De rechtvaardigheid van de Wet
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 maart 2015)
Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je opvatting, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig. Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden. Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

V. Hoeveel keer is Maitreya nu in China geïnterviewd?
A. Maitreya heeft vier interviews gegeven sinds Hij naar China terugging, dus 15 interviews tot nu toe in China en 150 in totaal.

V. Hoe reageren de Chinese kijkers tot dusver?
A. De respons is wisselend. Hun reactie is afhankelijk van hun levensstandaard en hun verwachtingen.

V. Is Maitreya ook nog steeds in het Midden-Oosten actief?
A. Ja.

V. Is Hij in meer dan één land actief?
A. Ja. Hij werkt in verscheidene landen in het Midden-Oosten.

V. Is Maitreya recent naar Rusland teruggegaan, gezien de instabiele situatie daar?
A. Nee.

V. Geeft Maitreya Zijn interviews in een individueel vraaggesprek of neemt Hij ook deel in paneldiscussies?
A. Beide.

V. 1) Bent u of is uw Meester het eens met de manier waarop Duitsland (en andere EU-landen) Griekenland behandelen? 2) Zou Griekenland schuldenverlichting moeten krijgen? A. 1) Nee. 2) Ja, beslist.

V. Uw informatie is nieuw voor mij. Ik zou graag vragen waarom Maitreya Londen als Zijn Centrum heeft gekozen?

A. In Maitreya’s Missie, deel I, kunt u het antwoord op deze vraag lezen, uit juli 1982 (zie ook de volgende vraag). In aanvulling op dat antwoord: Oorspronkelijk was de keuze tussen Londen en New York. De discipelen in London destijds, vooral op politiek terrein, werden als volwassener beschouwd dan die in New York. Zij hadden een volwassener begrip van de wereldaangelegenheden.

V. Waarom heeft Maitreya Londen gekozen als plaats om naar buiten te treden? (SI, juli ’82) A. Heel wat mensen hebben me dat gevraagd, niet zonder lichte afgunst. Het hangt samen met het voorbereidende werk van de discipelen. Hij wilde dáár komen, waar Zijn discipelen het succesvolst zijn geweest op het terrein van Zijn werk, en dat is grotendeels politiek-economisch van aard. In Groot-Brittannië zijn de discipelen hierbij wat succesvoller geweest dan elders. Dat is Zijn voornaamste reden om naar Londen te komen. Een duidelijker reden is natuurlijk dat Hij vanuit Pakistan vrij gemakkelijk als bezoeker voor een jaar of wat naar Engeland kan komen om onopgemerkt op te gaan in de Pakistaans-Aziatische gemeenschap. Daar is Hij goed in geslaagd.

V. 1) Onderhoudt de Wereldleraar een relatie met de Geest van Waarheid die wordt genoemd in het Evangelie naar Johannes (16:13)? 2) Hoe zal die relatie de boodschap van de Wereldleraar vormen? 3) Is de Wereldleraar van plan om in de nabije toekomst zijn lering te introduceren?
A. 1) Ja. 2) Het is dezelfde boodschap van Liefde. 3) Hij doet dit al.

V. Op welk punt in evolutie is begoocheling het ergst?
A. Tussen de eerste en de tweede inwijding. Om precies te zijn, wanneer het punt in evolutie 1,3 is.

V. 1) Vindt u dat de moderne psychologie heeft bijgedragen aan de evolutie van bewustzijn? 2) Zijn er zinvolle veranderingen mogelijk in de psychologie en de psychotherapie?
A 1) Ja. 2) Ja. Ten eerste moeten psychologen het bestaan van de ziel erkennen en aanvaarden. Zonder die verandering zal de psychologie vast blijven zitten in sleetse begoochelingen. Het is interessant hierbij op te merken wat Cézanne onder meer zei over schilderen: “Beseffen mensen niet dat onderwerpen een ziel hebben?”

Ga zo door!
Op 13 november 2014 rond half zes ’s middags had ik een goed plaatsje uitgezocht buiten het metrostation Lescot in de wijk Châtelet in Parijs, om flyers uit te delen over de terugkeer van Maitreya. Er waren veel mensen en alles ging goed. Een knappe man van in de 30 met een donkere bril, een hoed en een rastakapsel komt naar me toe, met een flyer in zijn hand en knoopt een gesprek aan. Hij zegt dat wat zijn aandacht trok bij het lezen van de flyer het woord ‘Maitreya’ was. Hij vervolgt met me te vertellen dat hij Maitreya kende omdat hij een spirituele opvoeding van zijn ouders heeft gehad, dat hij wist dat hij de Boeddha was die nu terugkeert onder de mensen. Dat Shakyamuni Boeddha zijn terugkeer had aangekondigd en dat de woorden van Shakyamuni Boeddha waar waren. Ik was verrast door zijn woorden. Terwijl hij naar de voorbijgangers kijkt, voegt hij eraan toe: “Mensen hier weten er niet van, niemand weet dat Maitreya terugkeert, het moet hun verteld worden.” Dan gaat hij verder en zegt: “De zwarte krachten doen nog steeds aanvallen, zie je, in sommige landen woedt er oorlog, en hier kunnen mensen niet meer zonder hun mobiel leven.” Het gesprek gaat verder en als ik het onderwerp aansnijd van de redenen achter de terugkeer van Maitreya en zijn prioriteiten, zegt hij: “Ja, ik weet het.” Dan zegt hij met een blik op de flyer: “Hebben jullie ook een radiostation?” Ik leg uit dat we dat hebben. We geven lezingen gebaseerd op de leringen die de terugkeer van Maitreya aankondigen. “Ik weet zeker dat mijn ouders dat ook allemaal moeten hebben,” zegt hij. Terwijl hij op het punt stond weg te gaan zegt hij: “Ga door met waar je mee bezig bent!” waarop hij de trappen afloopt en in het metrostation verdwijnt.
Had ik een gesprek met een van de Meesters?
Isabelle Gonin, Gometz le Châtel (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Broeders op het pad
Op 23 februari 2015 had ik ’s avonds in het donker een ongewone ontmoeting. Ik loop heel vaak door mijn buurt, waar ik al meer dan 30 jaar woon. Het is in een voorstad, heel veilig om er zelfs in het donker te wandelen, maar meestal kom ik in het donker niemand anders tegen die daar loopt. Die avond was het heel koud, dus de kans om een andere wandelaar tegen te komen was nog kleiner.
Ik bevond me in een behoorlijk slecht verlichte straat en liep op de stoep toen ik een gestalte zag die me naderde. Terwijl de persoon dichterbij kwam bleef ik aan de rechterkant van de stoep zodat hij naar zijn rechterkant kon gaan en we elkaar op de stoep konden passeren. Maar toen we dichterbij kwamen leek hij het onduidelijk te maken welke kant hij koos om door te lopen. Toen we heel dicht bij elkaar waren, stapte hij pal voor me zodat ik hem recht in zijn gezicht moest kijken. Het was donker en ik kon zijn gezicht niet zien tot we slechts dertig centimeter van elkaar af waren. Hij was een man met een donkere huidskleur, misschien rond de 40. Hij keek recht in mijn ogen en stak zijn hand uit. Ik deed mijn want uit (het was heel koud) en schudde zijn hand. Hij vroeg hoe het met me ging en ik beantwoordde de begroeting. Mijn conditionering verwachtte dat hij mogelijk om geld zou vragen, maar dat deed hij niet. Hij had een serieuze uitdrukking op zijn gezicht en ik weet zeker dat ik dat ook had. Nadat we handen geschud hadden, zei ik “Een goede nacht” en hij zei iets soortgelijks. Toen liepen we beiden door. Tegen de tijd dat ik er even over nadacht keek ik om, het was te donker om hem te zien.
De rest van mijn wandeling dacht ik na over de ontmoeting. Het gevoel dat ik had toen we samen waren was dat hij een oude vertrouwde vriend was, of een broer. Was dit alleen een vriendelijke voorbijganger of een bijzondere persoon? Onlangs heb ik echt gestudeerd op het boek Maitreya’s Leringen, De Wetten van het Leven.
Ken Gates, Overland Park (Kansas, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Net op tijd
Ik stond op de bus te wachten op een kruispunt met vier rijbanen in iedere richting. De bus gaat maar eens in het uur, maar kwam om de een of andere reden niet op tijd. Ik was 6,5 km van het treinstation af en de stoepen met bijna een meter sneeuw waren nog niet geveegd, dus lopen zou gevaarlijk zijn geweest omdat er geen trottoir was. Ik stond onder druk om de trein te halen en dacht aan liften, iets wat ik niet eerder gedaan had.
f0Ik liep naar een zijweggetje vlakbij en zag een jonge man zijn auto naar de kant rijden om te keren, maar hij zag me niet zwaaien om hem te laten stoppen. Ik was een beetje verlegen met de situatie en dacht hoe ik in ’s hemelsnaam iemand zover zou kunnen krijgen om voor mij te stoppen? Net toen die gedachte zich in mijn denken vormde was er ineens een auto voor me, die stopte terwijl het raampje naar beneden ging. Aan het stuur van het oude type luxe zwarte sedan zat een oudere man met een brede lach op zijn gezicht. Voordat ik dichter bij het raam kwam kreeg ik de indruk dat hij wist wat ik van plan was te vragen. Ik zei: “U komt niet toevallig langs het treinstation?” Hij lachte en knikte met een beetje wilde beweging terwijl hij de deur van het slot deed. Een deel van me aarzelde, maar het andere deel had het gevoel alsof hij er echt voor mij was. Toen ik in de auto stapte, was het eerste wat ik opmerkte dat de stoelen zo comfortabel waren – alsof je op een marshmallow zat! De man zei al lachend: “Leuk je weer te zien.” Ik antwoordde: “Ken ik u?” maar ik zei dat in een reflex en vergat later bijna dat hij dat überhaupt tegen me gezegd had.
Zijn aanwezigheid was aangenaam, joviaal en helemaal niet bedreigend, maar ik ben geconditioneerd om voorzichtig te zijn, zelfs tegenover vriendelijkheid, dus ik was een beetje op mijn hoede. Nadat ik hem uitvoerig bedankt had voor zijn vriendelijkheid me te helpen, praatte ik een beetje nerveus terwijl hij me naar het station reed. In de auto was het een rommel, met open zakken chips en andere snacks, allerlei dingen bedekten de hele achterbank. Ik merkte een onmiskenbaar gebrek aan geur op in de auto. Geen geur van voedsel of chips of autoluchtjes, helemaal niets. Dat leek me een beetje vreemd. Ik keek over mijn schouder en zag een witte Stetson cowboyhoed achter de chauffeursstoel. Het was een heel grote. Hij zei: “Heb je mijn cowboyhoed op de achterbank gezien?” Ik zei ja, en vroeg hem toen waar hij heen ging op zo’n zonnige middag. Hij zei dat hij naar zijn vrienden ging, je weet wel de “alter kakers”. Hij vroeg me of ik Jiddisch kende. Ik zei een beetje en dacht aan mijn stiefvader die bridge speelt met zijn “alter kakers”. Dus ik vroeg of hij bridge speelde, hij antwoordde: “Poker.” Terwijl hij dat zei nam hij een van de vele rode en witte pokermunten die op een rijtje in de asbak op het dashboard lagen en drukte die in mijn hand. Ik keek ernaar terwijl ik probeerde de vele merkwaardige details van dit ritje te verwerken en gaf hem de munt toen terug. Ik merkte ook op dat in de zonneklep bij de chauffeursstoel veel spelden en vreemde dingen gestoken waren. Er was een hoop afleidend “spul” overal om me heen. Uiteindelijk kwamen we bij het station aan en ik vroeg of er een manier was waarop ik hem voor zijn vriendelijkheid kon bedanken. Hij lachte met kleine pretlichtjes in zijn ogen en wees op zijn wang voor een kus, die ik hem meteen bezorgde voor ik uit de auto stapte.
De hele ‘scene’ was zo vreemd, en tegelijkertijd zo zachtaardig en vriendelijk. Het leek echt of de auto precies op het moment verscheen waarop ik wat hulp nodig had. Terwijl ik naar de trein liep dacht ik na over wat er gebeurd was en ik herinnerde me dat we er in Share International aan herinnerd worden dat wanneer we hulp nodig hebben die er altijd voor ons is. Ik was zo dankbaar, of het nu een Meester was die hulp bood of niet.
Mag ik weten wie deze man was?
M. Tihanyi, New York (VS).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)

Bevestiging
In maart 2014 stond ik in een Wederverschijningsstand in Bethesda (Maryland, VS). ’s Morgens voordat de bezoekers kwamen, werd ik plotseling sterk overvallen door de gedachte dat het goed zou zijn om een kantoor te hebben, een plaats waar mensen de hele dag binnen konden lopen, met boeken en informatie voor hen om door te bladeren, mee te nemen en er over te praten, en ook om lezingen bij te wonen en Transmissie-meditatie te doen, en misschien op enig moment lessen te geven. Een openbaar centrum dat aan dit werk gewijd is met een kleine bibliotheek en verschillende aanverwante activiteiten. Een paar uur later, toen de mensen binnen begonnen te stromen en zich rond onze tafel verzamelden, zag ik een grote donkere man die voorbijkwam zonder te kijken of bij de tafel te stoppen. Hij trok mijn aandacht vanwege zijn lengte en omdat hij een soort adembuis had die aan hem vastzat. Later op die dag toen er geen andere bezoekers bij de tafel waren, liep hij recht op me af zonder naar de spullen op tafel te kijken of ernaar te informeren en vroeg: “Hebt u een kantoor?” Ik was onthutst niet alleen door zijn manier van doen en zijn toon, die ik nogal agressief vond, maar door zijn vragen. Hij bleef herhalen: “Waar is uw kantoor? Hebt u een kantoor?” en ik slaagde erin te zeggen dat we een groep vrijwilligers zijn die dit werk doen en dat we tot dusver geen lokaal kantoor hebben.
Zijn vragen wezen precies naar de gedachte die juist die morgen intens door mijn hoofd bleef gaan. Eigenlijk waren mijn sterkste en duidelijkste gedachten die dag om een lokaal kantoor te hebben en hoe met agressieve mensen te werken. De hele ontmoeting en de kracht van zijn persoonlijkheid en woorden lieten me verbijsterd en gedesoriënteerd achter en het voelde alsof ik energetisch in de maag gestompt was, dus ik bad tot Maitreya’s ‘hand’ om tot mezelf te kunnen komen omdat ik later op de dag een lezing moest geven. Gelukkig ging alles beter dan ik verwachtte.
Was deze man wellicht een boodschapper van enig soort met een (niet zo subtiele) hint?
Sheida Kourangi, Potomac Falls (VA, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.)


Oppepper

Op 12 oktober 2014 waren mijn moeder en ik naar het kerkhof van Anderlecht gegaan.
Het was een zonnige en aangename herfstdag. We keerden terug naar huis met de metro van Brussel. Toen we in het metrostel zaten, kwam er recht tegenover ons een heel aangenaam koppel zitten. De man had een vreemde tatoeage. Mijn moeder wou plots graag een foto nemen van de handen van de man. Ik was verbaasd, maar toch moedigde ik haar aan om zijn toestemming te vragen. Ze deed het en hij stemde in. Nog steeds verbaasd zag ik hoe ze de foto nam. Ze was verrassend blij met het resultaat en toonde de foto aan de man. Allebei glimlachten ze heel spontaan. Toen we het metrostel verlieten, stond de man ook op en ik zag duidelijk zijn vriendelijke en sympathieke gezicht. Eenmaal buiten keek ik nieuwsgierig naar de foto en tot mijn grote verbazing zag ik het woord ‘hope’ (“hoop”) op zijn vingers staan.
Waren deze man en vrouw wellicht Meesters?
Karin Mahieu, Brussel (België).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het koppel woordvoerders waren voor de Meester Jezus.)


Foto’s tonen lichtgedaante in kerk

Op 16 februari 2015 plaatste Victoria Eukine Avalon uit Guadalajara (Mexico) drie foto’s op Facebook die een lichtgevende vrouwengedaante laten zien, met de volgende informatie: “Deze beelden werden gemaakt in Monterrey, in de parochie van Santo Niсo de la Salud, waar het heilig sacrament tentoongesteld was. Iemand die in de kerk was, voelde de drang om een foto van het heilig sacrament te nemen, en zie wat er gebeurde … de Maagd Maria verscheen in de vorm van LICHT.” Op de eerste foto verschijnt Maria naast het sacrament, de tweede foto toont Maria links met haar gezicht naar een roze licht in de vorm van een halve maan en op de derde foto is Maria te zien met de handen gevouwen in gebed. (Bron: Facebook, Victoria Eukine Avalon)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de gedaante van licht een lichtformatie is, gemanifesteerd door de Meester die Maria was.)


Reusachtig voorwerp op NASA-beelden

Een opname van het Zonne- en Heliosferisch Observatorium (SOHO) op 1 maart 2015 laat nabij de zon een structuur of een ruimtevaartuig zien.
Al in 2003 verklaarde de NASA: “Hoewel sommige van deze foto’s van veronderstelde ufo’s er weliswaar tamelijk fascinerend uitzien, blijken ze uiteindelijk na onderzoek door ervaren SOHO-wetenschappers altijd een heel gewone verklaring te hebben. In de afgelopen dagen hebben we zoveel vragen en beweringen gehad, dat we graag de zaak recht willen zetten: We hebben nooit iets gezien wat zelfs maar veronderstelt dat er ufo’s zijn. Meestal zijn beweringen over ufo’s het gevolg van volmaakt natuurlijke onvolkomenheden of verschijnselen in onze voor het publiek toegankelijke gegevens.” Dit werd gevolgd door een lijst van de “meest voorkomende oorzaken voor beweringen over ufo’s”.
Maar de website die het ogenschijnlijke ruimtevaartuig ontdekte, houdt voet bij stuk: “Ondanks de uitleg van de NASA en haar poging om de geloofwaardigheid van de ufo-gemeenschap te beschadigen, is het voorwerp zoals in de opname van de SOHO LASCO C3 van 1/03/2015 … niet versterkt of gemanipuleerd, het houdt geen verband met een zonnegebeurtenis of CME, het is een op zichzelf staand voorwerp, het heeft zelfs een solide structuur dat mij doet denken dat dit voorwerp meer is dan slechts een natuurlijke onvolkomenheid of verschijnsel.” (Bronnen: ufosightingshotspot.nl.blogspot.nl; soho.nascom.nasa.gov)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtig ruimtevaartuig is van Mars.)


Mysterieuze lichten op Ceres

Een ruimtevaartuig van NASA dat naar de ‘dwergplaneet’ Ceres tussen Mars en Jupiter koerste, zond beelden terug waarop op het oppervlakte van Ceres twee heldere lichten te zien zijn die wetenschappers van hun stuk hebben gebracht. De foto’s werden op 19 februari 2015 door het ruimtevaartuig Dawn genomen op een afstand van 40.234 km, terwijl het Ceres naderde. Op 6 maart 2015 arriveerde Dawn in een baan om Ceres en wordt daarmee de eerste aardse missie die een dwergplaneet bezoekt. (Bron: mashable.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten Martiaanse ruimtestations zijn.)


Deva nabij de zon

De LASCO2 camera’s van de NASA hebben een groot voorwerp gefilmd dat zich in een vaste baan naar de zon voortbeweegt. Anders dan de voorgaande reusachtige vormen die door de NASA gefilmd zijn, verschijnt dit voorwerp niet slechts in een kader (de camera’s zijn ingesteld om iedere 12 minuten een foto te nemen) maar werd het op 19 februari 2015 tussen 12.48 en 20.48 uur vijf keer per uur gefilmd. Deze specifieke opname werd op 19 februari om 20.24 uur genomen. (Bron: soho.nascom.nasa.gov)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Deva was.)

Een tijd van vernieuwing
een compilatie
Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Een tijd van vernieuwing’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en de boeken van Benjamin Creme.

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)
Het is Mijn doel om Mijn net tot aan de verste horizon uit te werpen, om allen tot Mij te trekken in wie Mijn licht schijnt, opdat Ik door hen heen kan werken. Deze vangst kan ook jullie omvatten, Mijn vrienden, want Ik heb allen nodig die met Mij het verlangen delen om de wereld te dienen. Neem de taak van hulp op je en deel Mijn last. Deel met Mij, Mijn vrienden, in een groots werk – niets minder dan de transformatie van deze wereld. (Maitreya, Boodschap nr.70)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Overal ter wereld zijn de landen van deze nieuwe energie doortrokken en steeds meer mensen reageren erop, worden zich meer bewust, vinden een nieuwe manier van leven en worden vrij. Wanneer de energie van evenwicht een rol gaat spelen, is niets immuun voor de veranderingen die dan optreden. Al deze veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden, scheppen bewustzijn en de mensen gaan zeggen, dat het nu welletjes is. Ze hebben het recht om vrij te zijn en van het leven te genieten. Ze willen niet langer geconditioneerd worden door politiek, religie of commercialisering. Het zijn de jongere generaties die de effecten van deze nieuwe energie ervaren en dit geeft hun de kracht om de oude systemen te veranderen die de mensen gevangen hebben gehouden. Tegenwoordig wordt de stem van het realisme gehoord onder de jongeren, die vrij zijn van ideologie, filosofie en theorie. Zij zijn realistisch over het leven en nemen het zoa31505ls het komt. (Maitreya’s naaste medewerker, Maitreya’s Missie, dl. II)

Wanneer de Grote Heer zijn gelaat toont, zullen de mensen weten dat de tijd voor verandering gekomen is: de tijd om dingen goed te maken, om oude wonden te helen, om het verleden recht te zetten, om de lamp van de toekomst te ontsteken, om de deur voor het kwaad te sluiten, om de structuren te reinigen en te zuiveren, om moedig het nieuwe te verwelkomen, om onbekende paden te betreden. Zij zullen weten dat zij zich niet kunnen afwenden van de toekomst, een toekomst die aan hen de betekenis zal ontsluieren van hun bestaan en van de aard en het doel van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Leven’)
Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Het samendelen van de mondiale hulpbronnen zal de wereld haar gezond verstand teruggeven. Het zal het leven voor de meeste mensen gelukkiger maken. Sommige mensen zullen in het begin een verlies voelen door een vereenvoudiging van het bestaan en een verlies van ‘keuzemogelijkheden’, maar we zullen – onder invloed van de Meesters en de buitengewone geestelijke en mentale transformatie en door het verdwijnen van spanningen als gevolg van samendelen – een wereld scheppen waarin mensen het leven beter zullen waarderen en er meer van zullen genieten. Elke dag zullen de media informatie uitzenden over de voortgang van het samen-delen en welke uitwerking het heeft. De hele wereld zal erbij betrokken worden. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Vele malen hebben jullie Mij horen zeggen dat Mijn komst verandering inhoudt. De grootste verandering zal met name plaatsvinden in het hart en het denken van de mensen, want Mijn Terugkeer in jullie midden is een teken dat de mens gereed is om nieuw leven te ontvangen. Dat Nieuwe Leven voor de mens breng Ik in overvloed. Op alle gebieden zal dit Leven uitstromen, het hart, de ziel en het lichaam van de mens bereiken, en hem nader brengen tot de Bron van het Leven zelf. (Maitreya, Boodschap nr.42)

Vanzelfsprekend zijn er vele handen nodig voor de schepping van de nieuwe maatschappij. Vele taken moeten worden verricht. Vele aanpassingen moeten plaatsvinden. Allen die willen dienen, zullen de oproep tot dienstbaarheid in hun hart horen weerklinken en vanuit het hart zullen zij reageren. De eenstemmige roep om rechtvaardigheid en samendelen van de volkeren van alle landen zal een aanroeping vormen waaraan niets kan weerstaan. Zo zal de wereld getransformeerd worden. Zo zullen geleidelijk de nieuwe vormen geschapen worden, de verhoudingen gesmeed, en zal een nieuw en gelukkiger tijdperk voor het mensdom aanbreken, onder leiding van de Christus en de Meesters. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Veel wat geliefd is moet verdwijnen. Houd niet vast aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. (Maitreya, Boodschap nr.74)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)
Als een heel eenvoudig man verkeer ik nu onder jullie, onderwijs ik Mijn vrienden en broeders onderweg, terwijl Ik Mijn Giften van Liefde, Wijsheid en Vreugde aan hen uitdeel en hen om Mij heen verzamel als broeders in het werk. Ook jullie, Mijn dierbare vrienden, kunnen ervan verzekerd zijn dat je werk voor Mij en voor je broeders zeer welkom is. Ik heb jullie allen nodig, allen die de last van dienstbaarheid aan de wereld op zich willen nemen, om deze stralende wereld opnieuw op te bouwen uit de chaos van het verleden. (Maitreya, Boodschap nr.66)

We moeten begrijpen dat de dood alleen maar de dood is van het stoffelijke en dat kan hernieuwd worden. We zijn allen duizenden keren in fysieke vorm geïncarneerd, voordat we op het punt aanbelandden waar we nu zijn en we zullen er nog vele meemaken alvorens we meesters worden. Het proces is onvermijdelijk, hoe lang we er ook over doen. Zo ook wordt elke nieuwe beschaving gebouwd op de ruïnen van de voorgaande. Oude vormen raken gekristalliseerd, verstoken van hun energie, en gaan onvermijdelijk dood. Elk nieuw tijdperk brengt nieuwe energieën met zich mee die nieuwe vormen nodig hebben waardoor ze zich kunnen uitdrukken. De mensheid reageert op de nieuwe energieën en ideeën en herschept, tijdperk na tijdperk, haar cultuur en beschaving. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)
Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, Boodschap nr.130)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen; alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen; in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

Hij [Maitreya] zal wijzen op de noden van de wereld: het feit dat miljoenen mensen van honger omkomen, “een godslastering onder de mensen” zoals de Meester het noemt. Hij zal laten zien dat dat probleem de eerste prioriteit is voor een herboren en opbloeiende mensheid. Hij zal laten zien dat als we niets doen aan het probleem van honger en verhongering te midden van overvloed, we nooit één stap verder zullen komen in het tonen van de goddelijkheid waarvan Maitreya de mensen, misschien voor de eerste keer, een besef geeft. Terwijl we Hem horen, zullen we voelen dat we goddelijk zijn. We zullen weten dat we iets heel anders zijn dan we dachten. We zullen ons het gevoel uit onze kindertijd herinneren. De Meester zegt het zo prachtig: “Ieder voor zich, in plechtige afzondering, zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf.” (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme (april 1985)
Er zijn vele wegen naar de toekomst. Vele mogelijkheden wachten de onderzoekende geest van de mens. Talrijke taken liggen klaar voor hen die een toekomst willen scheppen die de mens waardig is. Talrijk zijn de experimenten door middel waarvan de mensen kunnen ontdekken welke methoden hun het beste passen. Ook zullen, voor het eerst in talloze millennia, de oudere leden van de Geestelijke Hiërarchie beschikbaar zijn voor raad en leiding. Op deze wijze kunnen de mensen worden behoed voor veel smart en jaren van verspilde moeite. Eerst zal de vooruitgang wellicht traag zijn, maar geleidelijk zal de stuwkracht toenemen, totdat in een crescendo van ontdekkingen een nieuwe wereld van betekenis zal opengaan voor de verbaasde ogen van de mens. Tot nu toe vorderde de menselijke vooruitgang slechts in kleine stappen. Zolang uitgestrekte delen van de wereld in isolement verkeerden, kostte het vele eeuwen om de kleinste veranderingen door te laten dringen. Vandaag is alles anders. Communicatie heeft de mensheid de middelen verschaft voor een versnelde evolutie, en overal zijn er tekenen van gisting en transformatie. De blauwdruk van de toekomst daalt neer, en de gevoelige denkers van het mensenras reageren op de nieuwe visie. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de mensen zo’n kans geboden als nu. Uit de chaos van het verleden kan orde worden geschapen; in de donkerste onwetendheid kan nieuw licht schijnen. Gezamenlijk, en voor het eerst als broeders, kunnen de mensen het gezag van de goddelijke wet vestigen, en tot een juiste verhouding komen met hun Bron. Nu wij de tijd van vernieuwing ingaan, moet de mens de beginselen begrijpen die juiste voortgang mogelijk maken. Broederschap, in zichzelf een natuurlijk gegeven, moet meer en meer de aard bepalen van de nieuwe vormen. Alles wat zich bewust wordt van het feit van broederschap zal zien dat het zich midden op het pad naar de toekomst bevindt. Alles wat betrekking heeft op broederschap zal zien dat het kan rekenen op de stimulerende energie van de Hiërarchie. Vrede zal worden gevestigd op het idee van broederschap, dat de wereld voor altijd zal bevrijden van het kwaad van oorlog. Samenwerking is de sleutel tot de nieuwe verhoudingen. Wanneer samenwerking heerst, zullen de onrechtvaardigheden en ongelijkheden van het verleden verdwijnen. De vuren van wedijver, aangewakkerd door egoïsme en hebzucht, zullen doven, zodat de mensen kunnen leven in harmonie en vertrouwen. Zo zal het zijn. En zo zal het Plan, dat de belichaming is van het Doel van God, worden volbracht. Vele stappen zijn nodig om te komen tot die gezegende toestand, maar nu al keert het denken van de mensen zich hoopvol in die richting. Samendelen is de sleutel der sleutels. Door samen te delen zullen de mensen de betekenis leren kennen van Gods liefde. Zonder samendelen kan er geen toekomst zijn voor de mens, want de tijd is aangebroken om Gods liefde te openbaren — of te sterven. Samendelen geeft het antwoord op alle problemen van de mens en garandeert de toegang tot de Nieuwe Tijd. Door samendelen zal vrede heersen. Door samendelen zal rechtvaardigheid gewonnen worden. Door samendelen en samenwerking zal broederschap bloeien, en zal een nieuwe, glorieuze toekomst zich voor de mens openen.

Interview met Robin Lim door Jason Francis

Yayasan Bumi Sehat is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor veilige en gezonde bevallingen, voornamelijk in Indonesië. De groep, waarvan de naam ‘non-profit gezonde Moeder Aarde’ betekent, beheert twee gezondheids- en kraamklinieken in Indonesië en één in de Filippijnen. Robin Lim richtte de organisatie in 1995 op. Ze is een internationaal bekende verloskundige, die sinds 1993 in Indonesië, de Filipijnen en de Verenigde Staten heeft gewerkt. In 2011 werd Robin Lim verkozen tot CNN’s Held van het Jaar. Jason Francis interviewde haar voor Share International.

Hoge baby- en kraambedsterfte

Share International: Wat zijn de voornaamste redenen voor babysterfte?

Robin Lim: Armoede, hongersnood, ondervoeding, en het gebrek aan vakkundige zorg van vroedvrouwen. Soms is er geen toegang tot zorg omdat de moeder op een te grote afstand van zorgaanbieders woont. Meestal zijn de kosten het probleem, voornamelijk in landen waar prenatale zorg onder obstetrie/gyneacologie (OB/GYN) valt en duur is. In de gemeenschappelijke gezondheids- en kraamklinieken van Bumi Sehat op Bali, in Atjeh (Indonesië) en Dulag (Filipijnen) zijn er 24 uur per dag gratis verloskundigen beschikbaar. Wanneer het risico van complicaties zich voordoet, brengen de verloskundigen de moeder naar een OB/GYN en zorgen ervoor dat ze de aandacht krijgt die mogelijk haar leven en dat van haar kind redt. Als dit betekent dat wij voor de dokter moeten betalen, dan doen we dat. Gezondheidszorg is een mensenrecht, maar is niet gratis. Iemand moet het betalen. Wanneer de moeder die gevaar loopt niet kan betalen, kan een ander dat wel en mensen willen helpen. Dat is waar Bumi Sehat voor staat. Borstvoeding voorkomt kindersterfte. Het is het optimale voedsel voor zuigelingen. In onderontwikkelde landen voegen ouders vaak water toe aan de flesvoeding, wat leidt tot ondervoeding. De flesvoeding is duur. De meeste mensen met een minimumloon kunnen het zich niet veroorloven om het te kopen. Bovendien zijn er ernstige problemen met water en sanitaire voorzieningen, en de noodzaak om de flesvoeding eerst te koken om bacteriën te doden, zelfs voordat het water wordt toegevoegd.

Moeders in dit deel van de wereld zijn goed op de hoogte van de risico’s van flesvoeding, maar ze worden misleid door ziekenhuizen. De baby wordt namelijk na de geboorte naar de kraamruimte gebracht. De kraamruimte of ‘babykamer’ wordt gesponsord door een producent van flesvoeding, zoals Nestlé, die de ‘melkzusters’ betaalt om de baby’s flesvoeding te geven, zelfs voordat ze borstvoeding van hun moeder kunnen krijgen. Zodra een pasgeboren kind al is het maar eenmaal flesvoeding heeft gehad, kan het moeilijk aan borstvoeding wennen, vanwege tepelverwarring. De flesvoedingsproducenten weten dit. De volgende stap is dat de baby wordt teruggebracht naar de moeder en het erg moeilijk is hem of haar de borst te geven, vanwege het grote verschil tussen de tepels van de moeder en de kunstmatige. De baby huilt. De zuster zegt: “Zie je wel, hij wil niet aan de borst.” De melktoevoer van de moeder wordt niet gestimuleerd door het zuigen van de baby, waardoor de toevoer zich niet in voldoende mate ontwikkelt. De moeder probeert het de volgende dag, wanneer de baby opnieuw bij haar wordt gebracht om borstvoeding te krijgen. De baby huilt, en er is frustratie bij moeder en kind, en de melkzuster is er als de kippen bij om een fles kunstmatige flesvoeding in het mondje van het kind te duwen. Het is een neerwaartse spiraal. Hierdoor sterven baby’s.

SI: Hoe vaak komt het in Indonesië en wereldwijd voor dat moeders sterven tijdens de bevalling?
RL: Een UNICEF-rapport uit 2012 stelt: “Elke drie minuten sterft er ergens in Indonesië een kind onder de vijf jaar. Bovendien sterft er elk uur een vrouw tijdens de bevalling of door oorzaken gerelateerd aan haar zwangerschap.” Op 29 mei 2003 meldde de Jakarta Post dat bij 373 van de 100.000 bevallingen in Indonesië sprake is van kraambedsterfte. Dit was het hoogste percentage van alle landen in de ASEAN-regio [Associatie van Zuid-Aziatische Landen]. Het VN-fonds voor Bevolkingsactiviteiten stelt dat het recentste sterftepercentage onder Indonesische moeders 307 per 100.000 bevallingen bedraagt. Dat is natuurlijk nog steeds onacceptabel hoog in vergelijking met andere landen in de regio. Hoewel het percentage in de afgelopen tien jaar is gedaald, daalt het minder snel dan vergelijkbare indicatoren zoals de percentages voor zuigelingen- en kindersterfte.

Wereldwijd zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2013, 289.000 vrouwen gestorven tijdens of na hun zwangerschap of bevalling.

SI: Wat zijn de voornaamste oorzaken voor kraambedsterfte?
RL: Het zijn oorzaken die te voorkomen zijn: armoede, honger en ondervoeding. Die leiden allemaal tot bloedingen na de bevalling, of hoge bloeddruk veroorzaakt door zwangerschapsstress, als de moeder niet voldoende toereikende voeding en steun ontvangt. En natuurlijk bloedvergiftiging, met mogelijk fatale gevolgen. De afwezigheid van vakkundige verloskundige zorg voor de moeders is een stille moordenaar, want een vakkundige vroedvrouw of dokter (maar al te vaak onbetaalbaar voor het gemiddelde gezin) kan bloedingen vaak stoppen, bloeddruk meten en de moeder helpen om eclampsie te voorkomen. [Eclampsie is een levensbedreigende aandoening die ervoor kan zorgen dat een zwangere vrouw met een hoge bloeddruk of hoog eiwitgehalte in haar urine toevallen krijgt of in coma raakt.] Ervaren kraamverzorgers kunnen ook het risico op infectie verkleinen.

Verloskundigen bieden persoonlijke kraamzorg aan de moeders. Ik heb gezien hoe medische OB/GYN-professionals, allemaal met goede bedoelingen, zwangere vrouwen juist ‘kraamzorgen’ gaven. Zij zeggen bijvoorbeeld: “Je vruchtwatergehalte is gevaarlijk laag, je hebt een keizersnede nodig.” Als de moeder te arm is om een keizersnede te betalen, komt ze mogelijk niet terug om de zorg te krijgen die ze nodig heeft. Dit gebeurt vooral in landen waar gezinnen hun baby’s pas mee naar huis mogen nemen als de ziekenhuisnota volledig is betaald. Een vakkundige vroedvrouw zou zeggen: ”Ik stel voor dat je veel meer schoon water drinkt en ervoor zorgt dat je voldoende eiwitrijke en voedzame voeding binnen krijgt, zodat jij en je kind goed doorvoed en gehydrateerd blijven. Laten we over een dag of twee nog eens kijken of het vruchtwater toeneemt.” Dit kan onnodige keizersnedes voorkomen. En dat is een goede ontwikkeling, gezien het verhoogde risico dat kleeft aan geboorten via een operatieve ingreep. Maar wanneer een keizersnede noodzakelijk is, is het ook een wonder dat beschikbaar moet zijn.

Belang van vroedvrouwen

SI: Wat bewoog u ertoe om in Ubud (Bali, Indonesië) gratis gezondheidszorg te bieden aan zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar?
RL: Mijn zus overleed 24 jaar geleden tijdens haar derde zwangerschap aan de gevolgen van door de zwangerschap veroorzaakte hoge bloeddruk. Ze verbleef in de VS, was verzekerd en werd verzorgd door een OB/GYN. Ik ben ervan overtuigd dat haar dood te voorkomen was geweest. Christine viel tussen wal en schip. Ik geloof dat als ze haar kraamzorg van een verloskundige had gekregen, zij en haar kind nog zouden leven. Verloskundigen brengen meer tijd door met de moeder in spé en zorgen ervoor dat ze niet tussen wal en schip belanden. De verzekering van Christine dekte de kosten voor kraamzorg door verloskundigen niet. Ik was leraar en schrijver. Ik besloot om mijn studie voort te zetten en verloskundige te worden, omdat niemands zus, dochter, moeder of partner behoort te sterven vanwege een eenvoudig vast te stellen zwangerschapsrisico, iets wat te voorkomen is. Ik was, en ben, bereid mijn leven te wijden aan de zorg voor moeder en kind, dag en nacht…

SI: Hoe belangrijk zijn de geboorteregelingsdiensten die Yayasan Bumi Sehat biedt, zoals het beschikbaar stellen van anticonceptiemiddelen?
RL: De Indonesische gezondheidszorg biedt geboortebeperkingsmiddelen aan, hoofdzakelijk driemaandelijkse depo provera hormonale injecties. Dit heeft veel nadelige effecten op de gezondheid van vrouwen. Maar ongewenste zwangerschappen kunnen fataal zijn. Bij Bumi Sehat onderwijzen we de, mits goed opgevolgd, bijzonder effectieve Billings ovulatiemethode voor geboorteregeling. Dit geeft stellen een gezondere keuze, hoewel geen van deze methoden bescherming biedt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV/AIDS. Daarom geven we ook ladingen gratis condooms weg.

SI: Hoe belangrijk is het om de culturele overtuigingen en tradities van uw patiënten te respecteren? Zijn er momenten waarop zulke overtuigingen niet gerespecteerd moeten worden?
RL: Het is van het grootste belang om respectvol te zijn. Daarom zingen we tijdens de geboorte, wanneer het hoofdje van de baby zichtbaar is, de liederen uit het geloof van het gezin. Hoewel, soms wordt cultuur gebruikt als excuus voor wreedheid. Niemand in de gezondheidszorg mag wreed zijn. Het is simpelweg niet acceptabel. Dus wanneer het bijvoorbeeld aankomt op het besnijden van kinderen of baby’s, meisjes of jongens, weiger ik dat te doen. Sommige mensen zeggen dat het onderdeel is van hun cultuur. Cultuur is altijd in ontwikkeling. Wij mensen mogen bepalen wat cultuur is. Wanneer het neerkomt op het beschadigen van mensen, in het bijzonder degenen die te klein zijn om te zeggen: “Stop, doe me geen pijn!” dan zeg ik: “Het is tijd om je cultuur aan te passen.”

SI: Wilt u nog iets toevoegen?
RL: Het allerbelangrijkste, wat we allemaal nodig hebben en wat het beste geneesmiddel is, is dat er in ons wordt geloofd en er van ons gehouden wordt.

Voor meer informatie: www.bumisehat foundation.org

Waarheid geeft de jeugd grote macht
door David Suzuki

Toen ze net 12 jaar oud was hield mijn dochter Severn een toespraak op de VN Aardetop van 1992 in Rio de Janeiro (Brazilië). Ze sprak met zo’n overtuiging dat afgevaardigden tot tranen toe bewogen waren. Het was  een van mijn meest trotse momenten als vader. Meer dan 20 jaar later is Severn moeder van twee jonge kinderen en de video van haar toespraak gaat nog steeds rond, en inspireert mensen over de hele wereld. De populariteit ervan geeft blijk van de macht van jongeren om de dringendste problemen van de wereld aan te pakken. Meer dan de helft van de wereldbevolking is jonger dan 30 jaar en die bevolkingsgroep staat nu vooraan bij internationale besluitvorming en een aantal van Canada’s belangrijkste veranderingen op milieugebied. In het hele land denken jongeren kritisch na over hoe we betere rentmeesters kunnen worden van onze uitgestrekte landschappen en spectaculaire wildreservaten, en hoe we de lucht, het water, de bodem en de diversiteit van de natuur kunnen beschermen die ons gezond en in leven houden. Zij staan op voor een krachtige bescherming van het milieu en een gezondere benadering van het beheer van de hulpbronnen in hun eigen gemeenschappen.
Neem Stephen Thomas, inwoner van Halifax (Nova Scotia), een ingenieur van in de 20. Hij wordt gezien als een drijvende kracht voor een toekomst met schone energie voor ons land. ‘Als u het bouwt’, een project waarvan hij medeoprichter is, mobiliseert vrijwilligers om projecten op te zetten voor hernieuwbare energie, zoals met windmolens en zonne-energiegeneratoren. Hij heeft ook de aanzet gegeven tot grootschalige gemeenschapsprojecten voor windenergie in Nova Scotia en hij leidde de studentenactie van Dalhousie University voor desinvestering in fossiele brandstoffen.
Vanessa Gray, een 22-jarig lid van het inheemse Canadese volk Aamjiwnaang, mobiliseerde andere jongeren om actie te voeren tegen het voorstel van Enbridge voor de Line 9 pijplijn, voor het transport van teerzandbitumen via Sarnia (Ontario) naar Montreal, voor de export. Ze voert nog steeds actie tegen de vervuiling door raffinaderijen en treedt op als gastvrouw op “giftige rondreizen” door Canada’s Chemische Vallei, waar 63 petrochemische fabrieken haar gemeenschap omringen. Sommige jongerenleiders sluiten zich aan bij de oproep van de David Suzuki-stichting om het recht op een gezond milieu in hun stad te eisen. In december, na het bijwonen van een evenement van de stichting Blue Dot Tour, leidde de 10-jarige inwoner van Victoria Rupert Yakelashek een succesvolle actie om zijn stad een verklaring te laten aannemen die burgers het recht geeft op schone lucht, schoonwater en voedsel en om deel te nemen aan besluitvorming die hun leefomgeving raakt. [De Blue Dot Tour was een recente rondreis door het hele land van uitvoerende kunstenaars, artiesten en actievoerders ter ondersteuning van het recht van alle Canadezen op schoon water, schone lucht en gezonde voeding.] Ta’KaiyaBlaney, een 13-jarige Tla’Amin, een inheems volk uit Brits-Columbia, volgde een vergelijkbaar pad als mijn dochter, met een toespraak op de VN Rio+20-conferentie in 2012, toen ze net 11 was [zie Share International november 2012]. Ze krijgt ook steeds meer erkenning als de visionair achter de Salish Sea Youth Foundation en voor het spreken, schrijven en zingen ter verdediging van een gezonde toekomst voor dieren, mensen, planten en ecosystemen. Ze neemt boodschappen over het milieu op in haar liedjes, zoals ze deed op de Blue Dot Tour. “

In mijn cultuur wordt het als een feit beschouwd, en een levensopvatting, dat alles met elkaar verbonden is en we op deze aarde zijn gezet als rentmeesters en verzorgers van het milieu,” schrijft ze. Jonge leiders zijn ook te vinden in de voorhoede van de ‘Niet meer passief’-beweging, een van de grootste inheemse massabewegingen in de Canadese geschiedenis. Wat in 2012 begon als teach-ins in Saskatchewan als protest tegen wetsontwerpen die de inheemse soevereiniteit en bescherming van het milieu zouden uithollen, heeft inmiddels het sociale en politieke landschap van Canada veranderd. Wat deze jonge milieukampioenen gemeen hebben is betrokkenheid bij hun gemeenschap en de wereld. Ze weten dat de jongeren de macht hebben om anderen op te trommelen om een positieve verandering teweeg te brengen. Wanneer mensen zich verenigen rond een gemeenschappelijke zaak dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Hoewel veel jonge leiders nog niet oud genoeg zijn om te stemmen, zijn zij degenen die de puinhopen moeten opruimen welke voortvloeien uit de besluiten van vandaag. We zijn het aan hen verplicht om beter na te denken over de wereld die we aan hun generatie willen nalaten. De Canadese non-profit groep The Starfish Canada, mede opgericht door Kyle Empringham, de specialist van de David Suzuki Foundation op het gebied van publieke betrokkenheid, prijst jongeren met zijn programma Top 25
Milieuactivisten jonger dan 25. Elk jaar worden 25 jongeren erkend voor hun inspanningen om veranderingen in het milieu tot stand te
brengen. De groep die erkend wordt is divers, van gemeenschapstuinders en buitenrecreanten tot wetenschappers en advocaten. Dankzij hen blijft het programma positieve veranderingen tonen in het hele land.

Voor informatie over de Stichting David Suzuki: www.davidsuzuki.org.

12-jarige Severn Suzuki spreekt tot de afgevaardigden op de VN Aardetop in Rio
in 1992.
“Ik ben hier om te spreken voor de uitgehongerde
kinderen over de hele wereld van wie de roep om hulp niet wordt
gehoord. Ik ben hier om te spreken voor de ontelbare dieren die
overal op de planeet sterven, omdat zij nergens meer naar toe
kunnen…
Ik ben nog maar een kind, toch weet ik dat we hier samen
voor staan en moeten werken als één enkele wereld naar één
gezamenlijk doel… In mijn land produceren wij zoveel afval. We
kopen en gooien weg, kopen en gooien weg. Toch willen de noordelijke
landen niet delen met de arme landen. Zelfs terwijl wij meer dan
genoeg hebben, zijn we nog bang om te delen. We zijn bang om iets van
onze welvaart te moeten inleveren. In Canada leiden wij een
bevoorrecht leven. We hebben meer dan voldoende voedsel, water en
onderdak. We hebben horloges, fietsen, computers en televisies. Ik
zou nog twee dagen door kunnen gaan met deze lijst. Hier in Brazilië
waren we geschokt toen wij tijd hadden doorgebracht met een paar
kinderen die op straat leven. Eén van hen vertelde ons: “Ik wou
dat ik rijk was, dan zou ik alle straatkinderen voedsel, kleren,
medicijnen, onderdak, liefde en genegenheid geven.” Als een kind
dat op straat leeft en niets heeft, bereid is te delen, waarom zijn
wij, die alles hebben, dan nog steeds zo hebzuchtig? Ik moet er
steeds aan denken dat dit kinderen zijn van mijn eigen leeftijd, dat
het zo’n enorm verschil maakt waar je geboren wordt; dat ik een van
die kinderen zou kunnen zijn die hier in de sloppenwijken van Rio
leven. Ik zou een hongerend kind kunnen zijn in Somalië, een
oorlogsslachtoffer in het Midden-Oosten of een bedelaar in India. Ik
ben nog maar een kind, en toch weet ik dat als al het geld dat aan
oorlog wordt besteed, zou worden uitgegeven aan het vinden van
oplossingen voor de milieuproblemen, aan het beëindigen van armoede
en aan het sluiten van overeenkomsten, dat deze aarde een prachtige
plek zou zijn.” (Overgenomen uit Share International nr.3,
maart 1993)