door de Meester —, via Benjamin Creme (9 oktober 2011)

Terwijl velen blijven geloven dat de huidige structuur van banken en effectenbeurzen noodzakelijk en niet te veranderen is, komen steeds meer mensen tot de slotsom dat die niet langer van nut zijn en spoedig vervangen moeten worden. Te veel mensen lijden onder de gevolgen van ongebreidelde hebzucht en hunkeren naar meer rechtvaardigheid en billijkheid om in wat zo lichtvaardig “het huidige economische klimaat” wordt genoemd, te kunnen overleven. Vóór de economische ineenstorting van 2008 was er, althans in de ontwikkelde wereld, geld te over. Mensen hadden werk en huizen om in te wonen; en elke dag kwamen er nieuwe miljonairs bij. Elders stierven natuurlijk miljoenen mensen niettemin de hongerdood en hadden miljoenen andere niets te eten, maar voor sommige was er heel veel geld en was het leven goed.
Waar is al het geld gebleven? Wat is ermee gebeurd? Nu heeft niemand werk en is het geld verdwenen – naar de banken en verdwenen. En de miljonairs zijn nu miljardairs. Het is allemaal heel raadselachtig. De halve wereld is, zou je denken, opgelicht.
Zullen de oude manieren, de oude tijden terugkeren? Willen we ze werkelijk laten terugkeren, wanneer de overvloed van de rijken zich dagelijks verdubbelt en de armen het moeten stellen met de kruimels die zij achterlaten?

Verandering
Mensen overal bespeuren een verandering en voegen hun stem toe aan haar appèl. Zij worden zich ook bewust van hun vermogen tot handelen, en velen sterven als bewijs ervan. Zij voelen aan dat de dagen van de oude benaderingen bijna geteld zijn en aan het eind van hun krachten zijn. Zij voelen dat er andere, betere manieren zijn om te leven en zien uit naar morgen. Waarlijk, de oude werkwijzen sterven af en houden het mensenras tegen. Het wiel wentelt en opnieuw gaat het machtige Rome ten onder.
Maitreya’s vuur is ontstoken in de harten van talloze miljoenen mensen en zij reageren vol vuur om een nieuwe wereld te bouwen waar rechtvaardigheid en harmonie heersen. Maitreya’s belofte is dat die nieuwe wereld in aantocht is.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 46, waarvan de laatste 3 in Brazilië [per 5 oktober 2011].

V. Anderhalf jaar geleden begon Maitreya Zijn openlijke missie. Sindsdien hebben we de olieramp in de Golf van Mexico gehad, de tsunami in Japan en de aanhoudende radioactieve straling als gevolg ervan, de Arabische Lente waarin velen zijn gedood of in elkaar geslagen, alsmede abnormale weerspatronen die over de hele wereld verwoestingen aanrichten. Ik had gehoopt dat Maitreya’s aanwezigheid en invloed ons in een gunstiger en vreedzamer richting zouden sturen. Het lijkt erop dat dit niet het geval is en dat Zijn aanwezigheid niet leidt tot minder beroering. Het lijkt er eerder op dat het meer van hetzelfde of erger is totdat een keerpunt wordt bereikt. Kunt u iets over deze schijnbare tegenstelling zeggen en weet u wanneer we dat keerpunt kunnen verwachten? Dank u voor al uw goede werk door de jaren heen.
A. Vanwege het verschil in hun punt van evolutie en ervaring zien gewone mensen en de Meesters de gebeurtenissen in de wereld totaal verschillend. Wij zien slechts een opeenvolging van afzonderlijke gebeurtenissen en, afhankelijk van onze gemoedstoestand, vaak nog als bedreigend, ongewenst of afschrikwekkend. De Meesters zien dezelfde gebeurtenissen, maar ook alle andere gebeurtenissen die tegelijkertijd op alle niveaus plaatsvinden en die wij vanwege ons beperkte bewustzijn niet zien. De Meesters zien de gebeurtenissen door de verschillende niveaus heen stijgen en dalen. Veel van de gebeurtenissen die ons zo krachtig en bedreigend voorkomen, zijn vanuit het gezichtspunt van de Meesters juist bezig te vervliegen en uit beeld te verdwijnen, terwijl tegelijkertijd geweldige energetische bewegingen die nieuwe structuren, gedachten en denkbeelden belichamen, geleidelijk op het fysieke gebied neerdalen en geopenbaard worden. Op deze wijze vindt een ontzagwekkende transformatie plaats waarvan de mensheid voor het grootste deel geen weet heeft.
U vraagt wanneer we het keerpunt in dit proces kunnen verwachten. Het keerpunt is al aangebroken. Steeds meer van het ‘nieuwe’ wordt concreet op de lagere gebieden, steeds minder van het ‘vuil’ van het verleden heeft nog invloed. Relatief heel spoedig zullen we zien dat de wereld ‘kalmeert’ en naarmate de mensheid optreedt – alles hangt af van het handelen van de mensheid – kan de gisting van het nieuwe plaatsvinden. De mensheid moet zichzelf als een actieve kracht zien, niet slechts als hoopvolle toeschouwers van deze reusachtige gebeurtenissen. Zoals Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” Dit is wat de mensheid nu begint te doen.

V. Heeft de heer Creme de interviews met Maitreya op televisie gezien of krijgt hij alle informatie erover van zijn Meester?
A. Ik heb ze niet gezien.

V. Ik weet dat u dit soort vragen beu bent, maar toch moet ik het vragen. Ik zou graag een kleine hint krijgen om Maitreya’s interviews op Internet te kunnen vinden. Ik heb vele uren online naar Maitreya’s interviews in de VS en Mexico gezocht, maar tevergeefs. Ik verlang ernaar Zijn wijsheid te horen en Zijn aanwezigheid te ervaren. Dit is het enige wat mij nog hoop geeft op een betere wereld. Alstublief, ik smeek u. U kent de troost van het contact met een wijze Meester, maar de rest van ons niet. We hebben dit nodig.
A. Ik zoek nooit naar de interviews. Maitreya is met opzet incognito. Hij wil niet herkend worden als ‘Maitreya’. Hij wil alleen dat u voor de wereld wilt wat Hij bepleit: samendelen, rechtvaardigheid en vrede zijn Zijn prioriteiten. Maak deze u eigen (als u dat al niet gedaan hebt) en breng Maitreya dichter bij u.

V. Heeft het enige zin om op YouTube naar Maitreya’s interviews te zoeken?
A. Nee.

V. Hoe dicht zijn we bij Verklaringsdag?
A. Waarschijnlijk weet alleen Maitreya wanneer Verklaringsdag zal plaatsvinden. Er staat geen vaste datum voor, maar is afhankelijk van de respons van de mensheid op de verschillende stimuli afkomstig van de Hiërarchie. Maar ik denk dat het eerder zal plaatsvinden dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

V. Onlangs werd een demonstratie van Koptische christenen in Caïro (Egypte) bruut neergeslagen door het leger dat nu de macht heeft. De stappen naar democratie lijken langzaam te gaan en door de regering te worden tegengewerkt. Zal er in Egypte ware democratie gevestigd worden?
A. Ja zeker, maar daar is meer tijd voor nodig. De krachten tegen democratie – het leger en de rechtse financiële belangen – zijn nog altijd heel machtig. Het afzetten van Mubarak was op zich al een wonder dat door het hele Midden-Oosten gevoeld werd en dat de stem van het volk overal ter wereld, inclusief de VS, inspireert.

V. Denkt u dat de nieuwe volksbeweging in de VS, die als ‘OccupyWallStreet’ begon en zich nu snel over andere steden verspreidt, een levensvatbare beweging is?
A. Ja. Het is het begin van de transformatie van de VS.

V. Is de ‘Occupy’-beweging die nu overal in de VS de kop opsteekt de volksbeweging die Maitreya wil inspireren en over de hele wereld wil verspreiden?

A. Ze maakt er deel van uit. In elk geval in het begin zullen verschillende groepen in verschillende landen verschillende methoden gebruiken om deze tot stand te brengen.

V. 1) In welke mate worden de Occupy-demonstranten op Wall Street en elders in de VS (al of niet bewust) door Maitreya geïnspireerd? 2) Heeft Maitreya de demonstranten in fysieke gedaante bezocht, zoals op het Tahrir-plein, om hen te inspireren en te onderrichten?
A. 1) 30 Procent. 2) Nee.

V. Moet de macht van het volk proberen de economische structuren in het eigen land neer te halen?
A. De macht van het volk is er niet om de economische structuur van een land ‘neer te halen’, maar om vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor de mensen in het land te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel moet altijd voor ogen gehouden worden, namelijk de vestiging van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede overal ter wereld. Het is nu toch wel duidelijk dat een radicale herstructurering van de economische structuren in de wereld nodig is, wil dit bereikt kunnen worden. Samendelen, zoals u zult zien, is hiervoor het belangrijkste mechanisme.

V. Hebben ook de meest toegewijde activisten die zich inzetten voor verandering van de huidige economische, politieke en sociale structuren en degenen die werken voor milieubehoud, eigenlijk wel praktische, haalbare antwoorden?
A. Ja, zeer zeker. Samendelen en rechtvaardigheid, die het leven van iedereen zullen transformeren en het einde van oorlog garanderen, is ieders doel, al of niet uitgesproken.

V. Het wordt met de dag duidelijker dat politici niet weten wat te doen en geen antwoorden hebben op de groeiende wereldcrisis. Zijn er momenteel wel politici of leiders in de wereld die enig idee hebben van de weg voorwaarts en hoe we de groeiende problemen kunnen aanpakken?
A. Ja, maar ze zijn nog niet verkozen.

V. Hoe kunnen landen die nu in financiële problemen verkeren voor hun bevolkingen zorgen terwijl de economische systemen van de wereld ineenstorten? Er zijn al miljoenen hongerenden en nu beginnen ook steeds meer mensen in de het rijke westen de nood te voelen.
A. De wereld moet zien dat dit onvermijdelijk is. Het is de ‘woestijnervaring’. Er zal niets radicaal veranderen, tenzij mensen dit zien en op zoek gaan naar een andere manier van leven: d.w.z. overgaan op samendelen en daarmee op rechtvaardigheid en vrede.

V. Ik ben 23 en woon in Egypte. Ik volg u nu al enkele jaren en kan niet wachten tot de verandering plaatsvindt! Ik zie de verandering in de vorm van revoluties. 1) Maar ik vraag me af wanneer de verandering komt in de vorm van een wonder? Elke spirituele website die ik bekijk en iedereen die boodschappen ‘channelt’ zegt dat het nabij is, er verandert veel, maar mijn vraag is wanneer de gelovigen (of iemand als ik) zullen zien dat we aan het begin staan – ieder normaal mens moet toch zien dat dit niet normaal is. 2) Aangezien ik moslim ben, vraag ik me af of Mohammed (pbuh) net als de Meester Jezus nu op aarde is om ons te helpen?
A. 1) U zoekt naar tekenen dat veranderingen nu plaatsvinden. Ziet u niet wat er in het hele Midden-Oosten en verderop gebeurt?  Bent u vergeten wat er nog maar enkele maanden geleden in Egypte, in Caïro, op het Tahrir-plein gebeurde, wat nu steeds meer ook wereldwijd plaatsvindt? Maitreya Zelf heeft meer dan drie weken lang vele uren op het plein doorgebracht om mensen van alle religies te inspireren en te beschermen, hen onderricht om elkaar te beschermen en voor elkaar te zorgen, als inspiratie voor de wereld. Het is het volk overal dat zijn stem verheft, dat de wereld zal veranderen en nu al verandert. 2) Ja. Mohammed ontving Zijn inspiratie en lering van Jezus. Zij zijn broeders.

V. De uiteindelijke ondergang van het economische systeem verloopt natuurlijk zo pijnlijk langzaam vanwege de aanhoudende manipulatie in de vorm van reddingspakketten, verhoging van schuldenplafonds en kaalslagpolitiek op het gebied van publieke diensten en het sociale stelsel, enz. Zal er heel spoedig een tijd komen dat de markten tenslotte de bodem bereiken zodat er tenslotte een einde komt aan deze langzame dood wanneer de mondiale markten en de economie tot de grond toe afbranden?
A. Ja. U noemt het langzaam, maar als je er objectief naar kijkt, gaat het opmerkelijk snel.

V. Wat is uw kijk op de Palestijnse inspanningen om bij de Verenigde Naties meer officiële erkenning te verwerven? Denkt u dat deze inspanningen hun zaak zullen dienen?
A. Het herinnert de wereld aan hun bestaan en hun ontbering, dat is op dit moment waarschijnlijk alles. Zoals ik eerder heb gezegd, zal Maitreya er voor nodig zijn om de Palestijns-Israëlische situatie op te lossen. Op het moment hebben de Israëli’s niet de intentie om tot een oplossing te komen die de Palestijnen recht zou doen.

Warm aanbevolen
Share International en Share Nederland zijn ongeveer 25 jaar in hetzelfde pand in Amsterdam gevestigd geweest. Ongeveer een jaar geleden deelde de eigenaar (een groot bedrijf) ons mee dat we moesten vertrekken; de verbouwing zou binnen een aantal maanden beginnen. Om een lang verhaal kort te maken, sindsdien hebben we naar een nieuwe geschikte plek gezocht.
In een reeks snel op elkaar volgende gebeurtenissen werden we met hints en aanwijzingen naar een geschikte plek geleid. Alles gebeurde zo snel en soepel; binnen enkele dagen nadat we het hadden gevonden, belden we op voor een afspraak, volgde de bezichtiging van het pand en voelden we dat het de juiste plek voor ons was. Het is uitstekend en kon niet beter wat betreft bereikbaarheid met openbaar vervoer, maar er moet nog wel veel werk verzet worden om alles op te knappen en gereed te maken.
Een van de mede-groepsleden zei bij zijn eerste bezoek: “Het voelt alsof het al gezegend is.” Na ons eerste contact met de makelaar en de bezichtiging van het pand wilden we het aan een ander groepslid laten zien. Terwijl we buiten, enkele meters van het “nieuwe informatiecentrum”, stonden te wachten tot we naar binnen konden, kwam er plotseling een man van ongeveer 60 jaar op ons toe gelopen. Hij droeg een blauw-witte pet en had een blauwe tas over zijn schouder. Hij kwam heel dichtbij en mengde zich in ons gesprek. We hadden het erover dat het een aardige straat was met mooie huizen en dat het goed voelde; terwijl hij dichterbij kwam onderbrak hij ons en zei dat het inderdaad een heel fijne straat is en een heel prettige buurt. Erg plezierig. Hij zei dat hij er niet zover vandaan woonde – net om de hoek, eigenlijk. Dat was het hele gesprek, zoals wij het ons herinneren. Maar de korte uitwisseling bevestigde voor ons dat dit weleens een goede plaats voor een nieuw Informatiecentrum voor het Wederverschijningswerk zou kunnen zijn.

Was de vriendelijke man een Meester? Zo ja, kunt u zeggen wie hij was?
M.L., J.K., F.E., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vriendelijke buurtgenoot de Meester Jezus was. Benjamin Creme bevestigt ook dat zijn Meester de groep heeft geholpen met het vinden van het nieuwe Informatiecentrum en voegde eraan toe dat de Meester Jezus ernaar uitkijkt om zo nu en dan op bezoek te komen.

Meestervakman
7 Augustus 2011 liep ik ’s avonds in een straat in het oostelijke deel van São Paulo. Ik had in een restaurant gegeten en liep naar de metro om naar huis te gaan. Vlak nadat ik het restaurant was uitgelopen, zag ik op straat een kleine jongen (misschien 10 jaar oud) die armbanden verkocht. Hij vroeg me of ik er eentje voor mijn vriendin wilde kopen. Ik bleef doorlopen en hij vroeg of ik er een voor mijn moeder wilde kopen. Ik dacht dat het misschien een goed cadeau voor mijn moeder zou zijn. Hij liet me de armbanden zien. Hij vertelde (hij leek een heel blije jongen) dat hij de armbanden zelf gemaakt had. Ik koos er eentje uit die ik mooi vond. Hij zei dat hij er vier uur over gedaan had om die armband te maken, dat hij heel goed gemaakt was en dat hij dacht dat alleen hij en drie of vier andere mensen in Brazilië die armband konden maken zoals hij gedaan had (het was inderdaad een heel goed gemaakte armband). Ik kocht hem. Hij vroeg of ik een tasje wilde om hem in te doen. Ik zei: “Nee, bedankt.” Hij zei dat hij een tasje van zijn moeder kon krijgen die ook armbanden verkocht en zij ook enkele armbanden voor mannen had, als ik die wilde zien. Ik weigerde het aanbod, maar bedankte hem niettemin en vervolgde mijn weg naar de metro.
Het was een heel vreemde ontmoeting voor mij, want daarna heb ik veel nagedacht over de situatie van de vele arme mensen in Brazilië en in de wereld; de vele kinderen die op straat leven en over dat jongetje dat zijn moeder hielp, en hoe klein onze problemen zijn vergeleken met de problemen van die mensen. Ik dacht hier echt heel veel over na en vooral over die jongen: waar hij woonde, hoe zijn leven eruitzag met zijn moeder en dat soort dingen.
Kan uw Meester zeggen of de kleine jongen een bijzonder iemand was of dat hij gewoon een normale jongen was die mij tot nadenken aanzette?
T.S.A., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jongen’ Maitreya was.

Voorname bezoekers
In de pauze bij de Wederverschijningsconferentie 2011 in Barcelona voelde ik me niet lekker en ik maakte me die dag ook zorgen. Ik begroette een paar vrienden en ging in m’n eentje achter in de conferentiezaal zitten.
In mijn buurt, drie rijen voor me, zaten vier volwassen mannen. Een van hen riep me and zei met een bekend accent: “Kom bij ons zitten.”
Ik was enigszins verbaasd maar ging bij een man zitten die misschien 60 of 63 jaar oud was, met blond haar, een korte baard en bruine kleren. De anderen zaten in de volgende rij. De man die pal voor me zat was jonger, misschien 45 jaar oud, heel lang en sterk, met lang zwart haar in een paardenstaart en een bleek, vriendelijk gezicht; de andere mannen waren van middelbare leeftijd, bijna 60; zij spraken niet maar luisterden met groot respect. De man bij mij praatte over de conferentie; naar zijn mening was die erg interessant en hij stelde met name het bijzondere werk dat de heer Creme doet erg op prijs; de andere mannen dachten daar ook zo over. Ik antwoordde dat we in een tijd leven waarin er voor de hele mensheid grote dingen gebeuren. Zij luisterden heel geïnteresseerd naar me. Er hing een bijzonder prettige sfeer.
De man naast me zei toen weer dat we spoedig in de vijfde dimensie zullen leven en ik antwoordde ernstig dat de mens natuurlijk door de Meesters geïnspireerd zal worden, maar dat wij, de mensheid, hard moeten werken en met onze eigen inspanning deze oude wereld in een nieuwe veranderen. Als gevolg daarvan zal de mens heel snel evolueren. “Dat is wat we willen horen,” zei hij.
Hij en de jongere man zeiden dat ze gauw terug zouden komen. Ik nam afscheid van hen en ging op een andere plaats zitten. Even later voelde ik me heel goed en gelukkig.
Kunt u zeggen of zij Meesters waren?
E.C., Spanje.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat één van de mannen Maitreya was, één de Meester Jezus en de twee andere mannen discipelen van de Meester Jezus waren.

Wijze woorden
Donderdag 11 februari 2011 omstreeks 7 uur ’s avonds stond ik in Parijs bij een zebra te wachten tot de stroom auto’s zou stoppen, toen een oude man met een ushanka (Russische bontmuts) me aansprak en zei dat het niet goed was om in deze kou blootshoofds rond te lopen, vooral niet met kort haar zoals het mijne. Ik was het eens met de verstandige opmerking. We liepen al pratend samen op. Hij vroeg me wat ik deed. Ik zei dat ik politieke wetenschappen studeerde en het gesprek kwam toen op kritiek op (zogenaamde) democratie.
We waren het erover eens dat echte democratie niet bestaat en dat politici een veel te grote rol wordt gegeven om het maatschappelijk leven te beheren. De instrumenten die nodig zijn voor een goede democratie leverden meer discussie tussen ons op. We noemden de mogelijkheid van een regering van wijze mannen, maar konden niet besluiten wat een goede manier zou zijn om die uit te zoeken. Dit interessante gesprek duurde een kwartier. De oude man zei dat hij vroeger hoogleraar was geweest en vroeg me waar ik heen ging. Ik antwoordde dat ik op weg was naar een conferentie met de titel “Boeddha en Socrates, de weg naar geluk”. Hij suggereerde toen dat de conferentie niet de moeite waard was om bij te wonen en het beter was om te proberen de woorden van de twee wijze mannen te lezen. Hij voegde eraan toe dat het belangrijker was om in het gezelschap van wijze mensen te zijn dan van domkoppen. We gingen ieder ons weegs en ik ging desondanks naar de conferentie – hij bleek gelijk te hebben, aangezien ik er wat teleurgesteld vandaan kwam.
Deze onverwachte ontmoeting maakte indruk op me door de zinvolle en ware woorden van de oude man. Was hij een Meester of gewoon een ontwikkelde en bedachtzame man?
A.G., Venansault (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

De ‘ster’
Het was vrijdag 3 juni 2011 en ik wandelde met vrienden langs de Cotswold Way. We dronken wat in de bar van de pub waar we logeerden. Toen we om ongeveer 11 uur ’s avonds buiten kwamen, was de lucht helder en vol sterren. We zagen allemaal een heldere ster die anders was dan de andere, laag aan de hemel in zuid-zuidoostelijke richting. Hij leek wit, rood en blauw te knipperen. Was dit de ‘ster’?
P.Y., VK.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ster inderdaad Maitreya’s ‘ster’ was.

Goed op de hoogte
Op 27 mei 2011 stonden we met een informatiestand van Share International op de Life-Joy-beurs in München. Om 16.20 uur in de middag kwamen er twee mensen naar ons toe – een man van middelbare leeftijd met donkere huidskleur, en een kleine oudere vrouw in een oranjekleurig jack met een bril, grijs haar, en wandelstokken.
Nadat ze naar een van de ufo-posters had gekeken, vroeg ze ons wat hun spirituele missie was. We legden dat uit en ook dat er een verband is met de verschijning van Maitreya.
Daarna vroeg de man of er enig bewijs was dat Maitreya er al is. We vertelden hem over de lijst van Maitreya’s verschijningen, de verschillende wonderen en de foto uit Nairobi waar veel mensen hem met eigen ogen uit het niets hebben zien verschijnen en later verdwijnen. Tijdens het gesprek vertelde hij ons dat hij hindoe was en dat Boeddha de negende incarnatie van de hindoe-godheid Vishnoe was, en Maitreya de tiende. We spraken zelfs over een foto die de ruiter op het witte paard op het Tahrir-plein in Caïro, de Kalki-avatar, toont, die voor de hele mensheid komt, ongeacht religie of afkomst. Hij was goed op de hoogte van alles en zei dat hij heel gelukkig is met de komst van de Kalki-avatar. Toen schudden we elkaar de hand en vervolgden zij hun weg.
We vonden deze mensen heel vriendelijk, geïnteresseerd en ruimdenkend; ze hadden ook buitengewoon stralende ogen.
Kunt u ons zeggen wie deze mensen waren?
A.B., Neurenberg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was en de ‘vrouw’ de Meester Jezus.

Gids voor het leven
Toen ik op 11 september 2011 in een drogisterij wat inkopen deed, ontmoette ik een levendige dame. Zij stond op de hoek van een gangpad en hield zich met een hand aan een schap vast en ondersteunde zichzelf met een metalen stok die zij met de andere vasthield. Haar been was krom, met een verhoogde laars en dat maakte lopen erg moeilijk. Ik hielp haar vinden wat ze wilde hebben. Zij was ongeveer 1,80 meter, misschien achter in de 60 en zag er heel verzorgd uit. Geverfd haar en perfecte make-up, klaar om de wereld tegemoet te treden. Zij had prachtige grote groene ogen.
Terwijl we langzaam naar de bushalte liepen, vertelde ze dat ze voor een theatergroep werkte en schreef, en vroeg of ik belangstelling zou hebben voor zoiets. Ze zei dat ze een stuk had geschreven, getiteld “De finale”.
Op een luchtige manier vertelde ze me dat haar naam, Tannenbaum, ‘kerstboom’ betekent. Ze zei ook: “Ik probeer elke dag iemand gelukkig te maken.”
Toen praatte ze over haar ongeluk. Een vrachtauto had haar bij het achteruitrijden overreden. Er waren veel operaties nodig geweest om het been weer op te bouwen en vier jaar om weer te leren lopen. Met een aantrekkelijke glimlach zei ze: “Maar ik ben dankbaar – ik ben er nog.”
Ze straalde warmte en moed uit en plaatste de moeilijkheden van het leven in perspectief.
Kan het zijn dat deze alleraardigste dame een bijzonder iemand was?
C.C., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘alleraardigste dame’ de Meester Jezus was.

Maitreya’s ‘ster’ waargenomen boven vier Amerikaanse staten
Een helder “mysterieus voorwerp” dat in de avond van 14 september 2011 boven Californië, Colorado, Nevada en Arizona werd waargenomen, heeft uitgebreid aandacht gekregen in de plaatselijke tv-nieuwsprogramma’s.
Het Californische tv-station KLAL9 berichtte dat hun redactie was overstelpt met e-mails van mensen die naar een mysterieus voorwerp hadden gekeken dat “door de lucht flitste”. Het stralende licht verlichtte de zuidelijke Californische nachthemel en werd door mensen over een enorm gebied gezien, van San Diego aan de kust, dwars over de bergen, de woestijn, en ver landinwaarts tot aan Las Vegas en Phoenix. Het tv-station toonde een video-opname van het voorwerp dat boven Glendora (Californië) voorbij vloog. Volgens de presentator van News at Ten, Dave Bryan, beschreven mensen het als een helder licht, of als een vallende ster, of als een rode komeet met een groene gloed eromheen. Kim Curto was in Phoenix (Arizona) waar ze de voetbalwedstrijd van haar broer filmde, toen ze “een groot, rond licht langs de hemel” zag gaan en slaagde erin het op de video vast te leggen.
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Maitreya’s ‘ster’ boven Portugal
Begin augustus 2011 werd boven Santarém een heldere oranje diamantvormige ufo gefilmd. Een ooggetuige vertelde: “Ik maakte een wandeling met mijn vriendin en zag een helder voorwerp in de lucht… Het voorwerp ging hoger en hoger en het was geen ster. Ik weet niet wat dit is… Het was niet Jupiter. Jupiter stond in een andere richting en dit was helderder dan een ster of planeet; het verplaatste zich omhoog en verdween toen. We zagen het niet weer.” (Bron: YouTube: UFOseekerF1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Colorado, VS – Een video die op 2 oktober 2011 werd gemaakt in Wheat Ridge toont meer dan tien gloeiende lichten die zich langs de nachtelijke hemel bewegen. Een opmerking bij de op YouTube geplaatste video verwerpt het idee dat de voorwerpen Chinese lantaarns zouden kunnen zijn. “Geen lantaarns. Hoeveel driehoeken kun je in deze video tellen? Heel wat. Bovendien kun je zien dat de driehoeken nooit opbreken, maar hetzelfde vliegpad aanhouden.” (Bron: examiner.com, YouTube: rcklaatu)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de witte lichten ruimteschepen waren van de planeet Mars.)

Foto van Yoj Chase die op 5 oktober 2011 op Facebook werd geplaatst, toont een enorme formatie boven Mount Shasta (VS).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip was van de planeet Jupiter.)


Foto van berg Klyuchevskaya Sopka (Rusland) gemaakt door de 35-jarige Ivan Dementievskiy die door het gebied trok. Hij zei: “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik die wolk zag – het was zo bijzonder en de mensen die daar in de buurt wonen zeiden dat zij nog nooit zoiets hadden gezien. De hemel leek zich plotseling te openen en toen verscheen deze ufo-vorm. Ik ben al ruim 10 jaar fotograaf en dit is een van de weinige keren dat ik volkomen verbijsterd was. Het was een van die momenten die ik nooit zal vergeten.” (Bron: metro.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip was van de planeet Venus.)

VS, Californië — Op een night-vision video die door ‘KevinMC360’ op YouTube werd geplaatst, waren drie snelbewegende lichtpunten dicht bij elkaar te zien. De video die op 26 mei 2011 in Oakland werd opgenomen, toont de drie lichten die zich in een driehoekig patroon langs de nachtelijke hemel bewegen. (Bron: Daily Mail, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten ruimtevaartuigen waren van Mars.)

‘Nazca’-achtige structuren ontdekt in Midden-Oosten
Door het gehele Midden-Oosten, van Syrië tot Saudi-Arabië, zijn reusachtige wielvormige stenen structuren ontdekt die alleen vanuit de lucht zichtbaar zijn. Onderzoekers ontdekken nu meer structuren dan ooit tevoren door gebruik te maken van nieuwe satellietweergavetechnologieën en luchtfotografie. Men veronderstelt dat de structuren in het Midden-Oosten, duizenden in getal en lijkend op de Nazca-lijnen (de eeuwenoude tekeningen in de woestijnen van zuidelijk Peru), ten minste 2000 jaar oud zijn. Ze worden dikwijls op lavavelden gevonden en variëren in afmeting van 25 tot 70 m in diameter. Nieuw onderzoek naar de structuren door David Kennedy, hoogleraar Oude talen en Oude geschiedenis aan de Universiteit van West-Australië, zal in de Journal of Archaeological Science gepubliceerd worden.
Als student las Kennedy verslagen van piloten bij de Britse luchtmacht die in de twintiger jaren luchtpostvluchten boven Jordanië maakten. In 1927 publiceerde een piloot in het tijdschrift Antiquity een verslag van de ruïnes. Hij meldde die boven “lavaland” gezien te hebben en zei dat ze, samen met andere stenen structuren bij de Bedoeïenen bekendstaan als het “werk van de ouden”.
Het ontwerp van de structuren varieert. Sommige zijn rechthoekig, andere cirkelvormig maar met twee spaken die een baan vormen die vaak op één lijn ligt met de op- en ondergaande zon. Andere hebben veel spaken die niet op één lijn lijken te staan met enig astronomisch verschijnsel.
“In de vele jaren dat ik grote aantallen ervan heb bekeken, is me niet opgevallen dat deze spaken in enig patroon gerangschikt waren,” vertelde Kennedy. Hij en zijn collega’s weten niet zeker waarvoor de structuren gebruikt kunnen zijn of welke betekenis ze hebben. (Bron: livescience.com)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat deze vormen verslagen of tekeningen van ruimtevaartuigen zijn van 2000 jaar geleden.)

Astronoom onderschrijft UFO-boek
Derrick Pitts, een gerespecteerd Amerikaans astronoom, onderschrijft het boek van de journaliste Leslie Kean, UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go On the Record. Het boek verscheen in augustus 2010 en kwam op de bestsellerlijst van de New York Times. Hij maakt zich geen zorgen over de mogelijkheid dat hij vanwege zijn nieuwe standpunt ten aanzien van ufo’s belachelijk wordt gemaakt in de gemeenschap van wetenschappers. “Het maakt me echt niets uit”, zei hij, “omdat dat geen echte wetenschap is. Het wetenschappelijke standpunt is toegeven wanneer we iets niet weten, en naar antwoorden zoeken.” (Bron: openminds.tv; www.phillymag.com)

Wonder van Swami Premananda
Een foto van de geestelijk avatar Swami Premananda, die op 21 februari 2011 overleed, staat op Zijn stoel. Op 17 juli 2011 om 15.00 uur werd een wonderbaarlijke laag vibhuti of heilige as op de hele foto ontdekt en in hoopjes op de stoel. Dit laatste wonder bevestigt dat leven en bewustzijn de dood van het fysieke lichaam overstijgen en dat het werk van Swami Premananda voortgaat. (Bron: Ashram van Swami Premananda)

interview met Narayanan Krishnan door Jason Francis (ingekort)

De Akshaya Trust is een groep toegewijde vrijwilligers die de armen en daklozen van Madurai (Tamil Nadu, India) voedsel en mededogen brengen. De oprichter is Narayanan Krishnan, die een opleiding in hotelmanagement heeft. Krishnan stond aan het begin van een succesvolle zakencarrière toen een ervaring hem ertoe dreef zijn leven te wijden aan het voeden van de armen van Madurai en het herstellen van hun waardigheid. Hij was een van de 10 finalisten uit 10.000 genomineerden voor de onderscheiding Held van het Jaar 2010, die wordt toegekend door de internationale nieuwszender CNN. Jason Francis interviewde hem voor Share International.

Share International: Welke ervaring veranderde uw leven, van het nastreven van een succesvolle zakencarrière tot het voorzien in de noden van de armen?
Narayanan Krishnan: Toen ik in juni 2002 over een drukke straat in Madurai reed, zag ik een oude man zijn eigen uitwerpselen opeten. Totaal geschokt en zonder op mijn omgeving te letten, sprong ik uit mijn voertuig en liep naar de oude man. Ik besefte dat acute honger hem ertoe dreef en dat hij niet in een gezonde gemoedstoestand verkeerde. Ik kocht meteen een paar idlis [kruidencakejes] en gaf ze hem. Terwijl de oude man het eten sneller at dan ik ooit gezien had, hield hij mijn handen vast en dat gaf me een diep gevoel van krachtige energie. Het innerlijke geluk en de vervulling die ik voelde en nooit eerder had ervaren, veranderde mijn leven voorgoed. De krachtige energie van die uiterst indrukwekkende en unieke ervaring voel ik zelfs nu nog.

SI: Waarom koos u het woord Akshaya?
NK: Akshaya betekent in het Sanskriet “onvernietigbaar”, “onvergankelijk”. De naam is gekozen om te benadrukken dat het menselijke mededogen nooit zou moeten sterven of vergaan en een helpende geest altijd de overhand moet hebben.

SI: Wanneer begon u met het verzorgen van maaltijden voor hongerende mensen?
NK: Ik begon het voedselprogramma in juni 2002. Aanvankelijk zonder enige hulp of erkenning. Toen het publiek zich bewust werd van wat ik aan het doen was, kwam de hulp langzamerhand op gang. De steun groeide door mond-tot-mond reclame. Toen het publiek de zaak ging steunen, vond ik dat het werk geformaliseerd moest worden. Toen is in juni 2003 in Madurai de Akshaya’s Helping in H.E.L.P. Trust opgericht.
Met de erkenning van CNN in 2010 begon de hulp vanuit de VS grootschalig binnen te komen. Om deze steun aan te moedigen en voor donoren belastingvrijstelling te verzekeren, werd Akshaya VS geregistreerd. De belastingvrije status werd in oktober 2010 verkregen. Akshaya VS coördineert onze activiteiten in de VS, onderhoudt contacten met de subsidiegevers en helpt met het organiseren van geldinzamelingsacties.

SI: Wie zijn de mensen die door de Akshaya Trust geholpen worden?
NK: We zorgen voor de berooide mensen aan de kant van de weg, die door hun families verlaten zijn. Ze zijn ziek en verwaarloosd, geestelijk niet alert, te oud en verzwakt om voor zichzelf te zorgen. De meesten zijn boven de 50 jaar. Sommigen boven de 75. De groep bestaat uit mannen en vrouwen uit verschillende delen van India.

SI: Waar verkrijgt de Akshaya Trust het eten dat ze uitdeelt?
NK: Aanvankelijk werd het eten in de winkeltjes langs de weg gekocht en uitgedeeld. Vanaf januari 2003 begon ik (om financiële en hygiënische redenen) iedere dag verse levensmiddelen te kopen, het zelf thuis te koken en met ons busje ’s morgens, ’s middags en ’s avonds te verspreiden. Tot augustus 2011 zijn bijna 1,8 miljoen maaltijden verstrekt.

SI: Hoeveel mensen in Madurai zijn dakloos en hongerig?
NK: In Madurai voeden we elke dag rond de 450 mensen. Toen we in 2002 startten, waren dat er ongeveer 30. Geleidelijk aan vonden we meer hulpeloze mensen en doordat we konden beschikken over fondsen konden we een grotere groep onderhouden. Momenteel is onze blik gericht op de hoofdwegen en een paar aanliggende zijwegen. Vanwege verschillende moeilijkheden kunnen we niet alle wegen beslaan . Een ruwe schatting is dat er elke dag 700 tot 800 mensen in Madurai op straat leven. Aantallen variëren. Er komen nieuwe mensen bij, oude mensen gaan weg, sommige overlijden.

SI: Waarom worden mensen in Madurai dakloos?
NK: Madurai is een druk pelgrimscentrum. Gezinnen die hun gezinsleden niet kunnen onderhouden brengen ze naar de straat en laten ze daar achter. Ze blijven normaal waar ze zijn achtergelaten, maar soms gaan ze naar gebieden in de buurt. Het gebeurt ook dat mensen die niet in een goede geestesgesteldheid zijn gewoon van huis af dwalen. Ze blijven zonder doel lopen of weten niet waar ze heengaan. In sommige gevallen worden ouderen door persoonlijke problemen of misverstanden binnen de familie gedwongen weg te gaan. En in sommige ziekenhuizen zijn er patiënten zonder verzorger of mensen die zijn uitbehandeld en niet het benodigde geld hebben, die aan de straat zijn overgeleverd.

SI: Hebt u steun van vrijwilligers en de gemeenschap?
NK: Er is een goede ondersteuning vanuit vrijwilligers en de gemeenschap. De eerste paar maanden was er geen ondersteuning. In feite was er flinke tegenstand van vrienden en familieleden, die mijn werk als abnormaal beschouwden. Maar, tegen het einde van 2004 kwam er erkenning op nationaal niveau met de CNN-IBN Reliance-onderscheiding voor Echte Helden en op mondiaal niveau in 2010 met CNN’s Helden Top 10-onderscheiding.

Akshaya-huis
SI: Kunt u iets vertellen over het Akshaya-huis?
NK: Dit huis is een sleutelelement in onze doelen voor de lange termijn. Naast gewoon onderdak, willen we een veilige omgeving bieden voor reïntegratie. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt, vooral voor kwetsbare, psychisch beschadigde vrouwen, wier leven zo gemakkelijk in gevaar kan komen door kwaadwillende elementen in de maatschappij. Het Akshaya-huis wil voor de verlaten ouderen in hun laatste dagen een plaats voor rust zijn.
Ondanks een moeizame start wordt het Akshaya-huis nu werkelijkheid. Als het klaar is, zullen we 7458 m2 leefruimte hebben, inclusief gezondheidszorg en hulpvoorzieningen voor 100 mannen en 100 vrouwen.
De grote en aanhoudende financieringsproblemen betreffen algemene en medische apparatuur, evenals personeel voor de dagelijkse gang van zaken en het onderhoud van het huis. Zulke fondsen zullen langetermijn verplichtingen en zekerheden noodzakelijk maken, zodat het Akshaya-huis een blijvend oriëntatiepunt voor mensen in nood zal zijn.

SI: Hoe kan het Akshaya-huis niet alleen helpen bij het bieden van onderdak en maaltijden, maar ook bij het herstel van de waardigheid en mensen weer het gevoel geven erbij te horen?
NK: Onder extreme omstandigheden verliezen mensen hun zelfrespect en voelen zich minder dan menselijk. Met basisvoedsel – voedsel voor het fysieke lichaam en de liefde voor de ziel – komen mensen voor een groot deel weer in een normale toestand. Voor dakloze mensen met verzekerde veiligheid in een veilige verblijfplaats en voedzaam eten verwachten we verbeterd zelfvertrouwen dat naar een zinvoller leven leidt.

SI. Wat moet er in de maatschappij veranderen om onrechtvaardigheid zoals armoede voor eens en altijd uit te bannen?
NK: Een positieve verandering kan er alleen komen als een meerderheid van de bevolking de noodzaak begrijpt om altijd behulpzaam te zijn voor de medemens. Mensen moeten begrijpen dat ze terugkrijgen wat ze aan de maatschappij geven. Wanneer we de samenleving steunen, krijgen we dat ook terug. Mensen moeten dit verband goed zien.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Toekomstige leefwijzen’.

Een geheel nieuwe mogelijkheid voor sociale verhoudingen opent zich voor de mensheid. Nu de mens op de drempel van het Waterman-tijdperk staat, zullen er in de komende tijd totaal nieuwe niveaus van bewustzijn verschijnen. Dit zal leiden tot de schepping van nieuwe structuren waarmee de mens uitdrukking kan geven aan zijn groeiend besef van de onderlinge verbondenheid van alle dingen.
In het begin zullen deze nieuwe structuren zich langzaam vormen, terwijl de mens voorzichtig zijn weg uit het huidige moeras zoekt; maar geleidelijk zal er een nieuwe stimulans tot verandering gegeven worden door de Meesters die de eerste groep vormen van de naar buiten tredende Hiërarchie. Nieuwe ideeën, waardoor de mensen op een nieuwe manier met elkaar omgaan, zullen de wereld overspoelen, en er zal een nieuwe benadering van sociaal leven ontstaan…
Allereerst moet massale hulp aan de armere gebieden in de wereld de hoogste prioriteit krijgen om het lijden van vele miljoenen mensen te verlichten. Vervolgens moet de herverdeling van de aardse hulpbronnen op basis van behoefte doorgaan, tot een billijker evenwicht is bereikt. De uitvoering hiervan zal twee à drie jaar in beslag nemen. Tegelijkertijd moet een vérstrekkend onderwijsprogramma worden ingevoerd, als antwoord op het groeiende probleem van werkloosheid en de voortdurend toenemende vraag naar een juist en creatiever gebruik van de vrije tijd. Er zal een geleidelijke reorganisatie van de samenleving plaatsvinden, met een minimum aan verdeeldheid; de hoop van de mens op een maatschappij gebaseerd op samendelen en liefde zal geleidelijk in vervulling gaan, en ieder zal in het nieuwe tijdperk verzekerd zijn van zijn rechtmatige plaats. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuwe benadering van het sociale leven’)

De terugkeer van de Christus en de Hiërarchie zal de mens laten zien dat er een oplossing is voor de problemen en dat, wanneer we de eerste stappen zetten in een andere richting voor ons politieke, economische en sociale leven, wij de mogelijkheid hebben om een beschaving op te bouwen die grootser en spiritueler is dan alles wat de wereld heeft gekend.
Voor de arme, ondervoede en uitgebuite massa’s van de wereld betekent de terugkeer van de Christus en de Hiërarchie het begin van werkelijk leven. Voor het eerst in de bekende geschiedenis zullen de voortbrengselen van de wereld met alle mensen worden gedeeld. Voor de ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen van het Westen, het eenderde deel van de wereldbevolking dat momenteel het grootste deel van het voedsel, de grondstoffen en de energie van de wereld weggraait, nuttigt en verspilt, zal een nieuwe ervaring – ‘woestijnervaring’ – nodig zijn. We zullen moeten leren eenvoudiger te leven. Maar de Meesters zullen laten zien dat het mogelijk is om een eenvoudiger leven, een gelukkiger leven te leiden wanneer de middelen voor dat leven met alle mensen overal gedeeld worden. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Alles wat Ik vanavond zeg, heeft betrekking op de schepping van een nieuwe structuur van leven voor de mensheid. Een nieuwe beschaving moet worden gebouwd op de bouwvallen van de oude. Dat wat kostbaar is en waard om te behouden, zal behouden blijven, maar alles wat de openbaring verhindert van de ware grootheid van de mens moet worden afgedankt. Er komt een tijd, Mijn vrienden, dat jullie overal om je heen steden van schoonheid zult zien, stralende scheppingen van liefde, dit alles als de openbaring van ’s mensen dromen van zichzelf als God. Zo zal het zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 58)

Dat de mensen zullen kiezen voor leven en verdere vooruitgang is onze vurige hoop en verwachting. Dat ze de dwaasheid zullen inzien van hun huidige manier van leven is onze hartewens. Onze taak is slechts te adviseren en te begeleiden; aan de mensheid alleen is het de richting te kiezen.
Velen denken wellicht dat die keus eenvoudig is, maar dat kan heel goed anders zijn: boven alles vrezen mensen verandering en om die te vermijden, lijden zij nodeloos pijn. Desondanks zal de nood van de tijd hun aandacht richten op de nieuwe prioriteiten en talloze harten aansporen tot actie. Spoedig zal de overgrote meerderheid van de mensen de noodzaak inzien van drastische hervormingen en afbraak van de achterhaalde instituties van vandaag.
Mensen zullen vrijer gaan ademen, vreugde en hoop zullen hen aanzetten tot het experimenteren met nieuwe vormen en structuren, en uit de huidige chaos zal een nieuwe harmonie ontstaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensheid moet kiezen’)

Raad en begeleiding staan de mens op verzoek ter beschikking, maar de mensen moeten bereid zijn hun huidige leefwijzen te veranderen om de toekomst van de planeet en de toekomst van hun kinderen veilig te stellen. De hulpbronnen van de Aarde zijn eindig maar, met goed beheer en samendelen, voldoende voor de behoeften van allen.
De mens moet daarom zijn behoeften opnieuw definiëren en een nieuw en juister begrip krijgen van de betekenis en het doel van zijn leven. Dit zal gebeuren wanneer zelfs maar een mate van samendelen de huidige, vernietigende wedijver heeft vervangen en de mens van de afgrond heeft weggeleid. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De keuze is aan de mens’)

Elk land zal gevraagd worden een inventaris te maken van al zijn bezittingen en van alles wat het nodig heeft en dit zal ter beschikking gesteld worden aan de Verenigde Naties. Alle producten en voortbrengselen moeten ter beschikking worden gesteld. Ik zeg “moeten”, maar het is aan ons om dit te bekrachtigen. Er zal ons niets worden opgelegd. Maar dit zal het advies zijn van de Hiërarchie en de Christus – om de voortbrengselen van de aarde ter beschikking te stellen aan alle mensen, onder het beheer van de VN-agentschappen ten behoeve van allen, zodat geen enkel land iets in eigendom heeft. Vervolgens zal alles naar behoefte onder de hele mensheid worden verdeeld. Dit zal voor het ontwikkelde eenderde deel van de wereld een volkomen nieuwe en eenvoudiger manier van leven betekenen, en veel gelukkiger, want er is niets dat gemakkelijker te dragen is dan iets wat je samendeelt. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Bijna onmerkbaar hebben gedurende de laatste paar jaar grote veranderingen in de wereld plaatsgevonden die de aankondiging zijn van een nieuwe dageraad, van een geleidelijke hervorming van de samenleving en haar structuren op een tot nog toe ongekende schaal. Weldra zullen de eerste contouren van de nieuwe structuren zichtbaar worden. Binnenkort zullen de eerste funderingen worden gelegd waarop de nieuwe beschaving zal worden gebouwd.
Dit alles hangt af van de aanvaarding door de mensheid van de beginselen van samendelen en rechtvaardigheid, van broederschap en liefde. Zonder die aanvaarding kan niets deze wereld redden. Om die reden heeft Maitreya deze beginselen aangeduid als de grondslag van alle vooruitgang voor de mens. Wanneer jullie Hem zien, zal Hij jullie oproepen om deze fundamentele en goddelijke begrippen in praktijk te brengen, opdat alle mensen voor het eerst in harmonie en rechtvaardigheid kunnen leven. Spoedig zullen de mensen inzien dat er geen alternatief is voor samendelen, dat al het andere heeft gefaald, en eenstemmig zullen zij oproepen tot de wederopbouw van de wereld langs rechtvaardiger lijnen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 48)

We zoeken allemaal evenwicht. We zoeken eenheid, evenwicht, hoe we het ook noemen. Het is dat wat ons in staat stelt creatief en gelukkig te zijn. Het stelt het wiel in staat om steeds opnieuw te wentelen en uit zichzelf te scheppen, steeds opnieuw, dat wat geschapen is. Op die manier zal de beschaving van de toekomst hoedanigheden vertonen waar we nog niets zinnigs over kunnen zeggen. We hebben de woorden nog niet voor wat we zullen zien en weten. We hebben de woorden niet voor de hoedanigheid van die beschaving. Noch voor het gevoel, de ervaring, van die verhouding wanneer alle mensen zichzelf zien en ervaren als broeders en zusters van hetzelfde huis, één planeet. Dat zal mensen terugvoeren naar hun kindertijd. Thuis was thuis. Je broeders en zusters waren de specie die je op het rechte pad hielden. Zo zal het zijn.
We zullen echt van elkaar afhankelijk zijn. Een onderling afhankelijke wereld zal de realiteit zijn. Het is nu al de realiteit, maar we onderkennen het feit nog niet. In deze komende tijd zullen de constructies, de uitvindingen, de buitengewone ontdekkingen die op dit moment nog net buiten ons bereik sluimeren, realiteit worden. We zullen ze vrijmaken door juiste verhoudingen, vrije tijd, onderwijs, erkenning in de wereld, voor het eerst, dat we zielen in incarnatie zijn die samen op ontdekkingsreis zijn, gebruiksvoorwerpen maken voor die beschaving en openbaren dat we Goden zijn. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

We zullen moeten leren veel eenvoudiger te leven, niet gericht op deze enorme mechanische beschaving die we om ons heen hebben opgebouwd, met name in het geïndustrialiseerde Westen. De Christus en de Meesters zullen laten zien dat we uiterst gelukkig, veel gelukkiger dan nu, kunnen leven op een eenvoudiger manier, met minder dingen. Maar dat zullen dan wel dingen van schoonheid zijn. Die zullen worden gemaakt omdat ze nodig zijn en ze zullen worden gemaakt vanuit de scheppende kracht van de mens, of ze nu door de mens of door een machine zijn gemaakt. Er zal een geheel nieuwe houding tegenover werk ontstaan. Met de kracht van geluid zal de mens de voorwerpen van zijn beschaving bouwen en zijn omgeving beheersen, gebaseerd op zijn werkelijke behoeften. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Onze taak zal zijn erop toe te zien dat de ontwikkeling van de nieuwe samenleving verloopt langs wegen die een juist evenwicht bewaren, en niets wat afbreuk doet aan de menselijke noden zal onze aanbeveling krijgen. Schoonheid en besef van wat gepast is, zal de toetssteen zijn. Alles wat lelijk, mechanistisch en schadelijk is voor de menselijke geest, zal gemeden worden. Het doel zal zijn om in volledige vrijheid en harmonie een juiste verhouding te bewaren tussen de mens en zijn omgeving, om ervoor te zorgen dat elke technologische en wetenschappelijke vooruitgang wordt gezien als een middel om beter te voorzien in de behoeften van de mens en om de aard van de Werkelijkheid beter te leren kennen…
De tijd nadert dat de mens in een nieuwe relatie zal komen te staan tot zijn omgeving. In overeenstemming met zijn besef dat de mens, de natuur en God één zijn, zal hij vormen bouwen die hem in staat stellen die waarheid te openbaren. Er zal het innigste contact en een vrije uitwisseling tot stand gebracht worden met alle delen van het Geheel; onbetwistbare kennis van de zin en het doel van het leven zal de huidige verwarring vervangen en leiden tot een uitdrukking van tot nog toe ongekende schoonheid. Het ware, het goede en het schone zullen werkelijkheid worden in het leven van de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het leven in de Nieuwe Tijd‘)

Occupy Wall Street: de ‘Amerikaanse Herfst’
Occupy Wall Street (“Bezet Wall Street”), de democratische opleving die door de Arabische Lente is geïnspireerd en door sommigen wel de “Amerikaanse Herfst” wordt genoemd, begon op 17 september 2011 met enkele honderden mensen vanuit de hele Verenigde Staten die hun kamp opzetten in het Zucotti-park, een stuk privé-grond bij het hart van Wall Street in New York-Stad, voorheen Liberty Plaza-park genaamd. Dagen en nachten achtereen scandeerde de losjes georganiseerde groep leuzen en zwaaide met borden om te protesteren tegen sociale ongelijkheid, de redding van banken en de hebzucht van ondernemingen. De groep, die geen leider heeft, vormde het park om tot hoofdkwartier en nam in “algemene vergaderingen” beslissingen op basis van consensus. Zij noemde zichzelf de “99 procent”, een verwijzing naar het percentage Amerikanen dat lijdt, terwijl slechts 1 procent rijker geworden is. In het begin besteedde de pers er nauwelijks aandacht aan.
Maar na twee weken ‘bezetting’, een grote toename van het aantal deelnemers en een mars over de Brooklyn-brug waarbij 700 mensen werden gearresteerd, begonnen de media de beweging serieuzer te nemen.
Nadat vakbonden uit de vervoerssector, het onderwijs en de zorg, plus maatschappelijke groeperingen zich hadden aangesloten, wat op 5 oktober culmineerde in een mars van duizenden mensen vanaf het Occupy Wall Street kampement in het financiële district naar het gerechtsgebouw op het Foley-plein, werd er eindelijk aandacht aan besteed. Met reportages van alle grote omroepen en op de voorpagina van de New York Times begon de anti-hebzuchtboodschap van Occupy Wall Street gehoord te worden.
Hun officiële verklaring gaf een opsomming van veel klachten waaronder de almaar aanhoudende ongelijkheid, de redding van zeer grote banken met belastinggeld, het blokkeren van alternatieve energiebronnen, de nauwe band tussen speciale belangengroepen en politici die hen juist moeten reguleren en het opzettelijk verspreiden van verkeerde informatie door controle van de media.
Als inleiding op hun verklaring stelden ze: “Terwijl we in solidariteit samenkomen om uitdrukking te geven aan een gevoel van grootschalige onrechtvaardigheid moeten we niet uit het oog verliezen wat ons heeft samengebracht. We schrijven dit zodat alle mensen die zich onbillijk behandeld voelen door de macht van bedrijven over de hele wereld, kunnen weten dat we jullie bondgenoten zijn.
“Als één volk, in eenheid, onderkennen we de realiteit: dat de toekomst van het menselijk ras de samenwerking van zijn leden vereist; dat ons systeem onze rechten moet beschermen en dat het bij de ontaarding van dat systeem aan ons als individuen is om onze rechten en die van onze naasten te beschermen; dat een democratische regering haar rechtmatige macht aan het volk ontleent, maar dat ondernemingen geen toestemming vragen om rijkdommen aan mensen en de Aarde te onttrekken; dat ware democratie niet bereikt kan worden wanneer het proces door economische macht bepaald wordt. We richten ons tot jullie in een tijd waarin bedrijven – die winsten boven mensen stellen, eigenbelang boven rechtvaardigheid en onderdrukking boven gelijkheid – onze regering besturen. We zijn hier vreedzaam bijeengekomen, wat ons recht is, om deze feiten kenbaar te maken.”
Over de boodschap van de demonstraties schreef columniste Betsy Reed in het tijdschrift The Nation: “Wat willen deze bleke, boze jongeren nu eigenlijk? Als je een uur of twee op het Liberty Plaza doorbrengt, zoals ik het afgelopen weekend deed met mijn achtjarige dochter, is het duidelijk genoeg. Zij heeft het begrepen, met name van de borden waarop stond: “Leer je kinderen samen te delen.”
De beweging heeft zich over tientallen steden in de VS verspreid. Mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis in Los Angeles, bij de Federal Reserve Bank in Chicago, bij het bankgebouw van JP Morgan Chase in Houston en ook in St. Louis, Dallas, Philadelphia en op veel andere plaatsen.
Volksvertegenwoordigers van de Democraten beginnen de Occupy Wall Street protesten te omarmen, met steun uit de staten Arizona, Minnesota, Vermont, Ohio, New York en Connecticut. Een van hen zei: “De zwijgende massa zwijgt niet langer. Ze strijden om stem te geven aan de moeilijkheden die de gewone Amerikanen treffen.” Zelfs president Obama heeft aangegeven dat hij de protesten heeft gevolgd en van mening was dat de protesten een “breed gevoelde frustratie” onder de Amerikanen laten zien over het financiële systeem van de VS.
Het valt nog te bezien of de beweging haar energie in werkelijke politieke macht kan omzetten. Cornel West, Amerikaans filosoof, auteur en hoogleraar aan de Princeton universiteit, lijkt te denken dat ze daartoe in staat is. “We hebben het hier over groeiend politiek bewustzijn… Het is een democratisch proces, het is een geweldloos protest, maar het is een revolutie.” Misschien is het zoals columnist van de New York Times Paul Krugman schreef: “Als de protesten enkele politici ertoe aanzetten dat te doen wat ze eigenlijk al hadden moeten doen, dan zal Occupy Wall Street een doorslaand succes zijn.”
De grote omvang van de groeiende beweging werd misschien het best tot uiting gebracht door Katie Davison, een van de betogers die bij het mediacentrum van Occupy Wall Street betrokken is en er vanaf het begin bij is geweest. In een interview voor Russia Today TV zei ze: “Boven alles denk ik dat er een gevoel is dat dit werkelijk iets baanbrekends kan zijn, dat we echt iets kunnen veranderen … de wereld kunnen veranderen.” (Bron: Russia Today TV; Democracy Now, New York Times, The Nation, VS)

Mondiale actiedag
Over de hele wereld zijn protesten ontstaan in solidariteit met de Occupy Wall Street-beweging, daarbij ook gebruik makend van de leus “Wij zijn de 99%”.
Voor 15 oktober 2011 werd een ‘Wereldactiedag’ gepland. Bij het ter perse gaan van Share International werden er ‘planningsbijeenkomsten’ gehouden in 1320 plaatsen overal ter wereld, waaronder steden in Denemarken, Nederland, België, Griekenland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada, het VK, Australië, Chili, Argentinië, Uruguay, Zuid-Afrika, Oeganda, Marokko, Irak, Libanon, Israël, Roemenië, Servië, Bosnië, Hongarije, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Slovenië, Tsjechië, Polen, Noorwegen, Finland, IJsland, Venezuela, Colombia, Peru, Costa Rica, India, China, Japan, de Filippijnen en Thailand.
Een kleine selectie uit de voorgenomen protesten in Europa:
Nederland – De spontane groepering van mensen die zich als een lopend vuur over Amerika en de rest van de wereld heeft verspreid, heeft op 15 oktober 2011 geleid tot Occupy Den Haag, in solidariteit met Occupy Wall Street en de rest van de Occupy-beweging en de Global Change-beweging.
Hoewel de organisatoren aangeven geen kant-en-klare oplossingen te hebben, willen ze een duidelijke boodschap uitzenden richting politici en banken dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Nederlandse politici zijn te passief en wijzen te snel naar anderen,” aldus Robin van Boven, zegsman van Occupy Den Haag. “Het protest biedt ruimte voor een scala aan opvattingen en belangen, variërend van de economische crisis tot de Libische opstand. Het punt is dat we willen dat mensen zich van de huidige problemen bewust zijn en samen met ons naar oplossingen zoeken. We denken dat politici tot op dit moment te weinig actie hebben ondernomen.”
Tegelijk met de protesten in Den Haag verzamelen zich ook actievoerders in Amsterdam om hun stem te laten horen voor “ware democratie, een rechtvaardiger samenleving met samenwerking en bewustwording als sleutelwoorden”, zoals op de website van de beweging staat. (Bron: occupydenhaag.org)
Spanje – Op 17 september 2011 zette de Spaanse Indignados-beweging een gecoördineerde actie op touw met als slogan Toma las Bolsas (“Bezet de Beurzen”); in Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao en Las Palmas werd voor de beurzen betoogd tegen speculatie en voor solidariteit met de Occupy Wall Street-beweging. (Bron: SI-correspondent, Spanje)
Duitsland – In Duitsland stonden in Berlijn en Frankfurt voor 15 oktober 2011 campagnes gepland zoals die van de Occupy Wall Street-beweging. (Bron: Die Zeit, Duitsland)
België – Zoals bericht in het oktobernummer van Share International zijn de “Indignados” (de Verontwaardigden) op weg gegaan voor een tocht door Europa, van Spanje naar Brussel, waar ze van plan zijn zich aan te sluiten bij actievoerders uit andere Europese landen om een enorme demonstratie te formeren bij het hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel. Veel Indignados die in Brussel zijn aangekomen, maakten zich op om de groeiende wereldwijde protesten op 15 oktober te ondersteunen. Sommige betogers zijn aangehouden omdat kamperen in openbare parken verboden is. “Wat ons onderscheidt zijn onze openbare debatten, onze werkgroepen – niet onze tenten,” zei een van de demonstranten. (Bron: De Standaard, België)
Engeland – De pas gevormde groep Occupy London Stock Exchange organiseert een protestmanifestatie  in de City of London, het financiële centrum van Londen, beginnend op 15 oktober. Een van de organisatoren, James Alexander Fancourt, voerde aan dat de protesten gericht waren tegen “toenemende sociale en economische onrechtvaardigheid in dit land… Sinds de financiële crisis heeft de regering de handhaving van de status quo zeker gesteld en de mensen die de crisis veroorzaakten er ongestraft van af laten komen, terwijl er omgekeerd voor gezorgd is dat de bevolking van dit land de prijs betaalt, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Wat we gemeenschappelijk hebben is dat we de andere 99 procent zijn, dat we Mensen boven Winst willen stellen, dat we onze stem laten horen tégen hebzucht en corruptie en vóór een democratische en rechtvaardige samenleving. En dat doen we op een geweldloze en vreedzame manier.” (Bron: The Telegraph, VK)
Zie voor meer informatie: OccupyTogether.org