Vragen en antwoorden – maart 2013

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya sinds begin januari gegeven?
A. Maitreya heeft Zijn interviews inmiddels verplaatst naar Rusland, waar Hij drie media-optredens heeft gehad. Hij heeft in totaal 87 interviews gegeven. (Per 3 februari 2013)

V. Kijken er nu meer mensen naar deze interviews dan bijvoorbeeld twee of drie maanden geleden? Worden de programma’s populairder onder het kijkerspubliek?
A. Aangezien Maitreya Zijn interviews nu naar Rusland heeft verplaatst, is het te vroeg om deze vragen te beantwoorden, maar de respons in Rusland is tot nu toe zeer goed.

V. 1) Hebben de Syrische autoriteiten recentelijk chemische wapens gebruikt in Homs? 2) Zijn er chemische wapens ingezet tegen oppositietroepen elders in Syrië?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Hebben uw schilderijen een genezend effect? 2) Stralen uw schilderijen een energie uit die het bewustzijn verruimt? 3) Doen deze effecten zich ook voor bij reproducties of kopieën van uw schilderijen, bijvoorbeeld reproducties op de omslagen van uw boeken en van Share International?
A. Ja, sommige. 2) Sommige wel. 3) Ja, in de litho’s.

V. Wat betekent dit: “Het naar buiten treden van de Hiërarchie betreft de veruiterlijking van de Ashram van een Meester”?
A. Het naar buiten treden van de Hiërarchie is precies hetzelfde als de veruiterlijking van de Ahsrams van de Meesters.

V. Wat betekent het volgende voor de leden van de groepen die met u samenwerken: “De innerlijke Ashram van een Meester moet weerspiegeld worden op de uiterlijke gebieden, in de modern wereld”?
A. Dit betekent dat de geestelijke spanning van de subjectieve groepen van de Meester gedupliceerd moet worden in uiterlijke, fysieke manifestatie – de geestelijke kracht die op het uiterlijke gebied bereikt wordt, moet gelijk zijn aan die welke op het innerlijke gebied bereikt is.

V. Ik vraag me af hoe ik het volgende voor mezelf kan begrijpen en verwezenlijken: “Dit is een esoterische groep – het is geen vereniging, verbond of organisatie van vrijwilligers”?
A. Deze groep is verbonden met het plan van de Geestelijke Hiërarchie voor haar veruiterlijking op het fysieke gebied. Dit omvat tevens het werk voor de wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar, en Zijn groep Meesters.

V. Kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met “mezelf met de groep vereenzelvigen”?
A. Zie uzelf als lid van de groep die het doel van de groepen nastreeft, dat te maken heeft met de veruiterlijking van de Hiërarchie en met het voorbereiden van de wereld op de wederverschijning van Maitreya en Zijn groep Meesters. Bestudeer de passages over groepswerk in mijn boeken.

V. Als ik me aansluit bij een Transmissie-meditatiegroep en ik ben volkomen overtuigd van de juistheid van uw informatie, maakt mij dat dan automatisch een ‘discipel’?
A. Nee, niet per se, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.

V. De oorsprong van het woord ‘discipel’ verwijst natuurlijk naar ‘discipline’, maar welke discipline? Is het denkbeeld van ‘discipline’ niet achterhaald, vooral voor jonge mensen?
A. Nee, het is cruciaal voor het evolutieproces van ieder van ons.

V. Wat is uw mening over de handel in emissierechten?
A. Het is misleidend en biedt geen oplossing voor de planeet.

V. Is nucleaire vervuiling het schadelijkste aspect van de ecologische verwoesting?
A. Ja.

V. 1) Hebben de Meesters ook een blauwdruk voor wat er op korte termijn moet gebeuren om de verschrikkelijke verwoesting van de planeet tegen te gaan, net zoals er een noodprogramma komt om op korte termijn de mensen die van honger omkomen te voeden? 2) Wat zullen de eerste noodtaken zijn om de planeet te redden?
A. 1) Ja. 2) Vanzelfsprekend de vermindering van het effect dat iedereen in de wereld heeft op de uitstoot CO2.

V. Is het skelet dat in september 2013 onder een parkeerplaats in Leicester (Engeland) werd opgegraven echt dat van koning Richard III?
A. Ja, het was koning Richard III, die door Shakespeare en natuurlijk de Tudor-dynastie werd zwartgemaakt.

V. Aangezien Benjamin Creme op blz. 15 van zijn boek De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s schreef dat Verklaringsdag binnen drie jaar na Maitreya’s eerste tv-interview zou plaatsvinden en dat we inmiddels de drie jaar gepasseerd zijn, is er kennelijk iets veranderd. Dat kan, dingen veranderen, zoals we weten. Zou Benjamin zo vriendelijk willen zijn te vertellen hoe de zaken er nu voor staan? Noemen de boeken die nu gedrukt worden nog steeds dat tijdsbestek van drie jaar? Het lijkt mij nodig om dit toe te lichten, anders gaan mensen ons ernaar vragen wanneer we de boodschap over Maitreya verspreiden.
A. Ja, dingen veranderen. In al de jaren dat ik dit werk doe is mij met verschillende graden van manipulatie gevraagd hoe snel Maitreya zou verschijnen – binnen hoeveel weken, maanden, jaren, nog tijdens mijn leven (gezien mijn hoge leeftijd), enzovoort. Het is altijd heel moeilijk geweest om deze begrijpelijke vraag te beantwoorden, waar iedereen het antwoord op wil weten. Het punt is dat niemand het weet. Ik weet het niet, mijn Meester zegt dat Hij het niet weet, zelfs Maitreya weet het niet precies.
Niettemin, telkens wanneer er door een vraag op een datum wordt aangedrongen, vraag ik het de Meester, Hij zegt altijd binnen ongeveer drie jaar, en op het moment dat Hij dat zegt, klinkt het logisch. Het klinkt vaag, het is geen vaststaande datum. Vergeet niet dat voor de Meesters tijd niet bestaat.
Wanneer u het feitelijke antwoord in het boek leest, zult u ook zien dat het niet zo uitgesproken is als u het voorstelt: “Maitreya treedt zeer spoedig naar voren. Verklaringsdag kan nu binnen één tot twee of drie jaar na Zijn eerste interview plaatsvinden. De Meesters en Maitreya Zelf denken kennelijk dat die tijd echt heel kort zal zijn. Maar hoe lang het ook duurt, deze vier ruimteschepen [Maitreya’s ‘sterren’] zullen aan de hemel zichtbaar blijven en door steeds meer mensen gezien worden. Hopelijk zullen de media wereldwijd er steeds meer voor openstaan om over deze ‘sterren’ te berichten.”

V. In een recent interview met Benjamin Creme (gezien op YouTube) verklaarde hij dat Maitreya een fysiek lichaam heeft dat Hij voor Zichzelf geschapen heeft, maar dat Hij Zijn verschijning naar wens kan veranderen en er ook heel afzichtelijk en grotesk uit kan zien. De vraag die zich voordoet is, waarom zou een wezen van licht en liefde er afzichtelijk of grotesk uit willen zien?
A. Als u de verscheidenheid kende van de verschijningsvormen die Maitreya door de jaren heen heeft aangenomem, zou u verbaasd zijn over de flexibiliteit die Hij vertoont. Hij kan eruit zien als een jonge knappe vrouw, een verweerde oude man, een tandeloze koppige clown, in een enorme verscheidenheid aan kleding, verstandig of hysterisch. Hij is nog altijd een wezen van “licht en liefde”, maar neemt een persona aan die precies geschikt is voor de gelegenheid en de hoop (of het vooroordeel) van degene die door Zijn aanwezigheid gezegend wordt.

V. Wat vindt u van de 7de dag sabbath en waarom mensen zondag vieren?
A. Zondag, of de sabbath, is bedoeld als dag van rust en als mensen hard gewerkt hebben, hebben ze rust nodig. Ik vind dat mensen meer vrije tijd nodig hebben, om zichzelf te vinden en het beste van zichzelf te kunnen geven, vanuit scheppend gezichtspunt gezien. Een van de misvattingen van onze moderne ‘beschaving’ is dat zoveel mensen in deze tijd hun werkende leven met geestdodend mechanisch werk doorbrengen. Vrije tijd is een wezenlijk deel van het leven.

V. Ik zag een documentaire over Babu (Ambilike Mwasapila), een 76-jarige protestantse priester uit het dorpje Sumange, nabij Loliondo in noord-Tanzania, die sinds 2011 aan meer dan 5000 mensen ‘geneeskrachtig water’ heeft verstrekt.
In 1991 had hij een droom waarin God tot hem sprak en hem een vrouw met aids liet zien, en hem vertelde welk medicijn haar van die ziekte zou genezen. Toen Babu wakker werd, vroeg hij zich af hoe een boom aids kon genezen terwijl zelfs doktoren dat niet kunnen?
De wortels van een karanga-pruimenboom, genaamd enga muriaga, worden gebruikt om een speciaal drankje te maken: de wortels worden ’s nachts in water gekookt en de volgende dag krijgen mensen er een kopje van te drinken. Babu zegt dat het alleen geneeskrachtig is als het meteen wordt opgedronken, niet als je het mee naar huis neemt. Mensen betalen ongeveer 25 cent voor een kopje geneeskrachtig water: 40 procent van de winst gaat naar de kerk, 40 procent naar zijn medewerkers en Babu ontvangt 20 procent. De boom is onderzocht door het Nationaal Instituut voor Geneeskundig Onderzoek in Tanzania. Sommige geneeskrachtige kenmerken waren al bekend: het helpt de bloeddruk te verlagen, het helpt bij diabetes door verlaging van de behoefte aan insuline en het helpt het lichaam te ontgiften en te zuiveren. Maar het geneest dus ook aids. Joyce Elia werd hiervan genezen na het drinken van het speciale drankje. Ze had twee keer een aids-test en de uitslag liet zien dat ze genezen was. Veel mensen zijn genezen van ernstige ziekten, zoals kanker, epilepsie en diabetes.
1) Was het Maitreya die tot Babu sprak in zijn droom? 2) Kan het drankje werkelijk aids en kanker genezen? 3) Is er een reden waarom mensen het direct bij Babu thuis moeten opdrinken? 4) Kan een medicijn van deze boom doeltreffend zijn in een homeopathische dosering om bijvoorbeeld aids of kanker te behandelen? Welke verdunning zou u aanraden voor de behandeling van aids, kanker of diabetes?
A. 1) Ja. 2) Soms. 3) Het is niet nodig om het per se bij Babu thuis te drinken. 4) Ja, in een verdunning van D30.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.