door de Meester —, via Benjamin Creme (8 februari 2013)

De tijd dat de mens zijn historische keuze moet maken, is aangebroken. Spoedig zullen de mensen zich realiseren dat ze een zwaarwegende beslissing moeten nemen, één die de toekomst van iedere man, vrouw en kind zal bepalen, zelfs de toekomst van elk levend schepsel op Aarde: een keuze tussen voortgaande en zich almaar uitbreidende creativiteit op planeet Aarde, of een verschrikkelijk einde van al het leven, menselijk en ondermenselijk, in ons planetaire thuis.
De mens heeft helaas het geheim van de ontstellende kracht ontdekt die verborgen ligt in de kern van het atoom en deze voor oorlog aangewend. Daar de mensheid zo verdeeld is door wedijver, hebzucht en begeerte naar macht, is het gevaar van uitroeiing, per ongeluk of met opzet, voortdurend aanwezig. Mensen moeten daarom een veiliger manier van leven vinden.
Zó krachtig is tegenwoordig de individualiteit van mensen en landen, zó verdeeld zijn ze geworden in hun strijd om het bestaan, dat ze de weg zijn kwijtgeraakt, en die snel terug moeten vinden om te overleven.
Bijgevolg trachten de Groten, jullie Oudere Broeders, jullie de enige weg naar vrede te wijzen. Alleen samendelen en rechtvaardigheid, zeggen Wij, zullen de vrede brengen waar alle mensen in hun hart naar verlangen. Onze aanbeveling is heel eenvoudig maar tot nog toe moeilijk te vatten voor de mensheid. Mensen hebben goddelijke vrije wil en zijn de meesters over hun eigen lot. Neem, adviseren Wij, het pad van samendelen en rechtvaardigheid, die de gewaden van Broederschap zijn, zonder welke een mens niet ten volle mens is.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya sinds begin januari gegeven?
A. Maitreya heeft Zijn interviews inmiddels verplaatst naar Rusland, waar Hij drie media-optredens heeft gehad. Hij heeft in totaal 87 interviews gegeven. (Per 3 februari 2013)

V. Kijken er nu meer mensen naar deze interviews dan bijvoorbeeld twee of drie maanden geleden? Worden de programma’s populairder onder het kijkerspubliek?
A. Aangezien Maitreya Zijn interviews nu naar Rusland heeft verplaatst, is het te vroeg om deze vragen te beantwoorden, maar de respons in Rusland is tot nu toe zeer goed.

V. 1) Hebben de Syrische autoriteiten recentelijk chemische wapens gebruikt in Homs? 2) Zijn er chemische wapens ingezet tegen oppositietroepen elders in Syrië?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Hebben uw schilderijen een genezend effect? 2) Stralen uw schilderijen een energie uit die het bewustzijn verruimt? 3) Doen deze effecten zich ook voor bij reproducties of kopieën van uw schilderijen, bijvoorbeeld reproducties op de omslagen van uw boeken en van Share International?
A. Ja, sommige. 2) Sommige wel. 3) Ja, in de litho’s.

V. Wat betekent dit: “Het naar buiten treden van de Hiërarchie betreft de veruiterlijking van de Ashram van een Meester”?
A. Het naar buiten treden van de Hiërarchie is precies hetzelfde als de veruiterlijking van de Ahsrams van de Meesters.

V. Wat betekent het volgende voor de leden van de groepen die met u samenwerken: “De innerlijke Ashram van een Meester moet weerspiegeld worden op de uiterlijke gebieden, in de modern wereld”?
A. Dit betekent dat de geestelijke spanning van de subjectieve groepen van de Meester gedupliceerd moet worden in uiterlijke, fysieke manifestatie – de geestelijke kracht die op het uiterlijke gebied bereikt wordt, moet gelijk zijn aan die welke op het innerlijke gebied bereikt is.

V. Ik vraag me af hoe ik het volgende voor mezelf kan begrijpen en verwezenlijken: “Dit is een esoterische groep – het is geen vereniging, verbond of organisatie van vrijwilligers”?
A. Deze groep is verbonden met het plan van de Geestelijke Hiërarchie voor haar veruiterlijking op het fysieke gebied. Dit omvat tevens het werk voor de wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar, en Zijn groep Meesters.

V. Kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met “mezelf met de groep vereenzelvigen”?
A. Zie uzelf als lid van de groep die het doel van de groepen nastreeft, dat te maken heeft met de veruiterlijking van de Hiërarchie en met het voorbereiden van de wereld op de wederverschijning van Maitreya en Zijn groep Meesters. Bestudeer de passages over groepswerk in mijn boeken.

V. Als ik me aansluit bij een Transmissie-meditatiegroep en ik ben volkomen overtuigd van de juistheid van uw informatie, maakt mij dat dan automatisch een ‘discipel’?
A. Nee, niet per se, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.

V. De oorsprong van het woord ‘discipel’ verwijst natuurlijk naar ‘discipline’, maar welke discipline? Is het denkbeeld van ‘discipline’ niet achterhaald, vooral voor jonge mensen?
A. Nee, het is cruciaal voor het evolutieproces van ieder van ons.

V. Wat is uw mening over de handel in emissierechten?
A. Het is misleidend en biedt geen oplossing voor de planeet.

V. Is nucleaire vervuiling het schadelijkste aspect van de ecologische verwoesting?
A. Ja.

V. 1) Hebben de Meesters ook een blauwdruk voor wat er op korte termijn moet gebeuren om de verschrikkelijke verwoesting van de planeet tegen te gaan, net zoals er een noodprogramma komt om op korte termijn de mensen die van honger omkomen te voeden? 2) Wat zullen de eerste noodtaken zijn om de planeet te redden?
A. 1) Ja. 2) Vanzelfsprekend de vermindering van het effect dat iedereen in de wereld heeft op de uitstoot CO2.

V. Is het skelet dat in september 2013 onder een parkeerplaats in Leicester (Engeland) werd opgegraven echt dat van koning Richard III?
A. Ja, het was koning Richard III, die door Shakespeare en natuurlijk de Tudor-dynastie werd zwartgemaakt.

V. Aangezien Benjamin Creme op blz. 15 van zijn boek De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s schreef dat Verklaringsdag binnen drie jaar na Maitreya’s eerste tv-interview zou plaatsvinden en dat we inmiddels de drie jaar gepasseerd zijn, is er kennelijk iets veranderd. Dat kan, dingen veranderen, zoals we weten. Zou Benjamin zo vriendelijk willen zijn te vertellen hoe de zaken er nu voor staan? Noemen de boeken die nu gedrukt worden nog steeds dat tijdsbestek van drie jaar? Het lijkt mij nodig om dit toe te lichten, anders gaan mensen ons ernaar vragen wanneer we de boodschap over Maitreya verspreiden.
A. Ja, dingen veranderen. In al de jaren dat ik dit werk doe is mij met verschillende graden van manipulatie gevraagd hoe snel Maitreya zou verschijnen – binnen hoeveel weken, maanden, jaren, nog tijdens mijn leven (gezien mijn hoge leeftijd), enzovoort. Het is altijd heel moeilijk geweest om deze begrijpelijke vraag te beantwoorden, waar iedereen het antwoord op wil weten. Het punt is dat niemand het weet. Ik weet het niet, mijn Meester zegt dat Hij het niet weet, zelfs Maitreya weet het niet precies.
Niettemin, telkens wanneer er door een vraag op een datum wordt aangedrongen, vraag ik het de Meester, Hij zegt altijd binnen ongeveer drie jaar, en op het moment dat Hij dat zegt, klinkt het logisch. Het klinkt vaag, het is geen vaststaande datum. Vergeet niet dat voor de Meesters tijd niet bestaat.
Wanneer u het feitelijke antwoord in het boek leest, zult u ook zien dat het niet zo uitgesproken is als u het voorstelt: “Maitreya treedt zeer spoedig naar voren. Verklaringsdag kan nu binnen één tot twee of drie jaar na Zijn eerste interview plaatsvinden. De Meesters en Maitreya Zelf denken kennelijk dat die tijd echt heel kort zal zijn. Maar hoe lang het ook duurt, deze vier ruimteschepen [Maitreya’s ‘sterren’] zullen aan de hemel zichtbaar blijven en door steeds meer mensen gezien worden. Hopelijk zullen de media wereldwijd er steeds meer voor openstaan om over deze ‘sterren’ te berichten.”

V. In een recent interview met Benjamin Creme (gezien op YouTube) verklaarde hij dat Maitreya een fysiek lichaam heeft dat Hij voor Zichzelf geschapen heeft, maar dat Hij Zijn verschijning naar wens kan veranderen en er ook heel afzichtelijk en grotesk uit kan zien. De vraag die zich voordoet is, waarom zou een wezen van licht en liefde er afzichtelijk of grotesk uit willen zien?
A. Als u de verscheidenheid kende van de verschijningsvormen die Maitreya door de jaren heen heeft aangenomem, zou u verbaasd zijn over de flexibiliteit die Hij vertoont. Hij kan eruit zien als een jonge knappe vrouw, een verweerde oude man, een tandeloze koppige clown, in een enorme verscheidenheid aan kleding, verstandig of hysterisch. Hij is nog altijd een wezen van “licht en liefde”, maar neemt een persona aan die precies geschikt is voor de gelegenheid en de hoop (of het vooroordeel) van degene die door Zijn aanwezigheid gezegend wordt.

V. Wat vindt u van de 7de dag sabbath en waarom mensen zondag vieren?
A. Zondag, of de sabbath, is bedoeld als dag van rust en als mensen hard gewerkt hebben, hebben ze rust nodig. Ik vind dat mensen meer vrije tijd nodig hebben, om zichzelf te vinden en het beste van zichzelf te kunnen geven, vanuit scheppend gezichtspunt gezien. Een van de misvattingen van onze moderne ‘beschaving’ is dat zoveel mensen in deze tijd hun werkende leven met geestdodend mechanisch werk doorbrengen. Vrije tijd is een wezenlijk deel van het leven.

V. Ik zag een documentaire over Babu (Ambilike Mwasapila), een 76-jarige protestantse priester uit het dorpje Sumange, nabij Loliondo in noord-Tanzania, die sinds 2011 aan meer dan 5000 mensen ‘geneeskrachtig water’ heeft verstrekt.
In 1991 had hij een droom waarin God tot hem sprak en hem een vrouw met aids liet zien, en hem vertelde welk medicijn haar van die ziekte zou genezen. Toen Babu wakker werd, vroeg hij zich af hoe een boom aids kon genezen terwijl zelfs doktoren dat niet kunnen?
De wortels van een karanga-pruimenboom, genaamd enga muriaga, worden gebruikt om een speciaal drankje te maken: de wortels worden ’s nachts in water gekookt en de volgende dag krijgen mensen er een kopje van te drinken. Babu zegt dat het alleen geneeskrachtig is als het meteen wordt opgedronken, niet als je het mee naar huis neemt. Mensen betalen ongeveer 25 cent voor een kopje geneeskrachtig water: 40 procent van de winst gaat naar de kerk, 40 procent naar zijn medewerkers en Babu ontvangt 20 procent. De boom is onderzocht door het Nationaal Instituut voor Geneeskundig Onderzoek in Tanzania. Sommige geneeskrachtige kenmerken waren al bekend: het helpt de bloeddruk te verlagen, het helpt bij diabetes door verlaging van de behoefte aan insuline en het helpt het lichaam te ontgiften en te zuiveren. Maar het geneest dus ook aids. Joyce Elia werd hiervan genezen na het drinken van het speciale drankje. Ze had twee keer een aids-test en de uitslag liet zien dat ze genezen was. Veel mensen zijn genezen van ernstige ziekten, zoals kanker, epilepsie en diabetes.
1) Was het Maitreya die tot Babu sprak in zijn droom? 2) Kan het drankje werkelijk aids en kanker genezen? 3) Is er een reden waarom mensen het direct bij Babu thuis moeten opdrinken? 4) Kan een medicijn van deze boom doeltreffend zijn in een homeopathische dosering om bijvoorbeeld aids of kanker te behandelen? Welke verdunning zou u aanraden voor de behandeling van aids, kanker of diabetes?
A. 1) Ja. 2) Soms. 3) Het is niet nodig om het per se bij Babu thuis te drinken. 4) Ja, in een verdunning van D30.

De macht van het volk blijft!
Op 9 januari 2013 was ik bij een demonstratie in Albany (New York, VS) tegen het toestaan van een onconventionele methode voor aardgaswinning in de staat New York, beter bekend als ‘fracking’. Bij de demonstratie waren er ongeveer 20 keer zoveel anti-frackers als pro-frackers. De demonstratie besloeg een 400 meter lange binnenstraat in het gebouw van de volksvertegenwoordiging. De activisten waren aan een kant achter een touw opgesteld om de staatsambtenaren doorgang te verlenen. Iedereen kon door die gang lopen zolang hij maar geen spandoek met zich meedroeg. Zo hingen de activisten over het touw en schreeuwden aan een stuk door “weg met fracken” tegen de mensen die voorbij liepen. Op een gegeven moment liep een Afrikaans-Amerikaanse man van middelbare leeftijd in een grijs sweatshirt met rugzak over één schouder aan de andere kant van het touw, die hier en daar stopte en de verschillende groepen met een glimlach zijn eigen kreet toeriep: “Er is geen macht dan de macht van het volk, want de macht van het volk blijft.” Hij herhaalde dit steeds en zij herhaalden glimlachend naar hem hun eigen strijdkreet als antwoord. Ik glimlachte ook naar hem en onthield zijn strijdkreet. Zijn huid was donker noch licht, zijn haar was grijzend en kort geknipt en zijn ogen leken groen, en schitterden. Een zeer stevig gebouwde, donkere vrouw tussen de demonstranten riep op een gegeven moment ook luid iets van: We eisen eten, we eisen water, we eisen boerderijen, vergiftig ons niet”. Ik vroeg me af of u me misschien kunt vertellen of een of beiden bijzondere mensen waren? Dank u.
A.F., Hurleyville (New York, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was. De vrouw was iemand uit de menigte.

Steuntje in de rug
Op 18 januari 2013 was ik kwart voor zeven ’s avonds op weg om in mijn lokale wijkcentrum een lezing te geven over Transmissie-meditatie, toen ik een paar seconden nadat ik mijn huis verlaten had in het noorden een fel rood licht aan de hemel ontwaarde. Het leek op me af te komen, toen kwam het omlaag en verdween. Ik vroeg me af wat dit licht zou kunnen zijn?
C.E., Hullbridge (Essex, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een ruimteschip van Mars was dat op verzoek van Maitreya verschenen was.

Aanmoediging
Ik wil een voorval met u delen dat plaatsvond op 25 mei 2006. Ik bezocht nieuwe vrienden in de Rue du Château d’Eau in het tiende arrondissement van Parijs, voor een groepsbijeenkomst over zelfgenezing die voor een paar maanden later gepland was.
Na afloop van mijn bezoek kwam er op de stoep vlakbij de ingang van het gebouw een jonge blanke man met een bril aanlopen uit een Transmissie-meditatiebijeenkomst, die ons een brochure over Share International in het Frans gaf. Ik had nog nooit eerder van dit evenement of van Share International gehoord. De energie en het uiterlijk van deze jongeman waren heel anders dan die van andere mensen, hij was heel meditatief en rustig. Nu, een aantal jaren later, ben ik steeds meer geïnteresseerd in het beoefenen van Transmissie-meditatie en draag ik het uit naar vele mensen. Ik heb het sterke gevoel dat deze ‘jonge Boeddha’ Maitreya was. Kunt u mij laten weten of hij het was, en of het een teken was om Transmissie Meditatie te beoefenen?
G.B., Linars, Charente (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het de Meester Jezus was. Het was een teken om Transmissie-meditatie te beoefenen.

Troost
Ik was alleen met mijn vader toen hij stierf en verscheidene dagen later was ik zo aan het huilen dat mijn kussen doorweekt was. Ik lag alleen in bed toen ik een klopje op mijn rechter schouder voelde. Dat maakte dat ik stil werd en stopte met huilen. Wat was dat? Een oude vrouw zei me dat het een klopje van een engel was. Had ze gelijk? Ik hoop het wel, aangezien ik onlangs mijn moeder en mijn man verloren heb, verlang ik naar nog zo’n klopje.
A.S., Barnsley (South Yorkshire, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ‘klopje’ van de Meester Jezus was.

Belanghebbenden
In augustus 2012 woonde ik voor het eerst de Transmissie-meditatieconferentie bij buiten San Francisco. Tegen het einde van de conferentie gingen we naar boven om kleinere groepen te vormen en stopte ik even om twee dames voor te laten, in de veronderstelling dat ze naar dezelfde plek gingen. Dat deden ze niet, maar ze vroegen wie wij allemaal waren en wat we aan het doen waren. Ik meen dat ik hun verteld heb dat we naar boven gingen om te mediteren of iets dergelijks. Zij zeiden dat ze vanwege de kou binnenkwamen en een bus op de parkeerplaats moesten halen. Ik kreeg een lift van een groepslid, anders had ik later op de middag diezelfde bus moeten nemen. Terwijl ik opzij stapte zodat zij naar buiten konden om hun bus te halen, volgde een groepslid hen enthousiast naar buiten om, naar ik veronderstelde, verder uit te leggen waar we mee bezig waren. Ze kwam op haar gebruikelijke enthousiaste manier terug en vertelde me dat ze dacht dat ik zojuist een ervaring had gehad van Maitreya of een Meester. De oudere vrouw die het gesprek voerde had een licht uiterlijk met grijs haar. De volwassen vrouw die achter haar stond had een donker uiterlijk en donker haar.
Hoewel ik het prima vind als deze dames geen bijzondere personen zijn, is alleen al het besef dat Maitreya en Jezus en andere Meesters soms deze ‘gewone’ menselijke vormen aannemen genoeg aanmoediging voor mij om iedereen als ‘bijzonder’ te bejegenen, aangezien iedereen dat op zijn eigen wijze ook is.
Dank u voor deze rubriek die gewijd is aan zulke verschijningen. Het is een genot ze elke maand te lezen.
T.M., Colville (WA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame met het grijze haar’ Maitreya was en de andere ‘vrouw’ de Meester Jezus.

Helpende hand
In de afgelopen paar jaar is bij mij een geestelijke afwijking vastgesteld waar ik enigszins onder heb geleden, maar voordat die diagnose gesteld werd, zat ik er doorheen en was ik suïcidaal. Terwijl ik biddend bij de receptie van de psychiatrische kliniek stond, voelde ik dat er een hand op mijn schouder gelegd werd. 1) Was dat Jezus of Maitreya? 2) En net gisteren kwam er op straat een vreemde maar aardige man naar me toe en begon echt heel aardig en gewoon tegen me te praten. Was dat Jezus of Maitreya of een andere Meester? (3) Hij hing ook iets in de bosjes, moet ik het gaan ophalen?
T.T. (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de hand op de schouder de Meester Jezus was. 2) Dit was ook de Meester Jezus. 3) Ja.

Gezondheidsdrankje
In 2011 was ik meermalen in Nordenau, Duitsland, om de mineraalbron te bezoeken. Eén weekend zat ik in de wachthal en sprak ik met iemand over de geneeskrachtige effecten van het water. Daarop sprak een oudere dame mij aan: “Ik hoorde u met iemand anders praten en ik wil met u spreken.” Na het bezoek aan de mineraalbron ontmoetten we elkaar opnieuw en spraken we met elkaar. Ze vertelde me dat zij en haar man de bron vaak in de weekends bezoeken en dat zij heel gezond zijn. Ze zei:” Er is niets mis met ons.” Gedurende het gesprek hield haar man zich op de achtergrond. Na ons praatje zeiden we vriendelijk gedag en dacht ik bij mezelf: “Deze oudere dame is van nature ongebruikelijk beminnelijk en evenwichtig.” Ik kreeg onmiddellijk spijt dat ik haar niet had omhelsd.
Wie was dit paar?
C.U., Berlijn (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus en de man een discipel van de Meester Jezus was.

Gezondheidsdocument
Op maandag 27 augustus 2012, rond 9 uur ’s avonds, had ik net mijn paspoort opgevraagd bij het Immigratiebureau in Libreville, Gabon. Ik zat te wachten op een taxi toen uit het niets een man verscheen, lang met een gave huid als het Fulani-volk. Hij droeg een donkere bril en begon tegen me te praten.
“Meneer, gooi uw sigaret weg en gooi dan het hele pakje en uw aansteker weg. Denkt u dat ik bij u kwam omwille van mijn eigen wens? Kijk om u heen: zo veel mensen, sommigen van hen roken. Waarom ging ik niet naar hen toe? Omdat ik naar u gestuurd ben. Seksuele zwakheid, hoge bloeddruk, diabetes, keelkanker, prostatitis, nervositeit, dat is wat u wacht! U stinkt naar tabak, uw tanden zijn aangetast. Uw vrouw en kinderen zijn woedend. Van nu af aan, als u de neiging voelt te roken, drink dan een paar slokken water en zeg mentaal: “In de naam van God, ik zal niet roken.” Doe daarna wat aan sport (joggen of opdrukken). Wist u dat Sekou Touré en Lansana Conté nooit naar mijn advies wilden luisteren? Deze twee Guinese staatshoofden stierven vanwege tabak.”
Sinds deze ontmoeting heb ik al een week niet gerookt, een nieuw record voor mij en ik heb meer dan veertig jaar onafgebroken gerookt!
Wie was deze man?
P.C., Port-Gentil (Gabon).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Wonder van Maitreya’s ‘hand’

Geachte redactie,
Toen ik op 23 januari 2013 in bed lag, plaatste ik Maitreya’s ‘hand’ op mijn borst omdat ik sinds de dood van mijn moeder, een half jaar geleden, hartproblemen heb. Ik probeerde Christus aan te roepen om Zijn levende hand op mijn hart aan te wenden en ik voelde mij onmiddellijk vredig en gezegend en viel in slaap.
De volgende ochtend plaatste ik de foto opnieuw op mijn borst en zag dat hij op mijn lichaam bleef plakken. Ik merkte dat een onbekende substantie, een beetje als honing, mijn borst, nek en voorhoofd bedekte. Mijn man plaatste verschillende voorwerpen tegen mijn borst (een liniaal, lepels, pannen, enz.) en allemaal bleven ze aan mij vastzitten! Ik ging douchen om het eraf te boenen, maar de substantie was er nog steeds, ook nadat ik in zee was gaan zwemmen.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw Meester te vragen wat deze vreemde honingachtige substantie is? Is het voor mijn gezondheid bedoeld? Kan ik het als medicijn aanvaarden?
E.S., Auckland (Nieuw-Zeeland).
De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het een zeldzame manifestatie door Maitreya is en dat u het als ‘medicijn’ kunt gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

Florida, VS — Knipperende lichten aan de vroege ochtendhemel boven Cape Coral zorgden er op 27 januari 2013 voor dat inwoners contact zochten met hun lokale televisiezender om mogelijke ufo’s te melden. “Het waren lichtjes die boven het water zweefden … en toen verdwenen ze,” aldus ooggetuige Pete Maccio tegenover de zender. In respons op de poging om de lichten af te doen als Chinese gelukslantaarns zei Tessa Maccio: “Dat is na moerasgas de belachelijkste verklaring tot nu toe. Lantaarns zijn ballonnen en deze lichten gedragen zich niet als ballonnen. Zelfs als ze waren vastgemaakt, zouden ze los van elkaar in de wind bewegen of boven het water voortdrijven. Zie hoe ze hetzelfde patroon volgen, zonder te stijgen of te dalen.” (Bron: Huffingtonpost.com)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars waren die monsters namen van het water dicht bij de kust.)Washington DC, VS
— Tijdens een tv-uitzending op 20 januari 2013, de avond van de tweede inauguratie van president Obama, was een blauw voorwerp te zien dat zich langs de hemel nabij het Washington-monument verplaatste en binnen enkele seconden verdween. (Bron: Ufoblogger.com)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was dat zich tijdens de uitzending liet zien terwijl miljoenen toekeken.)

Share International publiceert regelmatig brieven van lezers, die een enorme variatie aan ervaringen van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters laten zien en hoe deze mensen overal ter wereld troosten, ondersteunen en redden. Maitreya en de Meesters verschijnen in verschillende gedaanten, vaak gebruikmakend van een ‘goede genius’, om de aandacht te trekken en om te zinspelen op iets wat van speciale betekenis is voor de persoon die Hen ziet.
Benjamin Creme schrijft: “Bijna elke dag brengt wel brieven van deze buitengewone ontmoetingen: grappig, droevig, plechtig, hilarisch, zorgzaam en diep aangrijpend; ze tonen het scala aan menselijke situaties als een reeks karakters in een toneelspel. Op al deze verschillende manieren bevestigt Maitreya (of een Meester) de realiteit van Hun aanwezigheid – al is het maar in de vorm van een ‘goede genius’ – en troost, onderwijst en inspireert naar behoefte. Ze zouden een bron van vreugde moeten zijn voor iedereen die bij dit werk betrokken is.” (SI, januari/februari 2000)
Hier tonen we een selectie van foto’s die enkele van Maitreya’s verschijningen laten zien.

Maitreya zoals Hij in 1988 verscheen in Nairobi (Kenia).

Op zaterdag 11 juni 1988 verscheen Maitreya ‘vanuit het niets’ aan 6000 mensen bij een gebedsbijeenkomst in Nairobi (Kenia). Hij sprak gedurende 15 minuten in Swahili, toen Hij verdween waren tientallen mensen op wonderbaarlijke wijze genezen van hun kwalen. Foto’s van deze gebeurtenis verschenen in media over de hele wereld. Job Mutungi, toenmalig redacteur van The Kenya Times, was getuige van Maitreya’s miraculeuze verschijning in Nairobi: “De rijzige gestalte van een in het wit gehulde, bebaarde man op blote voeten verscheen vanuit het niets en stond in het midden van de menigte … iedereen mompelde iets. Mensen wierpen zich plat op de grond, onbeheerst wenend in eerbetoon en aanbidding, in totale onderwerping aan de situatie… In duidelijk Swahili, zonder enig spoor van een accent, kondigde de vreemde man aan dat de mensen van Kenia gezegend waren.” (SI, september 1988)

 

Maitreya in de gedaante van een Caribische man, bij een grote vredesmars in het Londense Hyde Park, op zaterdag 15 februari 2003. Vastgelegd op video zegt hij: “Wakker worden! Wakker worden! De wereld behoort toe aan het mensenras, broeder… Houd de prijs voor ogen! En de prijs is de mensheid! Want het mensenras behoort toe aan ons allen!” (SI, april 2003)

In de gedaante van een dakloze man in een Newyorkse bibliotheek die fluit speelt, maakt Maitreya een subtiele verwijzing naar een voorgaande manifestatie via de discipel Krishna, ‘de Fluitspeler’. (SI, oktober 1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya neemt de gedaante van een ‘jonge bedelende vrouw’ aan in Florence (Italië) in 1998. Het ‘kleine meisje’ is de Meester Jezus. (SI, juni 2001)

 

Maitreya in de gedaante van een bedelende ‘vrouw’ in Rome (Italië), die haar baby van zeven maanden op haar hand balanceert. De ‘baby’ was de Meester Jezus. (SI, december 2007).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya en de Meester Jezus in de gedaante van een ‘moeder en kind’, in Haïti. (SI, maart 2010)

Maitreya als een ‘moeder’ bedelend in de straten van Lissabon (Portugal), in juli 2002. Het ‘kind’ was de Meester Jezus. (SI, oktober 2002)

Maitreya in de gedaante van een oudere vrouw in Parijs, maart 2012 (SI, juli/augustus 2012)

Maitreya in de gedaante van een conducteur, die levenslessen onderwees terwijl hij ballonnendieren maakte en goocheltrucs uitvoerde. (SI, november 2005)

“Onverwachte verschijning Imam Mahdi” luidt de titel van een YouTube-video die een miraculeuze figuur van fel schitterend wit licht laat zien gefilmd in Karbala (Irak), in de nacht van de ceremonie van Ashura, 6 januari 2008. Maitreya’s dansende bewegingen met een zwaard herinneren ons aan Zijn komst met het Zwaard des Onderscheids. (SI, april 2009)

Een YouTube-video toont Maitreya, door lokale mensen de “Engel van Syrië” genoemd, die kalm een gewonde jongeman oppakt en naar de mensen brengt die zich voor scherpschutters verschuilen tijdens het conflict in Syrië. (SI, juli/augustus 2012)

Maitreya in de gedaante van een bedelaar in Barcelona, 2008 (SI, november 2008)

Maitreya als ‘de Witte Ruiter’ op het Tahrir-plein in Caïro (Egypte). De videoclip, die te zien was op tv-zenders en YouTube, toont een doorzichtige figuur in het wit die op een wit paard over het plein rijdt en plotseling over de hoofden van de mensen verdwijnt. (SI, maart 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya verschijnt in de gedaante van een lange monnik bij Benjamin Creme’s lezing in Osaka (Japan) in mei 2005. (SI, juli/augustus 2005)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag: Zal Maitreya er tijdens Zijn eerste interview fysiek uitzien als Zichzelf, dat wil zeggen, zoals Hij er echt uitziet? Of zal Hij een andere gedaante aannemen, zoals Hij gewoonlijk doet wanneer Hij aan mensen verschijnt?
Benjamin Creme: Wanneer Hij aan mensen verschijnt gebruikt hij gewoonlijk een ‘goede genius’, een geschapen persoon waarin Hij een deel van Zijn bewustzijn uitdrukt. Maar wanneer Hij openlijk aan de wereld verschijnt, ook al is het zonder de naam Maitreya te gebruiken, zal Hij verschijnen zoals Hij er werkelijk uitziet, in zijn zelfgeschapen lichaam waarin Hij nu in de wereld leeft.

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De rol van dienstbaarheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme. Zie ook de compilatie over dienstbaarheid in Share International, januari/februari 2008.

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat de tijd is gekomen om te dienen, om jezelf en jullie broeders te verheffen door dienst aan de wereld. Deze weg, Mijn weg, zal jullie snel tot God voeren. Ook Mijn Meesters kennen dit Pad en onder Hun aanwijzingen zullen jullie je goddelijkheid realiseren.
Het is Mijn doel de mens te tonen dat hij niet langer hoeft te vrezen, dat alle Licht en Waarheid in zijn hart verblijft, dat wanneer dit simpele feit bekend is, de mens God zal worden.
Gods aard is lief te hebben. Gods doel is te dienen. God wordt gekend door Samendelen en Rechtvaardigheid. Verspreidt deze eenvoudige Waarheden, Mijn vrienden, en verricht een machtige daad. (Maitreya, Boodschap nr.98)

Iedereen kan iets doen om de pijn van zijn broeders te verzachten. Ga na waar je staat en bezie wat je moet doen. Geef nu plechtig je steun aan elke daad van opoffering en draag je aandeel bij. Maak deze tijd een tijd van geven; geef je wil om te dienen volledige uitdrukking. Weet dat je door te dienen toewerkt naar het Licht en je beter op het doel van je ziel richt.
Neem je plaats in aan Onze zijde en laat de dromen der mensen werkelijkheid worden. Neem je plaats in aan Onze zijde en wees verzekerd van Onze stimulans en hulp. Neem je plaats in aan Onze zijde en verricht daden die je niet voor mogelijk hield.
Wanneer jullie Maitreya zien, zullen jullie weten dat het beslissende moment voor de wereld is gekomen. Hij zal iedereen die de wereld wil redden tot actie oproepen. Schaar je aan de zijde van hen die handelen en dienen, en begeef je in het centrum van de grote Levensstroom.
De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen.
Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en te zijner tijd je scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een grote kans’)

Ook al dien je maar één mens, dan dien je de Heer Zelf. In dienstbaarheid zul je nooit verdwalen. Je zult het pad bereiken dat regelrecht naar vrijheid en verlossing leidt. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Maitreya heeft gezegd dat iedereen belangrijk is, dat niemand te jong of te zwak is om te dienen. Met deze wetenschap ligt er slechts één pad open: het pad dat, via dienstbaarheid, leidt tot God. In deze komende tijd zullen velen ontdekken dat dit de kortste weg is naar de Bron en het doel van hun incarnatie.
Maitreya wacht op de inzet van allen die de wereld willen transformeren, want “niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden”. Verlost van de dreiging en de last van oorlog, moeten zij die de wereld willen dienen nu het strijdperk betreden om te vechten tegen onrecht, armoede en lijden…
Nu is de tijd voor iedereen om, als nooit tevoren, de gelegenheid aan te grijpen en op een of andere manier te dienen, om de richting van verandering te beïnvloeden, en de schepping te waarborgen van een rechtvaardige en stabiele wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van dienen’)

De dwaling is dat we afgescheiden zijn. Dat gevoel van afgescheidenheid is de grote leugen die iedereen ervaart. Rondom ons is een cirkel: zij daarbuiten en wij hier in het middelpunt van het heelal.
De schoonheid van dienstbaarheid, wanneer je dat met heel je hart en serieus aanpakt, is dat het die barrière begint af te breken; het begint dat gevoel van afgescheidenheid te verwijderen omdat je je vereenzelvigt met dat wat je dient. Je vereenzelvigt je met de noden van de wereld, de pijn en het lijden van de wereld. Naarmate je dat doet, verruim je die vereenzelviging, totdat je de hele wereld omarmt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, deel II)

Ik ben hier om vele redenen. Van vele zijden wordt een beroep gedaan op Mijn Liefde, Mijn Wil, maar bovenal ben Ik hier om jullie opnieuw te tonen dat het de bestemming is van de mens zowel God als de mens te dienen. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie een gebied van activiteit betreden, dat allen wacht die met Mij mee willen gaan. Vertrouw Mij, Mijn vrienden; vertrouw erop dat Ik als jullie Oudere Broeder de Weg ken; want die Weg, Mijn vrienden, is begaan door al Degenen die jullie Meester noemen. De Weg tot God, Mijn broeders, loopt via Dienstbaarheid en Liefde. Dat eenvoudige Pad zal Ik jullie tonen en vragen te betreden. (Maitreya, Boodschap nr.87)

Er is nu een reddingsplan voor de wereld opgesteld. Dat vereist de samenwerking van allen die verlangen de wereld te dienen. Dienen is in deze tijd niet moeilijk, want de middelen om te dienen zijn voorhanden en de Aarde zelf schreeuwt om hulp. Kies je terrein van dienst en schenk het je volle ijver, wetend dat wanneer je dit doet, je ziel je zal toerusten voor de taak. Weet ook dat Onze hand de jouwe zal sterken en zal delen in de last.
Zeker, er moet veel veranderen; het tempo van die verandering zal van jullie afhangen. Wij vertrouwen op jullie medewerking om de details van het plan uit te voeren. Dienstbaarheid roept de voorhoede van de nieuwe beschaving op om de grondslagen te leggen voor de betere wereld van morgen.
Neem je plaats in bij dat appèl en help Ons bij het reddingswerk. Laat het niet aan je voorbijgaan wanneer het uur gekomen is! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Dienstbaarheid is de impuls van de ziel, de uitvoering van het zieledoel. De ziel incarneert om het Plan van evolutie te dienen, ter vergeestelijking van de stof. Door steeds opnieuw te incarneren creëert de ziel een reeks voertuigen die geleidelijk meer bedreven raken in het uitvoeren van het zieledoel en een steeds groter bereik van contacten voor de ziel op het fysieke gebied mogelijk maken. Deze contacten zijn punten van dienstbaarheid aan de gemeenschap, de natie, de mensheid als geheel. Hoe hoger het punt in evolutie, des te uitgebreider het bereik van dienstbaarheid gewoonlijk is. Maar of het nu een klein of een groot bereik is, het stelt de ziel in staat om haar Wezenheid uit te stralen in dienst aan de wereld.
De ziel streeft ernaar te dienen, ze inspireert haar voertuig, de persoonlijkheid, om langs bepaalde lijnen te dienen. Wanneer dat gebeurt, wordt onze belangstelling voor het persoonlijkheidsaspect steeds minder en onze altruïstische dienstbaarheid voor het algemeen welzijn steeds groter. De ziel streeft altijd naar altruïstische activiteit en dienstbaarheid. Ze is niet geïnteresseerd in zichzelf en heeft niet het besef een individueel, afzonderlijk zelf te zijn. De ziel kent geen enkele afgescheidenheid. Ze ziet slechts het geheel en zichzelf in relatie tot het geheel. Wanneer de persoonlijkheid correct reageert op de impuls van de ziel, probeert de ziel de persoonlijkheid afstand te laten nemen van niet alleen de resultaten van dienstbaarheid, maar ook van de dienstbaarheid zelf. De activiteit van dienst wordt dan een door de ziel ingezet proces, wat betekent dat de betrokkene werkt met onthechting en zonder begoocheling.
Het is bovenal onthechting. Alles wat onthechting bevordert, helpt ons bij het overbruggen van de paren van tegenstelling. Niets bevordert onthechting meer dan dienstbaarheid die op volkomen onthechte wijze betracht wordt. Dan boekt de ziel ware vooruitgang via haar voertuig op het fysieke gebied. De aspiratie van de ziel is groot, stuwt de mens omhoog. (Benjamin Creme, De kunst van het leven)

Zullen jullie behoren tot degenen die de weg banen? Zullen jullie nu deelnemen aan dit Grote Werk en de nood van de wereld lenigen? Er is geen hoger roeping dan het dienen van de wereld. Er is geen verhevener taak dan het dienen van je broeder. Wees getrouw aan het doel van je terugkeer en steun Mijn Plan. Velen horen Mij en slaan geen acht op Mij; maar de enkeling heeft geluisterd en volbrengt Mijn taak met Wil en Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.14)

Maitreya’s missie is onze missie
boekbespreking door Carmen Font

Thomas Edison (1847-1931), die ons de gloeilamp gaf, heeft eens gezegd dat “kansen door de meeste mensen worden gemist, omdat die in overall gekleed gaan en er uitzien als werk”. Te vaak hebben we de neiging om te geloven dat de grootste doorbraken in het menselijk bestaan veelal het gevolg van ‘genie’ en ‘kans’ zijn. Hoewel deze twee factoren bij elke prestatie een rol spelen, is hard werken altijd een eerste vereiste.
In Zijn Boodschap nr. 31 herinnert Maitreya ons eraan: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” Ofschoon Maitreya in Zijn boodschappen verwijst naar Zijn werk en de mensheid oproept om daaraan deel te nemen, werden de grondgedachten en bijzonderheden van Zijn missie pas in de volle breedte duidelijk met de publicatie van Maitreya’s Missie I (MMI). De eerste Engelstalige editie van het boek verscheen in 1986 [NL 1988], gevolgd door edities in 1990 [1998] en 1993 [2005], en bevatte een compilatie van vragen en antwoorden die tot dan toe in Share International gepubliceerd waren. Deze vragen en antwoorden zijn gegroepeerd naar onderwerp rond de grote thema’s in Maitreya’s werk. Dit vormt een onschatbare bron van inspiratie voor de lezer, die een dieper inzicht in Maitreya’s taak krijgt. Het is ook een groot venster dat de veranderingen in de wereld en hun oorzaken onthult. Zozeer zelfs, dat het boek twee vervolgen kent, Maitreya’s Missie II en III, die licht werpen op het voortgaande werk-in-uitvoering en de gereedheid van de mensheid met betrekking tot de Verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid.

In volledige samenwerking
Maitreya’s missie is nooit een solitaire missie geweest en zal dat ook nooit zijn. Elk hoofdstuk van MMI herinnert ons eraan dat het proces van Zijn verschijning op het wereldtoneel en de veranderingen in onze manier van leven, onze volledige medewerking vereist. Een goed voorbeeld hiervan is Benjamin Creme’s verwijzing naar Maitreya’s contact met vertegenwoordigers van de media in januari 1986, die “ermee instemden een verklaring uit te geven dat er in de Aziatische gemeenschap van Londen inderdaad een man leeft die zegt de Christus te zijn. Maar onder druk van hooggeplaatste religieuze en overheidsfunctionarissen werd deze verklaring achtergehouden.” (blz. 6, 3de NL editie) Vanwege deze weigering moest Maitreya onder de wet van karma een veel langere weg van tevoorschijn treden bewandelen zonder enige betrokkenheid van de media. Door het creëren van allerlei wonderen en door in verschillende gedaanten voor grote groepen mensen te verschijnen, werd Zijn aanwezigheid langzaam bekend en over de hele wereld verspreid. Zo hield Maitreya de werkelijkheid van Zijn aanwezigheid levend voor allen die erin konden geloven, zonder inbreuk te maken op de vrije wil van de mensheid. Zelfs nu verschijnt Hij in Zijn televisieoptredens in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië altijd ‘incognito’, zodat kijkers het met zijn ideeën eens of niet eens kunnen zijn, zonder ze aan te nemen omdat het de woorden van de ‘Christus’ of de ‘Wereldleraar’ zijn.
De late jaren 80 en vroege jaren 90 waren gedenkwaardige tijden voor de mensheid. Hoewel de belangrijkste politieke en economische ontwikkelingen van die jaren speciale aandacht in MMII krijgen (bijvoorbeeld het einde van apartheid in Zuid-Afrika, de afbraak van de Sovjet-Unie, de beurskrach beginnend in Japan), houdt MMI zich bezig met de esoterische hoofdzaken van Maitreya’s verschijning en Zijn leringen voor de Nieuwe Tijd.
De grondslagen van het naar buiten treden van de Meesters van Wijsheid en de basisleringen van Maitreya worden in de eerste drie hoofdstukken van het boek behandeld. Ook al is het bijna 20 jaar na de publicatie van de derde Engelse editie van MMI, het is nog altijd verfrissend en informatief – bijvoorbeeld over de rol van de Christus als bemiddelaar van goddelijke interventie: “…dat de aanwezigheid van de Christus er borg voor staat dat de voor de vrede noodzakelijke, innerlijke keuze (voor samendelen) al door de mensheid gemaakt is, of zij het nu weet of niet.” (blz. 58) Dit is een zeer geruststellende verklaring en benadrukt de betekenis van de verbondenheid tussen Maitreya en de mensheid. Na twee decennia van veranderingen op politiek, economisch en sociaal gebied, gebeurtenissen die Share International feilloos heeft gemeld, kunnen lezers de verstrekkende gevolgen van deze woorden begrijpen. Voor degenen die zich al eerder in MMI hebben verdiept, zal het herlezen van de pagina’s een gevoel van levende geschiedenis geven. Voor nieuwkomers helpt het de oorsprong en achtergrond van Maitreya’s verschijning te begrijpen. In beide gevallen bezit MMI zo’n kracht en heldere focus dat het de lezer in staat stelt de diepe betekenis van Maitreya’s verhaal en geschiedenis naar waarde te schatten.

Uitbreiding van bewustzijn
Het boek bevat veel van dergelijke momenten van openbaring, of ze nu volledig nieuw voor ons zijn of een herleving van een eerdere lezing. Hoofdstukken 4 tot en met 7, die gewijd zijn aan de esoterische regels van het leven en ook de Zeven Stralen, het concept van inwijding, evolutie en reïncarnatie behandelen, gaan in op de complexe materie van de bewustzijnsuitbreiding van de mensheid. We vinden zelfs een interessante parallel met de actualiteit: “Vooral voor het Westen komt de woestijnervaring neer op aanvaarding van een eenvoudiger manier van leven, zodat iedereen overal zal kunnen leven. Eigenlijk is het een van de voornaamste taken van de Christus om de mensheid te bevrijden uit de begoocheling van materialisme. Het is deze begoocheling, deze mist van onwerkelijkheid, die de mens ervan afhoudt te weten wie hij echt is en wat de werkelijke betekenis van leven is.” (blz. 144) De missie door Maitreya ondernomen, is dan ook om de mensheid tot betere samenwerking en onderwijs te stimuleren, want als mensen vrij zijn van de begoochelingen en de mist van het leven, dan kunnen we als partners in Zijn werk van een voller leven genieten. Maitreya’s missie is ook onze missie. “Lijden”, herinnert MMI ons, “is het resultaat van het onvermogen van de persoonlijkheid om correct en volledig de aard uit te drukken van de ziel die geheel zelfloos is en geen afgescheidenheid kent. Voor zover van toepassing op de mens, is evolutie het proces waarbij de persoonlijkheid, gedreven door het begeertebeginsel, er geleidelijk door het lijden toe wordt gebracht om de blokkades of belemmeringen op te ruimen voor de uitdrukking van de ziel op het stoffelijk gebied.” (blz.126-27) Voor lezers die Maitreya’s leringen al lang volgen, geven deze en vele andere uitspraken in hoofdstukken 4 tot en met 7, nieuwe kracht. Ze zijn ook nuttig bij de voorbereiding van lezingen of bij het spreken in het openbaar. Voor nieuwe lezers zijn dit parels van wijsheid, geworteld in het verleden en gedistilleerd in het heden. In essentie zijn ze tijdloos.
Het is nooit te laat om je opnieuw te laven aan de wijsheid van Maitreya’s Missie, omdat elke herlezing niet zozeer een herhaling is maar een herontdekking. En het is nooit te vroeg om te beginnen met het absorberen van de wijsheid van Maitreya, omdat MMI helder geschreven is en de inhoud ervan handig georganiseerd. Het is voor velen een waardevol document over Maitreya’s plannen voor de wereld. En het is, voor de meesten, een persoonlijke oproep tot een zinvolle levensmissie.

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie I. Amsterdam, 1988. Derde Nederlandse editie, 2005.

Carmen Font is medewerker van Share International in Barcelona (Spanje).

Nieuw initiatief om honger te beëindigen

In Groot-Brittannië hebben onder leiding van Oxfam meer dan 100 liefdadigheidsinstellingen en religieuze groepen zich aaneengesloten voor een grote campagne – de grootste sinds de Make Poverty History (‘Maak armoede geschiedenis’)-campagne acht jaar geleden – om de honger in ontwikkelingslanden terug te dringen. De campagne, genaamd ‘Genoeg voedsel voor iedereen ALS’ werd op 24 januari 2013 in Londen en andere grote steden in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd en kreeg steun van miljardair en filantroop Bill Gates en burgerrechtenactivist aartsbisschop Desmond Tutu.
De campagne daagt premier David Cameron uit om de leiding te nemen bij de aanpak van de honger in de wereld, daar Groot-Brittannië dit jaar de G-8 van meest geïndustrialiseerde landen voorzit, hetgeen hem een “gouden kans” biedt.
Eén van de grootste zorgen van dit nieuwe initiatief is het feit dat slechts vijf multinationals – ADM, Bunge, Cargill, Glencore en Louis Dreyfus – maar liefst 90 procent van de wereldgraanhandel beheersen en de basisvoedselvoorziening in een wurggreep houden, waardoor honderden miljoenen mensen in de armste delen van de wereld met de hongerdood geconfronteerd worden.
De campagne dringt ook aan op strengere controles op belastingontduiking door multinationals, en stelt dat elke dag het leven van 230 jonge kinderen gered kan worden als deze bedrijven in de landen waar zij opereren aan hun verplichtingen zouden voldoen. Max Lawson, beleidshoofd en campagnevoorzitter van Oxfam zei: “In plaats van de belangen van de grote vijf [de bedrijven die de wereldgraanvoorraden monopoliseren] te beschermen, moeten regeringen ervoor zorgen dat markten in het belang van de armen werken. Het is schandalig dat rijke landen niet streng optreden tegen belastingparadijzen, wat de ontwikkelingslanden tientallen miljarden ponden per jaar kost – geld dat gebruikt zou kunnen worden om voedsel voor de hongerenden te kopen.” Eén op de acht mensen in de wereld ontbreekt het aan basisvoedingsmiddelen om in leven te blijven en 2,3 miljoen kinderen sterven elk jaar door ondervoeding. Men vermoedt tevens dat meer dan 25 procent van de jongeren in ontwikkelingslanden ondergewicht hebben of onvolgroeid zijn, en in het jaar 2025 zouden bijna 1 miljard mensen door ondervoeding in armoede vast kunnen zitten.
De campagne verzoekt David Cameron dringend zich aan zijn belofte te houden om 0,7 procent van de inkomsten in 2013 aan buitenlandse hulp te besteden, wettelijk vast te leggen dat het VK dat zal blijven doen en andere wereldleiders aan te moedigen hetzelfde te doen. De campagne roept op tot actie om kleine boeren te beschermen tegen onvrijwillige landonteigening, zoals in vele delen van de wereld gebeurt en vraagt Groot-Brittannië het gebruik te verminderen van “nadelige” biobrandstoffen die vaak door ontwikkelingslanden geproduceerd worden ten koste van voedselproductie voor de eigen bevolking.
In een ondersteuningsboodschap zei aartsbisschop Tutu: “Het wordt tijd dat besluitvormers in de wereld de juiste beslissing ten aanzien van honger nemen. Het is tijd om het onnodige lijden, veroorzaakt door het falen van het huidige voedselsysteem, te beëindigen. We kunnen honger uitbannen als we nu handelen.” (Bron: The Independent, VK)

interview met Ross Ashcroft door Gill Fry

Four Horsemen (‘De Vier Ruiters’) is een onafhankelijke Britse documentaire uit 2012, die vragen stelt bij het mondiale economische systeem en suggesties doet om het te hervormen. De film bevat een mengeling van krachtige stukjes film, animaties en interviews met 23 toonaangevende denkers, zoals Noam Chomsky, Joseph Stiglitz, schrijver John Perkins, kinderrechtenactiviste Camilla Batmanghelidjh en voormalig Wall Street-handelaar en journalist Max Keiser.
Op de website van Four Horsemen stellen de filmmakers: “Als meer mensen zichzelf informeren over hoe de wereld echt werkt, kunnen de systemen en structuren die miljarden tot armoede of chronische onzekerheid veroordelen eindelijk ten val gebracht worden. Oplossingen voor de meervoudige crises waar de mensheid mee geconfronteerd wordt zijn dringender dan ooit, maar tegelijk zijn de omstandigheden voor verandering nooit gunstiger geweest dan nu.”
De regisseur van de film, Ross Ashcroft, werd geboren in Liverpool, VK. Hij heeft een graad in landbeheer van het Royal Agricultural College en werkte in de Londense theaterwereld als assistent-regisseur. Hij was medeoprichter van de onafhankelijke productiemaatschappij Motherlode waarvan Four Horsemen de eerste grote film is.
Gill Fry interviewde Ross Ashcroft voor Share International.

Share International: Wat was de motivatie om met dit project te beginnen?
Ross Ashcroft: Rond 2006 realiseerden we ons dat er iets goed mis was in de financiële sector. Sommige excessen waren totaal corrupt en onhoudbaar. Dus je zit naar een van de grootste roofovervallen van de geschiedenis te kijken en je hebt twee keuzes: achterover zitten en het laten gebeuren of er iets aan doen. Ik begon economen en denkers te lezen die gemarginaliseerd waren en vond dat ze echt iets op het spoor waren. Ik vond dat de economie die we hadden totaal niet werkte, de manier waarop we haar runden gekkenwerk was en dat het geheel uiteindelijk moest mislopen.
Vroeger dacht ik: “Laat het maar aan de economen over, zij zullen het wel uitzoeken”, maar toen besefte ik dat economie te belangrijk is om aan economen over te laten. De grote openbaring tijdens het maken van de film was dat de neo-klassieke economie die op de grote universiteiten gedoceerd wordt, en de laatste 150 jaar eigenlijk op de meeste universiteiten, grote onzin is.
Ons idee was niet om bankiers op te jagen en te zeggen “Jullie zijn allemaal slecht,” maar om het hele verhaal te vertellen, namelijk dat de economische spelregels niet volstaan, ongeschikt zijn voor hun doel. Ze moedigen ons gewoon aan om de planeet en elkaar te verwoesten in een vergeefse poging tot vooruitgang. Dat was het verhaal dat verteld moest worden.

SI: Waarom noemde u de film Four Horsemen (‘De Vier Ruiters’)?
RA: Het verhaal van de Vier Ruiters van de Apocalypse staat in het boek Openbaringen dus het is een algemeen bekend beeld. We wilden het verhaal ophangen aan de karakters van vier moderne ruiters: het roofzuchtige financiële stelsel, toenemend georganiseerd geweld, armoede of hongersnood voor de miljarden onderaan en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen van de wereld. In onze tijd komen de ‘Vier Ruiters’ voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid met elkaar in botsing.

SI: Waarom is de wereldeconomie zo’n chaos?
RA: Het neo-klassieke economische beleid heeft ons de wereld bezorgd die het gevraagd werd te bezorgen. Die ideologie heeft de omstandigheden geschapen waarin de wereld nu verkeert. Een fundamentele dwaling is dat mensen geld met rijkdom verwarren: geld op zich is geen rijkdom. Rijkdom zijn producten, diensten en ervaringen die in de echte economie voorkomen of bestaan. De echte economie is waar jij en ik werken. Banken creëren geld uit het niets, uit lucht, als een cijfer op de computer – en dat perst de echte economie uit, omdat dat nieuw geschapen geld gebruikt wordt voor de aanschaf van echte rijkdom en diensten. Alles, van voedsel tot de schone kunsten, is ervaring waar iedereen deel aan zou moeten kunnen hebben, maar ze worden buiten ons bereik geduwd door het gecreëerde geld dat de prijzen van alles opstuwt. Totdat we begrijpen dat geld en rijkdom niet hetzelfde zijn, blijven we meer geld creëren door een druk op een knop, die de reële economie zal blijven uitpersen.

SI: Dus is de film bedoeld om mensen te helpen zich bewust te worden van de gebreken van ons systeem?
RA: De echte bedoeling is om mensen bewust te maken van het feit dat ze niet alle alternatieven kennen. Er bestaan heel veel alternatieven, maar de grote media vertellen ons voortdurend dat die er niet zijn. Als we zouden beginnen met weer behoorlijke economie te onderwijzen en ons voor eens en altijd ontdoen van het neo-klassieke economische model, zou dat al een stap in de goede richting zijn.
Ideologische controle was jarenlang de basis waarop de huidige samenleving en de gevestigde werkwijzen in stand werden gehouden. De bedoeling achter de film is dat mensen zichzelf gaan onderwijzen om de systemen en de processen die we gecreëerd hebben, te begrijpen en er iets aan te doen.

SI: De film is op 26 filmfestivals te zien geweest. Hoe reageert het publiek er op?
RA: Op alle festivals waar we zijn geweest, was hij uitverkocht. In het begin zeiden mensen: “Je zult deze film nooit verkopen” en “Jullie zullen jonge mensen nooit kunnen interesseren voor economie.” Ze hebben op beide vlakken ongelijk gekregen omdat ongeveer 70 procent van het publiek 35 jaar of jonger is. Die generaties beseffen dat het adagium dat de huidige generatie het beter zal hebben dan de vorige voor het eerst misschien niet langer opgaat. Dus ze zijn, uit noodzaak, gedwongen opnieuw maatschappelijk betrokken. We zijn dankbaar voor alle publieksprijzen: het betekent dat een groot deel van het publiek erop gestemd heeft, niet een panel van ‘deskundigen’.

SI: Toen ik de mensen van de babyboom generatie die geïnterviewd worden, hoorde zeggen: “We hebben enkele verkeerde keuzes gemaakt” bedacht ik me hoe materialistisch de afgelopen 20 of 30 jaar zijn geweest, en hoe vreemd het moet zijn om in deze tijd geboren te worden.
RA: We verkeren in het Westen in een consumptiecoma en mensen beginnen te beseffen dat het enige wat je nodig hebt ‘minder’ is, dat een eenvoudig leven een groots leven is. Er zijn mensen die heel gelukkig zijn, de ‘generatie nul’, die minder dan 100 dingen heeft. Al hun muziek staat op de ‘cloud’ [internet] en ze gaan niet ieder weekend shoppen om spullen te kopen die ze niet nodig hebben, met geld dat ze niet hebben, om indruk te maken op mensen die ze niet mogen! Ik weet niet zeker wat er gebeurd is met de babyboomers; het lijkt alsof ze dachten dat geld en materialisme geluk brengen, wat na de jaren 6o nogal ironisch is.

SI: In de afgelopen jaren hebben verscheidene films dit onderwerp vanuit verschillende hoeken behandeld, zoals The Story of Stuff, Capitalism: A Love Story, Thrive. Laat dit zien dat de mensheid ontwaakt?
RA: Ja, het is een langzame tsunami. Het zal bijna onmogelijk zijn om de ideologische controle vast te houden, dus zal er een nieuw wereldbeeld komen en dat wordt momenteel ingeluid. De mensheid staat op een kruispunt. Tussen twee werelden in. We zien de stuiptrekkingen van het oude systeem – maar dat zal niet met stille trom vertrekken. Ik vind dat we niet te veel aandacht aan het oude systeem moeten geven, maar juist aan het scheppen van het nieuwe, want het oude systeem blijkt prima in staat om zichzelf af te breken.
Het belangrijkste is om je eigen organisaties en instellingen op te zetten, denk aan coöperaties, en hoe je lokaal met mensen en vaardigheden kunt werken die zich in jouw regio schuilhouden. In 10 tot 15 jaar tijd, als de olieprijzen torenhoog gestegen zijn en energie het nieuwe onderwerp van debat is, kun je alleen voorbereid zijn door steun vanuit de gemeenschap en door sterke gemeenschappen te bouwen. Wanneer dat gebeurt, zullen we een stijging van de geluksindex zien en minder individualisme. Margaret Thatchers wereldbeeld van “de samenleving bestaat niet” heeft zijn langste tijd gehad.

SI: Miljarden mensen zullen zich bezorgd en geïsoleerd voelen door hun financiële situatie, maar de film laat zien dat we niet alleen staan in deze ineenstorting en dat het niet ons persoonlijk falen is, maar een mondiale ineenstorting. Heeft u gemerkt dat de film mensen ondersteunt
RA: Een van de bedoelingen van de film was om mensen te laten weten: “Maak je geen zorgen, je wordt niet gek.” Ik denk dat 85 procent van de e-mails die we krijgen van mensen komen die ons bedanken en zeggen: “Ik dacht dat ik gek was.” Het antwoord is: “Je bent niet gek. Het systeem is gek en jij maakt onderdeel uit van dat systeem.” Ze bedanken ons dat we hun laten zien dat het systeem tegen hen werkt en dat ze zich weer normaal voelen…

SI: Waarom berichten de grote media niet uitgebreider over het lijden dat door deze crisis veroorzaakt wordt?
RA: De grote media zijn eigendom van de financiële, verzekerings- en onroerendgoed-sector en die willen niet dat de mensen weten wat er aan de hand is, omdat ze een hoop geld verdienen als mensen dat niet weten. Dat is geen complottheorie, maar de keiharde economische realiteit. Als ik een enorme onroerend-goedonderneming had, plus een verzekeringsmaatschappij en een kredietonderneming, zou ik als eerste veel mediabedrijven kopen om mijn boodschap in het publieke bewustzijn te blijven duwen. En ik zou voor dat station zeker geen film als Four Horsemen boeken!

SI: Denkt u dat de mensheid de hulpbronnen van de wereld eerlijker zou kunnen verdelen?
RA: We zullen wel moeten: de herverdeling van hulpbronnen is een andere hoeksteen. Twee dingen moeten meteen stoppen. Het ene is de speculatie in voedsel en andere basisbehoeften. Er is geen plaats voor speculanten in het Westen die de voedselprijzen opdrijven zodat arme mensen in Afrika en elders honger lijden. Dat is moreel en economisch niet te verdedigen.
Daarnaast moeten we een belastingstelsel opzetten dat mensen de hulpbronnen van hun land laat genieten. Als we olie en diamanten uit Afrika halen, moeten deze mensen een passende vergoeding krijgen en dat geld moet gebruikt worden om infrastructuren te bouwen en scholen, spoorwegen, klinieken en alles wat een fatsoenlijke samenleving nodig heeft om te gedijen. We moeten het idee van gemeengoed opnieuw definiëren en begrijpen dat gedeeld eigenaarschap iets is wat uiteindelijk iedere samenleving bijeenhoudt.

SI: Denkt u dat mensen in principe gericht zijn op samenwerking?
RA: Absoluut. Alleen vanwege de gevestigde structuren en de systemen waaronder we leven, zijn mensen wedijverig en vernietigen elkaar. Wanneer je deze structuren wegneemt, stijgt het verlangen van mensen naar samenwerking ver uit boven het verlangen om uit te buiten en te doden. We zijn geneigd elkaar te helpen, niet elkaar pijn te doen. Iedereen zegt: “De mens is de wolf van de mens”, maar dat klopt niet. Wolven eten elkaar niet op – ze helpen elkaar. Mensen leven ook in troepen en we hebben dezelfde aanleg.
Ik ben een rasoptimist. Ik denk dat het menselijk vernuft ertoe in staat is: we zullen lijden, we zullen wat fouten maken, maar over het geheel genomen zullen we het redden. Er is nooit een spannender tijd geweest om in te leven.

Voor meer informatie:
www.fourhorsemenfilm.com;
www.renegadeeconomist.com
Four Horsemen: The Survival Manual, door Mark Braund en Ross Ashcroft, uitgegeven door Motherlode, 2012. ISBN 978-0-9563985-1-2.