door de Meester —, via Benjamin Creme

Vroeg of laat zal de werkelijkheid van hun onderlinge afhankelijkheid doordringen tot de landen en hun leiders. Dit besef zal een geheel nieuwe houding teweegbrengen ten opzichte van de problemen waarmee zij heden worstelen, en zal leiden tot eenvoudiger, en wijzere, oplossingen voor deze moeilijkheden. Een geleidelijke verandering in zienswijze zal de huidige felle concurrentie en confrontatie vervangen door wederzijds begrip en samenwerking. Dat niet alle landen zich in hetzelfde tempo in deze richting bewegen, moet gezegd worden, maar de doeltreffendheid en onmiskenbare deugdelijkheid van de methode zal tenslotte zelfs de minst optimistische partij aanmoedigen om de voordelen ervan voor allen te zien. Elke stap voorwaarts zal dit proces versterken en de voortgang naar samenwerking versnellen. Op deze wijze zal zich een gezondere verhouding tussen de landen ontwikkelen, die mettertijd zal leiden tot een waarachtig gevoel van broederschap. Vele kleinere landen erkennen reeds de werkelijkheid van onderlinge afhankelijkheid, maar door gebrek aan macht worden hun stemmen niet gehoord. Grote en machtige landen wijzen dergelijke denkbeelden minachtend af, hun trotse onafhankelijkheid verblindt ze voor de werkelijkheid van hun relatie tot de wereld. De mens evolueert slechts langzaam en heeft tijd en experiment nodig om belangrijke vooruitgang te boeken, en alleen op deze manier worden deze verworvenheden evenwichtig en blijvend. De Verenigde Naties is, vanzelfsprekend, het forum waarin de stem van de kleinere landen verheven en gehoord kan worden. Dit is slechts mogelijk wanneer de Veiligheidsraad, met zijn arbitraire vetorecht, wordt afgeschaft. Hij heeft zijn bruikbaarheid overleefd en moet spoedig plaatsmaken voor een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zonder het misbruik van macht en veto. Dan zullen we de landen zien handelen zonder de belemmeringen van het vetorecht en de financiële prikkels van grote mogendheden. Degenen die het hardst schreeuwen om democratie in vreemde landen zijn vreemd genoeg blind voor haar afwezigheid in de zalen van de Verenigde Naties. Mensen moeten tot het besef komen dat de volken van alle landen één en gelijk zijn, ieder afhankelijk van elkaar. Niet één land bezit de wereld of kan haar regeren. Niet één land kan op zichzelf tegenover de rest staan. De dagen van wereldheerschappij en macht zijn voorbij. De mens staat op de drempel van een nieuw begrip van zijn rol op planeet Aarde. Dit betekent een verandering in zijn verhouding tot zijn medereizigers op het pad naar wijsheid en waar rentmeesterschap over de rijkdom van de planeet. Wij, jullie Oudere Broeders, zullen de mensen helpen om deze verandering te realiseren.

Maitreya zal de mens het alternatief laten zien van handelen en de transformatie van de wereld. Hij zal laten zien dat zonder verandering van richting de toekomst zeer moeilijk en onaangenaam zou zijn. Hij zal de mensen eveneens inspireren zich bewust te worden van hun onderlinge afhankelijkheid, van de realiteit van hun Broederschap.

Vragen en antwoorden – een selectie
V. Welke Meesters zal Maitreya rond de tijd van Zijn Verklaring noemen en voorstellen? (Lezing Londen, juli 2011) A. Op Verklaringsdag zal Hij Zijn groep voorstellen, de Meesters. Hij zal er een aantal voorstellen: de Meester Jezus, de Meester Morya, de Meester Koot Hoomi en verscheidene andere Meesters. Zij zullen later naar voren treden, één voor één, en Hun werk in de openbaarheid beginnen dat ze sinds 1975 in stilte hebben gedaan.

V. Kan Maitreya Zichzelf in meerdere of verscheidene lichamen tegelijk vertonen?
A. Ja.

V. Kan Hij in meerdere fysieke lichamen tegelijk bestaan?
A. Ja. Je hebt geen idee over wat voor soort man we het hebben!

V. Leven alle Meesters op onze planeet in een niet-fysiek lichaam?
A. Veel van de Meesters op onze planeet leven in een etherisch lichaam, maar inmiddels leeft ongeveer twee derde van Hen in een grofstoffelijk lichaam en een derde in een etherisch lichaam.

In het licht van de huidige diplomatieke ontwikkelingen herdrukken we hier een kort fragment uit het artikel ‘Nadere gedachten over eenheid’ van Benjamin Creme’s Meester.

“Noord-Korea …is de jongste van al deze naties, ontstaan uit de opdeling van het oorspronkelijke Korea. Zijn intenties zijn ook het moeilijkst te voorzien, aangezien het zo druk bezig is de wereld te overtuigen van zijn verrichtingen. Helaas heeft het enige nucleaire slagkracht verworven en moet als ongeleid projectiel onder de landen worden beschouwd. Zoals algemeen bekend wordt het door zijn heersers eerder overheerst dan geleid en moet het nauwlettend in de gaten gehouden worden door de Verenigde Naties als geheel. Zijn volk hunkert naar erkenning en voedsel. De naties van de wereld moeten beide royaal met Noord-Korea delen.* “Vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde toeschouwer geeft deze beoordeling veel reden tot angst en bezorgdheid. De Meesters zien echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI, september 2012) [*Cursivering door de redactie.]

In 2013 ging Benjamin Creme op dezelfde kwestie in:

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken? A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China. (SI, mei 2013)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Bevestiging
Op zaterdagavond 7 april 2018 gingen mijn vrouw en ik uit eten in een restaurant. Een kleine, oudere Chinese vrouw met een rugzakje zat aan het tafeltje achter ons. Nadat ze besteld had, stond ze op en begon grappen te maken met de eigenaar. Daarna kwam ze naar ons toe en begon te praten, en hoewel we haar niet konden verstaan, begrepen we wat ze bedoelde door haar gebaren, vrolijke stem en lachende gezicht. Af en toe stond ze tijdens haar maaltijd op en liep naar andere tafels. Ze leek grote vreugde te verspreiden waar ze ook ging. Haar manier van doen was heel vreugdevol en ze vond het duidelijk leuk om mensen gelukkig te maken. Terwijl ze rondliep kwam ze een paar keer naar ons toe en schonk ons zelfs een keer thee in! We vroegen de eigenaar wie ze was. Hij vertelde ons dat ze twee of drie keer in de week kwam, maar nooit ’s avonds (het was na 19.00 uur), en hij wist niet waarom ze er die avond was. Toen begon ik te denken dat ze een ‘goede genius’ zou kunnen zijn. Het was verbazingwekkend hoe blij en gelukkig ze mensen maakte en iedereen reageerde heel spontaan bij haar. Er zaten drie mensen aan een tafel naast haar, die me ook als ‘bijzondere mensen’ opvielen! Op een gegeven moment ging de vrouw op heel hartelijke en liefdevolle manier met hen in gesprek. Wanneer ze niet rondliep, at ze stilletjes haar eten (al die tijd met haar rugzak om!). Vreemd genoeg bestelde ze nadat ze klaar was met eten een paar gestoomde noedels en kwam toen naar ons toe en bood ons er een aan. Toen we weggingen draaiden we ons om naar de vrouw om gedag te zeggen en ze vouwde haar handpalmen voor haar gezicht samen, een gebaar dat wij ook naar haar maakten! We gingen ‘opgebeurd’ weg. Ik heb het ‘gevoel’ dat het Maitreya was (geen woordvoerder of een vertegenwoordiger), en dat de drie aan de tafel misschien de Meester Jezus, een discipel en ook weer Maitreya waren! We weten dat er geen manier is om dit te bevestigen, maar de reden waarom ik dat denk heeft te maken met het feit dat kort voor Benjamin Creme overleed, er ervaringen waren met Maitreya die als twee mensen tegelijkertijd op dezelfde tijd en dezelfde plaats verscheen; maar ‘dat gevoel’, en dat is nog belangrijker, heeft te maken met iets wat me de dag ervoor op het werk overkwam. (Zie Tekenen: brief ‘Maitreya drukt Zijn stempel’).
R.S., Burnaby (BC, Canada).

Elke dag wonderen!
Op 21 maart 2018 ontving ik het maartnummer van de Spaanse editie van Share International. Toen ik er doorheen bladerde en bij de Tekenen het schilderij “Het Laatste Avondmaal” zag, dacht ik erover om een foto te maken voor in mijn eetkamer, maar verderop, toen ik ‘Lezers schrijven’ las realiseerde ik me dat die foto verband hield met het verhaal waar de muziek vandaan kwam. [Zie ‘Hemelse muziek’ bij Lezers schrijven in het maartnummer van Share International, blz. 22 en de bijbehorende foto op blz. 11]. Vanaf het moment dat ik hem zag, had ik een overtuigender reden om hem op de juiste plaats neer te zetten; het was niet alleen vanwege de muziek, maar ook om waar hij religieus en mystiek voor staat en vanwege zijn artistieke kwaliteit. Ik maakte die dag een foto met mijn smartphone en ging daarmee naar de fotostudio om een kopie te maken. De volgende dag werd ik om ongeveer 5 uur ’s ochtends wakker en omdat ik geen slaap meer had besloot ik tv te kijken. Ik zette de tv op mute om het nieuws te lezen en mijn slapende man niet te storen. Toen hoorde ik zachte muziek. Ik veranderde van kanaal om na te gaan of de nieuwszender het nieuws met muziek op de achtergrond uitzond. Aangezien het niet van het tv-toestel kwam, zat ik stil en heel aandachtig naar de muziek te luisteren. Het was heel laag en erg zacht, het klonk als een harp, heel mooi. Ik luisterde er ongeveer 20 minuten naar, toen vertelde ik het mijn man en zei dat het als hemelse muziek klonk. Ik had de foto op Witte Donderdag genomen [de avond van het Laatste Avondmaal], zodat het verband houdt met het onderwerp van de foto en zette de foto diezelfde dag in de eetkamer. Ik heb de muziek niet weer gehoord, maar zou het erg graag nog eens horen. Ik denk dat elke nieuwe dag ons verrast met de wonderen die mensen in deze tijden overkomen.
L.M., Cuba.

Sta open voor communicatie
Verscheidene weken geleden bracht Maitreya’s woordvoerder, die nogal geregeld bij ons op bezoek komt, een uur door in het Informatiecentrum in Amsterdam en sprak met ons. Het gesprek ging over allerlei onderwerpen: de etherische gebieden, etherische stof, praten of lezen, dat wil zeggen woorden kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden, maar gedachten via de ether sturen – dat was de beste manier om te communiceren. We praatten over de toestand van de wereld in het algemeen. Hij zei dat we niet lang hoeven te wachten voor we Maitreya zien – dit jaar. (Eerder dit jaar, bij een van onze lezingen in januari, vertelde hij de aanwezigen “dit is het jaar”.) Een dag of zo daarna kwam onze vaste woordvoerder van de Meester Jezus langs; hij zag dat er binnen een tamelijk groot tv-scherm stond, richting straat, waarop dvd’s van lezingen van Benjamin Creme (met ondertiteling) worden afgespeeld. Zo nu en dan hebben we een scherm in de etalage, maar dat was nu al weer enige tijd geleden. De jonge woordvoerder vroeg waarom we het scherm niet in de etalage hebben in plaats van binnen naar de straat gericht. “Voorbijgangers kunnen de dvd bekijken wanneer zij willen!” We zeiden dat we dat meteen zouden doen, en dat gebeurde. Een paar weken later verwachtten we min of meer dat Maitreya’s woordvoerder een lezing in het centrum zou bijwonen; hij kwam niet. Maar later die dag, 8 april, kwam onze vaste woordvoerder voor de Meester Jezus weer langs en zei dat hij erg blij was het scherm in de etalage te zien. “Goed zo! En o ja, tussen twee haakjes, is de krant met basisinformatie nu …umm… al beschikbaar?” Daar moesten we om lachen omdat we juist onze plannen hadden besproken om die krant weer te laten verschijnen. Dus het lijkt erop dat hij ons op een heel grappige, vriendelijke manier scherp houdt.
Medewerkers informatiecentrum Share International/Nederland, Amsterdam.

Vreemde gebeurtenissen
In mei 2001 maakte ik een dolfijnentochtje in de buurt van Bimini. Ik durfde niet met ze te zwemmen en bleef op de boeg van de boot. Op een gegeven moment kon ik ergens in het water horen fluiten. Het was niet het gewone geluid van dolfijnen. 1) Verschijnt Maitreya in andere vormen? Kwam dit fluiten van Maitreya? 2) Op een dag was de zon helemaal omringd door duisternis en er was een licht dat deze cirkel van duisternis omsloot. De zon leek heel klein, zo omringd door die duisternis, en onze boot voer in het licht. Weet u wat dat was? T.G., Lowell (MA, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde: 1) Ja. 2) Het was een teken van Maitreya.

Tekenen van de tijd – een beperkte selectie

“Zij die zoeken naar tekenen…”

Maitreya drukt Zijn stempel

Geachte redactie, Ik werk in het postkantoor en op vrijdag 6 april 2018 moest ik een tamelijk groot pakket van de ene plek naar ergens anders verplaatsen. Er zaten wat zwarte tekens op het pakket die niets anders voorstelden dan wat zwarte strepen. Toen ik het pakket neergezet had en naar mijn werkplek terugging, zag mijn collega dat ik een sierlijke ‘M’ op mijn overhemd had. Hij bevond zich op mijn borst, aan de rechterzijde, dicht bij het geestelijk hartcentrum! Er zijn mensen die zeggen dat ze denken dat het een ‘teken’ van Maitreya kan zijn. PS: Na de avond daarop in het restaurant (zie de brief ‘Bevestiging’ in Lezers schrijven) ben ook ik ervan overtuigd dat het meer is dan het lijkt! RS., Burnaby (BC, Canada).

Leerlingen van de openbare Brahmana Palli-school nabij Sai Baba’s ashram in Puttaparthi (India), in maart 2006. Foto genomen door D.M. tijdens een bezoek dat zij en vrienden aan de school brachten, waarbij cadeaus aan de kinderen werden gegeven en zij hun kamers aan de bezoekers lieten zien.

Op 13 maart 2018 fotografeerde een ooggetuige bij Engelpunt in Jacksonville (Florida, VS) tijdens zonsopkomst een engelachtige figuur van licht in de lucht. (Bron: ufosightingsdaily.com; YouTube: MRMBB333)

Op 10 februari 2018 fotografeerde NASA’s Zon- en Heliosfeerobservatorium nabij de zon een reusachtig gevleugeld voorwerp. (Bron: ufosightingsdaily.com)

door Sophie Grandguillaume (fragmenten uit het artikel)

We staan aan de vooravond van grote veranderingen. De Verschijning van de Geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Wijsheid, maakt de transformatie van de oude tot de nieuwe wereld mogelijk. Hoe kan deze transformatie bereikt worden? In dit artikel willen we een poging doen om de verschillende stadia te schetsen die de schepping van de nieuwe beschaving vergezellen en bevorderen. Laten we eerst de Veruiterlijking als politieke gebeurtenis beschouwen. De Veruiterlijking is het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, dat wil zeggen de uiterlijke verschijning, de terugkeer van de Hiërarchie in de wereld van alle dag. In deze context is het redelijk om de manier te onderzoeken waarin mensen in het dagelijks leven deze terugkeer begrijpen en aanvaarden. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ‘ontvangst’ correct en zo gunstig mogelijk verloopt? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst bepalen wat politiek is. Wat maakt een politieke daad? Politiek is alles wat verband houdt met de polis [de ideale stad-staat], met de organisatie van die samenleving en het leven erin. De geschiedenis van de mensheid laat zien dat er twee soorten politiek zijn: de politiek die zich richt op het scheiden van mensen en die welke zich richt op het verenigen van mensen. We zijn altijd gedwongen geweest om te kiezen tussen deze twee vormen. We kunnen vaststellen dat de mens het pad heeft gevolgd dat scheidt, ook al is er door de geschiedenis heen geprobeerd om samenlevingen te vestigen waarin mensen zich inspanden om volgens de Wetten van Eenheid te leven. Waar heeft het de mensheid aan ontbroken om haar in staat te stellen volgens de Wetten van Eenheid te leven? Streven om eenheid op zuiver materieel niveau te scheppen is niet genoeg. En streven om eenheid te creëren op het zuiver geestelijk niveau is ook niet genoeg. Te grote nadruk op het een of het ander heeft tot mislukking geleid. De toekomst van de mensheid ligt daarom in de correcte uitdrukking, op dezelfde tijd en in dezelfde ruimte, van deze twee tegengestelden: het materiële en het geestelijke. Het is daarom belangrijk om na te denken over de vorm die we de Nieuwe Stad, de nieuwe samenleving, geven, als we erin willen slagen te leven volgens de Wetten van Eenheid en de Veruiterlijking van de Hiërarchie ten volle willen manifesteren. Als de esoterische traditie altijd onderkend heeft dat er geen scheiding of tegenstelling is tussen het materiële en het geestelijke, is het aan ons om daar op politiek niveau vorm aan te geven, dat wil zeggen haar te veruiterlijken.

Hoe zouden we de samenleving, de polis, en de groep moeten organiseren zodat het materiële en het geestelijke aspect samen kunnen werken en groeien? Door over deze vraag na te denken kan dit de mensheid ertoe brengen om de verschillende bekende politieke en godsdienstige paden die ze tot nu toe gekend heeft, te heroverwegen en opnieuw te formuleren. Als we naar politieke bewegingen kijken, zien we twee belangrijke tendensen aan het werk. De eerste is de ontwikkeling van het materiële voor zichzelf, zonder verband met het geestelijk aspect. Deze tendens kan door de gehele menselijke geschiedenis waargenomen worden en wordt gekenmerkt door de onwetendheid en afwijzing van het geestelijke. Dit wordt tegenwoordig ‘kapitalisme’ genoemd, in al zijn verschillende vormen. De tweede politieke tendens is de ontwikkeling van het materiële, niet voor zichzelf, maar voor de mensheid. Dit zijn alle pogingen om de hulpbronnen van een groep samen te voegen, bekend

als “communisme” in al zijn historische varianten. Maar voor zover deze pogingen alleen op materieel vlak plaatsvonden, zonder kennis of erkenning van het geestelijk aspect, mislukten ze, zoals ook het kapitalisme mislukt. Uit dit overzicht in vogelvlucht kunnen we opmaken dat de erkenning van het geestelijke een noodzakelijke voorwaarde is voor de juiste ontwikkeling van de mensheid op materieel en politiek vlak. Met de cyclische verschijning van grote Leraren heeft de mensheid regelmatig de stimulans ontvangen om de volmaakte polis te scheppen: een waarin de ontwikkeling van de mensheid tegelijkertijd op het materiële en op het geestelijke vlak uitdrukking zou vinden. Deze stimulansen zijn in verschillende godsdiensten geconcretiseerd in al hun vormen. En net zoals de verschillende politieke paden in gebreke zijn gebleven, hebben ook de verschillende godsdienstige paden gefaald in hun pogingen om de volmaakte polis te scheppen. Dit is grotendeels te wijten aan de afkondiging van dogma’s die tot materiële wetten zijn verworden en geleid hebben tot misvatting van de verhouding tussen de materiële en geestelijke aspecten van het leven en daarmee tussen het politieke en geestelijke domein. De vele pogingen tot “godsdienstig communisme” (pogingen om de volmaakte samenleving te scheppen) zijn ook dode letters gebleven omdat ze zich in de schaduw van officiële godsdienstige structuren ontwikkeld hebben, zonder relatie tot het politiek domein of enige uiterlijke realiteit. Wat er in de grote godsdiensten ontbroken heeft, is juist het begrip van wat godsdienst is en vervolgens de correcte verkondiging dat politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden en gelijkwaardig zijn…. Beseffen dat we de Veruiterlijking zijn is daarom een belangrijke stap voor onze groep in het proces van de ‘ontvangst’ van de terugkerende Hiërarchie. Tenslotte kunnen we zeggen dat het vormgeven aan de Veruiterlijking als politieke, opvoedkundige en wilsdaad ons als groep het recht geeft om opnieuw te kiezen. De gelegenheid om te kiezen, die zolang ontbrak, wordt ons nu als menselijke groep weer gegeven. Door een wilsdaad, op het politieke vlak, kunnen we nu een bewuste keuze maken om met en voor het Licht te werken. De Terugkeer van de Hiërarchie van Meesters van Wijsheid is de gelegenheid die ons toestaat om ons als menselijke groep te verzetten tegen het kwaad en het te overwinnen door een daad van de wil. Het stelt ons ook in staat om de band met de ziel en de geest op te eisen als natuurlijk vereiste dat uitgedrukt moet worden in de politiek – op collectief én individueel niveau. We kunnen dus op individueel en op collectief niveau zeggen: “Ja, ziel en geest bestaan. Ja, ik kan in contact zijn met deze niveaus. Ja, ik bevestig dat. Ja, ik heb het recht om dat te bevestigen.” En door dit uit te spreken als ontologische bevestiging, bevestig ik het als een politiek recht, ontdaan van elk dogma; en daarmee schep ik de Nieuwe Beschaving. Het werk dat ons in de komende jaren wacht is derhalve immens. Het is een kwestie van dit doel tot een onderwerp van gesprek maken, zodat het bereikt kan worden. Het is een kwestie van de stappen definiëren die ons naar dit doel zullen leiden: de politieke en godsdienstige terreinen herdefiniëren, ze in de juiste richting heroriënteren in dienst van de menselijke evolutie en kennis van het Zelf bekrachtigen als natuurlijk vereiste voor de ordening van het politieke veld.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Het zal geen enkele intelligente lezer verbazen dat de huidige chaotische economie en de daaruit voortvloeiende sociale toestanden naar Onze inschatting niet heel veel langer zullen standhouden. Evenmin zien Wij een plotselinge ommekeer en het herstel van de mythische ‘status quo’. De volkeren van de wereld hebben, bij miljoenen, een glimp van vrijheid opgevangen en het zal niet lang meer duren voor ze haar zegen opeisen.
Over de hele wereld, met name onder de jeugd, wordt uitdrukking gegeven aan het sterke verlangen naar verandering. De jongeren willen een nieuw soort wereld, een nieuwe structuur waar zij en hun aspiraties deel van uitmaken. Deze aspiraties betreffen rechtvaardigheid en samendelen, zinvol werk en de mogelijkheid om hun kinderen toereikend en in vrede groot te brengen. Al te lang verkommerden zij in armoede en obscuriteit, verstoken van zeggenschap over hun levensinspanning.
Van nu af aan zullen de regeringen van de wereld deze aspiraties van de tot nog toe zwijgende meerderheid serieus moeten nemen en hun plannen daarop aanpassen. De ‘grondbezittende rijken’ zullen het moeilijk krijgen om de onvoorstelbare kloof tussen hun leefwijze en die van de doorsnee ‘pachtboer’ te handhaven, naarmate de roep om gelijkheid verandering afdwingt. Men zal beseffen dat de huidige verschillen in financiële macht de kern vormen van de onevenwichtige situatie van het financiële stelsel in de wereld.
De oude orde stort in en geen regering kan dit proces tot staan brengen. De nieuwe energieën van Waterman worden sterker en breken de oude corrupte en decadente orde in stukken. De jeugd en zij die jong van hart zijn, zijn de eersten die de verschijning van deze nieuwe aspiratie naar rechtvaardigheid waarnemen. Het verlangen naar juiste verhoudingen welt sterk op in de harten van de jeugd.
Intussen vervolgt Maitreya Zijn voortgang onder de naties en spreekt helder over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en liefde. Deze denkbeelden vinden veel aanhangers naarmate de spanning van de huidige omstandigheden zich over de hele wereld doet voelen. In de VS en Mexico, in Brazilië en nu in Rusland legt Maitreya Zijn toehoorders de alternatieven voor waarmee de mensheid geconfronteerd wordt: doorgaan op het huidige zinloze en hebzuchtige pad naar vernietiging of de wereld zien als één, op een reis naar volmaaktheid, als broeders en zusters; zien dat alleen samendelen en rechtvaardigheid ons de vrede zullen brengen waarnaar wij allen verlangen en een wereld die bloeit volgens het Plan, en zo onze weg naar de Waarheid en Schoonheid terugvinden die wij eens kenden en koesterden.

Onlangs kwamen we in ons archief deze zeer informatieve brief tegen, die Maitreya’s eenvoud laat zien en de persoonlijke manier waarop Hij sprak. Omdat de brief zoveel praktische adviezen bevat over de juiste onthechte houding tot ons werk, Zijn eigen kijk op hoe het proces van verschijnen verloopt en het feit van Zijn aanwezigheid, hebben we besloten een verkorte versie te herdrukken, met alle adviezen van Maitreya maar bijna zonder onze eigen opmerkingen. (Zie Share International, januari/februari 2004 voor de integrale tekst.)

Opnieuw op bezoek

Op 15 november 2003 waren we in het informatiecentrum in Amsterdam met negen mensen aan het werk voor het decembernummer van Share International/Share Nederland [2003].
Er kwam een bezoeker binnen – een lange, slanke, elegant geklede heer van een jaar of 70. Het leek of hij iets wist waardoor hij bijna moest lachen, hoewel hij ook ernstig en met veel gezag sprak.
Hij kwam binnen om een boek te ruilen – hij had drie weken tevoren een boek gekocht en wilde dat nu ruilen. Door het boek terug te brengen bracht hij ons onmiddellijk op de gedachte dat hij dezelfde man was die eerder in het informatiecentrum was geweest en met twee collega’s had gesproken en die een goede genius van Maitreya bleek te zijn. Hij begon met te vragen naar Transmissie-meditatiegroepen…
Bezoeker: Wat voor activiteiten doen jullie verder?
Groep: We staan op beurzen.
Ja, beurzen, dat is heel nuttig werk. Maar lezingen zijn belangrijker… Omdat de mensen die naar beurzen gaan mogelijk wel of niet geïnteresseerd zijn – dat is willekeurig. Mensen zien de stand, zien de informatie; ze kunnen een folder meenemen en die later lezen. Dus beurzen zijn buitengewoon nuttig. Bij lezingen gaat het om een zichzelf selecterend publiek. Ons publiek is maar kleinzij die rechtstreeks geïnteresseerd zijn, zullen naar een lezing komen en staan al open voor onze informatie. Dus, wanneer er een lezing wordt gehouden, komen zij om te luisteren en te leren. Alleen maar lezen is niet zo belangrijk. Sommige mensen lezen alleen maar veel. Doe het werk maar. Doe het gewoon…
Wat houdt een transmissie-meditatieworkshop in?… Ja, dat klinkt erg goed
dat is een goed systeem, ja een goede regeling, dus je doet beidejullie informeren het publiek en transmitteren de energieën. Ja, dat klinkt als een goede balans. [Hierbij verwijzend naar de toenmalige routine van een lezing in de ene maand en een workshop in de volgende.*]
We leven in de wereld. En aangezien we in de wereld leven, moeten we de mensen informeren. Hoe doen we dat? Nou, we moeten met hen in gesprek gaanlezingen geven, met hen praten. Maar een mens loopt op twee benendus beide activiteitenhet publiek informeren en het doorgeven van de energieën zijn belangrijk. Beide zijn noodzakelijk.
Er zijn mensen in deze groepen die altijd maar vragen: “Wanneer komt ie nou?” “Hoe lang moeten we nog wachten?” “Waarom duurt het zo lang?”… Maar waarom al die vragen stellen? Je kunt niet echt zeggen dat Hij
komt, omdat Hij er is. Hij is al hier. Weten ze dat niet? Zien ze Hem niet? Het gaat over Zijn Aanwezigheid in de wereld. Misschien duurt het langer dan ze gehoopt hadden. Het duurt langer dan ik had verwacht, en misschien gaat het anders dan we verwachtten, anders zelfs dan wat ik had verwacht, maar het gaat allemaal zoals het moet. Hij is hier. Ik twijfel er helemaal niet aan dat het gunstig zal verlopen. Het gaat zoals het moet. Het verloopt goed. Daar is totaal geen twijfel aan. Velen weten dat Hij er is, zij weten het innerlijk, intuïtief. En velen staan er voor open om te horen dat Maitreya er is.
[Toen hij hoorde dat bij informatiestands maar enkelen een folder meenemen:].
Gewoon er zijn. Er zijn, dat is voldoende. Niet iedereen zal geïnteresseerd zijn. Mensen zijn bezig met hun eigen gedachten. Het belangrijkste is er gewoon te zijn; zij die er klaar voor zijn, zullen reageren… Je moet niet iets verwachten of willen. Dóe het gewoon. Geef de informatie alleen aan wie erom vraagt. Kijk, we gaan geen mensen bekeren. We zijn hier niet om te bekeren. We zijn geen missionarissen. We geven informatie wanneer iemand erom vraagt. Het belangrijkste is dat in wezen alles hier aanwezig is. Als je ervoor openstaat weet je het gewoon, je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft er zelfs niet over te praten als je ervoor openstaat. Je weet dat het er in wezen allemaal is… Ja, het resultaat moet je niets uitmaken. Doe het gewoonverlang geen resultaat. Kijk niet naar resultaat. Het is een Westerse houding, een gewoonte van het denken, dat we altijd menen dat we iets moeten laten gebeuren. We vinden dat we dingen moeten doen, laten gebeuren. Maar dat hoeft niet per se. Elke verandering gebeurt langzaam. Heel geleidelijk. Denk alleen maar aan hoeveel keren, hoeveel levensje weet zelf hoe dat ishoeveel keren we vallen en weer opstaan, vallen en opnieuw proberen, we falen en staan weer op. Leven na leven. Verandering kost tijd.
[In reactie op zorgen over de toestand van onze planeet:] Je kunt je zorgen maken zoveel je wilt maar dat zal niets veranderen. Je zorgen maken helpt niet, maar het gaat allemaal zoals het moet. Het is wel zo dat we nog moeilijke tijden tegemoet gaan. We zullen tot aan de afgrond gaan, maar we zullen er niet invallen. We zullen dicht langs de rand gaan, maar er niet overheen. Alles zal goed uitpakken. Alles komt goed. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik twijfel daar absoluut niet aan! Ik heb niet meer gezag dan wie ook. Maar ik geloof het! Ik weet het. Mensen praten over hoop, maar als je gelooft, heb je geen hoop nodig.
Vergeet niet hoe krachtig Maitreya is. De mensen vergeten hoe krachtig Maitreya is!
Hij boog naar ons allen en zei: “Ik dank jullie hartelijk” met zijn hand op zijn hart.
We wisten dat hij Maitreya was (of een goede genius) en hij wist dat wij het wisten… We gedroegen ons allemaal alsof dit heel normaal of gewoon was, maar tegelijkertijd was de sfeer zeer intens, een soort stilte vol verbazing… Hij liet er bij ons geen twijfel over bestaan: “Hij is er!” en “Alles zal goed komen”.
Dachten we terecht dat de bezoeker Maitreya was?
Productieteams, Informatiecentrum, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat ‘de bezoeker’ inderdaad Maitreya was.

*) We hadden het geluk dat we de hulp van een Meester kregen bij het vinden van een nieuwe, ruimere en betere locatie voor het informatiecentrum. Ons programma voor het publiek omvat nu twee of drie openbare activiteiten (lezingen en Transmissie-meditatieworkshops) per maand en het centrum is zes dagen per week geopend.

samengesteld door William Allen
(fragmenten uit het artikel)

Op 14 februari 2018 werden op een middelbare school in Parkland (Florida, VS) door één gewapende tiener 17 mensen gedood en 14 ernstig verwond. Het was een van de dodelijkste schietpartijen op een school ooit.
Volgens een bericht van The New York Times van 2 december 2015 vindt er nu gemiddeld één ernstige schietpartij (met vier of meer doden of gewonden) per dag plaats in de openbare ruimte of in huiselijke kring. Ondanks dat de VS maar 5 procent van de wereldbevolking uitmaken, heeft daar sinds 1966 een derde van alle massa-schietpartijen ter wereld plaatsgevonden. De Filipijnen, Rusland, Jemen en Frankrijk nemen van de rest het grootste deel voor hun rekening.
Met een gemiddelde van 90 schietwapens per 100 inwoners hebben de VS het hoogste percentage wapenbezit in de wereld. Er zijn in de VS grofweg 310 miljoen wapens in omloop onder burgers – waarvan naar schatting 1,5 miljoen militaire aanvalswapens, zoals het wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij op de high school in Parkland en op de Sandy Hook basisschool op 12 december 2012 in Newtown (Connecticut). Tegelijkertijd zijn de VS het enige ontwikkelde Westerse land dat de doodstraf nog in stand houdt. In 2017 werden 23 mensen door de staat ter dood gebracht.
Door de schietpartij in Florida laaide het emotionele en polariserende debat over de zorgwekkende omvang van schietgeweld en de toename van ‘zinloze’ moorden – vaak gepleegd door jongeren – opnieuw op.
De discussie blijft vooral gericht op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van allerlei soorten vuurwapens. Hoewel dat een belangrijk deel van het probleem is, blijven onderliggende factoren zoals het uiteenvallen van sociale cohesie, het psychologische gif van wedijver en stress, en de in kracht toenemende nieuwe energieën die de wereld binnenstromen buiten het blikveld van politici en deskundigen.
Hier volgen enkele citaten die sommige van de verborgen omstandigheden en krachten achter vele van deze schijnbaar zinloze schietpartijen niet alleen in de VS maar wereldwijd, in herinnering brengen.

Iedereen, niemand uitgezonderd, reageert op de nieuwe, krachtige kosmische energieën die de wereld binnenstromen. Dit heeft een diepgaande invloed op iedereen. Als je mentaal of emotioneel enigszins instabiel bent, is er niet veel voor nodig om het evenwicht te verstoren en deze waanzinnige geweldsuitbarstingen te veroorzaken waarvoor ogenschijnlijk geen aanleiding is. Dit is een van de redenen voor de toename van dit zinloze geweld in de hele wereld. Mensen reageren op krachtige energieën die ze niet kunnen beheersen, niet kunnen verdragen en waaraan ze zich niet kunnen aanpassen Hun onevenwichtige mentale/emotionele lichamen raken al te opgewonden en ze gaan ‘door het lint’… Een andere oorzaak is dat de wapens waarmee geweld gepleegd wordt in dit land [de VS] zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Vuurwapens zijn overal verkrijgbaar en in Amerika is het een groot symbool van individuele vrijheid dat terug te voeren is op de begindagen waarin dit enorme en grootse land werd gesticht. Maar tegenwoordig houdt het vuurwapen alleen nog maar een fantasie in stand. Zo is er het probleem van de nationale bond van vuurwapen-, geweer- en wapenbezitters tegen de rest van de samenleving. Totdat men het vuurwapen verbiedt en het op grote schaal illegaal verklaart, blijf je zien dat jonge kinderen, tieners en jonge volwassenen naar de wapens grijpen wanneer ze ‘door het lint’ gaan. Hoe gemakkelijker deze vuurwapens verkrijgbaar zijn, des te waarschijnlijker het is dat zulke geweldsuitbarstingen plaatsvinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het leven in Amerika, en natuurlijk niet alleen daar, kent geen fundamenteel besef van broederschap. Wedijver is er de basis van het leven. Het gevolg hiervan is de vorming van knopen van spanning die vroeg of laat onvermijdelijk tot uitbarsting moeten komen in zulke zinloze, ‘gestoorde’ tragedies. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2013)

De Amerikaanse leefwijze, die geen vrijheid realiseert, wordt een zeer vernietigende kracht. Het Zelf zit verstrikt, en is dermate geconditioneerd dat er geen vrijheid is in denken, geest en lichaam. Daarom vallen de jongere generaties, die er niet in zijn geslaagd vrijheid te vinden en het doel van het leven te verwerkelijken, gemakkelijk ten prooi aan drugs, alcoholisme, enzovoort, teneinde te ontsnappen aan de neerslachtigheid die ze in het leven ervaren. De Amerikaanse cultuur draagt op het ogenblik vele gevaren in zich, omdat er geen evenwicht is. (Maitreya’s naast medewerker, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

(voor integrale tekst zie Share Nederland april 2018)

interview met Lance Bushie door Shereen Abdel-Hadi Tayles
(fragmenten uit het interview)

Internationale migratie is een integraal onderdeel van een geglobaliseerde wereld en toch wordt de positieve invloed daarvan op de mondiale ontwikkeling vaak overschaduwd door misvattingen, feitelijke onnauwkeurigheden en verhitte debatten in de politieke en publieke fora.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schat dat er nu in de wereld ongeveer 250 miljoen migranten zijn, van wie de overweldigende meerderheid op een geheel normale manier hun gastlanden binnengekomen en gebleven zijn. De publieke misvatting dat migranten, zowel economisch als sociaal, een negatieve invloed op hun gastgemeenschappen hebben, is misplaatst. De mythe is dat migranten gekozen hebben om hun thuisland te verlaten om zich ergens beter te kunnen vestigen, en dat ze daarmee banen van de plaatselijke bevolking afnemen en de sociale voorzieningen van hun gemeenschappen onder druk zetten. Niets is minder waar. Volgens het IOM laat empirisch bewijs zien dat migranten met vaardigheden op allerlei niveaus, inclusief de buitenwettelijke migranten, hun stempel drukken op hun gastlanden door rond 85 procent van hun verdiensten bij te dragen aan de economie en door meer belastingen te betalen dan de kosten van de diensten die ze op hun beurt ontvangen. Daarbij blijven ze bijdragen aan hun thuisland door ruwweg 15 procent van hun inkomen terug te sturen, waarmee ze positief bijdragen aan de economieën van deze ontwikkelingslanden. Het is hoog tijd dat het migratiebeleid op feiten en niet op vrees gebaseerd wordt en de positieve substantiële sociale, economische en culturele bijdragen die migranten aan hun samenleving leveren, moeten onderstreept en gevierd worden.
Migranten riskeren hun leven en het leven van hun kinderen en gezinnen om het enige thuisland dat ze hebben gekend te ontvluchten – niet om het goed te hebben, maar om te overleven. Ze laten alles achter – hun gewoonten, hun taal, hun bezittingen, hun vrienden en vaak hun familie – en geven alles wat ze hebben aan de smokkelaars die beloven hen te helpen om veilig een nieuw land te bereiken. Als ze erin slagen de gevaarlijke reis naar hun nieuwe land te overleven, worden ze ondergebracht in kampen die overbevolkt en onveilig zijn, waar de levensomstandigheden bedroevend zijn.
Griekenland heeft sinds 2016 een drastische toename van het aantal migranten gezien, met meer dan 200 nieuwkomers per dag, van wie 40 procent kinderen. In februari 2018 spraken advocaten van de Orde van Advocaten van diverse Egeïsche eilanden zich uit tegen de gedwongen detentie van vluchtelingen en migranten die Griekenland vanuit het naburige Turkije binnenkomen.
Lance Bushie was bijna 20 jaar werkzaam bij het Canadese leger en bijna 30 jaar bij de Peace River brandweerkazerne in Alberta (Canada). In 2016 organiseerde en leidde hij een team van Canadese reddingswerkers dat zich zeven weken inzette op Lesbos om een Griekse ngo, Emergency Response Centre International genaamd, bij te staan met het redden van migranten die uit Turkije kwamen. In 2017 werd de groep weer ingezet en formeerde ze een organisatie, de Canadian Marine Rescue Assistance International (CMRAI), die helpt een humanitair antwoord te bieden door ervoor te zorgen dat migranten zo veilig mogelijk aankomen. CMRAI is een van 63 organisaties in een groepsnominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede 2018. Shereen Abdel-Hadi Tayles interviewde Lance Bushie voor Share International.

SI: Kunt u beschrijven hoe u migrantenboten opspoort en identificeert, en wat u doet als u ze vindt?
Lance Bushie: Overdag deden we training en bootonderhoud. ’s Nachts speurden we van middernacht tot zonsopgang naar migrantenboten. We kunnen die op verschillende manieren opsporen; aan land is een team met verrekijkers en nachtkijkers dat het water van de gebieden waar de migranten doorgaans aankomen overziet; de boot heeft een infrarooduitrusting en verrekijkers; telefoonverbindingen (radio/gsm) tussen kust, boot en de Griekse kustwacht (HCG) – zij houden ons op de hoogte. Opsporing lukt het best door stil te liggen met de scheepsmotoren uitgeschakeld en te luisteren naar menselijke stemmen en/of geluiden van een buitenboordmotor.
Wanneer we een migrantenboot opsporen, moet de kustwacht ons toestemming geven dichterbij te komen om een vaartuig te assisteren dat niet in nood is of als er mensen aan wal zijn in gevaarlijke gebieden, zoals kliffen en rotskusten.

SI: Voor welke uitdagingen ziet u zich bij de zoek- en reddingsoperaties in Griekenland geplaatst?
LB: Het vertrouwen winnen van de HCG en het Europese agentschap voor grens- en kustbewaking, Frontex. Zij zien de meeste niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) als onprofessioneel en als overbodig. Maar toen de teams van HCG en Frontex eenmaal met ons gewerkt hadden, waren ze gerustgesteld en begonnen ze ons team steeds meer op de radio op te roepen en ons als hulpmiddel te gebruiken. We hadden ook een werkrelatie met NATO-oorlogsschepen die in het gebied werkten en ons via een sein opriepen om informatie door te geven.

SI: Hoe zijn de omstandigheden voor asielzoekers wanneer ze in Griekenland aankomen?
LB: De kampen zijn overbevolkt en er bestaat geen tijdschema voor hoe lang het asielproces zal duren. In een van de Griekse vluchtelingenkampen, Moria, was er tijdens ons verblijf op het eiland in 2017 brand en waren er protesten. Als de HCG eenmaal heeft besloten hoe de vluchtelingen aan land komen, worden ze meegenomen naar de haven voor wat Fase 2 wordt genoemd. Dit is een tijdelijk kamp dat door ngo’s wordt beheerd en waar de migranten medisch gekeurd worden, waar ze zich kunnen wassen en waar ze kleding krijgen. Ze kunnen 24 uur in Fase 2 blijven tot ze naar Moria worden gebracht, waar de administratieve intake door de regering begint.
….

(zie voor integrale tekst Share Nederland, april 2018)

door Gerard Aartsen
(fragmenten uit het artikel)

Sinds de eerste waarnemingen van zogenoemde ‘vliegende schotels’ in moderne tijden door Kenneth Arnold boven Mount Rainier in de staat Washington in juni 1947 en berichten over de crash van een vliegende schotel nabij een ranch in Roswell (New Mexico, VS) de maand erna, zijn velen gefascineerd door het idee van bezoekers uit de ruimte.
De golf van aanspraken van mensen uit de hele wereld op hun ontmoetingen met de bemanning van vliegende schotels begin jaren 50, versterkte de belangstelling van het publiek tot het punt waarop regeringen en legerleiding zich gedwongen voelden om met een aanhoudende stroom van desinformatie en in scène gezette mysteries angst voor de bezoekers op te wekken en verwarring over hun intenties te zaaien. De oorspronkelijke zogenoemde contactees spraken en schreven intussen echter consequent over het respect van de bezoekers voor onze vrije wil en hun zorgen over onze preoccupatie met destructieve wapens in plaats van pogingen tot internationale samenwerking.
De gestage stroom van deze onjuiste voorstelling van zaken werd gevoed door de film- en amusementsindustrie, te beginnen met films als Invaders from Mars (Indringers van Mars; 1953), Earth vs the Flying Saucers (De Aarde vs de Vliegende Schotels; 1956), Invasion of the Saucer Men (Invasie van de Schotelmensen; 1957), enzovoort. Zo overduidelijk waren deze inspanningen dat het Britse tijdschrift Flying Saucer Review uiteindelijk een ‘Speciaal redactioneel’ publiceerde in het nummer van maart/april 1959, waarin stond: “Wij verafschuwen deze trend om de wereldopinie te beïnvloeden door middel van films en andere media, teneinde angst voor de ruimteschepen te zaaien.”
Uit de volgende fragmenten blijkt echter dat de zorgen van de ruimtebezoekers zo nu en dan toch als een paardenbloemzaadje in heldere kleuren door de asfaltlaag van gevestigde belangen heen braken.

Stranger from Venus (1954)
Het eerste voorbeeld zal ook het minst verrassend zijn, omdat dit een film is waarvan het scenario door Desmond Leslie werd geschreven. Zijn boek Vliegende Schotels zijn geland! bevatte ook George Adamski’s eerste verslag over diens ontmoeting met een bezoeker uit de ruimte in de woestijn van Californië in november 1952 en hij bracht veel tijd door in Adamski’s gezelschap. In 1954 slaagde Leslie er in om voldoende belangstelling voor zijn script voor Stranger from Venus op te wekken om er een film van te maken. Ondanks het feit dat Patricia Neal erin optrad, die ook speelde in The Day the Earth Stood Still (1951) en later in Breakfast at Tiffany’s (1961), werd de lowbudgetfilm nooit een kassucces – er waren bijna alleen maar pratende mensen te zien in drie verschillende sets.
De film vertelt het verhaal van een vreemdeling die aankomt bij een plattelandsherberg terwijl het nieuws bericht dat er een vliegende schotel is waargenomen. De vreemdeling legt na enige tijd uit dat hij is gekomen om de leiders van de Aarde een boodschap over te brengen van zijn meerderen die op weg zijn van de planeet Venus.
Wanneer uiteindelijk een bijeenkomst met regeringsvertegenwoordigers in de herberg is belegd, ontspint zich het volgende gesprek.
Vreemdeling: “Ik vroeg om een ontmoeting met vertegenwoordigers van alle landen. Al deze mannen komen uit hetzelfde land. Het uwe [Verenigd Koninkrijk]. Deze keer zal ik met u spreken. Maar degenen die na mij komen zullen alleen met afgevaardigden uit de hele wereld spreken. Ik ben hier op een vreedzame missie. Ik ben hier alleen om de landing van onze hogere functionarissen voor te bereiden.”
Afgevaardigde: “Wat willen uw superieuren met onze leiders bespreken?”
Vreemdeling: “Onze interesse in jullie planeet is die van een Oudere Broeder. In de familie van het zonnestelsel zijn jullie, de Aarde, degenen die de wet overtreden. Wij willen niets van jullie planeet. Maar we kunnen niet toestaan dat jullie ons eigen bestaan in gevaar brengen.”
Elders waarschuwt de vreemdeling dat de mensheid niet moet toestaan dat hebzucht intelligentie overwint: “Wees heel voorzichtig met de nucleaire krachtbron die jullie net hebben uitgevonden. Jullie staan op het punt een bedreiging voor andere planeten te worden.”
….

(zie voor de integrale tekst Share Nederland, april 2018)

-een kleine selectie uit het maandblad-

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Leven op straat
Ergens in 2002 ging ik naar een afspraak en zag ik op de stoep een jonge vrouw met een sjaal om haar hoofd met haar benen gekruist zitten. Ze had een stuk karton vast waarop stond dat ze geld nodig had om te kunnen eten. Haar hoofd was gebogen en ik voelde dat ze zich schaamde om te bedelen. Ik werd door dit jonge meisje geraakt en dacht eraan wat geld te geven op de terugweg – en dat deed ik. Haar hoofd was nog meer gebogen en er zaten een paar munten in het glas dat ze vasthield. Ik deed er een munt in en zei: “Succes”. Ze hief haar hoofd op en we keken elkaar aan, haar ogen straalden en ik voelde me ondergedompeld in vreugde. Dit duurde de hele dag. Wie was deze jonge vrouw?
N.M., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘jonge vrouw’ Maitreya was.

Innerlijke schoonheid
Op 19 december 2001 werd ik ‘herboren’. Iets in me werd wakker op die dag in mijn schoonheidssalon in Limoges. Op 21 december kwam ene mevrouw Paiva bij me voor een gezichtsbehandeling. Ons eerste telefooncontact toen ze belde om naar mijn tarieven te vragen was al anders dan anders… Na enige onderhandeling bevestigde zij haar afspraak voor diezelfde avond om 6 uur. Aan de telefoon leek ze een Afrikaanse stem te hebben. Ze was blank, maar haar trekken leken buitenlands. We hadden het hierover. Ik zei dat ze me een wereldburger leek. Ze lachte. Ze zei dat ze me anders vond – dat ik niet alleen maar een manicuurster was maar dat ik meer in me had.
We spraken over haar brede visie en aanpassingsvermogen. Ik vertelde haar dat het niet leek alsof ze frustraties had. Het merendeel van mijn klanten lijkt er een paar te hebben. De afspraak duurde twee en een half uur. Ze belde haar ouders op die bezorgd waren dat ze nog niet thuis was.
Mijn moeder denkt dat Maitreya zichzelf via mevrouw Paiva aan mij liet zien. Als dit het geval is dan vraag ik me af wat het doel van het bezoek was? Ik ben dankbaar voor iedere verduidelijking.
J.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde: nee, ‘mevrouw Paiva’ was eigenlijk Maitreya.

Verdwenen lifter
In de lente van 1975 was ik thuis (in mijn flat op de begane grond) en deed ik mijn paar maanden oude baby in bad, toen de deurbel ging. Ik ging kijken wie het was, met mijn baby in een handdoek gewikkeld, en daar stond een jongeman die me iets te eten vroeg.
Een beetje verrast vroeg ik hem binnen te komen en te wachten tot ik mijn zoon had aangekleed die ik hem toen overhandigde (!) zodat ik hem iets te eten kon maken. We praatten wat (over religie) en toen ging hij weg met een pakketje dat ik hem voor de reis had gemaakt (wat eten en wat geld) en een foto van de al-vergevende Christus.
Voor hij wegging vroeg hij me waar hij heen moest gaan om een lift te krijgen. Ik liet hem een plek zien (een paar meter verderop rechts) en sloot de deur. Ik keek uit het raam naast de deur en was verbaasd dat ik niemand zag. Noch recht voor me, noch rechts, noch links. Ik wachtte even terwijl ik de aangewezen liftplek in de gaten hield, maar er was niemand.
Wat me achteraf verbaasde was hoe vol vertrouwen ik was geweest om een volslagen vreemde mijn huis binnen te laten en hem op mijn baby te laten passen. Het was duidelijk dat deze gebeurtenis indruk op me maakte.
Kort daarop kwam ik de volgende passage tegen in een boek over engelen dat ik aan het lezen was: “Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad, zonder dat ze het wisten.” (Hebreeën 13:2) Dit was voor mij de verklaring. Ik kon geen andere zien.
Onlangs vertelde ik iemand dit verhaal en zij zei dat het alleen Maitreya kon zijn. Kort daarna vertelde een vriendin van me die net Share International had ontdekt, hetzelfde. Wat moet ik ervan denken? Kunt u dit voor mij ophelderen?
Hoe dan ook, wie deze persoon ook was, ik was heel blij dat hij kwam!
A.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de jongeman de Meester Jezus was.

-een kleine selectie uit het maandblad-

V. Heeft uw informatie iets met het boeddhisme te maken? (Lezing Londen, november 2011)
A. De naam van de Wereldleraar, Maitreya, is van boeddhistische origine. Maitreya is de naam van de vijfde Boeddha, de komende Boeddha die door miljoenen boeddhisten over de hele wereld verwacht wordt. Zij hebben een sterke verwachting van Zijn komst en bouwen tegenwoordig enorme Boeddha-beelden ter ere en verwelkoming van de Boeddha die komt als Maitreya Boeddha. Als je een Japanse boeddhist zou vragen of hij de vijfde Boeddha verwacht, zou het antwoord beslist bevestigend zijn, Maitreya Boeddha is de Verwachte. Evenals wanneer je een christen zou vragen of hij de terugkeer van de Christus verwacht, zouden de meeste christenen inderdaad zeggen dat zij de Wederkomst verwachten. Waarom? Omdat Hij gezegd heeft dat Hij terug zou keren.

V. Weet u misschien waarom de verschillende godsdiensten zich niet actiever bezighouden met de bekendmaking van de terugkeer van een groot Leraar?
A. Als je christenen zou vragen of ze de terugkeer van de Christus verwachten, zouden de meesten antwoorden dat ze inderdaad de Wederkomst verwachten.
Wanneer de Christus Zichzelf via Jezus presenteerde zei Hij: “Slaapt niet, want ik kom op een moment dat je het niet verwacht.” Mensen lezen het, ze doen het boek dicht en geloven dat de Christus in de wereld terug zal keren en dat zij er verder niets mee hoeven doen. Dit geldt voor gewone kerkgangers, maar ook voor kerkfunctionarissen, bisschoppen en priesters. Zij wachten op de Christus als een abstracte gebeurtenis; Hij zal komen maar niet tijdens hun leven. Ik heb christenen horen zeggen: “Ja, ik geloof in de komst van de Christus, maar niet in mijn tijd. Niet nu, ergens in de toekomst.”
Op dezelfde manier geloven Japanse boeddhisten dat Maitreya Boeddha pas over vele duizenden jaren na nu zal komen. Zeker niet op korte termijn. Waarom? Waarom zou Maitreya wachten tot een moment ergens in de verre toekomst – iedereen laten wachten, terwijl we intussen oorlogen voeren en allerlei conflicten uitvechten? Waarom zou Hij wachten en niet op het vroegst mogelijke moment komen? Het komt mij altijd vreemd voor, dat zij het weten en zulke dogmatische aannames kunnen doen dat zij wel weten wanneer, maar niet het werkelijke moment! Alleen in een vage toekomst, die niet erg bevredigend is voor de meeste mensen. Mijn informatie is veel bevredigender!

V. Ik hoorde iemand zeggen dat Maitreya over 2 miljard mensen kan beschikken; wat betekent dit?
A. Maitreya heeft bijna 2 miljard mensen die gereed staan om op Hem te reageren, en er zullen er meer zijn die op Zijn ideeën zullen reageren en vrijheid, rechtvaardigheid, juiste verhoudingen, het samendelen van de hulpbronnen van de wereld zullen eisen van hun regering. Velen maken hun eisen al bekend, gewoonlijk op politiek vlak. Er zijn regeringen gevallen door de stem van het volk. Er zijn frauduleuze verkiezingen aangetoond en vanwege de eis van het volk vinden er veranderingen plaats. Dit vermogen van de mensheid om met één stem te spreken zal steeds sterker worden. De eisen van de mensheid zullen de sleutel vormen tot de veranderingen in de wereld. Mensen die nooit gedemonstreerd hebben, zullen zich genoopt voelen om dat te doen. Telkens wanneer er een grote demonstratie of protesttocht plaatsvindt, doet Maitreya eraan mee – in New York, Londen, Washington. Maitreya zal de energie van deze protesten versterken en de eisen vereenvoudigen tot één krachtige eis voor rechtvaardigheid, vrijheid en samendelen voor allen. Op deze manier zal de nieuwe wereld door de mensheid zelf opgebouwd worden. Hij zal op deze wijze de publieke opinie in de wereld opbouwen. Het is deze kracht die een einde zal maken aan de ambities van de Amerikaanse regering om de aarde te koloniseren. Dit is wat een einde zal maken aan terrorisme en onrecht. Dit is wat de mensheid zal laten zien, door het voorbeeld dat zij zelf geeft, dat zij één is en wanneer zij haar stem als één verheft zij alles tot stand kan brengen. Het is de grootste macht op aarde. Dus wees gereed om te protesteren en te demonstreren. Ga oefenen! Leer het leuk te vinden. Er komt een tijd dat je nog weinig anders zult doen!

-een kleine selectie uit het maandblad-

Beeltenis Maria verschijnt op muur in Argentinië

Op een muur van het militair hospitaal in Cordoba (Argentinië) is een beeltenis van Maria verschenen. Het herkenbare silhouet werd voor het eerst op 11 februari 2018 opgemerkt. “Het was werkelijk een enorme verrassing, heel motiverend,” aldus commandeur Peralta, directeur van het hospitaal. Hij noemde het “een manifestatie van de Moeder van God”. Vanuit het hospitaal is officieel geregeld dat familieleden van de patiënten die dit wensen, toegang tot de beeltenis hebben om te bidden.
Dokter Felipe Urca, een gepensioneerd arts van het hospitaal, maakte als eerste melding van de manifestatie. Zoals hij op zijn Facebook-pagina schreef: “Op de gang bij kamer 7 waar een ernstig ziek familielid van haar lag, was een dame op 11 februari bij het krieken van de dag, aan het bidden… Plotseling begon zich op de muur boven de radiator een beeltenis af te tekenen die steeds duidelijker werd.
“Ik wil benadrukken dat de radiator al maandenlang buiten gebruik is omdat het zomer is en de dagen heel warm zijn. De afbeelding was er niet eerder; dat is nog het schokkendste. Bij wijze van proef hebben sommige mensen geprobeerd de figuur met alcohol te verwijderen, maar dat lukte in het geheel niet. Van opzij lijkt het alsof het hier en daar een reliëf is, als een gloed. De gelaatstrekken zijn die van Onze Vrouwe van Lourdes, met de handen samengevouwen in gebed… “De verklaringen of interpretaties zullen door de kerkelijke autoriteit gegeven worden. Nu moeten we eenvoudig spreken van een manifestatie van de Madonna in haar tijd, die wil laten zien dat ze dicht bij de zieken is, bij hen die lijden, bij hen die haar aanroepen… als een Moeder die van ons allemaal is.” (Bronnen: thefortean.com, mysticpost.com, jornadaonline.com, capitanbado.com)

Christusbeeld van sneeuw

Toen pastoor Franck Javary, van de parochie van Bagneux (Hauts-de Seine, Frankrijk) op een ochtend het huis verliet deed hij een verbazingwekkende ontdekking op de motorkap van zijn auto, waar hij een borstbeeld van de Christus zag dat in sneeuw gemodelleerd was. Bij het delen van de foto’s op de sociale media voorzag de priester het met humor van commentaar: “Wonder in Bagneux: Jezus verschijnt op de motorkap van mijn Clio… ik durf ineens niet meer auto te rijden.” (Bron: famillechretienne.fr)

Oud-regeringsfunctionaris VS roept Pentagon op UFO’s te onderzoeken
Op een opiniepagina van de Washington Post in maart 2018 roept een voormalig hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionaris van het ministerie van Defensie de Amerikaanse militaire inlichtingengemeenschap op onderzoek te doen naar het ufoverschijnsel. In zijn oproep, hoofdzakelijk uit veiligheidsredenen ingegeven, verwees Christopher Mellon, die als plaatsvervangend staatssecretaris voor inlichtingenzaken in twee Amerikaanse regeringen diende, naar recentelijk vrijgegeven video’s waarin Amerikaanse legervliegtuigen ongeïdentificeerde voorwerpen treffen, evenals naar talrijke incidenten in de afgelopen jaren. Mellon publiceerde ook een video van een voorheen geheimgehouden waarneming van een ufo door de Amerikaanse marine in 2015 buiten de Amerikaanse oostkust.
“De video’s, samen met de waarnemingen van piloten en radaroperators, lijken bewijs te leveren van het bestaan van luchtvaartuigen die verregaand superieur zijn aan alles wat de VS of hun bondgenoten bezitten,” schreef Mellon. Ondanks het groeiend bewijs, zei Mellon dat “militaire departementen en agentschappen zulke incidenten afdoen als geïsoleerde gebeurtenissen in plaats van ze te zien als onderdeel van een patroon dat serieuze aandacht en onderzoek vereist.” Een collega van Mellon, Luis Elizondo, die een programma van de geheime dienst van het Pentagon leidde dat bewijs onderzocht van “afwijkende” vaartuigen, nam afgelopen herfst ontslag uit protest tegen het gebrek aan belangstelling van regeringswege voor de toenemende hoeveelheid aan ufogegevens.
Mellon besluit: “Op een jaarlijks budget van de inlichtingendienst van ruwweg 50 miljard Amerikaanse dollar is geld het probleem niet. De bestaande middelen zouden gemakkelijk dekken wat er nodig is om de incidenten te onderzoeken. Waar het vooral aan ontbreekt is de erkenning dat deze kwestie een serieuze inventarisatie en analyse rechtvaardigt…
“…de implicaties van deze incidenten voor de nationale veiligheid zijn zorgwekkend – maar de wetenschappelijke mogelijkheden zijn adembenemend. Wie weet welke risico’s we mogelijk vermijden of wat we ontdekken indien we de data volgen? We kunnen ons het niet permitteren om onze ogen af te wenden, gegeven het risico van strategische verrassing. De toekomst behoort niet alleen aan hen die fysiek moedig, maar ook aan hen die intellectueel alert zijn.” (Bron: washingtonpost.com)

Boven: Foto van de Singener Berg in Duitsland. Een kind zag een ‘engel’ boven de berg. Ingezonden in 2006 door U.G.-K.. Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘engel’ een kruis is (het gelijkarmige Kruis van Waterman) dat gemanifesteerd werd door Maitreya.

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

Verandering naar Eenheid
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensen uiteindelijk de balans opmaken van hun huidige situatie móeten zij wel toegeven dat de mensheid er niet goed voor staat. De toestand op politiek, economisch, sociaal en ecologisch gebied staat bol van de problemen die de vindingrijkheid van alle landen tot het uiterste op de proef stellen. Zelfs landen die momenteel economisch lijken te overheersen, hebben problemen die hun het gemak ontzeggen dat hun rijkdom met zich meebrengt. Waardoor lukt het landen niet om een mate van evenwicht en welvaart te bereiken? Waarom worden zelfs oude, rijke en ervaren landen plotseling in chaos en onrust gestort? Vanwaar de pijn en worsteling voor zo velen; wat verhindert een groter besef, en uitdrukking, van eenheid?
De antwoorden op deze vragen zijn talrijk en divers, maar de enige overeenkomstige factor is de tijd, het moment in de geschiedenis van deze Aarde, waarin ze worden gesteld.
Dit is een tijd zonder weerga in de geschiedenis van de wereld. De veranderingen die plaatsvinden zijn monumentaal, overstijgen het menselijk begrip en zullen het leven, zoals wij het kennen, diepgaand en voor altijd veranderen.
Op elk vlak vinden deze veranderingen plaats, sommige langzaam, zelfs in de structuur van de aardkorst; andere met een groeiende vaart die het menselijk vermogen om correct te reageren op de proef stelt.
Nutteloos, in dit verband, zijn de sleetse denkbeelden van politici die, met hun blik op het verleden, ondergedompeld zijn in de begoochelingen van positie en macht. Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden.
Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. U sprak over de Wet van Oorzaak en Gevolg, of Karma. Maar hoe kunnen we in ons dagelijks leven volgens de Wet van Karma leven?
A. Dit is een gewichtige, eenvoudige wet die alles wat er gebeurt op juiste en verstandige wijze regeert. Gedachten zijn de bron van alles wat er in ons leven gebeurt. Wij hebben daar controle over, voor zover we ons er bewust van zijn. Dus je ziet wel hoe belangrijk onschadelijkheid is in alle aspecten van ons leven. En dat is waar onze evolutie toe dient. Die gaat over het tot stand brengen van onschadelijkheid. Dat is wat ten grondslag ligt aan de uitspraak van Jezus toen een van zijn volgelingen zijn zwaard trok en het oor van iemand afsneed die Jezus kwam arresteren. Jezus zei: “Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.” Dat is letterlijk waar.

V. Wat bedoelde Jezus volgens u toen hij zei: “Bied de andere wang aan”?
A. Toen Jezus zei “Bied de andere wang aan”, meende hij het ook! Dat is precies wat hij bedoelde. De enige manier om te functioneren zonder schade te berokkenen is dat je, wanneer jou schade wordt berokkend, niet zoals volgens de oude wet van oog om oog en tand om tand vergelding zoekt, maar zoals Jezus zei juist de andere wang aanbiedt. Op die manier gehoorzaam je de wet van het leven. Wie vertelde Jezus dat? Hoe wist hij dat? Wat gaf hem de macht of het gezag om zo’n kolossale, vérstrekkende uitspraak te doen? Opvallend genoeg was dat Maitreya.

V. Ik heb u horen zeggen dat er planten bestaan die op de grens van het plantenrijk verkeren en bijna deel van het dierenrijk uitmaken. Hier begrijp ik helemaal niets van.
A. Zoals u weet komt elk natuurrijk voort uit het rijk eronder: het dierenrijk evolueert uit het plantenrijk. Welnu, we weten dat er vreemde planten zijn die niet als andere planten zijn. Die groeien niet op de normale manier. Ze leven en voeden zichzelf door insecten te eten. Dat soort dingen gebeuren op de grens van elk natuurrijk. Op de grens van het delfstoffenrijk bestaan stenen die volkomen anders zijn dan andere stenen of rotsen. Die zijn niet dood of statisch. Die zijn radioactief. En door die radioactiviteit maakt het delfstoffenrijk de overgang naar het volgende natuurrijk – het plantenrijk. ‘Radioactiviteit’ is bij uitstek de methode die het plantenrijk gebruikt om uitdrukking aan zichzelf te geven: vandaar de bloemen, de uitstraling van kleuren, geuren – dat zijn alle voorbeelden van straling. Planten die dieren eten zijn een aanwijzing van de komst van het volgende natuurrijk, het dierenrijk, en daaruit groeide weer het mensenrijk. Wij zijn geen dieren, maar wij danken ons fysieke lichaam aan het dierenrijk. Na miljoenen jaren van verfijning ontstond uit het dierlijke stadium de dier-mens. Toen dat schepsel een bepaald stadium van voldoende verfijning had bereikt, toen het punt van half dier, half mens was bereikt, kon de energie van het denkvermogen invloed uitoefenen op de mens en begon de menselijke evolutie. Die informatie werd gegeven door de Meesters Die de geschiedenis van de evolutie van de verschillende natuurrijken bijhouden en vastleggen.
Die geschiedenis begon 18,5 miljoen jaar geleden, dus de mensheid is 18,5 miljoen jaar bezig aan haar evolutiereis, waarmee zij het fysieke voertuig steeds verder verfijnde totdat dit tot de Neanderthalmens of het vroege menstype ontwikkeld was, maar tegelijkertijd leefden er overal ter wereld echte mensen. Wij maken daar deel van uit. Nu evolueert het mensenrijk en reikt steeds verder op de schaal van evolutie waarbij sommigen een punt voorbij de strikt menselijke evolutie hebben bereikt en ‘supermens’ geworden zijn – Meesters. Als u Aldus sprak Zarathoestra [Nietsche] heeft gelezen, heeft u een idee van de evolutie van de mens en de vijf planetaire inwijdingen die alle Meesters hebben genomen om supermens te worden. Zij zijn Goden geworden.
Als je Maitreya’s boodschappen beluistert, hoor je dat Hij zegt “Jullie zijn Goden”; elke mens is een god in aanleg. De Meesters hebben dat niveau van goddelijkheid bereikt.

V. In de Grote Aanroep staat een zin die de leden van onze Transmissie-meditatiegroep graag willen veranderen: “Moge Christus tot de aarde wederkeren.” Aangezien we verschillende achtergronden hebben, willen we dit graag veranderen, bijvoorbeeld in “Moge de Meester Maitreya wederkeren” of “Moge Meester Maitreya tot de aarde wederkeren”. Wat vindt u hiervan? [We herdrukken deze vraag in reactie op recente vragen over de Grote Aanroep. Red.]
A. Dit is belangrijk. Veel groepen gebruiken de Grote Aanroep, evenals alle Transmissie-meditatiegroepen overal ter wereld. Het is een gebed (of mantra, of aanroep) dat aan de wereld gegeven is om de mensheid in staat te stellen om vanuit de Hiërarchie de energieën van de Boeddha, van de Christus en van Shamballa aan te roepen. Het werd door de Hiërarchie gegeven in taal die wij kunnen begrijpen en gebruiken. En mijn advies is om er niet één woord aan te veranderen, omdat het in een mantrische vorm is geschreven die alleen al door het uitspreken ervan het vermogen heeft om de energieën van de Hiërarchie aan te roepen. En als je die vorm verandert, verminder je het aanroepende effect van de mantra. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Maitreya deze mantra gebruikt. Hij gebruikt haar niet in deze vorm; Hij gebruikt een vorm die slechts zeven heilige mystieke frasen lang is in een oeroude taal, ouder dan elke bekende taal op Aarde. Dus mijn advies is om het te laten zoals het is. Het is gecreëerd door de Hiërarchie; niets wat wij kunnen doen zou het verbeteren.
Waar de mantra zegt: “Moge Christus tot de Aarde wederkeren”, betreft dit niet alleen de Christus. Het betreft ook de Hiërarchie van Meesters Die samen met Maitreya, de Christus, in de wereld komen. Het gaat niet om de hele Hiërarchie, maar om ongeveer tweederde van de Meesters die bij de menselijke evolutie betrokken zijn