Vragen en antwoorden – april 2015

V. Hoeveel keer is Maitreya nu in China geïnterviewd?
A. Maitreya heeft vier interviews gegeven sinds Hij naar China terugging, dus 15 interviews tot nu toe in China en 150 in totaal.

V. Hoe reageren de Chinese kijkers tot dusver?
A. De respons is wisselend. Hun reactie is afhankelijk van hun levensstandaard en hun verwachtingen.

V. Is Maitreya ook nog steeds in het Midden-Oosten actief?
A. Ja.

V. Is Hij in meer dan één land actief?
A. Ja. Hij werkt in verscheidene landen in het Midden-Oosten.

V. Is Maitreya recent naar Rusland teruggegaan, gezien de instabiele situatie daar?
A. Nee.

V. Geeft Maitreya Zijn interviews in een individueel vraaggesprek of neemt Hij ook deel in paneldiscussies?
A. Beide.

V. 1) Bent u of is uw Meester het eens met de manier waarop Duitsland (en andere EU-landen) Griekenland behandelen? 2) Zou Griekenland schuldenverlichting moeten krijgen? A. 1) Nee. 2) Ja, beslist.

V. Uw informatie is nieuw voor mij. Ik zou graag vragen waarom Maitreya Londen als Zijn Centrum heeft gekozen?

A. In Maitreya’s Missie, deel I, kunt u het antwoord op deze vraag lezen, uit juli 1982 (zie ook de volgende vraag). In aanvulling op dat antwoord: Oorspronkelijk was de keuze tussen Londen en New York. De discipelen in London destijds, vooral op politiek terrein, werden als volwassener beschouwd dan die in New York. Zij hadden een volwassener begrip van de wereldaangelegenheden.

V. Waarom heeft Maitreya Londen gekozen als plaats om naar buiten te treden? (SI, juli ’82) A. Heel wat mensen hebben me dat gevraagd, niet zonder lichte afgunst. Het hangt samen met het voorbereidende werk van de discipelen. Hij wilde dáár komen, waar Zijn discipelen het succesvolst zijn geweest op het terrein van Zijn werk, en dat is grotendeels politiek-economisch van aard. In Groot-Brittannië zijn de discipelen hierbij wat succesvoller geweest dan elders. Dat is Zijn voornaamste reden om naar Londen te komen. Een duidelijker reden is natuurlijk dat Hij vanuit Pakistan vrij gemakkelijk als bezoeker voor een jaar of wat naar Engeland kan komen om onopgemerkt op te gaan in de Pakistaans-Aziatische gemeenschap. Daar is Hij goed in geslaagd.

V. 1) Onderhoudt de Wereldleraar een relatie met de Geest van Waarheid die wordt genoemd in het Evangelie naar Johannes (16:13)? 2) Hoe zal die relatie de boodschap van de Wereldleraar vormen? 3) Is de Wereldleraar van plan om in de nabije toekomst zijn lering te introduceren?
A. 1) Ja. 2) Het is dezelfde boodschap van Liefde. 3) Hij doet dit al.

V. Op welk punt in evolutie is begoocheling het ergst?
A. Tussen de eerste en de tweede inwijding. Om precies te zijn, wanneer het punt in evolutie 1,3 is.

V. 1) Vindt u dat de moderne psychologie heeft bijgedragen aan de evolutie van bewustzijn? 2) Zijn er zinvolle veranderingen mogelijk in de psychologie en de psychotherapie?
A 1) Ja. 2) Ja. Ten eerste moeten psychologen het bestaan van de ziel erkennen en aanvaarden. Zonder die verandering zal de psychologie vast blijven zitten in sleetse begoochelingen. Het is interessant hierbij op te merken wat Cézanne onder meer zei over schilderen: “Beseffen mensen niet dat onderwerpen een ziel hebben?”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.