De nieuwe omgeving door de Meester —, via Benjamin Creme (31 mei 2014)
Wanneer de Meesters Hun historische terugkeer naar de wereld van alledag beginnen, zullen Zij ondervinden dat er veel te doen valt om adequaat in de nieuwe omgeving te kunnen functioneren. Zoals velen weten, is telepathie Hun normale wijze van communicatie, maar om met mensen te werken zullen Zij opnieuw de reeds lang afgeschafte menselijke spraak moeten leren. Vele van jullie Oudere Broeders zijn reeds druk bezig met de problemen van het werken op het stoffelijk gebied. Op deze wijze zal een grotere mate van vertrouwen en werkgemak ontstaan. Bovendien hebben vele Meesters eeuwenlang weinig of geen direct contact met de mensheid gehad en zullen de situatie en manier van werken in alle opzichten dus als nieuw ervaren. Natuurlijk passen de meeste Meesters zich zeer vlug aan en leren snel, maar onvermijdelijk zal de onbekende ervaring van het werken op de uiterlijke gebieden veel van sommige Meesters eisen. Al vele jaren zijn bepaalde Meesters bezig een grote groep discipelen op te leiden voor de moeilijke taak om de plannen – politiek en economisch – van de nieuwe beschaving ten uitvoer te brengen. Deze opgeleide mannen en vrouwen, die bij democratische stemming verkozen zijn, zullen de plannen van de verdergevorderde leden van de Hiërarchie concreet en tot werkelijkheid maken. Zo zal het herstel van de wereld soepel voortgang vinden, naarmate de noden van de volken erkend en aanvaard worden. De taak van herstel is immens en biedt de mensen een veld van dienst aan als nooit te voren. Ontelbare miljoenen die in armoede en gebrek leven moeten de eerste ontvangers zijn van een noodhulpprogramma op een schaal zoals die nooit eerder ondernomen werd. Geleidelijk aan zullen onze reusachtige steden plaats maken voor kleinere met een overvloed aan tuinen en parken. De lelijke sloppenwijken van nu zullen vervangen worden door gebieden waarin stimulans en rust afgewisseld worden. Een van de merkbare verschillen zal zijn het ontbreken van vervuiling en smog. In stad en land zal frisse lucht werkelijk fris zijn. Reizen zal snel en stil zijn en de langste reizen kort en plezierig. Vermoeidheid zal verdwijnen. Vanzelfsprekend zal de verwezenlijking van dit alles tijd vergen, maar stap voor stap zal het zoeken naar schoonheid de grondtoon van ons bestaan worden. Onbeperkte, gratis energie, bezit van allen en gedeeld door allen, zal deze transformatie waarborgen. Aldus zal het Nieuwe Tijdperk worden ingeluid en alle mensen oproepen om zich tot het uiterste in te spannen in dienst aan het Plan.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Nee. 2) 51 (per 29 mei 2014). Maitreya heeft inmiddels Zijn eerste interview in China gegeven (op 27 mei bekendgemaakt door Benjamin Creme tijdens een lezing in Friends House).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 1 (mei 2014). In totaal 136 interviews tot nu toe.

V. Zijn er mensen in Rusland die beseffen dat Maitreya geen gewone man is, maar mogelijk de langverwachte Leraar?
A. Dat is onwaarschijnlijk.

V. Zijn Maitreya en de Meesters ‘tevreden’ met de reactie op Maitreya’s denkbeelden in de landen waar Hij op tv is geweest?
A. Dit impliceert dat Zij verwachtingen hebben. Dat is niet de manier waarop Maitreya werkt.

V. Volgens twee wetenschappelijke artikelen die in mei 2014 werden gepubliceerd smelt een groot deel van de west-Antarctische ijskap en is dat niet meer te stoppen. Als gevolg daarvan is een wereldwijde stijging van de zeespiegel van meer dan 3 meter in de komende honderd jaar wellicht onvermijdelijk. Bent u het eens met deze onheilspellende voorspelling van wetenschappers over het onvermijdelijke smelten van west-Antarctica en de gevolgen daarvan voor de zeespiegels wereldwijd? Kan er iets gedaan worden om het smelten te stoppen of te vertragen of de mondiale gevolgen te verzachten?
A. Ja, dit gebeurt echt, maar volgens mijn informatie zal de stijging van de zeespiegel eerder binnen 20 jaar plaatsvinden. De Meesters maken Zich zeer grote zorgen over deze en andere vormen van klimaatverandering. Volgens de Meesters is 80 procent van de opwarming van de Aarde en daarmee klimaatverandering het gevolg van menselijk handelen. We moeten daarom allemaal ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderen of stoppen.

V. Samendelen is echt populair geworden als een geweldige manier om duurzamer te leven. Mensen delen vaker hun auto en hun machines enzo. Daardoor zijn er minder goederen nodig, wat goed is voor de planeet. Is dit de manier waarop mensen geleidelijk het beginsel van samendelen zullen toepassen?
A. In zekere mate. Het zal hen helpen aan het idee te wennen. Samendelen op wereldschaal is iets heel anders.

V. Is het houden van stemmingen onder groepsleden een werkwijze die bij groepswerk past of moeten we de geestelijke spanning in stand houden op een niveau om ware consensus te bereiken, teneinde tot echte dienstbaarheid te komen?
A. Je moet streven naar groepsconsensus.

V. Vinden u en uw Meester dat vrouwen in het leger aan het front zouden moeten dienen?
A. De Meesters noch ikzelf menen dat vrouwen hoe dan ook in het leger moeten dienen.

V. Ik ken uw werk nog niet zo lang, maar wat me steeds opvalt wanneer ik naar een lezing ga of contact heb met iemand die betrokken is bij de Transmissie-meditatie- of de Wederverschijningsgroepen is, dat ze altijd actief, blij en gelukkig zijn, niet ‘gewoon’ blij. En het lijkt alsof ze veel energie hebben. Wat is het ‘geheim’?
A. Ze weten dat de wereld ten goede zal veranderen, dat zij een rol te spelen hebben in het Plan en ze doen hun best om het Plan te dienen.

V. U heeft gezegd dat de meeste gevallen van zogenaamde ‘ontvoering door aliens’ het gevolg zijn van een overactieve astrale verbeelding. Kan het ook zijn dat hiervan nu zo’n enorme gedachtevorm op de lagere astrale gebieden bestaat en, doordat de nieuwe, inkomende energieën de lagere psychische aard van veel mensen stimuleren, zij onbewust op deze gedachtevorm “afstemmen” en menen dat hun ervaringen echt zijn?
 A. Ja, inderdaad, het is een reactie uit angst. Die angst voor ruimtevoertuigen of ufo’s is door verscheidene regeringen zorgvuldig gecreëerd. Bijna elke film over de ruimte heeft een vijandig uitgangspunt: Wij tegen Zij (met ET als zeldzame uitzondering) – niet slechts om spannende films te maken, maar om het doorlopende denkbeeld te creëren dat alle leven van andere planeten per definitie vijandig is en ons wil vernietigen. Op deze wijze konden regeringen jarenlang de leugens over bezoekers uit de ruimte volhouden en het overwicht van onze regeringsstructuren voortzetten. Dit gaat nu niet langer omdat er steeds meer bewijs gepubliceerd wordt dat het tegendeel aantoont.

Ware woorden
Op 17 mei 2014 ging ik voor de eerste keer met leden van onze Transmissie-meditatiegroep naar de lezing van Michiko Ishikawa in de Hibiya-zaal in Tokio. Het volgende gebeurde tijdens de pauze van 30 minuten na de lezing die ongeveer anderhalf uur duurde. We gingen naar de vierde verdieping om het kruis van licht te zien en ik kocht een boek. Toen ging ik naar het toilet. Toen ik terugkwam was er niemand van de groepsleden. Maar ik bleef en keek rond bij de boekentafels, waar ik het boek “Wie ben ik?” (De leringen van de Oude Wijsheid, red.) zag. Mompelend, wie ben ik, pakte ik het boek op. Toen wrong een kleine oudere vrouw zich tussen mij en degeen die naast mij stond in. De vrouw kwam nog dichter bij me en vroeg me: “Wat is dat voor boek?” Terwijl ik het boek op de tafel neerlegde en de bladzijden omsloeg antwoordde ik dat de titel “Wie ben ik” is. Toen antwoordde zij met een heldere, luide stem: “Ik ben Maitreya.” Toen de bladzijde voorbij kwam met een kleine foto van de heer Creme, zei zij: “Dit is Creme-san”, ook op zeer heldere en luide toon. Toen ging ze snel weg. Ik was onthutst. Ik vroeg me af wie in vredesnaam zoiets zou zeggen! Kunt u alstublieft zeggen of zij werkelijk Maitreya was of gewoon een rare oude vrouw?
M.A., Yaizu-shi (Shizuoka-ken, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere vrouw’ Maitreya was.

Speciale uitnodiging
Ik stond in mei 2014 op het Mind, Body en Spirit-festival in Londen bij de stand van Share International, toen een oudere Spaans uitziende en klinkende dame naar de stand kwam, en meteen af ging op een mand met fotootjes van Maitreya’s ‘hand’. Zij pakte er eentje, liep naar mij toe en begon een gesprek over de kaart, zij wilde weten wat het voorstelde. Terwijl we spraken straalde ze en zei dat ze niet van plan was om die dag naar de beurs te gaan omdat ze er in het algemeen niet van hield. Ze was eerder op een Mind Body and Spirit-beurs geweest en had gemerkt dat ze er hoofdpijn van kreeg. Maar de afgelopen nacht had ze een droom gehad waarin er een man aan haar verscheen, zijn hand naar haar ophief, zoals Maitreya’s ‘hand’ en zei dat hij haar morgen wilde zien. Zij legde geen verband tussen de droom en de beurs maar toen zij bij onze stand kwam en de ‘hand’-kaarten zag wist ze dat dat het was. Zij was kennelijk een genezer en zou de kaarten gaan gebruiken voor mensen die haar hulp inriepen. Ik gaf haar wat meer informatie over Maitreya en de Meesters en ze zei dat ze blij was dat ze de moeite had genomen om die dag naar de beurs te gaan. We praatten nog wat door en toen ging ze weg – allebei nog met een glimlach vanwege deze gelukkige samenloop van omstandigheden. Ik vroeg me af of deze dame gewoon iemand was met een bijzondere droom of een bijzondere persoon met een gewone droom?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dame ‘gewoon iemand’ was met een bijzondere droom, die haar door Maitreya gegeven was.

Twee brieven van dezelfde persoon

In overeenstemming 1)
Vorig jaar, in februari 2013 was ik op een avond op weg naar een Transmissie-meditatie van onze groep in Amsterdam. Op het moment dat ik een straat overstak, fietste er een zwarte man langs me, die riep: “Wij zijn rijk, nietwaar?” Ik was enigszins verbluft, maar ik riep terug: “Ja natuurlijk, wij zijn schatrijk.” De man riep iets terug, maar zijn woorden verwaaiden helaas in de zeer harde wind van die avond. Was deze fietser een heel bijzondere persoon, of gewoon een Amsterdammer met een juiste kijk op de wereld? Als ik een lezing geef over de Wederverschijning merk ik gewoonlijk op dat, hoe zwaar velen van ons in de rijke landen het momenteel mogen hebben, wij vooral moeten begrijpen hoe bevoorrecht wij zijn in dit deel van de wereld. Wellicht verwees de man naar deze uitspraak. Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was. Wijze woorden 2) Toen ik op zondag 16 februari 2014 terugliep naar huis, zag ik vlak bij mijn huis twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk staan, naast een scooter. Een van de twee mannen keek me even strak aan, en de ander liep weg, in de richting van mijn huis. Toen ik hem inhaalde raapte hij wat rommel op van straat en zei: “Verbeter de wereld…”, waarna we tegelijkertijd zeiden: “… en begin bij jezelf.” Dit is een staande uitdrukking, dus ik wist hoe de zin verder zou gaan. “We willen allemaal een betere wereld”, zei de man vervolgens, “maar waar moeten we beginnen?” Hierop antwoordde ik, dat het beste dat we volgens mij kunnen doen is het juiste voorbeeld te geven, in de hoop dat anderen zullen volgen. “Ja, zo werkt dat.” zei hij. “Wij beïnvloeden anderen, en anderen beïnvloeden ons. Ons karakter wordt gevormd door onze omgeving.” We liepen gezamenlijk op richting mijn huis, en bleven nog langs deze lijnen met elkaar doorpraten. Toen we voor mijn huis afscheid namen, was zijn laatste opmerking: “Mensen wijzen vaak naar elkaar, naar elkaars zwakke punten, maar het zou beter zijn als ze hun eigen zwakke punten zouden aanpakken.” Een wijze les voor ons allemaal! Was deze man een bijzondere persoon?
E.H., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Steun In februari 2014 was ik op een avond na Transmissie-meditatie op weg naar de metro in Londen en zag op tegen de lange reis naar huis. Toen ik op het perron aankwam zag ik twee zwarte jongeren die huppelden en sprongen op de muziek waar zij op hun mobiele telefoons naar luisterden. De trein kwam binnen en de jongeren volgden me naar een rijtuig. Ik zat tegenover een oudere zwarte man die een folkgitaar bij zich had. Hij wierp me een vluchtige blik toe en richtte toen zijn aandacht onmiddellijk op de jongeren en liep naar ze toe om met ze te praten. Hij begon zijn gitaar te stemmen en speelde een paar refreinen en barstte toen los met Bob Marley’s “Baby don’t worry, about a thing! Every little thing’s gonna be alright!” Ik begon me meteen beter te voelen. Hij danste toen uitgebreid, keer op keer achteruit en vooruit in de grotere ruimte bij de deuren. Hij zong: “Yo! Yo! Yo!” Toen legde hij zijn hand bij zijn oor voor de echo. Het was zo aanstekelijk dat ik zin had om mee te doen en lachte. Alle drie stapten bij de volgende halte uit, maar de oudere man draaide zich om en in het algemeen in mijn richting wijzend: “Jij bent jonger!” Ik legde mijn hand op mijn borst: “Wat, ik?” “Ja! Jij! Jij bent jonger!” Hij draaide zich met een glimlach om. Ik denk vaak aan deze ervaring iedere keer wanneer ik denk dat de wereldaangelegenheden overweldigend zijn en ik voel me een stuk gelukkiger. Kunt u zo vriendelijk zijn uw Meester te vragen of de oudere man een Meester was en de jongeren misschien discipelen?
S.P., Ashurstwood (West Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere man’ de Meester Jezus was en de ‘twee jongere mannen’ discipelen van de Meester Jezus.

Vogelzegening
Op 10 mei 2014 hoorde ik, terwijl ik in huis aan het werk was, een verbazingwekkend vogelkoor, zoals ik nog nooit eerder gehoord had in de zeven jaar dat we hier wonen. Toen ik naar buiten ging om te zien wat dit verschijnsel veroorzaakte telde ik op z’n minst 26 tuis (inheemse vogels van Nieuw-Zeeland). Ze zaten overal op de bovenste takken van een loofboom. Er kwam repliek en antwoord uit de struiken. Het was zo overweldigend dat ik het uitschreeuwde van vreugde. Mijn oudste zuster, die Tui heet, was vier dagen voor deze gebeurtenissen overleden. Was het een teken van haar of een zegening van Maitreya of de Meester Jezus?68231 V.P., Akaroa (Christchurch, Nieuw-Zeeland). Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een zegening van de Meester Jezus was. Geachte redactie, Op 6 april 2014 om ongeveer half elf ’s avonds, uitkijkend vanaf mijn balkon, zag ik opnieuw een ster die op abnormale wijze licht leek te pulseren. Ik had eerder geprobeerd om hem met mijn videocamera te filmen, maar tevergeefs. Op die avond had ik een plotselinge ingeving dat ik nog een poging moest wagen. Ik maakte op 10 en 11 april enkele opnamen en nam ook een paar momentopnames. De verschillende kleuren, vormen en bewegingen die op de video en de foto’s te zien zijn, lijken aan te geven dat het iets speciaals zou kunnen zijn. Ik had de vreemde indruk dat er een soort van interactie tussen de waarnemer en waargenomene was. Telkens wanneer de lucht helder was, was die ster nog zichtbaar. Is het misschien een ufo of Maitreya’s ‘ster’ ?
J-C.L., Rittershoffen (Alsace, Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een van de vier ‘sterren’ van Maitreya was.

“Zij die zoeken naar tekenen zullen ze vinden”

Op 24 januari begonnen kruisen van licht te verschijnen in het huis van R.I. op het eiland Ishigaki (Okinawa, Japan; foto rechts), waar zij pas naartoe verhuisd was. Er was ook al een kruis van licht verschenen in haar vorige huis in Shinriku, Tokio.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de kruisen van licht door Maitreya zijn gemagnetiseerd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: Lichtpatronen op een gebouw in München, op 25 februari 2014. Ingezonden door A.B. De lichtpatronen werden gemanifesteerd door Maitreya, in samenwerking met de Ruimtebroeders.

 

 

 

 

 

Foto links: Lichtpatronen gefotografeerd door B.M. op 24 november 2010 vroeg in de middag in de Krizevastraat, Ljubljana (Slovenië). De tweede foto (onder) toont zijn vrouw en baby’tje voor het gebouw. De lichtpatronen werden door Maitreya gemanifesteerd in samenwerking met de Ruimtebroeders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In september 2013 nam een vriend een paar foto’s van mij op het platteland bij mijn stad, Valdemoro Sierra (provincie Cuenca, Spanje; foto rechts). Op een van de foto’s is een soort lichteffect te zien. Is het iets bijzonders? Dank u.
F.L.S.M., Valdemoro Sierra (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het lichteffect een zegening van de Meester Jezus is.)

Deze foto van een UFO (boven) werd op 25 mei 2014 door een passagier vanuit een vliegtuig boven Londen genomen. Het sigaarvormige ruimtevaartuig met lichten aan beide zijden leek boven de wolkenlijn te vliegen, toen omhoog en de verte in. (Bron: SCW: ufosightings daily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig van Mars was.)

 

 

Foto die in december 2007 in het stadje Podreca, nabij Kranj (Slovenië), door J.J. genomen werd op haar moeders verjaardag, toont een zegening van de Meester Jezus.

 

Mars (foto rechts) — In een serie beelden van het Marsoppervlak op 28 april 2014 vastgelegd door de Curiosity Rover van NASA, is gedurende 10 minuten een massief cilindervormig voorwerp te zien dat zich naar de oppervlakte van de planeet voortbeweegt en achter de horizon verdwijnt. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de UFO een plaatselijk ruimtevaartuig van Mars was.)

Hier volgt een selectie uit uitspraken met betrekking tot het thema ‚ ‘Samendelen voor Vrede‘. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme.

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van de Christus om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samendelen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” “De mens moet samendelen of zal omkomen.” Samendelen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die innerlijke goddelijkheid moeten weerspiegelen. Zodra we dit wel realiseren, zullen we de toegangspoort openen naar een geheel nieuwe situatie. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)
Wil de mensheid vrede kennen, dan moet zij zichzelf zien als Eén. Niets minder zal haar tot die gezegende toestand brengen. Vrede zal gevestigd worden wanneer rechtvaardigheid heerst en de armen niet langer om genade smeken. Zonder rechtvaardigheid is eenheid ondenkbaar en voor altijd buiten het bereik van de mens. Laat daarom rechtvaardigheid heersen en breng eenheid en vrede aan deze gekwelde wereld.
Alleen door samendelen zal rechtvaardigheid worden bekrachtigd. Alleen samendelen zal de vrede brengen die alle landen verlangen. Wanneer de mensen samendelen en de muren van verdeeldheid neerhalen, zullen zij eindelijk de waarheid van hun bestaan kennen en de wereld overstromen met broederschap en liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De noodzaak van eenheid’)
Mijn behoefte aan discipelen die het gevaar van de huidige tijd inzien, is groot. Ik heb ook hen nodig die Mijn Aanwezigheid aanvoelen, om deze Belofte bekend te maken aan hun broeders. Allen die de hoop delen dat de mensheid in vrede zal samenleven, werken voor Mij. Vrede, Samendelen en Rechtvaardigheid staan centraal in Mijn Lering. Waar ook het Licht van deze Waarheden schijnt, daarheen richt Ik Mijn blik, en door het kanaal van dat Licht zend Ik Mijn Liefde. Aldus werk Ik. Aldus verander Ik, door jullie, de wereld. (Maitreya, Boodschap nr.92)
Waarom delen miljoenen mensen momenteel niet samen? Waarom zien mensen innerlijk niet dat samendelen iets natuurlijks is in een familie van broeders? In een huisgezin delen de moeder, vader en kinderen alles met elkaar. Ons huis heet de Aarde en we zijn broeders en zusters. Alles op Aarde behoort iedereen toe en moet daarom gedeeld worden. In ieders behoeften moet worden voorzien, maar dat gebeurt niet omdat mensen niet dat innerlijke spirituele bewustzijn hebben. Zij zorgen er niet voor dat het gebeurt. Het komt niet in ze op. We hebben een vrije wil; we kunnen kiezen om samen te delen of niet. Als we besluiten om Maitreya’s raad op te volgen (en of wij nu weten dat het Zijn raad is of niet, is niet van belang), zullen we de wereld redden. Als we echter besluiten dat we niet willen samendelen, als er niet voldoende mensen zijn die verandering, samendelen en rechtvaardigheid willen, dan zullen we onszelf vernietigen. Zo eenvoudig is het. Maitreya weet dat er een ‘kritieke massa’ van 1,8 miljard mensen is die gereed zijn om Zijn raad op te volgen. Wanneer die 1,8 miljoen mensen laten weten waar zij staan en eisen dat hun regering haar manier van werken verandert en de hulpbronnen van de wereld deelt, zal het gebeuren. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)
Ik heb jullie hulp nodig, Ik doe een beroep op jullie Mij te helpen bij Mijn Taak. Hoe kan Ik afzijdig blijven en deze slachting aanzien, Mijn kinderen zien sterven? Nee, Mijn vrienden, dit kan niet. Daarom ben Ik haastig weer in jullie midden gekomen om jullie de weg te tonen, het Pad te wijzen. Maar het succes van Mijn Missie hangt van jullie af: jullie moeten de keuze maken – samendelen en leren in vrede te leven als ware mensen, of geheel ten onder gaan. Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keuze, en verheugt zich. (Maitreya, Boodschap nr.11)
Mijn taak zal zijn jullie te laten zien hoe je vreedzaam kunt samenleven als broeders. Dit is eenvoudiger dan jullie denken, Mijn vrienden, want het vergt slechts de aanvaarding van Samendelen. Samendelen is waarlijk goddelijk. Het is de basis van alle vooruitgang voor de mens. Door middel hiervan, Mijn broeders en zusters, kunnen jullie in juiste verhouding komen tot God; en dat, Mijn vrienden, is de basis van jullie leven. Door samen te delen, erken je God in je broeder. Dit is een eenvoudige waarheid, maar tot nu toe moeilijk te vatten voor de mens. De tijd is gekomen om van deze Waarheid te getuigen. (Maitreya, Boodschap nr.82)
Tenzij er een einde komt aan het lijden en de hopeloosheid van alle volken overal ter wereld, aan hun inferieure positie in de wereld – kortom, totdat de mensen in ontwikkelingslanden kunnen eten en groeien en een fatsoenlijk, beschaafd leven kunnen leiden als ieder ander, zal er nooit vrede zijn in de wereld. Het eerste vereiste voor het bereiken van vrede in de wereld is de hulpbronnen van de wereld samen te delen.
De invoering van het systeem van samendelen is van alles waarschijnlijk het eenvoudigst te bereiken. Het is moeilijk om mensen te leren lief te hebben. Het is moeilijk de broederschap van de mensheid te vestigen. Maar het is eenvoudig om de natuurlijke hulpbronnen van de wereld te delen; dat is een kwestie van distributie, meer niet. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)
Er is een groep ingewijden, discipelen van de Meesters, die in hun eigen leven een grote staat van dienst hebben op gebieden als financiën, economie, openbaar bestuur. Zij hebben een reeks samenhangende blauwdrukken opgesteld, plannen voor de oplossing van de herverdelingsproblemen die de kern vormen van de huidige economische problemen. Elk land zal gevraagd worden te inventariseren wat het produceert, zodat bekend is hoe groot de ‘koek’ van de wereld is: wat we nodig hebben, wat we maken, wat we moeten importeren. Elk land zal gevraagd worden om overschotten ter beschikking te stellen van een gezamenlijk beheerfonds, van waaruit in de behoeften van allen kan worden voorzien. Een verfijnde vorm van ruilhandel zal het huidige systeem vervangen.
De totale transformatie van de mensheid staat of valt met de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Daarvan is rechtvaardigheid afhankelijk, en van rechtvaardigheid is vrede voor de wereld afhankelijk. Vreemd genoeg is die belangrijke stap van samendelen het eenvoudigst te volbrengen. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zullen alle andere problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)
Mijn vrienden, Ik ben hier bij jullie om je de weg te tonen naar Vrede, die de weg is naar God. Eenvoudige Rechtvaardigheid zal jullie daarheen voeren. Weet dit en schep Rechtvaardigheid en Liefde om je heen. Weet dit en wees gereed om Mijn leiding te volgen. Mijn Lering is, zoals altijd, heel eenvoudig. De mens zal samendelen of sterven. Ik zeg dit ongaarne, maar het is de Waarheid, en in deze tijd zien velen dit nu in. Groepen vormend zullen mensen van goede wil hun hoop en dromen van Rechtvaardigheid en Vrede alom kenbaar maken. Deze luide roep zal de toorts van Waarheid onder de volkeren ontsteken en te midden daarvan zal Ik gevonden worden. (Maitreya, Boodschap nr.135)
Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, de enige garantie voor harmonie en vrede in de gemeenschap, het land en de hele wereld. Velen zijn nu actief in hun gemeenschap en proberen hun visie over te brengen op de maatschappij, en er gebeurt veel wat de moeite waard is; maar de mensheid wacht op de sleutel die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van nieuw en rijker leven – het goddelijk beginsel van samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van nieuwe structuren’)
Als een Broeder onder broeders zal Ik spreken voor jullie allen, hardop uiting geven aan jullie aspiraties en hoop, het verlangen bekendmaken van alle mensen naar een wereld in vrede, naar een rechtvaardige en nobele bereidheid tot samendelen; naar de schepping van een samenleving gebaseerd op vrijheid en liefde. Door Mijn verkondiging van deze beginselen zullen jullie Mij herkennen en ontdekken. (Maitreya, Boodschap nr.61)
Het antwoord is daarom eenvoudig: de invoering van het beginsel van samendelen biedt de oplossing voor de verdeeldheid in het leven op onze planeet. Niets minder zal voldoen. Samendelen is goddelijk, maakt deel uit van Gods Plan voor Zijn kinderen, en moet eens tot uitdrukking komen. En wanneer mensen samendelen, zal de verdeeldheid afnemen, zal de afgescheidenheid worden geheeld; en door middel van de drie grote politieke structuren zullen de Liefde, de Wil en de Intelligentie van God een waarlijker weerspiegeling vinden. Een ware Democratie waaraan alle mensen deelhebben, zal de plaats innemen van de huidige schijnvertoning. Een nieuwe geest van vrijheid zal het communistische ideaal met warmte en liefde omkleden. Een waarlijk geestelijke hiërarchie, die de heilzame Wil van God belichaamt, zal eens de huidige autoritaire regimes vervangen. Zo zal het zijn. Zo zullen de uiterlijke vormen het innerlijk goddelijk leven en doel weerspiegelen, en aldus de mensen nieuwe vormen van uitdrukking en verhouding voorhouden, waarmee hun groeiend besef van de aard van God kan worden verwerkelijkt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Politieke structuren in de Nieuwe Tijd’)

Samendelen voor vrede
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensen samendelen, groeien zij. Tot nu toe is weinig aandacht gegeven aan deze eenvoudige waarheid. Voor velen komt samendelen van nature, als iets vanzelfsprekends. Voor anderen daarentegen is het begrip vreemd en verdacht en beladen met pijn. Voor hen geldt: wat van hen is,  van hen is, bijna krachtens goddelijk recht, terwijl samendelen vreemd en belachelijk is. Hoe kan de wereld dan de kant opgaan van samendelen en herverdeling, noodzakelijke voorwaarden voor wereldvrede? Waar mensen ook kijken, zien ze tegenwoordig de gevolgen van hun onvermogen om samen te delen. Overal op aarde sterven miljoenen van de honger. Talloze anderen blijven leven in ellende en hopeloze armoede, gedoemd om te lijden vanaf hun geboorte tot een vroege dood. Er zal verandering komen wanneer de mensen de redenen begrijpen voor hun aanwezigheid op aarde; wanneer zij beseffen dat zij deel uitmaken van een groots evolutionair experiment waarvan het doel voor de meesten verborgen is. Wanneer zij beseffen dat zij zielen zijn, delen van de ene Alziel, en elkaars gelijken; wanneer mensen begrijpen dat samendelen natuurlijk is en egoïsme en hebzucht afwijkingen zijn van het normale, wanneer samendelen gezien wordt als een gelegenheid tot groei, dan zullen de mensen samendelen aanvaarden als een oplossing voor hun lijden en hun afgescheidenheid. Die tijd is nu aangebroken. De druk van innerlijke krachten en uiterlijke gebeurtenissen doet zich voelen op wereldwijde schaal en veroorzaakt een nieuwe kijk op de positie en vooruitzichten van de mens. Het staat niet langer vast dat de planeet, onderworpen aan een meedogenloze uitbuiting door de mens, het leven onbeperkt kan handhaven. Nucleaire vernietiging vormt een voortdurende bedreiging, terwijl economische wedijver en financiële chaos problemen scheppen die het dagelijkse leven van miljoenen aantasten. Niet voor niets is het nu gemeengoed voor landen om bijeen te komen voor de bespreking van deze problemen. Zulke bijeenkomsten zijn een teken dat de mens zich bewust begint te worden van zijn verantwoordelijkheden als beheerder van deze planeet, en bereid is om beslissingen te nemen ter verbetering van de situatie. De hoogste prioriteit bij deze beslissingen moet gegeven worden aan de bereidheid tot samendelen. Wanneer de goederen van de wereld rechtvaardiger verdeeld worden, zal de helft van de problemen van de mensheid in een oogwenk verdwenen zijn. Er zijn al aanwijzingen dat velen dit beseffen, en de roep tot samendelen weerklinkt overal. Wijze mensen voorzien de noodzakelijkheid van samendelen als de enige basis voor blijvende vrede en ook de idolen van de jeugd lenen er hun populaire stem aan. Dit belooft veel voor de toekomst, want het laat zien dat de mensheid zich eindelijk bewust is van de keuze die voor haar ligt – samendelen of sterven – en bereid is om te handelen in een geest van broederschap en liefde. Niet langer nemen de mensen er genoegen mee om hun lot in de handen van anderen te laten – van regeringen bestaande uit blinde, oude mensen – maar zij zien de noodzaak van rechtstreekse betrokkenheid om hun toekomst en wereld veilig te stellen.Velen zijn nog bang, maar het licht van de Nieuwe Tijd schijnt elk uur helderder. Velen wachten vol hoop op de dageraad van een nieuw tijdperk, zich bewust van de gelegenheid om te dienen en te groeien. Zij weten dat zij niet alleen staan, maar omringd zijn door anderen die hun visie delen en evenzeer verlangen naar broederschap en vrede.Alleen door samendelen zal die visie werkelijkheid worden. Alleen door samendelen zal die vrede verworven worden. Dat is de boodschap voor deze tijd: leer samendelen en word een weerspiegeling van goddelijkheid; leer samendelen en luid het tijdperk van vrede en liefde in.

ONDERLINGE BEÏNVLOEDING EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN: MAITREYA’S LERINGEN OVER DE WETTEN VAN HET LEVEN

boekbespreking door Carmen Font
De uiteenzetting van Maitreya’s leringen in De Wetten van het Leven kan gelezen worden als een puzzel. De informatie die het bevat is onderverdeeld in thematische hoofdstukken, maar de lezer kan de onderdelen zelf verwisselen en inpassen in combinaties van onverwachte betekenis. De volgorde van de delen doet echter niets af aan de kwaliteit van het geheel, aangezien de twee Grote Wetten van het Leven, de Wet van Wedergeboorte en de Wet van Oorzaak en Gevolg, duidelijk naar voren komen in zowel het grotere geheel als in de kleine details. Zoals Benjamin Creme uitlegt in zijn inleiding, stelt Maitreya’s begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg hem in staat om de gevolgen van de oorzaken die we in gang zetten te voorzien. De inzichten die De Wetten van het Leven biedt werden door een naaste medewerker van Maitreya doorgegeven aan twee journalisten, in een andere stijl dan de Boodschappen die Maitreya via Benjamin Creme doorgaf. Ondanks het verschil in stijl en samenstelling van deze informatie, zijn alle leringen in dit boek afkomstig van Maitreya. Van politiek naar genetische manipulatie, of van aardbevingen naar verleiding, de reikwijdte is enorm en leidt naar een beter begrip van de innerlijke stromingen van het leven
Deze stromingen ontspringen aan de zetel van iemands bewustzijn, en daarom draagt hoofdstuk 1 de titel ‘De Heer is met je; wees wat je bent’. Het eerste deel van de puzzel is de vraag “Wie is Maitreya? En hoewel Benjamin Creme in eerdere boeken langere verklaringen heeft gegeven over de aard van Maitreya, is de definitie ditmaal kort en gericht op Zijn hoedanigheid als Leraar, waardoor Hij probeert “dat wat Ik ben door jullie uit te drukken; daarvoor kom Ik”. Vervolgens lezen we een paar intrigerende zinnen die de lezer bekendmaken met de essentie van de relatie tussen een Meester en een discipel: “De Meester is binnenin je. Als je de leefregels volgt die de Leraar je onderwijst, openbaart de Meester zich binnenin je. Wees niet gehecht aan de menselijke vorm” (blz.5). Door het ervaren van de Meester binnenin scheppen we een gevoel van Zelfrespect, het zaad van het Zelfgewaarzijn dat een persoon in staat stelt om te zijn wat hij of zij is zonder een ander te volgen. Deze staat van ‘heilige individualiteit’ is belangrijk, omdat ‘individualiteit de ziel is” (blz.11). Met individualiteit wordt niet een zelfzuchtige nadruk op jezelf bedoeld, maar juist een waar, onthecht begrip van jezelf en de bereidheid om een proces in werking te stellen dat naast onthechting ook eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest omvat.

De puntjes verbinden
De Wetten van het Leven is niet een verklarende woordenlijst, hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt. Het biedt een veelvoud aan nieuwe betekenissen die de lezer in staat stelt de puntjes met elkaar te verbinden en de leegtes op te vullen, zelfs wanneer hij of zij bekend is met de ‘stukken  van de puzzel die we het leven noemen. Het begrip gehechtheid, bijvoorbeeld, verschijnt in dit boek niet voor het eerst. Het zal de lezer wellicht verbazen wanneer hij er meer over leert, doordat Maitreya adviseert “Wees niet gehecht aan de stoffelijke vorm van een Meester. Anders zul je treuren wanneer Hij er niet is. Wanneer je jezelf kent als het Zelf binnenin, verdwijnt zulke droefheid” (blz.26).
Laten we nu een onderwerp van het eerste hoofdstuk onder de loep nemen, bijvoorbeeld dat met de suggestieve titel ‘Houd de spiegel schoon’, waarin Maitreya vertelt over de ervaring van gewaarzijn die Hij in juni 1989 aan de Chinese soldaten op het Tiananmenplein gaf, en het onderricht aan Zijn discipelen om “een schone spiegel” te zijn door anderen in jezelf te zien. Wanneer we een dergelijke empathische relatie met anderen hebben dan behandelen we ze met onschadelijkheid en respect. Hoe kunnen we dit nu koppelen aan “conditionering en karma” (blz.42)? Door in te zien, zoals Maitreya aangeeft, dat “we allemaal waarnemers zijn in deze onmetelijke schepping”, omdat alleen wanneer we de wereld waarnemen met een sterk gevoel van onthechting we er schoonheid, evenwicht en harmonie in zien. Dus, de schone spiegel waarin je jezelf in anderen ziet kan vergeleken worden met een nieuwe vorm van waarneming, waarmee het individu leert om onthechting te ontwikkelen.
Indien we geïnteresseerd zijn in politiek, kunnen we de schone spiegel van onthechting in verband brengen met natuurrampen in China. In hoofdstuk 4 richt Maitreya Zich op het thema waarnemen van oorzaken en gevolgen, zodat we ons begrip van het samenspel van de energieën vergroten. De afslachting van studenten op Tiananmen, legt Hij uit, ontketende deze kracht (de energie van de aardbeving, die ook ten grondslag ligt aan de schepping). Wanneer deze energie “zich niet verder kan uitdrukken in menselijke aangelegenheden, zoekt ze naar uitdrukking in de natuur” (blz.91). Na branden, regenval en aardverschuivingen volgt onvermijdelijk een aardbeving. Hierop voortbordurend roert Maitreya een nieuw onderwerp aan, de stroom van energie”, waarin Hij duidelijk maakt “de energie van de schepping kun je nooit bezitten” want niemand kent het begin of einde van energie (blz.91). Deze verwoesting kan een fysieke zijn, maar ook verwijzen naar verlies van mentaal evenwicht. Maitreya’s advies hier is, opnieuw, energie te respecteren en met onthechting te hanteren. Als het gevoel blijft dat deze uitwisseling en interactie voor ons te onpersoonlijk is, kunnen we deze wijsheid koppelen aan het simpele feit dat er zonder volk geen natie is. Het individu moet “bovenaan staan”, maar Maitreya verwijst niet uitsluitend naar de individualisering van de persoonlijkheid, maar naar een “individu dat je Zelf” is (blz.107). En dan wordt een onverwacht maar zinvol verband gelegd, wanneer Maitreya uitlegt “hoe meer mensen zich bewust worden wie ze zijn, hoe meer de marktwerking getemperd zal worden en ten bate van de mensheid zal worden gebruikt” (blz.107). Op die manier zal de marktwerking haar heerschappij over volken en landen verliezen…
Maitreya’s leringen in De Wetten van het Leven tonen de overvloed van het leven in zijn volle glorie. Het toont ook de vele puzzelstukken waarover we beschikken. Het vereist dat we ons waarnemings- en perceptievermogen versterken zodat we wijze keuzes kunnen maken en elk stuk op de juiste plaats leggen. Dan zal de omvang en de vorm van het leven zich werkelijk aan ons openbaren. Een van Maitreya’s geschenken aan de wereld, dat naties vrij zullen zijn om hun wil te uiten en “de stem van het volk overal ter wereld vastgelegd zal worden in nationale grondwetten” (blz.242), voltrekt zich zelfs nu, op het moment dat Verklaringsdag zo dichtbij is. De Wetten van het Leven gaat in op een specifiek detail van deze dag dat wellicht onopgemerkt is gebleven in andere teksten over Verklaringsdag. Maitreya omschrijft het als een “dag van vreugde” (blz.243), en voegt in de laatste zin van dit boek toe: “Zonder iemand te verstoren, zal Ik Mijn moment kiezen.”

Benjamin Creme (red.). Maitreya’s leringen – De Wetten van het Leven. Uitg. Share International/Nederland, Amsterdam,2006.

Carmen Font, schrijver en academicus, woont in Barcelona (Spanje).

Na een zegening van Maitreya door overschaduwing van Benjamin Creme (via Skype) tijdens de lezing op 1 maart 2014 in Barcelona, herhaalde de heer Creme: “Er is heel weinig tijd, twee tot drie jaar vanaf nu, om de wereld te vertellen dat Maitreya en de Meesters in de wereld zijn en de mensheid helpen hun manier van leven te veranderen.”
Hij vervolgde: “Er zijn zeven miljard mensen op Aarde en we hebben misschien al 35 miljoen mensen bereikt – dat is niet genoeg, we moeten in de komende twee tot drie jaar dus alles uit de kast halen en werken als nooit te voren om de wereld te vertellen wat we weten; dat Maitreya en Zijn groep Meesters hier zijn en er in ons belang aan werken de wereld te verbeteren.
“Maar zoals jullie weten – wij moeten het doen.. Wij moeten onze idealen in praktijk brengen. Maitreya en de Meesters zeggen dat het heel eenvoudig is: we moeten gaan leven naar de idealen die we al hebben, de idealen van delen, van broederschap, van rechtvaardigheid, van vrede, of vrijheid – dit zijn allemaal goddelijke idealen – we hebben ze duizenden jaren gehad en nooit in praktijk kunnen brengen. We moeten het nu doen. We zijn nu in het tijdperk van Waterman, dat een tijdperk van samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen zal zijn, maar het zal niet gebeuren voordat we het doen.
“We doen ons best en we doen het niet slecht, maar het zou beter kunnen: 35 miljoen zou zeven miljard mensen kunnen worden. Alle zeven miljard mensen hoeven het niet te weten, maar de meerderheid van de mensheid zal moeten weten van de Meesters – dus het is vanaf nu voorwaarts en opwaarts.” Een paar weken later, terwijl hij publiek toesprak via Skype, in Parijs, op 29 maart, herinnerde de heer Creme de aanwezigen eraan dat het in deze kritieke tijd: “Het belangrijkste is te blijven dienen in eenheid. Te dienen in eenheid zorgt voor succes; wanneer je verenigd bent, ben je sterk. Wanneer je groepjes binnen de groep hebt, verzwak je de hele inspanning. Onthoud eenheid, bouw bruggen en geen muren en wordt sterk: wees verenigd.”

Hij vervolgde: “We hebben niet lang meer te gaan tot Maitreya voor min of meer iedereen zichtbaar wordt, dus we moeten ons tot het uiterste inspannen om de wereld te vertellen dat Hij hier is, waarom Hij hier is, hoe Hij hier is, en hoe Hij gezien kan worden en Zijn advies opgevolgd kan worden. Miljoenen volgen Hem al zonder ook maar te weten dat Hij hier is. De wereld verandert dus langzaam.
“Van ons gezichtspunt uit lijkt het langzaam, maar eigenlijk gaat het heel erg snel. Denk eraan dat we eigenlijk voor op schema liggen. De wereld reageert goed en niet zo goed. De oude garde – zij die mensen in gevangenissen opsluiten, mensen vanuit de lucht neerschieten – hebben hun onvermijdelijke aandeel, maar dat zal niet zo blijven.
“In de meeste landen worden de mensen in de wereld echt wakker; ze eisen hun rechten op, en zijn bereid ervoor te werken, er zelfs voor te sterven. Dit is een tijd van grote opoffering, een grote bewustwording van de mensheid als geheel, meer dan ooit eerder het geval was.
“Maar de absurditeiten van de oude werkwijzen worden over het geheel steeds onaangenamer en zoals Maitreya zegt, het eind van het oude is onvermijdelijk. We verkeren nu vijf jaar in het Waterman-tijdperk. Na vijf jaar nieuwe energie, nieuwe stimulans, moeten we rekenen op een op en neergaande beweging, op terugslagen. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Wij zullen het laatste woord hebben, dat zullen jullie zien.
“Denk er aan dat Maitreya van iedereen houdt, van degenen die je mag en degenen die je niet mag; van degenen die je vertrouwt en degenen die je niet kunt vertrouwen. Dus, als Maitreya van iedereen kan houden, kunnen wij in Zijn naam hetzelfde doen.”

Franse radio verspreidt het nieuws
Augustus 2013 werd een Franstalig internet-radiostation opgericht om de informatie over de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters te verspreiden. Sindsdien is het aantal luisteraars maand na maand gegroeid: in maart 2014 werden 7.558 luisteruren geregistreerd, zo’n 1.457 uren meer dan in februari.
Uit reacties blijkt dat er luisteraars zijn in België, Quebec (Canada), Zwitserland en in veel andere plaatsen over de hele wereld. In maart werden bijvoorbeeld nieuwe luisteraars geregistreerd in Roemenië, Oman, Mexico, India, Italië en Haďti, en het aantal toehoorders in Spanje en de VS neemt ook toe. Meer dan 2000 luisteraars hebben alleen al in maart naar een of meer programma’s geluisterd.
De meeste van de luisteraars zijn websurfers (90 procent) die het radiostation ontdekken door trefwoorden op hun favoriete radiozoekprogramma’s te gebruiken (spiritualiteit, onderwijs, samendelen, nieuws, enz.) en zo de boodschap voor het eerst ontdekken. De overige 10 procent zijn luisteraars die door middel van advertenties of visitekaartjes van de radio hoorden. Onder de luisteraars zijn ook groepsleden.
De analyse van de luistercijfers onderstreept ook het feit dat iedereen elke maand verscheidene uren naar de radio luistert. Dit bewijst dat ze hun begrip van de verschafte informatie proberen te verdiepen.
Het station zendt dagelijks van half 10 ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds (Franse tijd) uit met programma’s over:
• het verhaal van de Wederverschijning zoals dat sinds 2003 maandelijks door medewerkers op twee locale radiostations in Parijs opgenomen wordt (onafhankelijke radiostationuitzendingen via het web).
• interviews met of lezingen van Benjamin Creme.
• de ontwikkelingen rond de Wederverschijning, gebaseerd op het maandblad Share International , met alles wat betrekking heeft op de ideeën en leringen van Maitreya en de Meesters.
Meer informatie: www.radiopartage.tk.

Operatie ‘Voortbestaan Aarde’
door Gerard Aartsen

“Zet het nieuws aan en je ziet massale demonstraties, historische opstanden en rellen in ooit rustige straten – er is geen twijfel dat de groeiende inkomensongelijkheid een kwestie van cruciaal belang is.” Dit is geen citaat uit een recent artikel in Share International of van een van zijn vaste bronnen of correspondenten, maar de openingszin van hoofdstuk 2 uit Visie op de Mondiale Agenda 2014, het recente rapport van het Economisch Wereldforum (World Economic Forum; WEF), die jaarlijks in Davos een exclusieve bijeenkomst voor ondernemers, politici en wetenschappers houdt.
Wereldleiders lijken zich eindelijk bewust te worden van de gevaren van de groeiende kloof tussen rijk en arm en dat deze ontwikkeling niet ongehinderd verder kan gaan kwam ook naar voren in de ‘State of the Union’-toespraak van president Obama in januari dit jaar: “De ondernemingswinsten en aandelenkoersen zijn, na vier jaar economische groei, nog nooit zo hoog geweest en degenen die aan de top staan hebben het nog nooit zo goed gehad. Maar de middeninkomens zijn nauwelijks gegroeid. De ongelijkheid is toegenomen… De koude, harde werkelijkheid is dat zelfs te midden van het herstel er nog te veel Amerikanen zijn die harder moeten werken dan ooit om rond te komen, laat staan vooruit te komen.” Hij vervolgde met het aankondigen van beleid om de gevaren waarmee de groeiende ongelijkheid in inkomen en kansen gepaard gaat, aan te pakken.
Mensen met een hart en enig gezond verstand geven vaak uitdrukking aan hun ongeloof over de dysfunctionele manier waarop de mensheid zich tot zichzelf of de planeet verhoudt door de positie van een buitenstaander in te nemen: “Als een Marsiaan onze planeet zou bezoeken…”, gevolgd door een beschrijving van de manier waarop mensen het leven voor zichzelf of voor andere schepsels gecompliceerd maken op een wijze die, behalve winst maken, nergens op slaat.

Maar misschien is het toch niet zo verwonderlijk dat de wereldleiders pas nu de risico’s beginnen te zien die het gevolg van zulke grote sociale ongelijkheid zijn. Want hoewel de meeste lezers van dit blad wel weten dat we door mensen van andere planeten werden en worden bezocht, is het velen niet bekend dat zij herhaaldelijk hun bezorgdheid hebben geuit over de manier waarop wij ervoor gekozen hebben de samenleving te structureren rond de noodzaak om geld te verdienen om in onze dagelijkse behoeften te voorzien en de “droom” van onbeperkte rijkdom, ongeacht of het de planeet verwoest.
Zo kreeg George Adamski, een van de eerste mensen die zijn contacten met ufo’s openbaar maakte, tijdens een verblijf op een moederschip in 1954 van zijn gastheren te horen: “Wil de mens zonder rampspoed leven, dan moet hij zijn medemens beschouwen als zichzelf, de één een weerspiegeling van de ander.” Na jaren van voortdurende contacten met mensen van andere planeten, voegde Adamski daar in december 1964 aan toe: “[V]oor een gezonde en welvarende samenleving moet dat wat de grootste problemen veroorzaakt, verwijderd worden. Zoals we allen weten is dat de schandvlek van armoede te midden van overvloed. Het is de oorzaak van ziekte, misdaad en de vele kwaden die we kennen.” (1)

Andere contacten
Als burgeradviseur in het leger eind jaren 40 had Daniel Fry op 4 juli 1949 een ervaring met een ufo-piloot die vlak voor hem in de woestijn landde, nadat Fry zijn bus naar huis had gemist. Op een bepaald moment tijdens zijn ervaring, waarin hij zei in een ruimteschip van Californië naar New York en terug te zijn gevlogen, werd hem verteld: “Bij vrijheid van gebrek volgt vrijheid van angst en zou jullie beschaving veilig het kritieke punt in haar ontwikkeling gepasseerd zijn.” (2)
Truman Bethurum, een wegwerker uit Californië, had eind juli 1952 een soortgelijke ervaring. Hierbij ging het weliswaar niet om een reisje in de ‘schouw’, zoals hij het verkenningsschip noemde, maar werd hij bij zeven of acht gelegenheden aan boord uitgenodigd voor gesprekken met de kapitein van het schip. Hierover zegt Bethurum: “Ik kreeg de indruk dat samenwerking tussen al hun mensen een vast onderdeel van het leven vormt en dat armoede hun onbekend is. En wat wij rijkdom of welvaart noemen is bij hen beslist gelijker verdeeld dan bij ons op Aarde.” Als gevolg daarvan, zo vertelde de kapitein hem, zijn er geen misdadigers of oplichters op hun planeet (‘Clarion’ genoemd). “Zelfs geen speculanten… Als we die op Clarion hadden, zou het van weinig waarde zijn; dan zouden we landhuizen en krotten hebben, net als jullie.” (3)
Buck Nelson, een boer en zaagmolenaar uit Denver die in juli 1954 zijn eerste ervaring had, schreef na zijn bezoek aan enkele van de andere planeten in ons stelsel: “Sommige van onze veelgebruikte manieren om geld te verdienen zouden voor hen absoluut onacceptabel zijn. Een hiervan is onze gewoonte om op allerlei manieren geld met geld te verdienen.” (4)
De Braziliaanse ooggetuige Dino Kraspedon (pseudoniem voor Aladino Félix) tenslotte, wiens ervaring rond dezelfde tijd plaatsvond als George Adamski’s welbekende ontmoeting in de Californische woestijn in november 1952, kreeg onomwonden te horen: “…oorlogen worden gevoerd tegen de wil van de meeste mensen, want de armen vechten niet zo snel. Bloedvergieten is het voorrecht geworden van de rijken en machtigen… Overvloed heeft hen verblind, gulzigheid heeft hun blik vertroebeld. Conflict is het product van egoïsme.” (5)
Zoals bekend is het regeringen en legers gelukt om de ervaringen en informatie die deze mensen te midden van de Koude Oorlog gevraagd werd met de wereld te delen, in diskrediet te brengen. Echter, in de jaren 60 kreeg één ufo-ooggetuige ongeëvenaarde kennis over het sociale systeem op de planeet van degenen die contact met hem zochten.

Het verhaal van Ad Beers
De Nederlandse zakenman Ad Beers en zijn gezin voeren op een zomeravond met hun tjalk op de Oosterschelde, toen het kompas van het jacht kapot leek te zijn. Terwijl ze naar de haven terugvoeren, staarde Beers plotseling in een krachtig blauw-wit zoeklicht. Hij zette de motor onmiddellijk volle kracht achteruit, maar dat kon niet voorkomen dat de boot ergens tegenaan stootte. Bij nadere inspectie leek het dat het jacht van de heer Beers de romp van een gekapseisd schip had geraakt en vlakbij in het water zag hij een lichaam in het water drijven. Toen hij overboord sprong met een reddingslijn, landde hij op een hard oppervlak dat zich maar één meter onder het wateroppervlak bevond. Kort nadat hij de reddingslijn om het drijvende lichaam had bevestigd, kwam er iemand door het water aangelopen om hem te helpen bij zijn reddingspoging. Deze persoon droeg dezelfde kleding als de drenkeling, wat er uitzag als een ruimtepak…

Terwijl de mensen op Aarde momenteel gevangen zitten in een systeem dat ernstig uit balans is en hen reduceert tot dienaren van ‘de economie’, dient het strikt gereguleerde economische stelsel op ‘Iarga’ de noden van het volk en helpt de auteur zelfs in te zien hoe een op rechtvaardigheid gebaseerd systeem tevens bijdraagt aan de bloei van vrijheid: “Het universele economische systeem blijkt in de praktijk een efficiënt productiesysteem van goederen en diensten, waarbij de prioriteit op de sectoren huisvesting, voeding en transport ligt… Het doel van dit systeem is om het individu zoveel mogelijk van niet-creatieve, slaafse arbeid te bevrijden.” Het universele economische systeem “dat onder heel veel intelligente rassen bestaat, bekommert zich niet om geld, bezit of beloning. Het doel van dit systeem is de mensen te bevrijden van materiële invloeden en drijfveren ”…

Filosofische leringen
Ofschoon het verhaal van Beers zich meer richtte op de alledaagse aspecten van het leven op ‘Iarga’, omvatte zijn uitwisseling met de ruimtemensen ook wat filosofischer kwesties die lezers van dit blad bekend in de oren zullen klinken als zij op de hoogte zijn van Maitreya’s leringen over eerlijkheid in denken en onthechting: “Geluk is vrede hebben met jezelf en je omgeving. Dat wordt voor een groot deel bepaald door je succes in het bereiken van zelf geformuleerde doelen, met andere woorden een meedogenloze beoordeling van jezelf. Dat individuele streven om een zelfgekozen doel te bereiken is de creativiteit in de mens.”
“Het lichaam met al zijn zelfzuchtige eisen is slechts een omhulsel. Het gaat ons slechts om de creatieve intelligentie, de ziel die in staat is tot onzelfzuchtig denken. Hoe onderrichten we kinderen voor vrede en geluk? Vrijheid is de afwezigheid van de gevolgen van dwang op het gedrag van het individu. Vrijheid kan niet worden verkregen met een wapen in de hand. Die kan alleen worden verkregen door de zorgvuldige mentale vorming door ouders van hun kinderen, door een juist begrip van goed en kwaad.”
Afsluitend is het interessant op te merken dat niet alleen het Leven en het mensenrijk in de hele Kosmos universele verschijnselen zijn, maar de Wetten die de uitdrukking daarvan in juiste menselijke verhoudingen regeren kennelijk ook, als basis voor een verstandig sociaal systeem dat het voortbestaan van het mensenras en de veilige vooruitgang van haar beschaving waarborgt.

Noten:
(1) Zie Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (blz..3): “Ik heb heel kort gewerkt met George Adamski tijdens een van zijn bezoeken aan Engeland, en op basis van mijn eigen contacten kan ik bevestigen dat zijn contacten authentiek waren.”
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat:
fs24 (2) Daniel Fry werd benaderd door de Ruimtebroeders, maar heeft niet in een vliegende schotel gevlogen.
(3) Truman Bethurum werd benaderd door Ruimtebroeders van Saturnus.
(4) Buck Nelson werd benaderd door de Ruimtebroeders.
(5) Dino Kraspedon werd benaderd door de Ruimtebroeders en zijn verslag was min of meer authentiek.

Gerard Aartsen is docent, schrijver en medewerker van Share International en woonachtig in Amsterdam.

Benjamin Creme beantwoordt vragen over Ad Beers/Stefan Denaerde:
V. Adriaan (Ad) Beers publiceerde in 1969 een boek onder het pseudoniem Stefan Denaerde, getiteld Buitenaardse beschaving. Hierin beschrijft hij zijn contact met bezoekers uit de ruimte in de jaren 60. Hij beweert dat het contact jarenlang voortduurde, al was het telepathisch. De heer Beers was een succesvol zakenman die veel hoon ten deel viel en in 1998 op 75-jarige leeftijd in eenzaamheid overleed, omdat hij altijd achter zijn verhaal is blijven staan. Kan uw Meester zeggen of zijn ervaringen authentiek waren?
A. De ervaringen van Ad Beers waren authentiek.

V. Schrijver Stefan Denaerde vroeg een tekenaar om tekeningen te maken van zijn beschrijving van de mensen uit de ruimte die hij ontmoette. De gezichten zien er nogal aapachtig uit, met een dierlijke neus die helemaal doorloopt tot de bovenlip en zonder noemenswaardige kin. In welke vorm toonden de ruimtemensen zich aan hem? 1) Verlaagden ze tijdelijk de trillingssnelheid van de atomen van hun lichaam of 2) gebruikten ze een soort mayavirupa? 3) Of werd de waarneming van de auteur vervormd, wellicht door angst of de ruimtepakken van de bezoekers?
A. De ruimtemensen pasten hun uiterlijk aan om minder angstwekkend over te komen.

V. Waren de ruimtemensen die met Ad Beers contact hadden en hem hun leven op hun planeet toonden, afkomstig van Mars, mogelijk uit de middelste of ‘B’-zone van de planeet?
A. Ze waren afkomstig van Mars, uit de ‘B’-zone. [Zie boek Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, blz.188]