Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel verscheen voor het eerst in september 1982 en herinnert ons aan het potentieel van de mensheid en wijst naar een meer verlichte toekomst naarmate we in toenemende mate leren gebruik te maken van de vermogens van de ziel.

Rede en intuïtie

We gaan momenteel een tijdperk binnen waarin de rede geleidelijk zal worden vervangen door de hogere gave van de intuïtie. Dat wat het redeneervermogen van de mens vormt, en waar hij terecht trots op is, zal op een dag onder de drempel van het bewustzijn zakken en even instinctief worden als ademen of bewegen nu zijn. Er wacht de mens een geweldige groei van bewustzijn door de ontplooiing van zijn intuïtie, een bewustzijn van Zijnstoestanden die vooralsnog geheel onbekend zijn aan de mens, maar die gereed liggen om door zijn ontwaakte denkvermogen te worden waargenomen. Aan elke uitbreiding van het bewustzijn gaat een periode van spanning vooraf, en deze tijd van strijd en moeilijkheden waar de mensheid nu doorheen gaat, zal gevolgd worden door een periode van rust en evenwicht die de weg zal bereiden voor de geleidelijke opbloei van de intuïtie. Wanneer dat plaatsvindt, zal de mens rechtstreeks en onloochenbaar zijn ware aard kennen als een ziel die is geschapen naar Gods beeld.

Met behulp van de ontwaakte intuïtie zal de mens de geheimen der natuur ontdekken en leren zijn rol te spelen in het Plan van evolutie voor alle natuurrijken. Hij zal in zichzelf vermogens en kennis ontdekken die zijn stoutste dromen overtreffen; al wat hij moet weten, zal onmiddellijk in zijn verlichte denkvermogen opkomen. De volgende stap in de opbloei van het ras zal de komst zijn van die zielen in wie het intuïtieve vermogen reeds actief en krachtig is. Die zielen worden nu verzameld op de innerlijke niveaus van het leven en zullen spoedig op aarde verschijnen. Zij zullen het volgende (zesde) onderras vormen van het huidige vijfde wortelras en de mensheid uit de duisternis van het beperkte rationele denkvermogen leiden naar het licht van de intuïtie. Alles zal voor de mens mogelijk worden. Het licht van de ziel zal op de problemen van de mens schijnen en tegelijkertijd de oplossing voor deze problemen laten zien. Door directe kennis zal de mens feilloos op zijn doel afgaan.

Dat wat wij de rede noemen, heeft haar taak vervuld en heeft de mens tot op de drempel van goddelijkheid gebracht, hem voorbereid om het te vervangen door de vermogens van het hogere denken. Strikt genomen stamt dat wat gewoonlijk intuïtie wordt genoemd van het manasisch niveau van bewustzijn, terwijl ware intuïtie haar oorsprong vindt in het hogere, buddhische, niveau. Intuïtie is in wezen liefdevol begrip, of ware wijsheid. Verdeeldheid is onbekend wanneer de intuïtie werkzaam is: de Eenheid van alle dingen wordt direct waargenomen. De illusies van het rationele denken worden overstegen en de Werkelijkheid wordt gekend.

In het licht van de intuïtie zal de mens zijn wereld herbouwen en het pad van God bewandelen, in de voetstappen van al Degenen die voorgingen en Zichzelf hebben verwezenlijkt als Zonen Gods. Het zal onze taak zijn om, levend en werkend in jullie midden, overal waar mogelijk dit hogere vermogen van het denken te stimuleren en jullie voorwaarts te leiden op de Weg. Nu al worden de poorten van waarneming geopend en ontdekken velen dat zij in het bezit zijn van intuïtieve waarheden. Eenlijnigheid met de ziel heeft de kanalen geopend en veel licht daalt neer. In het uur van de hoogste nood wordt er voor het mensenras een helderder waarneming van de Werkelijkheid mogelijk, wat veel goeds voorspelt voor de toekomst.

Naarmate de intuïtie zich ontvouwt, vermindert de neiging tot verdeeldheid die zo kenmerkend is voor het rationele denken, en het weldadige resultaat is een gezonder klimaat voor alle verhoudingen. De taak die voor jullie ligt is duidelijk: open de vensters van de ziel en laat het licht van de ziel jullie leven verlichten. Laat de kennis en het doel van de ziel zich uitdrukken door middel van de ontwaakte intuïtie.

Ken de betekenis van mededogen en verspreid die liefde overal om je heen. Laat de wijsheid van je ziel alle illusies verdrijven en word een licht voor jullie broeders. Dat is de taak van ieder die het Pad van Licht wil gaan. Wek de intuïtie en zie duidelijk het Plan; wek de intuïtie en verdrijf de duisternis; wek de intuïtie en ban alle angst uit.

Vragen en antwoorden – een kleine selectie antwoorden van Benjamin Creme

V. Wat hebben we van regeringen nodig? (Lezing Londen, 14 juni 2007)
A. De mannen die denken dat zij tegenwoordig de wereld regeren, regeren met de macht van hun legers. Het is alles begoocheling, een volkomen gebrek aan zelfkennis. Ze zijn allemaal ‘slim’, maar niet echt snugger; ze zijn goed in het verdraaien van feiten. Hun denken is zo verwrongen dat ze elke waarheid in het tegendeel kunnen verdraaien, maar dat is niet echt slim, niet echt heel erg intelligent en het is evenmin nuttig voor de wereld. Wat nuttig is voor de wereld zijn mensen in een invloedrijke positie die die invloed kunnen gebruiken om de wereld te verbeteren. Om een veiliger wereld te creëren, vrij van honger, vrij van werkloosheid, vrij van terreur, vrij van oorlog. Dat is wat mensen van hun regering nodig hebben.

V. Wat vindt u van de vluchtelingencrisis?
A. Als wij denken dat we op de oude voet door kunnen gaan, terwijl mensen die uit Afrika naar Malta, Spanje of Italië proberen te komen buiten de haven van Malta verdrinken, moeten we onszelf nog eens op het hoofd krabben. Dat soort onmenselijkheid kunnen we niet toestaan. Onmenselijkheid leidt tot onmenselijkheid en als je de ene vorm van onmenselijkheid kan accepteren, kun je uiteindelijk alle vormen van onmenselijkheid – terrorisme en oorlog – accepteren en eindig je als George Bush en Tony Blair, zonder geweten of een besef van je eigen dwaasheid en onvermogen om eerlijk te zijn tegenover jezelf.

V. Overal zijn de mensen angstig. Zijn we echt gereed voor Maitreya en de Meesters? Hoe weet u dat?
A. Miljoenen mensen zijn er klaar voor; de mensheid is nog nooit zo gereed geweest. De mensheid staat stijf van angst voor de toekomst die ze voor zich ziet. Telkens als het over Iran, Noord-Korea of zelfs Irak gaat, lopen bij miljoenen mensen de koude rillingen over de rug, geteisterd door angst en het gevolg van angst – stress. Ze gaan allemaal gebukt onder stress en dat willen mensen niet meer, maar ze weten niet hoe ze ervan af kunnen komen. Ze kijken geen tv en lezen geen kranten meer, want ze kunnen het slechte nieuws niet aan. Ze zien het slechte nieuws alsof alles wat er die maand gebeurde, slecht was. Ze kunnen alleen het slechte nieuws zien, want dat is wat de tv laat zien, dat is wat de kranten publiceren voor de verkoop; alle sensatie verkoopt en dat is wat er wereldwijd in het nieuws komt. Maar de Meesters kijken ook naar de wereld en zien alle richtingen, bewegingen en trends in de tegengestelde richting. Zij zien de energie van Maitreya en de Meesters die de wereld binnenstroomt, de gebieden vult en zij zien bovenal de energie van een groot Avatar, een ontzagwekkend Kosmisch Wezen dat Maitreya overschaduwt op een manier die heel erg lijkt op de manier waarop Maitreya Jezus in Palestina overschaduwde. Wanneer Maitreya mij overschaduwt, wordt Hij overschaduwd door de Geest van Vrede of Evenwicht, en dat Wezen werkt met de Wet van Actie en Reactie, die tegengesteld en gelijkwaardig aan elkaar zijn. Het effect van Zijn werk is om het heersende geweld, de haat, onenigheid en disharmonie in de wereld te veranderen in het tegendeel, zodat we een tijdperk zullen binnengaan van kalmte, harmonie en mentale en fysieke balans die precies gelijkwaardig is aan het huidige geweld, haat en onenigheid. Niemand weet dat dit plaatsvindt; men ziet alleen de onbalans en disharmonie en daarom is men bang. We hoeven niet bang te zijn, het gaat allemaal in de goede richting. Vanaf nu is het wiel gedraaid; het draait nog en blijft draaien totdat het drab uit het heden is verwijderd, totdat de mensheid voor het eerst echt de begoocheling en illusie ziet van deze bespottelijke regeringsleiders die denken dat zij de wereld kunnen regeren, die denken dat ze hun toebehoort. Dat is het verleden, dat is Vissen. De toekomst hoort de jongeren toe, vooral die van nu, en de jongeren moeten met zorg en liefde behandeld worden en de kans krijgen hun plaats in te nemen om de ouderen te laten zien hoe zij moeten leven en wat er in de wereld nodig is.

Gereed?
Ongeveer zes maanden geleden (brief is op 23 oktober 2018 geschreven) had ik een soort wakend visioen met Benjamin Creme erin. Ik bedoel niet een visioen in religieuze zin – laat op een avond zweefde het voor mijn ogen. Ik zat in bed en dacht niet aan iets in het bijzonder en plotseling zag ik zilverwit haar, wat me onmiddellijk herinnerde aan de heer Creme en toen viel het geheel daarom heen samen. Het was een prachtige scene met een groot statig huis, een helder blauwe lucht en groene gazons. Het was een prachtige zomerdag. We waren achter het huis en Benjamin zat met een paar vrienden aan een tafel aan de ene kant van het gazon. Ze waren aan het relaxen en dronken misschien ijsthee, en waren denk ik gekleed alsof ze polo hadden gespeeld, hoewel niet op het gazon naast hen. Benjamin keek naar mij en zei: “Ben je gereed?” Ik had geen idee, maar ik dacht ik kan het beste gewoon ja (!) zeggen, dus zei ik: “Ja!” en hij antwoordde meteen: “Goed, want Maitreya komt.” Het beeld vervaagde toen snel, maar niet voor ik natuurlijk vroeg: “Wanneer?” Ik geloof dat hij zei: ‘Twee jaar.”
J.M., Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk).

Goddelijk gebaar
Ik vraag me wel eens af hoe je je goddelijkheid kunt tonen en hoe open te zijn naar mensen, echt open, je ‘een’ voelen met iedereen. Begin november 2018 zat ik in een tram en was bijna bij de halte waar ik uit moest stappen. Toen ik bij de uitgang kwam zag ik een man die op de plaats tegenover de deur zat. Ik denk dat hij “Hallo” zei; in ieder geval stak hij zijn hand uit om me een hand te geven en we schudden elkaar de hand. Zijn handdruk was stevig en plezierig. Dit duurde een minuut of zo. Intussen stond de tram stil en haastte ik me naar buiten. Hij maakte indruk op me. Hij straalde eenvoud uit, zijn gezicht was open, vriendelijk en er was een sfeer van zuiverheid en onschuld om hem heen. Hij was onopvallend gekleed. Ik ging verbaasd en vrolijk de tram uit. We beginnen Transmissie-meditatie altijd met het afspelen van een Boodschap van Maitreya. Die avond was dit Boodschap 28 die tot mijn verbazing begon met: “Ik wil jullie graag een nieuwe manier van leven tonen, een manier, gebaseerd op de innerlijke broederschap der mensen, op hun vermogen om lief te hebben en samen te delen, en op hun wezenlijke goddelijkheid. Het proces naar goddelijkheid is eenvoudig, natuurlijk en vrij toegankelijk voor alle mensen. Het is het proces van het vrijmaken van die God die van stonde af aan in jullie heeft gehuisd. Dit is Mijn Belofte: als jullie Mij volgen naar de Nieuwe Tijd, dan zal Ik jullie goddelijke aard voor je vrijmaken.”
Naam en adres bij de redactie bekend, Amsterdam.

Geen gewone zwerver
Op 28 april 2002 kwam ik in Parijs aan om Wesak te vieren en ik nam de metro bij station Coulaincourt om naar het hotel te gaan. Op weg naar buiten zat een man op de grond. Hij droeg een grote grijze jas, een Afghaanse muts, hij had een grote grijze baard en wat ik vooral opmerkte was hoe schoon en gezond hij eruit zag. Hij leek me echt geen gewone zwerver. Later, toen ik mijn vriendin had ontmoet, zag ik de man weer en was ik nog steeds gefascineerd. Ik wees haar op hem. De volgende dag namen we weer dezelfde metro naar waar de viering van het Wesakfeest plaatsvond en hij was er nog steeds. Mijn vriendin liep voor mij langs hem heen en net toen ik hem passeerde riep hij haar bij haar naam. Ik was perplex dat ik haar bij haar naam “M.” hoorde noemen omdat hij ons niet kende. Ik hield mijn vriendin tegen om haar te vragen of zij het ook had gehoord en ze zei ja. We keken elkaar vragend aan. Was de zwerver Maitreya? H.M., Kilstett (Elzas, Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘zwerver’ Maitreya was.)

Tekenen zullen de wereld overspoelen
Een lichtbundel schijnt op H.K., in een foto genomen op 6 oktober 2001 in Okinawa (Japan). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dit als zegening van de Meester Jezus.

Foto genomen op 5 september 2005 toont een beeldhouwwerk van M.V. in een kerktuin in Les Cerqueux-sous-Passavant (Frankrijk). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de lichtkolom een zegening van Maitreya was.

Porto Alegre, Brazilië – Op 15 oktober 2018 fotografeerde een ooggetuige vanuit de luchthaven in Porte Alegre een groot schijfvormig vliegend voorwerp in de lucht. (Bron: mufon.com)

Oregon, VS – Een vrouw in St. Helens (Oregon) nam in november 2018 op twee opeenvolgende avonden foto’s en video’s van kleurrijke pulserende lichten aan de avondhemel boven haar huis. Michelle Gabrielli zond haar foto’s en video’s naar een plaatselijk televisiestation, dat ze in twee van hun nieuwsuitzendingen uitzond. Gabrielli vertelde dat er ten minste 15 lichten in de lucht waren die zich in relatie tot elkaar voortbewogen en bij tijden afzonderlijk leken te vliegen en dan weer bij elkaar terugkwamen. “Ik weet niet wat ik die avond zag,” zei Gabrielli tegen een verslaggever van het plaatselijk televisiestation KOIN. “Voor mij is het een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp… Het betekent slechts dat er iets in de lucht was dat wij daar niet geplaatst hebben.” (Bron: koin.com; coasttocoastam)

IN GESPREK MET JEREMY LENT EEN ZOEKTOCHT NAAR BETEKENIS EN VERBINDING (2) – FRAGMENTEN VAN INTERVIEW MET JEREMY LENT

In deel 1 belichtte Jeremy Lent, auteur en oprichter van het ideële Liology Institute hoe momenten van scheiding de beschaving hebben gevormd en hoe de mensheid reageerde en zichzelf en de relatie met de natuur definieerde (zie Share International, november 2018). In dit tweede deel van zijn gesprek met Felicity Eliot schetst hij zijn visie voor een nieuwe duurzame toekomst.

Jeremy sprak over het onszelf bewust zijn van consumentisme, de boodschappen ervan over wat we moeten kopen of bezitten, wat onze opvattingen kan vormen als we niet alert zijn en geen culturele mindfulness hebben ontwikkeld. Als we ons bewust zijn van alle mediaberichten die er op uit zijn om ons denken vorm te geven, zullen we deze duidelijk basale veronderstellingen in twijfel kunnen trekken.

JL: Het is mogelijk om een andere kijk op de wereld te ontwikkelen of tot zekere hoogte te transformeren in manieren die ons ertoe kunnen brengen om betere deelnemers te zijn aan de richting waarin onze beschaving en de mensheid groeien. We moeten ons realiseren dat we in een mondiaal economisch systeem leven dat ons allemaal tot vernietiging leidt; het is ontwikkeld door de opkomst van de macht van transnationale bedrijven die werden opgericht met de intentie om niets anders te doen dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Het doet dit door de aarde te consumeren en door mensen zelf tot zombieconsumenten te maken door ons verstand op nul te zetten, ons in geprogrammeerde consumentenautomaten te veranderen door elke reclameboodschap vanaf onze kindertijd.

SI: Er wordt tegenwoordig veel gepraat over de ineenstorting van het kapitalisme, de afwijzing van neoliberale waarden en systemen. En je had het over de jaren 30. Dat is interessant, want precies zoals we in de jaren 30 de opkomst van het fascisme zagen, zien we het nu opnieuw, of het nu in politieke termen is of als een economisch consumptiegedreven fascisme, een economisch fascisme. Ik vraag me af hoe jij het ziet?
JL: Ik denk dat we precies op dat punt zijn. Het is een tijd van de grote ontrafeling. Of het nu extreemrechtse, fascistische ideeën zijn of over een echt regeneratieve toekomst – dit zijn de ideeën waartoe mensen die ontevreden zijn over onze samenleving aangetrokken worden. Dat is de reden waarom het de verantwoordelijkheid is van iedereen die strijdt voor het leven, voor een menselijk en natuurlijk bloeien, om deze ideeën op de best mogelijke verbindende manier naar buiten te brengen, zodat mensen er enthousiast en geïnspireerd door kunnen raken. En hun eigen leven in deze strijd voor de toekomst inzetten. Wat hier van cruciaal belang is, is een visie te bieden op hoe een beschaving eruit kan zien en daarom heb ik die video ‘Visie op de wereld in 2050’ op mijn website gezet [The Great Transformation, Or How We (Just) Avoided a Climate Catastrophe]. Ik raak steeds enthousiaster over wat een ‘ecologische beschaving’ wordt genoemd – een concept van een beschaving gegrondvest op een ander stel principes dan die waarop de huidige gebaseerd is. Onze huidige beschaving is gebaseerd op de exploitatie van hulpbronnen en kankerachtige groei, gewoon groeien en groeien totdat we alles vernietigd hebben. Het is gebaseerd op de vernietiging van het leven zelf. Het zuigt het leven uit de mensheid en uit de natuur om rijkdom en aandeelhouderswaarde te creëren. Maar een ecologische beschaving zou gebaseerd zijn op principes van het leven en onderlinge verbondenheid, integratie en veerkracht, waarbij het op een duurzame manier floreren van mensen met elkaar en de natuurlijke wereld de basis zou zijn voor hoe we onze instellingen organiseren, hoe we handel drijven met elkaar, hoe technologie zich
ontwikkelt, hoe we ons verhouden tot de natuur, hoe we onszelf voeden. Al deze dingen zouden gebaseerd zijn op een fundamenteel andere reeks principes en structuren. Het opwindende is dat al deze denkprocessen er al zijn. Het is niet zo dat we ze nog moeten uitvinden. Over de hele wereld komen briljante mensen bij elkaar, die al in die opkomende toekomst leven. Zij doen wat we nodig hebben voor die toekomstige ecologische beschaving. Ik weet niet wie het zei, maar het is geweldig: “De toekomst is er al, hij is alleen nog niet zo goed verdeeld.” We moeten op de hoogte raken van de prachtige ideeën, nieuwe technologieën, enzovoort, en deze integreren in een nieuw type ecologische beschaving.

Verklaring van Jeremy Lent
Sinds ons gesprek is de wereld zich blijven inzetten voor de drastische transformatie die ons allen wacht. Hier volgen enkele ontwikkelingen die hierbij wat mij betreft het meest in het oog springen:
• In een rapport maakt het WWF bekend dat de mensheid sinds 1970 wereldwijd 60 procent van alle zoogdieren, vogels, vissen en reptielen heeft uitgeroeid. • Het IPCC waarschuwt dat we slechts 12 jaar hebben om een klimatologisch kantelpunt te vermijden dat zal leiden tot onomkeerbare zichzelf versterkende ontwikkelingen.
• Jair Bolsonaro is verkozen tot president van Brazilië; hij heeft beloofd zich terug te trekken uit het Akkoord van Parijs en de verwoesting van de Amazone door mijnbouw en monocultuur te verergeren. • De Democraten hebben het Huis van Afgevaardigden in de VS teruggewonnen, en de progressieve Alexandria Ocasio-Cortez heeft een radicale Groene New Deal voorgesteld voor het Democratische verkiezingsprogramma van 2020, waarmee de VS een visionaire koploper voor het klimaat kan worden.
• De nieuw gevormde Extinction Rebellion [zie blz.18; Red.] startte een strategie van directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid door vijf bruggen in Londen af te sluiten.

De waarheid dat de toekomst is wat wij er collectief voor onszelf van maken is nooit duidelijker geweest dan nu. Periodes van steeds grotere turbulentie zullen onvermijdelijk leiden tot diepgaande overgangen in onze culturele, politieke en economische systemen. Zoals ik in een recent artikel schreef: “Naarmate het huidige systeem in de komende jaren afbrokkelt, zullen steeds meer mensen over de hele wereld gaan beseffen dat er een fundamenteel ander alternatief nodig is. Of ze zich wenden tot bewegingen gebaseerd op vooroordelen en angst of meedoen in een visie voor een betere toekomst voor de mensheid, hangt in grote mate af van de ideeën die voor hen beschikbaar zijn.” Iedere lezer van dit tijdschrift heeft een rol te spelen in de collectieve beslissing van de mensheid of we een erfenis van bloei of dood nalaten voor toekomstige generaties. De inzet is nog nooit zo hoog geweest.

VIA FRANSE ‘CONTACTEE’ PIERRE MONNET: DRINGENDE BOODSCHAP VOOR EEN VERDEELDE WERELD – INGEKORT DOOR GERARD AARTSEN

Nu de machtsmakelaars achter de schermen het einde van hun wereld voelen naderen, doen zij er alles aan om verdeeldheid onder de mensheid te scheppen en te vergroten. En zoals de dagelijkse nieuwsuitzendingen laten zien, blijven politieke leiders naar hun pijpen dansen omdat ze de visie ontberen om de enige duurzame weg naar de toekomst te zien – uitdrukking geven aan onze Eenheid door het scheppen van universele vrijheid en rechtvaardigheid. Zoals ik uitgebreid heb laten zien in mijn boek Prioriteiten voor een planetaire transformatie – Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid, hebben bezoekers uit de ruimte hun zorgen over onze neiging tot afscheiding en de mogelijkheid van mondiale vernietiging tijdens de nucleaire impasse in en sinds de jaren 50 ruimhartig met ons gedeeld.

Nog merendeels onbekend is de naam van Pierre Monnet, een Franse dienstplichtige soldaat ten tijde van zijn eerste contactervaring in 1951 in Courthézon, nabij Avignon. Van zijn twee boeken is alleen het tweede in het Spaans, Portugees en het Nederlands vertaald, wat wellicht verklaart waarom het verhaal van Monnet niet op grotere schaal bekend is. In dit boek, Een boodschap van vrede. Ontmoetingen met buitenaardsen (1995) beschrijft hij hoe hij op een avond in juli, terwijl hij van Courthézon op weg was naar huis in het naburige Orange, naar een steengroeve verderop aan dezelfde weg ‘geteleporteerd’ werd, drie tot vier km buiten Orange. Terwijl hij met zijn fiets tussen de hopen zand en steen liep, was het alsof hij naar een lensvormige schijf geleid werd die een zilverwitblauw licht uitstraalde. Herinnerend aan de beschrijvingen van andere contactees, leek het ‘metaal’ van de schotel “stoffelijk en onstoffelijk tegelijk of op zijn minst van een inwendige atomaire structuur die constant in beweging is. Bijna als iets levends. Het was indrukwekkend, verontrustend en mooi tegelijk.” Wanneer Pierre Monnet (1932-2009) schrijft dat hij volkomen stilte ervoer, waarbij hij niet eens het autoverkeer van de nabije weg hoorde, is het niet moeilijk ons voor te stellen dat hij uit het lichaam was ‘gehaald’: “De totale stilte gaf me de indruk alsof ik onder een stolp was gezet … helemaal geïsoleerd van de buitenwereld. Ik hoorde slechts het geluid van mijn ademhaling, mijn hartslag en het kloppen van het bloed in mijn aderen.” Terwijl hij op het toestel af liep, zag hij in zijn opwinding de vier menselijke, maar toch niet-aardse wezens die ervoor en ernaast stonden bijna over het hoofd. Vervolgens beschrijft hij hoe de wezens met hem begonnen te communiceren via een “telepathisch communicatieproces” dat, verzekerden zij, “heel natuurlijk is en altijd heeft bestaan, maar dat de mens is kwijtgeraakt met het verlies van de leidraad van de universele wetten.”

Nadat hij na afloop van zijn ervaring naar het beginpunt van zijn fietstocht huiswaarts was ‘teruggebracht’, zag hij op zijn horloge en op de klok in de stadsmuur dat er tijdens zijn ervaring geen fysieke tijd was verstreken. Toch zou het hem jaren kosten om de informatie en de boodschap die hem waren gegeven in woorden te ‘vertalen’ die toereikend waren om hun betekenis over te brengen. Uiteindelijk publiceerde hij in 1978 zijn eerste boek, waarna hij veelvuldig uitnodigingen ontving om lezingen te geven. In 1974 ontmoette hij zijn buitenaardse contactpersonen opnieuw, waarbij zij bevestigden: “We zijn onder jullie, jullie verkeren met ons zonder het te weten…” ondanks het feit dat hij te horen kreeg dat er wereldwijd 700.000 mensen contact hadden gehad. Als bevestiging van de ervaringen van velen die als authentieke contactees gezien kunnen worden, kreeg ook Monnet te horen: “Omdat wij ervan overtuigd zijn dat alleen gehoorzaamheid aan de wet van liefde leidt tot waarachtig leven, zijn wij verder dan jullie. Toch moeten ook wij telkens ons gedrag bijstellen wanneer een situatie daar om vraagt. Maar dat doen we dan ook, waarbij we leren van eerder gemaakte fouten. We zouden jullie dit willen leren: zonder de wet van de keuzevrijheid te schenden.”

De bezoekers uit de ruimte wezen ook op het belang van deze tijd in de geschiedenis van de mens toen ze opmerkten: “Volgens de hemelbewegingen zal de aarde zich binnen niet al te lange tijd bevinden in wat astrologen het teken Waterman noemen, om daar gedurende een paar duizend jaar, in wijsheid, de top van zijn aardse ontwikkeling te bereiken. Dit kan alleen maar als de mens zich minder gaat interesseren voor zichzelf als individu en meer voor de samenleving als geheel. In de loop van de komende eeuwen zal de mens duidelijke aanwijzingen krijgen voor de noodzakelijke veranderingen op intellectueel, spiritueel, psychologisch, wetenschappelijk en technisch gebied. De mens zal vrij zijn die aanwijzingen te aanvaarden of te verwerpen.” De contactpersonen van Monnet lijken zelfs te zinspelen op wat Benjamin Creme beschreef als de betrokkenheid van de Ruimtebroeders bij de opbouw van een geestelijk podium voor de terugkeer van de Leraar: “Door de tijd heen zijn sommige hoogstaande mensen door buitenaardse wezens gecontacteerd om de mensheid voor te bereiden op de komst van een officiële boodschapper die de mens regels en normen leerde om in harmonie met de natuur en het universum te leven.”

“…Iedereen voor zich moet zich bewust gaan worden van het feit dat ieder mens verantwoordelijk is voor de hele mensheid en dat wat er nu gebeurt aan vreselijke dingen het gedrag van ieder individu weerspiegelt. Want geen enkel gebaar, geen enkele gedachte kan ooit nog worden uitgevlakt. Iedere gedachte, eenmaal uitgezonden, creëert haat of liefde, geluk of ongeluk, leven of dood…’” “Liefde kan men alleen leven! Liefde wordt zichtbaar door de uitstraling ervan. Liefde vergeet zichzelf, geeft zich helemaal aan de ander. Liefhebben is makkelijk en moeilijk tegelijk. Het is makkelijk als men bereid is diep in zijn binnenste te kijken en zichzelf recht in het gezicht te zien. Dan neemt men zichzelf bij de hand en trekt men zich uit het moeras van daden en gedachten die ons verstikken en beletten vrij te ademen en in liefde te leven. Maar het is moeilijk als we die moeite niet willen nemen. Als we niet willen inzien dat er meer is dan ’s ochtends opstaan, naar het werk gaan en iedereen die je daar in de gangen tegenkomt vijandig te bekijken, tekeer te gaan tegen een automobilist die je hindert op de weg, je spanning af te reageren op je vrouw enzovoorts.” Naarmate de tijd zijn tol eist van de velen die zich al decennia inzetten om de boodschap van de Ruimtebroeders te verspreiden, net zoals anderen doen voor de Verschijning van de Wereldleraar, dringen de bezoekers er bij ons op aan: “Degenen onder jullie wie het gegeven is de wet van liefde echt te begrijpen vragen we: verlies jullie geduld niet, blijf iedere minuut van jullie leven tonen wat liefde is en geef onbeperkt liefde, want binnen niet al te lange tijd zal het hart van de mens veranderen en zullen jullie worden beloond: de liefde die jullie hebt gegeven zullen jullie honderdvoudig terugkrijgen.” Met het opkomende fascisme als het onvermijdelijke gevolg van de aanhoudende nadruk op materiële waarden door de commercialisering, en nu de planeet zelf op het spel staat, krijgen deze woorden van de Ruimtebroeders op dit kruispunt in de menselijke geschiedenis, nu we ons actief moeten uitspreken tegen beleid dat verdeeldheid en haat zaait, een bijzondere urgentie: “Wij zijn er om jullie te helpen, maar daarvoor hebben we jullie unanieme [d.w.z. onvoorwaardelijke] instemming nodig. We hopen dat jullie geest en hart zich zullen vullen met liefde en wijsheid. Wij waken over jullie. Maar haast jullie, want de tijd dringt…”

“Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de aard en de energetische eigenschappen van de piramide. De Grote Piramide van Gizeh is eigenlijk een Atlantisch instrument dat is gebaseerd op de kracht van de vorm. Het doel van de Atlantische mens was om het astraal-emotionele voertuig (lichaam) te vervolmaken. Door de vorm van de piramide trekt deze, wanneer zij op de noord- en de zuidpool wordt gericht, energie aan van de etherische en astrale gebieden. Deze werd uitgezonden ten behoeve van de bevolking van de grote stad die bedolven ligt onder het zand rond de piramide en de Sfinx.” (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

In eerdere nummers van Share International onthulde Benjamin Creme dat de Grote Piramide van Egypte in Gizeh duizenden jaren geleden is gebouwd met het doel bepaalde energieën aan te trekken die gunstig waren voor de mensen in die tijd. Hij zei ook dat in de toekomst de energetische eigenschappen van verschillende vormen, of “vormkracht”, begrepen zullen worden en zullen leiden tot de bouw van “voorwerpen van kracht” in openbare ruimten in de buurt van steden en dorpen. Deze ‘krachtvormen’ zullen “evenwicht en restenergie voor dat gebied creëren” en “zullen worden gebruikt om het klimaat te veranderen en de luchtkwaliteit van steden over de hele wereld ten goede te komen.” (SI april 2006)

Onlangs heeft een team van onderzoekers uit Rusland en Duitsland methoden van theoretische fysica toegepast en berekend dat de Grote Piramide in Gizeh in de interne kamers en onder de basis elektromagnetische (EM) energie, in het bijzonder radiogolven kan concentreren. Het team bestudeerde de interactie tussen lichtgolven en nanodeeltjes [deeltjes van honderd miljardste van een meter of kleiner] om te bepalen welke deeltjes in vorm en grootte het meest efficiënt zouden zijn in praktische toepassingen voor het beheersen van licht op nanoschaal.

Ze besloten de elektromagnetische eigenschappen van de piramidale vorm te analyseren en gingen op grote schaal te werk: “We besloten de Grote Piramide te beschouwen als een deeltje dat resoneert als gevolg van radiogolven,” aldus dr. Andrey Evlyukhin, de supervisor van het team. Met andere woorden, hoe zou de piramide energetisch reageren wanneer ze wordt bestraald met EM-golven op bepaalde frequenties? Onderzoekers verzamelden alle informatie die bekend is over de fysische eigenschappen van de Grote Piramide en verwerkten deze in een model dat natuurkundigen gebruiken om de interactie tussen complexe objecten en EM-velden te bestuderen.

Het model toonde aan dat de piramide inderdaad EM-energie verzamelt en concentreert. De resultaten van het experiment, die in de Journal of Applied Physics (20 juli 2018) werden gepubliceerd, kunnen wetenschappers helpen nieuwe piramidevormige nanodeeltjes te maken die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om zeer efficiënte zonnecellen en uiterst kleine optische sensoren te maken.

Hoewel de bevindingen van het team theoretisch waren, met subatomaire structuren en energiefrequenties ver beneden de niveaus waar BC naar verwees (niveaus die de reguliere wetenschap nog moet ontdekken), kan het onderzoek een kleine stap zijn in de richting van het begrijpen van de relaties tussen vorm en energie. (Bron: phys.org; newsweek.com)

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Dit artikel verscheen voor het eerst in Share International van juli/augustus 2012 en behandelt een belangrijke uitdaging van onze tijd: de invloed van commercialisering, een verraderlijke en verwoestende kracht, die geneutraliseerd wordt door de pogingen van degenen die op alle terreinen werken om nieuwe vormen en prioriteiten te realiseren. Sommigen zijn in bewust contact met de Meesters van Wijsheid, terwijl anderen, de meerderheid, eenvoudig reageren op de behoeften van de wereld vanuit hun eigen gevoel voor de behoefte aan rechtvaardigheid en gezond verstand.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Onder de mensheid bevindt zich thans een toenemend aantal mannen en vrouwen die de beginselen schetsen waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden. Ze zijn in bijna ieder land te vinden en verspreiden de leringen die de hoedanigheden van het Nieuwe Tijdperk van Waterman weerspiegelen. Ze zijn te vinden op ieder terrein van het menselijk leven en te herkennen aan hun altruïsme en vurige respons op de noden van de mens. Zij zijn de wegbereiders, vooruit gezonden om de mensen voor te bereiden op de ervaringen die de Nieuwe Tijd zullen kenmerken. Enkelen van hen werken bewust, wetend van hun missie om de worstelende wereld bij te staan en van hun relatie tot de Hiërarchie, maar de meerderheid werkt uitsluitend vanuit de impulsen van het hart en het verlangen om te helpen.
Spoedig zal het velen duidelijk worden dat hun denkbeelden over de hele wereld weerklank vinden, dat er een grote voorbereide afvaardiging aan het werk is die hardop uitdrukking geeft aan het verlangen van mensen naar verandering en aan de onvermijdelijke gevolgen van die verandering voor de samenleving. Deze veranderingen raken de kern van het huidige probleem van de mens: de verdeeldheid onder mensen en landen die de veiligheid van de wereld in gevaar brengt. Zonder deze veranderingen balanceert de mensheid aan de rand van de afgrond; de ongebreidelde opmars van commercialisering in elk aspect van het menselijk leven bedreigt het mensenras.
Steeds meer worden mensen als overbodig beschouwd in een strijd om het bestaan, pionnen slechts in het reusachtige spel van ‘de jacht op het geld’. Onderling vertrouwen en sociale verbondenheid zijn nergens te bekennen in deze roofzuchtige wedstrijd voor profijt tot elke prijs. Niet veel langer kan de mensheid de spanning aan van deze strijd, waarin mensen stelling nemen – voor liefde of krankzinnige hebzucht.
Achter de schermen wakkeren Maitreya en Zijn Groep het vuur van dit conflict aan en geleidelijk beginnen de mensen steeds duidelijker hun pad te zien. Met groeiende wilskracht geven zij hardop uiting aan hun behoefte aan verandering, en volgen de voorschriften van de mannen en vrouwen die de voorhoede vormen.
Zo werkt Maitreya voor het welzijn van allen, voedt Hij het beste wat de mens te bieden heeft en toont Hij het hoogste wat de mens kan worden. De Hiërarchie slaat deze doorslaggevende strijd voor de toekomst van de mensheid welwillend gade, overtuigd van de uitkomst: de nederlaag van zowel hebzucht als wanhoop, en de triomf van de menselijke geest.

–een selectie–

V. Van wie zijn de leringen van de Oude Wijsheid? Wie verspreid ze? (Lezing München, Duitsland, 20 oktober 2007)
A. Het is zeker niet ons eigendom [d.w.z. Share International en haar medewerkers]. De leringen worden vrijgegeven door een groep mensen die ons zijn voorgegaan in Hun evolutie: de Meesters van Wijsheid, de Heren van Mededogen, de Geestelijke Hiërarchie.

V. Waarom doen u en de Meesters dit werk?
A. Om de wereld voor te bereiden op de wereld van vandaag en morgen.

V. Waarom zijn er geen vrouwelijke Meesters?
A. Er zijn op dit moment geen Meesters in een vrouwenlichaam. De Meesters zijn in zekere zin mannelijk noch vrouwelijk. Zij hebben beide aspecten volkomen in evenwicht gebracht. Op het zielegebied bestaat geen geslacht, man of vrouw. Er is slechts één energie met twee polen: een positieve en een negatieve, net als bij elektriciteit. Het zijn twee polen van dezelfde energie. De Meesters zijn vervolmaakte zielen en Zij hebben deze polen dus in evenwicht gebracht. Maar wanneer Zij een stoffelijk lichaam aannemen (wat ze niet allemaal doen – circa tweederde van de Meesters, dat zijn er ongeveer 40, heeft op het ogenblik een stoffelijk lichaam) is dat voor deze tijd een mannelijk lichaam om de energie waarmee Zij zo sterk begiftigd zijn, het mannelijke of geestaspect, krachtig in de wereld te verankeren, als tegenhanger van het stofaspect dat zich vooralsnog veel krachtiger in de wereld manifesteert. Dit heeft te maken met het punt in evolutie dat deze planeet bereikt heeft. Over ongeveer 350 tot 400 jaar zal dit veranderen en dan zullen er ook Meesters in vrouwelijke lichamen komen totdat er net zoveel Meesters zijn in mannelijke als in vrouwelijke lichamen.
Dit heeft niets te maken met enig vooroordeel jegens vrouwen of het vrouwelijke aspect. Integendeel, de Meesters zijn de stimulans achter de vrouwenbeweging. Zij achten het van cruciaal belang dat vrouwen hun volwaardige positie, volkomen gelijkwaardig aan de man, innemen in dit nieuwe tijdperk, dat bekend zal worden als het tijdperk van de Tara, de Moeder. Het tijdperk van Maitreya is het tijdperk waarin het moederaspect zich openbaart. Het vrouwelijke is het moeder-, het voedende aspect: het voedt het kind, het gezin, de beschaving. Landen zijn ook mannelijk of vrouwelijk en landen die vrouwelijk zijn, kunnen de wieg van een beschaving worden. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen in het leven van de mensheid een volwaardige rol vervullen met gelijke status. In het Westen wordt dit steeds meer werkelijkheid, maar in grote delen van het Oosten is dit helaas bij lange na niet het geval. Vrouwen worden dikwijls gezien als weinig meer dan slaven. Dat vereist grootschalige veranderingen. Daarom hebben de Meesters het ontstaan van de vrouwenbeweging geïnspireerd. (Uit: Maitreya’s Missie, deel III)

Vorstelijke ontmoeting
Tijdens een taxirit naar Schiphol (Amsterdam) voor mijn terugvlucht naar de VS had ik een lang gesprek met de chauffeur. Het gesprek begon toen ik uitlegde waarom ik in Nederland was, om een Transmissie-meditatieconferentie van Share International bij te wonen. Ik legde uit wat Share International is, wat Transmissie-meditatie is en gaf toen de boodschap van de Wederverschijning, met Maitreya en de Meesters van Wijsheid, Blavatsky, Bailey en Creme, het delen van de hulpbronnen van de wereld, etc. Onder het rijden nam de taxichauffeur deel aan het gesprek, stelde vragen, maakte opmerkingen en uitte belangstelling voor wat ik vertelde.
We bespraken ook verschillende actuele onderwerpen. Op een bepaald moment had hij het over sociale en economische ongelijkheid, de behandeling van immigranten en minderheden, enz. en hoe de VS de sleutel tot verandering van de wereld op deze en andere gebieden zijn, omdat zij het voorbeeld voor de wereld geven. Hij zei dat andere landen naar de VS kijken om te bepalen wat te doen en de acties van de VS kopiëren. Ik stemde in, maar zei dat het ook aan ieder land zelf is om te doen wat goed is. Hij herhaalde weer hoe belangrijk de VS zijn in het stellen van een voorbeeld voor de wereld, aangezien andere landen de leiding van de VS volgen.
Op een gegeven moment vroeg ik hem waar hij vandaan kwam en hij zei Kashmir, maar dat hij al vele jaren in Nederland woonde.
Toen we over samendelen praatten, probeerde ik me het citaat van Gandhi te herinneren: “Aan ieders behoefte kan worden voldaan als we de hebzucht laten staan” en parafraseerde het in plaats daarvan. Hij stemde in met het geparafraseerde citaat en herinnerde me eraan dat het die dag (2 oktober) Gandhi’s verjaardag was.
Voordat ik uit de taxi stapte, vertelde ik iets meer over Transmissie en zei dat het gedaan wordt omdat het heilzaam is voor de wereld. Hij zei dat de wereld ook de mensen om ons heen zijn en dat, wanneer iemand een gevoel van vrede heeft, dat uitstraalt naar anderen als de geur van een bloem.
Omdat hij interesse getoond had, bood ik hem een kopie aan van een Nederlandse folder over Transmissie-meditatie, die ik bij me had. Hij nam die graag aan. Ik vroeg hem hoe hij heette, hij zei “Imran”. Wat betekent dat?” vroeg ik. “Het betekent ‘koning van het dorp’” antwoordde hij. Hij vroeg mijn naam en zei dat de mijne goed bij me paste. Ik snapte op dat moment niet wat hij bedoelde, maar toen ik later over de opmerking nadacht, dacht ik dat het te maken zou kunnen hebben met een gesprek onlangs over mijn naam, waarbij iemand me vertelde dat het eigenlijk ‘berg’ betekent, terwijl ik altijd had gedacht dat het ‘heuvel’ betekende.
Toen ik uit de taxi stapte, zei ik uit beleefdheid dat we misschien nog eens contact zouden hebben, als ik weer in Amsterdam was. Hij wees erop dat hij me die ochtend op mijn mobiel had gebeld (om te zeggen dat hij onderweg was), dus dat ik zijn telefoonnummer had. En misschien om het te benadrukken, herhaalde hij dat ik zijn telefoonnummer had. Toen ik later over die opmerking nadacht, dacht ik dat dit misschien te maken had met een opmerking tijdens de conferentie dat woordvoerders soms hun telefoonnummer geven.
Al met al verliet ik geïntrigeerd en opgebeurd door het lange gesprek met Imran, “koning van het dorp”, de taxi.
M.L., San Francisco (VS).

De naam zegt alles
In september 2018 woonde ik voor de derde keer de Europese Transmissie-meditatieconferentie bij. Nadat ik het treinstation in Kerkrade was uitgelopen, verdwaalde ik en kwam via het nabijgelegen bos bij de abdij. Ik genoot van de wandeling en beloofde mezelf zo vaak ik kon naar dit bos terug te komen, wat ik elke volgende dag deed.
Op de ochtend van 29 september 2018, op Sint-Michiel, ging ik voor een wandeling naar het bos. Aan het eind van de discussie ’s morgens was ons onderwerp ‘Openheid’ geweest. De zon scheen en de atmosfeer was vredig. Ik merkte snel iemand op die eruit zag als een zwerver. Hij leek ongeveer 50 jaar oud en duwde een fiets voort die volgeladen was met plastic zakken met daarin plastic flessen. Hij zag er onverschrokken uit, vreugdevol, stralend en gelukkig in het leven; hij was bescheiden gekleed en droeg een pet. Er ging iets magnetisch en eenvoudigs van hem uit.
Na de normale plaatselijke groet “Hallo”, begon deze man meteen met mij te praten in perfect Frans. Hij beantwoordde mijn vragen over hem, of ik ze had uitgesproken of niet, en zei dat hij door het gebied zwierf om flessen waarop 25 cent statiegeld staat te verzamelen voor recycling. Hij voegde eraan toe dat hij andere inkomstenbronnen had waardoor hij veel kon reizen en mensen en culturen in de wereld kon leren kennen, en zei dat hij 155 landen had bezocht. Hij zei ook dat zijn vrouw hem had aangemoedigd om een heel jaar weg te gaan. Hij verontschuldigde zich dat hij verschillende flessen bier op had.
Hij vroeg me wat ik hier deed en leek tevreden met mijn korte uitleg over de conferentie, Maitreya, de Christus… Hij keek me toen nauwlettend aan en stelde dat ik wat Portugees bloed had (klopt) en deed verschillende andere uitspraken, waarvan ik de waarheid of betekenis niet ken.
Er was niets aan mijn uiterlijk op basis waarvan hij die uitspraken kon doen, en ik vroeg hem hoe hij dit allemaal wist. Hij antwoordde dat hij erover gelezen had, en zei dat “We van de aarde komen en terugkeren tot de aarde” en voegde eraan toe dat “het genoeg is om te lezen wat er is geschreven, het is niet nodig om te proberen het in de lucht te lezen” (of iets dergelijks). Dit zou een normale ontmoeting geweest kunnen zijn als hij zichzelf niet als ‘Christianus’ had voorgesteld en gezegd had dat hij in een nabijgelegen Nederlandse stad in de ‘Palestinastraat’ woonde.
Toen hij hoorde dat ik al gauw naar Frankrijk terug zou gaan, stelde hij voor dat de volgende keer dat ik terugkom voor deze conferentie we elkaar ontmoeten en wat tijd samen doorbrengen na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika.
Op dat moment dicteerde hij me zijn telefoonnummer, dat ik haastig opschreef. Het is tot op deze dag in mijn geheugen gegrift. Deze ontmoeting had een tijdloze hoedanigheid. Twee andere deelnemers aan de conferentie voegden zich op een gegeven moment bij ons en hebben hem ook meegemaakt. Wie hij is blijft een mysterie en ik heb er mijn eigen idee over. Ieder zal er het hare/zijne van denken.
G.R., Antibes (Frankrijk).

Franse connectie
Tijdens de Europese Transmissie-meditatieconferentie in Kerkrade in Nederland ontmoetten we, terwijl ik met een medegroepslid in het bos naast de abdij wandelde, een echtpaar. De man keek me aan en zei: “Hallo Pascal”. Hij was net als ik een Fransman. Ik heb hem nooit eerder gezien. Ik was verbaasd dat hij mijn naam wist.
P.B., Toulouse (Frankrijk).

Incognito, maar niet onbekend
Ik ontmoette twee mensen van wie ik denk dat ze “bijzonder” waren.
In de middag van 3 oktober 2018 deelde ik exemplaren van DeWederverschijning uit vlakbij Montparnasse in Parijs. Ik had een kostuum aan: een rode clownsneus en een carnavalshoed met het yin-yang symbool. Het was een bijzonder goede middag, de mensen waren vriendelijk en ze namen de krant gemakkelijk aan. Op een gegeven moment voelde ik een zachte en mooie energie. Een paar minuten later kwam een elegante vrouw van rond de 80 met een groot verband over haar linkeroog naar me toe. Ik legde het onderwerp van de krant uit. Ze zei tegen me: “U hebt veel moed om te doen wat u doet. U stijgt boven u zelf uit. U beseft niet hoe moedig u bent. Ik feliciteer u. Het is geweldig dat jonge mensen (ik ben 34 jaar) dit nog steeds doen” (ze sprak over het verspreiden van de krant op straat). Ik vroeg haar naar het grote verband. Ze vertelde me dat ze een lymfoom had. Ik sprak met haar over de ‘hand’ van Maitreya en gaf haar een klein exemplaar dat ik altijd in mijn portemonnee heb om aan mensen te geven. Ze vroeg twee keer of de hand haar kon helpen. Ik zei dat het volgens mij kon, maar dat ik het ook niet kon voorspellen. Ze zei lachend: “U weet de uitkomst niet.” Toen ging ze weg. Ze had gevoel voor humor en was heel vriendelijk en kalm.
Even later kwam er een man van ca. 40 tamelijk direct op me af. Hij had iets bijzonders in zijn manier van bewegen en kijken. Wat indruk op me maakte was zijn energie, hij was heel dynamisch. Ik bleef achter met een heel duidelijk gevoel van het Wil-aspect, zoals ik dat begrijp en voel. Hij vroeg me over de krant. Ik vertelde hem dat het over Transmissie-meditatie ging. Hij wilde me geld geven en ik weigerde en zei dat het gratis was. Hij stond erop en ik weigerde weer. Hij zei me heel direct: “U hebt veel problemen. Ik begreep dat hij mijn ernstige geldproblemen bedoelde. De dag ervoor had ik gehoord dat ik een groot bedrag voor de tandarts moest betalen en ik had het hele jaar grote problemen met mijn auto. Hij zei: “Het is ook gratis” (zoals de krant en sprekend over het geld). Hij keek naar de krant. Ik legde uit dat het over onverklaarde verschijnselen ging en de aanwezigheid van de Wereldleraar. Hij zei weer direct: “Wil je mijn eerste discipel zijn?” Ik keek hem verlegen en ook lachend aan, en dacht dat hij misschien een valse goeroe was. Hij ging door: “Omdat ik het ben!” En tenslotte zei hij met de hand dicht bij zijn mond alsof hij me een geheim vertelde: “Maar ik ben nog steeds incognito.” En hij vertrok.
M.G., Tours (Frankrijk).

Weksignaal
Een paar weken geleden, in september 2018, terwijl ik ’s morgens uit bed stapte, werd me dit ingeprent: “Carol, ik kom echt heel snel.” Jaren heb ik Maitreya’s openlijke verschijning verwacht en ik vond deze ervaring bijzonder troostend. Ik heb het ook aan anderen verteld, die de troost van deze verzekering ook voelden. Daarom geef ik het aan jullie door.
C.E., Essex (VK).

Tekenen over de hele wereld

Lichtpatronen op de muren van het Museum of Modern Art in San Francisco, december 2012. Foto ingezonden door Monte Leach, San Francisco (VS).

Op 30 september 2018 toont een foto genomen door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium een glanzend rond voorwerp dat uit de oppervlakte van de zon te voorschijn komt. (Bron: ufosightingsdaily.com)

Drie bergwandelaars ontmoeten ‘Jezus’
Drie universiteitsstudenten die nabij Phoenix (Arizona, VS) een berg beklommen, hadden een ervaring die zij als wonderbaarlijk aanmerkten. Een lokale tv-zender berichtte in oktober 2018 dat Allisa Miller, Jen Vickman en Kassi Sanchez de berg Dreamy Draw beklommen, toen zij op de top een man opmerkten die er opmerkelijk uitzag. “We zagen alleen maar een silhouet van deze man. Hij leek lang haar te hebben en gekleed te zijn in een gewaad,” zei Miller. “Ik keek omhoog en ik reageerde met ‘Jongens, het lijkt Jezus wel,’” aldus Vickman. Verbouwereerd en nieuwsgierig vervolgden de jonge vrouwen hun weg naar de top, maar de figuur die ze zagen was kennelijk verdwenen. Toen ze eenmaal de top bereikt hadden, vonden ze een enveloppe tussen de rotsen, waarop stond: “Geloven jullie in engelen?”

In de enveloppe zat een kaart met een briefje waarop onder andere stond: “Als jullie dit geschenk vinden, gefeliciteerd. Om de een of andere reden was het de bedoeling dat jullie het zouden vinden. Deze specifieke rots waar deze bijzondere zegening is achtergelaten, is voor mij heel bijzonder. Ik noem hem mijn Jezus-rots. De Heilige Geest is erg goed voor mij geweest en ik sta graag op deze rots om onze Hemelse Vader alle glorie te geven. Het is een bijzondere plek en ik ben verheugd dat jullie deze prachtige en gezegende plaats hebben gevonden. God leidde mij naar deze rots zoals Hij jullie vandaag hierheen geleid heeft. Alleen God weet voor wie deze zegening bedoeld is. Misschien zijn jullie christen, misschien ook niet. Hij heeft echter een schitterend plan voor jullie leven. Ik bid dat jullie op een of andere wijze op een speciale manier door dit geschenk gezegend zullen worden, want zonder twijfel zijn jullie hierheen geleid en ik weet dat een bijzonder zaadje in jullie geplant zal worden door God de Vader. Zoals Cory Asbury zingt in ‘Reckless Love’: “er is geen schaduw die Hij niet verlicht, geen berg die Hij niet beklimt om jullie te vinden.”
De notitie eindigt met een Bijbelvers uit Spreuken 3, 5-6:
“Vertrouw in de Heer met heel uw hart; en vertrouw niet op uw eigen inzicht. Erken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden leiden.”
Behalve het briefje zat er nog iets anders bij de kaart. “Er zaten drie biljetten van 100 dollar in gevouwen en we waren met z’n drieën,” aldus Miller. De brief was ondertekend met de letter ‘J’.
“Ik denk dat het een wonder is, alsof de Heer gewoon tot ons spreekt,” zei Miller.
De vrouwen zeggen dat deze ervaring een van de meest inspirerende van hun leven is en hopen dat het ook anderen iets meegeeft. Het geld in de enveloppe willen ze weggeven, “om er iemand mee te zegenen”. (Bron: coasttocoastam.com; azfamily.com)

Warschau, Polen – Een voetganger in Warschau nam foto’s van het Paleis van Cultuur terwijl hij er op 8 augustus 2018 voorbij wandelde. Toen hij later de foto’s bekeek was op enkele ervan in de wolken boven het paleis een groot schijfvormig met licht omrand voorwerp zichtbaar. (Bron: mufon.com)

Canada – In de nacht van 6 september 2018 zagen talrijke ooggetuigen in Toronto (Ontario, Canada) een groot gloeiend bolvormig voorwerp dat flikkerde en laag in de lucht boven de stad zweefde. Er werden ook video-opnamen van gemaakt waarvan er veel op sociale media werden gepubliceerd. (Bron: dailyhive.com)

Nieuw-Zeeland – Foto van de hemel boven de zee in het Manawatudistrict in Nieuw-Zeeland toont een engelachtig figuur. Op 1 oktober 2018 genomen door Elena Smirnova.

Red de planeet: redenen voor hoop

We kunnen betere groei en een beter klimaat realiseren. Het wordt tijd dat we daadkrachtig reguleren, innoveren, regeren en investeren in een eerlijkere, veiligere en duurzamere wereld” –Felipe Calderon, voormalig president van Mexico.

Het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN (IPCC) heeft op 8 oktober 2018 zijn vijfjaarlijkse rapport uitgebracht. Met bijdragen van duizenden klimaatdeskundigen bevat het rapport afschrikwekkende waarschuwingen en roept op tot “drastische maatregelen”. Hoewel de huidige politieke context weinig goeds belooft – met de terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld – zijn er tegelijkertijd redenen voor optimisme en hoop.
De extreme weersomstandigheden die de wereld het afgelopen jaar heeft gezien, zijn onmiskenbare waarschuwingssignalen: droogte, tsunami’s, recordtemperaturen, het smelten van het poolijs. Het is duidelijk dat er iets catastrofaal mis is. Klimaatverandering is realiteit en menselijk handelen is er de oorzaak van. Bijzonder verontrustend zijn de ‘kantelpunten’, wanneer sommige effecten van het broeikaseffect onomkeerbaar worden. Volgens VN secretaris-generaal António Guterres is klimaatverandering “het bepalende probleem van onze tijd”. Kan de wereld het broeikaseffect tot 1,5oC beperkt houden om meer rampspoed te voorkomen?
De wetenschappers hebben hun werk gedaan: het is aan de politici om te handelen en aan de mensen om te eisen dat ze handelen. In december zal de VN Klimaatveranderingsconferentie van 2018 (COP24) bijeenkomen in Polen om het Akkoord van Parijs te vervolgen met een reeks regels voor het verminderen van uitstoot; het gaat erom of er politieke wil bestaat om zich aan deze regels te houden.
China heeft, in tegenspraak met pessimisme, grote vooruitgang geboekt op het gebied van hernieuwbare energie en uitstootreductie en India pakt zijn schadelijke luchtvervuiling aan. De kosten van hernieuwbare energie wereldwijd zijn drastisch gedaald en voor ontwikkelingslanden is duurzame energie de sleutel tot hun toekomstige welvaart. Achim Steiner, leider van het Ontwikkelingsprogramma van de VN, zegt dat de afgelopen jaren “buitengewone vooruitgang” is geboekt in koolstofarme energie en dat mondiale investeerders voor ontwikkelingslanden een CO2-arme toekomst tegemoet zien.
Christiana Figueres, hoofd van het klimaatorgaan van de VN ten tijde van de gesprekken in Parijs, wijst erop dat de technische middelen voor het voorkomen van catastrofes op dit moment bestaan – het gaat om de politieke wil. Zij schrijft:
“Ik moedig alle beleidsmakers aan om een gedegen overzicht te maken van wat er is bereikt … en de moed te verzamelen om nu veel krachtiger signalen af te geven.
“Ik moedig bedrijven en financiële instellingen aan om een evaluatie te maken van de risico’s die ze veroorzaken door hun producten, diensten en beleggingsportefeuilles niet koolstofvrij te maken.
“En ik moedig al die personen aan die het voorrecht en het democratische recht hebben om te stemmen, aandachtig kennis te nemen van het bewijsmateriaal dat vandaag door het IPCC wordt gepresenteerd, om er in hun persoonlijke leven naar te handelen en op verantwoorde wijze te stemmen. We moeten een betere, meer welvarende toekomst winnen.” (Bron: The Guardian, VK)

Een zoektocht naar betekenis en verbinding

interview door Felicity Eliot

Jeremy Lent is een schrijver wiens werk de denkwijzen onderzoekt die de beschaving tot haar huidige duurzaamheidscrisis hebben gebracht. Hij is oprichter van het ideële Liology Institute, dat zich inzet voor een wereldbeeld dat de mensheid in staat kan stellen goed en duurzaam te leven. Hij is de auteur van The Patterning Instinct en Requiem of the Human Soul. Afgelopen september had Felicity Eliot een gesprek met hem.

Share International: Onze lezers kennen u al van uw artikel ‘Cultuurverschuiving: de mensheid op weg naar een bloeiende toekomst – Tijd voor een nieuw wereldbeeld op basis van een diepere verbondenheid’ dat eerder in Share International verscheen [SN mei 2018]. U geeft aan dat de mensheid moet veranderen en ook van richting moet veranderen, dat we misschien onze heersende metaforen en de manier waarop we onszelf zien, moeten veranderen.
Jeremy Lent: Ja, op een kleine aanpassing na: ik vind niet dat de mensheid moet veranderen, maar dat de onderliggende waarden van onze huidige beschaving moeten veranderen, zodat zij een waarachtiger weergave wordt van de kernwaarden van de mens. Als we naar de hele mensheid als groep kijken, alle 7,6 miljard mensen, dan denk ik dat we opnieuw aansluiting moeten vinden bij de kernwaarden die ons tot mens maken, waarvan we door ontwikkelingen in onze beschaving zijn afgedwaald.

SI: Dat is meer dan een kleine aanpassing. Het is heel belangrijk en ik begrijp zeker wat u bedoelt. Kunt u wat verder ingaan op de noodzaak om, zoals u zegt, weer aansluiting te zoeken bij onze kernwaarden als mens?
JL: Op het diepste niveau is onze beschaving gebaseerd op een aantal lagen van afscheiding, niet van verbondenheid. We moeten kijken naar dit onderliggende idee van scheiding tegenover verbondenheid. Als we kijken naar hoe we aanvankelijk zijn geëvolueerd, kunnen we een zekere scheiding zien als de eerste drempel van wat ons tot mens maakt, zoals de erkenning van een afgescheiden zelf en de ontwikkeling van het conceptuele bewustzijn dat ons het vermogen geeft om cultuur en taal te ontwikkelen en gereedschappen te maken, en beginnen te heersen over de wereld van de natuur.

Jeremy beschrijft vervolgens andere belangrijke momenten van afscheiding, zoals die welke voortkwamen uit de ontwikkeling van de landbouw, waardoor mensen de scheiding van elkaar en van de natuur ervoeren. Maar, zegt hij, een grote verandering ontstond in het oude Griekenland met de opkomst van het dualistische denken.
JL: Dit was een unieke stap en verschilde van al het andere denken tot dan toe. Het was een dualistische denkwijze die de werkelijkheid als een gespleten universum zag: het idee van een perfect eeuwigdurend universum ergens in een andere dimensie en aan de andere kant het wereldlijke domein dat verdorven is en waar dingen sterven; het is altijd veranderlijk, we kunnen er niet van op aan. Met de vroege denkers, van wie Plato het echt uitkristalliseerde, hoewel hij hier niet alleen in was, kwam het idee op dat mensen ook gespleten zijn; dat de ziel en het lichaam van elkaar gescheiden zijn. Het is die eeuwige ziel die ons verbindt met goddelijkheid en die ons volmaakt maakt, het is een onsterfelijk wezen en is de ultieme goedheid. En het lichaam is slecht en verdorven. Wanneer het sterft, bevrijdt het de ziel van de tombe van het lichaam zodat zij weer tot de eeuwigheid kan terugkeren. Daardoor denken we dat we ons moeten verwijderen van het lichaam en de ziel moeten vervolmaken.

SI: Het probleem is dus dat scheiding een polariserend effect heeft op alle aspecten van het leven?
JL: Ja. En bovendien, wanneer je eenmaal het idee accepteert dat de mens deze tweedeling heeft en dat het onze ziel is die ons goddelijk maakt, en je kijkt naar de rest van de natuurlijke wereld die niet zo’n rationele ziel heeft, dan ga je die (de natuurlijke wereld) vanzelf zien als minder dan goddelijk. En dit leidde tot de dualistische systematische kosmologie van het christendom, die de wereld zag als een soort mechanisch toneel voor het goddelijke drama van God; en weer werd het lichaam gespleten – in de ziel die probeerde eeuwige verlossing te bereiken, terwijl het lichaam ons van allerlei verleidingen voorzag. Dus dat was een nieuw niveau van scheiding en dualisme, dat leidde tot de wetenschappelijke revolutie die het volgende niveau van scheiding aangaf, omdat vanuit dat dualistische denken Descartes en de cartesiaanse manier van denken voortkwamen die scheiding naar een geheel nieuw niveau trokken.

SI: Dat was natuurlijk niet per se negatief.
JL: Precies. Het wil niet zeggen dat wat uit de wetenschappelijke revolutie voortkwam slecht was, omdat er in de afgelopen eeuwen van enorme vooruitgang allerlei verbazingwekkende voordelen uit deze denkbeelden zijn voortgekomen. Bijvoorbeeld de verbazingwekkende kennis en het wetenschappelijk onderzoek van nu – zoveel waarvoor we buitengewoon dankbaar kunnen zijn…

JL:…Ik zie de wetenschap als een procedurele methodologie waarmee op bepaalde manieren naar de wereld gekeken wordt en vanuit hypothese, transparantie, proeven en begrip onze kennis van de wereld vergroot. Het is een van de grote ontwikkelingen en verrichtingen van de mensheid. Maar wetenschap kan ook uitgedrukt worden middels systeemwetenschap en dan kijken we naar zaken als complexiteitsdenken, systeembiologie, netwerkwetenschap, chaostheorie – al die verschillende inzichten die onderzoeken hoe dingen met elkaar verband houden. Wanneer we kijken naar hoe dingen met elkaar verbonden zijn, komen we uit op een heel andere relatie met de wereld dan de reductionistische manier. Dan zien we dat de manier waarop dingen met elkaar verbonden zijn nooit geheel voorspeld kunnen worden. En wanneer wij mensen de dingen op deze manier proberen te begrijpen, maken we er in feite onderdeel van uit. Dus juist de manier waarop we dingen proberen te begrijpen en de dingen die we doen worden dan onderdeel van dit mondiale systeem.

SI: Ik weet er niet veel van, maar u verwijst hier denk ik naar het kwantumdenkbeeld dat de wetenschapper of waarnemer de waargenomen realiteit beïnvloedt?
JL: Ja, precies. Wij zijn actoren of spelers en maken deel uit van het systeem. En omdat dingen niet precies voorspeld kunnen worden, leidt dat tot een besef van nederigheid zodat we aanvaarden dat ons handelen diepere gevolgen heeft die wij niet kunnen voorspellen. Dit leidt ertoe dat we op een heel andere manier naar mensen in de wereld kijken en ervaren hoe we deel uitmaken van dit onderling verweven web. Wanneer je deze afzonderlijke elementen samenvoegt – de onvrede met de ineenstorting van onze huidige systemen, de erkenning dat we millennia aan wijsheid uit menselijke tradities tot onze beschikking hebben en de bevindingen van het moderne systeemdenken – zie je de overlapping. Naar mijn idee is een van de meest opwindende dingen de mogelijkheid om modern wetenschappelijk begrip te integreren met de belangrijkste bevindingen van onze wijsheidstradities, om een wereldbeeld te creëren dat waarlijk duurzaam is, gebaseerd op verbondenheid…

JL: … Als we betekenis halen uit ons besef van mondiale verbondenheid zal datgene wat we doen op dat besef gebaseerd zijn. We kunnen ook naar spirituele betekenis kijken als de bron van de diepste verbondenheid die we met onszelf en het universum hebben. Wanneer iemand het gevoel heeft dat het leven geen betekenis heeft, kan dat vaak herleid worden tot het ontbreken van een besef van verbondenheid met anderen of de omgeving. Verbondenheid is de bron waaruit we de betekenis van het leven putten en het kan tevens de beslissingen sturen die we nemen, en de waarden die we in ons leven hanteren, bijvoorbeeld in de keuzes die we nemen, de dingen die we dagelijks doen, de groepen of organisaties waar we bij aangesloten zijn, de veranderingen die we in de wereld proberen te maken.

www.youtube.com/watch?v=H0VsHVizM6Y&feature=youtu.b
Deel 2 van dit interview verschijnt in Share International, december 2018.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Dit artikel uit april 2005 behandelt een oud maar helaas aanhoudend probleem dat slechts aangepakt en opgelost zal worden zodra de herverdeling van de hulpbronnen van de wereld een voldongen feit is en centraal staat in internationale, nationale en lokale structuren.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Steeds meer beginnen de landen een eeuwenoud probleem, namelijk corruptie, te onderkennen, serieus te nemen en aan te pakken. In sommige delen van de wereld is corruptie eeuwenlang een manier van leven geweest. Dit heeft de enkeling bevoordeeld, uiteraard ten koste van de velen. Gedurende ontelbare eeuwen zijn corrupte leiders en machtige politici rijk geworden van de belastingen die zij hun onderdanen en burgers oplegden. In moderne tijden hebben de grote ondernemingen van het Westen zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal ‘knoeien met de boekhouding’, terwijl in het Oosten het voor lief genomen wordt dat bij elke transactie smeergeld verstrekt moet worden.

Corruptie is een ziekte die zich in sommige gemeenschappen uitstrekt van de president of minister-president tot de politie en de sportwereld. Electorale corruptie tiert welig, zoals recente verkiezingen hebben laten zien, zelfs in landen die zogenaamd aan vrijheid en democratie zijn toegewijd. Dergelijke corrupte regeringen laten hun volk in de steek en geven daarmee hun recht om te regeren uit handen.
Is het te midden van zulke corruptie mogelijk om vertrouwen te kweken, zonder welke de toekomst van mensen zeer somber zou zijn? Zonder vertrouwen is een eerlijker verdeling van de hulpbronnen een ijdele hoop. Zonder vertrouwen zullen de mondiale besluiten die vereist zijn om onze planetaire woning te onderhouden, nooit genomen worden. Zonder gezegend en weldadig vertrouwen zullen mensen hun recht op het Rentmeesterschap van Planeet Aarde verbeuren, en zichzelf voor eeuwen voor verdere evolutie afsluiten.
Zo zal het zijn, en zo moeten de mensen de ondermijnende invloed van corruptie in alle lagen van de maatschappij en in alle hoeken en gaten van ons planetaire leven serieus en zonder uitstel aanpakken.
Om de mensen hierbij te helpen, kun je ervan op aan dat Maitreya zich tot het uiterste zal inspannen om mensen de uithollende invloed van corruptie in haar vele verschijningsvormen te laten zien. Hij zal aantonen dat, willen mensen de Goden worden die zij in wezen zijn, zij de oude werkwijzen van bedrog en uitvluchten moeten laten varen. Om de ernstige milieuproblemen aan te pakken, zo zal Maitreya uitleggen, moeten mensen in vertrouwen samenwerken. Zonder vertrouwen, zal Maitreya beklemtonen, kan er niets tot stand komen. De leiders van de landen zijn zelf zo diep in corruptie ondergedompeld dat zij niemand vertrouwen. Maitreya zal laten zien dat mensen slechts één mogelijkheid hebben om het noodzakelijke vertrouwen te scheppen: de opbrengst van deze overvloedige Aarde rechtvaardiger over de wereld verdelen, en zo de verhongering en armoede van miljoenen die sterven te midden van overvloed voor altijd beëindigen.
Zullen de leiders naar Maitreya’s woorden luisteren? In de meeste gevallen, nee, aanvankelijk niet. Maar spoedig zullen mensen overal de wijsheid van Maitreya’s advies horen en inzien. Zij zullen Zijn wijze woorden beamen en Zijn Zaak steunen. De wereldwijde publieke opinie zal haar stem en Raadsman vinden, en tegen haar kracht zullen de obstructieve stemmen van de hebzuchtige dictators en corrupte politici vervagen. Zo zal het zijn en zo zal de reiniging en transformatie van deze wereld beginnen.

“Stem voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede”

Terwijl in 2004 voor de Verenigde Staten belangrijke verkiezingen naderden, ging Benjamin Creme in op de reacties destijds; we publiceren hier opnieuw zijn ‘Brief van de redactie’ die vóór de verkiezing geschreven werd, omdat de boodschap daarin nu helaas nog meer relevant is dan toen, ofschoon het nu om andere bijzonderheden en betrokkenen gaat.
Nu de VS opnieuw een cruciale beslissing onder ogen zien in hun politieke, sociale, economische en wetgevende bestaan, een beslissing die hun plaats in de gemeenschap van staten zal beïnvloeden, maakt Share International van deze gelegenheid gebruik om opnieuw een beroep op het verdeelde Amerikaanse volk te doen, voor gezond verstand en voor terugtrekking uit extreem verdelend en destructief gedrag.
Zoals uit de eerder gepubliceerde artikelen van Benjamin Creme’s Meester hieronder duidelijk zal worden, zullen de politieke beslissingen die in de VS genomen worden onvermijdelijk onaangename gevolgen hebben voor de internationale gemeenschap. Dit feit geldt nog steeds en de gevolgen ervan kunnen niet overschat worden.
In oktober 2004 schreef Benjamin Creme’s Meester ‘Een beroep op het gezond verstand’ waarin Hij op de onderlinge afhankelijkheid van landen wees:
“De inwoners van de Verenigde Staten van Amerika stevenen af op een moment van cruciaal belang. Van hun beslissing, in november van dit jaar, kan het toekomstig geluk van vele miljoenen afhangen, niet alleen in Amerika, maar in vele andere landen.” Hij eindigt het artikel met deze oproep: “Onze oproep aan jullie, inwoners van de grote en gezegende Verenigde Staten van Amerika, is om zorgvuldig na te denken, vanuit jullie hart, zoals het jullie gewoonte is, wanneer jullie je stem uitbrengen. Stem voor vrede, rechtvaardigheid en voor de regel der Wet.”

Van de redactie – Benjamin Creme (SI, november 2004)

Sommige lezers maken zich kennelijk zorgen over de mate waarin Share International aandacht schenkt aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Zij vragen zich af of het een geestelijk georiënteerd tijdschrift past om zich met politiek bezig te houden, met name de Amerikaanse politiek waar, zo weet iedereen, beide partijen corrupt zijn en er geen echte keuze bestaat. Dit is beslist wel het geval.
Ik ben verbaasd over een dergelijke reactie op de gebeurtenissen die de wereld al enkele jaren doen sidderen. Het is de taak van Share International om bekendheid te geven aan het bestaan van de Hiërarchie en haar terugkeer in de wereld van alledag, alsmede haar plannen en zorgen voor nu en de toekomst. Met betrekking tot de aanstaande verkiezingen in de VS zijn deze zorgen krachtig verwoord in de artikelen van mijn Meester. Ik haal enkele zinnen aan uit Zijn artikel voor het huidige nummer; niets kan duidelijker of ondubbelzinniger zijn. Waarom zou de stem van Share International minder eerlijk en waarachtig moeten zijn?
“Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen… Naarmate de beslissende dag nadert… [kunnen] Wij, jullie Oudere Broeders, … niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens.”

De fragmenten uit de volgende twee artikelen van Benjamin Creme’s Meester uit november en december 2004 bieden nadere adviezen en inzichten.

Amerika’s keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI, november 2004)

Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen. Op hun beslissing berust in hoge mate de stijl en de structuur van de naaste toekomst. Indien ze wijs kiezen, zullen zij een president kiezen die zich inzet voor het welzijn van allen die verlangen naar vrede en rechtvaardigheid in onze geplaagde wereld, die beseffen dat vrede en rechtvaardigheid de uitkomst zijn van vertrouwen, en die bereid zijn om de immense hulpbronnen van hun land te delen om dat vertrouwen te scheppen.
Het alternatief is te verschrikkelijk om te overwegen: een programma van toenemende oorlog, terreur en contraterreur; een verscherpte greep op de traditionele vrijheden van het Amerikaanse volk; afbraak van de betrekkingen met andere landen; en een reputatie als ‘paria’ onder de landen voor de trotse Verenigde Staten. Wie zou willens en wetens een dergelijke keuze maken?
Naarmate de beslissende dag nadert, richten velen zich in gedachten tot het in het nauw gedreven volk van Amerika dat zovelen nu verachten en haten. Zij bidden om verlossing voor dat volk van de wrede en onbehouwen voorstanders van onwettige en onrechtmatige macht. Zij roepen iedere vredelievende Amerikaan op zijn stem te verheffen tegen de oorlogszucht van de huidige regering, en zo ook zijn stem uit te brengen.
Natuurlijk is niet alleen Amerika schuldig aan de ongelijkheid in de wereld – het voornaamste kwaad in ons midden, de oorzaak van al onze moeilijkheden. Het deelt de blaam met alle ontwikkelde landen, die hooghartig over de armen en verpauperden heen lopen, en die zich bewust moeten worden van deze voornaamste oorzaak van spanning, en van terreur.
Hierin ligt de schuld van de Westerse wereld: deze ‘succesrijke’ landen danken hun rijkdom en overwicht grotendeels aan de geschiedenis, en hun vermogen om de wereldeconomie in hun voordeel te manipuleren door middel van de agressieve ‘marktwerking’. De armen en berooiden van de wereld eisen nu hun deel op. Indien dit simpele recht op rechtvaardigheid niet wordt aangepakt en rechtgezet, zal de wereld geen vrede kennen. Terrorisme zal woekeren en uitmonden in een oorlog, die de toekomst van de mensen op Aarde zal bedreigen.
Wij, jullie Oudere Broeders, kunnen niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Amerika is een groots land dat veel goeds kan geven aan de wereld. Het moet zich nu bewust worden van het verlangen van zijn ziel om te dienen, om in vrede en rechtvaardigheid te leven, en, gezamenlijk, in harmonie en samenwerking, met alle landen te werken om de wereld te vernieuwen.
Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens. Stem, smeken Wij jullie, voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede.

Amerika op drift
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI december 2004)

… hierdoor hebben de VS een reuzenstap achteruit gezet en daarbij zichzelf geïsoleerd van de werkelijke zorgen in grote delen van de wereld: milieuvervuiling en de behoeften van een planeet onder druk van een ophanden zijnde catastrofe.

De VS zullen zien dat de wereld niet stil zal staan. Met of zonder Amerikaanse medewerking zullen de landen zo goed als zij kunnen verder gaan om een oplossing te zoeken voor de vele ecologische en sociale problemen die ons bestoken en die zo dringend moeten worden aangepakt. Amerika zal zien dat het achtergelaten en genegeerd wordt, en pas dan zal het bereid zijn om ‘voor’ te gaan.

Deze regering schept nu al genoegen in haar overwinning, en weegt de voors en tegens van volgende acties af. Gedwarsboomd en verrast door de gebeurtenissen in Irak, moet zij even pas op de plaats maken alvorens verder geweld te overwegen. Maar de overmoed en de retoriek zullen ongetwijfeld doorgaan in de hoop met dreigingen alleen te kunnen intimideren en overwinnen. Intussen zijn in vele landen grote veranderingen gaande, die zullen leiden tot een grondige verschuiving van het machtsevenwicht in de wereld. China en India, Zuid-Amerika en Rusland vinden hun weg en economisch potentieel. Afrika begint eindelijk de zorg en goede wil van machtige regeringen en instanties te ontvangen, en kan uitzien naar betere tijden.

Zo keert de wereld zich af van de overheersing door Amerikaanse macht en rijkdom, en stippelt zij een ander pad uit om haar bestemming te vervullen.

Indien de Verenigde Staten volharden in hun recht op eenzijdig optreden, zullen zij zien dat zij in internationale plannen veronachtzaamd en genegeerd worden, zal de economie verder achteruit gaan en zal de bevolking haar vertrouwen en geloof in regeringsoptreden verliezen. Zonder vrienden en met afnemende kracht zullen zij gedwongen worden te veranderen en de dialoog met vroegere vrienden te hernieuwen.

De verschijning van Maitreya zal het proces van deze transformatie versnellen en haar welkome voltooiing zekerstellen.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.


Benjamin Creme – mei 2001

“Er bestaan in de VS sterk fascistoïde elementen die de gebeurtenissen gadeslaan en hun kans afwachten. Die gelegenheid kan zich voordoen wanneer veranderingen tot een zeker punt plaatsvinden, maar ze zullen ervaren dat de beter geschoolde elementen van het publiek een onverwachte kant zullen kiezen. Zij zullen de kant kiezen van verandering. Je zult daarbij zien dat de zielehoedanigheid van Amerika, die de 2de straal van Liefde/Wijsheid is, door Maitreya zal worden opgeroepen en actief zal worden, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met het Marshall-plan. Het Marshall-plan is zonder meer de grootste verrichting van het moderne Amerika… Degenen die tegen verandering zijn, zullen zien dat ze steeds minder in te brengen hebben, steeds meer teruggedrongen worden in hun bolwerken, die niet lang stand zullen houden tegen de besluiten van de meerderheid.” (Uit de vragen en antwoorden bij de themalezing ‘De Grote Aantocht’ tijdens de Transmissie-meditatieconferentie in 2000; zie het gelijknamige boek, pp.184-85)