De wereld is gereed

door de Meester —, via Benjamin Creme (7 september 2015)

Spoedig, zeer spoedig nu, zullen mensen zich de macht realiseren die onbenut in hun handen ligt. Ze zullen inzien dat ze het vermogen hebben om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat vrijheid, rechtvaardigheid en juiste verhoudingen tot elkaar onontbeerlijk zijn voor het menselijk leven. Velen roepen om de structuren die de schepping van deze gezegende toestand zullen garanderen.
Dit maakt voor Maitreya duidelijk dat de wereld gereed is voor het nieuwe stelsel. Mensen dienen de beperkte beschikbare tijd daarom te benutten om Zijn aanwezigheid bekend te maken en zo Zijn weg bereiden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.