door de Meester —, via Benjamin Creme (12 februari 2012)

Vanuit het diepst van haar huidige problemen en lijden zullen de mensen hoop vinden. Zoveel van wat plaatsvindt is positief en weldadig voor het mensenras, dat zij verzekerd kunnen zijn van een spoedige vermindering van hun problemen; niet in één keer, maar geleidelijk, stukje bij beetje. Geleidelijk aan zullen mensen ook achter de ware redenen van hun huidige leed komen. Zij zullen gaan inzien dat de mensheid Eén is, een integraal geheel en verwant door lange verbondenheid en gemeenschappelijke afstamming, verwant ook door haar gemeenschappelijke goddelijkheid. Niet langer hoeft de mens zijn naaste te vrezen en te bevechten, niet langer hoeven miljoenen van honger te sterven temidden van overvloed. Zo kan een nieuwe tijd aanbreken, een tijd waarin Rechtvaardigheid en Samendelen de huidige chaos en onverantwoordelijkheid beheersen, een tijd waarin mensen respect en aandacht voor elkaar hebben, waarin de goddelijkheid van de mens geopenbaard en de geheimen van het leven gekend worden. Toereikendheid zal overvloed vervangen als het doel van verstandige mensen.

Juiste verhoudingen
Zo zullen mensen in juiste verhouding komen tot elkaar en tot de Bron van alles. Onder de bezieling en leiding van Maitreya en Zijn groep zullen de mensen bloeien in hun goddelijkheid en die openbaren in alles wat ze doen. De gruwelen van oorlog en terreur zullen snel uit hun herinnering verdwijnen, en een enorme creatieve ontluiking zal daarvoor in de plaats komen.
De mensen zullen hun steden vernieuwen en verfraaien, zodat deze de nieuwe tijd waardig zullen zijn. Die zullen groter in aantal en kleiner van omvang zijn, verbonden door vervoer dat snel en geluidloos is. Mensen zullen hun kinderen op vele verschillende wijzen onderrichten, waarbij ieder kind het onderwijs krijgt dat door zijn stralen is bepaald. Mettertijd zal de communicatie tussen de Meesters en het mensenras in steeds toenemende verbondenheid groeien, en kinderen zullen zich op gelukkige en natuurlijke wijze van stadium tot stadium in groeiend bewustzijn ontwikkelen. In al deze stappen, in deze transformatie, zal een ieder zijn rol spelen.

Komende tekenen
Spoedig zal een reeks tekenen verschijnen die degenen die ze ervaren voor een raadsel zal stellen. Niemand zal dit verschijnsel kunnen verklaren, maar het zal een voorteken zijn van een verandering in het denken en begrip van de mensen. Vanaf die tijd zal een gevoel van verwachting de meeste landen in de ban houden, wat  mensen zal voorbereiden op de buitengewone gebeurtenissen die ophanden zijn. Zoals jullie weten, nemen niet alle mensen de nieuwe tijd die voor de mensheid in het verschiet ligt, serieus. Deze gebeurtenissen zullen meer mensen voorbereiden op deze openbaring.

V. 1) Hoeveel interviews heeft Maitreya gegeven sinds het vorige nummer van Share International (januari/februari)? 2) Vonden deze alle in Brazilië plaats?
A. 1) Vier, wat een totaal maakt van 56 interviews per 11 februari 2012. 2) Er zijn 29 interviews in de VS geweest, 14 in Mexico en 13 in Brazilië.

V. Hoeveel mensen in de wereld hebben uw informatie nu gehoord, en hoeveel van hen geloven het?
A. Er zijn nu ongeveer 36 miljoen mensen die de informatie hebben gehoord; 12 miljoen mensen geloven het helemaal; 12 miljoen verwerpen het en 12 miljoen staan er open voor en wachten de gebeurtenissen nauwlettend af.

V. Is Maitreya nog steeds van plan om in Japan geïnterviewd te worden?
A. Ja, te zijner tijd.

V. Waar is Maitreya nu? Zullen we Maitreya dit jaar op 21 december 2012 zien?
A. Maitreya verblijft in Londen, maar verschijnt op televisie in Brazilië. Hij kan op elk moment waar dan ook ter wereld zijn, dus het is lastig om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u Hem zult zien, hangt ervan af hoe u en de rest van de mensheid Zijn weg voorbereidt, door aanvaarding van het beginsel van samendelen en rechtvaardigheid voor iedereen.

V. De meeste plaatsen die op uw website genoemd worden waar Maitreya is verschenen, lijken in Amerika, Europa en Azië te liggen. Is hij ooit in Afrika gezien?
A. De enige foto’s die wij hebben van Maitreya, zijn van Zijn verschijning aan 6000 mensen in Nairobi (Kenia) op 11 juni 1988.

V. Wat moet er gedaan worden om een einde te maken aan het wijdverspreide moorden en ander geweld dat nu in Syrië plaatsvindt? Wat moet de internationale gemeenschap doen?
A. De Verenigde Naties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en optreden.

V. Vier of vijf jaar geleden zei u dat de Palestijnen waarschijnlijk binnen vier jaar hun eigen land zouden krijgen, of een landovereenkomst of zoiets. Omdat er zoveel krachten aan het werk zijn en politieke omstandigheden voortdurend veranderen stel ik me voor, dat het bijna onmogelijk is om te voorspellen wanneer gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Weet u op basis van de huidige omstandigheden, inclusief die achter de schermen, zoals Maitreya’s naar buiten treden, hoeveel jaar het vanaf nu zal duren voordat er een twee-statenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict zal zijn?
A. Ik betwijfel of ik zo’n voorspelling heb gedaan, maar als ik die heb gedaan was dat op een informele, nonchalante manier – als een persoonlijke gedachte. Niemand kan met enige hoop op succes zulke stellige voorspellingen doen die mensen kennelijk willen horen.

V. Onlangs werd gesuggereerd om meer Transmissie-meditatie te doen voor bijstand in de verschillende crises in de wereld. Zou u dit ook voorstellen in verband met de huidige crisis in Syrië?
A. Ik heb nooit gevraagd om meer Transmissie-meditatie vanwege dergelijke redenen, maar ik zie geen reden om het niet méér te doen.

V. Denkt u dat president Obama herkozen zal worden?
A. Dat is aan het Amerikaanse volk.

V. Wat is uw mening over de afschuwelijk harde bezuinigingsmaatregelen die in een aantal landen worden opgelegd aan mensen die de eindjes al moeilijk aan elkaar kunnen knopen?
A. Deze zijn bijzonder pijnlijk en moeilijk voor de armen en er is geen absolute overeenstemming dat ze ook helpen het beoogde doel te bereiken. Maar het is één manier om het probleem te benaderen en er moet iets gebeuren – niet per se deze harde bezuinigingen. Men zou bijvoorbeeld ook grote hoeveelheden geld kunnen vrijmaken om de economie te stimuleren. Eén aspect dat niet over het hoofd moet worden gezien, is dat de oude methoden op zichzelf niet meer werken. De mensheid treedt een nieuwe manier van leven binnen en daarvoor zijn nieuwe beginselen, zoals sociale rechtvaardigheid door samendelen, nodig. Zodoende zal elke remedie waar men nu zijn hoop op vestigt slechts tijdelijk zijn.

V. De NHS, het Britse ziekenfonds, waar de wereld ooit jaloers op was, ondervindt nu de schadelijke gevolgen van het bezuinigingsbeleid van de coalitieregering. Is dit de prijs van commercialisering? En wat kunnen mensen doen om dergelijke instellingen te beschermen? Het is alsof de sociale samenhang wordt vernietigd.
A. Dat klopt. Commercialisering brengt ernstige schade toe aan allerlei aspecten van de kwaliteit van het leven. Wat kan er tegen gedaan worden? Verzet u met alle mogelijke legale middelen tegen de toenemende privatisering van publieke instellingen.

V. In Share International, november 2011, werd in de vragen-en-antwoordenrubriek buitengewone informatie verschaft over de inwijdingsgraad bij de geboorte en het overlijden van enkele bekende ingewijden. Eén van hen, Pablo Picasso, heeft kennelijk een grote sprong voorwaarts gemaakt; in één incarnatie ging hij van 1,5 naar 2,4.
Hoe kan dat? Was het misschien door eenpuntige concentratie op zijn schilderwerk? Is er iets wat we van hem kunnen leren?
A. Dit is niet zo buitengewoon als het misschien lijkt. Als groot schilder had Picasso natuurlijk de gave van een krachtig concentratievermogen. Hij was ook niet bang om hard te werken. Zoals Picasso zei: “Een paard spant zich niet zelf in. Maar een mens moet werken.”

V. De Wet van Karma is van toepassing op al onze gedachten en daden. Betekent dit dat onze gedachten (zowel goede als kwade) krachtiger karma voortbrengen dan onze daden? Onze gedachten vinden plaats op het mentale niveau, wat hoger is dan het grofstoffelijke; betekent dit dan dat onze gedachten een grotere invloed ten goede of ten kwade hebben dan onze daden?
A. Elke daad is het gevolg van gedachte. Daarom heeft gedachte plus daad grotere gevolgen dan louter gedachte. Maar het hangt van de intensiteit van de gedachte af.

V. Kunt u iets zeggen over een vreemd nieuw verschijnsel waarover mensen in verschillende delen van de wereld berichten? Zij zeggen dat ze vreemde geluiden horen en hebben opgenomen, die uit de lucht lijken te komen. Sommigen denken dat ze uit de planeet komen. Naar verluidt, lijkt het geluid, dat komt en gaat, op dat van een trein of zware machines. Sommige lijken bedrog. Is dit een authentiek verschijnsel? Zo ja, waardoor wordt het veroorzaakt?
A. Mensen zijn ‘gespannen’. Het zenuwstelsel van alle mensen in de wereld is gespannen door de instroom van nieuwe energieën waardoor deze illusie veroorzaakt wordt, terwijl de stress en spanning van het dagelijks leven momenteel voor veel mensen de situatie nog verergert.

V. Momenteel liggen microkredieten onder vuur. Volgens een tv-reportage raken mensen in financiële moeilijkheden omdat lokale banken, die mensen een lening verstrekken, ook eisen dat de lening al na één maand wordt afgelost. De banken dwingen mensen hun huis en bezittingen te verkopen of laten ze achter in de handen van woekeraars, waardoor hun problemen nog verergeren. Ik weet inmiddels niet meer wat ik moet denken van microkredieten en hoor graag uw mening hierover.
A. Ongetwijfeld vindt zulke corruptie plaats, maar voor de overgrote meerderheid van de mensen die een microkrediet krijgt, is het een zegen.

V. Voordat ik over de verschijning van Maitreya hoorde, ging ik op een avond de tuin in. Het was erg laat en en ik was in een ongebruikelijk vreugdevolle stemming. Toen ik naar de gevelspits van de buren keek, was die geheel bedekt met cirkels van licht die in ramen worden gezien. Toentertijd stond ik versteld omdat ik niets kon vinden van waaruit die cirkels een weerspiegeling op het gebouw konden zijn, maar ik zag ze als prachtige ruitvormige kruisen. Toen ik voor het eerst uw boek De mensheid ontwaakt las en de foto’s van de patronen op gebouwen zag, realiseerde ik mij dat dit precies hetzelfde was wat ik op de zijkant van een huis had gezien. Weet u of dit misschien hetzelfde was? Zijn ze ook verschenen zonder weerspiegelend oppervlak? De energieën veranderen nu zo snel dat het nauwelijks bij te houden is! Wel veelbelovend, trouwens.
A. Cirkels van licht verschijnen in ramen, op muren, trottoirs en wegen, op de zijkant van bestelbusjes en vrachtwagens over de hele wereld.

Stralende toekomstdeskundige
Onlangs had ik een reeks tegenslagen. Eerst ging ik enorm in salaris achteruit toen onze overheidsvakbonden door de gouverneur onder vuur werden genomen. Dat heeft mijn pensionering voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vervolgens raakte mijn zoon gewond bij een auto-ongeluk en ging mijn dochter scheiden van haar echtgenoot na vele jaren huwelijk. Toen werd mijn vader ziek en met terminale kanker opgenomen in het ziekenhuis. De druk van de familiecrises en de financiële problemen veroorzaakte veel onrust tussen mijn man en mij. Op een dag, toen ik het op kantoor moeilijk had, ging ik een wandeling rond het meer maken en, terwijl ik bijna in tranen was, verscheen er een heel ongewone figuur. Hij had een vrolijke oranje hoed op en droeg oranje gympen. Zijn overhemd was ook oranjekleurig en hij had een ronde bril op die maakte dat hij er heel chic uitzag. Hij had een gitaar bij zich en terwijl hij de bank waarop ik zat, naderde, zei hij: “Houd moed – je wordt alleen vernederd om verheven te worden! Het einde van onze beproevingen is nabij en we zullen spoedig een tijd van wonderen meemaken!” Toen barstte hij los in een heel vrolijk lied. Voor het eerst in weken moest ik lachen. Toen ik op kantoor terugkwam, hadden mijn collega’s het probleem dat ons maanden lang dwarsgezeten had, opgelost en die avond na mijn werk verraste mijn man me met rozen en een diner bij kaarslicht. Ik voelde zo’n opluchting, dat ik kracht had voor alle problemen die onmogelijk leken. Ik vraag me af of die figuur in het oranje overhemd Maitreya was of een van de Meesters van Wijsheid? Kreeg ik bemoediging van een bijzonder iemand?
K.M.S., Edgerton (Wiscounsin, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

‘Stationschef’
Op zondag 15 januari 2012 kwam ik om 13 over 8 in de ochtend aan op station Forest Park in St. Louis, op weg naar mijn vrijwilligerswerk in een spiritueel centrum. Toen ik drie minuten later in de metro zat, keek ik naar het perron en was verbaasd aan de andere kant een man te zien staan die er nogal ongewoon uitzag. Hij was ongeveer 1,80 m lang, had schouderlang bruin haar, een baard en leek in de zestig; hij droeg een lang wit gewaad, witte handschoenen en een witte pantalon. Hij had een houten staf bij zich en er hing een groot houten kruis op zijn borst. Zijn gedrag was al even ongewoon: hij stond daar alleen maar en maakte geen aanstalten om een trein te halen of het perron te verlaten. Toen ik bij het station aankwam, was hij niet op het perron en was ook nergens in de buurt van het station te zien.
Toen mijn trein zich in beweging zette draaide hij zich helemaal naar mij toe en zwaaide hartelijk naar me met een brede lach op zijn gezicht. Toen ik hem recht aankeek, voelde ik een krachtige energie van liefde en vreugde in me opkomen. Ik heb deze soort energie nog nooit eerder van iemand anders gevoeld. De eerste paar minuten onderging ik een sterke emotionele loutering en voelde ik me afwisselend overmand door tranen en verheven.
1) Was deze man Maitreya of een van de andere Meesters? 2) Heeft iemand anders hem gezien? 3) Als deze man een van de Meesters was, is dit de eerste keer dat ik een Meester ontmoet heb?
B.J., St. Louis (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de man Maitreya was. 2) Nee. 3) Ja.

Bekende hulp
Ik reed op 8 juni 2011 naar een naburige stad. Toen ik bij een kruispunt naar rechts draaide, dook er plotseling een blauwe vrachtauto voor mijn ogen op en raakte mijn auto lichtjes. Ik reed mijn auto langzaam naar de kant van de weg en zag de blauwe vrachtauto (het bleek een grote vuilniswagen uit de naburige stad) bij een verkeerslicht, zwaar beschadigd. De vrachtwagen was tegen een verkeersbord en stoepranden aan gereden in een poging een botsing met mijn auto te vermijden. Er stroomde olie uit de vrachtauto, waardoor er brandweerauto’s en politieauto’s moesten komen. De plek was volgestroomd en het verkeer stond vast. Een lokale man zei: “Als uw auto frontaal met de grote zware vrachtauto in botsing was gekomen, zouden u en uw auto finaal in elkaar gereden zijn. Met zijn goede rijvaardigheid heeft de vrachtwagenbestuurder voorkomen dat een verkeerslicht en elektriciteitspalen geraakt werden, zodat niemand gewond raakte.” Nadat twee takelwagens gekomen waren om de vrachtwagen weg te slepen, reed ik naar huis in mijn auto die slechts een lichte beschadiging aan de bumper had.
Een week ging voorbij. Ik herinner me dat ik me voelde alsof ik niet meer dan een toeschouwer was geweest die op een afstandje getuige was van de hele situatie, ook al was ik direct bij het ongeluk betrokken. Datzelfde gevoel heb ik nu nog steeds. Het is een soort wonder voor me dat ik me zo kalm en ontspannen voel, veel meer dan gewoonlijk. Ik neem aan dat een Meester me gered heeft. Kunt u me vertellen wie hij was?
K.O., Seki-Shi (Gifu, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Hij het was die haar hielp.

Moderne communicatie
Het was 31 augustus 2011 omstreeks 12.30 ’s middags en ik wachtte op mijn algeheel medische onderzoek. Ik had anderhalf uur gewacht voor het mijn beurt was. Plotseling hoorde ik een Engelse stem uit mijn iPad komen. Ik draaide het volume hoger en zag dat het een van Maitreya’s Boodschappen was. Toen ik weer thuis was, realiseerde ik me dat de Boodschap was opgenomen in de iPod applicatie van mijn iPad. Door verder onderzoek kwam ik erachter dat het Boodschap nr. 51 was. Ik heb die nooit in mijn iPod opgenomen, dus het is wonderlijk die Boodschap daarin te hebben. Heeft deze gebeurtenis een bepaalde betekenis voor mij? Heeft het feit dat het Boodschap nr. 51 was een bijzondere betekenis voor me? Was het gewoon per ongeluk opgenomen?
Op 13 november 2011, tijdens een groepsbijeenkomst van Share International, merkte ik dat er ook een andere Boodschap op mijn iPod stond.
S.M., Gifu-shi (Gifu, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat Maitreya de Boodschappen in de iPod zette als antwoord op datgene waar de schrijver naar op zoek was.

Hartewens
Op vrijdag 13 mei 2011 was ik in de tram op weg naar Transmissie-meditatie. Ik maakte me zorgen over mijn dochter die juist haar relatie met haar partner beëindigd had. Ze zocht een appartement, wat in Amsterdam bijna onmogelijk is om te vinden. Er was een heel kleine kans dat ze in onze buurt iets kleins zou kunnen huren en terwijl ik daar zo in de tram zat vroeg ik Maitreya innerlijk om Zijn hulp voor haar.
Tot mijn verbazing zag ik plotseling op de lege plaats tegenover me in de tram twee kleine hartvormige snoepjes liggen. Op de ene stond het woord: “Ja” en op het andere stond “Geluk”.
Naar bleek kreeg mijn dochter het heel kleine appartement niet, maar ontmoette zij die zelfde avond een buitengewoon aardige, liefdevolle man. Zij zijn nu bij elkaar en gelukkig.
Was dit gewoon toeval of troost en geruststelling gegeven door een Meester?
N.d.G., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de hartvormige snoepjes door de Meester Jezus neergelegd waren.

Maitreya’s ‘ster’
Wanneer er een heldere nacht is, kijk ik op een gegeven moment altijd even uit naar de ‘ster’. Op woensdagnacht 12 augustus 2011, omstreeks middernacht, zag ik ‘iets’ in de lucht – het was niet Jupiter en ik denk ook geen vliegtuig, want het duurde ongeveer een uur vanaf het moment dat ik het voor het eerst zag tot het aan de horizon uit het gezicht raakte (een vliegtuig zou daar ongeveer 5 minuten over doen). Het was bijna boven mijn hoofd toen ik het voor het eerst opmerkte – het was niet erg hoog in de lucht en bewoog zich regelmatig voort van oostelijke in westelijke richting. Het leek verschillende kleuren te flitsen – groen, rood – maar er was steeds wat kleur zichtbaar, niet zoals bij een vliegtuig waarvan de lichten met tussenpozen aan en uit flitsen.
Ik heb er geen foto van, maar zou graag willen weten of ik de ‘ster’ gezien heb.
B.D., Gorey (Co Wexford, Ierland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het inderdaad Maitreya’s ‘ster’ was.

Hartvormige zegening
De dag na Kerstmis 2011 ontdekte mijn man Michel een hartvormig blaadje aan ons citroenboompje. Het blad leek pas te zijn verschenen.
Tien jaar geleden hadden we al eens aan dezelfde plant een hartvormig blad aangetroffen waarvan de Meester aangaf dat het een teken van Maitreya was. [Zie Share International, mei 2002.] Sindsdien heeft het boompje ook een aantal bladeren geproduceerd die nogal ongewoon van formaat en vorm zijn; ze zijn verscheidene keren groter dan de gemiddelde afmeting en vertonen een duidelijker nerfpatroon. Deze grote bladeren groeien naast de normale bladeren aan dezelfde plant.
Het eerste hartvormige blad was veel groter dan elk ander. Daarmee vergeleken is het huidige tamelijk klein (met name ten opzichte van de enorme bladeren), maar fraai getekend. Kunt u bevestigen of dit laatste hartvormige blad een nieuw teken van Maitreya is?
Deze kleine gebeurtenissen verbinden mij met Maitreya’s alomtegenwoordigheid en versterken mijn aspiratie om te dienen. Ik voel diepe dankbaarheid.
R-M. C.M., St-Etienne (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken van Maitreya is om te zeggen “Verlies de moed niet. Ik ben er.”)

Stenen beeld van Jezus
In november 2011 ontdekte een wandelaar het gelaat van Jezus op een met een laag vuil bedekte steen. Sonia Chamberlain uit Lake Havasu City (Arizona, VS) was van plan om sieraden uit de steen te maken. Maar zodra ze het vuil weggeveegd had, ontdekte ze de gelijkenis. De 63-jarige zei: “Stel je mijn verbazing voor toen ik hem omhoog hield en me realiseerde dat de steen gevormd was als het hoofd van Jezus met een doornenkroon en schouderlang haar. Ik geloof dat alles met een reden plaatsvindt en dat er overal om ons heen tekenen van de Schepper zijn, we zijn alleen dikwijls te druk bezig om ze op te merken. Het zou voor mij een teken kunnen zijn om beter te luisteren.” (Bron: Telegraph.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de beeltenis in steen door de Meester Jezus werd ontwikkeld.)

Zweden — Op 15 januari 2012 werden boven Uppsala (Zweden) ufo’s waargenomen. Commentaren van YouTube: “Ik had de hele dag geskied en op weg naar huis zag ik heldere lichten in de lucht. Ik haalde mijn mobiele telefoon op en slaagde erin bijna 2 minuten op te nemen.” (Bron: YouTube: UFOindependent)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten Maitreya’s ‘ster’ waren.)

 

 

 

 


Rusland
— De bekende fotograaf Halit Safin maakte op 23 januari ’s avonds boven de stad Ufa (de hoofdstad van de republiek Bashkortostan) een video-opname van een ufo. Zijn opname, die 2 minuten en 15 seconden duurt, laat een ringvormig voorwerp zien dat snel van kleur verandert in afwisselende combinaties van groen, blauw, geel en rood. (Bron: YouTube: myunhauzen74)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het veelkleurige voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

Mexico — Op 7 februari 2012 werd boven Tijuana (Mexico) een UFO waargenomen waarvan door twee mensen afzonderlijke video-opnamen werden gemaakt. Op beide video’s is een grote cirkelvormige veelkleurige ufo te zien die hoog in de lucht zweeft. (Bron: YouTube: javajavaa)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo een ruimteschip van de planeet Mars was.)

interview met Federico Mayor Zaragoza door Carmen Font

Professor Federico Mayor Zaragoza (geboren in 1934 in Barcelona) wordt in Spanje en daarbuiten gerespecteerd om zijn onvermoeibare inzet voor vrede en ontwikkeling. Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 bekleedde professor Mayor, biochemicus van beroep, verschillende zware ministersposten in de Spaanse overgangsregeringen en later werd hij lid van het Europese parlement. Hij kreeg brede internationale erkenning gedurende zijn mandaat als directeur-generaal van UNESCO van 1987 tot 1999, een periode waarin hij een nieuwe impuls gaf aan de missie van de organisatie en toewerkte naar het realiseren van het “Cultuur van Vrede-programma”. In 1999 besloot hij zich niet voor een derde termijn bij UNESCO kandidaat te stellen en riep hij bij zijn terugkeer in Spanje de Fundación Cultura de Paz (De Stichting voor de Cultuur van Vrede) in het leven, waarvan hij voorzitter is. Federico Mayor zet zijn gedachten en acties rond de belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar uiteen. Carmen Font interviewde hem voor Share International.
Share International: We hebben de laatste maanden in de Arabische wereld ongekende uitingen van de macht van het volk gezien. Denkt u dat deze uitingen ons leiden naar een krachtiger lokale en mondiale democratie, of zullen we nog veel valkuilen tegenkomen?
Federico Mayor: Er zijn inderdaad veel valkuilen te verwachten. Maar tegelijkertijd is dit een pad dat niet zal eindigen; het bevindt zich op vaste grond. In 1994 schreef ik het boek Crime of Silence (“De misdaad van stilzwijgen”) omdat ik destijds besefte dat zwijgen geen optie meer was. Wanneer we onze stem niet kunnen verheffen omdat het niet is toegestaan of omdat we het niet kunnen, dan zwijgen de mensen die tot zwijgen zijn gebracht. Maar het bereikt een punt waarop het stilzwijgen dat van de ‘zwijgzamen’ is, van de mensen die kunnen spreken maar dat weigeren te doen. We zijn getuige van wat er in de wereld gebeurt, maar we hebben ons er niet mee bemoeid. Van nu af aan is, dankzij de nieuwe communicatietechnologie, dit zwijgen totaal onzinnig. Bovendien is het je plicht van je te laten horen. En we zijn niet bang meer. Kijk hoe de beweging van Puerta del Sol [ook bekend als de Indignados] haar plek heeft gevonden op Internet en een ruimte zonder grenzen inneemt. Ze heeft zich naar Wall Street verplaatst en is de aanzet voor de Occupy-beweging  – “Wij zijn de 99 procent” geweest.
In de jaren ’80 maakten we de grote fout dat we alles waarvoor we in het verleden gestreden hadden – democratische rechten, sociale rechten, solidariteit – aan de kant lieten zetten, zodat de marktwerking de wereld kon overnemen. In die tijd vormden deskundigen met dure managementopleidingen ons om tot imiterende en zich steeds herhalende mensen, die alleen ontvankelijk zijn voor marketing en uitbesteding van werk. Ze vervingen twee aspecten die heel belangrijk zijn voor de mens: ethische waarden voor marktwaarden, dat wil zeggen, prijzen. En zoals de Spaanse dichter Antonio Machado het stelde: “Alleen dwazen verwarren de waarde met de prijs.”
Zij vervingen ook de Verenigde Naties, een democratisch instituut op wereldschaal dat, ondanks alle tekortkomingen, alle volkeren en landen in de wereld – verenigd in een gemeenschappelijke bestemming – in staat stelt zich te verbinden om “de verschrikking van oorlog” voor de komende generaties te voorkomen. De Verenigde Naties hadden verschillende ontwikkelingen ondergaan totdat in 2003 George Bush een groep van 20 ontwikkelingslanden bijeenriep en besloot tot een “heldhaftige” reddingsoperatie van financiële instellingen, waardoor landen die toch al verarmd waren door verplaatsing en privatisering van hun productiecapaciteit, nog meer rijkdom verloren. Die macht werd aan de banken overgedragen, die zich geleidelijk diep in de schulden staken. De omvallende banken werden gered en nu hebben we, als gevolg van dit “beleid”, de volgende situatie op het internationale toneel: de banken worden rijker en de landen worden allengs armer.

SI: Maar nu wordt de marktwerking, ofschoon die nog wel de economie beheerst, in toenemende mate en openlijk bekritiseerd door burgers en ook steeds meer door politici. Welke specifieke alternatieven zijn er voorhanden om de marktwerking te vervangen door een economie die gebaseerd is op samendelen? We zijn getuige van indrukwekkende ontwikkelingen in de Zuid-Amerikaanse landen.
FM: De marktwerking is een uitvinding van het Westen. Ik weet uit jarenlange directe en persoonlijke politieke ervaring dat de Verenigde Staten de gewoonte hadden zich te bemoeien met Latijns-Amerikaanse democratieën met het doel het “communisme” te bestrijden. Maar ze vergaten één communistisch land, China. Nu is China de fabriek van de wereld, maar we slaan niet veel acht op hun arbeidsregelingen. We zien de mensen niet die onder erbarmelijke omstandigheden werken, we zien alleen de lage prijzen en worden gestuurd door hebzucht. De wereld als geheel is vol tegenstrijdigheden. De Westelijke wereld is op drift door het inwisselen van haar democratische en ethische principes ten gunste van de markt en door het inruilen van de VN voor plutocratische groepen.
Latijns-Amerika gaat nu echter door een fase van positieve verandering door afstand te nemen van die werktuigen van heerschappij (het IMF en de Wereldbank) en zoekt naar een nieuwe manier om de toekomst vorm te geven. De emancipatie van Latijns-Amerika, gesymboliseerd door de CELAC (de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten), is heel belangrijk omdat deze landen nog steeds vrienden zijn van hun Iberische vaders en hun oudere broer, de VS, maar niet langer van hen afhankelijk.
Afrika ontwaakt en dan hebben we Azië waarin we, naast het grote vraagteken China, India tegenkomen dat een wonderbaarlijke ontwikkeling doormaakt, net als zuidoost-Azië. Wij Europeanen zijn er te zeer aan gewend naar onszelf te kijken. We zijn een belangrijke morele kracht geweest, maar zijn tegenwoordig uit koers geraakt omdat we de onverstandige regels van Thatcher en Reagan accepteerden, waardoor we onze principes inruilden voor die van de aandelenmarkten.
Ik heb aan de internationale gemeenschap, aan dit losgeslagen Europa, voorgesteld dat Europa, juist omdat het zijn morele en politieke principes heeft verlaten, een universele verklaring zou moeten uitvaardigen ten gunste van democratie. En verkondigen dat, ondanks dat dit Europa wegzakt, dit zelfde Europa nu ook sociale rechtvaardigheid en solidariteit rehabiliteert. Een dergelijke stap zou ons en andere volkeren moreel inspireren op het moment dat dit het meest nodig is. Europa kan zijn deuren en denken niet gesloten houden. We hebben ook de NAVO binnen onze grenzen, wat betekent dat de Europese veiligheid nog steeds afhankelijk is van een Amerikaanse generaal en onze defensie-uitgaven te hoog zijn. In dit opzicht moet gezegd dat de Amerikaanse president Obama zich tegenover het Pentagon moedig heeft opgesteld met bezuinigingen op militaire uitgaven.

SI: U heeft onlangs voorgesteld om de Tobin Tax nu echt in te voeren.
FM: We hebben verschillende bijeenkomsten gehad over invoering van de Tobin Tax, die nog steeds een zeer deugdelijk middel is als waarborg voor een gezonde economie. In 2005 bepleitten de toenmalige Franse president Jacques Chirac, de voormalig Chileense president Ricardo Lagos en de voormalig president van Brazilië Luiz Inácio Lula da Silva (die in Porto Alegre de oprichting van financiële alternatieven voorstelde), tezamen met de vorige secretaris-generaal van de VN Koffi Anan en de vorige Spaanse president José Luís Rodríguez Zapatero alternatieven, opdat rijke landen hun verplichtingen tegenover ontwikkelingslanden konden nakomen en uitbuiting vermijden. Hun grootste zorg was dat financiële instellingen die landen niet zouden uitbuiten en dat, idealiter, financiële instellingen een voertuig zouden vormen voor het aantrekken van meer klanten. We klagen altijd over een tekort aan afnemers. We willen meer spullen verkopen aan 20 procent van het werelddorp, dat wil zeggen de rijke landen, in plaats van op een duurzame manier het aantal klanten te vergroten. De Tobin Tax was bedoeld om dit te ondersteunen. Maar nu wordt hij gebruikt om in een vicieuze cirkel schulden af te betalen. De meeste bekende economen zijn het erover eens dat er geen groei is zonder stimulering. Ook al ben ik geen econoom, vanuit mijn ervaring en waarnemingen in het kader van betrokkenheid bij de wereldpolitiek kan ik stellen dat we geen banen of welvaart scheppen indien we alleen lukraak bezuinigen.

SI: Voor veel mensen zijn deze bezuinigingen synoniem met angst. Ze staan voor de angst, de lafheid en het gebrek aan visie van de hedendaagse politici en instellingen. U heeft uitgebreid geschreven en gesproken over angst, de manier waarop het ons weerhoudt actieve wereldburgers te zijn. Ziet u nu voorgoed een eind aan de angst in deze wereldcrisis, die de verontwaardiging van de mensen zo heeft aangewakkerd?
FM: Angst is inherent aan het menselijk bestaan. In de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die met absolute macht hebben geregeerd die het leven van andere mensen opeiste. Deze absolute macht leefde van de angst en bracht ondergeschikten teweeg, geen burgers, zodat samenlevingen een ingewortelde angst ontwikkelden. Maar nu gaan mensen zich realiseren dat het leven een wonder kan zijn, beslist een mysterie is, en dat het leven intens moet worden ervaren. We moeten het leven ten volle benutten en uitdrukking geven aan de volheid ervan. We moeten streven naar afwezigheid van angst, omdat we voor het eerst in de geschiedenis, deels dankzij de nieuwe communicatietechnologie, in staat zijn met angst af te rekenen. Vrouwen en mannen kunnen zich nu vrijelijk en op wereldschaal uiten.
Dit houdt verband met een belangrijke opmerking die je daarnet maakte. De stem van het volk geeft ons de gelegenheid echt democratische manieren te onderzoeken op lokale en wereldschaal, omdat democratie tot nu toe beperkt is geweest tot stemmen en geteld worden bij verkiezingen. Van nu af aan zal de participatie van burgers leiden tot een steeds intensievere uitdrukking ervan. De communicatietechnologie stelt burgers in staat deel te nemen in een open omgeving zonder fysieke grenzen; dit zal worden afgedwongen en we zullen daarom stabielere democratieën te zien krijgen als ook de mogelijkheid tot correctie van ontwikkelingen die indruisen tegen de menselijke waardigheid. We zullen niet alleen de kwaliteit verbeteren van de zwakke democratieën die we nu kennen, maar we zullen ook duidelijke voorstellen maken voor een andere toekomst. Ik denk dat de opkomst van de stem van het volk een onstuitbare beweging is; deze zal echter geen protestbeweging blijven, maar uitgroeien tot een beweging die met voorstellen komt.

SI: Wilt u zich wagen aan enkele voorspellingen voor het jaar 2012?
FM: Ik denk dat 2012 een goed jaar zal zijn en dat president Obama wellicht wordt herkozen. Ofschoon hij een dusdanig geringe bewegingsruimte heeft gehad dat zijn denkbeeld van solidariteit met de armen in de VS weinig kans maakte, zou Obama het multilaterale systeem in de wereld kunnen herstellen. Dit is essentieel omdat we niet kunnen doorgaan met te besluiten Gadaffi om te brengen, in plaats van de burgerbevolking in Libië te beschermen; we kunnen niet toestaan dat de huidige chaos in Syrië maar voortduurt, of Iran aanpakken zoals we met Irak deden. Multilateraal optreden zou een nieuw begin markeren in hoe we met wereldaangelegenheden omgaan. En wat de economieën van het Westen aangaat, denk ik dat Europa uiteindelijk zal inzien dat snijden in begrotingen en bezuinigingen niet de manieren zijn om banen en groei te creëren. We zullen terugkeren naar het herstel van lokale productiecapaciteit, aangezien we deze verantwoordelijkheid hebben overgedragen aan derden die de mensenrechten niet respecteren en dit is, zoals ik zei, een onverantwoordelijke daad als gevolg van hebzucht. De Maya’s hadden gelijk toen zij schreven dat dit een Baktun-jaar zou zijn, een nieuw begin of een “nieuwe dageraad”,  zoals zij het noemen.
Kort geleden vond de top in Davos plaats, waar ik in het geheel niet in geïnteresseerd ben, omdat de experts die er heen gaan slechts bezig zijn om het stuiptrekkende kapitalistische systeem langer op de been te houden.
Op zeker moment bracht Mikhail Sergeyevitsj Gorbatsjov, zonder enig bloedvergieten, de val teweeg van een communistisch systeem dat weliswaar gebaseerd was op gelijkheid, maar vrijheid en rechtvaardigheid uit het oog was verloren. We moeten niet vergeten dat zonder gelijkheid en rechtvaardigheid, de vrijheid die het kapitalistische systeem brengt haar beoogde doel niet dient, wat tot de val van het kapitalistische systeem zal leiden. Deze ineenstorting is wat we nu meemaken. We kunnen niet langer de enkelen bevoorrechten, teneinde een systeem te behouden dat achterhaald is.
We moeten een ander systeem bedenken, een nieuwe Verenigde Naties uitdenken. Roosevelt had gelijk: wij, de volkeren, moeten regeren, niet een absolute macht – zoals de absolute macht van de G-7 of de G-20. U zult het zien: de Verenigde Naties zullen worden heringericht met een Veiligheidsraad die niet alleen gebaseerd is op territoriale rechten en de oplossing van conflicten, maar ook een heel belangrijke milieuafdeling zal hebben, een sociaal-economische Veiligheidsraad, en ze zullen dichter bij de werkelijke problemen staan. Dit zal iedereen het gevoel geven op eerlijke en waardige manier in de VN vertegenwoordigd te zijn. U zult het zien. Van de Algemene Vergadering zullen niet alleen staten deel uitmaken, maar ze zal voor 50 procent door staten worden gevormd en voor 50 procent door vertegenwoordigers uit de burgermaatschappij. Ik denk dat we hoopvol moeten zijn, want de mens is het goddelijk vermogen tot scheppen gegeven. De Verenigde Naties zullen niet voortbestaan als naties niet verenigd zijn. Daarom kunnen we niet toestaan dat hun eigen scheppers er afstand van nemen, zoals de VS, die erover klagen dat Palestina weer als staat met alle rechten is toegelaten. Zo’n houding past gewoon niet meer in deze tijd; zulke arrogantie heeft niet meer dezelfde invloed als in het verleden. We kunnen een positieve verandering in menselijke gevoelens waarnemen en dankzij de nieuwe technieken voor communicatie en informatie zullen we over de hele wereld belangrijke mogelijkheden creëren voor macht en vertegenwoordiging. We staan, inderdaad, op de drempel van een nieuwe dageraad.

Voor meer informatie:
www.fund-culturadepaz.org

Het boek The Crime of Silence is vrij online beschikbaar op: www.fund-culturadepaz. org/doc/The_Crime_of_Silence_FM.pdf

Carmen Font is medewerker van Share International en gevestigd in Barcelona. (Spanje).