door de Meester —, via Benjamin Creme (7 september 2015)

Spoedig, zeer spoedig nu, zullen mensen zich de macht realiseren die onbenut in hun handen ligt. Ze zullen inzien dat ze het vermogen hebben om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat vrijheid, rechtvaardigheid en juiste verhoudingen tot elkaar onontbeerlijk zijn voor het menselijk leven. Velen roepen om de structuren die de schepping van deze gezegende toestand zullen garanderen.
Dit maakt voor Maitreya duidelijk dat de wereld gereed is voor het nieuwe stelsel. Mensen dienen de beperkte beschikbare tijd daarom te benutten om Zijn aanwezigheid bekend te maken en zo Zijn weg bereiden.

V. Maken Maitreya of de Meesters onderscheid tussen ‘vluchtelingen’ en ‘economische vluchtelingen’?
A. Voor de Meesters is er geen verschil. Het zijn allemaal mensen en ze verdienen allemaal te leven.

V. 1) Zal de financiële crash eind 2015 voldoende zijn om het nieuwe systeem in te luiden? 2) Of moeten we ook wereldoorlogen, ziekten en voedsel- en energietekorten verwachten in 2016?
A. Nee. 2) Het zal de gebruikelijke ontregeling van het leven met zich meebrengen, maar er zal geen wereldoorlog komen.

V. 1) Wat is de mening van uw Meester over de vernietiging van oude opgravingen, zoals de Boeddha’s van Bamyian (Afghanistan) en Palmyra in Syrië? 2) Denkt u dat het de moeite waard en mogelijk zal zijn om ze te herstellen?
A. 1) Het is onverantwoordelijk. 2) Ja, tot op zekere hoogte.

V. Er bestaan vele oude bijgeloven met betrekking tot de ‘bloedmaan’; is daar iets van waar? Op 27-28 september 2015 is er een bloedmaan, een maansverduistering en een supermaan. Zullen deze gebeurtenissen enige invloed hebben op gebeurtenissen in de wereld, gegeven het feit dat het volgens de voorspellingen een turbulente tijd zal zijn?
A. Deze gebeurtenissen zijn niet van diepgaande betekenis.

V. Meestal vermijd ik complottheorieën, maar er zijn steeds meer berichten dat de NASA fotografische bewijzen van het bestaan van UFOs verdoezelt. Probeert de NASA informatie voor het publiek te verbergen? Zo ja, waarom? De waarheid zal op zeker moment toch aan het licht komen?
A. Ja, ze zijn bang om vervangen te worden vanwege hun jarenlange houding tegenover UFO’s. Maar inderdaad, de waarheid zal aan het licht komen.

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op televisie in China?
A. Ja, van tijd tot tijd.

V. Hoeveel miljoenen mensen zullen Maitreya zeker verwelkomen en Hem accepteren wanneer Hij Zichzelf als de Wereldleraar bekend maakt?
A. Voldoende.

V. Hoeveel miljoenen mensen, denken de Meesters, zullen Maitreya op Verklaringsdag of kort daarna als de Wereldleraar accepteren?
A. Voldoende.

V. Heeft Maitreya nog steeds een ‘facsimile’ van Zichzelf in Zijn ashram nabij Mysore, in het zuiden van India?
A. Ja.

V. Wanneer zal Maitreya Verklaringsdag inluiden?
A. Wanneer de mensheid gereed is.

V. Ik zag in 2001 een video waarin gezegd werd dat Maitreya 1,5 miljard mensen achter Zich heeft staan die gereed en bereid zijn om Hem in Zijn taak te steunen. Hoeveel mensen heeft Hij nu, in 2015?
A. Voldoende.

V. U heeft eens gezegd dat er in België een waterbron is die door Maitreya is opgeladen. 1) Is het de bron van St. Méen bij Brûly-de-Pesche? 2) Zo niet, waar zijn de geneeskrachtige eigenschappen van dat water dan van afkomstig?
A. 1) Nee. 2) De Meester Jezus

Veel lof
Tijdens een evenement van Share International op 7 juni 2015 in San Francisco met de titel ‘Hoe herstellen we onze gebroken wereld?’ liep ik naar buiten om ons aankondigingsbord  op de stoep recht te zetten. Ik zag een Spaanse man van middelbare leeftijd met een heel zuivere aura, Raul genaamd, aandachtig naar ons bord kijken. Hij sprak Engels met een accent en zei “Dank je” en dat “we mensen zoals jij nodig hebben” om zulke evenementen te organiseren. Hij was moeiteloos geduldig terwijl ik aantekeningen maakte tijdens ons gesprek, waarbij ik hem meer dan eens vroeg te herhalen wat hij gezegd had.
Hij zei dat dit een evenement was dat “hoop” gaf en “licht in de duisternis” en “motiverend” was. Hij zei dat er “veel goede mensen zijn, goede zielen, die in de duisternis leven”, omdat de “werkelijke feiten nog niet openbaar gemaakt zijn”. Hij gaf aan dat “informatie langzaam doordringt” en ook dat “mensen bang zijn vervolgd te worden omdat ze uiting geven aan hun ideeën en overtuigingen”, bijvoorbeeld “bidden tot wat je ook maar gelooft”.
Hij legde uit dat dit evenement mensen onderrichtte over “de betekenis van hun leven, de aard van het heelal en de aard van de Schepper”. Hij zei dat het “mensen tot betere strijders maakt, betere soldaten, met meer wijsheid en kennis”.
Hij zei dat dit “een sterk schild” was en een “code om vol te houden en te doen wat je moet doen”, teneinde “je werkelijke doel” te vervullen.
Toen hij wegging, keek hij omhoog en zei: “Dank u, Vader, dat ik op straat mag lopen (en borden vinden die dit evenement aankondigen.)” Hij had aangegeven dat hij al veel aankondigingskaartjes in winkels had gezien. Hij zei dat hij later op de dag bij het evenement zou komen.
Kunt u zeggen of deze man een bijzondere persoon was?
J.K., Oakland (Californië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder van de Meester
Jezus was.

Hulpvaardigheid met een glimlach
Op 29 november 2014 reed ik met mijn scootmobiel van de plaatselijke supermarkt terug naar huis toen de scooter plotseling stil viel. Hij was niet voldoende opgeladen en daar stond ik, een eindje bij mijn huis vandaan. Gelukkig zag ik twee politieagenten (op de stoep) naar me toelopen, beide hadden gele jacks aan, dus vertelde ik hun wat er aan de hand was.
Het waren opgewekte, vriendelijke mannen en wetend dat ik niet ver weg woonde (20 minuten) duwden ze me samen naar huis, regelrecht de scooterstalling in. Wat was ik dankbaar! Ze maakten grappen en zeiden: “We hebben voor vandaag onze goede daad gedaan!”
Waren zij wellicht Meesters?
T.W., Crewe (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘twee politieagenten’ discipelen van de Meester Jezus waren.

Stralende boer
Zaterdag 20 juni 2015 was ik op weg om me aan te sluiten bij een anti-bezuinigingsdemonstratie in Londen, die eindigde op het Parlementsplein buiten de Parlementsgebouwen. Ik was net uit de trein gestapt op [station] Victoria toen ik een kleine oosters uitziende hereboer naar me toe zag lopen. Hij straalde vreugde uit en mensen draaiden zich vanzelfsprekend om, om hem te groeten. Hij droeg een hoge van gras gemaakte hoed, waar bovenop een veer uitstak; hij had een staf in zijn ene hand en met de andere trok hij een zwarte plastic vuilnisbak voort waar aan de bovenkant wat planten uit te voorschijn kwamen. Hij was goed gekleed, droeg een tuniek, een kleurig vest, leggings en stevige schoenen. Ik draaide me om, om naar hem te kijken en zag de lachreactie van alle mensen met wie hij in contact kwam. Ik wist niet zeker of er een verband was, maar dit was interessant omdat ik net begonnen was met groente kweken op een biodynamische boerderij, en ik met iemand had gesproken over de voordelen van een Japanse methode om groente te kweken die permakwekers ‘fuggaging’ noemen (telen met stromulch).
Toen realiseerde ik me dat ik laat was en haastte me naar de demonstratie.
Was deze boer misschien een discipel van de Meester Jezus? Ik ben u dankbaar wanneer u het uw Meester kunt vragen.
S.P., Ashurst Wood (W.Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oosters uitziende boer’ een discipel van de Meester Jezus was.

Dankbaar
Omstreeks 28 juli 2015 kwam er in onze ijswinkel Laolao in het winkelcentrum Forum Algarve in Faro (Portugal) een kleine man van Indiase afkomst en met een Indiaas accent binnen en vroeg om sigaretten. Hij bleef maar: “Dank u, dank u, dank u” tegen me zeggen. Hij kwam een paar dagen achter elkaar en was heel aardig. Hij was een eenvoudig man, aldoor in het blauw gekleed. Bovendien was er in die dagen een wierookgeur in ons huis en we gebruiken geen wierook. We komen meer te weten over Maitreya en de Meesters en we zouden graag willen weten wie deze man was, of hij een Meester was of een gewone man? Is de wierookgeur van de Meesters of is het verbeelding?
L. en D.P., Faro (Portugal).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘kleine Indiase man’ een woordvoerder van de Meester Jezus was. De wierookgeur is van de Meesters.

Grote verwachtingen
Onlangs heb ik een experiment geprobeerd. Als het geen verbeelding of toeval is kan het nuttig zijn. Een tijdje terug trof een brief in Share International me waarin een woordvoerder zei dat groepen zichzelf beperken door hun instelling en dat is, zo leek hij te suggereren, de reden waarom er niemand of maar een paar mensen kwamen om heel belangrijke informatie te horen. Dit zette me aan het denken.
Een poosje geleden organiseerden en adverteerden we voor een lezing. Soms komen er heel wat mensen bij evenementen en andere keren zijn er weer weinig geïnteresseerden, dus besloot ik met een soort daad van vertrouwen en door visualisering echt een specifiek aantal mensen te verwachten en daar om te vragen, zonder me vast te klampen aan aantallen.
Alleen het vertrouwen hebben dat het zal gebeuren en me geen zorgen maken over hoeveel mensen er komen. De eerste keer vroeg ik om 12. Elf mensen kwamen!
De volgende keer bedachten we dat we dat verzoek zouden verdubbelen; we zetten dus 20 stoelen klaar. We kregen 21 mensen (dat is een beetje overdreven want de twee sprekers die de lezing samen gaven, zijn meegeteld)! We weten niet of het zomaar geluk was maar we zijn van plan in de toekomst dezelfde positieve instelling te proberen. We weten dat het aantal mensen dat voor een activiteit komt niet de hoofdzaak is en het is een uitdaging het evenwicht te vinden tussen positief zijn en niet te bezorgd. Het is zoiets als proberen invocatief te zijn. Dank u.
Medewerkers Informatiecentrum Share Nederland, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt: ja, het is werkelijk. Het advies is meer te verwachten door meer te doen.

Maitreya’s Lichtschip
Ik heb de afgelopen week een heel vreemd pulserend licht aan de westelijke hemel gezien op 25 juli 2015 om 02.35 uur.
Het was ongeveer 4-5 dagen geleden dat ik het voor het eerst zag om ongeveer dezelfde tijd en in dezelfde positie. Het maakte vreemde bewegingen, wat me zei dat het geen bekend luchtvaartuig was. Ik woon in Chickasha (Oklahoma, VS) en kijk bijna elke avond naar de sterren en heb nooit eerder zoiets gezien. Wat was het?
R.T., Chickasha (Oklahoma, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het Maitreya’s Lichtschip was.

Tiener sterft en ontmoet de Meester Jezus
Zack Clements, een 17 jarige American football-speler op de middelbare school in Brownwood (Texas,VS ) was op 5 mei 2015 sprintjes aan het trekken op de Victory Life Academy toen hij plotseling bewusteloos neerviel. Ziekenhuisartsen probeerden hem bij te brengen, maar stonden na 20 minuten zonder pols of hartslag op het punt hem dood te verklaren, toen zijn polsslag terugkeerde. Hij werd per vliegtuig overgebracht naar het Cook kinderziekenhuis in Fort Worth, waar hij dagen later op de intensive care afdeling bijkwam en zijn ouders een buitengewoon verhaal vertelde.
“Toen ik die twintig minuten buiten bewustzijn was, zag ik een man met lang warrig haar en een nogal zware baard, en het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat hij Jezus was,” vertelde Zack later aan CBS Dallas-Forth Worth. “Ik ging naar hem toe en hij legde zijn hand op mijn schouder en zei dat alles goed zou gaan en ik mij geen zorgen hoefde te maken.”
Zacks ouders, Billy en Teresa Clements, geloven dat de heropleving van hun zoon een goddelijk wonder moet zijn. “Dat hij zo maar ontwaakt en ons vertelt dat hij zoiets heeft meegemaakt. Het is gewoon niet te verklaren. Het kan menselijkerwijs niet verklaard worden,” aldus Billy Clements. Teresa meent ook dat Zack met de hulp van Jezus weer tot leven is gekomen. Ik ben gewoon blij dat hij besloot dat ik mijn jongen weer terug heb,” vertelde ze CBS. (Bron: Daily Mail, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Zack inderdaad de Meester Jezus ontmoette.)

 

Ufo-waarnemingen

 

Minneapolis (Minnesota, VS) — Diverse ooggetuigen namen op 9 augustus 2015 om 22.30 uur een ‘ring van lichten’ waar die tot wel een uur lang in de lucht zweefde. (Bron: National UFO Reporting Center, VS)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de UFO een ruimtevaartuig was van Mars.)

Colima-vulkaan, Mexico — In juli 2015 werd een diamantvormige UFO op een webcam vastgelegd direct boven de mond van de vulkaan Colima. Plaatselijke inwoners melden vaak waarnemingen van UFO’s in de omgeving. De verbreiding van webcams rond de wereld is inmiddels een waardevol instrument om ufo’s te filmen. (Bron: ufosightingsdaily.Com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

 

Graancirkels in Engeland 2015

Dit jaar zijn er in vele delen van de wereld graancirkels verschenen, maar als altijd worden veruit de meeste formaties in de akkers in het zuidwesten van Engeland aangetroffen, met name de provincie Wiltshire.
Steve en Karen Alexander fotograferen deze buitengewone verschijnselen nog altijd en publiceren hun bevindingen op hun website, temporarytemples.co.uk.

Clearbury Ring, nabij Nunton (Wiltshire), gemeld op 7 juli 2015. Deze formatie in een tarweveld had een lengte van 122 meter (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit patroon door Ruimtebroeders van Venus werd gemaakt.)

Etchilhampton, nabij Devizes (Wiltshire). De formatie verscheen op 4 augustus 2015 in een tarweveld en had een doorsnede van ongeveer 67 meter. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit patroon door Ruimtebroeders van Venus werd gemaakt.)

Winterbourne Stoke Down (Wiltshire), gemeld op 10 juli 2015. Deze formatie in een tarweveld had een doorsnede van 61 meter. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze formatie door Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

 

Hampton Lucy (Warwickshire), werd op 8 augustus 2015 gemeld. De diameter was ongeveer 36 meter, en de formatie verscheen in een tarweveld. (© Steve Alexander)
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze formatie door de Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

Haselor nabij Alcester (Warwickshire), gemeld op 19 juli 2015. De formatie in een tarweveld had een doorsnede van 76 meter. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit patroon door de Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

 

Ox Drove, Bowerchalke (Wiltshire), in een tarweakker, op 8 augustus 2015 gemeld. De formatie was 61 meter in doorsnede. (© Steve Alexander)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze formatie door de Ruimtebroeders van Mars werd gemaakt.)

In december 2014 zag A.dB uit München een appel met een kruis erop. Een foto van een soortgelijk teken in Share International oktober 2004 bewoog hem ertoe deze foto in te zenden.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken is, gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Tijden van beproeving’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

De tijd is gekomen om het proces van verandering te beginnen, om het leven van de mensen zodanig om te vormen, dat de God in de mens van hem uitstraalt. Dit, Mijn vrienden, is niet moeilijk te verwezenlijken, want in jullie allen huist zo’n Goddelijk Wezen. Mijn taak zal het zijn in jullie dat Stralende Licht op te roepen, en je naar de Bron ervan te leiden. Mijn Meesters werken eveneens in hun verschillende centra, en via Hen vindt het Plan voortgang. Het is Mijn werk om dat Plan op zo’n manier te organiseren, dat zo min mogelijk verdeeldheid ontstaat. Veel dat geliefd is moet verdwijnen. Hang niet aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. (Maitreya, Boodschap nr.74)

Ontwaak spoedig voor de nieuwe dag. Polijst opnieuw iedere schitterende aspiratie. Een nieuw licht, het Licht van de Wereld, is nu, wederom, onder jullie. Ontsluier het toenemende licht dat nu ieder ontvankelijk wezen binnenstroomt, en herstel de wanverhoudingen uit het verleden. Wij waken en wachten en zijn bij jullie. Iedere dag brengt Onze Aanwezigheid dichter bij jullie gezichtsveld. Wanneer jullie ons zien, zul je weten dat de tijd is gekomen om samen te werken aan de bescherming van het mensenras: niet langer mogen de “marktkrachten” het opgaande pad van de mens vernietigen. Niet langer mag wrede ambitie heersen over de levens van de mensen. Nooit meer mogen miljoenen te midden van overvloed sterven van de honger. Niet langer mag de toekomst van de jongeren over hun hoofden heen worden verkocht. De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid wenkt. Aanvaard het, aanvaard het. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid’)

De huidige wereldwijde ineenstorting van de economie (die wordt voorgesteld als ’neergang’ of ‘recessie’) is in feite het teken van het einde van de oude orde en brengt nu al een verandering teweeg in de houding van veel mensen, jong en oud. Wanneer dezelfde mensen Maitreya horen spreken over de noodzaak van eenvoudiger leven en samendelen van de hulpbronnen om vrede via rechtvaardigheid te bereiken, zullen zij bereidwillig op Zijn oproep reageren. Zijn leringen en pleidooi zullen mensen inspireren tot een enorme reactie van verlangen naar samendelen, rechtvaardigheid en daarmee vrede. Het is aan onszelf, wij moeten zozeer naar vrede verlangen dat we het verleden willen opgeven en ons voor de ene mensheid willen inzetten. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

De tijd van toetsing begint. Het is Mijn plan jullie deze twee alternatieven voor te leggen, de mogelijkheden en de valkuilen aan te geven. De keus is aan jullie; jullie moeten beslissen, vanuit je eigen door God gegeven vrije wil. Als jullie voor God kiezen, en in Mijn hart weet Ik dat zulks het geval is, zal Ik jullie tot Hem leiden; en samen zullen wij ons leven van dienstbaarheid, aan Hem en aan de wereld, vóórleggen aan Hem. Velen van de Mijnen doen dit al. Hieraan ontlenen zij de benaming “Mijn geliefden”. Sluit je aan bij deze ware dienaren van de wereld. Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Voor dit werk van voorbereiding rest weinig tijd. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods plan; zij zijn één en hetzelfde. Mijn Meesters zullen jullie de eerste stappen laten zien die uit het moeras voeren. Zij zullen jullie laten zien dat een eenvoudiger leven mogelijk is, in volledig geluk en verwerkelijkte goddelijkheid, door middel van liefde voor en dienstbaarheid aan onze broeders. Dit is van oudsher de Weg; het is de weg van alle tijden; bij God verandert in feite niets. Maak nu jullie keus: dien Mijn Plan en zie het Licht dat jullie naar de toekomst wenkt, of luid voor altijd de doodsklok van berouw. (Maitreya, Boodschap nr.16)

De prestaties van het tijdperk, de aspiraties van de massa’s, de bereidheid tot samendelen, de hulpagentschappen, organisaties als de Verenigde Naties en de verschillende internationale groeperingen die achter de schermen mensen verenigen en een besef van internationalisme en samenwerking geven, zullen blijven bestaan en groeien; die kunnen in de nieuwe situatie alleen maar opbloeien. Maar bekrompen, nationalistische structuren die in de weg staan, die gebaseerd zijn op wedijver, marktwerking en hebzucht, zullen “de aanval van het nieuwe”, de ideeën van de nieuwe tijd niet kunnen weerstaan. Als eerste zullen de aandelenmarkten van de wereld verdwijnen. Die staan, zoals Maitreya heeft gezegd, op instorten. Ze zullen ten onder gaan omdat ze juiste menselijke verhoudingen in de weg staan. Ze houden geen enkel verband met de noden van de landen, zelfs niet op het gebied van handel. Ze zijn een anachronisme, door Maitreya zo treffend “casino’s” genoemd waarvoor, althans in hun huidige vorm, geen rol is weggelegd in de toekomst. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie Gods aard leren kennen als Licht en Liefde en Wil. Moge het zo zijn dat deze goddelijke aspecten door jullie worden weerspiegeld. Wanneer dit zo is, kan Ik door jullie heen werken. Ik heb jullie nodig. Ik heb jullie allen nodig om met Mij te delen in de wederopbouw van deze wereld, om aan de mensen hun vertrouwen en blijdschap terug te geven, om de eerste levensbehoeften beschikbaar te stellen aan de armen van deze Aarde, en zo het evenwicht te herstellen. Het is Mijn taak jullie de juiste werkwijze te tonen; het is aan jullie om te handelen en Mijn Plan uit te voeren. Ik weet dat Ik op jullie kan vertrouwen en een beroep kan doen. Mijn Liefde omvat allen. (Maitreya, Boodschap nr.76)

Met de ineenstorting van de wereldeconomie zullen de mensen zich bewust worden van hun eenheid. Dit besef zal een diepgaande invloed hebben op hun houding tegenover oorlog. Ze zullen inzien dat ze met elkaar verbonden zijn in een strijd om het bestaan, en de woorden van Maitreya zullen luider in hun denken weergalmen. Samendelen, rechtvaardigheid en vrede zullen als krachtige symbolen van de toekomst in het denken van de mens groeien, als aangeboren rechten van iedereen, de weg naar juiste verhoudingen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Problemen die op actie wachten’)

Zonder het te beseffen, maakt de mensheid een grote geestelijke crisis door die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen worden opgelost door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van afgescheidenheid. Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene goddelijke bron en identiek zijn aan die bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

We zullen zien dat de marktwerking, die het credo is geworden van zovele politici, beteugeld wordt. Ze heeft velen beroofd van hun gezondheid en bezit, maar de mensen worden nu wakker uit naam van de menselijkheid. De rijkdom van de naties zal onder allen worden verdeeld. (Maitreya, Maitreya’s Wetten — De Wetten van het Leven)

Spoedig zullen jullie de spanningen zien afnemen die de wereld thans in hun greep houden. De gebeurtenissen naderen een crisis die deze afscheidende krachten zal doen verdwijnen en ruimte zal scheppen voor verstandiger visies. Economische noodzaak dwingt zelfs de rijkste landen tot meer mondiaal denken, meer in lijn met de behoeften van de groep. Spoedig zullen de moeilijkheden, veroorzaakt door hebzucht, dwingen tot een herbezinning op economische theorieën en praktijken en de weg banen tot een rechtvaardiger wereld. Deze dag is niet vlakbij, maar niet al te ver af. Wees niet bang, het Plan heeft niet gefaald. Waarlijk, het Plan voltrekt zich. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het plan voltrekt zich’)

Spiritualiteit is de wezenlijke aard van ons bestaan, die slechts moet worden uitgedrukt in uiterlijke vormen. Alles wat we ons kunnen voorstellen bij menselijke activiteiten, kan of móet zelfs, geestelijk zijn. Ware moraliteit heeft niets te maken met bepaalde normen en waarden die de mensheid heeft ontwikkeld, die passen in een bepaalde maatschappij of een bepaalde religie, maar is iets dat inherent is aan onze geestelijke aard. Wanneer wij een economisch systeem opzetten dat gebaseerd is op samenwerking en samendelen, in plaats van op concurrentie en marktwerking, dan creëren we een morelere economische structuur. Wanneer de beurzen instorten, zal de mensheid oog in oog komen te staan met haar illusies omtrent de aard van de werkelijkheid. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Door Mijn Aanwezigheid zal de Wet van Samendelen tot uitdrukking komen. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toegroeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Breng Liefde tot uitdrukking door samen te delen, en verander de wereld. Schep om je heen een sfeer van vrede en vreugde, en maak met Mij alle dingen nieuw. Mijn Komst kondigt verandering aan, evenals verdriet over het verlies van de oude structuren. Maar, Mijn vrienden, de oude flessen moeten aan scherven, de nieuwe wijn verdient betere. Mijn vrienden, Mijn broeders, Ik ben nu dicht bij jullie. Ik zie boven en rondom jullie je aspiratie tot Liefde en Vreugde. Ik weet dat deze aspiratie wijdverbreid is onder de mensheid; dit maakt Mijn Wederkomst mogelijk. (Maitreya, Boodschap nr.82)

Het moment is daar
door de Meester —, via Benjamin Creme

Vele jaren hebben Wij, jullie Oudere Broeders, de mensen gewaarschuwd hoe gevaarlijk het is om blindelings de marktwerking te volgen, die zelf blind is. Aldus kan de huidige wijdverspreide economische en financiële crisis niet onverwacht gekomen zijn. De ‘zeepbel’ gecreëerd door wedijver en hebzucht moest onvermijdelijk barsten. Toch staan de ‘geldmagnaten’ die dit torenhoge bouwwerk op drijfzand hebben gebouwd, perplex van het resultaat, onmachtig als zij zijn om de oorzaken van de ineenstorting te begrijpen, en zoeken reeds naar betere manieren om dezelfde dwaasheid voort te zetten.
De mensen van de landen die het zwaarst getroffen worden door de recente gebeurtenissen, kennen de oorzaken van de ineenstorting echter wel en zijn boos omdat ze weten dat zij het zijn die de komende maanden en jaren ontbering en armoede zullen lijden.
Maitreya, die geduldig in de coulissen wacht, ziet dit als een periode van gelegenheid die Hem in staat stelt in het openbaar te verschijnen en Zijn openlijke missie te beginnen. Aldus is het lange wachten op Zijn naar buiten treden bijna voorbij. Nu zeer spoedig zullen mensen Maitreya’s oproep tot actie en verandering horen.
Te midden van de talloze analisten tot wie de media zich hebben gewend voor uitleg en advies, bevinden zich reeds enkelen die wijselijk waarschuwen dat radicale verandering cruciaal is; dat toezicht op en reglementering van de ‘geldmagnaten’ de hoogste prioriteit moeten krijgen om herhaling te voorkomen. De mensen roepen op tot eerlijkheid en rechtvaardigheid, en zijn geenszins bereid om genegeerd te worden. Derhalve is het moment daar, zodat ten langen leste Maitreya’s woorden kunnen worden gehoord en gezien als verstandig en waar. Hij zal de mensen zeggen dat voortzetting van de huidige wanorde slechts verdere chaos zal brengen, dat alleen volledige en geordende wederopbouw van het mondiale economische stelsel rechtvaardigheid en vrede zal brengen, dat zonder zulke rechtvaardigheid en vrede de toekomst er zeer somber uit zou zien. Hij zal hun zeggen dat wij het antwoord in onze handen hebben, dat de wereld één is, dat we in eenheid leven en bloeien of ten onder zullen gaan. Stukje bij beetje zal Maitreya de wereld deze dingen vertellen en de mensen zullen reageren. Ten overstaan van hun huidige leiders zullen ze Zijn goede bedoeling inzien en de gelegenheid verwelkomen om Zijn raad in praktijk te brengen.
Hoe lang deze fase zal duren is moeilijk te voorspellen, maar onder de huidige chaotische omstandigheden kan het relatief zeer kort zijn. De hebzuchtige ‘geldmagnaten’ zijn ontmaskerd en hun methoden ondeugdelijk gebleken. De mensen die slechts voldoende willen hebben om hun kinderen fatsoenlijk groot te brengen zijn meer dan gereed voor de veranderingen en de uitdagingen van de toekomst. Zij willen rechtvaardigheid en vrede, en zijn bereid tot samendelen om die kostbare doelen te bereiken. De mensen staan klaar; de ‘geldmagnaten’ zijn verbijsterd en likken hun wonden; ook Maitreya staat klaar en heeft Zijn hand aan de deur. (Share International, november 2008)

Stephen Leahy: Your Water Footprint
‘Uw watervoetafdruk’
boekbespreking door Betsy Whitfill

Sinds enkele jaren wordt er gewaarschuwd dat de watervoorraden in de wereld afnemen. Zoals met zoveel waarschuwingen nemen we het serieus, om vervolgens in onze dagelijkse routines te vervallen in de zekerheid dat de deskundigen de problemen wel zullen oplossen. Wat kunnen wij er immers aan doen? Het grote, schitterend geïllustreerde boek van Stephen Leahy, Your Water Footprint (Uw watervoetafdruk) is een werkboek dat ons bewust maakt, voornamelijk gericht op Noord-Amerikanen. Het beschrijft nauwkeurig welke hoeveelheden zoetwater nodig zijn om onze hoog-consumptieve manier van leven in stand te houden en hoe onze levensstijl onze planeet drooglegt.
Terwijl hij begint met de vermelding dat dagelijks 1100 miljard kubieke meter regenwater op de aarde valt, schrijft Leahy dat het meeste in de oceanen eindigt. Slechts 2,5 procent van al het beschikbare water op aarde is zoet, en veel daarvan zit opgesloten in ijs en permafrost. Anders gezegd, wanneer een 18-liter fles staat voor al het water op aarde, zijn slechts drie theelepels daarvan drinkbaar zoetwater. Degenen van ons die wonen waar regen overvloedig is, zelfs met inbegrip van droogtecycli, verkeren in gezegende onwetendheid over hoe kostbaar ons water eigenlijk is.
De gemiddelde Noord-Amerikaan verbruikt voor dagelijkse activiteiten 378 liter zoetwater – gazon besproeien, auto wassen en het vullen van zwembaden niet meegerekend. Maar in delen van Afrika en Azië lopen vrouwen dagelijks 6 km met een paar liter (hopelijk drinkbaar) water in containers op hun hoofd om te drinken, te koken en schoon te maken. Men vraagt zich af wanneer de wereld de rechtvaardige verdeling van hulpbronnen in praktijk brengt, wat voor transportsysteem nodig is om het beschikbare zoetwater te verdelen. En hoe zullen ontwikkelde landen met een overvloed aan zoetwater leren om onnodig verbruik te verminderen?
Allereerst moeten we ons bewust worden van hoeveel water (zoetwater!) nodig is om voedsel, kleding en energie die we kopen, te produceren. Leahy illustreert dit met slimme, begrijpelijke grafieken die de hoeveelheden “virtueel water” – het niet direct zichtbare water dat nodig is voor teelt en productie – van veelgebruikte producten weergeven. Dit is waar bewustwording echt begint.
Als we cola als voorbeeld nemen, dan is er eerst het directe gebruik van zoetwater, aangezien cola bijna geheel uit water bestaat. Echter, de virtuele extra waterhoeveelheid wordt afgeleid uit de hoeveelheid die nodig is voor de verbouw en raffinage van de suiker en vanille, en de extractie van cafeïne uit koffiebonen. Ook is er de plastic fles die uit olie gemaakt wordt door een industrie die een notoire waterverbruiker is. Tenslotte is er het water dat nodig is voor de productie van de verpakking en verzending. Uiteindelijk is de watervoetafdruk van een 500 ml fles cola 175 liter. Om een kilo rundvlees te produceren is maar liefst 15.400 liter water nodig. Een kopje thee kost 35 liter water, terwijl een kopje koffie 140 liter vraagt. Een katoenen T-shirt vergt 2.500 liter water om te maken, een spijkerbroek 7.600 liter.

Water om energie te produceren
De pulp- en papierindustrie verbruikt en vervuilt meer water per ton product dan elke andere industrie in alle geïndustrialiseerde landen. Energieproductie is de op één na grootste verbruiker van zoetwater: Veertig procent van het industriële watergebruik in de VS wordt gebruikt om de centrales te koelen. Leahy merkt op dat bij de watervoetafdruk van elke energiecentrale ook het waterverbruik voor de mijnexploitatie van kolen en uranium, winning van aardgas en de bouw van infrastructuur opgeteld moet worden.
Of een energiecentrale nu wordt gevoed door kolen, aardgas of kernsplijting, er wordt water verwarmd tot stoom om turbines die de elektriciteit produceren te laten draaien. Water wordt gebruikt om energie te produceren en energie wordt gebruikt om water op te pompen en te distribueren, dus hoe hoger de energievraag, hoe hoger het waterverbruik. Het grootste deel van dat water wordt teruggegeven aan de bron, een nabijgelegen rivier of meer, maar het is warm water dat vissen en waterfauna doodt. Ofschoon fabrieken die in de afgelopen 30 jaar gebouwd zijn hun koelwater hergebruiken, doen oudere dat niet.
Leahy voltooit zijn beknopte analyse van het enorme waterverbruik in de olie- en gasindustrie door op te merken dat, hoewel energiebedrijven tot de rijkste ter wereld behoren, ze onnoemelijke hoeveelheden zoetwater (kennelijk zijn betrouwbare gegevens niet “direct beschikbaar”) gebruiken en vervuilen, en er niets voor betalen.
Waterkracht, afkomstig van dammen, heeft ook een hoge “water-naar-elektriciteitvoetafdruk” door verdamping in de bijbehorende reservoirs. Leahy noemt het voorbeeld van Lake Mead in de Colorado-rivier, achter de Hoover-dam nabij Las Vegas (Nevada), dat 4160 miljoen kubieke meter per jaar verliest aan verdamping en volgens de laatst gepubliceerde meting op het laagste niveau staat sinds het in 1937 werd aangelegd.
Zonne- en windenergie gebruiken geen water, schrijft Leahy, behalve wat er wordt verbruikt bij de bouw van de infrastructuur. Recente ontwikkelingen in het ontwerp van zonneconcentrators (grote rijen spiegels die zonlicht concentreren op een watertoren om stoom te genereren voor het aandrijven van turbines) hebben geleid tot kleinere watervoetafdrukken dan oudere concentrators. De nieuwste centrale in de Mojave-woestijn gebruikt een methode van droge koeling die maar net zoveel water vraagt als nodig is voor twee holes op een golfbaan, terwijl hij genoeg elektriciteit levert voor 100.000 huizen.
Wat betreft windenergie, schrijft Leahy dat in 2013 het toegenomen gebruik van deze hernieuwbare energiebron het jaarlijkse waterverbruik in de VS verminderde voor de opwekking van elektriciteit met 154 miljard liter, ofwel 490 liter per Amerikaan, terwijl tegelijkertijd de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales met 95,6 miljoen ton afnam. Leahy citeert cijfers van The American Wind Energy Association dat deze vermindering van CO2 gelijk is aan 16,9 miljoen recent geproduceerde auto’s op de Amerikaanse wegen.
Deze gegevens laten duidelijk zien dat het gunstig is om zo snel mogelijk over te gaan op zonne- en windenergie en tegelijkertijd de gebruikte technologieën te verbeteren. In delen van de wereld waar water van nature schaars is, zal zonne-en windenergie de sleutel tot een duurzame toekomst zijn.
In zijn uitgebreide bespreking van hoe water beschikbaar is en gebruikt wordt, waar het wordt opgeslagen en hoeveel meer grondwater wordt gebruikt dan er wordt aangevuld, geeft Leahy de lezer een dynamisch beeld van de rol van water in ons leven. Zijn nadruk ligt op bewustwording in de hoop dat een ieder van ons zal leren om water verstandig te gebruiken en te eisen dat onze industrieën hun watervoetafdruk evalueren en beperken.

Grondwateruitputting
In een artikel van 15 juli 2015 schrijft de Washington Post over een tien jaar durende studie met behulp van satellietgegevens van NASA, waaruit blijkt dat 21 van de 37 grootste aquifers van de wereld zich nu onder een duurzaam niveau bevinden. Grondwater, dé bron voor landbouw en stedelijk gebruik in de hele wereld, raakt sneller op dan het kan worden aangevuld, en het toenemende zoutgehalte van het grondwater is langzaam bezig gewassen te verwoesten. Leahy schrijft dat 1,6 miljoen hectare landbouwgrond jaarlijks wordt prijs gegeven vanwege verzilting. Dat komt neer op elk jaar de gezamenlijke oppervlakte van Connecticut en Rhode Island.
Door toenemende stadsbevolking, in combinatie met wereldwijde droogte, is het aantal waterputten dat wordt geslagen tot kritieke hoogte gestegen. Leahy schrijft dat boeren in India 23 miljoen waterputten hebben geslagen om hun gewassen te irrigeren. In één Indiase staat is het grondwaterpeil met 6 meter gedaald. Het duurt tientallen jaren, zo niet eeuwen om deze aquifers weer aan te vullen. Een artikel op takepart.com ‘Al dorstig? Acht steden waar het water vreemd genoeg opraakt’, bericht dat er acht grote steden zijn waar water opraakt vanwege een verscheidenheid aan potentieel oplosbare redenen, zoals slecht beheer en verouderde techniek: Tokio, Miami, Londen, Caïro, Sao Paulo, Beijing, Bangalore en Mexico-Stad.

Waterbesparende tips
Leahy sluit af met een hoofdstuk over waterbesparende tips voor ieder persoonlijk die, gezien de afschrikwekkende mondiale feiten en trends, onbetekenend lijken maar hij verzekert de lezer dat iedere inspanning waardevol is. Ja, neem kortere douches, bespaar op papier, repareer waterlekkage, houd koud gefiltreerd kraanwater in de koelkast in plaats van gebotteld water te kopen, bijvoorbeeld.
Maar daarnaast kunnen waterbesparende veranderingen in levensstijl zich vertalen in aanzienlijke waterbesparingen, wat samen met een beetje hulp van moeder Natuur de huidige trend in de richting van ernstige watertekorten kan verlichten. Leahy doet een aantal suggesties, zoals:
- minder autorijden om minder benzine te verbruiken
- lokale overheden en de media stimuleren om op een regelmatige basis actief waterbesparing te bevorderen
- kinderen op jonge leeftijd waterbesparende gewoonten aanleren
- voorstellen dat uw werkgever een training om water te besparen onderdeel maakt van voorlichting aan werknemers en dat het kantoorgebouw overgaat op nieuwe waterbesparende kranen en toiletten
- voorstellen dat lokale waterbesparingstechnieken aan lokale of nationale bureaus voor toerisme worden gegeven, zodat toeristen en bezoekers deel van het lokale plan voor verduurzaming kunnen worden
- tweedehandskleding kopen
- minder vlees eten
- kopen bij bedrijven die behoud van water bevorderen.
Leahy adviseert: “Draai de kraan dicht en laat hem dicht.”

Stephen Leahy, Your water footprint: The shocking facts about how much water we use to make everyday products. Firefly Books, 2014.

Migratiecrisis: de kern van de zaak

Bijzonder adviseur van de VN Philippe Douste-Blazy stelt de cruciale vraag: “Wie kan deze mensen weigeren? Wie?”
Maar Douste-Blazy zegt niet alleen dat de crisis afschuwelijk is, hij gaat verder: hij roept op tot noodhulp, onmiddellijke humanitaire hulpverlening op de korte termijn en “een aanhoudende mondiale inspanning om extreme armoede de komende decennia terug te dringen”.
Philippe Douste-Blazy, ondersecretaris-generaal van de VN en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, zegt dat de wereld moet begrijpen dat economische ongelijkheid mensen net zo goed van huis verdrijft als oorlog. Hij duidt aan dat “2 miljard mensen ter wereld minder dan 1,25 dollar per dag verdienen. Het verschil tussen nu en 20 jaar geleden is dat iedereen elkaar vandaag de dag kan zien – het is de globalisering van de economie en de globalisering van communicatie: internet, TV, radio, het is compleet nieuw.”
Hoewel hij onderkent dat veel vluchtelingen het geweld en de onderdrukking in landen als Syrië, Eritrea, Somalië en Soedan ontvluchten, benadrukt Douste-Blazy ook dat “50 procent probeert extreme armoede te ontvluchten”.
“Het aantrekken van meer politieagenten, soldaten en kustwachten of het bouwen van muren is niet de oplossing. De enige oplossing is te vermijden dat de migranten naar Europa moeten komen.”
“Extreme armoede is niet de oorzaak van alle oorlogen, maar in deze regio – in Afrika ten zuiden van de Sahara – zie je een vicieuze cirkel van extreme armoede, die leidt van corruptie naar geweld, naar conflict en burgeroorlog, en uiteindelijk extreme armoede.”
De bijzonder adviseur van de VN zei dat de aanhoudende crisis de wereld moet overtuigen van de noodzaak om meer te investeren in armoedebestrijding. Nu de VN later deze maand vergaderen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s), ter vervanging van de Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s), en de mondiale agenda voor de komende 15 jaar vaststellen, moet, zo zei hij, de wereld ‘geen woorden, maar daden’ tonen. “We moeten gebruik maken van deze vergadering in New York om te zeggen ‘Kijk, we gaan een innovatief financieringsplan voor ontwikkeling opstellen om deze DOD’s te bereiken’ – een Marshall-plan voor Afrika ten zuiden van de Sahara, want ik kan me niemand in Mali, Senegal of Ivoorkust voorstellen die graag naar London, Parijs of Oslo wil komen als hij/zij ook thuis bij de familie zou kunnen blijven.”
Douste-Blazy zei dat, hoewel hij goed bekend is met de discussies over ontwikkelingshulp en corruptie, en geen voorstander is van economische bijstand, de mensen op zoek zullen blijven gaan naar een beter leven, zolang zij en hun kinderen verstoken blijven van basisrechten als drinkwater, voedsel, primaire gezondheidszorg, onderwijs en sanitair. “Ik leer liever iemand vissen dan hem elke dag een vis te geven,” zei hij. “Maar dat wordt onmogelijk als een kind sterft voordat het vijf is, te jong nog om naar school te gaan.” (Bron: theguardian.com)
Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN zei in juni 2015: “Het is tijd om het feit onder ogen te zien dat, evenals de golven van de zee die veel migranten oversteken, de eb en vloed van menselijke migratie niet stopgezet kan worden. Daarom moet de internationale gemeenschap de migratiekwestie met begrip en compassie behandelen…
“Degenen die nu migreren doen dat om dezelfde redenen die miljoenen Europeanen eens aanspoorden om hun landen te ontvluchten. Zij ontvluchten armoede, oorlog en onderdrukking, of zijn op zoek naar een beter leven in een nieuw land…
“Dit is geen pleidooi voor onbeperkte migratie. Maar het is belangrijk om het feit te accepteren dat pogingen om migratie te blokkeren gedoemd zijn te mislukken, met desastreuze gevolgen voor mensenlevens – of ze nu verloren gaan op zinkende boten in de Middellandse of de Andamanse Zee, of door xenofobisch geweld in Zuid-Afrika, India of elders.”
“Het bouwen van hogere muren kan niet de oplossing zijn. Migratie zal voortduren zolang wij de armsten en kwetsbaarsten niet verheffen uit de omstandigheden waar zij momenteel voor vluchten. Begin jaren 80 werkte ik voor het VN Vluchtelingenagentschap en ik herinner me hoe de politieke leiders, intellectuelen en academici van Europa zich achter de bootvluchtelingen uit Vietnam schaarden. De wereld heeft een morele plicht om nu ook op deze manier samen te komen.” (Bron: projectsyndicate.org)

Islamitische leiders roepen op tot actie tegen klimaatverandering

Islamitische leiders uit 20 landen brachten onlangs een radicale nieuwe verklaring over klimaatverandering uit, waarin zij hun medemoslims oproepen om voor de planeet te zorgen en wereldleiders vragen om hun verbruik van fossiele brandstoffen af te bouwen.
Deelnemers aan het Internationaal Islamitisch Klimaatveranderingssymposium in augustus 2015 sloten de top in Istanbul (Turkije) af met een formele verklaring over ecologische kwesties. De verklaring – die duidelijk stelt dat klimaatverandering reëel en “door de mens veroorzaakt is” – is een deels theologisch en deels wetenschappelijk document dat door een islamitisch morele lens naar de problematiek kijkt en onmiddellijke actie van wereldleiders eist om onze opwarmende planeet te redden.
“Hoewel onze soort de opdracht heeft gekregen om als verzorger of beheerder (khalifah) voor de aarde op te treden, zijn we verantwoordelijk geweest voor dusdanige verwording en vernieling dat het planetaire leven, zoals wij het kennen, ernstig gevaar loopt,” aldus de verklaring. “Buitensporige vervuiling door fossiele brandstoffen dreigt de geschenken van God, die wij kennen als Allah, te vernietigen – geschenken zoals een functionerend klimaat, schone lucht om te ademen, regelmatige seizoenen en levende oceanen.”
“Wat zullen toekomstige generaties zeggen over ons, die hun een verwaarloosde planeet nalaten? Hoe zullen we onze Heer en Schepper onder ogen komen?” voegden de auteurs toe.
In de verklaring stonden ook specifieke aanbevelingen voor wereldleiders die aanwezig zullen zijn bij de door de VN gespon-sorde internationale gesprekken over klimaatverandering in Parijs. De auteurs spoorden rijke landen aan om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, over te stappen op hernieuwbare energiesystemen en om verarmde gemeenschappen die lijden onder de fikse gevolgen van klimaatverandering – waaronder delen van de wereld waar veel moslims wonen – te steunen.
“Wij roepen [de leiders die in Parijs om de tafel zitten] op … om in hun gesprekken tot rechtvaardige en bindende conclusies te komen, daarbij rekening houdend met de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen in naam van de rest van de mensheid, en ons de weg te wijzen naar een nieuwe manier om om te gaan met God’s Aarde,” aldus het document.
De verklaring is ondertekend door de 60 deelnemers aan de vergadering, waaronder prominente moslims als Shaban Ramadha Mubajje, de grootmoefti van Uganda, en Mohamed Ashmawey, hoofd van de Islamic Relief Worldwide. Bovendien lieten de organisatoren – Islamic Relief Worldwide, het Islamitisch Forum voor Milieu en Ecologische Wetenschappen, en GreenFaith – in een persbericht optekenen dat de verklaring ook wordt ondersteund door leiders die afwezig waren op de conferentie, zoals de grootmoefti van Libanon.
“Namens de Indonesische Raad van Ulema en 210 miljoen moslims verwelkomen wij deze verklaring en zetten we ons in voor het implementeren van alle aanbevelingen,” aldus Din Syamsuddin, voorzitter van de Indonesische Raad van Ulema (een vereniging van moslimgeleerden) in een toelichting.
De verklaring van de moslimleiders verschijnt in navolging van een alom geprezen encycliek van paus Franciscus in juni 2015, waarin hij oproept tot een drastische transformatie van de mondiale economieën en energiesystemen om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering af te wenden.

Daarnaast hebben honderden rabbijnen in mei 2015 een Rabbijnse Brief over de Klimaatcrisis gepubliceerd en hebben verscheidene andere geloofsovertuigingen en kerken zich aangesloten bij de wereldwijde beweging om hun financiële belangen terug te trekken uit de fossiele brandstofindustrie.
Hoewel de verklaring van het islamitische symposium gericht was aan wereldleiders, riep het moslims uit alle geledingen op om klimaatverandering in hun eigen leven tegen te gaan.
Het document stelt: “Wij roepen moslims overal ter wereld op om in navolging van het voorbeeld van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) gewoontes, denkwijzen, en de grondoorzaken van klimaatverandering, ecologische afbraak en het verlies van biodiversiteit in hun eigen invloedssferen aan te pakken en een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarvoor wij ons geplaatst zien.” (Bronnen: thinkprogress.org; commondreams.org)