De naderende transformatie

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 februari 2012)

Vanuit het diepst van haar huidige problemen en lijden zullen de mensen hoop vinden. Zoveel van wat plaatsvindt is positief en weldadig voor het mensenras, dat zij verzekerd kunnen zijn van een spoedige vermindering van hun problemen; niet in één keer, maar geleidelijk, stukje bij beetje. Geleidelijk aan zullen mensen ook achter de ware redenen van hun huidige leed komen. Zij zullen gaan inzien dat de mensheid Eén is, een integraal geheel en verwant door lange verbondenheid en gemeenschappelijke afstamming, verwant ook door haar gemeenschappelijke goddelijkheid. Niet langer hoeft de mens zijn naaste te vrezen en te bevechten, niet langer hoeven miljoenen van honger te sterven temidden van overvloed. Zo kan een nieuwe tijd aanbreken, een tijd waarin Rechtvaardigheid en Samendelen de huidige chaos en onverantwoordelijkheid beheersen, een tijd waarin mensen respect en aandacht voor elkaar hebben, waarin de goddelijkheid van de mens geopenbaard en de geheimen van het leven gekend worden. Toereikendheid zal overvloed vervangen als het doel van verstandige mensen.

Juiste verhoudingen
Zo zullen mensen in juiste verhouding komen tot elkaar en tot de Bron van alles. Onder de bezieling en leiding van Maitreya en Zijn groep zullen de mensen bloeien in hun goddelijkheid en die openbaren in alles wat ze doen. De gruwelen van oorlog en terreur zullen snel uit hun herinnering verdwijnen, en een enorme creatieve ontluiking zal daarvoor in de plaats komen.
De mensen zullen hun steden vernieuwen en verfraaien, zodat deze de nieuwe tijd waardig zullen zijn. Die zullen groter in aantal en kleiner van omvang zijn, verbonden door vervoer dat snel en geluidloos is. Mensen zullen hun kinderen op vele verschillende wijzen onderrichten, waarbij ieder kind het onderwijs krijgt dat door zijn stralen is bepaald. Mettertijd zal de communicatie tussen de Meesters en het mensenras in steeds toenemende verbondenheid groeien, en kinderen zullen zich op gelukkige en natuurlijke wijze van stadium tot stadium in groeiend bewustzijn ontwikkelen. In al deze stappen, in deze transformatie, zal een ieder zijn rol spelen.

Komende tekenen
Spoedig zal een reeks tekenen verschijnen die degenen die ze ervaren voor een raadsel zal stellen. Niemand zal dit verschijnsel kunnen verklaren, maar het zal een voorteken zijn van een verandering in het denken en begrip van de mensen. Vanaf die tijd zal een gevoel van verwachting de meeste landen in de ban houden, wat  mensen zal voorbereiden op de buitengewone gebeurtenissen die ophanden zijn. Zoals jullie weten, nemen niet alle mensen de nieuwe tijd die voor de mensheid in het verschiet ligt, serieus. Deze gebeurtenissen zullen meer mensen voorbereiden op deze openbaring.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.