De nieuwe eenvoud

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1987.

De nieuwe eenvoud
door de Meester –, via Benjamin Creme

Er komt een tijd, in de niet al te verre toekomst, dat de mensen met zekerheid zullen weten dat zij Goden zijn. Deze verworven goddelijkheid zal zich uiten als Broederschap en de schepping van een beschaving waarin de mensheid van God gegeven vermogens en krachten zal ontplooien.
Onder de stimulans van de Christus en de Meesters zullen de mensen zichzelf leren zien als de ontvangers van kennis en inzichten, die voor hun ogen vergezichten zullen openen van nieuw bestaan en nieuwe betekenis. Onvermijdelijk zal hieruit de schepping volgen van nieuwe vormen, nieuwe technieken van leven en werken, nieuwe wijzen van productie en nieuwe bestemmingen en doelen waaraan de prestaties van de mens kunnen worden afgemeten. Een geheel nieuwe benadering van het leven zal tot uitdrukking komen door nieuwe verhoudingen en rituelen.
Eerst zullen de veranderingen langzaam gaan, maar geleidelijk zullen verreikende veranderingen de wereld transformeren. Elk land zal zijn speciale gaven bijdragen aan een nieuwe wereldharmonie. Bovenal zal een nieuwe geest van goede wil de daden van de mens motiveren en leiden tot de schepping van werkelijk blijvende vrede. Zo zal het zijn. Zo zal ‘het verlangen van alle landen’ in ons midden worden gevestigd. Zo zullen de mensenzonen zichzelf leren kennen als Zonen van God.
Velen wachten momenteel op de verschijning van een groot Leraar, een Avatar, een Gids, iemand die hen veilig door het labyrint zal loodsen van de huidige moeilijkheden en gevaren, en hen zal leiden naar het ‘Beloofde Land’, een land dat ‘overvloeit van melk en honing’, een land van overvloed, van weelde. Dit beeld van de Leraar is niet geheel onjuist, maar weerspiegelt een zeer materialistische zienswijze. Overvloed zal er beslist zijn, en de mensen nieuw leven brengen op alle gebieden. Dit ‘nieuwe leven’ is de geestelijke gave van de Kosmos die, gericht via de Christus, aan alle mensen wordt geschonken. Maar een land van overvloed zou nu al ieders deel kunnen zijn. Het is niet nodig te wachten op de Avatar om het huidige onrecht te herstellen. Een Heiland is niet nodig wanneer de mens zichzelf kan redden. “Neem je broeders nood als maatstaf voor je handelen en los de problemen van de wereld op.” Zo sprak de Christus, toen Hij de eenvoudige stappen uiteenzette naar rechtvaardigheid en overvloed voor allen.
Velen wachten op de Avatar om hun eigen onheil te keren, maar vergeten dat zij zelf de remedie binnen handbereik hebben. “Niemand is een eiland”, noch was hij daartoe bestemd en wanneer in de noden van allen is voorzien, zal het individu opbloeien.
Welvaart is een toestand “waarin geen mens gebrek heeft”, waarin heel rijk, noch heel arm bestaat. Van deze gezegende toestand is de mens thans ver verwijderd, nu luxe en verhongering hand in hand gaan.
De Christus zal de mens een nieuwe eenvoud voorleggen, die allen de gelegenheid biedt om als broeders te delen. Samenwerking zal de grondtoon zijn van dit eenvoudige bestaan, en het delen van de hulpbronnen de orde van de dag. Zo zal de goddelijkheid van de mens worden uitgedrukt en zo zal het Plan zich ontwikkelen via de mensen.
Er begint nu voor de mensen een groot avontuur dat hen zal voeren naar de hoogste toppen. Het nieuwe leven, rijk en vol in betekenis en doel, zal in eenvoud gekend en geleefd worden. Vanuit ‘de Wateren des Levens’ van Waterman zal de geestelijke overvloed stromen waarnaar alle mensen in hun hart smachten.
Op deze wijze zal een nieuwe benadering plaatsvinden van de problemen van geld en macht, van voorrecht en prestige. Het verlangen om te dienen zal de plaats innemen van het verlangen naar gewin, en de hunkering naar rechtvaardigheid zal de hebzucht verdringen die verdeling zaait. Een ieder heeft een rol te spelen bij het scheppen van deze nieuwe vrijheid. Het betaamt allen die de gebeurtenissen van de tijd aanvoelen, hun taak goed te vervullen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.