door de Meester —, via Benjamin Creme

Vroeg of laat zal de werkelijkheid van hun onderlinge afhankelijkheid doordringen tot de landen en hun leiders. Dit besef zal een geheel nieuwe houding teweegbrengen ten opzichte van de problemen waarmee zij heden worstelen, en zal leiden tot eenvoudiger, en wijzere, oplossingen voor deze moeilijkheden. Een geleidelijke verandering in zienswijze zal de huidige felle concurrentie en confrontatie vervangen door wederzijds begrip en samenwerking. Dat niet alle landen zich in hetzelfde tempo in deze richting bewegen, moet gezegd worden, maar de doeltreffendheid en onmiskenbare deugdelijkheid van de methode zal tenslotte zelfs de minst optimistische partij aanmoedigen om de voordelen ervan voor allen te zien. Elke stap voorwaarts zal dit proces versterken en de voortgang naar samenwerking versnellen. Op deze wijze zal zich een gezondere verhouding tussen de landen ontwikkelen, die mettertijd zal leiden tot een waarachtig gevoel van broederschap. Vele kleinere landen erkennen reeds de werkelijkheid van onderlinge afhankelijkheid, maar door gebrek aan macht worden hun stemmen niet gehoord. Grote en machtige landen wijzen dergelijke denkbeelden minachtend af, hun trotse onafhankelijkheid verblindt ze voor de werkelijkheid van hun relatie tot de wereld. De mens evolueert slechts langzaam en heeft tijd en experiment nodig om belangrijke vooruitgang te boeken, en alleen op deze manier worden deze verworvenheden evenwichtig en blijvend. De Verenigde Naties is, vanzelfsprekend, het forum waarin de stem van de kleinere landen verheven en gehoord kan worden. Dit is slechts mogelijk wanneer de Veiligheidsraad, met zijn arbitraire vetorecht, wordt afgeschaft. Hij heeft zijn bruikbaarheid overleefd en moet spoedig plaatsmaken voor een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zonder het misbruik van macht en veto. Dan zullen we de landen zien handelen zonder de belemmeringen van het vetorecht en de financiële prikkels van grote mogendheden. Degenen die het hardst schreeuwen om democratie in vreemde landen zijn vreemd genoeg blind voor haar afwezigheid in de zalen van de Verenigde Naties. Mensen moeten tot het besef komen dat de volken van alle landen één en gelijk zijn, ieder afhankelijk van elkaar. Niet één land bezit de wereld of kan haar regeren. Niet één land kan op zichzelf tegenover de rest staan. De dagen van wereldheerschappij en macht zijn voorbij. De mens staat op de drempel van een nieuw begrip van zijn rol op planeet Aarde. Dit betekent een verandering in zijn verhouding tot zijn medereizigers op het pad naar wijsheid en waar rentmeesterschap over de rijkdom van de planeet. Wij, jullie Oudere Broeders, zullen de mensen helpen om deze verandering te realiseren.

Maitreya zal de mens het alternatief laten zien van handelen en de transformatie van de wereld. Hij zal laten zien dat zonder verandering van richting de toekomst zeer moeilijk en onaangenaam zou zijn. Hij zal de mensen eveneens inspireren zich bewust te worden van hun onderlinge afhankelijkheid, van de realiteit van hun Broederschap.

Vragen en antwoorden – een selectie
V. Welke Meesters zal Maitreya rond de tijd van Zijn Verklaring noemen en voorstellen? (Lezing Londen, juli 2011) A. Op Verklaringsdag zal Hij Zijn groep voorstellen, de Meesters. Hij zal er een aantal voorstellen: de Meester Jezus, de Meester Morya, de Meester Koot Hoomi en verscheidene andere Meesters. Zij zullen later naar voren treden, één voor één, en Hun werk in de openbaarheid beginnen dat ze sinds 1975 in stilte hebben gedaan.

V. Kan Maitreya Zichzelf in meerdere of verscheidene lichamen tegelijk vertonen?
A. Ja.

V. Kan Hij in meerdere fysieke lichamen tegelijk bestaan?
A. Ja. Je hebt geen idee over wat voor soort man we het hebben!

V. Leven alle Meesters op onze planeet in een niet-fysiek lichaam?
A. Veel van de Meesters op onze planeet leven in een etherisch lichaam, maar inmiddels leeft ongeveer twee derde van Hen in een grofstoffelijk lichaam en een derde in een etherisch lichaam.

In het licht van de huidige diplomatieke ontwikkelingen herdrukken we hier een kort fragment uit het artikel ‘Nadere gedachten over eenheid’ van Benjamin Creme’s Meester.

“Noord-Korea …is de jongste van al deze naties, ontstaan uit de opdeling van het oorspronkelijke Korea. Zijn intenties zijn ook het moeilijkst te voorzien, aangezien het zo druk bezig is de wereld te overtuigen van zijn verrichtingen. Helaas heeft het enige nucleaire slagkracht verworven en moet als ongeleid projectiel onder de landen worden beschouwd. Zoals algemeen bekend wordt het door zijn heersers eerder overheerst dan geleid en moet het nauwlettend in de gaten gehouden worden door de Verenigde Naties als geheel. Zijn volk hunkert naar erkenning en voedsel. De naties van de wereld moeten beide royaal met Noord-Korea delen.* “Vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde toeschouwer geeft deze beoordeling veel reden tot angst en bezorgdheid. De Meesters zien echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI, september 2012) [*Cursivering door de redactie.]

In 2013 ging Benjamin Creme op dezelfde kwestie in:

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken? A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China. (SI, mei 2013)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Bevestiging
Op zaterdagavond 7 april 2018 gingen mijn vrouw en ik uit eten in een restaurant. Een kleine, oudere Chinese vrouw met een rugzakje zat aan het tafeltje achter ons. Nadat ze besteld had, stond ze op en begon grappen te maken met de eigenaar. Daarna kwam ze naar ons toe en begon te praten, en hoewel we haar niet konden verstaan, begrepen we wat ze bedoelde door haar gebaren, vrolijke stem en lachende gezicht. Af en toe stond ze tijdens haar maaltijd op en liep naar andere tafels. Ze leek grote vreugde te verspreiden waar ze ook ging. Haar manier van doen was heel vreugdevol en ze vond het duidelijk leuk om mensen gelukkig te maken. Terwijl ze rondliep kwam ze een paar keer naar ons toe en schonk ons zelfs een keer thee in! We vroegen de eigenaar wie ze was. Hij vertelde ons dat ze twee of drie keer in de week kwam, maar nooit ’s avonds (het was na 19.00 uur), en hij wist niet waarom ze er die avond was. Toen begon ik te denken dat ze een ‘goede genius’ zou kunnen zijn. Het was verbazingwekkend hoe blij en gelukkig ze mensen maakte en iedereen reageerde heel spontaan bij haar. Er zaten drie mensen aan een tafel naast haar, die me ook als ‘bijzondere mensen’ opvielen! Op een gegeven moment ging de vrouw op heel hartelijke en liefdevolle manier met hen in gesprek. Wanneer ze niet rondliep, at ze stilletjes haar eten (al die tijd met haar rugzak om!). Vreemd genoeg bestelde ze nadat ze klaar was met eten een paar gestoomde noedels en kwam toen naar ons toe en bood ons er een aan. Toen we weggingen draaiden we ons om naar de vrouw om gedag te zeggen en ze vouwde haar handpalmen voor haar gezicht samen, een gebaar dat wij ook naar haar maakten! We gingen ‘opgebeurd’ weg. Ik heb het ‘gevoel’ dat het Maitreya was (geen woordvoerder of een vertegenwoordiger), en dat de drie aan de tafel misschien de Meester Jezus, een discipel en ook weer Maitreya waren! We weten dat er geen manier is om dit te bevestigen, maar de reden waarom ik dat denk heeft te maken met het feit dat kort voor Benjamin Creme overleed, er ervaringen waren met Maitreya die als twee mensen tegelijkertijd op dezelfde tijd en dezelfde plaats verscheen; maar ‘dat gevoel’, en dat is nog belangrijker, heeft te maken met iets wat me de dag ervoor op het werk overkwam. (Zie Tekenen: brief ‘Maitreya drukt Zijn stempel’).
R.S., Burnaby (BC, Canada).

Elke dag wonderen!
Op 21 maart 2018 ontving ik het maartnummer van de Spaanse editie van Share International. Toen ik er doorheen bladerde en bij de Tekenen het schilderij “Het Laatste Avondmaal” zag, dacht ik erover om een foto te maken voor in mijn eetkamer, maar verderop, toen ik ‘Lezers schrijven’ las realiseerde ik me dat die foto verband hield met het verhaal waar de muziek vandaan kwam. [Zie ‘Hemelse muziek’ bij Lezers schrijven in het maartnummer van Share International, blz. 22 en de bijbehorende foto op blz. 11]. Vanaf het moment dat ik hem zag, had ik een overtuigender reden om hem op de juiste plaats neer te zetten; het was niet alleen vanwege de muziek, maar ook om waar hij religieus en mystiek voor staat en vanwege zijn artistieke kwaliteit. Ik maakte die dag een foto met mijn smartphone en ging daarmee naar de fotostudio om een kopie te maken. De volgende dag werd ik om ongeveer 5 uur ’s ochtends wakker en omdat ik geen slaap meer had besloot ik tv te kijken. Ik zette de tv op mute om het nieuws te lezen en mijn slapende man niet te storen. Toen hoorde ik zachte muziek. Ik veranderde van kanaal om na te gaan of de nieuwszender het nieuws met muziek op de achtergrond uitzond. Aangezien het niet van het tv-toestel kwam, zat ik stil en heel aandachtig naar de muziek te luisteren. Het was heel laag en erg zacht, het klonk als een harp, heel mooi. Ik luisterde er ongeveer 20 minuten naar, toen vertelde ik het mijn man en zei dat het als hemelse muziek klonk. Ik had de foto op Witte Donderdag genomen [de avond van het Laatste Avondmaal], zodat het verband houdt met het onderwerp van de foto en zette de foto diezelfde dag in de eetkamer. Ik heb de muziek niet weer gehoord, maar zou het erg graag nog eens horen. Ik denk dat elke nieuwe dag ons verrast met de wonderen die mensen in deze tijden overkomen.
L.M., Cuba.

Sta open voor communicatie
Verscheidene weken geleden bracht Maitreya’s woordvoerder, die nogal geregeld bij ons op bezoek komt, een uur door in het Informatiecentrum in Amsterdam en sprak met ons. Het gesprek ging over allerlei onderwerpen: de etherische gebieden, etherische stof, praten of lezen, dat wil zeggen woorden kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden, maar gedachten via de ether sturen – dat was de beste manier om te communiceren. We praatten over de toestand van de wereld in het algemeen. Hij zei dat we niet lang hoeven te wachten voor we Maitreya zien – dit jaar. (Eerder dit jaar, bij een van onze lezingen in januari, vertelde hij de aanwezigen “dit is het jaar”.) Een dag of zo daarna kwam onze vaste woordvoerder van de Meester Jezus langs; hij zag dat er binnen een tamelijk groot tv-scherm stond, richting straat, waarop dvd’s van lezingen van Benjamin Creme (met ondertiteling) worden afgespeeld. Zo nu en dan hebben we een scherm in de etalage, maar dat was nu al weer enige tijd geleden. De jonge woordvoerder vroeg waarom we het scherm niet in de etalage hebben in plaats van binnen naar de straat gericht. “Voorbijgangers kunnen de dvd bekijken wanneer zij willen!” We zeiden dat we dat meteen zouden doen, en dat gebeurde. Een paar weken later verwachtten we min of meer dat Maitreya’s woordvoerder een lezing in het centrum zou bijwonen; hij kwam niet. Maar later die dag, 8 april, kwam onze vaste woordvoerder voor de Meester Jezus weer langs en zei dat hij erg blij was het scherm in de etalage te zien. “Goed zo! En o ja, tussen twee haakjes, is de krant met basisinformatie nu …umm… al beschikbaar?” Daar moesten we om lachen omdat we juist onze plannen hadden besproken om die krant weer te laten verschijnen. Dus het lijkt erop dat hij ons op een heel grappige, vriendelijke manier scherp houdt.
Medewerkers informatiecentrum Share International/Nederland, Amsterdam.

Vreemde gebeurtenissen
In mei 2001 maakte ik een dolfijnentochtje in de buurt van Bimini. Ik durfde niet met ze te zwemmen en bleef op de boeg van de boot. Op een gegeven moment kon ik ergens in het water horen fluiten. Het was niet het gewone geluid van dolfijnen. 1) Verschijnt Maitreya in andere vormen? Kwam dit fluiten van Maitreya? 2) Op een dag was de zon helemaal omringd door duisternis en er was een licht dat deze cirkel van duisternis omsloot. De zon leek heel klein, zo omringd door die duisternis, en onze boot voer in het licht. Weet u wat dat was? T.G., Lowell (MA, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde: 1) Ja. 2) Het was een teken van Maitreya.

Tekenen van de tijd – een beperkte selectie

“Zij die zoeken naar tekenen…”

Maitreya drukt Zijn stempel

Geachte redactie, Ik werk in het postkantoor en op vrijdag 6 april 2018 moest ik een tamelijk groot pakket van de ene plek naar ergens anders verplaatsen. Er zaten wat zwarte tekens op het pakket die niets anders voorstelden dan wat zwarte strepen. Toen ik het pakket neergezet had en naar mijn werkplek terugging, zag mijn collega dat ik een sierlijke ‘M’ op mijn overhemd had. Hij bevond zich op mijn borst, aan de rechterzijde, dicht bij het geestelijk hartcentrum! Er zijn mensen die zeggen dat ze denken dat het een ‘teken’ van Maitreya kan zijn. PS: Na de avond daarop in het restaurant (zie de brief ‘Bevestiging’ in Lezers schrijven) ben ook ik ervan overtuigd dat het meer is dan het lijkt! RS., Burnaby (BC, Canada).

Leerlingen van de openbare Brahmana Palli-school nabij Sai Baba’s ashram in Puttaparthi (India), in maart 2006. Foto genomen door D.M. tijdens een bezoek dat zij en vrienden aan de school brachten, waarbij cadeaus aan de kinderen werden gegeven en zij hun kamers aan de bezoekers lieten zien.

Op 13 maart 2018 fotografeerde een ooggetuige bij Engelpunt in Jacksonville (Florida, VS) tijdens zonsopkomst een engelachtige figuur van licht in de lucht. (Bron: ufosightingsdaily.com; YouTube: MRMBB333)

Op 10 februari 2018 fotografeerde NASA’s Zon- en Heliosfeerobservatorium nabij de zon een reusachtig gevleugeld voorwerp. (Bron: ufosightingsdaily.com)

door Sophie Grandguillaume (fragmenten uit het artikel)

We staan aan de vooravond van grote veranderingen. De Verschijning van de Geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Wijsheid, maakt de transformatie van de oude tot de nieuwe wereld mogelijk. Hoe kan deze transformatie bereikt worden? In dit artikel willen we een poging doen om de verschillende stadia te schetsen die de schepping van de nieuwe beschaving vergezellen en bevorderen. Laten we eerst de Veruiterlijking als politieke gebeurtenis beschouwen. De Veruiterlijking is het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, dat wil zeggen de uiterlijke verschijning, de terugkeer van de Hiërarchie in de wereld van alle dag. In deze context is het redelijk om de manier te onderzoeken waarin mensen in het dagelijks leven deze terugkeer begrijpen en aanvaarden. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ‘ontvangst’ correct en zo gunstig mogelijk verloopt? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst bepalen wat politiek is. Wat maakt een politieke daad? Politiek is alles wat verband houdt met de polis [de ideale stad-staat], met de organisatie van die samenleving en het leven erin. De geschiedenis van de mensheid laat zien dat er twee soorten politiek zijn: de politiek die zich richt op het scheiden van mensen en die welke zich richt op het verenigen van mensen. We zijn altijd gedwongen geweest om te kiezen tussen deze twee vormen. We kunnen vaststellen dat de mens het pad heeft gevolgd dat scheidt, ook al is er door de geschiedenis heen geprobeerd om samenlevingen te vestigen waarin mensen zich inspanden om volgens de Wetten van Eenheid te leven. Waar heeft het de mensheid aan ontbroken om haar in staat te stellen volgens de Wetten van Eenheid te leven? Streven om eenheid op zuiver materieel niveau te scheppen is niet genoeg. En streven om eenheid te creëren op het zuiver geestelijk niveau is ook niet genoeg. Te grote nadruk op het een of het ander heeft tot mislukking geleid. De toekomst van de mensheid ligt daarom in de correcte uitdrukking, op dezelfde tijd en in dezelfde ruimte, van deze twee tegengestelden: het materiële en het geestelijke. Het is daarom belangrijk om na te denken over de vorm die we de Nieuwe Stad, de nieuwe samenleving, geven, als we erin willen slagen te leven volgens de Wetten van Eenheid en de Veruiterlijking van de Hiërarchie ten volle willen manifesteren. Als de esoterische traditie altijd onderkend heeft dat er geen scheiding of tegenstelling is tussen het materiële en het geestelijke, is het aan ons om daar op politiek niveau vorm aan te geven, dat wil zeggen haar te veruiterlijken.

Hoe zouden we de samenleving, de polis, en de groep moeten organiseren zodat het materiële en het geestelijke aspect samen kunnen werken en groeien? Door over deze vraag na te denken kan dit de mensheid ertoe brengen om de verschillende bekende politieke en godsdienstige paden die ze tot nu toe gekend heeft, te heroverwegen en opnieuw te formuleren. Als we naar politieke bewegingen kijken, zien we twee belangrijke tendensen aan het werk. De eerste is de ontwikkeling van het materiële voor zichzelf, zonder verband met het geestelijk aspect. Deze tendens kan door de gehele menselijke geschiedenis waargenomen worden en wordt gekenmerkt door de onwetendheid en afwijzing van het geestelijke. Dit wordt tegenwoordig ‘kapitalisme’ genoemd, in al zijn verschillende vormen. De tweede politieke tendens is de ontwikkeling van het materiële, niet voor zichzelf, maar voor de mensheid. Dit zijn alle pogingen om de hulpbronnen van een groep samen te voegen, bekend

als “communisme” in al zijn historische varianten. Maar voor zover deze pogingen alleen op materieel vlak plaatsvonden, zonder kennis of erkenning van het geestelijk aspect, mislukten ze, zoals ook het kapitalisme mislukt. Uit dit overzicht in vogelvlucht kunnen we opmaken dat de erkenning van het geestelijke een noodzakelijke voorwaarde is voor de juiste ontwikkeling van de mensheid op materieel en politiek vlak. Met de cyclische verschijning van grote Leraren heeft de mensheid regelmatig de stimulans ontvangen om de volmaakte polis te scheppen: een waarin de ontwikkeling van de mensheid tegelijkertijd op het materiële en op het geestelijke vlak uitdrukking zou vinden. Deze stimulansen zijn in verschillende godsdiensten geconcretiseerd in al hun vormen. En net zoals de verschillende politieke paden in gebreke zijn gebleven, hebben ook de verschillende godsdienstige paden gefaald in hun pogingen om de volmaakte polis te scheppen. Dit is grotendeels te wijten aan de afkondiging van dogma’s die tot materiële wetten zijn verworden en geleid hebben tot misvatting van de verhouding tussen de materiële en geestelijke aspecten van het leven en daarmee tussen het politieke en geestelijke domein. De vele pogingen tot “godsdienstig communisme” (pogingen om de volmaakte samenleving te scheppen) zijn ook dode letters gebleven omdat ze zich in de schaduw van officiële godsdienstige structuren ontwikkeld hebben, zonder relatie tot het politiek domein of enige uiterlijke realiteit. Wat er in de grote godsdiensten ontbroken heeft, is juist het begrip van wat godsdienst is en vervolgens de correcte verkondiging dat politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden en gelijkwaardig zijn…. Beseffen dat we de Veruiterlijking zijn is daarom een belangrijke stap voor onze groep in het proces van de ‘ontvangst’ van de terugkerende Hiërarchie. Tenslotte kunnen we zeggen dat het vormgeven aan de Veruiterlijking als politieke, opvoedkundige en wilsdaad ons als groep het recht geeft om opnieuw te kiezen. De gelegenheid om te kiezen, die zolang ontbrak, wordt ons nu als menselijke groep weer gegeven. Door een wilsdaad, op het politieke vlak, kunnen we nu een bewuste keuze maken om met en voor het Licht te werken. De Terugkeer van de Hiërarchie van Meesters van Wijsheid is de gelegenheid die ons toestaat om ons als menselijke groep te verzetten tegen het kwaad en het te overwinnen door een daad van de wil. Het stelt ons ook in staat om de band met de ziel en de geest op te eisen als natuurlijk vereiste dat uitgedrukt moet worden in de politiek – op collectief én individueel niveau. We kunnen dus op individueel en op collectief niveau zeggen: “Ja, ziel en geest bestaan. Ja, ik kan in contact zijn met deze niveaus. Ja, ik bevestig dat. Ja, ik heb het recht om dat te bevestigen.” En door dit uit te spreken als ontologische bevestiging, bevestig ik het als een politiek recht, ontdaan van elk dogma; en daarmee schep ik de Nieuwe Beschaving. Het werk dat ons in de komende jaren wacht is derhalve immens. Het is een kwestie van dit doel tot een onderwerp van gesprek maken, zodat het bereikt kan worden. Het is een kwestie van de stappen definiëren die ons naar dit doel zullen leiden: de politieke en godsdienstige terreinen herdefiniëren, ze in de juiste richting heroriënteren in dienst van de menselijke evolutie en kennis van het Zelf bekrachtigen als natuurlijk vereiste voor de ordening van het politieke veld.