Verklaring in verband met de gebeurtenissen in Parijs

door de Meester —
via Benjamin Creme (14 november 2015)

Hoe pijnlijk ook voor het volk van Frankrijk, heeft de recente gebeurtenis in Parijs voor Maitreya de weg geopend om eerder stappen te nemen dan anders mogelijk zou zijn geweest.

Tragisch als het voor zo velen is, het heeft Zijn Handen vrijgemaakt.

Onthoud dit en wees gereed voor Zijn naar buiten treden.

 

Benjamin Creme beantwoordt vragen over de recente gebeurtenissen in Parijs

V. Denkt u dat de verschrikkelijke gebeurtenis in Parijs het openlijke naar buiten treden van Maitreya heeft vertraagd of versneld?
A. Zo moeilijk als het schijnt voor degenen die bij de tragedie betrokken zijn, heeft het voor Maitreya deuren geopend, die anders langer gesloten zouden zijn gebleven.

V. Wat was de factor in de aanslagen in Parijs die “voor Maitreya deuren heeft geopend”?
A. De aanroepende hulpkreet van de mensheid in reactie op de problemen in de wereld is één factor; een andere is dat voldoende mensen overal ter wereld op de gebeurtenis in Parijs reageren door te kiezen voor liefde, eenheid en verdraagzaamheid. De gruwelijkheid van deze tragedie heeft veel mensen samengebracht op een manier die voordien niet duidelijk was.

Het heeft aangetoond dat de mensheid dichter bij het denkbeeld van eenheid is dan wij zouden denken en dit heeft haar reactie gekleurd. De mensen hebben laten zien dat ze gereed zijn voor verandering van de juiste soort.

V. Hadden de gebeurtenissen in Parijs door de Meesters voorkomen kunnen worden?
A. Velen in de groepen die met mij werken, en waarschijnlijk mensen overal, denken wellicht dat Maitreya dit niet had mogen laten gebeuren. Maitreya kent vanzelfsprekend de Wet. Hij weet in hoeverre Hij Zich in onze vrije wil kan mengen.