Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1987.

De nieuwe eenvoud
door de Meester –, via Benjamin Creme

Er komt een tijd, in de niet al te verre toekomst, dat de mensen met zekerheid zullen weten dat zij Goden zijn. Deze verworven goddelijkheid zal zich uiten als Broederschap en de schepping van een beschaving waarin de mensheid van God gegeven vermogens en krachten zal ontplooien.
Onder de stimulans van de Christus en de Meesters zullen de mensen zichzelf leren zien als de ontvangers van kennis en inzichten, die voor hun ogen vergezichten zullen openen van nieuw bestaan en nieuwe betekenis. Onvermijdelijk zal hieruit de schepping volgen van nieuwe vormen, nieuwe technieken van leven en werken, nieuwe wijzen van productie en nieuwe bestemmingen en doelen waaraan de prestaties van de mens kunnen worden afgemeten. Een geheel nieuwe benadering van het leven zal tot uitdrukking komen door nieuwe verhoudingen en rituelen.
Eerst zullen de veranderingen langzaam gaan, maar geleidelijk zullen verreikende veranderingen de wereld transformeren. Elk land zal zijn speciale gaven bijdragen aan een nieuwe wereldharmonie. Bovenal zal een nieuwe geest van goede wil de daden van de mens motiveren en leiden tot de schepping van werkelijk blijvende vrede. Zo zal het zijn. Zo zal ‘het verlangen van alle landen’ in ons midden worden gevestigd. Zo zullen de mensenzonen zichzelf leren kennen als Zonen van God.
Velen wachten momenteel op de verschijning van een groot Leraar, een Avatar, een Gids, iemand die hen veilig door het labyrint zal loodsen van de huidige moeilijkheden en gevaren, en hen zal leiden naar het ‘Beloofde Land’, een land dat ‘overvloeit van melk en honing’, een land van overvloed, van weelde. Dit beeld van de Leraar is niet geheel onjuist, maar weerspiegelt een zeer materialistische zienswijze. Overvloed zal er beslist zijn, en de mensen nieuw leven brengen op alle gebieden. Dit ‘nieuwe leven’ is de geestelijke gave van de Kosmos die, gericht via de Christus, aan alle mensen wordt geschonken. Maar een land van overvloed zou nu al ieders deel kunnen zijn. Het is niet nodig te wachten op de Avatar om het huidige onrecht te herstellen. Een Heiland is niet nodig wanneer de mens zichzelf kan redden. “Neem je broeders nood als maatstaf voor je handelen en los de problemen van de wereld op.” Zo sprak de Christus, toen Hij de eenvoudige stappen uiteenzette naar rechtvaardigheid en overvloed voor allen.
Velen wachten op de Avatar om hun eigen onheil te keren, maar vergeten dat zij zelf de remedie binnen handbereik hebben. “Niemand is een eiland”, noch was hij daartoe bestemd en wanneer in de noden van allen is voorzien, zal het individu opbloeien.
Welvaart is een toestand “waarin geen mens gebrek heeft”, waarin heel rijk, noch heel arm bestaat. Van deze gezegende toestand is de mens thans ver verwijderd, nu luxe en verhongering hand in hand gaan.
De Christus zal de mens een nieuwe eenvoud voorleggen, die allen de gelegenheid biedt om als broeders te delen. Samenwerking zal de grondtoon zijn van dit eenvoudige bestaan, en het delen van de hulpbronnen de orde van de dag. Zo zal de goddelijkheid van de mens worden uitgedrukt en zo zal het Plan zich ontwikkelen via de mensen.
Er begint nu voor de mensen een groot avontuur dat hen zal voeren naar de hoogste toppen. Het nieuwe leven, rijk en vol in betekenis en doel, zal in eenvoud gekend en geleefd worden. Vanuit ‘de Wateren des Levens’ van Waterman zal de geestelijke overvloed stromen waarnaar alle mensen in hun hart smachten.
Op deze wijze zal een nieuwe benadering plaatsvinden van de problemen van geld en macht, van voorrecht en prestige. Het verlangen om te dienen zal de plaats innemen van het verlangen naar gewin, en de hunkering naar rechtvaardigheid zal de hebzucht verdringen die verdeling zaait. Een ieder heeft een rol te spelen bij het scheppen van deze nieuwe vrijheid. Het betaamt allen die de gebeurtenissen van de tijd aanvoelen, hun taak goed te vervullen.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, en bijna elke dag van zijn leven werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Waarom is Transmissie-meditatie of enige andere meditatie de beste dienstbaarheid? (Lezing in Osaka, Japan, mei 2005).
A. Ik herinner me niet ooit te hebben gezegd dat Transmissie-meditatie of meditatie in het algemeen de ‘beste dienstbaarheid’ is. Transmissie-meditatie is bovenal dienstbaarheid, maar er bestaan veel verschillende vormen van dienstbaarheid. Het verschil tussen Transmissie-meditatie als vorm van dienstbaarheid en andere vormen van dienstbaarheid is dat Transmissie-meditatie een volkomen wetenschappelijke meditatie is die door de Meesters ontworpen is en daarom 100 procent effectief en wetenschappelijk is. Het is een manier om de wereld te dienen en waarschijnlijk de krachtigste manier, gezien de tijd en energie die erin gestoken wordt. Je kunt ook een Moeder Teresa worden en mensen helpen in verschrikkelijke omstandigheden, die ziek zijn, sterven, enzovoort – dat is een bijzonder inspannende vorm van dienstbaarheid. Het voordeel van Transmissie-meditatie is dat het een zeer lichte methode is en tegelijkertijd toch een buitengewoon krachtige vorm van dienstbaarheid. Transmissie-meditatie kon pas nu geïntroduceerd worden omdat er genoeg mensen in de wereld zijn die het mogelijk maken.
De Meesters van de Geestelijke Hiërarchie zijn de behoeders van niet alleen het Plan van evolutie, maar ook van de energieën die het Plan mogelijk maken. Deze energieën die de Meesters vrijgeven, zijn afkomstig van kosmische, solaire en buitenplanetaire bronnen en zijn van zeer hoge trilling. Voor deze tijd, en voor Maitreya’s besluit om in de wereld terug te keren, konden deze energieën niet worden vrijgegeven, behalve via merendeels godsdienstige groepen en zodoende alleen via de emotionele en astrale gebieden. Dus afgezien van de gevorderde ingewijden in de wereld zouden de energieën via de astrale gebieden worden vrijgegeven, waarmee de reikwijdte van hun werk per definitie tot die gebieden beperkt bleef.
Pas nu zijn er voldoende discipelen of aspiranten voor discipelschap die deze energieën althans in zekere mate op het mentale gebied kunnen opnemen, in plaats van slechts op het astraal-emotionele gebied. Als de Meesters de energieën zouden doorgeven op het niveau waarop Zij ze ontvangen, zou de trilling te hoog blijven en zouden ze gewoon op de mensheid “afketsen”. Maar nu zijn er overal ter wereld Transmissie-meditatiegroepen en kunnen de energieën geabsorbeerd worden en tot een of ander van de mentale gebieden worden neergetransformeerd in plaats van de astrale gebieden.
Dit werk loopt parallel aan het werk om de weg voor Maitreya te bereiden en geeft degenen die hierbij betrokken zijn een ongeëvenaard veld van dienst gezien de tijd en energie die ervoor nodig zijn. Gegeven de zeer beperkte tijd die nodig is om het te doen is er niets vergelijkbaars dat zo’n krachtig resultaat oplevert.

V. Verlenen de Meesters bijstand bij ongelukken? Ik denk hierbij aan een recent treinongeluk in Japan.
A. In het geval van de treinramp in april 2005 waarschuwde Maitreya voor zover wij weten ten minste één persoon om niet in de trein te stappen. Tijdens de botsing ging een waarschuwingssignaal op mysterieuze wijze vanzelf aan; hierdoor werd een naderende exprestrein gewaarschuwd waardoor de machinist kon voorkomen dat zijn trein op de treinen zou inrijden die al op elkaar gebotst waren. Het waarschuwingssignaal werd ingeschakeld door de Meester in Tokio, die sinds 1975 in de wereld is.
Maitreya, de Meester Jezus (Die in Rome woont) en de Meester in Tokio vormden een driehoek van kracht en richtten die kracht op het ongeluk. Overal waar zich ongelukken voordoen wordt zulke kracht naar de plaats van het ongeluk gericht en wordt al het mogelijke gedaan om de mensen te helpen die door het ongeluk getroffen worden.

Share International heeft een grote voorraad brieven die door Benjamin Creme’s Meester bevestigd werden als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet eerder gepubliceerd werden. Andere brieven zijn nieuw. Terwijl we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’, door de hoop, inspiratie en troost die ze geeft. We leggen deze brieven ter overweging voor.

Alles is mogelijk
Een paar jaar geleden [geschreven in april 2004] was ik betrokken bij een auto-ongeluk en moest vanwege een interne bloeding in het ziekenhuis verblijven. Ik kreeg een behandeling met medicijnen en bedrust.
Gedurende twee weken was er geen verbetering. Een bezoekende vriend bracht wat kruidenmedicijnen mee om te kijken of dat zou helpen. Deel van mijn dagelijkse routine was een gebed en meditatie voor heling. Op de laatste nacht voor de geplande operatie voelde ik een krachtige energiestroom door mijn lichaam.
De volgende ochtend was de bloeding gestopt. De dokter kon niet uitleggen waarom, maar hij maakte de opmerking: “Alles is mogelijk.”
Na een paar dagen werd ik helemaal genezen verklaard en ontslagen. Was de genezing het gevolg van de ziekenhuisbehandeling, het kruidenmiddel, genezing door een Meester, of een combinatie van alle drie?
B.N., Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya de genezing bewerkstelligde.

Leiding
Kan u of uw Meester de volgende gebeurtenis verklaren, die zich zo’n 24 jaar geleden voordeed [geschreven in mei 2004]:
Ik voelde me heel geconcentreerd en in evenwicht op deze bijzondere zaterdag en besloot die dag te gaan paardrijden op een ranch van 2 hectare niet ver van mijn huis in zuid-Californië. Zes maanden daarvoor reed ik op dezelfde ranch en verloor toen een duur Amerikaans-Indiaans sieraad, een ‘dondervogel’ van zilver en turkoois, gemaakt door de Zunistam, die ik om mijn hals droeg. Ik herinner me dat ik op de heenweg dacht: ‘Zou het niet mooi zijn als ik vandaag mijn ‘dondervogel’ weer vond?’ Maar ik liet het idee snel varen, want het had intussen zwaar geregend en ik was al verschillende keren teruggegaan sinds ik het sieraad verloren had.
Halverwege mijn rit van drie uur stopte ik en rustte even. Toen ik mijn paard weer wilde bestijgen, zag ik dat de zon op een voorwerp scheen dat rechtop in de modder stond tussen de voorbenen van het paard. Het was mijn “dondervogel”!
R.M., Los Angeles (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat hij naar de plek was geleid door de Meester Jezus.

Een Grieks-orthodoxe kerk in Chicago (VS) werd onlangs de plaats van een wonderbaarlijk verschijnsel. Op 8 september 2019 zag een conciërge in de Grieks-orthodoxe Heilige Drie-eenheidkerk op een schilderij aan de muur iets wat leek op tranen die van het gezicht van de Maagd Maria naar beneden sijpelden. Bij onderzoek leek de substantie olieachtig te zijn en sporen op het schilderij na te laten. Honderden mensen uit het hele land stroomden naar de kerk, die op het punt van faillissement stond. Sommigen zagen de wenende icoon als een teken en hopen dat het de historische 121-jaar oude kerk van verkoop zou redden, terwijl anderen dachten dat het tranen van droefheid waren over het lot van de kerk. De parochie had in de afgelopen twee jaar met een actie om de kerk te redden een grote som geld bijeengebracht, maar het was niet genoeg om de schuld te betalen. De Heilige Drie-eenheid werd een paar dagen later in een faillissementsovereenkomst aan de Universele Levenskerk verkocht.
Velen geloven dat de olie genezende eigenschappen heeft en een zegening van God is. “Er is iets wat zij ons probeert te zeggen,” aldus Nick Jonas, de geestelijke van de kerk. Hij voegde eraan toe dat hij hoopte dat er iets moois uit zou komen. “Ik kan niet verklaren waarom zij weent, maar ik weet dat wij mensen gewoonlijk om twee redenen huilen: vreugde of verdriet.”
Onder de bezoekers van de icoon was zuster Angelina, een non uit Californië, die zei: “Het is zoiets dat je nooit vergeet en ik zal er altijd door geïnspireerd worden.” Het schilderij is nu voor onderzoek door kerkleiders weggehaald. Terwijl hij Share International toestemming gaf om de foto van de icoon te publiceren, voegde pastoor Nick Jonas eraan toe: “Christus is in ons midden!” (Bronnen: usagreekreporter.com; abc7 chicago.com; newskosmos.com)

door Ana Swierstra Bie

Toen het dochtertje van Håvard Hernes ernstig ziek werd en het hele gezin veel tijd in het ziekenhuis moest doorbrengen, verlangden ze naar een plek waar ze zich konden terugtrekken, bij elkaar konden zijn en een pauze konden nemen van de stress van intensieve behandelingen en het institutionele karakter van het ziekenhuis.
Hernes kwam samen met kinderpsycholoog Maren Østvold Lindheim van het universitair ziekenhuis van Oslo, Rikshospitalet, op het idee van een omgeving waar patiënten en hun families een moment van vrijheid en rust konden krijgen van het dagelijkse leven van ziekte, en waar degenen die te zwak waren om veel tijd buitenshuis door te brengen, de natuur toch direct konden ervaren.
Het idee werd verder ontwikkeld en in 2015, toen Hernes’ dochter weer gezond werd verklaard, werd de Stichting Friluftssykehuset opgericht. Via het project Outdoor Care Retreat werkt de stichting aan de verbetering van de algehele behandeling tijdens ziekenhuisverblijven en streeft ernaar om kinderen die in het ziekenhuis verblijven zoveel mogelijk kansen te geven om samen met hun familie goede herinneringen te creëren door ze de natuur te laten ervaren.
Het gerenommeerde architecten- en ontwerpbureau Snøhetta kreeg de opdracht om een kleine hut te ontwerpen die het “buiten” naar binnen zou halen en die op een paar honderd meter van een ziekenhuis in een natuurlijke omgeving kon worden geplaatst; in Noorwegen kan dit omdat veel ziekenhuizen aan de rand van de stad zijn gelegen.
De hut moest een plek bieden aan langdurig zieken die een onderbreking van het ziekenhuisleven en de strenge behandelroutines nodig hadden, maar te ziek waren om naar huis te gaan, een plek waar ze worden omringd door de natuur, maar nog steeds in de directe omgeving van het ziekenhuis, zodat ze zich veilig kunnen voelen als ze noodhulp nodig hebben.
Het is duidelijk dat het creëren van zo’n plek zorgvuldig moet worden uitgedacht, en de architecten van Snøhetta ontwierpen een hut die bedoeld was om op een boomhut te lijken zoals kinderen die bouwen. Hij is gemaakt van hout met grote ramen en een dakraam, zodat de lucht en de bomen altijd te zien zijn. Binnen ruikt het naar hout en de ramen kunnen helemaal open om de natuur binnen te laten. “Als je op de grond ligt, voelt het bijna alsof je buiten in het bos ligt,” zegt Marianne Sætre, de architect die het ontwerpteam leidde.