momenten van scheiding de beschaving hebben gevormd en hoe de mensheid reageerde en zichzelf en de relatie met de natuur definieerde (zie Share International, november 2018). In dit tweede deel van zijn gesprek met Felicity Eliot schetst hij zijn visie voor een nieuwe duurzame toekomst.

Jeremy sprak over het onszelf bewust zijn van consumentisme, de boodschappen ervan over wat we moeten kopen of bezitten, wat onze opvattingen kan vormen als we niet alert zijn en geen culturele mindfulness hebben ontwikkeld. Als we ons bewust zijn van alle mediaberichten die er op uit zijn om ons denken vorm te geven, zullen we deze duidelijk basale veronderstellingen in twijfel kunnen trekken.

JL: Het is mogelijk om een andere kijk op de wereld te ontwikkelen of tot zekere hoogte te transformeren in manieren die ons ertoe kunnen brengen om betere deelnemers te zijn aan de richting waarin onze beschaving en de mensheid groeien. We moeten ons realiseren dat we in een mondiaal economisch systeem leven dat ons allemaal tot vernietiging leidt; het is ontwikkeld door de opkomst van de macht van transnationale bedrijven die werden opgericht met de intentie om niets anders te doen dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Het doet dit door de aarde te consumeren en door mensen zelf tot zombieconsumenten te maken door ons verstand op nul te zetten, ons in geprogrammeerde consumentenautomaten te veranderen door elke reclameboodschap vanaf onze kindertijd.

SI: Er wordt tegenwoordig veel gepraat over de ineenstorting van het kapitalisme, de afwijzing van neoliberale waarden en systemen. En je had het over de jaren 30. Dat is interessant, want precies zoals we in de jaren 30 de opkomst van het fascisme zagen, zien we het nu opnieuw, of het nu in politieke termen is of als een economisch consumptiegedreven fascisme, een economisch fascisme. Ik vraag me af hoe jij het ziet?
JL: Ik denk dat we precies op dat punt zijn. Het is een tijd van de grote ontrafeling. Of het nu extreemrechtse, fascistische ideeën zijn of over een echt regeneratieve toekomst – dit zijn de ideeën waartoe mensen die ontevreden zijn over onze samenleving aangetrokken worden. Dat is de reden waarom het de verantwoordelijkheid is van iedereen die strijdt voor het leven, voor een menselijk en natuurlijk bloeien, om deze ideeën op de best mogelijke verbindende manier naar buiten te brengen, zodat mensen er enthousiast en geïnspireerd door kunnen raken. En hun eigen leven in deze strijd voor de toekomst inzetten. Wat hier van cruciaal belang is, is een visie te bieden op hoe een beschaving eruit kan zien en daarom heb ik die video ‘Visie op de wereld in 2050’ op mijn website gezet [The Great Transformation, Or How We (Just) Avoided a Climate Catastrophe]. Ik raak steeds enthousiaster over wat een ‘ecologische beschaving’ wordt genoemd – een concept van een beschaving gegrondvest op een ander stel principes dan die waarop de huidige gebaseerd is. Onze huidige beschaving is gebaseerd op de exploitatie van hulpbronnen en kankerachtige groei, gewoon groeien en groeien totdat we alles vernietigd hebben. Het is gebaseerd op de vernietiging van het leven zelf. Het zuigt het leven uit de mensheid en uit de natuur om rijkdom en aandeelhouderswaarde te creëren. Maar een ecologische beschaving zou gebaseerd zijn op principes van het leven en onderlinge verbondenheid, integratie en veerkracht, waarbij het op een duurzame manier floreren van mensen met elkaar en de natuurlijke wereld de basis zou zijn voor hoe we onze instellingen organiseren, hoe we handel drijven met elkaar, hoe technologie zich
ontwikkelt, hoe we ons verhouden tot de natuur, hoe we onszelf voeden. Al deze dingen zouden gebaseerd zijn op een fundamenteel andere reeks principes en structuren. Het opwindende is dat al deze denkprocessen er al zijn. Het is niet zo dat we ze nog moeten uitvinden. Over de hele wereld komen briljante mensen bij elkaar, die al in die opkomende toekomst leven. Zij doen wat we nodig hebben voor die toekomstige ecologische beschaving. Ik weet niet wie het zei, maar het is geweldig: “De toekomst is er al, hij is alleen nog niet zo goed verdeeld.” We moeten op de hoogte raken van de prachtige ideeën, nieuwe technologieën, enzovoort, en deze integreren in een nieuw type ecologische beschaving.

Verklaring van Jeremy Lent
Sinds ons gesprek is de wereld zich blijven inzetten voor de drastische transformatie die ons allen wacht. Hier volgen enkele ontwikkelingen die hierbij wat mij betreft het meest in het oog springen:
• In een rapport maakt het WWF bekend dat de mensheid sinds 1970 wereldwijd 60 procent van alle zoogdieren, vogels, vissen en reptielen heeft uitgeroeid. • Het IPCC waarschuwt dat we slechts 12 jaar hebben om een klimatologisch kantelpunt te vermijden dat zal leiden tot onomkeerbare zichzelf versterkende ontwikkelingen.
• Jair Bolsonaro is verkozen tot president van Brazilië; hij heeft beloofd zich terug te trekken uit het Akkoord van Parijs en de verwoesting van de Amazone door mijnbouw en monocultuur te verergeren. • De Democraten hebben het Huis van Afgevaardigden in de VS teruggewonnen, en de progressieve Alexandria Ocasio-Cortez heeft een radicale Groene New Deal voorgesteld voor het Democratische verkiezingsprogramma van 2020, waarmee de VS een visionaire koploper voor het klimaat kan worden.
• De nieuw gevormde Extinction Rebellion [zie blz.18; Red.] startte een strategie van directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid door vijf bruggen in Londen af te sluiten.

De waarheid dat de toekomst is wat wij er collectief voor onszelf van maken is nooit duidelijker geweest dan nu. Periodes van steeds grotere turbulentie zullen onvermijdelijk leiden tot diepgaande overgangen in onze culturele, politieke en economische systemen. Zoals ik in een recent artikel schreef: “Naarmate het huidige systeem in de komende jaren afbrokkelt, zullen steeds meer mensen over de hele wereld gaan beseffen dat er een fundamenteel ander alternatief nodig is. Of ze zich wenden tot bewegingen gebaseerd op vooroordelen en angst of meedoen in een visie voor een betere toekomst voor de mensheid, hangt in grote mate af van de ideeën die voor hen beschikbaar zijn.” Iedere lezer van dit tijdschrift heeft een rol te spelen in de collectieve beslissing van de mensheid of we een erfenis van bloei of dood nalaten voor toekomstige generaties. De inzet is nog nooit zo hoog geweest.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.